Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Четвъртък, 24 октомври 2013 г., брой 3577
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 


 
 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари
Ако желаете да прекратите абонамента си за изданието - използвайте сигурния и бърз начин - бутона
Отказ от абонамент


Валутни курсове
(24.10.2013)
  EUR/BGN   1.95583  
GBP/BGN   2.29665
USD/BGN   1.42221
CHF/BGN   1.58920
EUR/USD   1.3752*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.10   0.03%  

Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com


Петролни продукти
Вино
Месни продукти
Консервна промишленост
Парфюмерия и козметика
Шивашки изделия
Мебелна промишленост
Дървообработваща промишленост


Някой търси точно теб!
13 700 работодатели намират успешно!


WEB-портал
на българските одитори


Общи събрания днес
  МБАЛ д-р Братан Шукеров АД - Смолян
Електроника холдинг АД - София
Хрис 05 ЕООД - Бургас
Елаците Мед АД - Мирково
Ноя Ловеч АД - Ловеч
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Икономически растеж и нов държавен дълг са основните акценти в проектобюджета за 2014 г. Икономически ръст от 1,8% догодина, предвиждат заложените цели. С емитирането на нов държавен дълг от 4,4 млрд. лева пък ще се погасяват стари заеми и ще се финансира бюджетният дефицит, който е заложен на 1,8% от БВП на страната, или 1,472 млрд. лева. Безработицата ще остане висока с нива от 12,6%, а средната годишна инфлация да достигне 1,8%, пише още в проекта. БВП трябва да нарасне до 81,582 млрд. лева. Приходите да се увеличат с 1,65%, или 501,2 млн. лева, до 30,886 млрд. лева. Ръстът при разходите е 1,18%, или 380,1 млн. лв., до общата сума от 32,358 млрд. лева. 

Източник: Стандарт

Площите земеделска земя, взети под аренда или наети през миналата година, са били с 23,4 на сто повече от 2011 г. сочат данни на НСИ. Спрямо 2010 г. сключените договори през 2011 г. са повече с 4,9%, а през 2012 г. - с 9,4%. Средният размер на площта на един договор за аренда или наем на земеделска земя през периода е между 16 и 18 декара. Средната стойност на рентите на един декар арендувана или наета земеделска земя е 23 лв. през 2010 г., 30 лв. през 2011 г. и 34 лв. през 2012 г. 

Източник: Монитор

Приватизация

Очакваните приходи от приватизация и следприватизационен контрол през 2014 г. се предвижда да бъдат общо около 151,2 млн. лева. Основната част от постъпленията в хазната догодина ще дойдат от продажбата на остатъчния пакет от 30% от капитала на "Параходство Български морски флот" АД. През 2008 г. 70% от акциите на флота бяха продадени на българо-германския консорциум "Кей Джи Меритайм Шипинг" за 440.1 млн. лева, което направи сделката една от най-добрите в цялата 20-годишна история на раздържавяването у нас. Очакват се приходи и от приватизацията на останалия държавен дял в "Слънчев бряг" АД.

Източник: Стандарт

Концесии

Правителството определи „Магстрой” ООД за концесионер на добива на индустриални минерали – жилен кварц, от находище „Белия камък”. Дружеството получава концесионните права за 32 години след проведен търг с тайно наддаване. Кариерата се намира в землището на с. Глоговица, община Трън. Очаква се минималният годишен добив на суровина от нея да бъде 10 334 т. Предложеният от спечелилия търга участник размер на индексирано концесионно плащане за единица подземно богатство е 1.15 лв. без ДДС при заложен в тръжните книжа минимален размер 1.13 лв. При тези стойности размерът на дължимото минимално годишно концесионно плащане ще е 11 884 лв. без ДДС.

Източник: Profit.bg

Дружества
Строителство на пътища, самолетни писти и спортни терени
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2011 г.
(хил. лв.)
  1   Пи Ес Ай АД - Стара Загора   173 291  
  2   Доуш Иншаат Ве Тиджарет А.Д. клон България - София   125 091  
  3   СК 13 Пътстрой АД - Перник   87 533  
  4   Терна Акционерно, туристическо, техническо и корабоплавателно дружество - Клон България - София   81 560  
  5   Джи Пи Груп ООД - София   79 018  
  6   Инжстройинженеринг ЕООД - Варна   74 621  
  7   Пътинженерингстрой Т ЕАД - Търговище   66 405  
  8   Старт Инженеринг АД - София   47 175  
  9   Асталди ес пи ей-клон България - София   44 651  
  10   Трейс София АД - София   42 595  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - София - 23.10.2013
  Обща стойност (BGN): 836 136.31  
Брой търгувани компании: 34
Premium 76 279.17
Standard 712 282.63
АДСИЦ 47 574.51
Най-голяма промяна в цените
Актив Пропъртис АДСИЦ - Пловдив -13.16 %
Енергони АД - София 11.11 %
BaSE - Акции: 1 585.20
BaSE - АДСИЦ: 1 220.80

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
4O9 Ловечтурс АД - Ловеч
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали през месец септември 2013 г. консолидирани нетни приходи от продажби в размер на 18.992 млн. лв., което представлява понижение от 4% в сравнение с реализираните консолидирани нетни приходи от продажби през месец септември 2012 г. Обобщените данни за деветте месеца на 2013 г. сочат, че реализираните консолидирани нетни приходи от продажби в размер на 171.94 млн. лв., което представлява повишение от 25% в сравнение с консолидирани нетни приходи от продажби за същия период на 2012 г.

Източник: Profit.bg

Индустриален бизнес парк ще привлича инвеститори в Айтос. Общината в крайморското градче вече е подписала 9 предварителни договора с компании, които искат да изградят свои бази в бъдещия център. Паркът ще се простира върху 800 дка земеделска земя край пътя Айтос – Бургас. Теренът вече разполага с подробен устройствен план и предстои да започне изграждането на инфраструктурата. В момента се водят преговори с компании от Италия и Китай, които също са оценили големия потенциал на бизнес парка. Проектът е в най-напреднала фаза спрямо останалите подобни в региона, похвали се кметът на Айтос Васил Едрев. Паркът ще кандидатства за финансиране от държавния бюджет заради голямото си значение за региона, а идеята се подкрепя от всички общини в Бургаска област.

Източник: Новинар

Комисията за финансов надзор издаде разрешение на управляващото дружество "Аркус асет мениджмънт" АД за организиране на два договорни фонда - "Аркус Балансиран" и "Аркус Динамичен", съобщиха от надзорния орган. Пловдивската компания получи лиценза си за извършване на дейност през май миналата година. Колективните инвестиционни схеми са вписани като емитенти в регистъра, воден от комисията. Потвърден е и проспект за публично предлагане на дяловете от договорните фондове.

Източник: Банкеръ

КФН е взела решение за отписване на Джерман-София АД като публично дружество. Така издадената от дружеството емисия акции в размер на 545 006 лева, разпределена в 77 858 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност от 7.00 лева е отписана от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от КФН.

Източник: Money.bg

Работниците от военния завод ТЕРЕМ в Търговище спряха своите протести, след като министърът на отбраната Ангел Найденов лично се обадил на настоящия директор Христо Богданов, че смяна няма да има. Служителите на оръжейницата в Търговище протестираха, след като бяха получили информация, че се готви смяна на настоящия директор. Работниците остават в протестна готовност, ако има промяна в ситуацията, заяви лидерът на синдикалната организация на КТ „Подкрепа" в завода Красимира Димитрова.

Източник: Дарик радио       Българска стопанска камара"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност


Външноикономическо сътрудничествоEnterprise Europe NetworkВъншнотърговски консултации


Оферти от български и чуждестранни фирмиПредстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
ДИАЛОГ С БИЗНЕСА
БСК представя на своите членове актуални въпроси относно предстоящи законодателни промени и административни решения, свързани със стопанската дейност:
Срок за реакция: Тема:
30 октомври 2013 Проект на Закон за фискален съвет"
31 октомври 2013 Законопроекти в икономическата сфера, внесени в Народното събрание"
31 октомври 2013 Проект на ЗИД на Закона за здравословни и безопасни условия на труд
03 ноември 2013 Проект на Стратегия за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията в РБ
04 ноември 2013 Проекти за промени в два закона за земеделските земи.
Новини от БСК и членовете на БСК

Божидар Данев: Гладът на българската икономика в момента са т.нар STEM-умения, свързани с математика, с точни науки.

Божидар Данев: MyCompetence има ключова роля за сближаването на професионалните и образователните стандарти. Над 70 представители на секторни и регионални съвети за оценка на компетенциите, ръководители на дейности и експерти по проекта „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите (ИСОК) на работната сила по браншове и региони“ и членове на Националния съвет за оценка на компетенциите участват в двудневна (22-23 октомври 2013 г.) Национална работна среща за обсъждане на ИСОК в гр. Хисар.

Професионалното образование все повече изостава от развитието на технологиите в бизнеса. Анализ на изискванията на бизнеса към длъжностите, включени в Информационната система за оценка на компетенциите – MyCompetence, беше представен от изпълнителния председател на БСК Божидар Данев и ръководителя на Националния център за оценка на компетенциите Томчо Томов по време на провеждаща се в гр. Хисар Национална работна среща по проект по ОП „РЧР“, изпълняван от БСК.


Предстоящи събития

24 октомври: Заседание на Комисията по трудово законодателство към НСТС. Ще бъдат обсъдени промени в Кодекса на труда и в Наредбата за работното време, почивките и отпуските, като част от мерките, включени във Втория пакет с предложения за намаляване на административната тежест.

24 октомври: Информационен семинар относно прилагането на европейската Директива за забавените плащания

25 октомври: Две комисии към НСТС ще обсъждат проектобюджетите на Република България и на НЗОК за 2014 г.

Специализирана изложба WorldFood Ukraine – International Food and drink exhibition (29.10-02.11.2013 г., Украйна)

8 ноември: MyCompetence ще бъде представена пред участниците в годишния HR-форум, организиран от БАУХ

11 ноември: КОНКУРС „ОХРАНИТЕЛ НА ГОДИНАТА 2013”. Срок за регистрация - 20 октомври.

18-21 ноември: Международен панаир ”Земеделие , храни и туризъм”

10-11 декември: Покана за участие в Българска национална изложба

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара
Центърът за компютърно обучение на БСК е Майкрософт ИТ академия и оторизиран от Майкрософт център за тестване и сертифициране на компютърни умения по офис пакета на Майкрософт (MOS), единствен в България. На www.certiport.com/go можете да намерите информация за процеса за сертифициране.
Центърът е и Сиско академия за обучение на мрежови специалисти.


Регионална Cisco академия
CCNA 2 сем. - 14.09.2013 - съботно-неделен
CCNA 4 сем. - 14.09.2013 - съботно-неделен
CCNA 1 сем. - 05.10.2013 - съботно-неделен
CCNP - Troubleshoot -  19.октомври 2013 - съботно-неделен 
Основи на ОС Debian Linux
Ниво 3
- 5.10.2013 - съботно-неделен

Курсове по дигитални компетенции
Windows 7 и MS Office 2010 - базово ниво и за напреднали - предстоят през м. октомври

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности. Центърът за професионално обучение е сертифициран по EN ISO 9001:2008.
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com


       Светът

Европа

Германия леко повиши очакванията си за икономическия растеж през следващата година и остави без промяна прогнозите за настоящата, предават световните агенции. За 2013 г. правителството очаква ръстът на брутния вътрешен продукт (БВП) да остане 0,5 на сто. За 2014 г. се очаква растежът да се ускори до 1,7%, като предишната прогноза беше за повишение на БВП от 1,6%. „Динамиката на германската икономика значително ще се ускори през следващата година“, коментира министърът на икономиката на страната Филип Рьослер на пресконференция, на която представи актуализираните прогнози. Той обаче предупреди, че икономическата ситуация в глобален мащаб остава „крехка“.

Източник: Associated Press

Америка

Google Glass успя да привлече вниманието на широката аудитория и да я подготви за идването на подобни умни устройства и това може да се окаже от полза за плановете на Microsoft. Американската компания също тества прототип на умни очила, но засега няма повече информация за възможности им. Източник на изданието е потвърдил, че компанията е поръчала на различни производители в Азия да осигурят камери и други компоненти, но предупреждава, че подобно устройство може да не достигне никога до пазара, а да остане само на етап прототип. Всичко това се прави с цел компанията да не изпусне надигащата се тенденция на умните аксесоари, а ако сделката с Nokia получи одобрение, ще получи и сериозна изследователска база с хиляди патенти в тази област, от които да се възползва.

Източник: Wall Street Journal

Азия

Китайският президент Си Дзинпин се срещна с индийския си колега Манмохан Сингх. По време на срещата, двамата лидери са подписали важно споразумение за уреждане на граничния спор помежду им, датиращ от 1962 година. Си, от своя страна, е заявил, че Сингх е стар приятел на китайския народ и, че е с важен принос за развитието на китайско-индийските отношения. Той похвали индийския лидер за започнатите в началото на 90-те икономически реформи в страната, които са спомогнали за това тя да отбележи значителен прогрес. Сингх, от своя страна подчертал, че отношенията на Индия с Китай са с висок приоритет.

Източник: Синхуа

 
Индекси на фондови борси
23.10.2013
Dow Jones Industrial
15 413.33 (-54.33)
Nasdaq Composite
3 907.07 (-22.49)
Стокови борси
23.10.2013
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)96.86
Heating oil ($US/gal.)2.9200
Natural gas ($US/mmbtu)3.6200
Unleaded gas ($US/gal.)2.5500
Gold ($US/Troy Oz.)1 334.00
Silver ($US/Troy Oz.)22.62
Platinum ($US/Troy Oz.)1 439.60
Hogs (cents/lb.)88.15
Live cattle (cents/lb.)132.75

       Опознай България

Ден на Организацията на обединените нации

Организацията на обединените нации (ООН) е създадена официално на 24 октомври 1945 г., когато уставът й е ратифициран от петте постоянни страни-членки – Китай, Съветския съюз, Съединените американски щати, Великобритания и Франция. Основната цел на организацията е да противостои на агресията, да установи приятелски отношения между нациите и да поддържа мира и сигурността на Земята. България е приета за пълноправен член на ООН на 14 декември 1955 г., едновременно с Албания, Унгария, Румъния, Австрия, Йордания, Ирландия, Испания, Италия, Камбоджа, Лаос, Либия, Непал, Португалия, Финландия и Цейлон. Страната ни активно участва в редица мироопазващи операции на ООН – 1992-1993 – в Камбоджа; 1995-1999 – в Ангола; 1995-2000 – в Таджикистан; 2000-2004 – в Етиопия/Еритерия; от 1997 – в Босна и Херцеговина; от 2000 г. – в Косово; от 2000 г. – в Афганистан, от 2004 г. – в Либерия.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 24.10.2013
Българска версия: 25904, Английска версия: 3056

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2013. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031

Февруари 2021
 ПВСЧПСН
51234567
6891011121314
715161718192021
822232425262728

Март 2021
 ПВСЧПСН
91234567
10891011121314
1115161718192021
1222232425262728
13293031    

Април 2021
 ПВСЧПСН
13   1234
14567891011
1512131415161718
1619202122232425
172627282930  


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999