Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Четвъртък, 12 август 2021 г., брой 5507
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.

 

        България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(12.08.2021)
  EUR   1.95583  
GBP   2.30918
USD   1.66908
CHF   1.80794
EUR/USD   1.1718*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.08   0 %  

  • Търсене, подбор и контакт
  • Подробна проверена информация за кандидатите
  • Дистанционно събеседване
  • Трудови договори
  • Работни визи за България
Свържете се с нас!
БИК Капиталов пазар ЕООД
тел +359 2 980 38 53
beis.bia-bg.com

 

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 

 

Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
arbitration.bia-bg.com

 


Общи събрания днес
  Блу Бей Клъб АД - София
Глоубъл Вижънс ЕАД - Черногорово - Хс
Захар Инвест АД - Горна Оряховица
Захарни заводи АД - Горна Оряховица
Зърнени храни Силистра АД - Силистра
Зърно Силистра 97 АД - Силистра
Иммо унион АД - Бургас
Марина Валпараисо АД - Бургас
Пенсионно осигурителна компания Съгласие АД - София
Пластик АД - Трекляно
Пътнически превози - 99 - Благоевград АД - Благоевград
Руен Транспорт АД - Кюстендил
Севко АД - Севлиево
Стройкомплект 96 АД - Пловдив
Университетска Многопрофилна болница за активно лечение-Пловдив АД - Пловдив
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

По-малко кредити са изтеглили предприятията от секторите Нефинансови предприятия, Финансови предприятия и Домакинства и НТООД (нетърговски организации, обслужващи домакинствата) към края на второто тримесечие на 2021 година. Броят им намалява на годишна база с 1.9 процент. Общият им размер се увеличава с 6.3% и в края на юни са на стойност 67.76 млрд. лева, съобщават от БНБ. Кредитите на сектор Нефинансови предприятия в края на второто тримесечие са 142 хил. броя, като спадат на годишна база с 4.3 на сто. Те са в размер на 35.90 млрд. лева, като нарастват с 3.1% на годишна база.

Източник: Банкеръ

Продажбите на дребно на компютри, лаптопи, таблети и мобилни телефони през юни нараснаха с 37,5% спрямо същия месец на миналата година, обявиха от НСИ. Като цяло търговията на дребно се е увеличила с 22,7% на годишна база. Големият ръст се дължи на свитите продажби през първите месеци от пандемията през миналата година. България е сред страните от ЕС с най-голям ръст на продажбите на годишна база. Търговията на дребно с мебели, битова техника и други стоки за дома се е увеличила с над 19% на годишна база.

Източник: Труд

 
Дружества
Производство на хранителни подправки и сосове
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Общо приходи
за 2019 г.
(хил. лв.)
  1   Джърман Бългериън Бизнес груп ООД - София   18 962  
  2   Консул ООД - София   18 606  
  3   Ригана АД - София   10 357  
  4   Радиком ЕООД - Калековец   8 299  
  5   Риал България ООД - София   6 453  
  6   Алекс С 2002 ЕООД - Първомай   6 179  
  7   Веда ООД - Плевен   6 156  
  8   Витал ООД - Първомай   3 612  
  9   Румяна Богданова ЕООД - Шумен   2 534  
  10   Шидеров ЕООД - Стара Загора   1 928  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 11.08.2021
  Обща стойност (BGN): 1 583 687.90  
Брой търгувани компании: 45
Premium 403 033.89
Standard 825 139.20
АДСИЦ 230 007.95
Структурирани 2 477.59
Права 31 669.62
BEAM - Акции: 91 359.65
Най-голяма промяна в цените
Спиди АД - София 11.11 %
Централна кооперативна банка АД - София -7.14 %
BaSE - Акции: 22 293.54
BaSE - АДСИЦ: 69 030.00
  Регулирана информация
Випом АД - Видин
КММ АД - Шумен
Наш Дом - България АД
- Холдинг - София
 

 

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) започна предварително проучване за нарушения в държавния ТЕЦ „Марица изток 2“ на европейския Регламент относно интегритета и прозрачността на пазара на търговия на едро с енергия (REMIT). Регулаторът смята, че има наличие на обосновано предположение за извършено нарушение в периода 15 юли - 15 август 2021 г. Проверката е започнала на 6 август – след множеството критики и искания на оставки в държавната енергетика от страна на бизнеса. Предварителната проверка ще се извърши от работна група на регулатора от Дирекция „Мониторинг и контрол.

Източник: economic.bg

След придобивания на акции „Победа“ АД вече притежава дял от 94,85% в „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ. Акционерите на дружеството „Победа“ АД, „Делта фуд“ ЕООД и "Калиман Инвест" ООД са изпратили на 9 август уведомления на "Прайм Пропърти БГ" за значително дялово участие. "Калиман Инвест" ООД е член на Съвета на директорите на дружеството със специална инвестиционна цел. На 6 август 2021 г. „Победа“ АД е придобило от „Делта фуд“ ЕООД 845 189 броя акции от капитала на "Прайм Пропърти БГ" и от "Калиман Инвест" ООД 14 352 500 броя акции от капитала на дружеството. В допълнение производителят на захарни изделия е придобил още 857 500 броя акции от капитала на "Прайм Пропърти БГ" АДСИЦ, като не се посочва информация за прехвърлителя/ите на акциите. На всички акции съответства същият брой гласове в общото събрание на дружеството.

Източник: investor.bg

В Десетгодишния план на "Булгартрансгаз" ЕАД за периода 2021-2030 г. са предвидени инвестиции за над 2.99 млрд. лева без ДДС. С изграждането на нови газопроводни отклонения се създават условия за ускоряване на газификацията в страната. Заедно с това за първи път в приоритетите за инвестиционната дейност е включено изпълнението на проекти за изграждане на инфраструктура за пренос на водород и нисковъглеродни газообразни горива за захранване на електроцентрали и други потребители във въглищни региони в България. Важен акцент е и осигуряването на възможност за развитие на конкурентен газов пазар и за диверсификация на източниците и маршрутите за доставка на природен газ, което ще допринесе за намаляване на енергийната зависимост на страната и открива възможност за създаване на регионална газова борса, в т.ч. спот пазар.

Източник: Банкеръ

КФН вписа увеличението на капитала на „Феърплей Пропъртис“. Емисия акции, издадена от компанията, е вписана с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа. Емисията е в размер на 12 500 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка. Това е в резултат на увеличение на капитала на дружеството от 33,145 млн. лева на 45,645 млн. лева, чрез упражняване на правата на притежателите на варанти, издадени от дружеството. „Феърплей Пропъртис“ увеличава капитала си, с цел да придобие административна сграда в София. Планираният за придобиване имот се намира на ул. „Люба Величкова“ 9.

Източник: investor.bg

“Кауфланд” е възложил идейния проект за преустройство на Централни хали на архитектурно бюро “Инт Арх”, което традиционно работи с търговски вериги, посолства, болници. В края на 90-те години на миналия век общината чрез сложна сделка продаде Централните хали на израелската фирма “Ащром”. През 2018 г. от “Ащром” обявиха, че възнамеряват да превърнат халите във фермерски пазар, т.е. вътре да се продават пресни хранителни продукти от производители. Но до реализиране на идеята така и не се стигна. През февруари 2021 г. “Кауфланд България” внася в Министерството на културата идеен проект за вътрешно преустройство на сградата, който е разпределен за разглеждане от Специализирания експертен съвет за опазване на недвижимите културни ценности.Цялото това преустройство ще струва на “Кауфланд” 50 милиона лева.

Източник: 24 часа       Българска стопанска камара 
В помощ на външнотърговската дейност
 

 


 
Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света
 

 
 
Предстоящи събития

9 септември: Тук-Там Кошер 2021 с отстъпка за членове на БСК.Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

DEVNET ASSOCIATE -
НОВ КУРС В СИСКО АКАДЕМИЯТА НА БСК

Новият курс, който Сиско мрежова академия предлага от м. юли 2020 г., цели да подготви специалисти за промените в областта на управлението на компютърните мрежи, а именно - тяхното автоматизиране.

График на курсовете в Сиско академията:

CCNA 3 – 12 юни 2021, съботно-неделен
CCNA 1 – 02 октомври 2021, съботно-неделен
DevNet – 02 октомври 2021, съботно-неделен

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
https://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК

Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензиран от Националната агенция за професионално образовине и обучение (НАПОО) през 2003 година и е национално призната обучаваща институция за осъществяване, валидиране и удостоверяване на професионална квалификация за лица над 16-годишна възраст.

Центърът издава документи за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности.
Центърът за професионално обучение на БСК организира:

Професионални обучения по проекти, включени в Националния план за действие по заетостта;
Начални и продължаващи професионални обучения;
Обучения по ключови компетентности;
Вътрешнофирмени обучения по заявка на партньорски организации;
Консултации за започване на дейности за организиране на професионално обучение;
КСеминари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обучителните услуги се предлагат на територията на цялата страна.
Формите на обучение са: дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, индивидуална, дистанционна и обучение чрез работа (дуална система на обучение). Формите на обучение, учебното време и броят на обучаемите в курса се определят от обучаващата институция. Те се съгласуват със заявителя на професионалното обучение.

За допълнителна информация:
тел. 932 09 69,
e-mail: a.katzarova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com


       Светът

Европа

Потребителската инфлация в Германия се ускори през юли до 27-годишен връх от 3,8% спрямо година по-рано, надвишавайки съществено целевото инфлационно равнище на ЕЦБ от около 2 на сто, показват окончателни данни на официалната федерална статистика Destatis. Индексът на потребителските цени (CPI) се повиши през юли с 0,9% спрямо юни, като на годишна база инфлацията в Германия се ускори драматично до 3,8% от 2,3% през юни. Това е най-силното нарастване на инфлацията в страната от декември 1993 година, посочва Destatis. "Базовият инфлационен ефект, настъпил през юли 2021 г., се очакваше, тъй като преди година имаше временно намаляване на данъците, което се отрази и на потребителите, тъй като включваше понижаване на цените на редица продукти", посочи Кристоф-Мартин Май, ръководител на секцията за потребителски цени във Федералната статистическа служба Destatis. С оглед на коронавирусната криза властите в Германия понижиха временно ДДС през юли 2020 г. до декември 2020 г., което причини рязък спад на инфлацията през юли 2020 г.

Източник: econ.bg

Америка

Малки и големи компании в Съединените американски щати повишават заплатите, за да привлекат нови служители и да задържат настоящите насред историческото възстановяване на икономиката и недостига на работна ръка. Но по-голямото възнаграждение се оказва не толкова голямо - благодарение на растящата инфлация, която успява да "изяде" повишението. Компенсациите днес са по-ниски отколкото през декември 2019 г., когато са коригирани спрямо инфлацията, според анализ на Джейсън Фърман, професор по икономика в Харвард. Индексът Employment Cost, който след заплатите, пенсионните и здравни осигуровки и други, намалява през последното тримесечие и е с 2 процента под нивата си от преди пандемията, когато вземем предвид и инфлацията. "Горещата икономика нагорещява цените по-бързо отколкото заплатите", казва Фърман. Ако оставим инфлацията настрана, компенсациите растат с 2,8 процента между март и юни - въпреки че нивата на безработица остават високи. В същото време обаче цените растат с 0,9 процента през юни и с 5,4 процента за последните 12 месеца - най-големият скок от средата на 2008 г. насам.

Източник: money.bg

Азия

През първата половина на 2021 г. в Сингапур са реализирани сделки с недвижими имоти на стойност от близо 24 милиарда долара. Както почти навсякъде по света, така и в Сингапур цените на жилищата са скочили с рекордните 4,1%. Реализираните продажби за първото полугодие са два пъти повече от регистрираните продажби на най-големия пазар на недвижими имоти в САЩ Манхатън. По време на пандемията много богати чуждестранни граждани са се преместили в Сингапур, който се слави с ниски данъчни ставки. Милиардери като инвеститора Рей Далио и Сергей Брин също отвориха офиси в Сингапур през последната година. Някои от най-скъпите сделки с недвижими имоти обаче, са сключени от заможните местни жители. През март съпругата на изпълнителен директор на технологична компания е купила имение за 96 милиона долара. Миналия месец изпълнителният директор на Grab Антъни Тан е купил имот за над 29 милиона долара, а главният изпълнителен директор на TikTok е в преговори за сделка за покупка на жилище на стойност 64 милиона долара в района на шикозния Queen Astrid Park.

Източник: money.bg

 
Индекси на фондови борси
11.08.2021
Dow Jones Industrial
35 484.97 (220.30)
Nasdaq Composite
14 765.10 (-22.95)
Стокови борси
11.08.2021
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)69.31
Heating oil ($US/gal.)2.1100
Natural gas ($US/mmbtu)4.0500
Unleaded gas ($US/gal.)2.3000
Gold ($US/Troy Oz.)1 752.10
Silver ($US/Troy Oz.)23.41
Platinum ($US/Troy Oz.)1 011.10
Hogs (cents/lb.)85.85
Live cattle (cents/lb.)127.58

       Опознай България

Язовир Доспат

Язовир Доспат се намира в сърцето на приказните Родопи, непосредствено до едноименния град, на около 82 км. западно от град Смолян. Разположен е на 1 200 метра надморска височина, а със своите 22 000 дка водна площ е вторият по обем в България. Чудно красива е природата около язовир Доспат. Когато се мине и последния завой по пътя за Доспат, вдясно, непосредствено преди града се разкрива величествена гледка. От високо поглеждаш надолу и първата мисъл, която те спохожда е, че си попаднал в рая. Язовирът блести като елмаз, а отсреща по високите склонове на Западните Родопи са накацали къщички и хотели. Вековните гори от смърч и бял бор са навсякъде наоколо, като пръстен около езерото. А въздухът опиянява с мириса на смола. Язовирът е богат на риба. В него плува костур, шаран, кефал, уклей, червеноперка и пъстърва. Тук има отлични условия за развитието на спортен и стопански риболов. В близост се намират още язовирите Въча, Сърница, Беглика, Батак и Широка поляна.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 12.08.2021
Българска версия: 29961, Английска версия: 2875

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София 1527, ул. Чаталджа 76,
тел. 980-10-90, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2021. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031

Февруари 2021
 ПВСЧПСН
51234567
6891011121314
715161718192021
822232425262728

Март 2021
 ПВСЧПСН
91234567
10891011121314
1115161718192021
1222232425262728
13293031    

Април 2021
 ПВСЧПСН
13   1234
14567891011
1512131415161718
1619202122232425
172627282930  

Май 2021
 ПВСЧПСН
17     12
183456789
1910111213141516
2017181920212223
2124252627282930
2231      

Юни 2021
 ПВСЧПСН
22 123456
2378910111213
2414151617181920
2521222324252627
26282930    

Юли 2021
 ПВСЧПСН
26   1234
27567891011
2812131415161718
2919202122232425
30262728293031 

Август 2021
 ПВСЧПСН
30      1
312345678
329101112131415
3316171819202122
3423242526272829
353031     

Септември 2021
 ПВСЧПСН
35  12345
366789101112
3713141516171819
3820212223242526
3927282930   

Октомври 2021
 ПВСЧПСН
39    123
4045678910
4111121314151617
4218192021222324
4325262728293031


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999