Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Петък, 07 април 2017 г., брой 4440
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

 
 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари

Валутни курсове
(07.04.2017)
  EUR   1.95583  
GBP   2.28512
USD   1.83371
CHF   1.82754
EUR/USD   1.0666*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.04   0 %  

  Чуждестранен инвеститор търси да закупи фотоволтаична централа с дългосрочен договор с ЧЕЗ/ЕВН. Мощността на централната следва да бъде над 1 MW.  
  Моля да бъде предоставяна информация за срока на договора за изкупуване, както и преференциалната цена, на която електричеството се изкупува.  
 

За по-подробна информация: Мартин Давидков - 0888 206 560
bic@bia-bg.com

 

 Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.comWEB-портал
на българските одитори
Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Благоевград пропърти АД - София
Българска фондова борса - София АД - София
Многопрофилна болница за активно лечение - Шумен АД - Шумен
Многопрофилна болница за активно лечение Търговище АД - Търговище
Пикадили ЕАД - София
Съгласие 04 КООП АД - Свиленград
УСМ АД - Стара Загора
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Най-ниските почасови разходи за труд през 2016 година са отчетени в България (от едва 4,4 евро), Румъния (5,5 евро), Литва (7,3 евро), Латвия (7,5 евро), Унгария (8,3 евро) и Полша (8,6 евро) съобщи Евростат. Най-големите почасови разходи за труд са били направени в Дания (цели 42 евро), следвана от Белгия (39,2 евро), Швеция (38 евро), Люксембург (36,6 евро) и Франция (35,6 евро). През 2016 година осреднените почасови разходи за труд в целия Европейския съюз са били в размер на 25,4 евро, но при много широк диапазон между едва 4,4 евро и цели 42,0 евро за час сред отделните 28 страни - членки. Осреднената цена на разходите за труд за един отработен час само в рамките на индустрията е достигнал 26,6 евро, в сферата на услугите - 25,8 евро и в строителството - 23,3 евро. Разходите за труд са съставени от заплати и от непреки разходи за труд като социално осигурителните вноски от страна на работодателите. Делът на непреките разходи за труд в целия Европейски съюз е достигнал през миналата година 23,0% от общите почасови разходи, като най-нисък е бил делът в Малта (6,6%) и най-висок във Франция (33,2%). За България този дял през 2016-а година е сравнително нисък и в размер на 15,8% от общите почасови разходи за труд, като се е повишил със 7,8% спрямо 2015-а година.

Източник: expert.bg

За програмния период 2007-2013 г. България е отчела към ЕС почти 15 милиарда лева по оперативните програми, съфинансирани чрез Структурните и Кохезионния фондове, като общият процент на изпълнение е почти 98 на сто. По програмите от земеделските и рибарските фондове към Комисията отчетените средства са в размер на почти 5 милиарда лева, което е 98% от бюджета на двете програми, обяви вицепремиерът по европейските фондове Малина Крумова. България е успяла да навакса закъснелия старт и са започнали и първите реални възможности за кандидатстване по програмите за периода 2014 - 2020 година. Съпоставени с общите бюджетни разходи на държавата в периода 2007-2013 г., средствата от европейските фондове са 9%, но те допринасят за 80% от публичните инвестиции. Значителна част от тях са насочени към изграждане на инфраструктура. В периода са изпълнени 11 778 проекта.

Източник: ДневникРегулирана информация

На 7.04.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи годишен отчет за 2016 г. на Агролеспроект ЕООД - София

Дружества
Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, некласифицирани другаде
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Печалба
за 2015 г.
(хил. лв.)
  1   Куминяно Фрут ООД - Катуница   8 833  
  2   Палиррия България ЕАД - Нова Загора   7 403  
  3   Джили-Сой - Джихангир Ибрям ЕТ - Дулово   3 309  
  4   Максиланд ЕООД - Пазарджик   2 609  
  5   Виктория Нутс ЕООД - София   2 236  
  6   Конекс Тива АД - Оризово   2 000  
  7   Дерони ООД - Хасково   1 795  
  8   Булгарконсерв Рупите ООД - Рупите   1 603  
  9   Братя Пепеч ООД - Поройно - Сс   1 445  
  10   Ядки Детелина ЕООД - Севлиево   1 358  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - София - 06.04.2017
  Обща стойност (BGN): 5 918 304.50  
Брой търгувани компании: 52
Premium 357 442.28
Standard 5 509 700.57
АДСИЦ 37 119.15
Структурирани 14 042.50
Най-голяма промяна в цените
ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ - София -14.29 %
Фазерлес АД - Силистра 7.41 %
BaSE - Акции: 5 655.05
BaSE - АДСИЦ: 154 675.00

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

В българското земеделие има силна зависимост от евросубсидиите и висока концентрация на приходите, показва анализ на  "Кофас България". 15% от общия оборот в сектора, който е около 19.5 млрд. лв. за 2015 г., се формира от 10 компании, като повечето са производители и търговци на зърно. Най-големите играчи в сектора са АДМ "България трейдинг", "Билдком", "Севан", "Каргил България", "Гленкор Грейн България", "Октопод инвест холдинг", АСМ, "Балджиеви-91", "Агрия Груп Холдинг", "Октопод-С". Конкурентоспособността на българския агробизнес намалява, а поскъпването на земята през последните пет години поставя пред финансови трудности много малки и средни производители, теглили кредити. Положителна тенденция напоследък е нарастването на цените на селскостопанските стоки в световен мащаб - ценовият индекс се е повишил с 15% през 2016 г., след като бе достигнал десетгодишно рекордно дъно. Излизането на Великобритания от ЕС и нестабилността на съюза може да доведат до намаляване на субсидиите за земеделие и България трябва да преосмисли тяхното разпределение. Голяма ниша за българските компании е биоземеделието. Този сегмент ще продължи да нараства, следвайки тенденциите на нарастване на населението в големите градове, което е по-платежоспособно.

Източник: Сега

Алтерко АД планира да сключи предварителен договор за закупуването на офис сграда с подземни гаражи за 1,8 млн. евро. Съветът на директорите е дал своето съгласие за сключване на предварителен договор с „Джей Ей Еф Си Дивелъпмънтс“ ООД за придобиването на 100% от капитала на новоучредяващо се дружество с предмет недвижим имот. Става дума за вече построена сграда, обясниха от Алтерко. Като публична компания обаче Алтерко уведомява своите инвеститори и заинтересовани лица за планираната инвестиция и целите, за които се прави тя. Цената на придобиване на всички дружествени дялове от капитала на новоучреденото дружество ще бъде приблизително равна на 1,8 млн. евро, определяема с точност към датата на сключване на окончателния договор по механизъм „cash free debt free”. Част от средствата за заплащане на цената в размер до 1,62 млн. евро ще бъдат осигурени чрез банково финансиране, а останала част ще бъде заплатена със собствени средства. Условие за сключването на предварителния договор е предварителната оценка на дружествените дялове, съгласно заключението на независимия оценител, да е по-висока или равна на сумата от 1,8 млн. евро или левовата ѝ равностойност, съгласно официалния разменен курс, определен от БНБ към датата на изготвяне на същата. От началото на годината акциите на Алтерко поевтиняват с 6,92% при пазарна капитализация от 32,7 млн. лв.

Източник: investor.bg

44,42 млн. лв. би зaгyбилa HEK зapaди пocĸъпвaнeтo нa пpиpoдния гaз, aĸo нe бъдe пpoмeнeнa и цeнaтa нa тoĸa, според дoĸлaд нa KEBP. Cлeд yвeличeниeтo нa цeнaтa нa гaзa c 29,7% вepoятнoщe пocĸъпнe нe caмo пapнoтo, нo и тoĸът, ĸoйтo пpoизвeждaт тoплoфиĸaциитe. Taзи eлeнepгия HEK e зaдължeнa дa изĸyпyвa нa пpeфepeнциaлни цeни. Haпpимep тoĸът нa cтoличнaтa тoплoфиĸaция щe пocĸъпнe cъc 17,9%, нa плoвдивcĸaтa - c 14,7%, нa плeвeнcĸaтa - c 13,4 нa cтo. Toвa e ocнoвaниeтo дa бъдe yвeличeнa цeнaтa нa тoĸa зa дoмaĸинcтвaтa и мaлĸия бизнec. Зa ЧEЗ yвeличeниeтo e 0,96%, зa EBH - 0,95 нa cтo, и зa “Eнepгo-Πpo” - 0,94%. B yвeличeниeтo зa дoмaĸинcтвaтa e ĸaлĸyлиpaнa дoбaвĸaтa “зaдължeния ĸъм oбщecтвoтo”. Tя ce плaщa oт вcичĸи пoтpeбитeли - дoмaĸинcтвa и бизнec. C пapитe, cъбpaни oт нeя, ce ĸoмпeнcиpa HEK, ĸoятo e зaдължeнa дa изĸyпyвa тoĸa пo cyбcидиpaни цeни. KEBP yвeличaвa цeнaтa нa дoбaвĸaтa “зaдължeния ĸъм oбщecтвoтo” (зa ĸoeтo бизнecът ĸaтeгopичнo пpoтecтиpa). Ceгa тя e 35,77 лв., щe cтaнe 37,02 лв. зa мвтч. Peшeниeтo зa пocĸъпвaнeтo нa пapнoтo и нa тoĸa пo вepигaтa oт цeнтpaлитe дo ĸoнтaĸтa щe бъдe взeтo нa зaĸpитo зaceдaниe нa 7 aпpил.

Източник: 24 часа

Синдиците на обявената в несъстоятелност Корпоративна търговска банка Ангел Донов и Кристи Маринова могат да започнат да изплащат пари на кредиторите от частичната сметка за разпределение до средата на месец май 2017 г. От общо над 610 млн. лв., събрани до момента от кредити и от продажба на активи, около 35 млн. лв. са заделени по дела, свързани с оспорени от клиентите вземания. А около 570 млн. лв. ще бъдат разпределени. Точната дата, от която ще започне изплащането, зависи в случая от това, кога и как ще бъдат решени различните спорове между синдиците и отделните клиенти. По обявената в Търговския регистър сметка за разпределение във Фонда за гарантиране на влоговете са постъпили 27 възражения. До 20 април фондът ще излезе със становище по всяко едно от тях. А ако възразилите не са доволни и от тази позиция на фонда, могат да си търсят интересите в Софийския градски съд (СГС). Синдиците на КТБ ще заделят цялата сума от около 570 млн. лв. по сметката си в обслужващата ги "УниКредит Булбанк". Те ще предоставят в банката и списък с имената на лицата, които имат право да получат пари от сметката за разпределение.

Източник: Банкеръ

Столичният общински съвет разреши строежа на 55-етажния небостъргач "Парадайс тауър", който грузинско-руски инвеститори искат да вдигат до мола със същото име. С височина от 215 м това ще бъде най-високата сграда в София. В края на 2016 година проектът беше върнат от експертния съвет по устройство на територията, но по-късно беше внесен отново и вече одобрен с мотив, че отговаря на всички норми на закона и няма да окаже негативно влияние на околното пространство. Инвеститорът представил допълнителен анализ на автомобилния трафик в района, според който появата на небостъргача няма да натовари бул. "Черни връх" и "Тодор Каблешков".

Източник: Сега       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Предстоящи събития

Бизнес форум и двустранни бизнес срещи с корейски фирми

Конференция "Reach 2018 And Beyond" - 27 и 28 април 2017 г.


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Центърът за компютърно обучение и Сиско академията към Българската стопанска камара на БСК е единствената академия в България, която предлага на своите курсисти и клиенти нов курс - CCNA TSHOOT.
Курсът е съставен въз основа на материала, изучаван в курса CCNA Routing and Switching и е предназначен за мрежови специалисти, които са завършили курса CCNA или имат необходимите познания на това ниво и чиято ежедневна работа е свързана с локализиране на проблеми в мрежите и работа по тяхното отстраняване.

Обучението се състои от теоретична и практическа част, които включват запознаване с методите и инструментите, ползвани за откриване и отстраняване на проблеми в мрежите, съпътстващите ги команди, основни проблеми, възникващи при конфигурирането и ползването на съответната технология.Обучение по мрежи в Сиско академията:
CCNA 1 - 11 февруари, съботно-неделен
CCNA 3 - 11 февруари 2017, съботно-неделен
CCNA 2 - 06 февруари 2017, вечерен
CCNA TSHOOT - м. февруари 2017, съботно-неделен
NDG Linux Essentials; NDG Introduction to Linux I/II - В платформата можете да четете теорията, да полагате тестове, както и да правите практически задачи с помощта на вградена виртуална машина.
Обучение за MS Office: предстои
Регистрирайте се онлайн сега!
 

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Европейският парламент е гласувал отпадането на роуминг таксите на дребно за потребителите в ЕС от 15 юни 2017 г. Одобрението на евродепутатите беше последната пречка пред отпадането на роуминга, както се предвижда в директивата за единен телеком пазар, става ясно от съобщение на Европейската комисия (ЕК). Предварителното споразумение за премахване на роуминга бе подписано през февруари тази година. „Хората ще могат да ползват услугите, особено мобилен интернет, без притеснения от високи сметки, когато пътуват в ЕС. Това е голямо постижение за всички нас. Ще се сложи край на страха от големите такси, които ще останат аномалия от миналото на континент, където хората се придвижват свободно от страна в страна“, коментира вицепрезидентът на ЕС по въпросите на единния дигитален пазар Андрус Ансип. От 2007 г. насам ЕК работи за намаляване на цените на роуминга за потребителите.

Източник: Associated Press

Америка

Френският производител на млечни продукти Danone S.A.получи одобрение на властите в САЩ да придобие американската компания органични хранителни продукти WhiteWave Foods, съобщиха от Danone. Федералният окръжен съд на САЩ, окръг Колумбия, е издал решение, с което се позволява да бъде завършена сделката по купуването на WhiteWave. Завършването на сделката се очаква в течение на пет работни дни от момента на съдебното решение, , поясняват от френската компания. По-рано Danone информира, че купува WhiteWave Foods по цена 56,25 долара акция. Като общата сума на придобиването, заедно с поемането на дълговете, става 12,5 милиарда долара. Компанията отбелязва също, че сделката може да помогне нейната печалба да се увеличи още през първата година след приключването й. Danone е основана през 1919 г. и в момента е едни от най-големите производители на млечна продукция в света. Приходите на компанията за 2016-а са 21,9 милиарда евро, като тя присъства в над 140 държави.

Източник: Reuters

Азия

Съдът на Ханджоу наложи на Samsung глоба, възлизаща на близо 12 млн. долара, заради преднамерено нарушаване на патентните права на Huawei Technologies. Решението на съда идва в отговор на предявените през 2016 година обвинения на технологичния гигант Samsung срещу китайската корпорация. До съдебни битки се стигна, след като двете компании не успяха да постигнат лицензионна сделка върху използването на технология за оперирането на мобилни мрежи. Според заведения иск корейският производител обвинява Huawei в кражба на интелектуална собственост, чрез неправомерно използване на негови патенти в няколко телефони и таблети. Въпросните патенти покриват безжични комуникации, цифрови камери и други технологии. Преди това сходни обвинения повдигнаха и от Huawei, твърдейки, че Samsung са нарушавали правата на патенти за 4G, потребителски интерфейси и операционни системи.

Източник: BBC

 
Индекси на фондови борси
06.04.2017
Dow Jones Industrial
20 662.95 (14.80)
Nasdaq Composite
5 878.95 (14.47)
Стокови борси
06.04.2017
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)52.47
Heating oil ($US/gal.)1.6300
Natural gas ($US/mmbtu)3.3200
Unleaded gas ($US/gal.)1.7500
Gold ($US/Troy Oz.)1 265.00
Silver ($US/Troy Oz.)18.41
Platinum ($US/Troy Oz.)965.60
Hogs (cents/lb.)73.72
Live cattle (cents/lb.)1.10

       Опознай България

Дряновска река

Дряновска река извира от Тревненския Балкан, над гр. Плачковци. Между с. Царева ливада и Дряново образува дълбок трудно проходим пролом с дължина 7 км., който разделя карстовото плато “Стражата”, тук се намира и Дряновският манастир. Малко преди Велико Търново се влива в р.Янтра. Водосборната площ на реката е 336 кв. км. Почвата около реката благоприятства развитието на мизийски бук, габър и горун, а реката е изключително богата на риба. Реката е известна и с мостът в Дряново, дело на Кольо Фичето от средата на ХІХ в. Съоръжението е от една от ранните постройки на майстора, в което развива своите идеи за традиционния възрожденски тип "гърбат" (римски) мост. Той има четири свода с различни по големина отвори върху три масивни каменни колони. Най–висок е вторият свод, над който мостовото платно е леко изгърбено. Мостовите колони са с водорези и аркирани отвори за пропускане на високите води. До моста се намира и „Стената на Колю Фичето“. Дълга е почти 30 метра, височината й е от 3 до 6 метра. Тя е изрисувана в чест на Първомайстора – с неговия лик и част от строежите му.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 07.04.2017
Българска версия: 29262, Английска версия: 3015

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2017. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2020
 ПВСЧПСН
1  12345
26789101112
313141516171819
420212223242526
52728293031  

Февруари 2020
 ПВСЧПСН
5     12
63456789
710111213141516
817181920212223
9242526272829 

Март 2020
 ПВСЧПСН
9      1
102345678
119101112131415
1216171819202122
1323242526272829
143031     

Април 2020
 ПВСЧПСН
14  12345
156789101112
1613141516171819
1720212223242526
1827282930   

Май 2020
 ПВСЧПСН
18    123
1945678910
2011121314151617
2118192021222324
2225262728293031

Юни 2020
 ПВСЧПСН
231234567
24891011121314
2515161718192021
2622232425262728
272930     

Юли 2020
 ПВСЧПСН
27  12345
286789101112
2913141516171819
3020212223242526
312728293031  

Август 2020
 ПВСЧПСН
31     12
323456789
3310111213141516
3417181920212223
3524252627282930
3631      


 2020   2019   2018  
 2017   2016   2015  
 2014   2013   2012  
 2011   2010   2009  
 2008   2007   2006  
 2005   2004   2003  
 2002   2001   2000  
 1999