Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Петък, 13 януари 2017 г., брой 4381
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

 
 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари

Валутни курсове
(13.01.2017)
  EUR   1.95583  
GBP   2.25214
USD   1.83147
CHF   1.82073
EUR/USD   1.0679*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.01   0 %  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.comWEB-портал
на българските одитори
Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Многопрофилна болница за активно лечение Търговище АД - Търговище
Сирма солюшънс АД - София
Химремонтстрой АД - София
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Експортът на България продължава да нараства за четвърти пореден месец, като темпото дори се ускорява. Продажбите на български стоки се увеличават с 14.6% през ноември на годишна база – най-високият отчетен ръст от март 2015 г. насам, съобщи Националният статистически институт (НСИ). Принос за това имат както пазарите на страните от ЕС, така и на тези извън съюза. Ръстът към ноември е 1.5%. Износът към трети страни бележи ръст с 18.4% на годишна база, като това прави ноември най-силния месец през последните година и десет месеца. С натрупване статистиката все още отчита спад на сделките със страни извън ЕС, но той се смалява до 8.1% спрямо предходната година. През първите девет месеца на 2016 г. износът бе с 12% по-нисък от отчетения през същия период на 2015 г. Причината за минуса бяха месеците от март до юли, когато експортът към трети страни се срина заради забавяне на икономиките на основни търговски партньори като Китай, Турция и Русия, по-ниската цена на петрола и на долара. Данните към ноември по държави показват, че на годишна база има най-голям спад в търговията с Турция – с 317.8 млн. лв. (-8.8%), следвана от Сингапур и Китай, съответно с 311 млн. лв. (-47.8%) и 256.9 млн. лв. (-26.4%).

Източник: Капитал

При санкции за близо 6 млн. лева през втората половина на 2016 година, Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) е успяла да събере малко над 1000 лева. Причината - масово глобите се обжалват пред съда. За периода юли - декември тази година Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) е наложила 32 глоби и имуществени санкции в общ размер от 5 756 436,00 лв., от които: - по Закона за обществените поръчки (ЗОП) на стойност 64 685 лв., а от тях платени 1 125 лв.; - по Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК) на стойност 5 691 751 лв. - неплатени към настоящия момент, тъй като решенията са в процес на обжалване пред Върховния административен съд.

Източник: expert.bgКонцесии

Процедурата по отдаване на концесия на интермодалния терминал в Пловдив продължава, след като Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) е отказала да образува производство по жалбата на "Трансмодал". Концесионната процедура беше временно спряна след като "Трансмодал" поиска отмяна на правителственото решение за откриването на конкурса. Жалбата на дружеството е внесена на 14 декември 2016 г., а произнасянето на КЗК по нея е на 11 януари 2017 г. В четвъртък – на 12 януари, трябваше да бъдат отворени офертите на кандидатите, но сега предстои удължаване на срока. Интермодалният терминал в Пловдив беше построен с европейски средства – 12 млн. лв. от оперативна програма "Транспорт" 2007 - 2013 г. с цел развитието на комбинирания превоз на контейнерни товари от тирове с железопътен транспорт. В момента съоръжението е собственост на Национална компания "Железопътна инфраструктура" (НКЖИ).

Източник: mediapool.bg

Правителството предостави 35-годишна концесия за добив на строителни материали – пясъци и чакъли, от находище „Пиринковец” на „Монолит – 21 –Андонов и Захов“ ООД. Кариерата се намира в землищата на селата Плоски и Лиляново, община Сандански. Планираните от дружеството инвестиции за осигуряване на добива са за над 2 млн. лева. За срока на действие на концесията се очаква постъпленията от концесионни плащания да надхвърлят 3,5 млн. лв. Съгласно законодателството, те се разпределят между държавния и съответния общински бюджет. Одобрено беше и издаването на разрешение за проучване на възможностите за добив на скалнооблицовъчни материали от площта „Бешовица“, разположена край с. Долна Бешовица в община Роман. Разрешението е за „ФСН” ЕООД за срок от 2 години. Предвижданията са в този период в проучвателните дейности да бъдат вложени минимум 70 000 лв., като стойността на мероприятията по опазване на околната среда е 6550 лева.

Източник: Министерски съвет

Дружества
Производство и разпределение на топлинна енергия
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2015 г.
(хил. лв.)
  1   Топлофикация София ЕАД - София   507 058  
  2   Енерджи маркет АД - София   178 370  
  3   Девен АД - Девня   134 640  
  4   ЕВН България Топлофикация ЕАД - Пловдив   75 168  
  5   Топлофикация Плевен ЕАД - Плевен   58 462  
  6   Топлофикация Русе ЕАД - Русе   52 552  
  7   Топлофикация Бургас ЕАД - Бургас   28 774  
  8   Топлофикация Сливен ЕАД - Сливен   25 247  
  9   ТЕЦ Свищов АД - София   22 742  
  10   Топлофикация Враца ЕАД - Враца   19 071  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - София - 12.01.2017
  Обща стойност (BGN): 686 469.20  
Брой търгувани компании: 39
Premium 355 246.84
Standard 260 125.85
АДСИЦ 33 578.43
Структурирани 37 518.08
Най-голяма промяна в цените
Енергоремонт холдинг АД - София 41.58 %
Холдинг Варна АД - Варна -4.51 %
BaSE - Акции: 1 005.60

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

„Енергоремонт Холдинг” АД (ЕРХ) и „Лукойл Нефтохим Бургас” АД подписаха два нови договора на обща стойност 88,1 млн. лв. През следващите 18 месеца ЕРХ ще извърши „Проектиране, доставка и строителство на нова пещ П-101 и котел-утилизатор в инсталация АД-4, производство АВД” на стойност 36 млн.лв. без ДДС. В консорциум с „ПМУ” АД той ще осъществи и „Реконструкция, ремонт на съществуващата тръбопроводна инфраструктура и оборудване”, които ще обезпечат по-високи скорости за претоварване на нефтопродукти през Пирсове 1,2,3 на пристанищен терминал ”Росенец”. Срокът за изпълнение е 24 месеца. През последните години „Енергоремонт Холдинг” АД навлезе в нови области с изпълнение на проекти в нефтено-газовата индустрия, ликвидиране на последиците от въгледобива, изграждане на екосъоръжения в енергетиката, енергийната ефективност. В началото на 2017 година той е пред приключване на преговори за реализация и на още един голям проект, както и е пред подписване на още един нов контракт. Стратегическото партньорство на ЕРХ и „Лукойл Нефтохим Бургас” продължава след успешно изпълнение през 2016г. на втория етап от модернизацията на резевоарен парк на пристанище ”Росенец” и създадените много добри отношения между двете компании на руския пазар.

Източник: investor.bg

"България ер" е на път да спечели първо място в най-голямата процедура за самолетни билети за нуждите на цялата администрация, обявявана до момента. Тя е за 30 млн. лв., а целта на поръчката е да се обезпечи българското председателство на Съвета на Европейския съюз, което ще се случи през първата половина на 2018 г. Поръчката е централизирана и се провежда от Министерството на финансите, като след това всяко ведомство ще може чрез малки поръчки да избира между вече избраните кандидати и техните оферти. За компанията, която към средата на 2016 г. дължеше 47 млн. лв. на летище София, класирането на първо място в търга е ценно постижение, защото означава бъдещи вземания от 30 млн. лв. и възможност за кредити. За плащащата държава обаче постижението е по-спорно. От търга беше отстранена компанията, предлагаща най-изгодните условия, въпреки че отговаря на всички изисквания на министерството. Отпадането на първоначалния победител се случва след обжалване от страна на "България ер". В основата на жалбата на авиопревозвача е, че компанията победител "Аргус травел интернешънъл" не разполага с оторизация да продава билети на "България ер". А това е нещо, което самата авиокомпания би трябвало да й издаде като IATA туристически агент.

Източник: Капитал

Пет месеца след смяната на директора на "Теленор" в България, телекомът предприе реорганизация на управленската си структура, включваща и бизнеса у нас. В България идва Александра Райх, която бе главен изпълнителен директор на "Теленор Унгария" и изпълнителен вицепрезидент на "Теленор Груп". Тя ще заеме поста Майкъл Фоли, който на 1 август 2016 г. замени Стейн Ерик Велан, който се оттегли от длъжността след изтичането на тригодишния му договор. Фоли, който дойде в "Теленор България" от Пакистан, а преди това у нас работеше като търговски директор на Мтел, напуска норвежката компания. Райх ще отговаря също така за цяла Централна и Източна Европа.

Източник: mediapool.bg

Частните арбитражни съдилища ще търпят санкции, ако постановяват решения в спорове, в които едната страна е потребител.Това приеха депутатите, след като забраниха на арбитрите да се занимават с такива дела с промени в Гражданския процесуален кодекс. Мярката бе наложена по настояване на омбудсмана Мая Манолова. Глобата за нарушаването й ще бъде от 500 до 2500 лв. Ако простъпката е извършена от юридическо лице, ще се налага имуществена санкция от 5000 лв. А при рецидив наказанията ще скачат в троен размер. Освен това арбитражните решения по потребителски спорове вече ще бъдат смятани за нищожни от съда и няма да могат да служат като основание за издаване на изпълнителен лист.

Източник: Сега

Сто мегавата електроенергия от държавните АЕЦ "Козлодуй" и ТЕЦ "Марица Изток 2" са били спрени от продажба на борсата за ток в последните дни, за да може общественият доставчик НЕК да разполага с повече енергия за осигуряване на нуждите на вътрешния пазар в големите студове. Потреблението на електроенергия в страната държи рекорд от близо 7700 МВ. С по 50 MВ е намалено подаването на енергия от двете държавни централи за енергийната борса. Това е станало със съгласието на Европейската комисия и е допълнителна мярка за гарантиране на електроснабдяването в допълнение към активирането на резервните производствени мощности.

Източник: mediapool.bg       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Предстоящи събития

Специализиран тренинг за малки и средни предприятия "Иновации чрез дизайн" - 18-19 януари 2016 г., БСК

Международен инвестиционен форум, международен пазар за дялово финансиране – IPEM 2017, 25-27 януари 2017 г., Кан, Франция

Специализирано обучение "Източници за финансиране на предприятието"

Industry Matchmaking 2017 - 6 април 2017 г., Интер Експо Център


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара
Центърът за компютърно обучение към Българската стопанска камара в партньорство с учебния център към Българо-американската комисия за образователен обмен „Фулбрайт” имат удоволствието да Ви представят обучение за „Управление на проекти” /Project Management Courses/.
Обучението представлява подготовка за сертификационния изпит за Специалист по управление на проекти /Project Manager Professsional/. След приключване на курса желаещите могат да положат изпит във Фулбрайт-Прометрик тест център, който е единственият оторизиран център за провеждане на тестове на Института за управление на проекти /PMI/ за България.
  • Kурс за подготовка на изпита за Специалист по управление на проекти и Помощник-специалист по управление на проекти - 01-05 март 2017 г., 5-дневен, 35 часа


Предстоящи курсове:
Обучение за MS Office:
предстои
Обучение по мрежи в Сиско академията:

CCNA 4 - 14 януари 2017 г., съботно-неделен
CCNA 3 - 04 февруари 2017 г., съботно-неделен
CCNA 2 -
30 януари 2017 г., вечерен
CCNA 1 - м. януари 2017 г., съботно-неделен
NDG Linux Essentials; NDG Introduction to Linux I/II - В платформата можете да четете теорията, да полагате тестове, както и да правите практически задачи с помощта на вградена виртуална машина.
Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

След като в края на миналата година най-старата банка в света Ваnса Моntе dеі Раsсhі се провали в опита си да набере свеж капитал от частния сектор, сега всички погледи са насочени към UnіСrеdіt. Най-голямата италианска банка търси 13 милиарда евро или 14 милиарда долара подкрепа от инвеститорите като част от плана на ръководството й за увеличаване на капитала. В средата на декември главният изпълнителен директор на финансовата институция Жан-Пиер Мустие представи 3-годишна стратегия за развитие на бизнеса. В нея освен продажбата на акции за тази сума се предвижда и съкращаването на допълнително 6500 работни места. В четвъртък акционерите в UnіСrеdіt предстои да вземат сериозно решение за изпълнението на тези планове на среща в Рим. Те ще трябва да одобрят предложението всеки десет акции да бъдат бъдат превърната в една нова акция. Причината за това е острият спад от 45% в стойността на ценните книжа, пише Вlооmbеrg. По-голямата част от привлечения капитал от UnіСrеdіt ще използват за елеминирането на големите загуби, свързани с портфейла лоши кредити, които банката продава с отстъпка.

Източник: Bloomberg

Америка

Американските Аррlе, Gооglе и Теslа оформят тройката на най-иновативните компании в света през 2016 година. Класацията е на Воstоn Соnsultіng Grоuр (ВСG), съобщава СNВС. ИТ гигантът Аррlе заема първото място в класацията за 11- ти път поред. През финансовата 2016 година компанията е вложила в изследвания и разработки сума от порядъка на 10 милиона долара. Четвъртото място в този рейтинг заема Місrоsоft, петото - Аmаzоn, а шестото - Nеtflіх. Най-високата позиция сред компаниите извън САЩ заема южнокорейската Sаmsung Grоuр, оказала се на седмо място. Като цяло 70 процента от попадналите в класацията компании са американски. В рейтинга също така влизат и шест компании от Азия, в том число японската Тоуоtа Моtоr (на осмо място и китайската Хіаоmі (35 място). ВСG е включила в рейтинга на най-иновативните компании и десет от Европа. Сред тях най-добре се представят германските Вауеr (11 място), ВМW (14 място) и Dаіmlеr (16 място).

Източник: CNBC

Азия

Третият най-голям пенсионен фонд в света - този на Южна Корея, който има активи от 546 трилиона вона или 456,5 милиарда долара, беше замесен в сериозен скандал в страната, станал част от импийчъмънта на президента Пак Гън-хе. На 31 декември съдът в Сеул издаде заповед за ареста на председателя на фонда Nаtіоnаl Реnsіоn Sеrvісе (NРS) Муун Хън-пьо. Според обвиненията по времето, когато е бил министър, той е притискал ръководството на NРS да подкрепи спорно сливане между две дъщерни дружества на проиводителя Sаmsung. По думите на адвоката на Муун той е отхвърлил тези твърдения, пише Вlооmbеrg, позовавайки се на корейски медии. От съда искат да получат информация и за това дали от технологичната корпорация са дали подкуп на приближен до президента в замяна на това да получат подкрепата на NРS за сделката. Вчера заместник-председателят на Sаmsung Лий Дзие Юн беше призован на разпит в Сеул заради тези съмнения. Според прокуратурата в Южна Корея компанията е трансферирала пари на лица, контролирани от близък до президента Пак Гън-хе. От Sаmsung и Лий в частност отхвърлят обвиненията. От NРS посочват, че са подкрепили сливането на база на инвестиционни съображения.

Източник: Bloomberg

 
Индекси на фондови борси
12.01.2017
Dow Jones Industrial
19 891.00 (-63.28)
Nasdaq Composite
5 547.49 (-16.16)
Стокови борси
12.01.2017
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)53.04
Heating oil ($US/gal.)1.6700
Natural gas ($US/mmbtu)3.4200
Unleaded gas ($US/gal.)1.6100
Gold ($US/Troy Oz.)1 192.70
Silver ($US/Troy Oz.)16.70
Platinum ($US/Troy Oz.)973.80
Hogs (cents/lb.)69.25
Live cattle (cents/lb.)1.16

       Опознай България

„Българан е галант“

Късометражната кинокомедия „Българан е галант“, която продължава само 15 минути, се счита за първия български игрален филм, който поставя началото на родната кинематография. Прожектиран е за първи път на 13 януари 1915 г. в столичното кино „Модерен театър”. Филмът е черно-бял и ням. Няколко години след премиерата му лентата е унищожена и са останали едва 1-2 кадъра. И за него може да се съди само по няколкото рекламни съобщения във вестниците, появили се във връзка с представянето му. Сценарист, режисьор и изпълнител на главната роля е Васил Гендов. Партнира му актрисата от Народния театър Мара Миятева-Липина. Сюжетната схема и героите напомнят за повечето подобни чуждестранни кинокомедии от онова време, прожектирани по българските екрани. През този период името Българан е нарицателно, като Бай Ганьо. По повод 90-годишнината от тази дата, през 2005 година, по инициатива на Националния филмов център, 13 януари е обявен с Държавен указ за професионален празник на работещите в българското кино. (Снимка: http://chasovnik.ucoz.com)


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 13.01.2017
Българска версия: 29244, Английска версия: 3018

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2017. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031

Февруари 2021
 ПВСЧПСН
51234567
6891011121314
715161718192021
822232425262728

Март 2021
 ПВСЧПСН
91234567
10891011121314
1115161718192021
1222232425262728
13293031    

Април 2021
 ПВСЧПСН
13   1234
14567891011
1512131415161718
1619202122232425
172627282930  

Май 2021
 ПВСЧПСН
17     12
183456789
1910111213141516
2017181920212223
2124252627282930
2231      

Юни 2021
 ПВСЧПСН
22 123456
2378910111213
2414151617181920
2521222324252627
26282930    


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999