Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Четвъртък, 18 юли 2013 г., брой 3508
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 


 
 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари
Ако желаете да прекратите абонамента си за изданието - използвайте сигурния и бърз начин - бутона
Отказ от абонамент


Валутни курсове
(18.07.2013)
  EUR/BGN   1.95583  
GBP/BGN   2.26592
USD/BGN   1.48891
CHF/BGN   1.58495
EUR/USD   1.3136*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.07   0.02%  

Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com


Петролни продукти
Вино
Месни продукти
Консервна промишленост
Парфюмерия и козметика
Шивашки изделия
Мебелна промишленост
Дървообработваща промишленост


Някой търси точно теб!
13 700 работодатели намират успешно!


WEB-портал
на българските одитори
Общи събрания днес
  Транс аида инвест АД - Хасково
Бела Холдинг АД - Петрич
Белатур АД - Петрич
Хана прогрес АД - Дунавци
Велпа 91 АД - Стражица
Девня пласт АД - Тополи
Полиграфически изделия върху метални листа (ПИМЛ) АД - София
Карлсберг България АД - София
СКБИ АД - София
Българо-американска кредитна банка АД - София
Бриз Авиейшън АД - София
Аква Модул АД - Нова Загора
Инертика АД - София
Фиш Център АД - Девин
Корпорация металпласт АД - Пловдив
Транс Аида АД - Хасково
Болкан солар АД - София
Ван Петрол Груп АД - Петрич
Етрима АД - София
Хармония БГ АД - Тетевен
Казанлък К АД - Казанлък
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Текущата сметка на България за първите пет месеца на 2013 г. е положителна в размер на 28,7 млн. евро, спрямо минус 1,04 млрд. лв. за същия период на миналата година, показват данни на БНБ за платежния баланс. Подобрението от 1,07 млрд. евро идва от понижението на търговския дефицит - с 859,5 млн. евро до минус 991,3 млн. евро, както и от увеличениета на текущите трансфери - със 146,4 млн. евро до 1,15 млрд. евро за януари-май 2013 г. Подобрението в текущата сметка е комбинирано с влошаване на финансовата сметка с 1,7 млрд. евро до минус 1,1 млрд. евро за петте месеца на 2013 г. В това число преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в България намаляват с 427,8 млн. евро до 505,4 млн. евро за периода януари - май 2013 г. Влошават се и портфейлните инвестиции в България с 447,4 млн. евро до минус 655,7 млн. евро за януари – май 2013 г. Намаление има и при заемите и и депозитите на чужденци. Постъпленията от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти у нас възлизат на 52,2 млн. евро за януари-май 2013 г., при 98,2 млн. евро за същия период на миналата година

Източник: Investor.bg

България е първа в Европейския съюз по спад на строителството, показва бюлетинът на Евростат. През месец май броят на завършените нови сгради е с 4.2% по-малко, отколкото през предходния месец. Средно за 27-те страни-членки на Европейския съюз понижението е с 0.2%. В еврозоната също е отбелязан спад на строителството с 0.3%. На годишна база строителната продукция в Европа е намаляла с 5.1%.

Източник: SeeNews

Дружества
Друго металообработване
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Дълготрайни
активи
за 2011 г.
(хил. лв.)
  1   Импулс АД - Габрово   4 498  
  2   Александрис Инженеринг ЕООД - Пловдив   4 207  
  3   Модул АД - Бяла-Рс   3 897  
  4   Балканкар-Руен АД - Асеновград   1 238  
  5   Мадара ЗКВ ООД - Шумен   1 108  
  6   Лесилмаш 98 АД - Силистра   158  
  7   Химремонт АД - София   115  
  8   Балканска звезда ЕООД - Троян   95  
  9   Мадара терм ООД - Шумен   45  
  10   Универс Русе ООД - Русе   14  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска Фондова Борса - София - 17.07.2013
  Обща стойност (BGN): 715 143.97  
Брой търгувани компании: 48
Premium 73 658.87
Standard 351 584.47
АДСИЦ 99 626.95
Облигации 190 273.67
Най-голяма промяна в цените
Агроенерджи инвест АДСИЦ - София -34.13 %
Спарки-Елтос АД - Ловеч 12.55 %
BaSE - Акции: 1 369.10
BaSE - АДСИЦ: 130.00

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
4O9 Ловечтурс АД - Ловеч
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Държавното строително дружество Монтажи, за което преди няколко месеца имаше неуспешен опит за приватизация, е натрупало значителни задължения към служителите си и към Националната агенция по приходите. За да се покрият те, негов имот се продава на търг. За продажба са обявени общежитие в кв. "Дружба" в София, собственост на дружеството. Началната му цена е 1.417 млн. лв., а с парите трябва да бъдат покрити забавени заплати, осигуровки и данъци. Дълговете към НАП са за близо 1.853 млн. лв., като в тях влизат забавени данъци, осигуровки, включително за здраве, от 2011, 2012 г., а някои задължения са още от 2005 г. насам. Забавените заплати  служителите са около 30 хил. лв. В момента Монтажи е част от Държавната консолидационна компания (ДКК), където беше апортирана с цел продажба. Последният, трети, опит за приватизацията му обаче приключи неуспешно в края на миналата година, тъй като единственият останал кандидат АТ Инженеринг 2000 не подаде обвързваща оферта. Първоначално държавата опита да продаде строителната компания през фондовата борса с начална цена 70 млн. лв.

Източник: Капитал

Топлофикация-Бургас ще инвестира 3 млн. лв. в котел за работа с биомаса. Вложението ще помогне на дружеството да смъкне разходите си за синьо гориво и ще повлияе положително на околната среда. Оборудването е китайско и предстои да бъде доставено. То ще бъде включено в хибридна схема на работа, при която котелът на биомаса работи до 6 месеца в годината, основно през зимата. По този начин разходите на компанията ще се понижат с 3 на сто. Предвижда се новият котел да доведе до спад на потреблението на природен газ с 31%. Топлинната енергия, произвеждана от биомаса, ще достигне до 23.4% от общото количество. Енергията, произвеждана чрез природен газ, ще намалее от 35.6% на 12.2 на сто.

Източник: Новинар

Софийската фирма “Ниа мар” е най-вероятният нов собственик на зеленчуковата борса в Огняново. Представител на дружеството внесе по сметките на община Пазарджик определения депозит за участие в търга, който е в размер на 1,3 милиона лева. Колко пари ще предложи за тържището столичната фирма, ще стане ясно на 19 юли, когато комисията, определена с решение на местния парламент, ще отвори офертата. Минималната цена за 78 процента от акциите в дружество “Пазар на производителя” е 1,6 милиона лева. Така седмият търг за борсата в Огняново се очаква да остане и последен. За шести път общината стартира процедура по приватизация, но всички търгове пропадаха поради липса на инвеститорски интерес.

Източник: Марица

Областната администрация в Плевен ще се запознае с инвестиционно намерение, постъпило от чуждестранен инвеститор, за построяване на завод за специализирани отпадъци. Това съобщи заместник областният управител Енгин Кючуков. Инвеститорът е получил първоначално съгласие от РИОСВ. Той добави, че се става дума за 93 декара, държавна собственост в село Чомаковци, община Червен бряг. Заместник областният управител поясни, че инвеститорът имал намерение с финансов ресурс от 200 милиона евро да построи три завода на Балканите, като за българския е избрал мястото да бъде в Плевенско.

Източник: Дарик радио

След девет години борсов живот БТК е на път да прекрати пътя си на публична компания. Вече тече изкупуване на всички акции извън новия мажоритарен собственик. След като процедурата приключи, той ще притежава 100% от акциите на компанията и единствено наличието на преференциалната акция на държавата ще спре отписването на компанията от регистъра на публичните компании. Реално обаче акции няма да се търгуват на борсата. Това става ясно от съобщението за изкупуването на всички акции извън пакета, притежаван от новия собственик на БТК - "Вива телеком България", публикувано до БФБ - София. Вече е публикувано доброволното изкупуване на остатъчния брой книжа извън мажоритарния собственик, което Комисията за финансов надзор одобри миналата седмица. От него става ясно, че след задължително търгово предложение "Вива телеком България" вече притежава 99.74% от обикновените акции на БТК и желае да изкупи останалите 0.26% на цена от 2.806 лв. за брой.

Източник: Капитал       Българска Стопанска Камара


Изнесен Търговски офис”
В помощ на външнотърговската дейност


Външноикономическо сътрудничествоEnterprise Europe NetworkВъншнотърговски консултации


Оферти от български и чуждестранни фирмиПредстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
ДИАЛОГ С БИЗНЕСА
БСК представя на своите членове актуални въпроси относно предстоящи законодателни промени и административни решения, свързани със стопанската дейност:
Срок за реакция: Тема:
31 юли 2013 Публични консултации относно модернизиране на инструментите за търговска защита
5 септември 2013 Национална стратегия за насърчаване на малките и средни предприятия в България 2014-2020
Новини от БСК и членовете на БСК

Становище на БСК относно планираните промени в Закона за енергийната ефективност


Предстоящи събития

13-14 септември, Созопол: Конференция: ”Стандартизация и свързаните с нея дейности - фактори за международно и балканско сътрудничество"

Участвайте в проучване на жизнения цикъл на формално придобитата квалификация!

25 и 26 септември: Семинари "Бизнес етикет - имиджът като път към успеха" и "Международен бизнес етикет и протокол"

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара
Центърът за компютърно обучение на БСК е Майкрософт ИТ академия и оторизиран от Майкрософт център за тестване и сертифициране на компютърни умения по офис пакета на Майкрософт (MOS), единствен в България. На www.certiport.com/go можете да намерите информация за процеса за сертифициране.
Центърът предлага и обучение с ваучери по програмата "Аз мога повече" на Агенция по заетостта
- за професиите "Оператор на компютър" и „Монтьор на компютърни системи”, както и за дигитална компетентност по 7 програми.Регионална Cisco академия
CCNA 2 сем. - 14.09.2013 - съботно-неделен
CCNA 4 сем. - 14.09.2013 - съботно-неделен
CCNP - Troubleshoot- м.октомври 2013 - съботно-неделен 
Основи на ОС Debian Linux
Ниво 3
- 14.09.2013 - съботно-неделен

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 35 професии в над 60 специалности. Центърът за професионално обучение се Сертифицира по EN ISO 9001:2008.
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Професионално обучение и квалификация;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване на проекти по различни програми по заявка;
Консултации за разкриване на дейности за професионално обучение; Здравословни и безопасни условия на труд.

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com


       Светът

Европа

Най-голямата козметична компания в света – L’Oreal, обяви разочароващи за инвеститорите финансовите резултати за второто тримесечие на годината. Ръстът на продажбите на базираната в Париж компания през последните месеци не бил задоволителен, особено що се отнася до пазарите в Северна Америка. Приходите на L’Oreal са се покачили с 5,2%, без да се включват придобиванията и валутните разлики. За сравнение, очакванията на анкетираните от Bloomberg анализатори бяха за ръст от 5,5 на сто. Анализаторите от Sanford C. Bernstein заявиха, че се очаква по-скоро „леко разочарование“ на пазарните участници. Пазарът на козметика изпитва затруднения, като спадът в индустрията е в рамките на 3-4%, коментира финансовият директор на компанията.

Източник: Блумберг

Америка

Американският дълг към Китай нарасна до рекордните 1,3 трлн. долара. Сумата е била достигната благодарение на придобиването от Пекин на държавни облигации на САЩ за 25,5 млрд. долара през май тази година. От гледна точка на сигурността американските облигации си остават един от най-привлекателните финансови инструменти. Възстановяването на американската икономика спомага за укрепването на долара, което е също положителен фактор в тази насока, смятат китайските анализатори. Китай се превърна в главен кредитор на САЩ от септември 2008 година, измествайки Япония. Тогава покупката на американски държавни облигации позволи а Пекин да избегне поскъпването на юана и да подкрепи по този начин китайския експорт.

Източник: Синхуа

Азия

Петролните компании и банките оглавяват списъка с 500-те най-печеливши китайски фирми според рейтинга на списание Fortune China. За последните 12 месеца общите приходи на тези компании са нараснали с 10% до 26,18 трлн. юана (4,27 трлн. щатски долара), отбелязва китайското издание. Печалбата им се е увеличила с 3% на годишна база, достигайки 2,17 трлн. юана. Както и през миналата година, списъкът се оглавява от петролните гиганти Sinopec и PetroChina. Сред най-доходоносните е и четворката големи държавни кредитни институции Industrial and Commercial Bank of China, Bank of China, China Construction Bank и The Agricultural Bank of China. Най-висок марж на печалба пък отчита Guizhou Maotai Distillery Group Brewing Co. Ltd - производителят на прочутия китайски ликьор Maotai, при когото разликата между себестойността и цената на напитката достига 50%.

Източник: Associated Press

 
Индекси на фондови борси
17.07.2013
Dow Jones Industrial
15 470.52 (0.12)
Nasdaq Composite
3 610.00 (0.32)
Стокови борси
17.07.2013
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)106.48
Heating oil ($US/gal.)3.0700
Natural gas ($US/mmbtu)3.6300
Unleaded gas ($US/gal.)3.1100
Gold ($US/Troy Oz.)1 277.50
Silver ($US/Troy Oz.)19.42
Platinum ($US/Troy Oz.)1.00
Hogs (cents/lb.)85.28
Live cattle (cents/lb.)125.25

       Опознай България

Васил Левски

Васил Левски е идеолог и организатор на българската национална революция, основател на Вътрешната революционна организация (ВРО) и на Българския революционен централен комитет (БРЦК). Апостолът на свободата е роден в Карлово на 18 юли 1837 г. Истинското му име е Васил Иванов Кунчев. Левски има тежко детство, и в младините си се подготвя да стане свещеник (оттам идва и другото му прозвище – Дякона). През 1862 г., обаче, разбирайки за сформирането на българска легия на Раковски в Белград, той решава да хвърли расото и да се присъедини към силите на Раковски. След като взема участие в няколко чети, той емигрира в Румъния. Там, той стига до извода, че българите трябва да се вдигнат на организирана борба срещу Османската империя. През 1868 г., той се връща в България и започва работа по създаването на революционна мрежа на цялата територия на България. Основава множество революционни комитети и започва да подготвя народа за всеобщо въстание. Предател му попречва да постигне целта си. Той е заловен от турците в края на 1872 г. и, след като е изправен пред съд, е осъден на смърт и обесен на 19 февруари 1873 г.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 18.07.2013
Българска версия: 25892, Английска версия: 3067

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2013. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031

Февруари 2021
 ПВСЧПСН
51234567
6891011121314
715161718192021
822232425262728

Март 2021
 ПВСЧПСН
91234567
10891011121314
1115161718192021
1222232425262728
13293031    

Април 2021
 ПВСЧПСН
13   1234
14567891011
1512131415161718
1619202122232425
172627282930  


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999