Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Сряда, 07 април 2021 г., брой 5421
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.

 

        България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(07.04.2021)
  EUR   1.95583  
GBP   2.29133
USD   1.65580
CHF   1.76678
EUR/USD   1.1812*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.04   0 %  

  • Търсене, подбор и контакт
  • Подробна проверена информация за кандидатите
  • Дистанционно събеседване
  • Трудови договори
  • Работни визи за България
Свържете се с нас!
БИК Капиталов пазар ЕООД
тел +359 2 980 38 53
beis.bia-bg.com

 

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 

 

Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
arbitration.bia-bg.com

 


Общи събрания днес
  Солвекс-Мира-Фрукт АД - Нови пазар  
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Икономиката на България ще расте тази и следващата година с по 4.4% от БВП, прогнозира Международният валутен фонд. Данните са доста по-различни от оценката в доклад на главния икономист на Световната банка от миналата седмица, където бе записана корекция надолу до очакван ръст от 2.6% от БВП през 2021 г. и 3.3% ръст за България догодина. Двете водещи международни финансови институции имат и различна оценка за това колко се е свила българската икономика през 2020 г. - с 3.8% според МВФ и с 3.3% според СБ. Прогнозата на МВФ за България е същата като очаквания среден растеж за района, наречен "Възникваща и развиваща се Европа", което включва още Русия, Турция, Беларус, Полша, Румъния, Украйна, Унгария, Сърбия, Хърватия и страните от Западните Балкани.

Източник: Дневник

Българската народна банка публикува отчет на Фонда за преструктуриране на банки (ФПБ) за 2020 година. Годишните вноски за 2020 г. във ФПБ са били в размер на 157 876 хил. лв. (2019 г. - 137 258 хил. лв.) и са внесени в срок. През 2020 г. не са определяни и не са събирани извънредни вноски от банките. През 2020 г. ФПБ работи при две различни правни рамки за управление. До датата, от която започва да се прилага решението на Европейската централна банка (ЕЦБ) за установяване на тясно сътрудничество с БНБ - 27 юли 2020 г., ФПБ се управлява от Фонда за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ). От 27 юли 2020 г., управлението на ФПБ се осъществява от БНБ.

Източник: 24 часа

Цифровото общество в България 2021 - какви са реалностите?
Агенция CBN Pannoff, Stoytcheff & Co.

На фона на избори 2021, драматичния ръст на on-line дейности, призивите за електронно гласуване и общественото негодувание най-вече от липсата му, резултатите от VI-тото годишно изследване „Digital SocietyObserver Bulgaria 2021” на независимата агенция CBN Pannoff, Stoytcheff & Co. базирани на Европейската статистическа обсерватория за състоянието на цифровизацията в страната в сравнение с ЕС27 недвусмислено показват реалности, които следва да се познават и да се съобразяват. Пълен текст на анализа
Коментари по представените материали, можете да изпращате на адрес: bic@bia-bg.com

 
Дружества
Производство на фурнир и дървесни плочи
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Общо приходи
за 2019 г.
(хил. лв.)
  1   Кроношпан България ЕООД - Бургас   204 749  
  2   Кастамону България АД - Горно Сахране   98 964  
  3   Велде България АД - Троян   36 887  
  4   Фазерлес АД - Силистра   16 682  
  5   Медбио Фарма ООД - София   2 726  
  6   Фурнир Пласт ЕООД - Симитли   2 402  
  7   Виниир Монтана ЕООД - София   1 466  
  8   Фърничър ООД - Троян   1 041  
  9   Еврофорест ММО ООД - Долно Сахране   993  
  10   Транс Ванков ЕООД - Първенец   922  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 06.04.2021
  Обща стойност (BGN): 2 283 814.49  
Брой търгувани компании: 48
Premium 869 960.13
Standard 785 584.09
АДСИЦ 111 693.27
Структурирани 742.38
Облигации 507 490.16
BEAM - Акции: 8 344.46
Най-голяма промяна в цените
БГ Агро АД - Варна -15.97 %
Фазерлес АД - Силистра 11.92 %
BaSE - Акции: 1 179.33
  Регулирана информация
Випом АД - Видин
КММ АД - Шумен
Наш Дом - България АД
- Холдинг - София
 

 

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) проведе търг с тайно наддаване за издаване на разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър в обхват 3,6 GHz за осъществяване на електронни съобщения чрез наземна мрежа, позволяваща предоставяне на електронни съобщителни услуги (режим на работа TDD), с национално покритие. Търгът приключи успешно с разпределение на предвидения радиочестотен ресурс на тримата участници: 1. Едно разрешение за честотна лента 3600–3700 MHz на „ А1 България“ ЕАД с предложена цена 4 700 000 лв. 2. Едно разрешение за честотна лента 3700–3800 MHz на „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД с предложена цена 4 600 000 лв. 3. Едно разрешение за честотна лента 3500–3600 MHz на „Теленор България“ ЕАД с предложена цена 4 100 000 лв.

Източник: 24 часа

"БДЖ-Пътнически превози" прекратява конкурса за доставки на нови 16 електрически мотриси. Решението е взето, тъй като „е налице само една подходяща оферта, което възпрепятства реалната конкуренция“. Оферти в най-скъпата обществена поръчка в историята на държавното дружество бяха подали известните производители „Алстром“, „Сименс“ и „Щадлер“. „Алстром“ и „Щадлер“ не са се явили на посочената дата за преговори и не са потвърдили офертите си. Единствената останала оферта е на „Сименс“, но според ръководството БДЖ по този начин „ не може да се избере икономически най-изгодната оферта, което нарушава принципа на свободна конкуренция“.

Източник: economic.bg

Още две банки-партньори на Българската банка за развитие (ББР)по програмата за безлихвено кредитиране на физически лица започват да приемат отново документи на кандидатите. Това са ОББ и Райфайзенбанк. С решение на правителството от 5 март 2021 г. беше одобрено увеличение на бюджета по програмата в размер на 100 млн. лева. По нея ББР гарантира безлихвени заеми до 6900 лв., включително за кредитиране на граждани, които са били в неплатен отпуск поради пандемията, а в настоящия период на наложени ограничителни противоепидемични мерки са безработни. 

Източник: mediapool.bg

„Алтерко“ АД отчита консолидирани продажби на устройства за 13,8 млн. лв. за първото тримесечие на 2021 г. Увеличението на годишна база е с 92,7% на годишна база спрямо 7,16 млн. лв. за същия период на 2020 г. Данните са на база продадени от дъщерните дружества на компанията IoТ устройства и не включват приходи от продажби на телекомуникационни услуги на азиатския пазар. Основна част от посочените приходи са формирани от продажби на продукти от серията за автоматизация на дома Shelly, които отчитат увеличение със 114% спрямо същия период на миналата година. Брандът регистрира продажби на общо 610 664 броя устройства в световен мащаб, от които 594 251 броя на европейския и 16 413 на американския пазар, възлизащи на обща стойност от 12,7 млн. лева.

Източник: investor.bg

Започва нов мащабен ремонт в София, който ще продължи няколко години и трябва да обнови трасето на трамвай 5, който слиза към центъра по булевард "Борис III". Ремонтът ще продължи до 2023 г. и ще включва разстоянието между площад "Македония" и "Княжево". Инвестицията от 40.5 млн. лв. без ДДС е последната част от проект за "Интегриран градски транспорт част II", който е на обща стойност почти 127 млн. лв. и е от европейската програма "Региони в растеж". По нея освен това са направени реконструкция на трамвайния път по ул. "Каменоделска" за 82 млн. лв. и са купени 13 нови трамвая PESA, предвидени да се движат по новия участък. Столична община избра за изпълнител ВДХ.

Източник: Капитал       Българска стопанска камара 
В помощ на външнотърговската дейност
 

 


 
Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света
 

 
 
Новини от БСК и членовете на БСК

Становище на БСК относно водене на отчетност и предоставяне на информация чрез НИСО

Включете се в анкетно проучване на тема: „Covid-19 и работата от разстояние“! Срокът за участие е 25 април.


Предстоящи събития

8-9 април: Академия за бизнеса и правата на детето

12 април: REFA-курс "Организация и управление на фирмата и оптимизация на производствените процеси"

11 май: Retail Digital Summit 2021Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

DEVNET ASSOCIATE -
НОВ КУРС В СИСКО АКАДЕМИЯТА НА БСК

Новият курс, който Сиско мрежова академия предлага от м. юли 2020 г., цели да подготви специалисти за промените в областта на управлението на компютърните мрежи, а именно - тяхното автоматизиране.

График на курсовете в Сиско академията:

CCNA 1 – 29 май 2021, съботно-неделен
DevNet – 29 май 2021, съботно-неделен

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
https://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК

Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензиран от Националната агенция за професионално образовине и обучение (НАПОО) през 2003 година и е национално призната обучаваща институция за осъществяване, валидиране и удостоверяване на професионална квалификация за лица над 16-годишна възраст.

Центърът издава документи за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности.
Центърът за професионално обучение на БСК организира:

Професионални обучения по проекти, включени в Националния план за действие по заетостта;
Начални и продължаващи професионални обучения;
Обучения по ключови компетентности;
Вътрешнофирмени обучения по заявка на партньорски организации;
Консултации за започване на дейности за организиране на професионално обучение;
КСеминари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обучителните услуги се предлагат на територията на цялата страна.
Формите на обучение са: дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, индивидуална, дистанционна и обучение чрез работа (дуална система на обучение). Формите на обучение, учебното време и броят на обучаемите в курса се определят от обучаващата институция. Те се съгласуват със заявителя на професионалното обучение.

За допълнителна информация:
тел. 932 09 69,
e-mail: a.katzarova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com


       Светът

Европа

Брюксел ще подкрепи инициативата на САЩ за налагане на глобален минимален корпоративен данък, обяви говорителят на Европейската комисия Дан Фери. "Оставаме ангажирани да гарантираме, че всички предприятия, включително дигиталните, плащат справедливия си данъчен дял", каза Фери. Говорителят на ЕК уточни, че дискусията трябва да се проведе в рамките на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). Американският министър на финансите Джанет Йелън призова за приемане на минимален глобален корпоративен данък. Йелън каза, че администрацията на Байдън ще работи с други напреднали икономики в Г-20, за да определи минималната ставка, която ще важи в световен мащаб. „Конкурентоспособността е нещо повече от това, как компаниите със седалище в САЩ се справят с други компании в глобални оферти за сливания и придобивания. Става въпрос да се уверим, че правителствата имат стабилни данъчни системи, които събират достатъчно приходи за инвестиране в основни обществени блага", обясни Йелън. 

Източник: Банкеръ

Америка

Върховният съд на САЩ донесе на Google голяма победа в дългогодишната битка за авторски права с Oracle, като реши, че използването на езика за програмиране Java за мобилната операционна система Android е „честна употреба“. Решението беше наблюдавано отблизо като ключов тест за авторското право в дигиталната ера и позволява на Google да избегне изплащането на милиарди на своя технологичен конкурент. Съдията Стивън Брейер написа в становището на съда, че дори ако Google използва защитен с авторски права материал, "разглежданото копиране въпреки това представлява честна употреба. Следователно копирането на Google не е нарушило закона за авторското право." Дело на Oracle срещу Google решава бъдещето на API-тата. Случаят се въртеше около това дали защитата на авторските права трябва да бъде разширена до интерфейсите на приложния софтуер (API), битовете код, които позволяват на програмите и приложенията да работят заедно, и ако е така, дали внедряването им от Google е „честна употреба“ на защитени с авторски права материали.

Източник: expert.bg

Азия

Китайската централна банка поиска от кредиторите да ограничат предлагането на кредити, тъй като растящото кредитиране, което подкрепя възстановяването на страната, възобнови притесненията от балони при активите и за финансовата стабилност, пише Financial Times. Ръстът на новите дългове достигна 16% през първите два месеца на годината. Китайската народна банка реагира през февруари, като инструктира местни и чуждестранни кредитори, опериращи в страната, да задържат новите заеми през първото тримесечие на годината приблизително на същото ниво като миналата година и дори да ги намалят, съобщават запознати източници. Указанието може да доведе до значителен спад на банковото кредитиране, което е най-големият източник на финансиране за втората по големина икономика в света. Ходът показва промяна в политическия фокус в момент, когато Пекин насочва вниманието на регулаторите повече към контролирането на кредитния риск, отколкото към стимулирането на икономическия растеж, който се завърна на нивата си отпреди пандемията.

Източник: investor.bg

 
Индекси на фондови борси
06.04.2021
Dow Jones Industrial
33 430.24 (-96.95)
Nasdaq Composite
13 698.40 (-7.21)
Стокови борси
06.04.2021
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)59.51
Heating oil ($US/gal.)1.8000
Natural gas ($US/mmbtu)2.4600
Unleaded gas ($US/gal.)1.9700
Gold ($US/Troy Oz.)1 739.40
Silver ($US/Troy Oz.)25.16
Platinum ($US/Troy Oz.)1 248.80
Hogs (cents/lb.)0.00
Live cattle (cents/lb.)0.00

       Опознай България

Международен ден на здравето

7 април е международен ден на здравето, който се чества от 1950 г. насам. На този ден през 1948 г. в Женева, Швейцария е създадена Световната здравна организация (WHO), обединяваща сто и осемдесет страни-членки. В България 7 април се чества като Ден на здравните работници от 1964 г. насам. В днешни дни, в условията на пандемията те са на първа линия в борбата с коронавируса. Благодарим на тях, за всеотдайните грижи.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 07.04.2021
Българска версия: 29987, Английска версия: 2875

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2021. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031

Февруари 2021
 ПВСЧПСН
51234567
6891011121314
715161718192021
822232425262728

Март 2021
 ПВСЧПСН
91234567
10891011121314
1115161718192021
1222232425262728
13293031    

Април 2021
 ПВСЧПСН
13   1234
14567891011
1512131415161718
1619202122232425
172627282930  

Май 2021
 ПВСЧПСН
17     12
183456789
1910111213141516
2017181920212223
2124252627282930
2231      

Юни 2021
 ПВСЧПСН
22 123456
2378910111213
2414151617181920
2521222324252627
26282930    

Юли 2021
 ПВСЧПСН
26   1234
27567891011
2812131415161718
2919202122232425
30262728293031 

Август 2021
 ПВСЧПСН
30      1
312345678
329101112131415
3316171819202122
3423242526272829
353031     

Септември 2021
 ПВСЧПСН
35  12345
366789101112
3713141516171819
3820212223242526
3927282930   


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999