Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Сряда, 17 юли 2013 г., брой 3507
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 


 
 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари
Ако желаете да прекратите абонамента си за изданието - използвайте сигурния и бърз начин - бутона
Отказ от абонамент


Валутни курсове
(17.07.2013)
  EUR/BGN   1.95583  
GBP/BGN   2.24989
USD/BGN   1.49095
CHF/BGN   1.58098
EUR/USD   1.3118*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.07   0.02%  

Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com


Петролни продукти
Вино
Месни продукти
Консервна промишленост
Парфюмерия и козметика
Шивашки изделия
Мебелна промишленост
Дървообработваща промишленост


Някой търси точно теб!
13 700 работодатели намират успешно!


WEB-портал
на българските одитори
Общи събрания днес
  Георги Бенковски 2000 АД - Бенковски
Българо-датски колеж по икономика и управление АД - Ботевград
Горубсо Мадан АД - Мадан
Прима Дент АД - Велико Търново
Колхида Сливен АД - Сливен
Модус АД - Хасково
Полигруп холдинг АД - Бургас
Черноморско злато АД - Поморие
Пътинженеринг АД - Плевен
Черноморски фонд АД - Варна
Магнетик Хед Текнолоджис / България/ АД - Разлог
Нипроруда АД - София
Стройинжект АД - София
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Българска стопанска камара (БСК) предлага да отпадне добавката за прослужено време за наетите в частния сектор. Преди година тези промени бяха въведени за работещите в държавната и общинската администрация. Предложението за отпадане на добавката за прослужено време, известна още като "клас", е едно от 40-те конкретни искания на БСК за промени в трудовото и осигурителното законодателство. Пакетът от мерки цели овладяване на безработицата и е изпратен до правителството и парламента. В момента класът към заплатата на човек с 20-годишен стаж е 12% при положение, че работодателят му начислява най-ниската ставка от 0,6% всяка година. В много сектори този бонус е по-висок, защото фирмите са приели с колективните трудови договори да дават по-висок процент за клас. Министърът на труда да не вдига административно минималните осигурителни прагове за 2014 г. в браншовете, където не са постигнати договорености със синдикатите, настояват още от БСК. Според БСК в условия на криза трябва да се увеличи периодът, за който фирмите може да въведат непълно работно време по икономически причини от 3 на 6 месеца в рамките на една година. От друга страна пък, са необходими законови промени за по-гъвкаво прилагане на извънредния труд. В момента той е разрешен само за сезонна работа или при бедствия и аварии. От БСК искат да се преразгледа и правото на платен годишен отпуск от 20 дни на жените, които са в майчинство. При връщане на работа те имат право на 40 дни платен отпуск за две години, за сметка на работодателя и останалите работници, заявиха от камарата. От БСК настояват да отпадне задължението на работодателя да изплаща първите три дни от болничния. Това бе въведено през 2010 г. като антикризисна мярка заради големите разходи на НОИ по покриване на болничните. Да се затегне контролът върху лекарите, вместо работодателят да контролира служителите си, призовават от стопанската камара.

Източник: БСК

Преките чуждестранни инвестиции в българската икономика за периода януари - май намаляват до 505.4 млн. евро, показват предварителните данни на БНБ към края на май. За същия период на 2012 г. вложенията са били на стойност 933.2 млн. евро. Размерът им спрямо брутния вътрешен продукт (БВП) на страната също намалява – до 1.2% за първите пет месеца на 2013 г. в сравнение с 2.4% година по-рано. Данните на БНБ само за последния месец показват повишаване в обема на преките инвестиции в сравнение с година по-рано. За май вложенията на чуждестранни компании в страната са били в размер на 85.8 млн. евро при отчетена отрицателна стойност от -135.8 млн. евро за май 2012 г. Инвестициите на чуждестранните компании в страната са индикатор за доверието им в местната бизнес среда. За първите пет месеца на годината вложенията в страната са били главно под формата на инвестиции в основен капитал, което е сигнал за по-твърд ангажимент, отколкото отпускането на вътрешнофирмени кредити.

Източник: Капитал Dаily

Дружества
Друго металообработване
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2011 г.
(хил. лв.)
  1   Мадара ЗКВ ООД - Шумен   15 522  
  2   Мадара терм ООД - Шумен   12 556  
  3   Импулс АД - Габрово   11 423  
  4   Александрис Инженеринг ЕООД - Пловдив   6 342  
  5   Модул АД - Бяла-Рс   5 306  
  6   Балканкар-Руен АД - Асеновград   2 022  
  7   Лесилмаш 98 АД - Силистра   1 053  
  8   Балканска звезда ЕООД - Троян   340  
  9   Универс Русе ООД - Русе   231  
  10   Химремонт АД - София   78  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска Фондова Борса - София - 16.07.2013
  Обща стойност (BGN): 7 201 949.44  
Брой търгувани компании: 35
Premium 47 068.16
Standard 6 983 649.75
АДСИЦ 123 401.24
Облигации 47 830.30
Най-голяма промяна в цените
Златни пясъци АД - Варна -19.92 %
М+С Хидравлик АД - Казанлък 8.29 %
BaSE - Акции: 3 034.25
BaSE - АДСИЦ: 3 550.00

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
4O9 Ловечтурс АД - Ловеч
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Спират търговията с акциите на БТК за три дни считано от днес във връзка с публикувано на 15.07.2013 г. в централни ежедневници предложение за изкупуване на всички обикновени акции с право на глас, притежавани от останалите акционери на Българска телекомуникационна компания АД(5BT), отправено от Вива Телеком България ЕАД на основание чл. 157а от ЗППЦК, считано от 16.07.2013 г. временно се спира търговията с емисията акции, издадена от Българска телекомуникационна компания АД-София, борсов код 5BT, ISIN код BG1100005997, за срок от 3 (три) работни дни. Цената на търговото предложение е 2.806 лв. Срокът на изкупуването е 7 (седем) работни дни от публикуване на настоящия документ в Централните ежедневници. Посредник обслужващ търговото предлагане е "Корпоративна търговска банка" АД

Източник: Money.bg

Известна полска компания иска да строи завод за производство на яхти в индустриалната зона на Бургас. В местния парламент вече е постъпило инвестиционно предложение, което ще бъде гласувано през юли. Инвеститорът е регистрирал и българска фирма с името "Грийнпойнт България". Дружеството е собственост на Веселин Золумов и полския гражданин Андрей Левандовски, като то е регистрирано в Айтос. Полската компания е един от най-големите производители на яхти. Те планират да изградят в Бургас цехове върху терен от 10 декара. Освен завод за яхти поляците имат намерение да строят в индустриалната зона на Бургас и завод за рециклиране на пластмаса. Само в първия завод ще бъдат разкрити над 40 работни места. Произвежданите в Бургас яхти ще бъдат предназначени основно за износ за Русия и Европейския съюз.

Източник: Стандарт

Два ветропарка ще бъдат построени в подножието на Витоша и по хълмовете на Голо бърдо край Перник, след като решението на РИОСВ-Перник вече влезе в сила. "Орисол 1" включва 21 вятърни генератора с обща мощност 63 мегавата и подстанция, разположени в землищата на радомирското село Долна диканя и пернишките Боснек и Крапец. Възложител е "Терраветроссоле" ООД - София. Петнадесет от ветрогенераторите ще бъдат на територията на община Радомир, шест - в подножието на Витоша. 18 ветрогенератора с обща мощност 54 мегавата. Очаква се двата ветропарка да заработят до две години. Община Радомир отказва да съгласува строителството на трети ветропарк "Орисол 3", който се предлага да бъде разположен в Конявската планина.

Източник: Дума

Бившият главен секретар на МВР пое дирекция "Сигурност" в Българо-американската кредитна банка. Основен акционер и председател на Надзорния съвет на трезора е Цветелина Бориславова. Бившият главен секретар на МВР няма да отговаря за охраната, а ще се занимава с банковата сигурност.  На поста бившият полицай номер 1 е от началото на юли. Калин Георгиев напусна системата на МВР в началото на юни.

Източник: Стандарт

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на изпълнителния директор на „Софийска вода" АД за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Охранителна услуга - охрана с технически средства и физическа охрана". Производството е образувано във връзка с постъпила жалба от страна на „Викинг-Николов" ЕООД. Проучването установи, че възложителят е включил в изискванията за участие дискриминационно условие - да е извършена охрана на 170 обекта с не по-малко от 200 охранители, която да е изпълнявана само към един възложител, в рамките на три години. Заложено и друго необосновано и несъобразено с обема на поръчката изискване за изградена комуникация с не по-малко от 500 охранявани обекта, което е почти два пъти повече от необходимите на възложителя 170 обекта. КЗК установи още, че към кандидатите е поставено условие за последните 12 месеца, предхождащи датата на подаване на офертата, да разполагат средномесечно с минимум 400 служители, наети на 8 часов трудов договор, което не е свързано с бъдещото изпълнение на поръчката и противоречи на чл. 25, ал. 5 от ЗОП, като препятства необосновано участието на едни лица за сметка на други в конкретната процедура. Допусната е възможност за субективна преценка от страна на членовете на комисията при оценяване на офертите, без допълнителни обективни критерии за сравнение и съпоставка, което е незаконосъобразно и позволява манипулиране на крайните резултати от оценяването. В допълнение, в показателите за оценка на предложенията са включени част от критериите за подбор, което КЗК намира за незаконосъобразно и недопустимо.

Източник: Money.bg       Българска Стопанска Камара


Изнесен Търговски офис”
В помощ на външнотърговската дейност


Външноикономическо сътрудничествоEnterprise Europe NetworkВъншнотърговски консултации


Оферти от български и чуждестранни фирмиПредстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
ДИАЛОГ С БИЗНЕСА
БСК представя на своите членове актуални въпроси относно предстоящи законодателни промени и административни решения, свързани със стопанската дейност:
Срок за реакция: Тема:
17 юли 2013 ПМС за промяна на Наредбата за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа
31 юли 2013 Публични консултации относно модернизиране на инструментите за търговска защита
5 септември 2013 Национална стратегия за насърчаване на малките и средни предприятия в България 2014-2020
Новини от БСК и членовете на БСК

Становище на БСК относно планираните промени в Закона за енергийната ефективност


Предстоящи събития

13-14 септември, Созопол: Конференция: ”Стандартизация и свързаните с нея дейности - фактори за международно и балканско сътрудничество"

Участвайте в проучване на жизнения цикъл на формално придобитата квалификация!

25 и 26 септември: Семинари "Бизнес етикет - имиджът като път към успеха" и "Международен бизнес етикет и протокол"

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара
Центърът за компютърно обучение на БСК е Майкрософт ИТ академия и оторизиран от Майкрософт център за тестване и сертифициране на компютърни умения по офис пакета на Майкрософт (MOS), единствен в България. На www.certiport.com/go можете да намерите информация за процеса за сертифициране.
Центърът предлага и обучение с ваучери по програмата "Аз мога повече" на Агенция по заетостта
- за професиите "Оператор на компютър" и „Монтьор на компютърни системи”, както и за дигитална компетентност по 7 програми.Регионална Cisco академия
CCNA 2 сем. - 14.09.2013 - съботно-неделен
CCNA 4 сем. - 14.09.2013 - съботно-неделен
CCNP - Troubleshoot- м.октомври 2013 - съботно-неделен 
Основи на ОС Debian Linux
Ниво 3
- 14.09.2013 - съботно-неделен

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 35 професии в над 60 специалности. Центърът за професионално обучение се Сертифицира по EN ISO 9001:2008.
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Професионално обучение и квалификация;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване на проекти по различни програми по заявка;
Консултации за разкриване на дейности за професионално обучение; Здравословни и безопасни условия на труд.

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com


       Светът

Европа

Европейската комисия ще се опита днес да посредничи в спор между Париж и Берлин, предизвикан от забраната във Франция върху продажбата на редица нови модели на Mercedes, определени като неотговарящи на европейското законодателство. За днес в Брюксел е свикана среща на представителите на 28-те държави членки, съобщи Еврокомисията. Това е техническа среща по правни въпроси с две страни в спор, обясни европейски източник. Със забраната си Франция направи нарушение, защото Европейската комисия все още не се е произнесла по въпроса дали Германия е спазила регламента за валидиране на тези коли или пък не, уточниха в Брюксел. Еврокомисарят за промишлеността Антонио Таяни обяви процедура за проучване на проблем в началото на юни.

Източник: AFP

Америка

Печалбата на Goldman Sachs за второто тримесечие се е удвоила. Нетната печалба на финансовата институция за периода е нараснала до 1,93 млрд. долара, или 3,7 долара за акция, от 962 млн. долара (1,78 долара за акция) година по-рано, съобщиха от компанията. Очакванията на анализаторите бяха за печалба на акция от 2,89 долара. Приходите са нараснали с 30 на сто до 8,61 млрд. долара спрямо 6,6 млрд. долара година по-рано. Същевременно се отчита 27% повишение на разходите за възнаграждения до 3,7 млрд. долара – най-сериозното разходно перо на компанията, която изпълнява план за преструктуриране и свиване на харчовете.

Източник: Блумберг

Азия

След като неотдавна Китай и Тайван навлязоха в трето десетилетие на усилия да изградят приятелски отношения чрез бизнеса, инвеститорите в имоти от континентален Китай постигат нещо, което Народната освободителна армия не успя: да се установят мирно на тайванска почва, допълва изданието. След дългите години, в които тайванците имаха право да купуват земя в континенталната част на Китай и да печелят от имотния бум там, Тайпе постепенно започва да позволява на фирми и физически лица от Китай да купуват имоти в Тайван. Очаква се ново споразумение между острова и властите в Пекин да увеличи присъствието на китайци от континента на острова. То дава и надежда за успеха на най-известния имотен проект в Тайван в момента, подкрепен от китайци - Vantone Taiwan 2011.

Източник: Associated Press

 
Индекси на фондови борси
16.07.2013
Dow Jones Industrial
15.45 (-32.41)
Nasdaq Composite
3.60 (-8.99)
Стокови борси
16.07.2013
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)106.00
Heating oil ($US/gal.)3.0500
Natural gas ($US/mmbtu)3.6800
Unleaded gas ($US/gal.)3.1300
Gold ($US/Troy Oz.)1.29
Silver ($US/Troy Oz.)19.94
Platinum ($US/Troy Oz.)1.43
Hogs (cents/lb.)85.35
Live cattle (cents/lb.)126.40

       Опознай България

Горещници

15, 16 и 17 юли са отредени от православната църква на светите мъченици Кирик и Юлита, Атиноген и Марина. Смятат се за най-горещите дни през годината и са известни като горещници. Горещниците са свързани със строго спазвани забрани за полска и домашна работа - не се ходи на нива и не се жъне, вършее, коси и копае, не се возят снопите и не се впряга кола, не се пере, не се мие, не се меси и пече хляб, не се готви, не се преде, тъче и шие. Нарушаването на тези забрани се смята причина за пожари и запалване на реколтата, дома и др. Така в разгара на лятото, земеделците отпочиват от тежкия труд и гадаят за времето през зимните януари, февруари и март. Пече ли силно слънце през трите горещника - топли, без сняг и виелици ще бъдат и зимните януарско-мартенски дни. Според поверието, ако човек се изкъпе в топли минерални извори през тези дни, ще бъде здрав през цялата година. За най-опасен от трите дни се смята третият горещник, посветен на св. Марина. В деня на нейния празник съществува обичай да се запалва нов, "жив" огън. Стопаните гасят огъня в своите огнища и отново ги палят с "млад". Горещниците са едни от най-тачените сред българите празници за предпазване от огън.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 17.07.2013
Българска версия: 25892, Английска версия: 3067

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2013. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031

Февруари 2021
 ПВСЧПСН
51234567
6891011121314
715161718192021
822232425262728

Март 2021
 ПВСЧПСН
91234567
10891011121314
1115161718192021
1222232425262728
13293031    

Април 2021
 ПВСЧПСН
13   1234
14567891011
1512131415161718
1619202122232425
172627282930  


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999