Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Понеделник, 22 юли 2013 г., брой 3510
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 


 
 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари
Ако желаете да прекратите абонамента си за изданието - използвайте сигурния и бърз начин - бутона
Отказ от абонамент


Валутни курсове
(22.07.2013)
  EUR/BGN   1.95583  
GBP/BGN   2.27435
USD/BGN   1.49038
CHF/BGN   1.58226
EUR/USD   1.3123*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.07   0.02%  

Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com


Петролни продукти
Вино
Месни продукти
Консервна промишленост
Парфюмерия и козметика
Шивашки изделия
Мебелна промишленост
Дървообработваща промишленост


Някой търси точно теб!
13 700 работодатели намират успешно!


WEB-портал
на българските одитори
Общи събрания днес
  Бляк Сий Бизнес Инвестмънт АД - Бургас
София дженерал контрактърс АД - София
Спарта 2000 АД - София
Камаш АД - Каварна
Хидрострой 999 АД - София
Инвестбанк АД - София
ЗММ Драганово АД - Драганово
Нова Деница АД - София
София Хотел Балкан АД - София
Винком АД - София
Холдинг КООП ЮГ АД - София
Агрика 2006 ЕАД - София
Братя Василеви АД - София
Пловдив Инвестмънт Пропъртис АД - София
Автобриз Инвест АД - Варна
Ес Пи Ай 95 АД - София
Мраз АД - София
Силекса АД - Бургас
Транс Валери 99 АД - Панагюрище
Аглика 1996 Холдинг АД - Твърдица
Велграф Асет Мениджмънт АД - София
Синектик Трейд ЕАД - София
Елица АД - Момчиловци
Бейт АД - София
Палмо АД - Плевен
Свила 2000 АД - Хасково
Информационно обслужване АД - София
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Финансовият министър Петър Чобанов заяви, че новият дълг от 1 млрд. лева няма да бъде изхарчен до края на годината, а цели да осигури буфер в Бюджет 2013 г. По думите му трябва да е сигурно, че в началото на следващата година няма да се търси дълг „на пожар". Актуализацията на Бюджет 2013 г., в която е предвидено поемането на нов дълг, ще бъде гласувана на извънредно заседание на кабинета днес. Според Чобанов след това законът ще бъде внесен в парламента, като целта е да се приеме възможно най-бързо. Финансовият министър обясни, че има много недофинансирани дейности, недобре планирани разходи, както и пера, които изобщо не са планирани в Бюджет 2013 г. 40 млн. лева ще бъдат отпуснати на социалното министерство, за да се осигурят пари за уязвимите групи.

Източник: Стандарт

България трябва да получи 15 млрд. евро от бюджета на Евросъюза между 2014 и 2020 г. Парите е можело да са повече, но страната ни е пропуснала шанса си да договори по-солидна сума. Този въпрос обаче не трябва да се политизира, заяви вицепремиерът Зинаида Златанова. По думите й настоящата финансова рамка изглежда по-добра от предстоящата. Златанова изтъкна, че вероятно ще има нови оперативни програми и даде пример с разработването на Оперативна програма "Наука, образование и технологии".

Източник: БТА

Концесии

Компанията Парк плейс информира, че е постигнала споразумение слагащо край на съдебния спор около разрешителното на компанията по лиценза за блок 1-11 Вранино. Като част от споразумението компанията е получила определени данни и проучвания, свързани с района покриван от лиценза Вранино, което ще помогне на фирмата да планира бъдещи действия по проучване и разработване. Следващата стъпка е финализиране на формата на лицензионното споразумение с българските регулатори. Парк плейс очаква да започне работа на лицензираната зона в началото на 2014 г. Лицензът Вранино е в басейна на Добрич, Източна България. Районът е бил обект на значителни проучвания в миналото, включително обширно 2D сеизмично покриване и над 200 сондирания, като част от подробна оценка на ресурсите.

Източник: Агенция Фокус

Дружества
Производство на други метални изделия
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2011 г.
(хил. лв.)
  1   Сплавметал ООД - София   36 537  
  2   Сартен България ООД - Плевен   35 041  
  3   Омега ООД - София   31 840  
  4   Вайт АТБ БГ ООД - София   30 876  
  5   Херти АД - Шумен   30 473  
  6   Хелиос Метал Център ООД - Пловдив   26 561  
  7   Бруната България ООД - София   20 874  
  8   ФМА АД - Търговище   20 682  
  9   Гуала Клоужърс България АД - Казанлък   19 324  
  10   Колхида Mетал АД - Перник   17 294  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска Фондова Борса - София - 19.07.2013
  Обща стойност (BGN): 3 048 700.52  
Брой търгувани компании: 53
Premium 286 057.00
Standard 2 691 796.17
АДСИЦ 69 599.83
Облигации 1 247.53
Най-голяма промяна в цените
Агроенерджи инвест АДСИЦ - София 123.91 %
Топливо АД - София -4.70 %
BaSE - Акции: 76 531.99
BaSE - АДСИЦ: 1 313.50

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
4O9 Ловечтурс АД - Ловеч
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Всяка фирма и сомоосигуряващо се лице, които изплащат доходи на граждани извън работните заплати, са задължени да удържат данък и да го внасят в хазната. Става въпрос например за доходи по извънтрудови правоотношения или изплатен наем, за които се удържа авансов данък от платеца. В тези случаи дължимите авансови данъци се внасят и декларират в НАП до края на месеца, следващ тримесечието, през което е изплатен доходът. За доходите от второто тримесечие декларация се подава до 31 юли. Само за изплатените доходи през IV тримесечие на годината авансов данък не се дължи и съответно не се декларира. В същите срокове фирмите трябва да обявят и изплатени доходи, подлежащи на облагане с окончателни данъци по реда на глава шеста от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ). Това са данъци върху доходите на чуждестранни граждани (например от възнаграждения за услуги, неустойки, обезщетения, стипендии за обучение в България, доходи от лихви и др.), както и върху доходи на местни и чуждестранни граждани (напр. дивиденти, ликвидационни дялове и др.).

Източник: Стандарт

ЕНЕРГО-ПРО се е обърнала към България с предложение за доброволно уреждане на инвестиционен спор по пътя на взаимното разбирателство и преговорите във връзка с проекта за нова регулация на цените на електрическата енергия и свързаните с нея намаление на разходите за дейността на електроразпределителните дружества и компенсиране на наложените със закон разходи за изкупуване на „зелена” енергия, се посочва в съобщение на чешката компания, публикувано на официалния й уебсайт. Исканията на компанията са по повод нарушения на международното право и се основават на Европейската енергийна харта и на Договора между Република България и Чешката република за насърчаване и взаимна защита на инвестициите, изтъкват от ЕНЕРГО-ПРО. Ако спорът не може да бъде разрешен доброволно по пътя на преговори, по силата на този договор, засегнатият инвеститор може по свой избор да стартира международна арбитражна процедура, уточняват оттам.

Източник: 3e

Инвестиционен фонд на Цветелина Бориславова Си Ес Ай Еф ще купи едно от пристанищата в Бургас - „Фиш порт“. Дружеството има намерение да придобие едноличен контрол върху фирма „Фиш порт“, която управлява инфраструктурното съоръжение. Зелена светлина за сделката се чака от Комисията за защита на конкуренцията. В Бургас „Фиш порт“ е известно като рибното пристанище. От годишните отчети става ясно, че през последните години там се разтоварват предимно цитрусови плодове и строителни материали. Пристанището разполага с три корабни места и четири крана. Годишно се обработват около 200 000 т товари. Мажоритарни собственици на „Фиш порт“ в момента са бургаският предприемач Петко Русинов и синът му Ивайло. За 2012 г. компанията има 2,2 млн. лв. приходи и 237 хил. лв. печалба. Си Ес Ай Еф ще придобие и фирма „Булджак“, която има хладилна база с капацитет 48 000 куб. м до рибното пристанище в Бургас. Фондът на Бориславова има инвестиции и във финансите (БАКБ), недвижимите имоти, туризма, селското стопанство и ВЕИ.

Източник: Преса

Българското поделение на прочутата верига за бързо хранене „Макдоналдс“ ще има нов собственик - неизвестната холандска фирма „Кингсбъри корпорейшън“, която се занимава с възобновяеми енергийни източници (ВЕИ). Това става ясно от подадено заявление в Комисията за защита на конкуренцията. Сделката подлежи на одобрение от антимонополния орган. „Кингсбъри“ ще купи холандската компания „Сънфудс холдинг“, включително дъщерното й дружество у нас „Сънфудс България“. За последното се знае, че управлява обектите на „Макдоналдс“ у нас. Те са 36 на брой. Повечето са в София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора и Слънчев бряг. „Сънфудс България“ работи на принципа на франчайзинга - заплаща годишна такса за ползване на прочутата марка на американския гигант „Макдоналдс корпорейшън“. До 2006 г. щатската корпорация сама управляваше бизнеса си в България, но тогава схемата бе променена на лицензионна структура. При нея се дава право на собственост на местни предприемачи и възможност за инвестиции от тяхна страна за развитие на марката. За 2012 г. „Сънфудс България“ отчита 69,9 млн. лв. приходи от продажби и 3,47 млн. лв. чиста печалба. В заведенията на веригата у нас работят 1216 служители.

Източник: Преса

Руска компания, специализирана в производството на хирургически материали, предприе постъпки към откриването на производство в Бургас. Става дума за компанията МЗКРС Шовные материалы, която е основана през 2000 година в Москва. Компанията изработва класически и иновационни материали за операции в общата хирургия, микрохирургията, сърдечно-съдовата хирургия и офталмологията. Tя е специализирана в изработката на хирургически конци и костни импланти. България ще е първата страна в чужбина, към която компанията смята да се отвори. Вече е публикувана една от обявите за набиране на персонал. Предстои набирането на екип от специалисти, които ще бъдат обучавани в спецификата на високотехнологичното производство на компанията, става ясно от информацията.

Източник: Дарик радио       Българска Стопанска Камара


Изнесен Търговски офис”
В помощ на външнотърговската дейност


Външноикономическо сътрудничествоEnterprise Europe NetworkВъншнотърговски консултации


Оферти от български и чуждестранни фирмиПредстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
ДИАЛОГ С БИЗНЕСА
БСК представя на своите членове актуални въпроси относно предстоящи законодателни промени и административни решения, свързани със стопанската дейност:
Срок за реакция: Тема:
31 юли 2013 Публични консултации относно модернизиране на инструментите за търговска защита
5 септември 2013 Национална стратегия за насърчаване на малките и средни предприятия в България 2014-2020
Новини от БСК и членовете на БСК

Становище на БСК относно планираните промени в Закона за енергийната ефективност


Предстоящи събития

13-14 септември, Созопол: Конференция: ”Стандартизация и свързаните с нея дейности - фактори за международно и балканско сътрудничество"

Участвайте в проучване на жизнения цикъл на формално придобитата квалификация!

25 и 26 септември: Семинари "Бизнес етикет - имиджът като път към успеха" и "Международен бизнес етикет и протокол"

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара
Центърът за компютърно обучение на БСК е Майкрософт ИТ академия и оторизиран от Майкрософт център за тестване и сертифициране на компютърни умения по офис пакета на Майкрософт (MOS), единствен в България. На www.certiport.com/go можете да намерите информация за процеса за сертифициране.
Центърът предлага и обучение с ваучери по програмата "Аз мога повече" на Агенция по заетостта
- за професиите "Оператор на компютър" и „Монтьор на компютърни системи”, както и за дигитална компетентност по 7 програми.Регионална Cisco академия
CCNA 2 сем. - 14.09.2013 - съботно-неделен
CCNA 4 сем. - 14.09.2013 - съботно-неделен
CCNP - Troubleshoot- м.октомври 2013 - съботно-неделен 
Основи на ОС Debian Linux
Ниво 3
- 14.09.2013 - съботно-неделен

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 35 професии в над 60 специалности. Центърът за професионално обучение се Сертифицира по EN ISO 9001:2008.
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Професионално обучение и квалификация;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване на проекти по различни програми по заявка;
Консултации за разкриване на дейности за професионално обучение; Здравословни и безопасни условия на труд.

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com


       Светът

Европа

Германският канцлер Ангела Меркел отхвърли възможността за ново преструктуриране на гръцкия дълг, след като това вече стори германският финансов министър Волфганг Шойбле по време на вчерашната му визита в Атина. Меркел предупреди, че подобен ход би имал тежки последствия за еврозоната. По време на последната пресконференция преди лятната й почивка германският канцлер заяви, че еврозоната показва окуражителни признаци и че най-лошото от кризата е приключило. Меркел обаче предупреди, че кризата е далече от своя край и че ще бъдат необходими години за нейното преодоляване. "Неколкократно сме повтаряли, че не виждаме възможност за ново отчисление на дълга за Гърция. Ако има подобно отчисление в еврозоната, то тогава може да се появят и други, които да поискат същото. Това може да доведе до една огромна несигурност на инвеститорите", коментира канцлерът на Германия.

Източник: Associated Press

Америка

Символът на американската индустриализация, Детройт, фалира. Снощи служебно назначеният мениджър Кевин Ор внесе в съда искане за защита от кредиторите, на които местната управа дължи над $ 18.5 млрд. Предстои съдът да вземе решение, като процедурата може да продължи между 30 и 90 дни. Финансовите затруднения на града не са изненада за никого и се знаят отдавна. Стъписващото е, че това е най-големият град в Америка, който не успява да се справи с финансите си. В него живеят 700 хил. души, което значително под цифрата от над 1.8 милиона души, населявали града в годините на индустриалния бум преди 60 години. Сега Детройт страда от проблеми, свързани с големи социални плащания и ниски приходи от данъци. Повече от 30 хил. са само пенсионерите.

Източник: Associated Press

Азия

Японските компании Panasonic и Sanyo и южнокорейската LG са били обвинени в ценови картел. Технологичните гиганти платиха десетки милиони долари на САЩ за уреждането на проблема. Panasonic и Sanyo са се съгласили да платят на американските власти глоби в размер съответно на 45,8 млн. долара и 10,7 млн. долара. Глобата на LG е 1,1 млн. долара. Споразумението бе постигнато след съдебни спорове в щатите Мичиган и Калифорния. Както посочва правосъдното министерство на САЩ Panasonic и Sanyo са осъдени за ценови сговор по отношение на произвежданите от тях електрически компоненти за автомобили, продавани на американския пазар и в други страни. Компанията LG пък е извършвала незаконни дейности, свързани с произвежданите от нея литиево-йонни батерии за преносими компютри, продавани в целия свят.

Източник: Ройтерс

 
Индекси на фондови борси
19.07.2013
Dow Jones Industrial
15 543.74 (-4.80)
Nasdaq Composite
3 587.61 (-23.67)
Стокови борси
19.07.2013
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)108.05
Heating oil ($US/gal.)3.0900
Natural gas ($US/mmbtu)3.7900
Unleaded gas ($US/gal.)3.1200
Gold ($US/Troy Oz.)1 292.90
Silver ($US/Troy Oz.)19.46
Platinum ($US/Troy Oz.)1 431.20
Hogs (cents/lb.)84.98
Live cattle (cents/lb.)126.23

       Опознай България

Урдовиза

Между северния и южния бряг на черноморското курортно селище Китен се вдава полуостров с митичното име Урдовиза. До Освобождението (1878 г.) на източния край на носа над скалистия морски бряг се издигали стените на крепост, възпята в преданията и народните песни на този край. Тя се свързва с обособяването на привилегированата през Османското иго област Хасекия. Според легендата, в областта живеела девойка Стана Урдовизка (както я нарича народа в песните си). Тя била толкова красива, че дори турския султан бил пленен от нейната хубост и й предложил да се омъжи за него. Тя се съгласила, но поставила условие той да освободи от всички султански данъци и берии земята, която тя успее да обиколи с кон от изгрев до залез слънце. Султанът веднага се съгласил и така Урдовизка поела на своя “хвърковат” кон. Цял ден препускала, а привечер конят й се строполил от преумора и издъхнал сред малкото заливче, по-късно наречено Атлиман (в превод от турски – жребец). Умряла и красивата девойка. Султанът издал специален ферман, с който освободил местното население от всички данъци и берии. Областта била наречена Хасекия или Асекия (в превод – земя, освободена от всякакви данъци).


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 22.07.2013
Българска версия: 25887, Английска версия: 3066

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2013. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031

Февруари 2021
 ПВСЧПСН
51234567
6891011121314
715161718192021
822232425262728

Март 2021
 ПВСЧПСН
91234567
10891011121314
1115161718192021
1222232425262728
13293031    

Април 2021
 ПВСЧПСН
13   1234
14567891011
1512131415161718
1619202122232425
172627282930  


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999