Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Четвъртък, 02 септември 2021 г., брой 5522
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.

 

        България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(02.09.2021)
  EUR   1.95583  
GBP   2.27785
USD   1.65510
CHF   1.80344
EUR/USD   1.1817*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.09   0 %  

  • Търсене, подбор и контакт
  • Подробна проверена информация за кандидатите
  • Дистанционно събеседване
  • Трудови договори
  • Работни визи за България
Свържете се с нас!
БИК Капиталов пазар ЕООД
тел +359 2 980 38 53
beis.bia-bg.com

 

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 

 

Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
arbitration.bia-bg.com

 


Общи събрания днес
  Аурубис България АД - Пирдоп
ГБС Варна АД - Варна
Девня цимент АД - Девня
Инкомс - Далекосъобщителна техника АД - Враца
Магура АД - София
Мизия 95 АД - Плевен
Старт Инженеринг АД - София
Янтра транспорт АД - Горна Оряховица
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

На проведено на 1 септември 2021 г., извънредно заседание на Управителния съвет (УС) на Българската стопанска камара (БСК) за председател на УС единодушно беше избран Добри Митрев, досегашен главен секретар на Камарата. Добри Митрев е роден на 19 август 1972 г. и е юрист по образование. В екипа на БСК е от 2012 г, а от 2018 г. е главен секретар и член на УС на БСК. Членовете на УС единодушно подчертаха, че чрез този избор се осигурява приемственост в провежданите до момента дейности и политики на БСК, в защита на нейните членове, особено в условията на пандемия, икономическа и политическа кризи.

Източник: БСК

Печалбата на банките в България до края на август е 804 млн. лв., при 596 млн. лв. за седемте месеца на 2020 г., обявиха от БНБ. Увеличението на печалбата е с близо 35%. За това допринася намалението на лошите кредити. Размерът на начислените разходи за обезценка е със 104 млн. лв. (-23,6%) по-малък спрямо този за същия период на миналата година и в края на юли 2021 г. възлиза на 339 млн. лв. Кредитният портфейл на банките нараства през август с 900 млн. лв. (+1,3%) и достига до 72,4 млрд. лв.

Източник: Труд

 
Концесии

Летищните такси на летище София да не се увеличават пред 2022 г., предлага "СОФ Кънект". Запазване на нивата им е в подкрепа на авиоиндустрията, която продължава да изпитва затруднения поради пандемията от коронавирус. Така летище София ще остане с най-ниските летищни такси в Източна Европа и едни от най-ниските в Европа. Ще се въвеждат и отстъпки за авиокомпаниите, което да даде повече възможности за пътниците и ще допринесе за икономическото развитие на региона, съобщи концесионерът на летището. Всички авиокомпании, които през 2022 г. достигнат поне 70% от броя на полетите, реализирани през 2019 г., ще имат право на отстъпка от такса кацане.

Източник: 24 часа

Дружества
Друга издателска дейност
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Общо приходи
за 2019 г.
(хил. лв.)
  1   Сиела Норма АД - София   40 741  
  2   Уникарт ЕООД - София   5 987  
  3   Ес медиа АД - София   2 077  
  4   Чек Дежене България ЕООД - София   680  
  5   Издателство Атласи ООД - София   613  
  6   Студио фолио Булграф ЕООД - Варна   450  
  7   Класа България ЕАД - София   258  
  8   Форком ООД - София   233  
  9   ИК Фют ЕООД - София   167  
  10   БГМап ООД - София   89  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 01.09.2021
  Обща стойност (BGN): 1 137 053.35  
Брой търгувани компании: 38
Premium 231 973.90
Standard 235 940.25
АДСИЦ 93 714.85
Структурирани 828.00
Облигации 547 290.28
BEAM - Акции: 27 306.07
Най-голяма промяна в цените
Илевън Кепитъл АД - София 7.62 %
Родна земя-холдинг (ПФ) АД - София -2.99 %
BaSE - Акции: 300.00
BaSE - АДСИЦ: 1 535.34
  Регулирана информация
Випом АД - Видин
КММ АД - Шумен
Наш Дом - България АД
- Холдинг - София
 

 

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Природният газ да поскъпне с 20,48% от 1 септември 2021 г., реши Комисията за енергийно и водно регулиране. Тя одобри цена от 69,40 лв. за мегаватчас, внесена от "Булгаргаз", което е с над 3% повече отколкото газовата компания предлагаше преди - 67 лв. В последните дни борсовите цени на синьото гориво са белязали нови по-нисоки нива. От комисията съобщават, че решението е прието в съответствие с условията на договора между "Булгаргаз" и "Газпром Експорт", условията по договора с азербайджанската компания и споразуменията към него. Отчетена е предложената на 1 септември от "Булгаргаз" цена на природния газ, актуализирана с пазарните индекси на европейските газови хъбове към 31 август и средномесечния обменен курс за конвертиране на евро в щатски долари на Европейската централна банка за август 2021 г.

Източник: 24 часа

Международната банка за икономическо сътрудничество (МБИС) дебютира на Българска фондова боса с емисия облигации в размер на 68 милиона лева. МБИС е финансова институция, която е фокусирана върху икономическия растеж и устойчивото развитие на 8-те страни членки на банката, насърчаване на търговската и икономическа интеграция и подпомагането на междурегионалните отношения.МБИС е финансова институция с 57-годишна история. Страните членки в нея са България, Румъния, Полша, Чехия, Словакия, Русия, Виетнам, и Монголия. Активите на МБИС възлизат на 815 милиона евро и показват стабилен ръст през последните години. Облигациите на МБИС са обикновени, поименни, безналични, лихвоносни, свободно прехвърляеми, неконвертируеми и необезпечени. Емисията се търгува на Основния пазар на БФБ, Сегмент за облигации, под борсов код IBEC. Номиналната стойност на една облигация е 10 000 лева.

Източник: money.bg

Комисията за финансов надзор (КФН) издаде временна забрана за публикуване на търгово предложение от "Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани", чийто непряк собственик е "Еврохолд България", за закупуване на 636 240 броя акции (33%) от капитала на "ЧЕЗ Разпределение България", от останалите акционери на дружеството. Предвиждаше се сделката да се случи чрез инвестиционния посредник "Евро-Финанс". Регулаторът е забранил временно и публикуването на търгово предложение от "Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани" за закупуване на 1650 броя акции (33%) от капитала на "ЧЕЗ Електро България" АД. Закупуването отново трябваше да се случи през същия инвестиционен посредник. "Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани", която е новият собственик на 67% от капитала на "ЧЕЗ Разпределение България" АД предложи в началото на август търгова цена от 276.88 лв. за акция на дружеството, което беше под последната пазарна цена.

Източник: mediapool.bg

Производителят на филтри за цигари „Юрий Гагарин“ АД-Пловдив отчита 741 хил. лв. нетна печалба за първото полугодие на 2021 г., като за същия период на 2020 г. печалбата е била 554 хил. лв. Дружеството отчита 67,487 млн. лв. приходи от дейността за полугодието, което е ръст от 62,24% спрямо същия период на миналата година, когато приходите са били 14,975 млн. лв. Основният обем на продажбите е реализиран от производство на изделия от картон и хартия, както и от производство на филтри за цигари. 61% от продукцията се изнася, останалите 39% се реализират в страната. За последните 12 месеца акциите на дружеството поскъпват с 29,31% при 7,529 млн. лв. пазарна капитализация и оборот от 124 хил. лв.

Източник: investor.bg

„Българска фондова борса“ АД ще разпредели нетната печалба за полугодието и ще изплати 6-месечен дивидент. Решението за това ще вземе извънредното общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 12 октомври 2021 г. Нетната печалба на дружеството, съгласно изготвения шестмесечен финансов отчет за периода между януари и юни, е в размер на 4.88 млн. лева. Мениджърите предлагат да се разпредели като 6-месечен дивидент на акционерите по 0.55 лева на акция. Максималната сума, необходима за изплащането на тази сума, при упражняване правото на дивидент по всички акции, възлиза на 3.62 млн. лева. 

Източник: Банкеръ       Българска стопанска камара 
В помощ на външнотърговската дейност
 

 


 
Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света
 

 
 
Новини от БСК и членовете на БСК

Добри Митрев е новият председател на УС на БСК

Писмо на БСК до МЗ относно предложенията за нови ограничителни мерки във връзка с разпространението на COVID-19

БАЗФ с писмо до министър Кацаров

Кандидатствайте за Годишната национална награда за социална иновации. Срок за кандидатстване: 30 септември!


Предстоящи събития

9 септември: Тук-Там Кошер 2021 с отстъпка за членове на БСК.

17-19 септември: Виртуални двустранни срещи (B2B) по време на Smart Manufacturing Matchmaking 2021

27-30 септември: Виртуални двустранни срещи (B2B) по време на European Biotech & Pharma Virtual Partnering Conference 2021

22-30 септември: Виртуални двустранни срещи (B2B) по време на 2021 EEN Green and ICT Brokerage Event

5 октомври: Хибриден форум ECOMMERCE SUMMIT 2021. БСК е партньр на форума.

27-28 януари 2022: Виртуални двустранни срещи (B2B) по време на Health Tech Hub Styria Pitch & Partner 2022Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

DEVNET ASSOCIATE -
НОВ КУРС В СИСКО АКАДЕМИЯТА НА БСК

Новият курс, който Сиско мрежова академия предлага от м. юли 2020 г., цели да подготви специалисти за промените в областта на управлението на компютърните мрежи, а именно - тяхното автоматизиране.

График на курсовете в Сиско академията:

CCNA 3 – 12 юни 2021, съботно-неделен
CCNA 1 – 02 октомври 2021, съботно-неделен
DevNet – 02 октомври 2021, съботно-неделен

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
https://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК

Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензиран от Националната агенция за професионално образовине и обучение (НАПОО) през 2003 година и е национално призната обучаваща институция за осъществяване, валидиране и удостоверяване на професионална квалификация за лица над 16-годишна възраст.

Центърът издава документи за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности.
Центърът за професионално обучение на БСК организира:

Професионални обучения по проекти, включени в Националния план за действие по заетостта;
Начални и продължаващи професионални обучения;
Обучения по ключови компетентности;
Вътрешнофирмени обучения по заявка на партньорски организации;
Консултации за започване на дейности за организиране на професионално обучение;
КСеминари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обучителните услуги се предлагат на територията на цялата страна.
Формите на обучение са: дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, индивидуална, дистанционна и обучение чрез работа (дуална система на обучение). Формите на обучение, учебното време и броят на обучаемите в курса се определят от обучаващата институция. Те се съгласуват със заявителя на професионалното обучение.

За допълнителна информация:
тел. 932 09 69,
e-mail: a.katzarova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com


       Светът

Европа

Жилищният пазар в Швейцария е изложен на нарастваща опасност от корекция, в момент когато цените продължават да растат, а достъпността намалява, заяви Фриц Цурбруег, заместник-председател на централната банка на страната. По думите му дисбалансите в сектора на недвижимите имоти се задълбочават и изискват „бдителност“ от страна на властите. Причината е, че значителен дял от новоотпуснати ипотечни кредити може да станат невъзможни за изплащане, ако лихвите внезапно бъдат повишени. Според някои показатели имотите в Швейцария са надценени с 30%. Жилищен индекс на UBS Group показва, че пазарът е близо до ниво, което би го поставило на територия на „балон“. „Пазарите днес са по-уязвими към корекции във формата на спадащи цени и растящ брой спирания на плащанията по ипотечни кредити. Важно е да продължим да наблюдаваме внимателно развитията“, коментира Цурбруег при изказване в Люцерн.

Източник: Bloomberg

Америка

Google е все по-близо до създаването на собствени процесори за лаптопите си Chromebook. Aмериканският технологичен гигант планира от 2023 г. да използва процесорите в Chromebook и в таблети, които използва операционната система Chrome OS. Компанията не е отговорила на запитванията за коментар. Според Nikkei това е поредното доказателство, че големите технологични компании смятат разработените от тях чипове за ключ към конкурентоспособността. Същевременно Google увеличава усилията си по създаването на мобилни процесори за смартфоните ѝ Pixel и други устройства, след като обяви, че за първи път ще ползва собствени полупроводници за предстоящата серия Pixel 6. Нарастващият фокус на Google в разработването на собствени чипове е свързан и с факта, че конкурентите ѝ следват сходна стратегия, за да отличат своите предложения на пазара. Amazon, Facebook, Microsoft, Tesla, Baidu и Alibaba Group Holding се надпреварват кой ще направи първи свои чипове, които да захранват облачните им услуги и електроника.

Източник: Nikkei

Азия

Въпреки катастрофалните последствия от втората вълна на коронавируса в Индия, страната отчита рекорден ръст на икономиката през второто тримесечие на годината. Разхлабените ограничения в страната са помогнали икономическата активност да се възстанови в сравнение с първото затваряне през 2020 година. Брутният вътрешен продукт (БВП) е нараснал с 20,1% между месеците април и юни, показват официалните данни. През същия период на миналата година икономиката се сви с 24 на сто. За последната финансова година индийската икономика отчете свиване на БВП със 7,3 на сто, като тя беше една от най-тежко засегнатите от пандемията големи икономики. Настоящият резултат макар и рекорден е по-слаб от очакваното от централната банка. Според изчисленията на финансовата институция ръстът трябваше да достигне 21,4 на сто за тримесечието. Икономистите са оптимисти за това, че Индия ще продължи да отчита стабилен растеж в следващите месеци, въпреки че все още не всички сектори са успели да се възстановят от кризата.

Източник: money.bg

 
Индекси на фондови борси
01.09.2021
Dow Jones Industrial
35 312.53 (-48.20)
Nasdaq Composite
15 309.40 (50.15)
Стокови борси
01.09.2021
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)68.36
Heating oil ($US/gal.)2.1200
Natural gas ($US/mmbtu)4.6100
Unleaded gas ($US/gal.)2.1100
Gold ($US/Troy Oz.)1 813.70
Silver ($US/Troy Oz.)24.17
Platinum ($US/Troy Oz.)991.20
Hogs (cents/lb.)90.15
Live cattle (cents/lb.)127.58

       Опознай България

Захари Стоянов

Захари Стоянов (1850, с. Медвен, Бургаска област – 2.09.1889, Париж) е един от организаторите и участник в национално- освободителнoто движение на българския народ. Той е апостол на IV революционен Пловдивски окръг по време на Априлското въстание (1876). След разгрома на въстанието е затворен в Пловдив. Член на окръжния съд в Търново (1880). Настоява за и организира Съединението на Източна Румелия с Княжество България (1885). От 1886 е в София. Народен представител в Народното събрание (1886), подпредседател на НС (1887), председател на НС (1888-1889). Meмоарист, биограф и белетрист. Творчеството му се занимава главно с близкото революционно минало. Най-значимото произведение на Захари Стоянов е “Записки по българските въстания. Разказ на очевидци. 1870 – 1876”. Това е голямата книга от средата на 80-те години на 19 век, разказ за комитетите и въстанията от близкото минало, плод на дългогодишно осмисляне, събиране на факти, документи, спомени и разкази на очевидци и участници в събитията.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 02.09.2021
Българска версия: 29951, Английска версия: 2877

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София 1527, ул. Чаталджа 76,
тел. 980-10-90, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2021. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031

Февруари 2021
 ПВСЧПСН
51234567
6891011121314
715161718192021
822232425262728

Март 2021
 ПВСЧПСН
91234567
10891011121314
1115161718192021
1222232425262728
13293031    

Април 2021
 ПВСЧПСН
13   1234
14567891011
1512131415161718
1619202122232425
172627282930  

Май 2021
 ПВСЧПСН
17     12
183456789
1910111213141516
2017181920212223
2124252627282930
2231      

Юни 2021
 ПВСЧПСН
22 123456
2378910111213
2414151617181920
2521222324252627
26282930    

Юли 2021
 ПВСЧПСН
26   1234
27567891011
2812131415161718
2919202122232425
30262728293031 

Август 2021
 ПВСЧПСН
30      1
312345678
329101112131415
3316171819202122
3423242526272829
353031     

Септември 2021
 ПВСЧПСН
35  12345
366789101112
3713141516171819
3820212223242526
3927282930   

Октомври 2021
 ПВСЧПСН
39    123
4045678910
4111121314151617
4218192021222324
4325262728293031


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999