Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Четвъртък, 11 март 2004 г., брой 1132
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

  

       България
 
 On-line издание
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари


Валутни курсове
(11.03.2004)
  EUR/BGN   1.95583  
GBP/BGN   2.89495
USD/BGN   1.59023
CHF/BGN   1.24117
EUR/USD   1.2299*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 25.02   2.41%  

Отраслови анализи
Развитие на производството,
вноса и износа в България по браншове
  Парфюмерия и козметика 
Течни горива
Трикотажни изделия
Шивашки изделия
Млечни продукти
Дървообработваща промишленост
Мебелна промишленост
Тестени изделия
Текстилни изделия
Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци
Вино
Керамични плочки
 
ПОРЪЧАЙ СЕГА


Обществени поръчки
  Доставка на гориво-смазочни материали - "Електроразпределение Пловдив" - ЕАД, Пловдив
Доставка на електроизмервателна апаратура - "Електроразпределение - Варна" - ЕАД, Варна
Доставка на електромерни табла - "Електроразпределение - Горна Оряховица" - ЕАД, клон Силистра,
Доставка на кварцово-механични, часовникови, двойнотарифни превключватели - "Електроразпределение - Столично" - ЕАД, София
Изграждане кабелни линии - "Електроразпределение - Стара Загора" - ЕАД,
Изместване на стълб - "Електроразпределение - Стара Загора" - ЕАД
Изнасяне на нови електромерни табла - "Електроразпределение - Пловдив" - ЕАД, Пловдив,
Изпълнение на изкопни и възстановителни работи - "Електроразпределение - Горна Оряховица" - ЕАД, клон Русе
Изработване и монтиране на офис мебели - "Електроразпределение - Пловдив" - ЕАД, Пловдив
Ремонт ВЛ 20 kV изв. "Помпи" - "Електроразпределение - Стара Загора" - ЕАД
Ремонт и изграждане на кабели 20 kV и тръбна кабелна мрежа, - "Електроразпределение Стара Загора" - ЕАД
 

Софийска стокова борса АД
ОФЕРТИ ПО ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

(3) ЗОП/  Автом.гориво-газ пропан бутан,по сп. - 700000, 1,  л., скл.купувач (3)
(4) ЗОП/  Автомобилни горива по спесификация. - 1, 1, компл.,  скл.купувач (3)


Пълен списък на оферти на чуждестранни фирми

Фирма от Турция търси (0240TR) висококачествени вълнени платове
Фирма от Турция търси (0241TR) ниско волтови или средно волтови електрически проводници, порцеланови или гумени изолаториСофия, ул. "Алабин" 16-20, стая 216, тел. 9884308, факс: 9872604, E-mail: offers@bia-bg.comАктивни автобиографии на кандидати за работа: 22217
недвижими имоти(194 - 0%)
научна дейност(452 - 1%)
минно дело(84 - 0%)
Пробно търсене на кандидат в JobTiger

  Съюзът на преработвателите на плодове и зеленчуци с подкрепата на Германско дружество за техническо сътрудничество (GTZ) издаде Каталог на българската консервна промишленост.
За повече информация: 02/ 978 33 14, 978 54 56, e-mail: union@mb.bia-bg.com или СФБ "Капиталов пазар" АД - тел. 02/ 980 10 88
 


Финансови новини

Експортна кредитна линия за 36 милиона евро за строеж на детска болница беше подписана от министъра на финансите Милен Велчев, министъра на здравеопазването Славчо Богоев и представители на австрийската банка Банк Аустрия -кредитанщалт. Общата стойност на проекта е 42 милиона евро, като останалите 6.4 милиона ще бъдат осигурени от българската държава и са разчетени в бюджета за 2004 година.

Източник: Дневник

Американската корпорация за насърчаване на частни инвестиции в чужбина /OPIC/ ще основе нов инвестиционен фонд за Централна и Източна Европа, заяви председателят на OPIC Питър Уотсън на конференцията "Създаване на партньорства в нова Европа", проведена в Букурещ. 

Източник: Пари

Със 17% скочиха продажбите на битова техника и стоки за домакинството през януари спрямо същия месец на миналата година, обявиха от Националния статистически институт. Търговията с текстил, облекло и обувки е нараснала с 16%, а продажбите на храни, напитки и цигари са се увеличили с 10,7%. В търговията на едро увеличението на продажбите е с 14,5%.

Източник: Стандарт

Приватизация

Общият размер на очакваните приходи от приватизация през тази година в София е 7.5 млн. лв., като реално ще постъпят 6 млн. лв., заради прилаганите схеми за разсрочено плащане. Това е прогнозата на председателя на надзорния съвет на Столичната общинска агенция за приватизация (СОАП) Станимир Зашев. В понеделник общинският съвет трябва да утвърди годишния приватизационен план за 2004 г.  И през тази година се предвижда да продължат процедурите по продажбата на акции в 25 общински предприятия.

Източник: Дневник

Не продадоха марката на Корабния  във Варна и на втория търг за 50% от оценката на актива, съобщи синдикът на Варненска корабостроителница Анелия Сръндева. Следващата седмица тя ще внесе искане до Варненския окръжен съд за пряко договаряне за продажба на марката за не по-малко от 40% от оценката, която е 150 000 лева.

Източник: Стандарт

Дружества
Производство и разпределение на електрическа енергия
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2002 г.
(хил. лв.)
  1   Национална електрическа компания (София)   1 949 248  
  2   АЕЦ Козлодуй (Козлодуй)   712 371  
  3   Електроразпределение-Столично (София)   270 339  
  4   Електроразпределение-Стара Загора (Стара Загора)   223 664  
  5   Електроразпределение-Горна Оряховица (Горна Оряховица)   184 412  
  6   Електроразпределение-София област (София)   158 853  
  7   Българско акционерно дружество Гранитоид (София)   6 083  
  8   Енерго-ПРО България (София)   5 965  
  9   МХ Елвеко (София)   1 498  
  10   ВЕЦ Енергия (София)   681  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска Фондова Борса - София - 10.03.2004
  Обща стойност (BGN):   1 452 525.78  
Брой търгувани компании: 53
Официални пазари: 790 041.36
Свободен пазар: 255 529.62
Други сделки: 27 500.00
Най-голяма промяна в цените
Еврохолд (София)  229.17%
Свинекомплекс-Николово (Русе)  -50.50%
Дружества за приватизация на БФБ-София - 2004
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ
СЕРТИФИЦИРАНИ ПО ISO

Застрахователно дружество Граве отчита над 4 млн. лв. премиен приход за миналата година, обяви изп. директор на компанията Николай Логофетов. Ръстът в премийния приход за 2003 г. спрямо 2002 г. е над 32%. Дружеството приключва годината със 160 000 лв. печалба. До два месеца ще заработи и първата агенция за продажба на продуктите на Граве.

Източник: Сега

Комисията за защита на конкуренцията забрани  споразумение между Овергаз Холдинг АД и Мултигруп АД и  наложи имуществена санкция на двете дружества в размер на 40 000 лв. за всяко от тях. Санкцията  е за нарушаване на забраната по чл. 9, ал. 1, т. 2 от ЗЗК. На 10 ноември 1998 г. е сключен договор между Овергаз Холдинг АД и Мултигруп АД, съгласно който Мултигруп погасява  участието си в капитала на Овергаз Инк

Източник: БТА

Инспектори на Главната инспекция по труда ще започнат проверка на компанията Провидънс шипинг във Варна. Инспекторите ще проверяват дали екипажът на потъналия край Босфора кораб Хера е нает според изискванията на закона.

Източник: Черно море

 11 компании бяха поканени и приеха да участват в търг за строителството на най-големия търговски, развлекателен и бизнесцентър у нас - Mall of Sofia. Проектът е за 50 млн. евро. Офертите трябва да се подадат до 7 април. Победителят ще бъде избран до края на април. Той трябва да започне работа през май 2004 г. и да завърши проектa през октомври 2005 г. На територията му ще има 140 магазина, хипермаркет, 12 мултиплекса плюс триизмерно кино IMAX и 5 етажа офиси.

Източник: Сега

Пристанища за обществен транспорт с национално значение ще бъдат портовете Варна, Бургас, Русе, Лом и Видин, реши парламентът, който прие на второ четене Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата. Портовете стават публична държавна собственост и отделни части и съоръжения от тях ще може да бъдат отдавани на концесия на частни фирми. 

Източник: Пари

Крамекс АД и Министерството на финансите са сключили договор за учредяване на залог на материални активи на дружеството и договор за учредяване на договорна ипотека в полза на държавата като кредитор, съобщиха от фондовата борса.

Източник: Дневник

За първи път в София ще бъде изграден един напълно газифициран нов квартал в Манастирски ливади. Всички 130 апартамента там ще бъдат оборудвани с газови уреди за отопление и гореща вода и от 1 декември т. г. ще се отопляват с природен газ. Отоплителните инсталации в блоковете ще бъде изградена от фирма Газкомфорт - официален представител на немската фирма Vaillant за България.

Източник: Пари

Елит авто ще вложи над 1 млн. лева, за да изгради автокомплекс в икономическата зона на Пазарджик, съобщи Йордан Бадьоков, който менажира проекта. Той уточни, че според проекта в рамките на комплекса ще има шоурум за нови автомобили, както и автосервиз за леки и лекотоварни автомобили. 

Източник: Дневник

Незаконен договор разкри Инспекцията по труда във Враца. Споразумението е между Медицински център 1 ЕООД в Козлодуй и фирма Енемона. Управителката на центъра д-р Лиляна Стоянова се договорила с директорите на Енемона да изпълни функциите на служба по трудова медицина без да има лиценз за това, издаден от Министерството на здравеопазването.

Източник: Шанс Експрес - Враца

Новото летище край Приморско, което Албена АД строи, ще посрещне първия самолет с туристи на 26 май. С чартърния полет от Прага пистата ще бъде открита. Строители вече подравняват терена за аеропорта край южното градче. До средата на май се очаква да бъде доставено навигационното оборудване и да бъде назначен персоналът. 

Източник: Черно море

Тютюнопроизводителите в Разлог са ощетени, отпуснатата квота за общината е намалена с 90 тона, а тази година изкупната кампания ще се провежда само от две фирми. Това са Булгартабак - Гоце Делчев и Проминвест на Милчо Янудов от Благоевград.

Източник: Струма

Районна прокуратура внесе в районен съд Велико Търново обвинителен акт срещу Младен Симеонов Мартинов, управител на фирма Контакт инвест холдинг ЕООД. Същият е директор на радио Велико Търново, а в по-предишния мандат бе общински съветник. Обвинението на прокуратурата е, че Мартинов в "условията на продължавано престъпление съставил частни документи ­ ценни книжа записи на заповед ­ като попълнил листи с подписите на трети лица, които не съответствали с волята на подписалите ги".

Източник: Янтра - Велико Търново

Заради неизплатени заплати работниците от пловдивския военноремонтен завод в системата Терем започват ефективна стачка от понеделник. След тях към протеста ще се присъединят и служителите от заводите в Търговище, Божурище, Велико Търново. Досега военното министерство дължи на работниците общо 10 милиона и 500 хиляди лева, съобщи Георги Братованов, председател на Федерацията на независимите синдикати в отбраната. От пловдивския Терем ще поискат оставката на военния министър Николай Свинаров.

Източник: Дума


“БИК Капиталов пазар” ЕООД и Европейджис подписаха договор за сътрудничество, съгласно който “БИК Капиталов пазар” предоставя чрез своя интернет сайт безплатен достъп до информация за 500 000 фирми от 33 Европейски страни чрез каталога на Европейджис. Бизнес указателят дава възможност за търсене на фирми по определени критерии, преглед на резултатите и връзки към фирмените WEB-сайтове.
От своя страна, Европейджис ше популяризира възможностите на Информационната система за българските предприятия – BEIS и информацията за около 25 хил. български фирми, които понастоящем са включени в нея.

       Българска Стопанска Камара
Другите за
Българската Стопанска Камара


Източници за безвъзмездно финансиране за бизнеса и общините: САПАРД и СИФ – консултации и разработване на проекти.
Правна, финансова и търговска информация за фирми от цял свят.
Разберете кой е вашият чуждестранен бизнес партньор!
Намалете риска при сделки и инвестиции!

kamen@bia-bg.com, тел. 9879929;
silvia@bia-bg.com, тел. 9320930.

Център по интелектуална собственост на БСК извършва:
  Регистрация на търговски марки
  Регистрация на промишлен дизайн
  Патентоване на изобретения. Полезни модели
  Консултации
Е-mail: ipc@bia-bg.com,
тел. (02) 9881151
 
Новини от БСК

На 11 и 12 март в Брюксел ще се проведе третият ЕВРОПЕЙСКИ БИЗНЕС ФОРУМ. Тази година негово мото е  "Изследвания и иновации: Европейска стратегия за устойчив растеж и повече работни места". 

По предложение на БСК ще бъде изготвена Национална експортна стратегия 2004-2010г. Решението бе взето на заседание на Съвета за икономически растеж, проведено на 10 март т.г.

СЕМИНАР - 18.03.2004. "Промени в Закона за храните. Условия и ред за производство и търговия на храните. Изисквания към състава на храните. Изисквания за опаковането и етикетирането. Права и задължения на производителите и търговците." Срок за заявки - 12 март 2004 г.

На 19 и 20 април 2004 г. в Хановер, Германия, ще се проведат Международни дни за технологично сътрудничество. Краен срок за заявки - 19 март.  

Делова мисия до Загреб с посещение на Загребския пролетен панаир организират на 22 и 23 април 2004 г. Българската стопанска камара и Асоциацията на работодателите на Хърватска. Каним български фирми от следните браншове: електро- и мотокари; машиностроене; електротехника; електроинструменти; електроматериали; електрически домакински уреди; стоки за бита; хотелско обзавеждане; керамика; козметика; храни; облекла. За информация: Веселин Илиев, тел.: 02 932 0954, e-mail: ierc@bia-bg.com. Вж. Заявка, Форма за участие, Списък от 56 хърватски фирми и интересите им. Краен срок за заявки: 19 март 2004

На 26 март 2004 г., в хотел "Шератон", София, ще се проведе презентация на хранителни продукти на австрийски фирми

На 14 и 15 април 2004 г. в Националния дворец на културата - София, ще се проведе "Български инвестиционен форум - Проекти и финансиране".

БСК, ЦВИС, съобщава за нотификации по СТО - проекти на нормативни документи, по следните теми: Европейски съюз: относно посадъчен материал за фуражни насаждения; производството, пускането на пазара, производствения контрол и етикетирането на смеси за посев, предназначени да бъдат използвани като фуражни култури; Канада: малоценни бижута за деца; радари, намиращи се на борда на кораби; САЩ: изисквания за незапалимост на тапицирани мебели и тъкани използвани при производството им; Израел: дюшеци и предпазни аксесоари, предназначени за бебешки и детски креватчета; етикетиране на безалкохолни напитки; изисквания към медицински спринцовки и игли; Тунис: опаковане на подправки от растителен произход. Съгласно процедурите за нотификация на СТО, страните-членки могат да формулират коментари в определени срокове. Ако желаете да се запознаете с материалите, както и за евентуални коментари, моля да съобщите на: БСК, ЦВИС, тел: 02/ 932 0954; e-mail: ierc@bia-bg.com


  СТАНОВИЩА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА БИЗНЕСА по ПРОЕКТИ НА НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ,
внесени за обсъждане в НС, МС и други ведомства
 

Браншови камари и регионални асоциации на БСК

На вниманието на БРАНШОВИТЕ организации!!! Конкурс за проекти, имащи за цел представяне на стандартите на Европейския съюз в различни браншове, обявява Делегацията на Европейската комисия в България като част от своята Информационна и комуникационна програма.

На 12 март 2004 г. от 10.30 до 13.30 ч. в град Кърджали, ул. "Републиканска" № 46, хотел "Арпезос", конферентна зала, ще се проведе среща-семинар "Преференции за работодатели". Организатори са Агенцията по заетостта, Българската стопанска камара, Стопанска камара - Кърджали, и Областният управител на област Кърджали.

Съюзът на преработвателите на плодове и зеленчуци организира регионални срещи между производителите на плодове и зеленчуци за преработка и консервните фабрики. Срещите ще се проведат на 10, 12, 16 и 17 март 2004 г., съответно - в Ст.Загора, Плевен, Пловдив и Сливен.

Българската асоциация на хранителната и питейна индустрия /БАХПИ/ организира семинар на тема “Управление на системите за безопасност на храните – европейски модели и практики”, който ще се проведе на 22 март 2004 г. в София, зала “Електроимпекс”, ул. “Георг Вашингтон” №17. Програма на семинара

Обучение
Регионалната Cisco академия
към Българската Стопанска Камара
Cisco-академията при Българската стопанска камара получи наградата за най-добър курсист за 2003 г. сред 3270 академии от 100 страни в региона ЕМЕА - Европа, Близкия изток и Африка.

Регионалната Cisco академия към Българската Стопанска Камара за обучение на мрежови специалисти е първата академия в България и на Балканския полуостров, която е вече и Академия за обучение на професионалисти – CCNP – Сертифициран от Сиско професионалист за работа с мрежи.

Центърът за обучение към Българска стопанска камара е оторизиран център на Майкрософт, който предлага както обучение по MS Office 2000 при сертифициран експерт на Майкрософт, така и възможност за явяване на тест и получаване на MOS сертификат, валиден в цял свят.

1 семестър CCNA: 28 февруари–4 април – съботно-неделен
2 семестър CCNA: 6 март–18 април – съботно-неделен
4 семестър CCNA: 6 март–4 април – съботно-неделен
5 семестър CCNP: м.март – съботно-неделен

За повече информация:
http://www.bia-bg.com/educentre/
или на тел. 981 03 26,
Теодора Борисова

 
Центърът за професионално обучение
на БСК организира:
Цикъл от семинари за специализирано и общо обучение по франчайзинг за действащи и стартиращи предприемачи
Обучение по маркетинг с международно признат документ
Обучение по международни счетоводни стандарти (МСС)
Обучение по здравословни и безопасни условия на труд
Обучение по фирмено счетоводство с АСД
Обучение по управление и отчетност на малка фирма
Чуждестранно обучение в Мадрид по международни бизнес контакти и външна търговия
Обучения на специалисти по изграждане и поддържане на битови газови инсталации и управители на инсталаторски фирми по съвместен проект на БСК и "Овергаз холдинг" АД

За допълнителна информация:
Галя Божанова, Елена Ташева
тел. 9320936, 987 97 03, факс 9872604,
e-mail: galia@bia-bg.com или eli@bia-bg.com


       Светът

Европа

Най-голямата телефонна компания в Европа Deutsche Telekom AG регистрира загуба за пръв път от четири тримесечия насам. През четвъртото тримесечие на миналата година тя размерът на загубата е достигнал 364 милиона евро, в сравнение със 77 милиона евро за същия период на 2002 г. Изпълнителният директор на немската групировка - Кай-Уве Рике, който през миналата година продаде някои активи на компанията, включително кабелни телевизионни мрежи с цел да намали размера на дълговете, заяви, че е готов да пристъпи и към придобивания с цел да подпомогне растежа В края на 2003 г., дълговете на компанията намаляха до 46.6 млрд.евро в сравнение с 61.1 млрд. евро в края на 2002 г. Чистите приходи на Deutsche Telekom за цялата 2003 г. възлизат на 1.25 млрд.евро.

Източник: Блумберг

САЩ

В сряда акциите на Procter & Gamble Co. – един от най-големите производители на потребителски стоки в света, се търгуваха на рекордно високи нива за последните четири години, след като компанията увеличи прогнозите си за размера на приходите и размера на дивидента. След приключването на търговията във вторник, компанията обяви, че приходите за тримесечието, завършващо в края на март, както и за цялата финансова 2004 година, се очаква да бъдат с 1 или 2 цента по-високи от прогнозите на анализаторите. Акциите на P&G скочиха с 2.4% до 104.97 щ.д. при търговията в електронната брокерска система Inet. Анализаторите отбелязаха, че P&G има навика да увеличава прогнозите си по средата на тримесечието.

Източник: Ройтерс

 
Индекси на фондови борси
10.03.2004
Dow Jones Industrial
10 296.89 (-160.07)
Nasdaq Composite
1 964.15 (-31.01)
Стокови борси
10.03.2004
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)36.20
Brent crude ($US/bbl.)31.52
Heating oil ($US/gal.)0.8825
Natural gas ($US/mmbtu)5.4600
Unleaded gas ($US/gal.)1.0725
Gold ($US/Troy Oz.)400.30
Silver (cents/Troy Oz.)718.50
Platinum ($US/Troy Oz.)923.60
Hogs (cents/lb.)62.65
Pork bellies (cents/lb.)97.33
Live cattle (cents/lb.)82.42

       Открий България

Пловдив

Разположен върху характерните хълмове, Пловдив съчетава различни културни пластове от времето на античността през Средновековието и Възраждането до модерните времена.  Археологически находки от критско-микенската епоха показват, че градът е съвременник на Троя. Траките се укрепяват по Трихълмието, днес културно-историческия комплекс Стария град. През 342 г. пр. н.е. градът е завладян от Филип ІІ, който му дава името Филипополис. В средата на І век след н.е. император Клавдий присъединява Тракия към Римската империя и го преименува на Тримонциум (Трихълмие). Под стария град лежи Римски стадион, чиято северна част е открита и дава представа за размерите му: 180 метра дължина с над 30 000 места. През ІІ-ІІІ век след н.е. Тримонциум е столица на голямата провинция Тракия Романа и има свой сенат. В края на ІV век Тримонциум е включен в границите на Източната Римска империя – Византия. По това време започва заселването на славяните по тези земи. След основаването на Първата българска държава през 681 г. Пловдив е граничен град, който често сменя принадлежността си към България или Византия. През 1364 г. пада под ударите на турското нашествие към Европа. На входната врата към Ориента, градът става важен търговски и занаятчийски център, свързан с Истанбул и Солун, от една страна, и с Виена и Лайпциг, от друга. През 19-ти век Пловдив се превръща в средище на Българското възраждане. След Освобождението през 1878 г. за кратко време Пловдив е столица на обособената провинция Източна Румелия, която след Съединението през 1885 г. става част от обединена България. 


Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic_office@bia-bg.com, http://www.bic.bia-bg.com/
Copyright © 2004. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2020
 ПВСЧПСН
1  12345
26789101112
313141516171819
420212223242526
52728293031  

Февруари 2020
 ПВСЧПСН
5     12
63456789
710111213141516
817181920212223
9242526272829 

Март 2020
 ПВСЧПСН
9      1
102345678
119101112131415
1216171819202122
1323242526272829
143031     

Април 2020
 ПВСЧПСН
14  12345
156789101112
1613141516171819
1720212223242526
1827282930   

Май 2020
 ПВСЧПСН
18    123
1945678910
2011121314151617
2118192021222324
2225262728293031


 2020   2019   2018  
 2017   2016   2015  
 2014   2013   2012  
 2011   2010   2009  
 2008   2007   2006  
 2005   2004   2003  
 2002   2001   2000  
 1999