Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Четвъртък, 27 май 2004 г., брой 1183
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

  


       България
 
 On-line издание
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментариREFA-Германия
организира курс на тема
Организация и управление на фирмата и оптимизация на производствените процеси (21.06-30.07.2004)
За допълнителна
информация и записване:
тел. 981-45-67 или тукПубликация на годишни финансови отчети - 2003 г.
тел. 02/ 980 46 54
bic_office@bia-bg.com


Валутни курсове
(27.05.2004)
  EUR/BGN   1.95583  
GBP/BGN   2.93492
USD/BGN   1.61559
CHF/BGN   1.27184
EUR/USD   1.2106*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 26.05   3.83%  

Отраслови анализи
Развитие на производството,
вноса и износа в България по браншове
  Парфюмерия и козметика 
Течни горива
Трикотажни изделия
Шивашки изделия
Млечни продукти
Дървообработваща промишленост
Мебелна промишленост
Тестени изделия
Текстилни изделия
Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци
Вино
Керамични плочки
 
ПОРЪЧАЙ СЕГА

Общи събрания днес
  Крамекс (София)
Мобилгаз (Шумен)
Бряст-Д (Добрич)
БСЕ (Бургас)
Свободна безмитна зона-Бургас (Бургас)
Агрима(Агрима - холдингово дружество) (София)
Биоинвест (София)
Фаворит петрол (Варна)
Славяна (Славяново)
Изотсервиз холдинг (София)
Пампорово ски (Чепеларе)
Ерато холдинг (Хасково)
Златарска промишленост (София)
 

Обществени поръчки
  Доставка и инсталиране на 34 броя компютърни системи, два броя сървъри и контролна станция - "Столична компания за градски транспорт - София" - ЕООД, София
Доставка на 26 бр. преносими компютри - "Национална електрическа компания" - ЕАД, София
Доставка на компютърен мултимедиен прожектор - Агенция "Развитие на съобщенията и на информационните и комуникационните технологии", София
 

Софийска стокова борса АД
ОФЕРТИ ПО ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

(3) ЗОП/ Специал. консумативи,
по спесификация - 21, 21, компл., Б-я (04)

Пълен списък на оферти на чуждестранни фирми

(
0260GR) Фирма от Гърция, търси производители на кутии за CD & DVD.
София, ул. "Алабин" 16-20, стая 216, тел. 9884308, факс: 9872604, E-mail: offers@bia-bg.comАктивни автобиографии на кандидати за работа: 24064
куриерски услуги(405 - 1%)
проектантска дейност, архитектура(540 - 1%)
право(757 - 1%)
Пробно търсене на кандидат в JobTiger


Финансови новини

От 21 юни в град Плевен ще започне поредният REFA-курс по Оптимизиране на фирменото управление и трудово-производствения процес за увеличаване конкурентността на българските предприятия в процеса на присъединяване към ЕС. Курсът се организира от изключителния представител на REFA за България - БИК Капиталов пазар ЕООД, еднолично дружества на Българска стопанска камара. REFA (Германската асоциация за организация на труда и предприятията и фирмено развитие) е организация с международен престиж и над 80-годишна история. Методите на REFA за оптимизация и контрол на производствените процеси, нормиране на труда, редуциране на разходите и др., са изключително популярни не само в Германия, но и по целия свят. Успешно завършилите курса могат да ги прилагат в своята практика, като положителният ефект за фирмата се проявява незабавно в организацията на персонала, повишаване на ефективноста в производството, намаляване на разходите, създаване на вътрешнофирмени производствени норми, повишаване на контрола в производството, реорганизация и оптимизация на работните места, въвеждане на съвременни системи за заплащане и мотивация на персонала. Обучението се води от квалифицирани лектори, а учебните материали са преведени на български език. За допълнителна информация и записвания - на тел. 9814567.

Източник: Капиталов пазар

Приватизация

Пакети от 178 фирми ще бъдат пуснати до дни на борсата. Изп. директор на Агенцията за приватизация Станислав Ананиев обяви старта на шестия централизиран публичен търг, на който ще бъдат предложени дялове от 151 дружества. От тях 69 ще се продават срещу левове, а останалите - левове и непарични платежни средства. Започва и четвърти неприсъствен публичен търг, на който пускат 27 дружества, от които 18 ще се продават срещу бонове и компенсаторки.

Източник: Монитор

Дружества
Хотели и ресторанти
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Дълготрайни
активи
за 2002 г.
(хил. лв.)
  1   Компания за луксозни хотели (София)   75 299  
  2   Профилактика, рехабилитация и отдих (София)   69 814  
  3   Златни (София)   46 245  
  4   София Принцес хотел (Новотел Европа) (София)   35 164  
  5   Дюни (Созопол)   32 331  
  6   МакДоналдс (България) (София)   22 370  
  7   Зографски - частно акционерно дружество (София)   20 996  
  8   Капси-Турс (София)   18 378  
  9   Тера тур сервиз (София)   17 843  
  10   Интернешънъл лоджинг ъф България (София)   17 497  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска Фондова Борса - София - 26.05.2004
  Обща стойност (BGN):   1 404 323.87  
Брой търгувани компании: 52
Официални пазари: 140 469.26
Свободен пазар: 250 552.71
Други сделки: 3 965 362.52
Най-голяма промяна в цените
Екотаб (Рила Кардборд) (Кочериново)  595.00%
Армейски Холдинг (София)  -90.63%
Дружества за приватизация на БФБ-София - 2004
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ
СЕРТИФИЦИРАНИ ПО ISO

Общото събрание на акционерите на Катекс АД - Казанлък, борсов код KTEX, което се проведе на 21 май, 2004 взе решение да не разпределя дивидент за 2003 год, съобщи Директорът за връзка с инвеститорите г-жа Светла Иванова. Катекс АД - Казанлък отчете печалба в размер на 9 273 000 лв., която ще бъде заделена във фонд Неразпределена печалба.

Източник: Капиталов пазар

Общото събрание на акционерите на ЗММ-Металик АД - Пазарджик, борсов код ZMMPZ, което се проведе на 20 май, 2004 взе решение да не разпределя дивидент за 2003 год. ЗММ-Металик АД - Пазарджик отчете загуба в размер на 308 000 лв.

Източник: Капиталов пазар

Общото събрание на акционерите на Светлина-Сливен АД - Сливен, борсов код SVESL, което се проведе на 20 май, 2004 взе решение да не разпределя дивидент за 2003 год, съобщи Директорът за връзка с инвеститорите г-жа Гинка Апостолова. Светлина-Сливен АД - Сливен отчете загуба в размер на 15 000 лв.

Източник: Капиталов пазар

Консорциум от настоящи и нови акционери на Мобил Тел Холдинг подписа окончателни документи за изкупуването на българския мобилен оператор за общата сума от 1,2 милиарда евро в брой. Новите инвеститори са: Ей Би Ан АМРО Капитал, Ситигруп Инвестмънтс Инк., Комюникейшънс Венчър Партнърс Лтд., Сандлър Капитал Мениджмънт, Инова Капитал, Глобал Файнанс и 3 Ти Ес Венчър Партнърс.

Източник: БТА

Австрийската компания Va Tech Hydro, която е ангажирана в строителството на ВЕЦ Цанков камък, Alstom и швейцарски фирми са потенциални инвеститори при използването на хидроенергийния потенциал на Арда, съобщи министърът на енергетиката Милко Ковачев. 

Източник: Пари

16 хил. лв чиста печалба за 2003 г. отчита девненският завод Полимери АД, съобщи след общото акционерно събрание изпълнителният директор на дружеството Димитър Караиванов. 10 на сто от печалбата ще бъде заделена във фонд резервен. Дивидент няма да бъде раздаван. Резултатите са незадоволителни, причината е обезценката на долара, коментира Караиванов. 

Източник: БТА

Акционерите на Хотелска верига Хранков АД решиха на общото си събрание да продадат хотел Замъка Хранков в Драгалевци. Събранието беше свикано с единствена точка в дневния ред - предложение за погасяване на кредита на дружеството.

Източник: Пари

Дават на търг  части от Лясковец  за 305 хил. лева. Обособена част от дружеството ще бъде предложена на търг с явно наддаване от Агенцията за държавни вземания. Обявените за продажба активи са дворно място от 20 380 кв. м с прилежащите постройки и движимите и недвижимите вещи на територията на избата в град Стражица. Началната тръжна цена на имота е 305 364 лева. 

Източник: Стандарт

Пречките пред проекта за рехабилитация на първите четири блока на ТЕЦ Марица-изток 2 отпаднаха, след като японската компания Мицуи спечели делото във Върховния административен съд (ВАС) срещу Комисията за защита на конкуренцията (КЗК). Тричленен състав на ВАС отмени решението на антитръстовата комисия, с което се допуска държавна гаранция до 80%. 

Източник: ДневникБългарската асоциация на хранителната и питейна индустрия (БАХПИ)
публикува на своя обновен WEB-сайт: www.bafdi.com

актуална информация за изисквания към фирмите от бранша,
покани и презентации от семинари, законова уредба.


       Българска Стопанска Камара


БСК търси да назначи КАСИЕР-СЧЕТОВОДИТЕЛ.
Срок за подаване на документите - 28 май 2004 г.
Допълнителна информация

ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ И ПРОБЛЕМИ ПРЕД БИЗНЕСА
Тук можете да се запознаете с нормативните документи, касаещи българските
предприятия в контекста на евроинтеграцията; актуални статистики и
проучвания; възможност за мнения и коментари
Другите за
Българската Стопанска Камара


Източници за безвъзмездно финансиране за бизнеса и общините: САПАРД и СИФ – консултации и разработване на проекти.
Заеми в размер
$ 250 000 до $10 милиона
за срок от 3 до 10 години
kamen@bia-bg.com,
тел. 9879929

Център по интелектуална собственост на БСК извършва:
  Регистрация на търговски марки
  Регистрация на промишлен дизайн
  Патентоване на изобретения. Полезни модели
  Консултации
Е-mail: ipc@bia-bg.com,
тел. (02) 9881151
 
Новини от БСК

На 27 и 28 май 2004 г. в Брюксел председателят на БСК Божидар Данев ще участва в кръгла маса по комуникациите

На 28 май 2004 г. в Технически университет-София, Блок 2, ще се проведе семинар на тема "Алтернативни методи за отопление чрез използване на биомаса". Организатор е Асоциацията за енергийно оползотворяване на биомасата в сътрудничество с Национален инсталационен Съюз, Българска стопанска камара, Българска предприемаческа камара и Енергиен център София.

Българо-австрийски бизнес форум ще се проведе на 27 и 28 май 2004 г. в хотел "Централ"-София. Организатори са Стопанската камара на Австрия и Австрийското търговско представителство в София.

На 28 май 2004 г., петък, в 11.00 часа в заседателната зала на Българската стопанска камара (ул. "Алабин" 16-20) официално ще бъде подписан Колективният трудов договор за бранш "Металургия и производство на метални изделия".

От  8 до 10.06.2004 в гр. Тел Авив, Израел ще се проведе Трето международно изложение и конференция за екологични технологии. Таксата за регистрация за изложението е $500. За повече информация: www.environment-israel.com; e-mail: orit@fairs.co.il ; Tel: +972-3-6404440; Fax: +972-3-6404447 или на тел. 02-940 62 57 – Силвия Шопова silvia@moew.government.bg

На 2 юни 2004 г., в Ст. Загора ще се проведе работна среща във връзка с разработването на наръчник за създаване на служби по трудова медицина към браншовите асоциации, организирана от БСК и ИСА-Ст.Загора, в сътрудничество с МОТ-Будапеща.

Център Чиста индустрия към БСК  очаква вашите предложения за промени, отнасящи се до принципни въпроси по предвидените в приетите нормативни актове норми за замърсяване, разрешителни режими, процедури и други в рамките на допустимото от директивите на ЕС. Повече информация.

Министерството на икономиката информира, че на 7 юни 2004 г. в Тирана ще се проведе икономическа конференция на високо равнище на тема "Черноморския ден на бизнеса". За повече информация: www.bstdb.org

На 8 и 9 юни 2004 г. в х-л "Хилтън"-София, ще се проведе Втори международен бизнес форум "Инвестициите в околната среда за по-добро качество на живот".  Организатори са Български икономически форум и Министерството на околната среда и водите.

Работна група, чиято дейност се подпомага от Германското дружество за техническо сътрудничество (GTZ), подготви Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за патентите, който предстои да бъде депозиран в Министерството на икономиката, след което да бъде предложен за приемане от Народното събрание на Р България. Очакваме Вашите въпроси, мнения и предложения по законопроекта!

В периода 26 май - 11 юни 2004 г. ще се проведат работни срещи на тема "Възможности за прилагане на енергоспестяващи мерки в съответствие с изискванията на Закона за енергийната ефективност в хранително-вкусовата, пивоварната и фармацевтичната промишленост".

В периода 14-16 юни 2004 г. в Белград ще се проведе международна конференция “Развитието на газовата промишленост в Югоизточна Европа”. За повече информация: Веселин Илиев, тел. 02 932 0954; e-mail: ierc@bia-bg.com 

В периода 31 май - 17 юни 2004 г. председателят на БСК Божидар Данев ще участва в годишната среща на Международната организация на работодателите и в 92-рата сесия на МОТ.

На 18 и 25 юни 2004 БСК, ЦЧИ организира семинар на тема ISO 14001 – Системи за управление по околна среда – предимства, изисквания, изграждане (програма) предназначен за отговорници по околна среда и ръководители от средно ниво. Семинарът ще се проведе в БСК – VІІ етаж, ул. Алабин 16-20, София. Лектори – Димитър Бранков – гл. Директор ЦЧИ, Илияна Павлова – експерт.
Участниците ще получат всички учебни материали, както и допълнителни издания на БСК по темата:
- Практически подходи към управлението по околна среда в промишлените предприятия– ръководство за прилагане (Под общата редакция на ЦЧИ);
- Системи за управление на околната среда в промишлените предприятия - Ръководство за прилагане на ISO 14001.
За регистрация – попълнете формата. За повече информация и въпроси – тел (02)9803055 или на е-mail: iliana@bia-bg.com, ios@bia-bg.com.

БСК съобщава, че на 22 юни 2004 г. в София ще се проведе българо-немска кооперационна борса за партньорство по програмите на Германското дружество на индустриалните развойни организации (AiF). AiF е фондация, която подпомага развойната и научно-изследователска дейност на малки и средни предприятия.

Федерацията на гръцката индустрия, партньор на БСК, кани българските бизнесмени да участват в организираните бизнес срещи по време на Олимпийските игри през лятото на тази година. Повече информация можете да намерите на адрес www.athensbusinessclub.gr


  СТАНОВИЩА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА БИЗНЕСА по ПРОЕКТИ НА НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ,
внесени за обсъждане в НС, МС и други ведомства
 

Браншови камари и регионални асоциации на БСК

На 28 май 2004 г. Асоциацията на специализираните счетоводни предприятия (член на БСК) организира семинар "Практически аспекти на трудовите и извънтрудовите правоотношения ". Семинарът ще се проведе в Институт на дипломираните експерт-счетоводители, ул. Искър 22, от 9.30 до 15.30 часа.

На 28 май 2004 г. от 10.30 до 13.30 ч. в гр. Добрич ще се проведе среща-семинар "Преференции за работодатели", организирана от Агенцията по заетостта, Българската стопанска камара, Индустриална стопанска асоциация - Добрич, и Областния управител на област Добрич.

Научно-практическа конференция "Изобретателство, предприемачество и иновации в условията на присъединяването на България към Европейския съюз" ще се проведе на 27 и 28 май 2004 год. във Фестивален и конгресен център, гр. Варна. Съорганизатор на форума е Индустриална стопанска асоциация - Варна.

Обучение
Регионалната Cisco академия
към Българската Стопанска Камара

Регионалната Cisco академия към Българската Стопанска Камара за обучение на мрежови специалисти е първата академия в България и на Балканския полуостров, която е вече и Академия за обучение на професионалисти – CCNP – Сертифициран от Сиско професионалист за работа с мрежи.

5 семестър CCNP - 05 юни – 18 юли - съботно-неделен
6 семестър CCNP - 28 юни – 13 юли - дневен
1 семестър CCNA – 17 май – 17 юни – вечерен
1 семестър CCNA – 01 юли – 16 юли – дневен
2 семестър CCNA – 05 юни – 11 юли – съботно-неделен
2 семестър CCNA – 07 юни – 22 юни – дневен
3 семестър CCNA - 29 май – 27 юни - съботно-неделен
3 семестър CCNA - 12 юни – 11 юли - съботно-неделен
3 семестър CCNA - 19 юли – 30 юли - дневен
4 семестър CCNA – 25 май – 04 юни – дневен

За повече информация:
http://www.bia-bg.com/educentre/
или на тел. 981 03 26,
Теодора Борисова

 
Центърът за професионално обучение
на БСК организира:
Цикъл от семинари за специализирано и общо обучение по франчайзинг за действащи и стартиращи предприемачи
Обучение по маркетинг с международно признат документ
Обучение по международни счетоводни стандарти (МСС)
Обучение по здравословни и безопасни условия на труд
Обучение по фирмено счетоводство с АСД
Обучение по управление и отчетност на малка фирма
Чуждестранно обучение в Мадрид по международни бизнес контакти и външна търговия
Обучения на специалисти по изграждане и поддържане на битови газови инсталации и управители на инсталаторски фирми по съвместен проект на БСК и "Овергаз холдинг" АД

За допълнителна информация:
Галя Божанова, Елена Ташева
тел. 9320936, 987 97 03, факс 9872604,
e-mail: galia@bia-bg.com или eli@bia-bg.com


       Светът

Европа

Европейската комисия предупреди Sony Music и BMG – музикалните компании, които искат одобрение на сделката по тяхното 50-50 сливане, че е открила доказателства за тайно споразумение между световните лидери в музикалната индустрия. Дългоочакваното “възражение” по сделката, която би създала втората по големина звукозаписна групировка в света, е свързано с тайни договорки между главните играчи на европейския музикален пазар. Според документа, издаден от Комисията и състоящ се от 50 страници, средните цени на CD-тата и други формати за разпространение на музика “се движат паралелно”. Евентуални обвинения за фиксиране на цените – категорично отричани от петте т.нар. музикални гиганти, могат да се окажат сериозна спънка за осъществяването на сделката.

Източник: FT

САЩ

Вторият по големина производител на химически продукти в САЩ DuPont Co. обяви, че е сформирал джойнт венчър с британският производител на захар и подсладители Tate&Lyle Plc. Новото предприятие ще се занимава с производството на стоки от възобновими суровини, като например зърно, вместо химикали, добити от бензин, нефт или газ. Новото юридическо лице ще се нарича DuPont Tate&Lyle BioProducts и ще бъде базирано в Уилмингтън, Делауер, където се намират и главните поделения на DuPont. Двете компании ще имат равни дялове в него. Първият завод ще бъде построен в близост до вече съществуващо съоръжение в Лаудън, Тенеси, като се очаква да бъде пуснат в експлоатация през 2006 г.

Източник: Ройтерс

Азия

През 2003 г. обемът на търговията между Китай и Германия е достигнал 41.8 млрд.щ.д.., или 1/3 от общия обем на търговията между Китай и Европа, според официални статистически данни. Германия е водещ търговски партньор на Китай в Европа, а Китай е най-големият търговски партньор на Германия в Азия, заяви г-н Сие Фуджан, зам. директор на Китайския център за проучвания и развитие, по време на наскоро провелия се китайско-немски икономически форум в Тиендзин – пристанищен град в северен Китай. Според думите на г-н Сие, Германия е инвестирала в над 3500 проекта в Китай, като общия размер на инвестициите й е достигнал 10 млрд.щ.д. 

Източник: China People’s Daily

 
Индекси на фондови борси
26.05.2004
Dow Jones Industrial
10 109.89 (-7.73)
Nasdaq Composite
1 976.15 (11.50)
Стокови борси
26.05.2004
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)40.70
Brent crude ($US/bbl.)37.08
Heating oil ($US/gal.)1.0226
Natural gas ($US/mmbtu)6.7320
Unleaded gas ($US/gal.)1.3273
Gold ($US/Troy Oz.)388.30
Silver (cents/Troy Oz.)605.50
Platinum ($US/Troy Oz.)836.40
Hogs (cents/lb.)72.72
Pork bellies (cents/lb.)113.72
Live cattle (cents/lb.)85.67

       Открий България

Цар Симеон Велики

Симеон е управлявал България през периода 893-927 г. Възпитаник е на Магнаурската школа в Цариград. При него българската държава достига най-голямата си площ в цялата си история, а неговите походи на юг неведнъж поставят в критично положение самото съществуване на византийската империя. По времето на Симеон княжеската (ханска) титла на българските владетели "прескача" кралската и прераства в царска, а българската архиепископия е въздигната в достойнството на патриаршия. Обилните данъчни постъпления и военната плячка, които постъпват в хазната, дават възможност да бъде разгърнато широко строителство на градове, крепости, разкошни дворци и храмове. Духовният разцвет, чиито семена са посети при Борис, се устремява към своя апогей - България на Симеон навлиза в своя "златен век". Катаклизмите от по-късните епохи стават причина огромната книжнина, създадена под меценатството на Симеон, да доживее до наши дни твърде често само в руски, сръбски, румънски и други преписи, но дори това е вече факт достатъчно красноречив сам по себе си. Симеон, подобно на Крум, умира на 27 май 927 г. от сърдечен удар при подготовката на поредната кампания срещу Цариград.


Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic_office@bia-bg.com, http://www.bic.bia-bg.com/
Copyright © 2004. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2020
 ПВСЧПСН
1  12345
26789101112
313141516171819
420212223242526
52728293031  

Февруари 2020
 ПВСЧПСН
5     12
63456789
710111213141516
817181920212223
9242526272829 

Март 2020
 ПВСЧПСН
9      1
102345678
119101112131415
1216171819202122
1323242526272829
143031     

Април 2020
 ПВСЧПСН
14  12345
156789101112
1613141516171819
1720212223242526
1827282930   

Май 2020
 ПВСЧПСН
18    123
1945678910
2011121314151617
2118192021222324
2225262728293031


 2020   2019   2018  
 2017   2016   2015  
 2014   2013   2012  
 2011   2010   2009  
 2008   2007   2006  
 2005   2004   2003  
 2002   2001   2000  
 1999