Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Петък, 13 август 2021 г., брой 5508
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.

 

        България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(13.08.2021)
  EUR   1.95583  
GBP   2.30795
USD   1.66610
CHF   1.80694
EUR/USD   1.1739*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.08   0 %  

  • Търсене, подбор и контакт
  • Подробна проверена информация за кандидатите
  • Дистанционно събеседване
  • Трудови договори
  • Работни визи за България
Свържете се с нас!
БИК Капиталов пазар ЕООД
тел +359 2 980 38 53
beis.bia-bg.com

 

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 

 

Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
arbitration.bia-bg.com

 


Общи събрания днес
  Балканкар Плевен АД - Плевен
Гранд Хотел Варна АД - Варна
Даос АД - Станинци
Международен център по фирмено управление АД - Бистрица - СГ
Минералсувенир Одесос АД - Варна
Олимпик АД - Велико Търново
Рила - Боровец АД - Самоков
Специална инструментална екипировка-инженеринг АД - Габрово
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Износът на България нараства и е значително по-голям спрямо предкризисната 2019 г. За първите шест месеца на годината експортът е на стойност близо 32 млрд. лв., което е с над 13% повече спрямо същия период на 2019 г., отчита Националният статистически институт. Спрямо миналата година ръстът на износа е с повече от 20%. Само за месец юни експортът на страната е 5,6 млрд. лв. Това е с 21,5% повече от същия месец на 2019 г. и увеличение с 27,8% на годишна база. През всеки един от месеците на настоящата година експортът е по-голям спрямо същия период на 2019 г. Оказва се, че експортът като цяло не само се е възстановил от кризата, но има и съществен ръст.

Източник: Труд

Българската оперативна програма „Конкурентоспособност и иновации“ получава допълнителни 120 млн. евро. Това става, след като Европейската комисия одобри изменението на шест оперативни програми, финансирани от Европейския фонд за регионално развитие и Европейския социален фонд, в България, Италия, Испания, Унгария и Германия в рамките на REACT-EU* за общо 2,7 млрд. евро. Увеличението на ресурса за България ще бъде използвано за подкрепа на оборотния капитал за малки и средни предприятия (МСП). Очаква се около 2600 МСП да се възползват от подкрепата, информира Комисията.

Източник: investor.bg

 
Дружества
Производство на хляб, хлебни изделия и пресни сладкарски изделия
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Общо приходи
за 2019 г.
(хил. лв.)
  1   Чипита България АД - Казичене   187 977  
  2   Симид София ООД - София   65 144  
  3   Симид Агро ЕООД - Пловдив   59 980  
  4   Хебър ЕАД - Пловдив   41 895  
  5   Агрокорн ООД - Бургас   35 922  
  6   Савимекс ООД - Варна   28 053  
  7   Добруджански хляб АД - Добрич   18 430  
  8   Хлебозавод Тимс ЕООД - Хасково   17 298  
  9   Хлебна промишленост АД - Харманли   17 157  
  10   Фиеста 13 ООД - София   16 886  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 12.08.2021
  Обща стойност (BGN): 494 186.71  
Брой търгувани компании: 45
Premium 91 225.60
Standard 306 689.58
АДСИЦ 40 733.32
Структурирани 427.35
Облигации 43 754.58
BEAM - Акции: 11 356.29
Най-голяма промяна в цените
Елхим - Искра АД - Пазарджик 10.26 %
Уеб Финанс Холдинг АД - София -9.23 %
  Регулирана информация
Випом АД - Видин
КММ АД - Шумен
Наш Дом - България АД
- Холдинг - София
 

 

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Ново поскъпване на природния газ в началото на отоплителния сезон предлага „Булгаргаз”. Цената се очаква да стане 69,76 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС) или 35.67 евро/MWh, изчислена по фиксинга на БНБ. Спрямо действащата в момента цена от 57,60 лв./MWh увеличението е с нови 21 процента, след като от август тя беше повишена с 12 на сто. Сегашната стойност на суровината е най-високата от края на 2014 година, когато цената на газа у нас е била 64,86 лв./мВтч. Ако увеличението за октомври стане факт, то ще има нова рекордна цена на синьото гориво. Засега от „Булгаргаз” прогнозират цената за септември да е 55,62 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС), но тя едва ли ще се запази.

Източник: Труд

Столична община се готви да разшири обхвата на синята и зелената зона за платено паркиране в София, като замисълът е големи части от зелената зона да преминат към синята. Планира се и увеличаване на нейното времетраене – вместо от 19.30 ч. от есента тя вече ще продължава до 20 ч. Към синята зона ще бъдат приобщени улиците между бул. „Дондуков“ и „Сливница“ и бул. „Данаил Николаев“, между „Тодор Александров“ и „Сливница“, между бул „Христо Ботев“ и „Скобелев“ и „Опълченска“, както и всички улици между бул. "Васил Левски" и бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, както и между бул. „Пенчо Славейков“ и бул. „Скобелев“. Изчисленията на Столична община са, че разширението на синята зона ще увеличи приходите на Центъра за градска мобилност с около 6 милиона лева.

Източник: Сега

Акционерите на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД („ТБСГ“) се очаква да разпределят през септември 6-месечен дивидент в размер на 10,25 млн. лева, или 0,82 лева на акция. Това ще стане на извънредно общо събрание на акционерите на 14 септември 2021 г., на което се планира приемане на 6-месечния финансов отчет на ТБСГ. Общият размер на дивидента включва 677 хил. лева от печалбата за 2020 г. (остатък след разпределяне на 6-месечен дивидент за м. г.) и 9,572 млн. лева от печалбата за първото полугодие на 2021 г. Компанията раздаде дивидент през септември 2020 г. от 0,480299 лв. на акция. Тогава бе разпределен и дивидент от около 0,016 лв. (1,6 ст.) от печалбата за 2019 г. и общият възлезе на 0,496 лв. на акция. За първото полугодие на 2021 г. ТБСГ отчита нетна печалба от 12,971 млн. лв. при 8,165 млн. лв. за същия период на миналата година, което е ръст от 59%, показва неконсолидираният отчет на технологичната компания за второто тримесечие.

Източник: investor.bg

Комисията за финансов надзор вписа емисия облигации, издадени от „Ти Би Ай Банк“ ЕАД с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа. Това се случва след успешно приключилото първично публично предлагане на емисията облигации на дружеството. Общият брой дългови книжа, за които са подадени заявки за записване и за които е постъпила емисионната стойност, е над първоначално предложения за записване брой подчинени облигации (100 броя), т.е налице е свръхзаписване. Емитентът и мениджърът на емисията „Капман“ АД съобщават, че не са срещнали затруднения, не са били налице спорове и други подобни при записване на емисията подчинени облигации на „Ти Би Ай Банк“. Тя е в размер на 100 броя обикновени, лихвоносни, поименни, безналични, неконвертируеми, подчинени, необезпечени, свободно прехвърляеми облигации, с номинална стойност от 100 000 евро всяка. Фиксираният лихвен процент в 5.25% на годишна база.

Източник: Банкеръ

Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ) и Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) ще използват и управляват имоти – държавна собственост, необходими им за реализацията на проекти по мореднизация на железопътната и пътната инфраструктура. Правителството предостави безвъзмездно на НКЖИ управлението на 21 имота - публична държавна собственост. Два от тях са разположени на територията на с. Свобода, 13 в гр. Чирпан, два терена са в с. Самуилово и четири - в с. Воденичарово, община Стара Загора. Целта на решението е да се позволи реализацията на националния обект „Рехабилитация на железопътна линия Пловдив-Бургас, Фаза 2“, Позиция 5: „Модернизация на жп участък Оризово-Михайлово“.

Източник: 3e News       Българска стопанска камара 
В помощ на външнотърговската дейност
 

 


 
Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света
 

 
 
Новини от БСК и членовете на БСК

Относно Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за висшето образование

Относно Проекта на НИД на Наредба №1 от 04.06.14г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците


Предстоящи събития

9 септември: Тук-Там Кошер 2021 с отстъпка за членове на БСК.Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

DEVNET ASSOCIATE -
НОВ КУРС В СИСКО АКАДЕМИЯТА НА БСК

Новият курс, който Сиско мрежова академия предлага от м. юли 2020 г., цели да подготви специалисти за промените в областта на управлението на компютърните мрежи, а именно - тяхното автоматизиране.

График на курсовете в Сиско академията:

CCNA 3 – 12 юни 2021, съботно-неделен
CCNA 1 – 02 октомври 2021, съботно-неделен
DevNet – 02 октомври 2021, съботно-неделен

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
https://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК

Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензиран от Националната агенция за професионално образовине и обучение (НАПОО) през 2003 година и е национално призната обучаваща институция за осъществяване, валидиране и удостоверяване на професионална квалификация за лица над 16-годишна възраст.

Центърът издава документи за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности.
Центърът за професионално обучение на БСК организира:

Професионални обучения по проекти, включени в Националния план за действие по заетостта;
Начални и продължаващи професионални обучения;
Обучения по ключови компетентности;
Вътрешнофирмени обучения по заявка на партньорски организации;
Консултации за започване на дейности за организиране на професионално обучение;
КСеминари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обучителните услуги се предлагат на територията на цялата страна.
Формите на обучение са: дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, индивидуална, дистанционна и обучение чрез работа (дуална система на обучение). Формите на обучение, учебното време и броят на обучаемите в курса се определят от обучаващата институция. Те се съгласуват със заявителя на професионалното обучение.

За допълнителна информация:
тел. 932 09 69,
e-mail: a.katzarova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com


       Светът

Европа

Растящите цени на имотите означават, че жилищният пазар в Швейцария е близо до балон, предупреждава UBS Group. Индексът на банката Swiss Real Estate Bubble е нараснал с 1,90 пункта през второто тримесечие. Цените на жилищата нараснаха с най-бързия си темп от осем години през периода съобщи банката. Ръстът на ипотечното кредитиране също се ускорява. Швейцария, която деактивира банков капиталов буфер в началото на пандемията, не е единствената страна, която отчита ръст на цените на жилищата. Както Великобритания, така и САЩ регистрират силно поскъпване на жилищата, а Нова Зеландия, Канада и Швеция са смятани за едни от най-нажежените пазари в света. Анализатори от UBS казват, че индексът вероятно ще отбележи спад през второто полугодие на фона на възстановяването на икономиката. Въпреки това те очакват дисбалансите на имотния пазар да бъдат по-изразени в сравнение с периода преди кризата.

Източник: Bloomberg

Америка

Цените, плащани от американските производители, се повишиха през юли с повече от очакваното, което предполага, че по-високите разходи за стоки и затрудненията в предлагането все още оказват инфлационен натиск за компаниите. Индексът на производствените цени при крайното търсене се е увеличил с 1% спрямо предходния месец и със 7,8% спрямо година по-рано, показват данните на Министерството на труда в четвъртък. Като изключим колебливите хранителни и енергийни компоненти, т. нар. основен PPI също нарасна с 1%, което е рекордно увеличение за втори месец. В сравнение с юли 2020 г. основният индекс е нараснал с 6,2%. Почти три четвърти от ръста на индекса се дължи на повишението с 1,1 % в разходите за услуги, най-голямото увеличение, откакто данните са били изчислени за първи път през декември 2009 г. Цената на стоките се е увеличила с 0,6 %. Годишно изменение на цените на производителите със 7,8 процента е най-големият ръст при 12-месечните данни, откакто се води статистика от ноември 2010 г.

Източник: Bloomberg

Азия

Скорошната атака на Пекин срещу редица местни технологични гиганти е само началото. Китай планира да продължи да затяга регулациите в икономиката и през следващите пет години. Късно снощи властите във втората най-голяма икономика в света представиха плана си за следващата петилетка, в който е разписано, че ще бъдат създадени нови правила в редица области, включително националната сигурност, технологиите и монополите. Планът от десет точки бе публикуван от Държавния съвет и Централния комитет на Комунистическата партия. В него се подчертава, че законите във "важни области" ще бъдат подсилени, а властите ще опитат да се справят с монополите в страната. През 2021 г. Пекин започна със строго преразглеждане на дейността на най-големите технологични компании в страната, а след това се насочи към образователния сектор. Акциите на множество китайски компании поевтиняха заради атаката.

Източник: money.bg

 
Индекси на фондови борси
12.08.2021
Dow Jones Industrial
35 499.85 (14.88)
Nasdaq Composite
14 816.30 (51.13)
Стокови борси
12.08.2021
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)68.64
Heating oil ($US/gal.)2.0900
Natural gas ($US/mmbtu)3.9000
Unleaded gas ($US/gal.)2.2600
Gold ($US/Troy Oz.)1 756.80
Silver ($US/Troy Oz.)23.23
Platinum ($US/Troy Oz.)1 014.90
Hogs (cents/lb.)86.48
Live cattle (cents/lb.)128.50

       Опознай България

Рибарската махала - Тутракан

Рибарската махала е естествено обособило се рибарско селище по поречието на р. Дунав, Тутракан. То е единственото в този район и датира от епохата на Възраждането. Риболовът е типичен поминък за Тутракан и областта, като с този древен занаят са се занимавали цели родове и фамилии. В началото на миналия век тук имало повече от 5000 рибари, а на рибарския пристан постоянно имало хиляда лодки. Днес Рибарската махала се намира до църквата Св.Николай на брега на р. Дунав в североизточния край на града. Със своята самобитност, чистота и възрожденски дух Рибарската махала, съхранена за поколенията в своя автентичен вид, напомня като жива легенда за този най-стар поминък на предците на жителите на града, предава се от поколение на поколение, за да може и до днес Тутракан да не загуби същността си като най-виден риболовен и лодкостроителен център на съвременна България по река Дунав. Тук може да се добие пълна представа за риболова и неговото развитие по река Дунав и прилежащите му блата и езера. По този начин значението на етнографския музей далеч надхвърля националните ни граници.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 13.08.2021
Българска версия: 29961, Английска версия: 2876

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София 1527, ул. Чаталджа 76,
тел. 980-10-90, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2021. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031

Февруари 2021
 ПВСЧПСН
51234567
6891011121314
715161718192021
822232425262728

Март 2021
 ПВСЧПСН
91234567
10891011121314
1115161718192021
1222232425262728
13293031    

Април 2021
 ПВСЧПСН
13   1234
14567891011
1512131415161718
1619202122232425
172627282930  

Май 2021
 ПВСЧПСН
17     12
183456789
1910111213141516
2017181920212223
2124252627282930
2231      

Юни 2021
 ПВСЧПСН
22 123456
2378910111213
2414151617181920
2521222324252627
26282930    

Юли 2021
 ПВСЧПСН
26   1234
27567891011
2812131415161718
2919202122232425
30262728293031 

Август 2021
 ПВСЧПСН
30      1
312345678
329101112131415
3316171819202122
3423242526272829
353031     

Септември 2021
 ПВСЧПСН
35  12345
366789101112
3713141516171819
3820212223242526
3927282930   

Октомври 2021
 ПВСЧПСН
39    123
4045678910
4111121314151617
4218192021222324
4325262728293031


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999