Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Сряда, 25 януари 2017 г., брой 4389
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

 
 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари

Валутни курсове
(25.01.2017)
  EUR   1.95583  
GBP   2.26500
USD   1.81972
CHF   1.82141
EUR/USD   1.0748*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.01   0 %  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.comWEB-портал
на българските одитори
Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  БГС груп АД - Стара Загора
Глобал Адвайзърс АД - София
Дружба стъкларски заводи АД - София
Застрахователна компания Надежда АД - София
Промекс Билд ООД - София
ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ - София
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

В края на декември 2016 г. депозитите на неправителствения сектор отчитат годишно увеличение от 7%, съобщи БНБ. Спрямо месец ноември се наблюдава спад от 0.9%, като в края на 2016 г. депозитите на неправителствения сектор са 68.189 млрд.лева. Депозитите на финансовите предприятия нарастват с 18.1% на годишна база при 20.3% годишно повишение през ноември 2016 г. В края на декември те достигат 3.443 млрд. лв. Депозитите на Домакинства и НТООД са 45.377 млрд. лв., като се увеличават с 6.6% спрямо същия месец на 2015 г. През ноември депозитите на домакинствата отчетоха 6.4% годишно нарастване. Нетните вътрешни активи са 49.737 млрд . лв. в края на декември 2016 година. Те се понижават с 3.7% спрямо същия месец на 2015 година. Основният им компонент – вътрешният кредит, възлиза на 50.942 млрд. лв. и се понижава на годишна база с 4.3 на сто. На годишна база вземанията от неправителствения сектор се увеличават с 1.8%, достигайки 51.680 млрд. лв. при 1.3% годишно увеличение през ноември.

Източник: Банкеръ

България е страната с най-голям ръст на туристическите нощувки през 2016 година, сочат данните на Евростат. През миналата година общият брой на нощувките в местата за настаняване у нас е 25,2 млн., което е повишение със 17,9 на сто. 64% от нощувките у нас, или общо 16,2 млн., са реализирани от чужденци. При тях ръстът е от 21%, а нощувките, реализирани от българи, се увеличават с 12,8 на сто. Като цяло данните на Евростат за ЕС сочат слабо увеличение на нощувките през 2016 г. Общо в ЕС са реализирани 2,8 млрд. нощувки, което е нарастване от 2% на годишна база. 46% от тях са реализирани от чужденци. Европейската статистическа служба отчита понижение на броя на нощувките във Франция - с 4,6% до 394,6 млн., и във Великобритания - с 4,5% до 291,9 млн. В почти всички останали страни от Евросъюза обаче има данни за по-добро туристическо развитие спрямо 2015 г. Най-предпочитаната дестинация за туристите и през 2016 г. е Испания.

Източник: СтандартКонцесии

Тежки глоби заплашват държавни и общински служители, които са допуснали опорочаване на концесионни процедури и договори. Парламентът прие окончателно новия Закон за концесиите. В него е разписано как частна фирма може да поеме добива на полезни изкопаеми, строителство на магистрала, поддръжка на ВиК мрежа и т.н. Част от наказанията са за съвсем конкретни нарушения, но има и доста обтекаеми провинения. Предвидена е глоба до 2500 лв. за член на комисия, който крие, че има връзки с някой от участниците в процедурата. Между 1000 и 2000 лв. е санкцията за длъжностно лице, което пропусне да впише задължителните данни и документи в Националния концесионен регистър. Най-суровите глоби са за неспазване на "принципите на публичност, прозрачност, пропорционалност, равнопоставеност и недопускане на дискриминация". Нарушаването на който и да е от тези принципи ще се наказва с глоба в размер 2% от стойността на концесията, но не повече от 50 000 лв., пише в закона. Не става ясно обаче как ще се доказва, че е нарушен примерно принципът на прозрачност или на пропорционалност. Ако държавна или общинска структура е трябвало да проведе концесионна процедура, но я е заобиколила, санкцията за виновника също е 2% от стойността, посочена в договора. Ако прогнозните сметки за концесията са направени в некоректно, в полза на изпълнителя и в ущърб на обществения интерес, предвиденото наказание за възложителя е от 5000 до 10 000 лева. Възложителят ще плаща от 10 000 до 15 000 лв., ако сключи анекс към концесионния договор, без да има законови основания.

Източник: Сега

Дружества
Производство и разпределение на топлинна енергия
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Дълготрайни
активи
за 2015 г.
(хил. лв.)
  1   Топлофикация София ЕАД - София   538 119  
  2   Девен АД - Девня   160 708  
  3   ЕВН България Топлофикация ЕАД - Пловдив   159 729  
  4   Топлофикация Плевен ЕАД - Плевен   106 989  
  5   Топлофикация Русе ЕАД - Русе   62 001  
  6   ТЕЦ Свищов АД - София   48 463  
  7   Топлофикация Бургас ЕАД - Бургас   40 083  
  8   Енерджи маркет АД - София   37 694  
  9   Веолия енерджи Варна ЕАД - Варна   28 742  
  10   Топлофикация Сливен ЕАД - Сливен   21 516  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - София - 24.01.2017
  Обща стойност (BGN): 671 792.65  
Брой търгувани компании: 43
Premium 64 450.67
Standard 544 077.03
АДСИЦ 56 900.95
Структурирани 6 364.00
Най-голяма промяна в цените
ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ - София -11.11 %
Алкомет АД - Шумен 9.79 %
BaSE - Акции: 506 266.22
BaSE - АДСИЦ: 499 963.20

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Девет години след приватизацията пловдивският завод за ремонт на авиационна техника "Авионамс" отново ще бъде държавен. Срещу 28.9 млн. лв. "Държавната консолидационна компания" (ДКК) ще придобие акциите, след като съдебният спор за продажбата приключи окончателно. Във фалиралата КТБ ще влязат почти 29 млн. лв., а завръщането на държавата се финансира от държавната ББР. До "национализацията" се стигна, след като преди осем месеца акциите на "Хедж инвестмънт България", която държеше почти 100% от дружеството, бяха предложени от частен съдебен изпълнител по искане на синдиците на Корпоративна търговска банка (КТБ) заради необслужван кредит. За купувач беше обявена Държавната консолидационна компания (ДКК), която предложи 28.9 млн. лв. за пакета. Продажбата беше обжалвана от мажоритарния собственик. Прехвърлянето на акциите на името на ДКК се очаква да стане до края на тази седмица.

Източник: Капитал

Уникален кораб, който ще струва повече от половин милиард долара, ще се строи във Варненската корабостроителница. Плавателният съд ще бъде от най-високо технологично ниво. Такъв до момента не е правен в България. Ще е оборудван с подводница и с най-модерната компютърна система. Всичко освен металния корпус на "Кекон Ексъленс" ще се произведе във Варна. Той е изграден в най-голямата корабостроителница в Канада. Ще стигне до тук, натоварен на специална тежкотоварна платформа, каквато за първи път влиза в Черно море. Работата по кораба след това се поема изцяло от Варненската корабостроителница. Там от няколко години са спрели с корабостроенето и основно се занимават с ремонтна дейност. Преди 30 години в нея са работили над 5000 човека, а сега - едва 300. Последният кораб там е построен преди 5 години. По плавателния съд ще работи изцяло екип от български инженери. За най-сложните монтажни процеси ще бъдат ангажирани 200 души, специално поканени от чужбина. "Кекон Ексъленс" ще се използва за дълбоководни дейности в сурови условия - обслужване на нефтени платформи и подводно строителство. Собственик на кораба е норвежка компания.

Източник: expert.bg

Най-голямата охранителна компания в страната – "СОТ-Сигнално охранителна техника" (позната на пазара като "СОТ 161"), става вторият представител на сектора, който ще разраства дейността си чрез придобивания. Дружеството се е договорило да купи един от по-малките конкуренти на местния пазар – "Секюрити холдинг", в сделка, чиято цена на този етап не се посочва. За предстоящото сливане стана ясно от уведомлението, подадено от купувача пред Комисията за защита на конкуренцията (КЗК). През октомври 2016 година вторият по големина играч на пазара (по приходи към 2015 г.) - "ВИП секюрити", се договори да придобие българския бизнес на глобалния лидер в сектора на сигурността и охраната – британската G4S. Сделката в момента е обект на задълбочено проучване от страна на КЗК, която трябва да постанови решението си до април или май. Ако бъде разрешена, покупката ще приближи "ВИП секюрити" до "СОТ 161", съдейки по последно публикуваните финансови резултати от компаниите, които са към края на 2015 г. За разлика от "ВИП секюрити", за която сделката с G4S е поредна стъпка в разширяването на бизнеса чрез придобиване на конкурент, досега пазарният лидер "СОТ 161" расте предимно органично.

Източник: Капитал

Комисията за финансов надзор (КФН) откри производства по отнемане на лицензите за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел. Става въпрос за компаниите "Балканика имоти" АДСИЦ и "Юнивърсъл Пропъртис" АДСИЦ, специализирани в инвестициите в недвижими имоти. На дружествата, както и заинтересованите граждани и организации регулаторът дава 7-дневен срок за представяне на обяснения или възражения във връзка с производството. КФН вписа "Нео Лондон Капитал" АД, град София, като публично дружество, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа. Институцията вписа емисия обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции с право на глас, издадена от "Нео Лондон Капитал", в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа. КФН одобри и промени в устава на "Парк" АДСИЦ, които ще бъдат предложени за гласуване на извънредното общо събрание на акционерите на дружеството, става ясно още от решението на регулатора.

Източник: Банкеръ

Консолидираните продажби на Стара планина холд за 2016 година достигнаха 186,8 млн. лева, като бележат повишение от 6,26% в сравнение с 2015 г. Най-голям годишен ръст на продажбите отчита Българска роза АД – с 14,67%. Следва Хидравлични елементи и системи АД с 9,34%, М+С Хидравлик АД с 8,21% и Елхим-Искра АД , чиито продажби са нараснали с 3,84% в сравнение с 2015 г. Предприятието М+С Хидравлик АД реализира брутна печалба в размер на 14,13 млн. лв. преди данъци през 2016 г. , което е най-високият резултат от групата. Второто дружество с най-висока брутна печалба е Хидравлични елементи и системи АД с 4,1 млн. лв., като следват Елхим-Искра АД с 1,2 млн. лв. и Българска роза АД с 539 хил. лв.

Източник: investor.bg

Пощенска банка е сред победителите в конкурса Forbes Business Awards, организиран за шести пореден път от сп. Forbes. Финансовата институция бе отличена със специална награда в категорията „Сделка на годината“ за успешното финализиране на сделката по придобиването на дейността на Алфа Банк – клон България. По традиция в началото на всяка годината сп. Forbes връчва бизнес „оскари“ за постиженията през предходната. Целта на наградите е да насърчат добрите търговски практики и предприемачески дух на най-иновативните, упорити и отдадени компании, които работят за доброто на обществото ни и допринасят за развитието на икономиката ни.

Източник: econ.bg       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Предстоящи събития

Международен инвестиционен форум, международен пазар за дялово финансиране – IPEM 2017, 25-27 януари 2017 г., Кан, Франция

Обучение „Европейски стандарти във фасилити мениджмънта ЕN 15221”

Специализирано обучение "Източници за финансиране на предприятието"

Втора международна LEAN конференция - 21 февруари 2017 г.

Бизнес форум „Пътна карта на бизнеса 2017“

Industry Matchmaking 2017 - 6 април 2017 г., Интер Експо Център


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара
Центърът за компютърно обучение и Сиско академията към Българската стопанска камара на БСК е единствената академия в България, която предлага на своите курсисти и клиенти нов курс - CCNA TSHOOT.
Курсът е съставен въз основа на материала, изучаван в курса CCNA Routing and Switching и е предназначен за мрежови специалисти, които са завършили курса CCNA или имат необходимите познания на това ниво и чиято ежедневна работа е свързана с локализиране на проблеми в мрежите и работа по тяхното отстраняване.


Обучение по мрежи в Сиско академията:
CCNA TSHOOT - м. февруари, съботно-неделен
CCNA 3 - 04 февруари 2017, съботно-неделен
CCNA 2 - 06 февруари 2017, вечерен
CCNA 1 - м. февруари 2017, съботно-неделен
NDG Linux Essentials; NDG Introduction to Linux I/II - В платформата можете да четете теорията, да полагате тестове, както и да правите практически задачи с помощта на вградена виртуална машина.
Обучение за MS Office: предстои
Регистрирайте се онлайн сега!

ЦКО към БСК в партньорство с учебния център към Българо-американската комисия за образователен обмен „Фулбрайт” имат удоволствието да Ви представят обучение за „Управление на проекти” / Kурс за подготовка на изпита за Специалист по управление на проекти и Помощник-специалист по управление на проекти 01-05 март 2017 г., 5-дневен, 35 часа

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Британският премиер Тереза Мей не може да започне преговори с Европейския съюз за Brexit, докато парламентът не одобри задействането на чл. 50. Това постанови Върховният съд на Обединеното кралство. Въпреки това се очаква депутатите да се произнесат по наболялата тема преди обявения от правителството краен срок (31 март т.г.). В същото време Върховният съд сметна, че не е нужно шотландският, уелският и северноирландският парламент да се произнасят по въпроса. Очаква се по-късно днес министърът по излизането на страната от ЕС да направи обръщение към депутатите. По време на съдебното заседание активисти застъпиха тезата, че не би било демократично британският парламент да не се произнесе по въпроса. Правителството пък твърдеше, че вече има нужните правомощия, за да задейства чл. 50 от Лисабонския договор (за започване на преговорите) без одобрението на депутатите. Кабинетът на Мей планираше това да стане до края на март.

Източник: Wall Street Journal

Америка

Президентът на САЩ Доналд Тръмп подписа указа за излизане на Съединените щати от Транстихоокеанското партньорство (ТТП). Подписването на указа е формален акт, тъй като споразумението за свободна търговия така и не беше ратифицирано от американския Сенат. Асошиейтед прес коментира, че то едва ли щеше да бъде одобрено, тъй като ще доведе до съкращаване на работни места в САЩ. На 21 ноември м.г. Тръмп нарече ТТП „потенциална катастрофа“ за Съединените щати. Вместо това (споразумение – б.р.) ние ще водим преговори за честни двустранни търговски сделки, които да върнат работните места в САЩ, каза той. В средата на ноември м.г. администрацията на Обама прие решение да не обсъжда въпроса за ТТП в Конгреса и да го остави на екипа на Тръмп. Статутът на ТТП предвижда, че договорът влиза в сила едва когато в него участват и Съединените щати.

Източник: New York Times

Азия

Американската ядрена компания „Уестингхаус“ все повече дърпа към дъното японския технологичен гигант „Тошиба“. Заради несполуките на ядреното си подразделение в САЩ, „Тошиба“ е принудена да се раздели с печелившия си бизнес, свързан с полупроводници и да продаде част от него на американския производител на харддискове Western Digital. По този начин японската компания се опитва да се справи с масивните загуби от американското си подразделение, свързано с ядрените технологии. Новата бизнес компания за памет чипове ще бъде създадена не по-рано от първата половина на годината. „Тошиба“ възнамерява да продаде близо 20% от участието си в бизнеса с полупроводници за 200-300 милиарда йени (между 1,77 милиарда долара и 2,65 милиарда долара ). „Тошиба“ и Western Digital управляват заедно завод за флаш-памет в японския град Йокаичи.

Източник: Associated Press

 
Индекси на фондови борси
24.01.2017
Dow Jones Industrial
19 912.71 (112.86)
Nasdaq Composite
5 600.96 (48.01)
Стокови борси
24.01.2017
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)52.99
Heating oil ($US/gal.)1.6500
Natural gas ($US/mmbtu)3.2700
Unleaded gas ($US/gal.)1.5900
Gold ($US/Troy Oz.)1 204.60
Silver ($US/Troy Oz.)17.05
Platinum ($US/Troy Oz.)997.20
Hogs (cents/lb.)67.70
Live cattle (cents/lb.)1.18

       Опознай България

Българско Национално Радио

Българското Национално Радио празнува своя рожден ден. През 1927 г. се създава първото радиотехническо сдружение в България. През 1930 г. инициативни българи, между които проф. Асен Златаров, Елин Пелин, инж. Георги М. Георгиев и др., създават движение за образуване на кооперация, която да поиска разрешение за концесия за радиоразпръскването в България. На 30 март същата година се свиква учредително събрание на кооперация “Родно радио”. Отпусната е сграда в София и през юни 1930 г. започват излъчванията на “Родно радио” в часовете 18.00-20.00 часа на вълна 329 м. На 25.01.1935 г. Министерският съвет в Царство България издава наредба, която е одобрена с указ на цар Борис ІІІ от 25.01.1935 г., с която радиоразпръскването в България става държавна собственост. Регионалните радиостанции в градовете София, Варна и Стара Загора оформят държавното радио на България. За началник на радиоразпръскването в България и за ръководител на Радио София е назначен Панайот Тодоров (Сирак Скитник). Постепенно започва да се оформя обликът на съвременно радио, разширяващо обхвата на програмите си. На 3 септември 1935 г. в програмата на радиото за първи път звучи изпълнение на “Оркестър на студиото на Радио София”, станал известен по-късно като салонен оркестър на Радио София. През есента на същата година се появява в ефир и “Джаз оркестър на Радио София”. От 1 май 1937 г. започват да се излъчват емисии за чужбина на италиански, немски, френски, английски и есперанто. От самото си създаване БНР е безспорен фактор в културния, политическия и обществен живот на България.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 25.01.2017
Българска версия: 29269, Английска версия: 3014

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2017. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999