Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Петък, 10 февруари 2017 г., брой 4401
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

 
 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари

Валутни курсове
(10.02.2017)
  EUR   1.95583  
GBP   2.29854
USD   1.82925
CHF   1.83267
EUR/USD   1.0692*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.02   0 %  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.comWEB-портал
на българските одитори
Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Екарисаж АД - Силистра
Катдис АД - София
Палмо АД - Плевен
Приморско клуб ЕАД - Приморско
Пристисгруп Водно строителство АД - София
ТЕЦ Свищов АД - София
Феникс ММ АД - София
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Българска стопанска камара (БСК) представи пред Агенцията по заетостта (АЗ) разработения електронен модул „Личностен профил на търсещо работа лице“ - web приложение за интеграция между системата MyCompetence и информационната система на АЗ. Разработеният от БСК Модул ще даде възможност на АЗ да предостави качествено нова услуга за всички търсещи работа лица, които ще могат активно и ефективно да участват в процеса на описания на техните умения, разработването и изпълнението на препоръчания им план за развитие, както и безплатно да се възползват от пълната функционалност на инструментите за оценка на компетенции и електронните обучения предлагани от MyCompetence Модулът е резултат от Етап 2 на Договора № 45/16.08.2016 г. между БСК и АЗ, финансиран по проект BG05M9OP001-1.004-0001-C01 „Подобряване качеството и ефективността на публичните услуги за уязвимите групи на пазара на труда и работодателите, съгласно Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Предметът на договора е разширяване и интегриране на услугите на информационната система за оценка на компетенциите (MyCompetence) към дейността на Агенция по заетостта и потребностите на целевите групи потребители. В Етап 3 от изпълнението на проекта, предстои тестване на Модула преди внедряването му в работата на всички Бюра по труда на АЗ.

През последните 10 години консолидираният дълг на сектор „Държавно управление“ се е увеличил със 160% (1,6 пъти), отчита Българска стопанска камара. От присъединяването на България към Европейския съюз през 2007 г. от 10,4 млрд. лв. дългът е нараснал до 26,9 млрд. лв. през 2016 г. Размерът му към края на миналата година е малко над 28% от БВП на страната. Нетният дълг се увеличава с 383%, или 3,8 пъти. Увеличението на нетния дълг като процент от произведените стоки и услуги за последните десет години е 337%, или 3,4 пъти, – от 4,7% до 15,7%. Според изчисленията за 10 години консолидираният дълг се е увеличил от 16% като дял от БВП до 32,2%. Вътрешният държавен дълг намалява. В периода след присъединяването на България към ЕС БВП е нараснал с 42%, или 0,7 пъти. От 69,4 млрд. лв. през 2007 г. БВП е достигнал до 89,1 млрд. лв. през 2016 г. Изчисленията на бизнеса показват, че фискалният резерв на страната е нараснал със 73%, като през 2017 г. е бил 12% от произведените стоки и услуги, а през 2016 г. - 14,5%.

Източник: БСКДружества
Производство на мелничарски продукти
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Дълготрайни
активи
за 2015 г.
(хил. лв.)
  1   Топаз мел ООД - София   40 574  
  2   Симид 1000 - Пловдив   31 273  
  3   ГудМилс България ЕООД - София   26 885  
  4   Агромил България АД - Пловдив   18 740  
  5   Кристера АД - Попово   11 323  
  6   Мелница Сливен 2003 ООД - Сливен   6 609  
  7   Садина Плант ООД - Зелениково - Пд   5 046  
  8   Техра ЕООД - София   3 488  
  9   Колор Фуудс ЕООД - Петрич   2 216  
  10   Алимет ООД - Бяла-Рс   2 110  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - София - 09.02.2017
  Обща стойност (BGN): 2 709 703.26  
Брой търгувани компании: 39
Premium 876 472.41
Standard 296 422.06
АДСИЦ 1 534 336.28
Структурирани 2 472.50
Най-голяма промяна в цените
Ломско пиво АД - София 5.50 %
Застрахователно дружество Евроинс АД - София -4.98 %
BaSE - Акции: 7 234.90
BaSE - АДСИЦ: 1 484 670.00

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Държавна фирма ще събира такси за услуги от министерства и агенции, предвижда проект за устройствен правилник на Държавно предприятие “Единен системен оператор”, което реално ще бъде натоварено с изграждането на електронното правителство в страната. Проектът е подписан от служебния премиер Огнян Герджиков. Създаването на фирмата е предвидено с промени в Закона за електронното управление по идея на бившата вицепремиерка Румяна Бъчварова. Държавната фирма ще таксува министерствата за онлайн контактен център с гражданите и помежду им, за IT услуги и мониторинг на сайтовете и информационните им системи, електронизация на услуги и изготвянето на технически спецификации за сайтовете им. ДП “ЕСО” ще е натоварено с изграждането и поддръжката както на хардуера, така и на софтуера на електронното правителство. Приходите на електронното правителство от такси, които плаща държавата, не могат да надвишават 20% от общите приходи на държавното предприятие. Фирмата ще може да се финансира от дарения и международни проекти. Таксите на фирмата ще се определят всяка година от правителството с тарифа. Държавното предприятие ще може да оказва услуги и на частни фирми. “Единен системен оператор” не може да бъде обявявано в несъстоятелност, а имуществото му да бъде запорирано, предвижда още проектът на постановление на Министерския съвет. Предприятието ще се управлява от председателя на Държавна агенция “Електронно управление” Росен Желязков, но освен това ще си има и генерален директор, който реално ще е натоварен с оперативното управление на фирмата.

Източник: 24 часа

Синдиците на КТБ изготвиха черен списък на фирми, които не си плащат кредитите и чрез различни схеми се опитват да се измъкнат от погасяване на задълженията си. В списъка са включени БТК, групата "Петрол", ИПК "Родина", "Дунарит", "Авионамс""Техномаркет" и съдържа само 17 предприятия длъжници, като се посочват и десетки други дружества, свързани с тях чрез прихващания, цесии и други сделки. Срещу длъжниците, които са получили значителни суми от банката и отказват да ги възстановят, са предприети всички допустими от закона действия с цел възстановяване отпуснатите от банката кредити. Въпреки това някои длъжници, освен че не погасяват доброволно своите задължения, са предприели и продължават да извършват действия, включително и прехвърляне на активи към трети лица и създаване на фиктивни задължения към други фирми, с които затрудняват събирането на дължимите кредити, оправдават се синдиците. За всички изброени в черния списък компании те "подсказват", че са свързани с банкера Цветан Василев. За военните заводи "Дунарит" и "Авионамс" са написали, че продължително време са били собственост на EFV International Financial Ventures, което е "основното чуждестранно дружество", за което се твърди, че е под контрола на Цветан Василев.

Източник: Сега

Един от водещите световни пивовари - "Карлсберг груп", обяви, че за изтеклата 2016 г. органичната оперативна печалба на компанията е с 5% годишен ръст, с възвращаемост на инвестирания капитал от 9.2%. По данни на агенция "Нилсен" производството на "Карлсберг България" се е увеличило с 24.8% в обем, а пазарният й дял е нараснал с 4.1 процентни пункта до 26.8 на сто. А в стойност ръстът на производството е от 25.8% за година, а пазарният дял (в стойност) е нараснал с 4.5 процентни пункта. Според тези данни "Пиринско" е най-продаваната бира в България за 2016 година с 16.3% пазарен дял, което е ръст от 23% в обем и 22% в стойност. Продажбите на друга марка на компанията - "Шуменско", са се повишили с 31% в обем и с 8.8% пазарен дял. Сайдерът Somersby пък държи 55.5% в обем от пазара на сайдери в България и 63.1% в стойност. Компанията в България е част от регион Западна Европа (развиващи се пазари). От компанията отчитат възстановяване на позициите на руския пазар въпреки нестабилните условия.

Източник: Дневник

Върховния касационен съд (ВКС) е отхвърлил жалбата на софийското летище срещу решение № 1966 на Софийския апелативен съд от 13 октомври 2015-а. С него арбитражът срещу кувейтския консорциум МАК/АДМАК - построил новата писта за излитане и кацане, е безвъзвратно загубен. Заради неуредени финансови отношения с "Летище София" ЕАД кувейтците заведоха арбитражно дело в Париж. То бе изгубено от българската компания през 2012-а и по него тя бе задължена да плати 26.8 млн. щ. долара плюс 7 млн. долара лихви, 390 хил. долара, представляващи частта от депозита за арбитражни разноски, и близо 5 млн. паунда разходи на ищците по делото. Наред с това арбитражът присъди аеропортът да върне незабавно на МАК/АДМАК предоставените две гаранции, издадени от Gulf International Bank B.S.C., всяка за сумата от 5 297 300 щ. долара. За да може обаче едно чуждестранно арбитражно решение да влезе в сила на територията на България, е необходимо да бъде признато от български съд. Решението на арбитража бе потвърдено от две инстанции - Софийския градски съд и Софийския апелативен съд, но от "Летище София" обжалваха и пред последната инстанция - ВКС.

Източник: Банкеръ

Топливо АД отчита 227 хил. лв. неконсолидирана печалба за 2016 г. спрямо 226 хил. лв. неконсолидирана печалба за същия период на 2015 г. Без печалбите от операции с финансови активи и печалбите от продажба на дълготрайни активи компанията щеше да е на загуба от 5 млн. лв. През 2016 г. Топливо АД отчита положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти за 2,38 млн. лв. Стойността им за 2015 г. е нулева. Дружеството отчита 2,86 млн. лв. печалба от продажба на имоти, машини и съоръжения или дълготрайни нематериални активи. За 2015 г. тази печалба е била 2,7 млн. лв. Компанията притежава имоти в редица градове и като че ли покрива загубата от основна дейност с разпродажбата им. Приходите от продажби на стоки на Топливо намаляват с 1,48% на годишна база до 162,5 млн. лв. за 2016 г. Приходите от продажба на строителни и отоплителни материали са за 69,7 млн. лв. през 2016 г. при 68,1 млн. лв. за 2015 г., а приходите от продажба на газ и течни горива достигат 92,81 млн. лв. за 2016 г. спрямо 96,82 млн. лв. за 2015 г. Ефектът от януарския студ обаче ще се види в отчета на компанията за първото тримесечие на 2017 г. Съществено за дейността на Топливо АД е дъщерното му дружество Синергон Петролеум ЕООД, което му беше продадено наскоро от Синергон холдинг АДСинергон Петролеум ЕООД е и основен длъжник на Топливо АД.

Източник: investor.bg

Цехът за бетонови изделия в Долна Оряховица ще бъде разширен. За неговото реализиране на предприятието, което е сред най-проспериращите в община Горна Оряховица, е издадено разрешение за строеж. В Първомайци вече работи цех за кожени изделия. 10 разрешения за строеж и 5 въвеждания в експлоатация на обекти са издадени от общината в първия месец на 2017 г. Най-много разрешения за строеж са издадени за Първомайци. Бизнес инициативи са насочени предимно към общинския център. Сред бизнес обектите, задвижени или завършени през 2016 година, се открояват винарната на “Гулбанис вайн” в Горски Горен Тръмбеш, разширяване на базата на “Ден и нощ”, “Хит”, нов склад за “Захарни заводи”, административна сграда и склад на фирма “Виктория”, разширение на центъра за гуми, дърводелска работилница на “Сага”. Разрешение за строеж са поличили и няколко общински обекта, а сред тях са за реконструкцията на пазара и за рекултивацията на депото за битови отпадъци.

Източник: Янтра - Велико Търново       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Новини от БСК и членовете на БСК

АНКЕТА: Обществена консултация относно реформа на ДДС ставките


Предстоящи събития

Втора международна LEAN конференция - 21 февруари 2017 г.

Бизнес форум „Пътна карта на бизнеса 2017“

Работилница за МСП: "Presenting, pitching and beyond"

Industry Matchmaking 2017 - 6 април 2017 г., Интер Експо Център


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Центърът за компютърно обучение и Сиско академията към Българската стопанска камара на БСК е единствената академия в България, която предлага на своите курсисти и клиенти нов курс - CCNA TSHOOT.
Курсът е съставен въз основа на материала, изучаван в курса CCNA Routing and Switching и е предназначен за мрежови специалисти, които са завършили курса CCNA или имат необходимите познания на това ниво и чиято ежедневна работа е свързана с локализиране на проблеми в мрежите и работа по тяхното отстраняване.

Обучението се състои от теоретична и практическа част, които включват запознаване с методите и инструментите, ползвани за откриване и отстраняване на проблеми в мрежите, съпътстващите ги команди, основни проблеми, възникващи при конфигурирането и ползването на съответната технология.Обучение по мрежи в Сиско академията:
CCNA 1 - 11 февруари, съботно-неделен
CCNA 3 - 11 февруари 2017, съботно-неделен
CCNA 2 - 06 февруари 2017, вечерен
CCNA TSHOOT - м. февруари 2017, съботно-неделен
NDG Linux Essentials; NDG Introduction to Linux I/II - В платформата можете да четете теорията, да полагате тестове, както и да правите практически задачи с помощта на вградена виртуална машина.
Обучение за MS Office: предстои
Регистрирайте се онлайн сега!
 

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

По-силен от очакваното спад на износа доведе до свиване на търговския излишък на Германия през декември, но за цялата изминала 2016 година излишъкът на водещата европейска икономика нарасна до рекорден връх от над 250 млрд. евро, показват данни на Федералната статистика. Износът на Германия през последния месец на миналата година спадна с 3,3%, заличавайки голяма част от неговия скок с 3,9% през ноември при очаквания за по-умерено понижение с 1,1 на сто. В същото време вносът остана на нивото от предходния месец, когато нарасна с 3,5% при прогноза за понижение с 1 на сто. Това доведе до намаляване на търговският излишък (на сезонно-коригирана база) през декември до 18,4 млрд. евро от 21,8 млрд. евро месец по-рано, докато финансовите пазари залагаха на по-голям позитивен търговски баланс в размер на 21,4 млрд. евро.

Източник: Wall Street Journal

Америка

Производителят на процесори Intel ще инвестира 7 млрд. долара в САЩ, обяви изпълнителният директор на американската компания Браян Крзанич. Дружеството смята да дострои завода си в Чандлър, Аризона, който започна през 2011 г. В новото предприятие, което се очаква да е готово през 2020 г., ще бъдат създадени 13 хил. работни места. Президентът на САЩ Доналд Тръмп прие инвестицията като поредна победа за политиката си "Америка първа", според която по време на неговия мандат трябва да бъдат отворени милиони нови работни места в страната. Въпреки че Intel е една от компаниите, които се противопоставиха на указа на Тръмп за спиране на миграционния поток от седем страни, плановете на Крзанич за инвестиции в страната не са се променили. "По-добре е да бъдем част от процесите в държавата, отколкото да сме извън тях", коментира Стейси Смит, вицепрезидент в Intel по производството и операциите.

Източник: Market Watch

Азия

Датската пивоварна компания Carlsberg обсъжда възможността да придобие 20 процентен дял от китайския производител на бира Tsingtao Brewery. Carlsberg вече работи с консултанти над възможната покупка на пакета акции на Тsіngtао, който се продава от японската компания Asahi Group Holdings. Окончателно решение за сделката още не е прието. Представители на компаниите Carlsberg и Asahi засега отказват да коментират актуалната ситуация. За потенциалната продажба на дела на Asahi в Tsingtao стана известно през януари тази година. На Carlsberg вече принадлежат 60% от китайската пивоварна Сhоngqіng Вrеwеrу. Освен това датската пивоварна продава бира в Китай и под собствената си марки - Tuborg, Kronenbourg 1664 Blanc и Carlsberg. Китайската компания Tsingtao е основа през 1903 година, като тя притежава 69 пивоварни в Китай. Тя експортира своята продукция в над 90 държави сред които СААЩ, Япония, Германия и Франция.

Източник: Bloomberg

 
Индекси на фондови борси
09.02.2017
Dow Jones Industrial
20 172.40 (118.06)
Nasdaq Composite
5 715.18 (32.73)
Стокови борси
09.02.2017
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)53.02
Heating oil ($US/gal.)1.6400
Natural gas ($US/mmbtu)3.0800
Unleaded gas ($US/gal.)1.5800
Gold ($US/Troy Oz.)1 225.20
Silver ($US/Troy Oz.)17.56
Platinum ($US/Troy Oz.)1 002.80
Hogs (cents/lb.)70.82
Live cattle (cents/lb.)1.15

       Опознай България

Татяна Лолова

Днес голямата българска актриса Татяна Лолова има рожден ден. Тя е родена на 10 февруари 1934 г. в София. Завършва актьорско майсторство във ВИТИЗ при проф. Стефан Сърчаджиев. През 1957 г. става първата актриса, официално назначена в новосформираната трупа на Сатиричния театър. В екипа му работи повече от две десетилетия. Играе и класика, и съвременна драматургия. Освен в театъра Лолова има и над 30 роли в киното, сред които във филмите "Невероятна история", "Петимата от Моби Дик", "А бяхме млади", "Птици и хрътки", "Сиромашко лято", "Звезди в косите, сълзи в очите", "Любовни сънища", "Големанов", "Разговор с птици", "След края на света". Печели всички най-големи наши театрални и кино награди, включително "Аскеер". Тя е автор и на автобиографичната си книга “1/2 живот”. Присъствието на Татяна Лолова в постановка или филм е гаранция за перфектна актьорска игра, много смях и спечелване сърцата на аудиторията.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 10.02.2017
Българска версия: 29260, Английска версия: 3014

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2017. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2020
 ПВСЧПСН
1  12345
26789101112
313141516171819
420212223242526
52728293031  

Февруари 2020
 ПВСЧПСН
5     12
63456789
710111213141516
817181920212223
9242526272829 

Март 2020
 ПВСЧПСН
9      1
102345678
119101112131415
1216171819202122
1323242526272829
143031     

Април 2020
 ПВСЧПСН
14  12345
156789101112
1613141516171819
1720212223242526
1827282930   

Май 2020
 ПВСЧПСН
18    123
1945678910
2011121314151617
2118192021222324
2225262728293031

Юни 2020
 ПВСЧПСН
231234567
24891011121314
2515161718192021
2622232425262728
272930     

Юли 2020
 ПВСЧПСН
27  12345
286789101112
2913141516171819
3020212223242526
312728293031  

Август 2020
 ПВСЧПСН
31     12
323456789
3310111213141516
3417181920212223
3524252627282930
3631      


 2020   2019   2018  
 2017   2016   2015  
 2014   2013   2012  
 2011   2010   2009  
 2008   2007   2006  
 2005   2004   2003  
 2002   2001   2000  
 1999