Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Сряда, 28 юли 2021 г., брой 5496
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.

 

        България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(28.07.2021)
  EUR   1.95583  
GBP   2.28744
USD   1.65608
CHF   1.80995
EUR/USD   1.1810*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.07   0 %  

  • Търсене, подбор и контакт
  • Подробна проверена информация за кандидатите
  • Дистанционно събеседване
  • Трудови договори
  • Работни визи за България
Свържете се с нас!
БИК Капиталов пазар ЕООД
тел +359 2 980 38 53
beis.bia-bg.com

 

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 

 

Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
arbitration.bia-bg.com

 


Общи събрания днес
  Еврорент България АД - София
Емос АД - Гинци
КДК 2012 АД - Русе
Минстрой Марица Изток АД - Раднево
Наталия АД - Стара Загора
Огняново К АД - София
Пенсионноосигурителен институт АД - София
Пресков АД - Стара Загора
Прогрес АД - Стара Загора
Ритекс АД - Казичене
Сградостроител АД - Гоце Делчев
Сградостроител-инвест АД - Гоце Делчев
Стройкомбинат М АД - Стара Загора
Трапезица АД - Велико Търново
Трапезица Приват АД - Велико Търново
Хранинвест-Хранмашкомплект АД - Стара Загора
Център за бизнес и култура АД - Добрич
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Българският износ през 2020 г. e 31.9 млрд. щ.д. Това е по-малко от износа през 2019 – 33,4, и през 2018 – 33,7 млрд. щ.д. Въпреки това България се изкачва на 58-мо място сред всички износители в света (60-то място през 2019 г. и 64-то за 2018 г.), непосредствено след Нигерия и Литва и преди Оман и Колумбия. В ЕС сме на 21-во място (20-то място за 2019 г.), преди Хърватия, Естония, Латвия, Люксембург, Кипър и Малта. По-малки по население държави от ЕС, които са преди нас, са: Литва – 33 млрд. щ.д., Словения – 37 млрд. щ.д., Финландия – 66 млрд. щ.д., Словакия – 86 млрд. щ.д., Дания – 107 млрд. щ.д., Ирландия – 184 млрд. щ.д. На база огледални днни, България е изнесла стоки за отбраната поне за 615 милиона щ.д. За 2019 г. износът на специална продукция се оценява на 560 мил. щ.д., за 2018 г. – 780, а за 2017 г. – 1.2 млрд. щ.д. От анализа са изключени доставките на стоки за отбраната, т.е. НСИ третира тази информация като конфиденциална. Спадът на износа ни в щатски долари за 2020 г. спрямо 2019 г. е 4.4%, а кумулативно за последните 5 години има ръст от 20%.

Източник: БСК

През юни 2021 г. България е била посетена от 394 700 чужденци, което е с 48% повече, отколкото са били през юни 2020 г. В действителност страната ни през шестия месец на 2021 г. е била посетена от 742 800 чужди граждани, но над половината от тях - 53,1%, са били транзитно преминаващи, така че хората, които са летували тук или са били на гости, е почти двойно по-малък. Въпреки големия ръст броят на чужденците, посетили България в първия месец на лятото, изобщо не може да се сравнява с броя им за същия месец на 2019 г. Тогава чужденците , които са декларирали посещение на страната с цел почивка, е бил 1,189 млн., т.е. около три пъти повече от сега.

Източник: 24 часа

 
Дружества
Производство на сурови масла и мазнини
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Общо приходи
за 2019 г.
(хил. лв.)
  1   Олива АД - Кнежа   725 739  
  2   Сън Фуудс ЕООД - Балчик   105 762  
  3   Геострой-Инженеринг ЕООД - Ямбол   64 621  
  4   Олимекс ООД - Видин   42 054  
  5   Голд Ойл ООД - Харманли   34 037  
  6   Олео Протеин ЕООД - Русе   31 866  
  7   Агро Плант Инвест ЕООД - София   28 783  
  8   Леона 7 ЕАД - Пловдив   14 952  
  9   Брама ООД - Габрово   9 040  
  10   Ансда ЕООД - Кнежа   5 071  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 27.07.2021
  Обща стойност (BGN): 653 105.25  
Брой търгувани компании: 46
Premium 135 390.01
Standard 337 818.27
АДСИЦ 94 377.21
Облигации 53 110.04
BEAM - Акции: 32 409.72
Най-голяма промяна в цените
Елхим - Искра АД - Пазарджик -7.23 %
Индустриален холдинг България АД - София 5.19 %
BaSE - Акции: 295 403.69
  Регулирана информация
Випом АД - Видин
КММ АД - Шумен
Наш Дом - България АД
- Холдинг - София
 

 

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

"Еврохолд" официално финализира придобиването на седем дъщерни дружества на чешката енергийна компания ЧЕЗ Груп в България. Сделката е на стойност 335 млн. евро и се реализира чрез Eastern European Electric Company (EEEC), която е 100% собственост на "Еврохолд". В резултат на транзакцията, която вече беше одобрена от всички компетентни местни регулатори, Еврохолд ще придобие 67% от ЧЕЗ Разпределение България (с 40% пазарен дял) и ЧЕЗ Електро България, както и 100% от капитала на ЧЕЗ Трейд България. Холдингът също така придобива компанията за IT услуги ЧЕЗ ИКТ България, фотоволтаичния парк Фри енерджи проджект Орешец, дружеството за производство на електричество от биомаса - Бара груп, както и ЧЕЗ България, която координира и управлява дейността на всички дружества на ЧЕЗ в България.

Източник: 24 часа

„Газпром експорт“ е изразил интерес към резервиране на дългосрочен капацитет по газопреносната система на „Булгартрансгаз“ и авансово изплащане за резервацията му. Сумата за резервиране на дългосрочния капацитет е от порядъка на над 349 млн. евро или 683 млн. лева от страна на ООО „Газпром Експорт“. В резултат на това ще бъдат изплатени значителни суми към консорциум „Аркад“ и погасяване на дългове към банките, съобщават от „Булгартрансгаз“. На 17-ти юни „Булгартрансгаз“ ЕАД информира всички свои настоящи и бъдещи ползватели на газопреносната система, резервирали дългосрочен капацитет или възнамеряващи да резервират капацитетни продукти в предвидения търг за разпределение на годишни капацитетни продукти, съгласно календара на ENTSOG (Европейска мрежа на операторите за пренос на природен газ) за 05.07.2021 г.

Източник: 3e News

Три компании с бизнес в страната ще инвестират над 54 млн. лв. през следващите няколко години, за да увеличат капацитета си. Производителят на стъкло "Тракия глас", заводът за пластмасови опаковки "Готмар" и доставчикът на автоиндустрията "Теклас" ще разширят мощностите си съответно в Търговище, Съединение и Враца и ще разкрият около 240 допълнителни работни места. За проектите си компаниите получиха инвеститорски сертификати. Най-голям е проектът на "Тракия глас България", която ще инвестира 27.4 млн. лв. в цех за крайна обработка на произведената продукция и ще наеме още 10 работници. Компанията е част от турската група Sisecam, която има три завода в страната - "Тракия глас" за плоско стъкло, "Пашабахче България" за домакинско стъкло и "Шишеджам аутомотив България" за автомобилни стъкла. Групата е един от най-големите инвеститори в страната и това на практика е поредният й проект за разширение на производството в Търговище. Общо в трите компании работят над 2900 души.

Източник: Капитал

Соларната технологична група „Соларпро“ и френската инвестиционна компания „ГрийнЙелоу“, специализирана в децентрализираната фотоволтаична енергетика и енергийната ефективност, обявиха стратегическото си партньорство за съвместни инвестиции в мащабни on-site фотоволтаични инсталации за собствено потребление в Източна Европа. Първият съвместен проект от партньорството ще бъде 4MWp фотоволтаична електрическа централа за нуждите на българското поделение на глобалния лидер в сферата на материалите, решенията и химическите продукти „Солвей“ – „Солвей-Соди“. Годишно централата ще произвежда 5300 MWh зелена енергия. Инсталацията ще бъде разположена върху собствен терен на територията на "Провадсол", дъщерно дружество на „Солвей-Соди“ в България. Централата ще оперира на базата на дългосрочен договор за наем на оборудване. „ГрийнЙелоу“ ще е водещ инвеститор, а „Соларпро“ ще проектира, изгради и оперира проекта.

Източник: investor.bg

Символичната „първа копка“ за старт на строителните дейности на нова фабрика за преработка на слънчоглед бе направена край Видин. При постигане на пълния капацитет на фабриката и на силозите ще бъдат наети повече от 60 човека персонал. Освен това с всички допълнителни дейности по време на строителството, по експлоатацията на обектите ще бъдат ангажирани много местни фирми. Намеренията на инвеститорите са през септември следващата година фабриката да заработи с пълни обороти. Обектите се изграждат от „Сънсийдс“ ООД. Кметът Цветан Ценков заяви, че има  планове в близко време на същия терен да се изгради и първата на Балканска плодово-зеленчукова борса. В ход е и реализацията на идеята районът да стане индустриална зона, освободена от данъци за инвеститорите.

Източник: Труд

Регулирана информация       Българска стопанска камара 
В помощ на външнотърговската дейност
 

 


 
Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света
 

 
 
Новини от БСК и членовете на БСК

ВУЗФ: конкурс за есе за пълна стипендия Срок за кандидатстване – 31 август!


Предстоящи събития

28 юли: Нови възможности за българския бизнес - удължен срок

9 септември: Тук-Там Кошер 2021 с отстъпка за членове на БСК.Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

DEVNET ASSOCIATE -
НОВ КУРС В СИСКО АКАДЕМИЯТА НА БСК

Новият курс, който Сиско мрежова академия предлага от м. юли 2020 г., цели да подготви специалисти за промените в областта на управлението на компютърните мрежи, а именно - тяхното автоматизиране.

График на курсовете в Сиско академията:

CCNA 3 – 12 юни 2021, съботно-неделен
CCNA 1 – 02 октомври 2021, съботно-неделен
DevNet – 02 октомври 2021, съботно-неделен

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
https://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК

Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензиран от Националната агенция за професионално образовине и обучение (НАПОО) през 2003 година и е национално призната обучаваща институция за осъществяване, валидиране и удостоверяване на професионална квалификация за лица над 16-годишна възраст.

Центърът издава документи за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности.
Центърът за професионално обучение на БСК организира:

Професионални обучения по проекти, включени в Националния план за действие по заетостта;
Начални и продължаващи професионални обучения;
Обучения по ключови компетентности;
Вътрешнофирмени обучения по заявка на партньорски организации;
Консултации за започване на дейности за организиране на професионално обучение;
КСеминари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обучителните услуги се предлагат на територията на цялата страна.
Формите на обучение са: дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, индивидуална, дистанционна и обучение чрез работа (дуална система на обучение). Формите на обучение, учебното време и броят на обучаемите в курса се определят от обучаващата институция. Те се съгласуват със заявителя на професионалното обучение.

За допълнителна информация:
тел. 932 09 69,
e-mail: a.katzarova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com


       Светът

Европа

PGNiG прекрати договор с американската фирма Sempra Energy за доставки на втечнен природен газ (LNG) от Порт Артур в Тексас, поради закъснения, съобщи най-голямата полска газова компания. Държавната компания PGNiG подписа 20-годишно споразумение със Sempra през 2018 г. като част от по-големия си план за намаляване на зависимостта от вноса на газ от Русия. PGNiG трябваше да получава около 2 милиона тона LNG годишно по сделката, започвайки от 2023 година. "Решението беше взето поради забавяне в развитието на проекта", се казва в изявление на PGNiG. PGNiG е подписала меморандум със Sempra, съгласно който потенциално може да получи обемите, първоначално договорени в Порт Артур от други съоръжения на Sempra. Полската компания заяви, че е подписала споразумения за увеличаване на покупките на LNG от американската компания Venture Global LNG с 2 милиона тона годишно до 5,5 милиона тона. Полша се противопостави на отмяната на американските санкции срещу компанията, стояща зад руския „Северен поток 2“, и осъди сделка на САЩ с Германия по проекта. Съгласно тази сделка между Вашингтон и Берлин Русия ще бъде изправена пред наказателни разходи, ако Москва използва новия тръбопровод, за да навреди на Украйна или други източноевропейски страни.

Източник: Reuters

Америка

Компанията Tesla отчете нетна печалба от 1,14 млрд. долара (GAAP) за второто тримесечие на 2021 г., като за първи път надмина 1 млрд. долара. За същия период преди година нетната печалба възлиза на 104 милиона долара. Общите приходи от автомобили достигнаха 10,21 милиарда щатски долара, от които само 354 милиона долара, около 3,5%, идват от продажби на въглеродни кредити. Те намаляват в сравнение с предходните четири тримесечия. Брутният марж на автомобилния бизнес е бил 28,4%, по-висок от който и да е от последните четири тримесечия. През тримесечието, приключило на 30 юни 2021 г., Tesla вече е докладвала за доставки на 201 250 електрически автомобила и производство на общо 206 421 автомобила. Компанията отчете също 801 милиона щатски долара приходи от своя енергиен бизнес, включително слънчеви фотоволтаици и системи за съхранение на енергия за домове, предприятия и комунални услуги, увеличение с повече от 60% спрямо последното тримесечие.

Източник: CNBC

Азия

Китай ще проведе пилотна програма в ключови индустриални региони за оценка на емисиите на въглерод при нови проекти в секторите на производство на стомана до нефтохимикали, се казва в изявление на министерството на околната среда. Този ход следва обещанието на Китай да продължи да се бори със замърсяването, като същевременно доведе въглеродните емисии до пик до 2030 г. и до нула 2060. „Изпълнението на оценката на въздействието върху околната среда на въглеродните емисии ... е важна отправна точка и ефективен начин за насърчаване на синергията на изменението на климата и управлението на околната среда“, се казва в изявлението на Министерството на екологията и околната среда (MEE). Оценката ще се фокусира главно върху емисиите на въглероден диоксид от нови проекти и може да включва и други парникови газове като метан, азотен оксид и хидрофлуоровъглеводороди, се посочва в изявлението на MEE. Пилотният проект ще се осъществи в седем региона, включително водещата стоманодобивна провинция Хъбей и нефтопреработвателния център Шандонг, където местните власти ще се съсредоточат върху една или повече от основните си индустрии. Регионите ще трябва да формулират методология за проверка на въглеродните емисии при нови проекти до края на 2021 г. и да имат общо разбиране за нивото на въглеродните емисии и потенциала за намаляване на въглерода в индустриите преди юни 2022 г.

Източник: Reuters

 
Индекси на фондови борси
27.07.2021
Dow Jones Industrial
35 058.52 (-85.79)
Nasdaq Composite
14 660.60 (-180.14)
Стокови борси
27.07.2021
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)72.16
Heating oil ($US/gal.)2.1600
Natural gas ($US/mmbtu)3.9200
Unleaded gas ($US/gal.)2.3000
Gold ($US/Troy Oz.)1 806.20
Silver ($US/Troy Oz.)24.86
Platinum ($US/Troy Oz.)1 058.00
Hogs (cents/lb.)92.53
Live cattle (cents/lb.)128.43

       Опознай България

Първо издание на Държавен вестинк

Държавен вестник е официалното печатно издание на Република България, което се издава от Народното събрание.Създаден е от първото българско правителство, назначено след Освобождението на страната ни от турско робство. Започва да излиза на 28 юли 1879 г., като до момента не е имало прекъсване на публикацията му. Естествено, има различия в периодичността и притурките към него, като в периода 1950-1962, той излиза под името “Известия на Президиума на Народното събрание”. В момента, Държавен вестник се издава в редовни броеве всеки вторник и петък от седмицата. Извънредни броеве на държавен вестник могат да се издават, както в посочените дни, така и в други дни от седмицата, включително и неработни.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 28.07.2021
Българска версия: 29962, Английска версия: 2875

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София 1527, ул. Чаталджа 76,
тел. 980-10-90, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2021. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031

Февруари 2021
 ПВСЧПСН
51234567
6891011121314
715161718192021
822232425262728

Март 2021
 ПВСЧПСН
91234567
10891011121314
1115161718192021
1222232425262728
13293031    

Април 2021
 ПВСЧПСН
13   1234
14567891011
1512131415161718
1619202122232425
172627282930  

Май 2021
 ПВСЧПСН
17     12
183456789
1910111213141516
2017181920212223
2124252627282930
2231      

Юни 2021
 ПВСЧПСН
22 123456
2378910111213
2414151617181920
2521222324252627
26282930    

Юли 2021
 ПВСЧПСН
26   1234
27567891011
2812131415161718
2919202122232425
30262728293031 

Август 2021
 ПВСЧПСН
30      1
312345678
329101112131415
3316171819202122
3423242526272829
353031     

Септември 2021
 ПВСЧПСН
35  12345
366789101112
3713141516171819
3820212223242526
3927282930   


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999