Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Сряда, 19 юни 2013 г., брой 3487
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 


 
 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари
Ако желаете да прекратите абонамента си за изданието - използвайте сигурния и бърз начин - бутона
Отказ от абонамент


Валутни курсове
(19.06.2013)
  EUR/BGN   1.95583  
GBP/BGN   2.28431
USD/BGN   1.46241
CHF/BGN   1.58817
EUR/USD   1.3374*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.06   0.01%  

Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com


Годишни счетоводни отчети
Българска стопанска камара - Съюз на българския бизнес - София


Петролни продукти
Вино
Месни продукти
Консервна промишленост
Парфюмерия и козметика
Шивашки изделия
Мебелна промишленост
Дървообработваща промишленост


Някой търси точно теб!
13 700 работодатели намират успешно!


WEB-портал
на българските одитори


Общи събрания днес
  Ремел АД - Елена
Тоникс 96 ЕООД - Плевен
Солвей Соди АД - Девня
Бонора АД - София
ЗИИУ Стандарт АД - Благоевград
Уника Застрахователна компания АД - София
Унипак АД - Павликени
Уника Живот ЗК АД - София
Трейс груп холд АД - София
Артекс инвест АД - Ардино
Беттран АД - Хасково
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Брутният премиен приход, реализиран от застрахователите със седалище в Република България за периода януари - април 2013 г., възлиза на 558.427 млн. лв., с което се отчита ръст от 8.4% на годишна база при спад от 4.2% към края на април 2012 г., сочат данни на Комисията за финансов надзор. Към края на април 2013 г. дружествата по общо застраховане реализират брутен премиен приход в размер на 460.156 млн. лв. (включително и премиите по активно презастраховане на застрахователите, които извършват такава дейност). 

Източник: Profit.bg

Едва 485 работници от 47 фирми са получили през 2012 г. обезщетения от НОИ заради това, че фирмата им е фалирала. Броят им е намалял почти наполовина спрямо 2011 г. По закон право на такива вземания имат служителите, които са били на трудов договор с работодателя към момента на откриването на производство по несъстоятелност. Другата възможност за получаване на обезщетение е, ако контрактът им е бил прекратен не по-рано от 3 месеца преди вписването на фалита в Търговския регистър. Средният размер на вземането през 2012 г. е бил 1702 лв. Сумата е равна на последните 3 начислени, но неизплатени месечни заплати в последните 6 месеца, преди фирмата да изпадне в несъстоятелност. Максималното обезщетение е 3000 лева. По закон работодателят трябва да е осъществявал дейност най-малко 6 месеца преди началната дата на неплатежоспособността. Поради неизпълнението на това условие през 2012 г. на 100 души е било отказано да получат пари. Поради малкия брой обезщетени работници фондът, от който се изплащат сумите, е приключил 2012 г. с 8,2 млн. лв. излишък.

Източник: Труд

Дружества
Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Дълготрайни
активи
за 2011 г.
(хил. лв.)
  1   Филикон 97 АД - Пловдив   27 041  
  2   Болкан бевъриджис кампъни ЕАД - София   26 722  
  3   Сторко ЕООД - София   19 083  
  4   Анкъл Статис ЕООД - Чирпан   12 838  
  5   Джили-Сой - Джихангир Ибрям ЕТ - Дулово   8 326  
  6   Агри България ЕООД - Радиново   7 878  
  7   Тимбарк България ЕООД - Казачево   7 076  
  8   Конекс Тива ООД - Оризово   6 648  
  9   Керпи ЕООД - Павликени   6 111  
  10   Сатко ООД - Ямбол   5 565  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска Фондова Борса - София - 18.06.2013
  Обща стойност (BGN): 1 963 015.75  
Брой търгувани компании: 41
Premium 254 641.72
Standard 1 651 976.29
АДСИЦ 56 397.75
Най-голяма промяна в цените
Холдинг Пътища АД - София -21.94 %
Елпром ЗЕМ АД - София 6.98 %
BaSE - Акции: 632.40
BaSE - АДСИЦ: 24.44

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
4O9 Ловечтурс АД - Ловеч
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Шефът на Българския енергиен холдинг /БЕХ/ Михаил Андонов бе освободен от поста. Министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев освободи Съвета на директорите на БЕХ - Михаил Андонов, Божан Стоянов и Тодор Шопов. Настоящи шефове на ТЕЦ "Марица-изток 2" поемат цялата държавна енергетика. Със заповед на Стойнев за членове на Съвета на директорите на Български енергиен холдинг са назначени Боян Боев и инж. Георги Христозов. И двамата нови шефове идват от най-голямата ни ТЕЦ "Марица-изток 2", която също влиза в състава на БЕХ.

Източник: Стандарт

Българо-американска кредитна банка (БАКБ) планира да купи няколко имота в София и Бургас за 23.93 млн. лв. от свое дружество със специална инвестиционна цел. За целта банката свиква общо събрание на акционерите. Продавачът е "Имоти директ" АДСИЦ, който е собственост на БАКБ (банката притежава 68.3% пряко, а останалите проценти чрез дъщерната "Капитал директ", която е и управляващото дружество на фонда за имоти).

Източник: Капитал Dаily

Одобряването на план за преструктурирането на "ВМЗ Сопот" е включено в дневния ред на днешното правителствено заседание. При посещението на министъра на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев във военния завод миналата седмица синдикатите предложиха той да се влее в държавната търговска фирма "Кинтекс" и така да стабилизира финансовото си състояние. "Кинтекс" беше използван и при управлението на ГЕРБ като източник на средства за покриване на част от заплатите на работещите във ВМЗ. Стойнев пое ангажименти работниците да получат своите заплати и предприятието да има нужните оборотни средства, така че да може да изпълнява поръчките си. Предварително обявеното намерение на министъра е дружеството да остане държавно, въпреки започналата през май поредна процедура за приватизация.

Източник: Дневник

Изоставени предпазни въглищни фронтове ще се изземват в рудници в Перник. Това съобщи Георги Янев, ръководител направление "Маркшайдерско" в най-голямото въгледобивно предприятие в Перник - "Мини открит въгледобив" ЕАД. Неизвлечените запаси в Пернишкия каменовъглен басейн са приблизително 19,1 млн. тона. "Мини открит въгледобив" получи одобрение от РИОСВ-Перник на инвестиционното си предложение, внесено съвместно с "Минна компания" ЕООД за открит добив в участъци в рудниците "Цалева круша", "Света Анна" и "Стара Тева". Ще бъдат експлоатирани пластове, оставени между фронтовете като предпазни, за да не се допускат пожари и обгазявания.

Източник: Дума

Кметът на Приморско Димитър Германов внася предложение Община Приморско да продаде акциите си от едно от търговските дружества „Порт клуб”, което стопанисва ресторант „Хоризонт”, намиращ се на атрактивно място – на пристанището. Местни жители се притесняват, че общината ще се раздели със своя собственост на безценица на брега на морето, а всеки проект за пристанището ще трябва да се съобразява с частните интереси на собственика на заведението. Оказа се, че в момента обаче Общината няма кой знае какъв избор, тъй като през годините тя е получавала приход само от „Порт клуб” , чийто размер е смешен – 400 лева на година.

Източник: Фирмена информация       Българска Стопанска КамараИзнесен Търговски офис”
В помощ на външнотърговската дейност


Външноикономическо сътрудничествоEnterprise Europe NetworkВъншнотърговски консултации


Оферти от български и чуждестранни фирмиПредстоящи
панаири и изложения
в България и в светаПредстоящи обучения
КУРСОВЕ и СЕМИНАРИ

 
ДИАЛОГ С БИЗНЕСА
БСК представя на своите членове актуални въпроси относно предстоящи законодателни промени и административни решения, свързани със стопанската дейност:
Срок за реакция: Тема:
17 юни 2013 Проект за въвеждането на МСП-тест като задължителен елемент от законодателния процес
18 юни 2013 ЗИД на Закона за приватизация и следприватизационен контрол
18 юни 2013 Проект на ПМС за изменение на Устройствения правилник на Министерството на финансите
19 юни 2013 ЕК провежда консултации по предложението за опростяване на процедурите съгласно Регламента за сливанията на ЕС
20 юни 2013 Закон за изменение на Закона за гражданското въздухоплаване
20 юни 2013 Проект на ПМС за определяне на размера на таксите за преминаване на пътни превозни средства по Дунав мост – 2
25 юни 2013 Проект на ПМС за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет в областта на околната среда
31 юли 2013 Публични консултации относно модернизиране на инструментите за търговска защита
Новини от БСК и членовете на БСК

Бордът на директорите на ESCO се запозна с Информационната система за оценка на компетенциите на БСК

Становище на БСК относно планираните промени в Закона за енергийната ефективност


Предстоящи събития

Практическо обучение: „Да рекламираме своя бизнес достъпно и ефективно! Нужен ли е огромен рекламен бюджет, за да имаме повече клиенти?“ (21 юни 2013 г., петък)

В периода април-юни 2013 г. Българска стопанска камара ще проведе БЕЗПЛАТНИ обучения по ключови компетенции: Мениджърски и социални умения, дигитални компетенции, умения за организация и оптимизация на производствени и бизнес процеси.

Конференция "Добри практики и стратегии за управления на промяната" (27 юни 2013 г., срок за регистрация: 23 юни 2013 г.)

Конкурс на Българска стопанска камара - 3 – 30 юни

13-14 септември, Созопол: Конференция: ”Стандартизация и свързаните с нея дейности - фактори за международно и балканско сътрудничество"

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара
Центърът за компютърно обучение на БСК е Майкрософт ИТ академия и оторизиран от Майкрософт център за тестване и сертифициране на компютърни умения по офис пакета на Майкрософт (MOS), единствен в България. На www.certiport.com/go можете да намерите информация за процеса за сертифициране.
Центърът предлага и обучение с ваучери по програмата "Аз мога повече" на Агенция по заетостта
- за професиите "Оператор на компютър" и „Монтьор на компютърни системи”, както и за дигитална компетентност по 7 програми.Регионална Cisco академия
CCNA 1 сем. - 11 май 2013 - съботно-неделен
CCNP - Route - 1 юни 2013 - съботно-неделен 
Основи на ОС Debian Linux
Ниво 1
-11, 19, 25, 26 май, 01, 02 юни - съботно-неделен

Ниво 2 -15, 16, 22, 23, 29 юни - съботно-неделен
Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 35 професии в над 60 специалности. Центърът за професионално обучение се Сертифицира по EN ISO 9001:2008.
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Професионално обучение и квалификация;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване на проекти по различни програми по заявка;
Консултации за разкриване на дейности за професионално обучение; Здравословни и безопасни условия на труд.

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com


       Светът

Европа

Най-големият железопътен оператор в Европа – немската Deutsche Bahn – се отказва от реализацията на проекти в страни с високи корупционни рискове. Това заяви Герд Бехт, член на управителния съвет на компанията, отговарящ за спазването на правните норми. В близко бъдеще DB възнамерява да прекрати бизнеса си в Гърция, Алжир, Либия, Руанда и Тайланд. Повод за това решение са разкритията на немската прокуратура, според която ръководството на дъщерната компания Deutsche Bahn International (DBI) в рамките на десет години е плащало на чиновници от различни държави крупни суми в замяна на поръчки за железопътни проекти. За строителството на гръцкото метро например за подкупи са отишли 315 000 евро.

Източник: Associated Press

Америка

Швейцарските депутати отново отказаха да пристъпят към дебати за данъчното споразумение със САЩ. За такава процедура, която да завърши с приемането на специален закон, настоява Федералният съвет (правителството на страната). 126 депутати от Националния съвет (долната камара на парламента) гласуваха против, 67 се съгласиха да започне обсъждане на темата и двама се въздържаха. Законопроектът, който трябваше да влезе в сила от 1 юли, позволява на банките от конфедерацията, без да нарушават нейните закони, да регулира споровете с данъчните власти на САЩ. Те обвиняват финансовите организации на Швейцария, че съхраняват недекларирани средства на американски граждани. Но както се знае, тази европейска страна съблюдава строго банковата тайна, забраняваща да се предават данни за клиентите на данъчни власти от други държави.

Източник: Associated Press

Азия

През май преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в Китай се покачиха с най-малко от четири месеца. Това предизвиква загрижеността на инвеститорите, че растежът на втората най-голяма икономика в света може да се забави. Потокът от инвестиции към Китай нарасна с 0,3% в сравнение с година по-рано до 9,26 млрд. долара, обявиха от Министерството на търговията. През май се увеличи и изходящият поток от инвестиции - с 20% до 34,3 млрд. долара, докато в периода януари-април ръстът е от 27,4%. Според прогнозите на Комисията за национално развитие и реформи (държавната планова агенция на Китай) ПЧИ тази година ще се увеличат с 1,2% до 113 млрд. долара. Тя очаква инвестициите на Китай зад граница да нараснат с 15% до 88,7 млрд. долара.

Източник: Блумберг

 
Индекси на фондови борси
18.06.2013
Dow Jones Industrial
15 318.23 (138.38)
Nasdaq Composite
3 482.18 (30.05)
Стокови борси
18.06.2013
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)98.44
Heating oil ($US/gal.)2.9600
Natural gas ($US/mmbtu)3.9000
Unleaded gas ($US/gal.)2.8800
Gold ($US/Troy Oz.)1 366.90
Silver ($US/Troy Oz.)21.68
Platinum ($US/Troy Oz.)1 440.10
Hogs (cents/lb.)97.30
Live cattle (cents/lb.)119.02

       Опознай България

Тракийската мегалитна култура в Странджа

Районът на парк “Странджа” и контактната му зона представлява своеобразно вместилище на уникални по рода си паметници на духовната и материалната култура от международно, национално и локално значение. Тук се редуват почти без прекъсване културни пластове от енеолита и бронзовата епоха, тракийската мегалитна култура, античността, средновековието, Българското Възраждане, до най-новата ни история и то в концентрация, рядко срещана в Европа. Уникално по рода си явления са потъналите селища в българската акватория на Черно море. В прилежащата територия на парка са локализирани обекти с морски произход в заливите на Варвара, Ахтопол, Синеморец, Силистар и северно от устието на р. Резовска, които са пряко доказателство за развита тракийска цивилизация с активно мореплаване, корабостроене, икономически и търговски връзки, далеч преди гръцката колонизация. Днес в границите на парка са описани над 450 паметника, от които 20 долмена, 24 могилни некропола, 11 самостоятелни надгробни могили, 2 уникални куполни гробници, 13 антични средновековни селища, 17 крепости, древни пътища, 83 параклиса, столнини и одърчета и едно историческо място от национално значение – местността Петрова нива. На територията на парка има и 280 архитектурни и художествени паметници на културата, от които 18 църкви, 268 възрожденски къщи и 4 исторически паметника, свидетелстващи за Илинденско – преображенското въстание.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 19.06.2013
Българска версия: 25861, Английска версия: 3069

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2013. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031

Февруари 2021
 ПВСЧПСН
51234567
6891011121314
715161718192021
822232425262728

Март 2021
 ПВСЧПСН
91234567
10891011121314
1115161718192021
1222232425262728
13293031    

Април 2021
 ПВСЧПСН
13   1234
14567891011
1512131415161718
1619202122232425
172627282930  


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999