Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Петък, 04 юни 2021 г., брой 5458
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.

 

        България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(04.06.2021)
  EUR   1.95583  
GBP   2.27541
USD   1.60485
CHF   1.78435
EUR/USD   1.2187*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.06   0 %  

  • Търсене, подбор и контакт
  • Подробна проверена информация за кандидатите
  • Дистанционно събеседване
  • Трудови договори
  • Работни визи за България
Свържете се с нас!
БИК Капиталов пазар ЕООД
тел +359 2 980 38 53
beis.bia-bg.com

 

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 

 

Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
arbitration.bia-bg.com

 


Общи събрания днес
  Агенция за правни и икономически анализи - Евроюс АД - София
Алианц България - Пенсионно осигурително дружество АД - София
Боряна АД - Червен бряг
Водстрой-Разград АД - Разград
Дружба АД - Разград
Импулс 98 АД - Габрово
Механизация и борба с ерозията Пловдив АД - Пловдив
Многопрофилна болница за активно лечение-Д-р Иван Селимински - Сливен АД - Сливен
Многопрофилна болница за активно лечение-Света Анна - Варна АД - Варна
Пълдинагро 99 АД - Пловдив
Софарма АД - София
Софарма трейдинг АД - София
Хебъртранспорт 97 АД - Пазарджик
Хидростройкомплект 97 АД - Хърлец
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Обявената за една от най-ефективните антикризисни мерки - кредитният мораториум вече обхваща кредити в размер на близо 10 млрд. лв., съобщи БНБ. Към 30 април 2021 г. по Реда за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки и дъщерните им дружества – финансови институции, са подадени общо 129 246 искания за задължения с брутна балансова стойност 10.648 млрд. лева. От тях са одобрени 109 363 броя за 9.984 млрд. лева. Предприятията са заявили 14 009 броя за 8.506 млрд. лв., като от тях са одобрени 12 936 броя за 8.113 млрд. лв.

Източник: Банкеръ

От 1 юли 2021 г. влизат в сила нови ДДC правила в Европейския съюз, които улесняват изпълнението на съществуващите задължения, свързани c ДДC и намаляват административната тежест нa предприятията, които извършват трансгранични онлайн продажби. Разработен е електронен портал (електронна система за обслужване на едно гише - one-stop shop/OSS), в който предприятията, извършващи онлайн продажби да се регистрират за целите на ДДС по електронен път в една държава членка за всички извършвани от тях вътреобщностна дистанционни продажби на стоки и доставки на услуги към крайни клиенти.

Източник: mediapool.bg

 
Дружества
Производство на въоръжение и боеприпаси
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Общо приходи
за 2019 г.
(хил. лв.)
  1   Арсенал АД - Казанлък   528 894  
  2   Вазовски машиностроителни заводи ЕАД - Сопот   256 675  
  3   Аркус АД - Лясковец   111 274  
  4   Дунарит АД - Русе   76 955  
  5   Емко (София) ООД - София   69 681  
  6   Сейдж Технолоджис ООД - София   68 051  
  7   Механичен завод-Девин ООД - Девин   6 795  
  8   Терем Хан Крум ЕООД - Търговище   6 472  
  9   Електроапаратура ЕООД - Ковачевец   3 754  
  10   Балиста ЕООД - Казанлък   1 948  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 03.06.2021
  Обща стойност (BGN): 4 235 434.87  
Брой търгувани компании: 43
Premium 208 553.44
Standard 633 953.07
АДСИЦ 356 326.88
Структурирани 23 251.60
Облигации 3 011 830.57
BEAM - Акции: 1 519.31
Най-голяма промяна в цените
Петрол АД - Ловеч 27.27 %
Неохим АД - Димитровград -4.35 %
BaSE - Акции: 261 801.00
BaSE - АДСИЦ: 77 071.60
  Регулирана информация
Випом АД - Видин
КММ АД - Шумен
Наш Дом - България АД
- Холдинг - София
 

 

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Компанията за автомобилни светлини "Одело България", която е част от турския холдинг Bayraktarlar, ще пренесе производството на резервни части за фарове от Германия в строящия се в момента втори завод край Пловдив. Линии за резервни части сега са монтирани в първата фабрика, която работи от есента на 2019 г., но те ще бъдат прехвърлени в новото помещение, където производството ще бъде разширено с още оборудване и работници. В сегашния завод ще остане само серийното производство на светлини, като българското дружество ще поеме и значителна част от тази дейност от словенския завод на Odelo в Преболд. През 2021 г. започват много нови проекти за различни клиенти, като традиционно износът е за Европа, но също така за САЩ и Китай.

Източник: Капитал

Комисията за защита на конкуренцията е разрешила концентрацията между "Три Сийс Инишиътив Инвестмънт Фънд“ С.А. СИКАВ-РАИФ, "Ар Пи ГЛОБЪЛ Австрия" ГмбХ, "Енери Мениджмънт" ГмбХ и "И Ди Джи Пуулинг" ГмбХ & Ко КГ, от една страна, и "Енери Дивелопмънт“ ГмбХ, от друга. След сделката купувачите ще придобият съвместен контрол над това дружество и предприятията, контролирани от него. "Енери Дивелопмънт“ ГмбХ - Австрия през март 2020 година придоби срещу 100 млн. евро фотоволтаичния парк "Караджалово" в едноименното село в община Първомай. Този проект е един от най-големите фотоволтаични паркове на Балканите. Той се простира върху 1000 декара и е съставен от над 214 000 модула. Слънчевата централа е в експлоатация от май 2012 година. Т

Източник: Банкеръ

Депо за рециклиране на хартия и картон ще бъде изградено в северната индустриална зона на Пловдив, на бул. „Марица“ 97. Инвеститор на проекта е “Хамбургер Рисайклинг България” ЕООД с регистрация в София и едноличен собственик „Хамбургер Рисайклинг Груп“ ООД – Австрия. Българското поделение на чуждестранната компания е част от Prinzhorn Group. Инвестиционното намерение на “Хамбургер Рисайклинг България” ЕООД, внесено в РИОСВ Пловдив, ще е на територията на „Дунапак-Родина“АД – бившият завод за хартия и амбалаж „Родина”. Новият производствен обект ще е на площ от 720 кв. м. и ще се разположи на действаща площадка за сортиране и третиране на отпадъци с обща площ 1200 кв.м. Предстои допълнително да се инсталира ново съоръжение – преса.

Източник: Марица

ТЕЦ "Варна" започва предпроектно проучване за изграждане на два нови парогазови блока на мястото на три от старите въглищни мощности край село Езерово, с възможност за преминаване на водород. Прогнозната стойност на проекта е около 450 млн. евро. За целта то е сключило договори с три руски компании - ОАО "Ракитянски арматурен завод", ПАО "Тръбна металургична компания", която бе сред доставчиците на тръби за строежа на газопровода "Балкански поток", и АО "Атоменергомаш", която е част от руския държавен ядрен концерн "Росатом". На тях е възложено да разработят технико-икономически модел за реконструкция на централата с технология на Siemens ("Сименс").

Източник: mediapool.bg

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ е завяртала около изборите крупна поръчка за доставка на дизелово гориво за над 104 млн. лв. Така агенцията е обновила огромни количества горива, без да дочака прехвърлянето на тази дейност на създадената м.г. "Държавна петролна компания". Държавната агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ се появи на трето място в класацията на най-едрите възложители за 2021 г. с договори за общо 132 млн. лв. Основен принос за рекорда има крупна поръчка за доставка на 97 505 тона зимно дизелово гориво. Поръчката е обявена на 12, ануари 2021 година, като договорите се възлагат поетапно за отделни партиди количествата. Дотук са възложени пет контракта – три с фирма „Бент ойл“ (за 10 610, 13 428 и 11 012 тона на стойност 12,5, 15,4 млн. и 13,1 млн. лв. ) и два с „Петрол енерджи“ (за 11 279 и 8909 тона на стойност 12,8 млн. лв. и 10,6 млн. лв.). Тези фирми спечелиха основните доставки за резерва и през 2020 г. – дълго време единствен контрагент по тези договори бе друга фирма – „ЛУКойл България“.

Източник: Сега       Българска стопанска камара 
В помощ на външнотърговската дейност
 

 


 
Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света
 

 
 
Предстоящи събития

3-6 юни: КООП ФЕСТ – БАНКЯ

8 юни: My Success: Корпоративна социална отговорност

8-9 юни: Двудневен практически курс на тема: "Сензорен анализ и дегустация на храни и напитки"

10 юни: Предприемачи на бъдещето 2021

08-11 юни: Виртуални двустранни срещи (B2B) по време на EACP Virtual B2B - Aerospace applications & technologies

16 юни: Работна среща за представяне на Директива 2019/904 относно пластмасовите отпадъци

16 юни: БЕЗПЛАТЕН уебинар: Финанси и бюджетиране, дигитализиране контрола и управлението на разходи

22 юни: София: Обучение по ЗБУТ

18 май – 24 юни: Курс за дигитални умения започва от 18 майВъншноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

DEVNET ASSOCIATE -
НОВ КУРС В СИСКО АКАДЕМИЯТА НА БСК

Новият курс, който Сиско мрежова академия предлага от м. юли 2020 г., цели да подготви специалисти за промените в областта на управлението на компютърните мрежи, а именно - тяхното автоматизиране.

График на курсовете в Сиско академията:

CCNA 3 – 12 юни 2021, съботно-неделен
CCNA 1 – 02 октомври 2021, съботно-неделен
DevNet – 02 октомври 2021, съботно-неделен

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
https://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК

Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензиран от Националната агенция за професионално образовине и обучение (НАПОО) през 2003 година и е национално призната обучаваща институция за осъществяване, валидиране и удостоверяване на професионална квалификация за лица над 16-годишна възраст.

Центърът издава документи за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности.
Центърът за професионално обучение на БСК организира:

Професионални обучения по проекти, включени в Националния план за действие по заетостта;
Начални и продължаващи професионални обучения;
Обучения по ключови компетентности;
Вътрешнофирмени обучения по заявка на партньорски организации;
Консултации за започване на дейности за организиране на професионално обучение;
КСеминари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обучителните услуги се предлагат на територията на цялата страна.
Формите на обучение са: дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, индивидуална, дистанционна и обучение чрез работа (дуална система на обучение). Формите на обучение, учебното време и броят на обучаемите в курса се определят от обучаващата институция. Те се съгласуват със заявителя на професионалното обучение.

За допълнителна информация:
тел. 932 09 69,
e-mail: a.katzarova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com


       Светът

Европа

Държавният инвестиционен фонд на Русия ще разпродаде всички свои доларови активи, които се оценяват на 120 милиарда. Това трябва да се случи в рамките на един месец, съобщи руският финансов министър Антон Силуанов. Вместо това ще бъдат увеличени инвестициите в злато, евро и китайски юан, обясни той в разговор с репортери в кулоарите на Международен икономически форум в Санкт Петербург. „Ние, подобно на Централната банка на Русия, взехме решение да намалим инвестициите в доларови активи. Днес, що се отнася до структурата, имаме около 35% от инвестициите във фонда, които са в доларови активи. Решихме да се изтеглим изцяло от доларовите активи, замествайки ги с увеличаване на дела на инвестициите в евро, злато и юан“, заяви Силуанов. По-рано тази седмица руският зам.-министър на външните работи Сергей Рябков предупреди, че Кремъл ще изпрати „серия неприятни сигнали“ към Вашингтон преди срещата на върха на 16 юни между президентите Джо Байдън и Владимир Путин.

Източник: economic.bg

Америка

Tesla Inc изтегля близо 6000 автомобила в САЩ заради опасения, че болтове в спирачния апарат могат да бъдат разхлабени. Потенциално това би могло да доведе до загуба на налягане в гумите, показват документи. Проблемът засяга превозни средства Model 3 и Model Y, произведени съответно 2019-2021 и 2020-2021 г. Няма информация за причинени катастрофи или наранявания, произтичащи от тази неизправност, става ясно от изпратената декларация на Tesla до Националната администрация за безопасност на движението по пътищата (NHTSA). Очаква се компанията да инспектира и затегне или замени болтовете, ако е необходимо. Според Tesla разхлабените болтове на шублерите могат да направят така, че спирачният апарат да се отдели и да се доближи до джантата на колелото. При „много редки обстоятелства“ това може да доведе до загуба на налягане в гумите. В декларацията до NHTSA се казва, че Tesla е узнала през декември за техническия проблем, когато е идентифицирала неизправността в най-новия Model Y.

Източник: economic.bg

Азия

Китай има свой проблем с инфлацията и той би могъл да засегне останалия свят, пише Джон Отърс за Bloomberg. Последното PMI проучване в страната сред мениджърите по доставките показа, че броят на тези от тях, които са загрижени за растящите цени на компонентите, е най-високият от десетилетие. За разлика от предишните периоди на силна инфлация при цените на производител обаче този път все още няма особено нарастване на потребителските цени. Разликата между двата вида цени е най-високата от началото на 90-те години. Тази ситуация може да се развие само по два начина. Или компаниите ще могат да увеличат цените, което означава по-висока инфлация на потребителските цени с течение на времето (класически тласък на разходите), или те могат да поемат по-високите входящи разходи и да претърпят спад в печалбите. Нито една от двете опции не е привлекателна. Не би трябвало да е изненадващо обаче, че цените се покачват. Миналата година се наблюдаваше огромно търсене в Китай на индустриални метали, тъй като партията натисна обичайните педали, за да разпали растежа.

Източник: Bloomberg

 
Индекси на фондови борси
03.06.2021
Dow Jones Industrial
34 577.04 (-23.34)
Nasdaq Composite
13 614.50 (-141.82)
Стокови борси
03.06.2021
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)68.75
Heating oil ($US/gal.)2.1000
Natural gas ($US/mmbtu)3.0700
Unleaded gas ($US/gal.)2.2000
Gold ($US/Troy Oz.)1 872.00
Silver ($US/Troy Oz.)27.47
Platinum ($US/Troy Oz.)1 154.90
Hogs (cents/lb.)119.00
Live cattle (cents/lb.)118.53

       Опознай България

Манастирът Свети Георги до Поморие

Манастирът “Свети Георги” до Поморие е единственият действащ мъжки манастир в Югоизточна България и представлява забележителен паметник на архитектурата от Възраждането. Мраморен релеф, изобразяващ тракийски конник, показва, че на това място е имало тракийско светилище, а през VІІ век тук се е издигала християнска обител за живеещите в Анхиало византийски колонисти. Първоначално сградата била еднокорабна, но била опожарена и разрушена от турците, за което свидетелства голямата обгоряла икона на Св. Георги от 1607 г. Сегашната църква е издигната през 1856 г. по време на османското владичество със средствата на християнското население. Новият храм прикрива стария и само фасадата му е останала като спомен от далечния VІІ век. Поради сравнително новия архитектурен облик на църквата стенописи липсват. Олтарът е изработен от неизвестен майстор. През 1945 г.манастирската църква се разширява, като се дострояват два странични престола – единият на Св. Николай Мириклийски, а другият – на Св. мъченици София, Вяра, Надежда и Любов.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 04.06.2021
Българска версия: 29972, Английска версия: 2874

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2021. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031

Февруари 2021
 ПВСЧПСН
51234567
6891011121314
715161718192021
822232425262728

Март 2021
 ПВСЧПСН
91234567
10891011121314
1115161718192021
1222232425262728
13293031    

Април 2021
 ПВСЧПСН
13   1234
14567891011
1512131415161718
1619202122232425
172627282930  

Май 2021
 ПВСЧПСН
17     12
183456789
1910111213141516
2017181920212223
2124252627282930
2231      

Юни 2021
 ПВСЧПСН
22 123456
2378910111213
2414151617181920
2521222324252627
26282930    

Юли 2021
 ПВСЧПСН
26   1234
27567891011
2812131415161718
2919202122232425
30262728293031 

Август 2021
 ПВСЧПСН
30      1
312345678
329101112131415
3316171819202122
3423242526272829
353031     

Септември 2021
 ПВСЧПСН
35  12345
366789101112
3713141516171819
3820212223242526
3927282930   


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999