Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Петък, 14 май 2021 г., брой 5444
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.

 

        България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(14.05.2021)
  EUR   1.95583  
GBP   2.27256
USD   1.61893
CHF   1.78452
EUR/USD   1.2081*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.05   0 %  

  • Търсене, подбор и контакт
  • Подробна проверена информация за кандидатите
  • Дистанционно събеседване
  • Трудови договори
  • Работни визи за България
Свържете се с нас!
БИК Капиталов пазар ЕООД
тел +359 2 980 38 53
beis.bia-bg.com

 

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 

 

Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
arbitration.bia-bg.com

 


Общи събрания днес
  АК Магнит АД - Годеч
Андела инвест АД - Бургас
Български търговски център АД - Самоков
Домостроене Инженеринг 2000 АД - Варна
Домостроене Инженеринг АД - Варна
ЕнерСис АД - Търговище
Камъшит 98 АД - Силистра
Кепитъл Маркетс АД - София
Корабно машиностроене АД - Варна
Корабно машиностроене инвест АД - Варна
Монтажи Варна АД - Варна
О'Кей супертранс АД - София
Предприятие за производство на мебели АД - София
Промишлена енергетика-ВТ АД - Велико Търново
Съгласие-Шумен АД - Варна
Товарен автотранспорт Враца 98 АД - Враца
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

През първите три месеца на 2021 година в България са внесени стоки на стойност 17 063.8 млн. лв., или с 9.2% повече спрямо същия период на 2020 година. Според данните през март общият внос на стоки нараства с 32.3% спрямо същия месец на предходната година и е за 6 684.1 млн. лева. Общото външнотърговско салдо за тримесечието е отрицателно, като внесените стоки са за 1 675.3 млн. лева повече от изнесените. Общото външнотърговско салдо е отрицателно и е на стойност 963.5 млн. лева.Износът на стоки от България за ЕС за първите два месеца на годината се увеличава с 3.6% спрямо същия период на 2020 г. и е в размер на 6616.5 млн. лева.

Източник: Банкеръ

Всеки четвърти българин е задлъжнял към банки, показват данните на Асоциацията за управление на вземания за 2020 г. Освен банките, които се задържат като най-големия кредитор с 38% дял, с 27% са небанковите финансови институции. Висок е ръстът и на дълговете към телекоми - цели 24% от всичките случаи на вземания. Въпреки съществените промени в икономическата среда през 2020 г., общият обем нововъзложен дълг към компании за управление на вземания намалява. За 2020 г. той е 741,6 млн. лева при 832,3 млн. лева за 2019 г. За 2018 г. този показател възлиза на 1,418 млрд. лева.

Източник: Дума

 
Дружества
Производство на готови бетонови смеси
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Общо приходи
за 2019 г.
(хил. лв.)
  1   Хидробетон ООД - Казичене   63 274  
  2   Атмикс ООД - София   36 075  
  3   БГ-Бетон ООД - София   18 267  
  4   Кул ООД - Аксаково   16 003  
  5   Транспорт Строй АД - София   14 196  
  6   Атмикс бетон ЕООД - София   12 669  
  7   Стимекс ЕООД - Варна   11 182  
  8   Бетон ЕООД - Сандански   4 547  
  9   Унибет ООД - София   4 309  
  10   Беттран АД - Хасково   3 833  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 13.05.2021
  Обща стойност (BGN): 1 419 824.95  
Брой търгувани компании: 40
Premium 67 795.95
Standard 1 071 048.25
АДСИЦ 273 308.34
Структурирани 5 921.92
BEAM - Акции: 1 750.50
Най-голяма промяна в цените
Параходство Българско речно плаване АД - Русе 25.00 %
Зърнени храни България АД - София -5.80 %
BaSE - Акции: 742 339.87
  Регулирана информация
Випом АД - Видин
КММ АД - Шумен
Наш Дом - България АД
- Холдинг - София
 

 

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Върховният административен съд (ВАС) обяви за незаконна наложената от Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) забрана на "Инерком" да купи българските активи на чешката енергийна компания ЧЕЗ. През юли 2018 г. КЗК спря сделката за придобиването на електроразпределителното и електроснабдителното дружество в Западна България с мотива, че така придобиващата "Инерком" ще получи господстващо положение на пазара на електроенергия, заради притежаваният бизнес с производство на слънчева електроенергия. След това бе сключена сделка със застрахователния холдинг "Еврохолд". Тя също бе забранена от КЗК – този път с мотива, че новият собственик можел хипотетично да дава гаранции на енергийните дружества при търговия на борсата за ток. Това бе оспорено пред ВАС и сделката получи одобрението на регулатора и в момента е в процес на финализиране.

Източник: mediapool.bg

През 2017 г. „Градус“ е закупило от фирмата на Светослав Илчовски стоки на стойност 26,6 млн. лв., обяви дружеството. То е реализирало приходи от продажба на стоки (зърно) в размер на 90,4 млн. лв. през 2017 г., а продажбите на слънчоглед към ЕТ Светослав Илчовски са в размер на 1, 962 млн.лв. Публикуваните данни са в отговор на твърденията на бизнесмена Светослав Илчовски, отправени на 7 май пред комисията, проверяваща управлението на държавните компании и разходването на средства през последните 10 години. Твърденията на бизнесмена бяха за сделки през 2017 г., направени с цел изкуствено завишаване на приходите на „Градус“ преди листването ѝ на Българската фондова борса в средата на 2018 г. Общите приходи от продажба на зърно на „Градус“ през 2017 г. са в размер на 90,4 млн. лв. „Градус“ посочва, че сделките със слънчоглед са приблизително 67% от продажбите на зърнени култури на „Градус-3“ АД за 2017 г., а продажбите на слънчоглед към ЕТ Светослав Илчовски са в размер на 1,96 млн.лв.

Източник: investor.bg

Нищо по договора за 43 млн. лева с ДДС за покупка на машини за гласуване не е платено, съобщи зам.-председателят на Централната избирателна комисия (ЦИК) Росица Матева. В същото време ще са необходими още поне 500 устройства, с които да се гарантира машинното гласуване в чужбина. Държавата и фирмата “Сиела Норма”, доставила машините, все още спорят по няколко въпроса, а ЦИК иска да удържи неустойки от доставчика. Според Росица Матева грешките във Велико Търново и Добрич не би трябвало да са нарушения на “Сиела”, а пропуск може да се търси в Районната избирателна комисия и при държавната фирма "Информационно обслужване", която е отговорна за програмирането на устройствата.

Източник: Сега

Пловдивската фирма „Консул” ООД на Димитър Консулов сезира КЗК, че „Олинеза Премиум” ЕООД не изпълнява старо решение на антимонополния орган да промени опаковките на продуктите си и те да не наподобяват майонеза „Краси”. „Олинеза Премиум” е влязла в обяснителен режим пред КЗК като подчертава, че е инвестирала немалко средства в покупката на автоматична термоформираща машина за нови опаковки и е разработила и патентовала нов дизайн за тях. Ситуацията с пандемията от COVID-19 обаче е забавила доставката на техниката и процесите по редизайн. Комисията не приема аргументите им и отново налага имуществена санкция, която се равнява на 0,05 % от среднодневния общ оборот за 2019 г., или по 51 лв. за всеки ден неизпълнение на решението, считано от 01.12.2019 г. до 02.09.2020 г. Това прави над 14 000 лева.

Източник: Марица

„Хидравлични елементи и системи“ АД одобри дивидент в размер на 0,26 лв. на акция от печалбата за 2020 г. Акционерите са гласували дивидент за 2020 г. в общ размер на 4 730 376 лв. Размерът на дивидента за една акция бруто е 0,26 лв., а размерът на дивидента за една акция нето (само за акционери физически лица) е 0,247 лв. Приетият дивидент е с 23,81% по-висок спрямо 0,21 лв., гласувани през 2020 г., но представлява възстановяване до нивото от 0,26 лв., гласувано през 2019 г. Печалбата за 2020 г. се увеличи с 30% на годишна база до 5,66 млн. лв., или по 0,31 лв. на акция. За дивидент беше предложена 84% от печалбата.

Източник: investor.bg       Българска стопанска камара 
В помощ на външнотърговската дейност
 

 


 
Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света
 

 
 
Предстоящи събития

15 май: Първото издание на „Книги за смет” е на 15 май в пет града в страната

19 май: "Кино в длан" раздава награди - 19 май 2021 г.

19-20 май: Българската стопанска камара e партньор на Career Show Tech

5-27 май: Re-Dial: Дистанционно обучение „Дигитални умения за партньорство“ ниво 3

25-28 май: Виртуални двустранни срещи (B2B) по време на Applied Artificial Intelligence Conference 2021

8-9 юни: Двудневен практически курс на тема: "Сензорен анализ и дегустация на храни и напитки"

08-11 юни: Виртуални двустранни срещи (B2B) по време на EACP Virtual B2B - Aerospace applications & technologies

22 юни: София: Обучение по ЗБУТВъншноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

DEVNET ASSOCIATE -
НОВ КУРС В СИСКО АКАДЕМИЯТА НА БСК

Новият курс, който Сиско мрежова академия предлага от м. юли 2020 г., цели да подготви специалисти за промените в областта на управлението на компютърните мрежи, а именно - тяхното автоматизиране.

График на курсовете в Сиско академията:

CCNA 1 – 29 май 2021, съботно-неделен
DevNet – 29 май 2021, съботно-неделен

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
https://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК

Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензиран от Националната агенция за професионално образовине и обучение (НАПОО) през 2003 година и е национално призната обучаваща институция за осъществяване, валидиране и удостоверяване на професионална квалификация за лица над 16-годишна възраст.

Центърът издава документи за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности.
Центърът за професионално обучение на БСК организира:

Професионални обучения по проекти, включени в Националния план за действие по заетостта;
Начални и продължаващи професионални обучения;
Обучения по ключови компетентности;
Вътрешнофирмени обучения по заявка на партньорски организации;
Консултации за започване на дейности за организиране на професионално обучение;
КСеминари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обучителните услуги се предлагат на територията на цялата страна.
Формите на обучение са: дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, индивидуална, дистанционна и обучение чрез работа (дуална система на обучение). Формите на обучение, учебното време и броят на обучаемите в курса се определят от обучаващата институция. Те се съгласуват със заявителя на професионалното обучение.

За допълнителна информация:
тел. 932 09 69,
e-mail: a.katzarova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com


       Светът

Европа

Изборите в Германия могат съществено да променят перспективите пред газопровода "Северен поток 2", пише РИА Новости. Страстите около проекта не стихват - Държавният департамент на САЩ натиска за санкции срещу Европа. Вероятно след изборите в Германия Зелените ще имат по-силни позиции в Бундестага, а те не подкрепят проекта, посочва агенцията. Лоялната към руската тръба Ангела Меркел ще напусне поста си през септември и не е ясно кой ще я замести, пише още РИА Новости. Газопроводът трябва да бъде завършен до 26 септември, коментира и посланикът на Русия в Германия Сергей Нечаев. "Сега стои въпросът искаме ли да погребем 10 млрд. евро на дъното на морето", коментира той и допълва, че остават още само 100 километра до реализацията на плановете. Руският посланик посочва още, че на 3 май неправителствената организация NABU е подала иск в съда в Хамбург с искане за прекратяване не работата по "Северен поток 2". Еколозите са на мнение, че проектът ще има негативен ефект върху биоразнообразието в Балтийско море.

Източник: investor.bg

Америка

Американската икономика се върна към нивата на брутния вътрешен продукт отпреди рецесията, а равнището на безработица се възстанови на 70% след първоначалния пандемичен удар само за шест месеца, четири пъти по-бързо от типичната рецесия. Обикновено на този етап от възстановяването Федералният резерв планира първото си увеличение на лихвите. Този път обаче Фед казва на пазарите, че първото повишение ще се случи след 32 месеца, с 2,5 години по-късно от нормалното. Освен това Фед продължава да купува ипотечни книжа на стойност 40 милиарда долара всеки месец, въпреки че предлагането в жилищния сектор се изчерпва. Освен това централната банка все още дори не мисли за прекратяване на покупките на облигации за 120 милиарда долара месечно. Потребителите харчат както никога досега, строителството процъфтява, а недостигът на работна ръка е повсеместен, благодарение на преките държавни трансфери. Две трети от всички парични помощи бяха изпратени, след като ваксините се оказаха ефективни и възстановяването се ускори. 

Източник: Wall Street Journal

Азия

Китайският технологичен гигант Alibaba отчете първата загуба за тримесечие от 2021 г. насам заради огромната глоба, която Пекин наложи на компанията. Е-търговецът обаче надхвърли очакванията на анализаторите за приходите и прогнозира силен ръст и през следващите тримесечия. През първите три месеца на 2021 г. Alibaba отчита загуба от 5,47 млрд. юана, след като бе глобена с 18,12 млрд. юана ($2,8 млрд.) от китайските регулатори. Загубата от оперативна дейност в размер на 7,66 млрд. юана се дължи именно на глобата, казват от компанията. Заради проблемите с Пекин пазарната капитализация се сви с $240 млрд. Но ако изключим еднократния ефект от глобата, Alibaba отчита 10,56 млрд. юана печалба, 48% ръст спрямо същия период на миналата година. Китайският гигант очаква още да генрира 930 млрд. юана ($144 млрд.) приходи през фискалната 2022 г., която приключва през март 2022 г., което би представлявало 30% растеж.От една страна компанията все още е под опасност от регулаторни мерки, но в същото време се радва на възхода на е-търговията, на облачните услуги и отдалечената работа.

Източник: money.bg

 
Индекси на фондови борси
13.05.2021
Dow Jones Industrial
34 021.45 (433.79)
Nasdaq Composite
13 125.00 (93.31)
Стокови борси
13.05.2021
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)63.62
Heating oil ($US/gal.)1.9900
Natural gas ($US/mmbtu)2.9700
Unleaded gas ($US/gal.)2.0900
Gold ($US/Troy Oz.)1 822.10
Silver ($US/Troy Oz.)27.05
Platinum ($US/Troy Oz.)1 219.90
Hogs (cents/lb.)110.10
Live cattle (cents/lb.)119.40

       Опознай България

Рогозенско съкровище

Открито е случайно през 1985 година в село Рогозен, което се намира на 43 километра северно от Враца, в средата на Дунавската равнина между реките Огоста и Искър. При направа на водопровод в своята градина в центъра на селото трактористът Иван Димитров попада на купчина красиви сребърни съдове, заровени само на около 50 см дълбочина. В тази купчина се оказало, че се намират 42 канички, 22 фиали и една чаша, които били предадени на сътрудниците на музея в град Враца. Проучването на мястото убедило археолозите, че съкровището е било заровено при екстремни обстоятелства и че вероятно е било разделено на няколко групи. След проведеното издирване е открита втора яма, в която са открити още 100 сребърни съда, закопани само на 40 см дълбочина. Тук се оказали 86 фиали, 12 канички и две чаши. Така общия брой на предметите в Рогозенското съкровище достигнал 165 сребърни съда, от които 54 канички, 3 чаши и 108 фиали. Може да се предполага, че тези предмети са били притежание на местен владетелски род и са събирани в продължение на много години, от V в. пр.н.е до 40-те години на IV в. пр.н.е. По някои от съдовете са гравирани и различни дарствени надписи, от които се научават имената на различни тракийски владетели и на майсторите златари, които са изработили съдовете. Украсата на намерените предмети изобразява много сцени от религията на древните траките както и от гръцката митология. Съкровището от Рогозен е най-голямото намерено до сега тракийско съкровище. Изложено е в залите на Историческия музей в гр. Враца.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 14.05.2021
Българска версия: 29978, Английска версия: 2875

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2021. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031

Февруари 2021
 ПВСЧПСН
51234567
6891011121314
715161718192021
822232425262728

Март 2021
 ПВСЧПСН
91234567
10891011121314
1115161718192021
1222232425262728
13293031    

Април 2021
 ПВСЧПСН
13   1234
14567891011
1512131415161718
1619202122232425
172627282930  

Май 2021
 ПВСЧПСН
17     12
183456789
1910111213141516
2017181920212223
2124252627282930
2231      

Юни 2021
 ПВСЧПСН
22 123456
2378910111213
2414151617181920
2521222324252627
26282930    

Юли 2021
 ПВСЧПСН
26   1234
27567891011
2812131415161718
2919202122232425
30262728293031 

Август 2021
 ПВСЧПСН
30      1
312345678
329101112131415
3316171819202122
3423242526272829
353031     

Септември 2021
 ПВСЧПСН
35  12345
366789101112
3713141516171819
3820212223242526
3927282930   


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999