Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Четвъртък, 12 декември 2013 г., брой 3613
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 


 
 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари
Ако желаете да прекратите абонамента си за изданието - използвайте сигурния и бърз начин - бутона
Отказ от абонамент


Валутни курсове
(12.12.2013)
  EUR/BGN   1.95583  
GBP/BGN   2.32768
USD/BGN   1.42067
CHF/BGN   1.60065
EUR/USD   1.3767*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.12   0.02%  
Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com


Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com


Петролни продукти
Вино
Месни продукти
Консервна промишленост
Парфюмерия и козметика
Шивашки изделия
Мебелна промишленост
Дървообработваща промишленост


Някой търси точно теб!
13 700 работодатели намират успешно!


WEB-портал
на българските одитори


Общи събрания днес
  Алба В и А АД - София
Винарска изба Розова долина АД - Карлово
Галилео.БГ АД - София
Екстружън технолоджис АД - Петрич
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

България е втора в Европа и пета в света в класацията на най-привлекателните аутсорсинг дестинации. Пред нашата страна се нареждат държавите Индия, Индонезия, Естония и Сингапур. Това каза заместник-министърът Красин Димитров по времена форума „Възможности и предизвикателства на секторите Business Process Outsourcing (BPO) и Shared Service Centers (SSC) в България". Конкурентоспосбност в световен мащаб по отношение на разходи и наличие на квалифицирана работна ръка, широколентов интернет и близост до основните пазари на Западна Европа са конкретните предимства на България по отношение развитието на аутсорсиг сектора.

Източник: Money.bg

Пивоварният сектор в България е генерирал 163 млн. евро приходи за държавния бюджет и е допринесъл за поддържането на 28 900 работни места през миналата година. Това става ясно от доклада на Ernst & Young. Добавената стойност от производството и продажбите на бира се изчислява на 126 милиона евро, което е с 6 млн. евро повече, в сравнение с 2008 г., уточняват от бранша. През 2012 г. в нашата страна са произведени почти 5 млн. хектолитра пиво и са консумирани 5,403 хектолитра.

Източник: Монитор

Приватизация

Към края на 2013 г., Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол(АПСК) разработва стратегия за продажбата на 25 мажоритарни пакети, акции/дялове с над 50% държавно участие и други търговски дружества, в които държавата също е с над 50%-но участие в капитала. Агенцията работи и по 72 дружества, в които държавата е миноритарен собственик. Две трети от тези дружества са неатрактивни, поради ниския процент, който държавата притежава и който е под 10%. 30 дружества са обект на реституционни претенции и съдебни дела, поради което те остават блокирани за приватизационна продажба.

Източник: Money.bg

Дружества
Животновъдство
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Печалба
за 2011 г.
(хил. лв.)
  1   Милениум 2000 ООД - Стара Загора   6 851  
  2   Свинекомплекс Бръшлен АД - Бръшлен   3 739  
  3   Жюлив ООД - Стара Загора   2 483  
  4   Аякс 1 ЕООД - Димитровград   1 751  
  5   Аякс-95 ООД - Димитровград   915  
  6   Камчия ЕАД - Шумен   674  
  7   Пролет - 90 - Георги Арабаджиев ЕТ - Велико Търново   630  
  8   Зорница Комерс ООД - Кесарево   421  
  9   Братя Томови АД - Попово   328  
  10   Тетрахиб ЕАД - Никола Козлево   156  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - София - 11.12.2013
  Обща стойност (BGN): 6 655 788.17  
Брой търгувани компании: 48
Premium 497 944.96
Standard 559 189.50
АДСИЦ 5 597 756.49
Облигации 897.23
Най-голяма промяна в цените
Енергони АД - София -16.67 %
Билборд АД - София 11.78 %
BaSE - Акции: 3 261.03
BaSE - АДСИЦ: 23 851.09

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
4O9 Ловечтурс АД - Ловеч
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Близо 290 хил. лв. ще получи община Русе от бюджета на Министерството на икономиката и енергетиката, за да бъде прокаран уличен канал до имот, върху който ще бъде изграден завод за производство на електронни и механични части за автомобилната индустрия. Отпуснатите средства ще покрият необходимите строително-монтажни работи. Одобрен е и проектът на договор с Витте Аутомотив България ЕООД за строителството на завода. Проектът на дружеството е сертифициран като инвестиция клас А. Нейната стойност е 7,51 млн. лв., като до момента са вложени над 2 млн. лв. От компанията очакват реалните вложения да надхвърлят 10 млн. лв. Срокът за изграждането на завода е октомври 2015 г. С реализацията на проекта ще бъдат създадени нови 232 работни места.

Източник: Investor.bg

Enersys обяви прекратяване на около 80% от дейността на завода за промишлени батерии "Енерсис" в Търговище. Това ще се случи заедно със съкращаването на три четвърти от работещите там 560 души, и то в регион, известен с двойно по-високата си безработица от средната за страната. Особено притеснителни са мотивите за оттеглянето, в които свитото търсене заради кризата е само една от причините. Към липсата на гъвкаво законодателство, сложни процедури и изисквания от "Енерсис" добавят и "огромните бюрократични разходи, които се отразяват силно на международната конкурентоспособност".

Източник: Капитал

Правителството одобри предложението на икономическия министър Драгомир Стойнев да започнат преговори за изграждане на нова ядрена мощност в АЕЦ "Козлодуй". Технологията ще е на Westinghouse Electric Company, стратегически инвестор с 30% дял в проекта ще е японската Toshiba Corporation, е планираният от правителството вариант. Останалите 70% от сумата за реактора ще се осигурят със заеми от американската експортна банка "Ексимбанк" и Японската банка за икономическо развитие и възстановяване, обясни Стойнев. Правителството дава шестмесечен мандат на БЕХ за преговори, след което кабинетът може да се съгласи или не на сделката.

Източник: Капитал

Правителството освободи по тяхно искане председателя на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране Анжела Тонева и члена на комисията Михаил Димитров, съобщиха от правителствената информационна служба. За председател и за член на ДКЕВР са определени Боян Боев и Лиляна Младенова. Те ще довършат вече започнатите мандати на освободените от длъжност. Боян Боев е изпълнителен директор на „Български енергиен холдинг” ЕАД, а преди това е бил директор на дирекция „Финансово-икономическа” в ТЕЦ „Марица Изток 2”.

Източник: Агенция Фокус

2916 тона въглища ще трябва да възстанови софийското дружество “РЗ Комерсиал” ООД на териториалното поделение на агенция “Държавен резерв и военновременни запаси” във Велико Търново. Решението е постановено от Апелативния съд в старата столица. Съдебната сага по казуса започнала през 2009 г. Пет години по-рано дружеството “РЗ Комерсиал” сключило договор с държавния резерв за съхранение на голямо количество брикети от лигнитни въглища. През 2004 г. те били предадени на фирмата, която ги разпределила в три свои складови бази. Общо били предадени 6030 тона от твърдото гориво, като основната част от тях били съхранявани в село Беловец, община Кубрат.

Източник: Янтра - Велико Търново       Българска стопанска камара"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност


Външноикономическо сътрудничествоEnterprise Europe NetworkВъншнотърговски консултации


Оферти от български и чуждестранни фирмиПредстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Новини от БСК и членовете на БСК

БСК настоява за оттегляне на проекта за промени в КТ в частта за колективното договаряне

АНКЕТА! Питаме Ви: "Планирате ли коледни бонуси за служителите си?"


Предстоящи събития

Семинар: „Системи за управление на енергията в съответствие с изискванията на стандарта БДС EN ISO50001” – 12 декември 2013 г.

17 декември: Дискусионен форум „Умения и иновации. Как пазарът на труда се готви за предизвикателствата на бъдещето?“ По време на форума ще бъдат представени резултатите от анкетно проучване за жизнения цикъл на компетенциите, осъществено в рамките на проект на БСК по ОПРЧР „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони” (MyCompetence).

Конкурс: Годишни награди за отговорен бизнес на Българския форум на бизнес лидерите 2013 – 13 януари 2014 г.

14 януари: Работна среща „Състояние на търговията с квоти за емисии на парникови газове”

6 март 2014 г.: IndustryMatchMaking – IMM2014. Двустранни бизнес срещи. Срок за регистрация – 16 февруари 2014 г.

7 март 2014 г.: GO GREEN TO ENVIRONMENT 2014 – двустранни бизнес срещи. Срок за регистрация – 16 февруари!

Двустранни бизнес срещи за търговско коопериране и технологичен трансфер, IndustryMatchMaking – IMM2014 – 6 март 2014 г.

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара
Центърът за компютърно обучение на БСК е Майкрософт ИТ академия и оторизиран от Майкрософт център за тестване и сертифициране на компютърни умения по офис пакета на Майкрософт (MOS), единствен в България. На www.certiport.com/go можете да намерите информация за процеса за сертифициране.
Центърът е и Сиско академия за обучение на мрежови специалисти.


Регионална Cisco академия
CCNA 2 сем. - 14.09.2013 - съботно-неделен
CCNA 4 сем. - 14.09.2013 - съботно-неделен
CCNA 1 сем. - 05.10.2013 - съботно-неделен
CCNP - Troubleshoot -  19.октомври 2013 - съботно-неделен 
Основи на ОС Debian Linux
Ниво 3
- 5.10.2013 - съботно-неделен

Курсове по дигитални компетенции
Windows 7 и MS Office 2010 - базово ниво и за напреднали - предстоят през м. октомври

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com


       Светът

Европа

Вино от Молдова да бъде внасяно без мита в Европейския съюз, одобриха европейските депутати по време на пленарната си сесия в Страсбург. По този начин ще бъдат компенсирани търговските санкции за страната, наложени от Русия. Алкохолът е един от основните приходи от износ за Молдова. През септември Москва изненадващо забрани вноса на вина и спиртни напитки от Молдова, мотивирайки се с недопустими примеси. Анализатори обаче коментираха, че стъпката е опит на Русия да окаже натиск след като Молдова официално съобщи, че ще подпише Споразумение за асоцииране с ЕС. В документа се предвижда изграждането на зона за свободна търговия с ЕС, а решението на ЕП ускорява въвеждането на част от мерките от началото на 2014 година. Споразумението за зоната за свободна търговия предвижда пълна либерализация на търговията с вино с Молдова.

Източник: Associated Press

Америка

Европейският съд в Люксембург одобри сключената преди повече от 2 години сделка между Microsoft и Skype и я определи за правомерна. Според съда тя не ограничава конкуренцията на пазара на видеотелефонията. Съдиите отхвърлиха жалбите на американския технологичен концерн Cisco и на италианската компания Messagenet. Microsoft купи Skype през май 2011 година за 8,5 млрд. долара. След проверка на отражението на сделката върху конкуренцията Европейската даде зелена светлина за продажбата. Тя обаче беше оспорвана пред съда от конкурентни компании. Skype е основана през 2003 г. Компанията бе купена от eBay за 3.1 млрд. долара през 2005 г. Приходите й за миналата година са 860 млн. долара, но нетната загуба е в размер на 7 млн. долара.

Източник: Ройтерс

Азия

Продажбите на жилища в Китай през ноември са достигнали най-високата си месечна стойност от близо две години въпреки засилените ограничителни мерки, обявени от местните власти. Стойността на продадените жилища е нараснала с 19% до 720,4 млрд. юана (119 млрд. долара) - най-високото ниво от декември 2011 г., в сравнение с 604,8 млрд. юана през октомври, показват данни на Националното статистическо бюро. Продажбите на жилища от началото на годината са се увеличили с 31% на годишна база до 5,9 трлн. юана. Въпреки че премиерът Ли Къцян не въведе национални допълнителни мерки, за да ограничи ръста на цените, около 13 града в Китай затегнаха политиките си в имотния сектор през миналия месец. Три от големите градове в страната - Шънджън, Шанхай и Гуанджоу - увеличиха изискването за минималната първоначална вноска по ипотека за второ жилище от 60 на 70%.

Източник: Блумберг

 
Индекси на фондови борси
11.12.2013
Dow Jones Industrial
15 843.53 (-129.60)
Nasdaq Composite
4 003.81 (-56.68)
Стокови борси
11.12.2013
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)97.44
Heating oil ($US/gal.)3.0200
Natural gas ($US/mmbtu)4.3400
Unleaded gas ($US/gal.)2.6600
Gold ($US/Troy Oz.)1 257.20
Silver ($US/Troy Oz.)20.36
Platinum ($US/Troy Oz.)1 385.20
Hogs (cents/lb.)87.78
Live cattle (cents/lb.)132.80

       Опознай България

Невена Коканова

Първата дама на българското кино Невена Коканова е родена на 12 декември 1938 г. в Дупница. Започва кариерата си на 18 години в средата на 1950-те в Ямболския театър, без да има специално образование, а дебют в киното прави във филма Години за любов. Така се поставя началото на една от най-ярките кариери в историята на българския театър и кино. През 60-те и 70-те години тя се утвърждава като символ на българското кино, въплъщаваща образа на жена с характер, обаятелен темперамент и женственост. Коканова има повече от 50 роли, като някои от най-запомнящите се от тях са на Ирина в екранизацията на "Тютюн" (1962) и на печално-страстната Лиза от "Крадецът на праскови" (1964). Незабравими са и превъплъщения й в образите на Ана от "Карамбол" (1966), Герда от "Дъх на бадеми" (1967), Неда от "Отклонение" (1967), написана от Блага Димитрова специално за нея, и много други. През 1969 г. се снима във филма на голямата италианска кинорежисьорка Лилиана Кавани "Галилей". Получава награди на Варненския фестивал. Удостоена е с приза "Златна камера" на Съюза на българските филмови дейци. Невена Коканова почина на 3 юни 2000 год.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 12.12.2013
Българска версия: 25894, Английска версия: 3057

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2013. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031

Февруари 2021
 ПВСЧПСН
51234567
6891011121314
715161718192021
822232425262728

Март 2021
 ПВСЧПСН
91234567
10891011121314
1115161718192021
1222232425262728
13293031    

Април 2021
 ПВСЧПСН
13   1234
14567891011
1512131415161718
1619202122232425
172627282930  


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999