Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Петък, 02 април 2021 г., брой 5418
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.

 

        България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(02.04.2021)
  EUR   1.95583  
GBP   2.29571
USD   1.66510
CHF   1.76217
EUR/USD   1.1746*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.04   0 %  

  • Търсене, подбор и контакт
  • Подробна проверена информация за кандидатите
  • Дистанционно събеседване
  • Трудови договори
  • Работни визи за България
Свържете се с нас!
БИК Капиталов пазар ЕООД
тел +359 2 980 38 53
beis.bia-bg.com

 

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 

 

Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
arbitration.bia-bg.com

 


Общи събрания днес
  Вела 96 АД - Шумен
Протърг инвест АД - Габрово
Септона България АД - Русе
Софарма АД - София
Софарма трейдинг АД - София
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Държавният дълг нарасна с 5,3 млрд. лв., или с 22,5% за година. Дългът на подсектор „Централно управление“ към края на февруари 2021 г. възлиза на 28,935 млрд. лв., обявиха от Министерството на финансите. В края на февруари 2020 година дългът беше в размер на 23,6 млрд. лв. Сега дългът представлява 23,2% от Брутния вътрешен продукт (БВП) на страната, при 18,6% преди година. Увеличението на дълга се дължи на пуснатите през септември миналата година облигации на международните пазари в размер на 2,5 млрд. евро.

Източник: Труд

Печалбата на банковата система към края на февруари 2021 г. е 169 млн. лв., с 14 млн. лв. (9.2%) повече от отчетената за първите два месеца на миналата година, съобщи БНБ. Този ръст не се дължи на увеличение на нетните приходи от лихви или от такси и комисионни. Те остават на нивата от преди една година. Увеличението е вследствие от по-малките такси за преструктуриране, които банките плащат, както и от нарастване на приходите от курсови разлики и от сделки с ценни книжа.

Източник: money.bg

 
Дружества
Производство на класически (машинно или ръчно плетени) пуловери, жилетки и други подобни изделия
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Общо приходи
за 2019 г.
(хил. лв.)
  1   Яна АД - Бургас   55 864  
  2   КНМ Текстил ООД - Плевен   18 805  
  3   Нитекс 96 АД - Доспат   10 597  
  4   Брод Трико ЕООД - София   10 292  
  5   Неви Фешън Текстайл ЕООД - Плевен   8 356  
  6   Росица АД - Севлиево   7 389  
  7   Боряна АД - Червен бряг   6 348  
  8   Фешън груп ЕООД - Плевен   6 218  
  9   Брод Лъки ЕООД - Лъки   5 765  
  10   Кайф ЕООД - Петрич   4 996  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 01.04.2021
  Обща стойност (BGN): 735 224.39  
Брой търгувани компании: 43
Premium 33 016.85
Standard 477 557.34
АДСИЦ 221 990.20
Структурирани 804.75
BEAM - Акции: 1 855.25
Най-голяма промяна в цените
Юрий Гагарин АД - Пловдив 18.13 %
Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ - София -2.08 %
BaSE - Акции: 21 061.47
BaSE - АДСИЦ: 576.00
  Регулирана информация
Випом АД - Видин
КММ АД - Шумен
Наш Дом - България АД
- Холдинг - София
 

 

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Комисията за енергийно и водно регулиране одобри лицензирането и прие бизнес плановете на две газови борси до 2024 и 2025 г. Едната борса е държавната - „Газов Хъб Балкан“, която е на "Булгартрансгаз" и оперира от началото на 2019 г., тя е с капитал 500 000 лв. „Газов Хъб Балкан“ ползва системата за борсова търговия Global Vision Eхchange Trading Sistem (ETS). Частната „Българска енергийна търговска платформа“ използва същата търговска платформа - на Trayport Limited UK. На нея няма да се търгуват количества от програмата за освобождаване на природен газ от "Булгаргаз", тъй като към момента има действащо споразумение за изпълнение на програмата за освобождаване на природен газ между „Булгаргаз“ ЕАД и „Газов Хъб Балкан“ ЕАД, което е одобрено от КЕВР. Капиталът на дружеството е в размер на 50 000 лева.

Източник: 24 часа

Международната хотелска верига Accor, която има няколко обекта в България под различни брандове, отваря първия си такъв по Черноморието. Компанията ще оперира реновирания хотел Roomer Hotel Golden Sands в курорта Златни пясъци, като той вече ще носи името ibis Styles. Групата на Accor е сключила договор за франчайз с "Валдемоса" ЕООД за ребрандиране на съществуващия и обновен хотел, който ще отвори врати за посетители през май месец 2021 г. Accor е водещa световна хотелиерска група с над 5000 имота и 10 000 заведения за хранене и пиене в 110 страни.

Източник: money.bg

Два месеца, след като „Метрополитен“ взе решение да отдаде под наем 14 обекта от първата, втората и третата метролиния на „Български пощи“, държавното дружество официално откри първия си офис. Той се намира на метростанция „Патриарх Евтимий“. Очаква се в следващите месец или най-много два да бъдат открити и останалите 13 офиса на „Български пощи“ в столичното метро. Конкурс за отдаването на въпросните 14 обекта не се проведе, а сключването на договора за наем между „Метрополитен“ и „Български пощи“ стана с решение на Столичния общински съвет.

Източник: economic.bg

Акционерите на „Захарни заводи“ ще гласуват за увеличение на капитала с до 3,030 млн.лв. на свиканото на 7 май 2021 г. извънредно общо събрание. Увеличението на капитала ще се извърши в условията на публично предлагане чрез издаване на нови 3 030 000 обикновени поименни безналични акции с право на глас и право на дивидент и ликвидационен дял. Всяка една акция ще бъде с номинална стойност от 1 лев и с емисионна стойност от 3,30 лв. Нетната печалба на дружеството се увеличава над 11 пъти през миналата година, достигайки 5,061 млн. лв. след печалба от 445 хил. лв. година по-рано.

Източник: investor.bg

Увеличените разходи и лекият спад на приходите са извели "Алкомет" на загуба през 2020 г. Макар че обемът на производство е нараснал, след като компанията приключи мащабен проект за разширяване на мощностите, по-ниските цени на метала са довели до намаление на продажбите. За 2021 година дружеството прогнозира значително увеличение на приходите, както и нетна печалба. През миналата година шуменският завод е произвел 7% повече продукция - общо 73.5 хил. тона. Продажбите като обеми също нарастват. Двуцифрен ръст (16.6%) има при пресовите продукти, където силно увеличение се отчита при продажбите на специални и стандартни профили, които са основната част от това производство.

Източник: Капитал       Българска стопанска камара 
В помощ на външнотърговската дейност
 

 


 
Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света
 

 
 
Предстоящи събития

8-9 април: Академия за бизнеса и правата на детето

12 април: REFA-курс "Организация и управление на фирмата и оптимизация на производствените процеси"

11 май: Retail Digital Summit 2021Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

DEVNET ASSOCIATE -
НОВ КУРС В СИСКО АКАДЕМИЯТА НА БСК

Новият курс, който Сиско мрежова академия предлага от м. юли 2020 г., цели да подготви специалисти за промените в областта на управлението на компютърните мрежи, а именно - тяхното автоматизиране.

График на курсовете в Сиско академията:

CCNA 1 – 29 май 2021, съботно-неделен
DevNet – 29 май 2021, съботно-неделен

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
https://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК

Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензиран от Националната агенция за професионално образовине и обучение (НАПОО) през 2003 година и е национално призната обучаваща институция за осъществяване, валидиране и удостоверяване на професионална квалификация за лица над 16-годишна възраст.

Центърът издава документи за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности.
Центърът за професионално обучение на БСК организира:

Професионални обучения по проекти, включени в Националния план за действие по заетостта;
Начални и продължаващи професионални обучения;
Обучения по ключови компетентности;
Вътрешнофирмени обучения по заявка на партньорски организации;
Консултации за започване на дейности за организиране на професионално обучение;
КСеминари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обучителните услуги се предлагат на територията на цялата страна.
Формите на обучение са: дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, индивидуална, дистанционна и обучение чрез работа (дуална система на обучение). Формите на обучение, учебното време и броят на обучаемите в курса се определят от обучаващата институция. Те се съгласуват със заявителя на професионалното обучение.

За допълнителна информация:
тел. 932 09 69,
e-mail: a.katzarova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com


       Светът

Европа

Германската Mercedes-Benz ще започне производството на електрическите си ванове за доставки в САЩ през втората половина на 2023 година. Така компанията се присъединява към нарастващия брой автомобилни производители, търсещи възможности да спечелят от бързото развитие на онлайн търговията. Подразделението за търговски автомобили на Daimler ще прави своето следващо поколение eSprinter в завода си в Южна Каролина заедно с неговата конвенционална версия, става ясно от официално съобщение на компанията, цитирано от Bloomberg. Германският лидер ще инвестира около 350 милиона евро или 410 милиона долара, за да модернизира три завода - този в Южна Каролина и два в Германия, където ще се правят вановете. Един от големите клиенти към момента е Amazon. През 2019 година платформата купи 1800 броя eSprinter за обслужване на европейските ѝ пазари. Компанията Rivian Automotive, в която Amazon е акционер, също поръча 100 000 вана. Според прогнозите електрическите автомобили за доставки ще достигнат продажби от около 190 000 броя годишно до 2030 година.

Източник: Bloomberg

Америка

JPMorgan Chase & Co., Salesforce. com Inc. и PricewaterhouseCoopers са сред големите компании, които ще се опитат да освободят значителна част от наетите офиси — поредният знак, че дистанционната работа отслабва търсенето в тази част на пазара на недвижими имоти, пише The Wall Street Journal. Големите компании в САЩ обичайно наемат офиси за десетилетие или дори за по-дълъг период и по този начин нямат много възможности за свиване на пространството освен преотдаването му на други наематели. Към края на 2020 г. 12,7 млн. кв. м офис пространство се предлага за преотдаване в САЩ, според CBRE Group Inc. — 40% повече спрямо година по-рано и рекорд от 2003 г. насам. Макар че площта за преотдаване се увеличава по време на всяка рецесия, тъй като бизнесът се опитва да намали разходите си, компаниите обичайно увеличават офис пространството си при последващия икономически ръст. Но този път много от компаниите, които се отказват от офисите си, са в добро финансово здраве — и казват, че се нуждаят от по-малко място, тъй като планират все по-голяма част от служителите да работят частично от вкъщи дори и след края на пандемията. Това повдига въпроса дали търсенето на офис площи в бъдеще няма да бъде перманентно по-ниско — по същия начин, по който е-търговията сваля търсенето и цените на търговските улици.

Източник: Wall Street Journal

Азия

Растящите цени на суровините и продължаващите ограничения за снабдителните вериги карат много китайски износители да повишават цените на стоките, които продават в чужбина, засилвайки опасенията, че това може да се прибави към глобалния инфлационистки натиск, пише Wall Street Journal. Страховете се задълбочиха през последните дни, след като заседналият контейнеровоз Ever Given блокира Суецкия канал, подлагайки на още по-голям натиск снабдителните вериги, засегнати от коронавирусната пандемия и по-силното от очакванията търсене на компютърни чипове и други стоки. (Днес каналът беше отпушен, след като контейнеровозът беше преместен успешно – бел. ред.). Рене де Йон, директор на производителя на градински мебели Resysta, базиран в южния китайски град Фошан, съобщава, че планира да повиши цените на новите поръчки с около 7% това лято. Решението е мотивирано до голяма степен от бързия ръст през последните месеци на цените на химикали и метали, използвани в производството на възглавници, дунапрен и рамки, в заводите на компанията в Китай и Индонезия. Превозните такси също са нараснали с около 90% от юни м. г., въпреки че често са плащани от клиентите.

Източник: Wall Street Journal

 
Индекси на фондови борси
01.04.2021
Dow Jones Industrial
33 153.21 (171.66)
Nasdaq Composite
13 480.10 (233.24)
Стокови борси
01.04.2021
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)61.45
Heating oil ($US/gal.)1.8300
Natural gas ($US/mmbtu)2.6400
Unleaded gas ($US/gal.)2.0200
Gold ($US/Troy Oz.)1 728.40
Silver ($US/Troy Oz.)24.95
Platinum ($US/Troy Oz.)1 208.60
Hogs (cents/lb.)0.00
Live cattle (cents/lb.)0.00

       Опознай България

Перперикон

Най-големият мегалитен ансамбъл на Балканския полуостров е на хълма, наречен Перперикон и се намира в Източните Родопи, на 15 км североизточно от днешния гр. Кърджали.
Първоначалните създадени в края на бронзовата епоха скални изсичания усърдно са продължени през ранножелязната епоха, 11 - 6 в. пр. Христа . От същото време е и богатият керамичен комплекс, намерен при редовните археологически разкопки. Oткрит е и грандиозен, издялан в скалите кръгъл каменен олтар с диаметър почти 2 метра. Епохата на Римската империя е оказала огромно влияние върху комлекса. Разкопките и изследванията на археолозите показват, че там е бил издигнат огромен дворец на няколко етажа върху скалните изсичания. Около хълма е бил построен внушителна по своите размери крепост, със стени дебели по 2,8 метра . В крепостта са били изградени цели квартали с жилищни сгради и храмове. В днешно време повечето от тези сгради са все още под земята, но са открити улици, издълбани в скалата, които говорят за добре развита инфраструктура. Този впечатляващ мегалитен паметник е ставал жертва на няколко набези през вековете, като е бил сриван до основи и възстановяван в последствие.Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 02.04.2021
Българска версия: 29990, Английска версия: 2875

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2021. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031

Февруари 2021
 ПВСЧПСН
51234567
6891011121314
715161718192021
822232425262728

Март 2021
 ПВСЧПСН
91234567
10891011121314
1115161718192021
1222232425262728
13293031    

Април 2021
 ПВСЧПСН
13   1234
14567891011
1512131415161718
1619202122232425
172627282930  

Май 2021
 ПВСЧПСН
17     12
183456789
1910111213141516
2017181920212223
2124252627282930
2231      

Юни 2021
 ПВСЧПСН
22 123456
2378910111213
2414151617181920
2521222324252627
26282930    

Юли 2021
 ПВСЧПСН
26   1234
27567891011
2812131415161718
2919202122232425
30262728293031 

Август 2021
 ПВСЧПСН
30      1
312345678
329101112131415
3316171819202122
3423242526272829
353031     

Септември 2021
 ПВСЧПСН
35  12345
366789101112
3713141516171819
3820212223242526
3927282930   


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999