Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Вторник, 21 февруари 2017 г., брой 4408
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

 
 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари

Валутни курсове
(21.02.2017)
  EUR   1.95583  
GBP   2.29706
USD   1.84234
CHF   1.83646
EUR/USD   1.0616*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.02   0 %  

Печели находчиво: нови хоризонти за личните спестявания
Събитието ще се състои на
23 февруари 2017 г.
в София, Бизнес център „Капитал форт“,
зала „Ню Йорк сити“
(бул. „Цариградско шосе“ 90)
Участието във форума е напълно безплатно, с предварителна регистрация в сайта на събитието.
Регистрация на invest2017.insmarket.euПубликация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.comWEB-портал
на българските одитори
Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Бизнес иновационен център - Симе АД - София
Дръстър 2004 АД - София
Капитан Дядо Никола АД - Габрово
Рунел АД - Русе
Явор АД - Варна
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Парите за саниране са били похарчени предварително. По последни данни от Българската банка за развитие (ББР) са договорени за плащане 1.956 млрд. лева, съобщиха от министерството на регионалното развитие. Цените за ремонтите са необосновано високи, критериите са неясни, контролът е слаб. В някои случаи има и недопустими дейности като озеленяване, нови асансьори, домофони, тротоарни плочи - все мерки, които не се вписват в разписаните за "енергийна ефективност". На 18 януари 2017 г. Народното събрание гласува увеличението на финансовия ресурс за програмата от 1 на 2 млрд. лева с мотива, че първият милиард е изчерпан, а има голям интерес. Сега обаче се оказва, че и вторият милиард е бил договорен "на зелено", далеч преди да бъде одобрен, в нарушение на всякакви правила за публичните финанси. Това означава, че възможностите за приемане на нови заявки са нулеви.

Източник: Сега

Дълг за 60 милиона лева беше емитиран чрез държавни ценни книжа от Министерството на финансите. Постигнатата среднопретеглена доходност е от 0,18 %, което е рекордно ниско ниво. Чрез държавните ценни книжа се набира краткосрочен ресурс, основно за рефинансиране на стари задължения при по-ниска цена. Очаква се през годината това да бъде основният дългов инструмент на държавата, тъй като не може да се излиза на външните пазари. Ограничението е записано в Бюджет 2017, въпреки че все още има неемитирани облигации, според средносрочната тригодишна глобална програма за общо 8 млрд. евро. През последните две години имаше излизане на международните пазари за общо около 5 млрд. евро. С част от тях през първата година бяха платени заеми около банковата криза през 2014-та година, а поетите миналата година близо 2 млрд. евро са във фискалния резерв.

Източник: БанкеръКонцесии

49 процента са загубите на „Софийска вода“ от аварии по мрежата, заяви изпълнителният директор на дружеството Арно Валто. Той посочи, че 200 млн. лв. ще бъдат инвестирани през следващите 5 години, за да се намалят течовете, но само ако Комисията за енергийно и водно регулиране повиши цената на ВиК услугата с 18 на сто в края на месеца. Срещу поскъпването се обявиха от Столичната община, Общинският съвет и от потребителските организации. От дружеството признаха, че на този етап не могат да се справят с кражбите в ромските квартали, където загубите достигат до 1 млн. кубика на ден неплатена вода. За 2016 година едва 4% от общо 600 хиляди абоната не са си плащали сметките, а заведените дела срещу длъжниците са 4 хиляди и 800.

Източник: Труд

Дружества
Търговия с части и принадлежности за автомобили
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2015 г.
(хил. лв.)
  1   Диана ООД - Благоевград   102 062  
  2   Евро 07 АД - София   98 028  
  3   Турботракс България ООД - София   88 821  
  4   МВБ Трак енд бъс България АД - София   87 436  
  5   Омникар ауто ООД - Труд   75 987  
  6   Тех КО ООД - София   65 024  
  7   Интер Карс България ЕООД - София   56 375  
  8   Медина мед ООД - Стара Загора   52 444  
  9   Елит Кар ООД - Варна   43 069  
  10   Ауто плюс България АД - Лозен - СГ   38 866  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - София - 20.02.2017
  Обща стойност (BGN): 994 838.16  
Брой търгувани компании: 44
Premium 553 346.16
Standard 246 677.01
АДСИЦ 176 569.10
Структурирани 18 245.89
Най-голяма промяна в цените
Слънчев бряг АД - Несебър 20.00 %
Фонд имоти АДСИЦ - София -5.26 %
BaSE - Акции: 751.00
BaSE - АДСИЦ: 778.00

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Делът от 2.8%, който "Холдинг БДЖ" държеше в застрахователното дружество "Алианц България", е бил продаден успешно от облигационерите на железниците. За пакета, който беше предложен през частен съдебен изпълнител за малко над 1.8 млн. лв., наддаване практически не е имало, като в търга не се е включил дори и мажоритарният собственик на застрахователя "Алианц България холдинг". Единственият кандидат е бил "Арт метал трейдинг", която непряко се свързва с групата на "Химимпорт". Със сумата ще бъдат покрити част от просрочените задължения на жп холдинга към облигационерите. Купувачът "Арт метал трейдинг" е с мажоритарен собственик "Био агро къмпани", която противно на името си е регистрирана с предмет на дейност производство на ламарина и алуминий на листа. Основен акционер в нея с 59.55% е "Холдинг Света София". Другият партньор в "Арт метал трейдинг" е "Ведар консулт", което пък е 100% собственост на холдинга. Всички дружества с изключение на последното са регистрирани на един и същ адрес в столицата, а и четирите се управляват от 46-годишния Вангел Янков.

Източник: Капитал

В началото на февруари 2017 г. компанията за бутилиране на единствената естествено газирана вода в България Михалково АД въведе в експлоатация нова бутилираща линия за изворна и газирана вода в новия цех на фабриката. Общата стойност на инвестицията е 1 665 657.00 лв., от които 849 485.07 лв. Европейско финансиране по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 и 149 909.13 лв. национално съфинансиране. Новата производствена линия е с технически параметри, осигуряващи значително по-висок капацитет – производство до 12 000 бутилки/час – за разфасовките 0,5 л и 8000 бутилки/час – за бутилките от 1,5 л. Допълнително се постига ресурсна ефективност чрез намаляване количеството влагани основни суровини и материали, използвани в процеса на бутилиране на минералната вода. Освен това е намалено потреблението на електроенергия с до 40%. Общата консумация на енергия за производствения процес намалява, което води до пряк положителен ефект върху околната среда, изразен в намаляване на отделяните емисии въглероден двуокис.

Източник: econ.bg

"Щрабаг" окончателно беше определена за изпълнител на строителство и ремонт на улици в държавната индустриална зона в Божурище. Това стана година след отварянето на офертите и след като първоначалната класация на "Национална компания индустриални зони" (НКИЗ), която оперира парка край София, беше отменена от Върховния административен съд (ВАС). Решението за избор на строител е подписано в началото на този месец от изпълнителния директор на държавната компания. В същото време друга спорна поръчка в зоната – за изграждане на пътна връзка и кръстовище с бул. "Европа", която беше открита още в средата на 2015 г., беше отменена от самата НКИЗ. Единственият финалист, който трябваше да получи договора, след като другите шест кандидата бяха отстранени, в момента обжалва спирането на процедурата. "Щрабаг" е класирана на първо място за изпълнител на обществената поръчка за строителство и рехабилитация на две улици и техническа мрежа в Икономическа зона София-Божурище. Офертата на компанията получава общо 94.16 точки след оценката. На второ място остава консорциумът "ПИМ – консулт 2015" с 93.86 точки. Останалите два кандидата са отстранени от процедурата - консорциум "Божурище 2016" не е удължил срока на офертата и гаранцията си, а обединение "Инос – Рутком" не е съобразило програмата си за управление на риска, която е част от техническото предложение, с изискванията. Поръчката беше обявена в края на 2015 г.

Източник: Капитал

"Хидрострой" ще строи пречиствателната станция за отпадни води (ПСОВ) на Златни пясъци. Търгът за реконструкция, модернизация и разширение на станцията с прогнозна стойност 28 млн. лв. с ДДС има дълга история. Първо поръчката беше спряна от Бойко Борисов преди година, а след това решението за класирането на участниците в процедурата беше обжалвано пред Комисията за защита на конкуренцията (КЗК). След като КЗК и Висшият административен съд са отхвърлили жалбите срещу класирането, община Варна най-после публикува окончателното си решение за възлагане на поръчката на "Хидрострой". По процедура срокът за изпълнение на пречиствателната станция е 29 месеца. По закон обаче строителството в курорта Златни пясъци спира за шест месеца всяка година по време на летния туристически сезон. А това означава, че за завършването на пречиствателната станция ще са нужни не 29, а 41 месеца, т.е. над 3 години.

Източник: Капитал

Държавният газов доставчик "Булгаргаз" защити прогнозата си за поскъпване на природния газ с близо 33 процента от 1 април 2017 г. като обясни, че за една година петролните цени са нараснали с повече от 80 процента, а доларът продължава да държи високо ниво спрямо лева. Енергийният регулатор вече е орязал две поредни ценови заявления на дружеството и поредното може да има тежки последици за индустрията, която да остане без доставчик на суровина, тъй като "Булгаргаз" няма да може да плаща за доставките от "Газпром". България внася 99.9% от необходимия й природния газ, едва 0.1% е местният добив. Цената на природния газ от внос се влияе от цените на петрола и алтернативните на природния газ горива на международните пазари и курса на долара.

Източник: mediapool.bg       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Новини от БСК и членовете на БСК

АНКЕТА: Обществена консултация относно реформа на ДДС ставките


Предстоящи събития

Втора международна LEAN конференция - 21 февруари 2017 г.

Бизнес форум „Пътна карта на бизнеса 2017“

Работилница за МСП: "Presenting, pitching and beyond"

Как се прави бизнес с Филипини, Индонезия и Мианмар - възможности за български предприятия

Industry Matchmaking 2017 - 6 април 2017 г., Интер Експо Център

Конференция "REACH 2018 and Beyond" - 27 и 28 април 2017 г.


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Центърът за компютърно обучение и Сиско академията към Българската стопанска камара на БСК е единствената академия в България, която предлага на своите курсисти и клиенти нов курс - CCNA TSHOOT.
Курсът е съставен въз основа на материала, изучаван в курса CCNA Routing and Switching и е предназначен за мрежови специалисти, които са завършили курса CCNA или имат необходимите познания на това ниво и чиято ежедневна работа е свързана с локализиране на проблеми в мрежите и работа по тяхното отстраняване.

Обучението се състои от теоретична и практическа част, които включват запознаване с методите и инструментите, ползвани за откриване и отстраняване на проблеми в мрежите, съпътстващите ги команди, основни проблеми, възникващи при конфигурирането и ползването на съответната технология.Обучение по мрежи в Сиско академията:
CCNA 1 - 11 февруари, съботно-неделен
CCNA 3 - 11 февруари 2017, съботно-неделен
CCNA 2 - 06 февруари 2017, вечерен
CCNA TSHOOT - м. февруари 2017, съботно-неделен
NDG Linux Essentials; NDG Introduction to Linux I/II - В платформата можете да четете теорията, да полагате тестове, както и да правите практически задачи с помощта на вградена виртуална машина.
Обучение за MS Office: предстои
Регистрирайте се онлайн сега!
 

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Икономиката на Германия ще остане на стабилна основна през следващите месеци благодарение на очакваната висока индустриална и строителна активност и с оглед на по-ниската безработица, се посочва в последният редовен месечен доклад на Бундесбанк. Дългоочакваното постепенно засилване на глобалната икономика в крайна сметка също изглежда в ход, допълва Централната банка на Германия. Тя обаче предупреждава, че жилищата в големите градове са надценени с между 15% и 30% - послание, което може да подсили страховете във водещата европейска икономика относно страничните ефекти на агресивната стимулираща парична политика на ЕЦБ. Според настоящите оценки, през миналата година жилищните цени в градовете надхвърлиха с между 15% и 30% тяхната реална стойност, като тези ценови отклоненията са особено силно изразени когато става въпрос за апартаментите в големите градове, заяви Бундесбанк.

Източник: AFP

Америка

Американската финансова холдингова компания Northern Trust придоби центровете за администриране на финансовите услуги UBS Asset Management в Люксембург и Швейцария от швейцарския банков конгломерат UBS Group. Сумата на придобиването не се разгласява. Сделката ще бъде приключена през втората половина на 2017 година. "И след транзакцията клиентите на UBS ще продължат да получават целия спектър от сега съществуващи услуги. UBS Asset Management ще продължи да оказва услуги по управление, представителство и по схемата White Label" се посочва т в съобщението на банката. След осъществяване на сделката съвкупният обем на фондовете под управлението на Northern Trust в Люксембург и Швейцария ще съставлява 413 млрд.долара, отбелязват от UBS Group. Благодарение на това придобиване Northern Trust, присъстващ в Люксембург от с 2004 година, ще стане лидер в този сегмент на страната с едни от най-развитите финансови услуги в света.

Източник: Reuters

Азия

Япония отчете търговски дефицит от 1,09 трлн. йени (9,6 млрд. долара) през януари. Това е първият дефицит на страната от пет месеца заради нарастващия внос на петрол и втечнен природен газ, отбелязва правителство. Общо вносът е скочил с 8,5% на годишна основа до 6,5 трилиона йени. Това е първото му повишение от 25 месеца, като вносът на петрол е скочил с 35,6%, а на втечнен природен газ е нараснал с 6,7%, съобщи министерството на финансите в предварителен доклад. Износът от Япония се е повишил с 1,3% до 5,4 трлн. йени, като доставките на автомобили са намалели с 6,7 на сто, съобщи министерството. Япония внася повече петрол и втечнен природен газ, за да произвежда електроенергия след най-тежката ядрена авария във Фукушима, причинена от земетресението и вълната цунами през март 2011 г. Само два от 43-те реактора на страната в момента работят.

Източник: Bloomberg

 
Индекси на фондови борси
17.02.2017
Dow Jones Industrial
20 624.05 (4.28)
Nasdaq Composite
5 838.58 (23.68)
Стокови борси
17.02.2017
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)53.65
Heating oil ($US/gal.)1.6400
Natural gas ($US/mmbtu)2.7800
Unleaded gas ($US/gal.)1.7400
Gold ($US/Troy Oz.)1 234.70
Silver ($US/Troy Oz.)17.96
Platinum ($US/Troy Oz.)1 003.20
Hogs (cents/lb.)70.65
Live cattle (cents/lb.)1.15

       Опознай България

Вулканичен хълм Кожух

Вулканичният хълм Кожух се намира в района на Рупите, Югозападна България. Целият район представлява кратер на изгаснал вулкан. Уникалните природни условия тук са привличали хората още от древни времена. Самият хълм е бил културен и религиозен център на района. Намерени са следи от хилядолетно човешко присъствие. Керамични фрагменти от времето на еолита са най-ранните находки. Те оформят представата за хармонично съжителство на хората с природата, традиционни култове към слънцето и преклонение пред земните и небесни сили.В края на бронзовата епоха траките завладяват района. По време на техния разцвет (4 в. пр. н. е.) на Кожух възниква голям и оживен град. По южните склонове и подножие се локализират останките от големия античен град Хераклея Синтика, съществувал в периода от 4 век пр.Хр. до 6 век сл. Хр. В източното подножие на възвишението е разположена известната местност Рупите, в която е изградена църква „Света Петка Българска“ от пророчицата Ванга. Кожух планина е обявена за природна забележителност през 1962 г., заради интересния й произход и разпространените тук редки представители на флората и фауната.Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 21.02.2017
Българска версия: 29263, Английска версия: 3015

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2017. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2020
 ПВСЧПСН
1  12345
26789101112
313141516171819
420212223242526
52728293031  

Февруари 2020
 ПВСЧПСН
5     12
63456789
710111213141516
817181920212223
9242526272829 

Март 2020
 ПВСЧПСН
9      1
102345678
119101112131415
1216171819202122
1323242526272829
143031     

Април 2020
 ПВСЧПСН
14  12345
156789101112
1613141516171819
1720212223242526
1827282930   

Май 2020
 ПВСЧПСН
18    123
1945678910
2011121314151617
2118192021222324
2225262728293031

Юни 2020
 ПВСЧПСН
231234567
24891011121314
2515161718192021
2622232425262728
272930     

Юли 2020
 ПВСЧПСН
27  12345
286789101112
2913141516171819
3020212223242526
312728293031  

Август 2020
 ПВСЧПСН
31     12
323456789
3310111213141516
3417181920212223
3524252627282930
3631      


 2020   2019   2018  
 2017   2016   2015  
 2014   2013   2012  
 2011   2010   2009  
 2008   2007   2006  
 2005   2004   2003  
 2002   2001   2000  
 1999