Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Вторник, 26 януари 2021 г., брой 5371
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.

 

        България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(26.01.2021)
  EUR   1.95583  
GBP   2.20251
USD   1.60947
CHF   1.81566
EUR/USD   1.2152*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.01   0 %  

Райкомерс
Конструкшън ЕАД,
търси да назначи
за гр. София
Водопроводчик
За повече информация:
Райкомерс Конструкшън
www.raicommerce.bg

 

  • Търсене, подбор и контакт
  • Подробна проверена информация за кандидатите
  • Дистанционно събеседване
  • Трудови договори
  • Работни визи за България
Свържете се с нас!
БИК Капиталов пазар ЕООД
тел +359 2 980 38 53
beis.bia-bg.com

 

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 

 

Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
arbitration.bia-bg.com

 


Общи събрания днес
  БПД Индустриален фонд за недвижими имоти АДСИЦ - София  
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

През третото тримесечие на 2020 година нарастват само фирмените заеми в размер над 1 млн. лв., както и тези между 100 хил. и 250 хил. лв. При останалите бизнес кредити има спад, което показва, че повечето малки и средни фирми предпочитат да ограничат дълговете си и не разширяват дейността си. При големите фирми ситуацията е различна. През тримесечието заемите за над 1 млн. лв. са нараснали с 90 броя, а общата отпусната с тях сума се е увеличила с 422 млн. лв. и надминава 26,2 млрд. лв. Заемите за над 1 млн. лв. формират 75% от всички средства, отпуснати от банките на бизнеса.

Източник: Труд

Асоциация на организациите на българските работодатели, в която участват АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ, обяви програма от 47 мерки в шест ключови за българската икономика области, по които ще работи през 2021 година. Сред ключовите области са бизнес среда, енергетика, човешки ресурси, капиталов пазар, европейски политики и инвестиции. За основен национален приоритет беше обявено приемането на България в ОИСР и Шенгенското пространство, както и активната работа за по-скорошното включване на България в Еврозоната. Работодателските организации категорично се застъпиха за запазването на съществуващия данъчен модел и понижаването на дела му, преразпределен през държавния бюджет.

Източник: Банкеръ

 
Дружества
Дейности на туроператори и туристически агенции; спомагателни туристически дейности, некласифицирани другаде
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Печалба
за 2019 г.
(хил. лв.)
  1   Интрейдингс АД - София   4 872  
  2   Клуб Магелан ООД - Варна   1 958  
  3   Пирин Турс 2002 ЕООД - София   1 743  
  4   Компания за международни конгреси ООД - София   1 591  
  5   Хемус турс ЕООД - София   808  
  6   Дестинейшън Туристик Сървисис ООД - Варна   771  
  7   Емералд Травел България ООД - София   764  
  8   Съни Турс ООД - Трявна   572  
  9   Премиер Турс ЕООД - София   448  
  10   Оссмо АД - София   433  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 25.01.2021
  Обща стойност (BGN): 1 001 946.42  
Брой търгувани компании: 44
Premium 238 209.50
Standard 531 279.94
АДСИЦ 160 762.73
Структурирани 14 543.49
Облигации 57 150.76
Най-голяма промяна в цените
Телелинк Бизнес Сървиз груп АД - София -7.74 %
Спиди АД - София 6.82 %
BaSE - Акции: 9 580.36
BaSE - АДСИЦ: 575.00
  Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София
 
  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Базираната в Швейцария енергийна компания MET Group завърши придобиването на 100% от Enel Green Power Bulgaria, която притежава 42-мегаватов вятърен парк в североизточна България, от италианската Enel Green Power. Сделката е завършена на 20 януари след получаване на одобрение от съответните органи по защита на конкуренцията. Вятърният парк с мощност 42 MW в североизточна България е петият по големина в страната. Състои се от 14 единици ветрогенератори Vestas-V90 с по 3 MW всяка. MET Group, активна на пазарите на природен газ, електроенергия и петрол, присъства в 14 държави чрез дъщерни дружества, 26 национални газови пазари и 22 международни търговски центъра. Enel Green Power е подразделението за възобновяема енергия на италианската Enel Group.

Източник: SeeNews

"Лукойл Нефтохим Бургас" планира да започне реконструкция и разширение на топлоелектрическата централа на територията на комбината. От представения пред Комисията за енергийно и водно регулиране 5-годишен бизнес план за ТЕЦ "Лукойл Нефтохим Бургас", което е самостоятелното дружество - лицензиант по Закона за енергетиката, се вижда, че до 2024 г. в проекта ще бъдат вложени общо 339 млн. лв. Причината за това е, че сега съществуващата централа, която би следвало да подсигурява непрекъснатия производствен процес на химическите инсталации, често аварира, особено след изграждането на новия Комплекс за преработка на тежки остатъци хидрокрекинг на гудрон (H-Oil). Заявената нова ТЕЦ "Лукойл Нефтохим Бургас" ще бъде с 960 мВт топлинна и 257 мВт електрическа мощност. За сравнение - "Топлофикация София", която е най-голямата в страната, има 1253 мВт топлинна и 239 мВт електрическа мощност.

Източник: Капитал

Запор върху имоти за 940 978 лв., наложен от данъчните на свързаното с Васил Божков "Декарт" ООД, е отменен от Софийския админстративен съд. Фирмата е собственост на "Вабо систъмс" ЕООД и "Видео бет" АД. "Вабо сисъмс" е собственост на "Нове интернал" ООД, притежавано еднолично от Васил Божков. Повод за запорите са данъчни задължения от 117 000 лв. - главница и лихви, които "Декарт" не оспорва. Дружеството обаче твърди, че постановлението за запорите е немотивирано и несъразмерно. Обезпечителните мерки са наредени през август 2020 г. Дружеството оспорва пред директора на НАП-София, но на 21 септември той оставя в сила мерките. Възбранени са 10 имота, собственост на дружеството. Съдът приема, че постановлението на данъчните е незаконосъобразно и неправилно.

Източник: Сега

Националната електрическа компания (НЕК) надхвърли два пъти поставената цел за енергийни спестявания в периода 2017 - 2019 година. За посочения период енергийната компания трябваше да направи спестявания на 483 мегаватчаса от крайното си потребление. В резултат на реализираните мерки от НЕК са постигнали спестявания в крайното потребление, възлизащи на 1,01 хил. мегаватчаса. Тези спестявания са удостоверени от Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР). Енергийните спестявания са разликата при измерване или оценка на потребената енергия преди и след въвеждане на мерки за енергийна ефективност. Според изискванията на Закона за енергийната ефективност се определят цели за спестявания на търговци с електроенергия, топлопреносни предприятия и доставчици на топлинна енергия, както и на крайни снабдители с газ и търговците на течни и твърди горива.

Източник: investor.bg

Продажбите на "Хидравлични елементи и системи" АД през декември 2020 година са по-високи, отколкото бяха прогнозите за края на годината. Фирмата за производство на хидравлични помпи, хидравлични и пневматични двигатели отчита парични постъпления на стойност 3.59 млн. лева. С натрупване за цялата година сумата е общо за 50.90 млн. лева, което представлява спад от 17.58% в сравнение с приходите за 2019 година. Неодитираната брутна печалба на дружеството от Ямбол за 2020 година е 6.24 млн. лева. Мениджърите на "Хидравлични елементи и системи" АД прогнозират за януари 2021 година приходи от дейността в размер на 5.76 млн. лева, като ръстът в сравнение с първия месец на миналата година е 5.01 на сто.

Източник: Банкеръ       Българска стопанска камара 
В помощ на външнотърговската дейност
 

 


 
Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света
 

 
 
Новини от БСК и членовете на БСК

Работа от вкъщи: Как да разделим служебното от личното време

БСК: Нужен е ясен график за възстановяване на дейността на затворените бизнеси

Фитнесите на протест с ресторантьорите

АОБР представи приоритетите си за 2021 г.

Проведе се първата пленарна сесия на ИСС за новия мандат


Предстоящи събития

28 януари: Webinar “Дигитализиране управлението на фирмени разходи“

28 януари: Виртуални двустранни срещи (B2B) по време на Health Tech Hub Styria 2021

4 февруари: Уебинар: Финансиране на иновативни проекти и достъп до инвестиционен капитал чрез финансовите инструменти на Фонда на фондовете

8-12 февруари: Професионално обучение за придобиване на Професионална квалификация по професията “Техник-технолог по качеството на храни и напитки”

11 януари – 12 февруари: Анкета относно програма Interreg NEXT Черноморски басейн 2021-2027 г.

23 февруари: Уебинар „Невербална комуникация по време на преговори в дигитална среда“


Новини от NOBLESSE OBLIGE - списание на БСК

Финансовият инструмент като печеливша стратегия

Знаете ли, че…

Да успееш, без да напускаш България!

Отвъд КСО или възможно ли е бъдеще без устойчивост?

Иван Портних, кмет на гр. Варна: Варна успява да се справи с пандемията и да запази стабилно финансовото си състояние

Оспорване на класирането при кандидатстване по европейски проекти


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

DEVNET ASSOCIATE -
НОВ КУРС В СИСКО АКАДЕМИЯТА НА БСК

Новият курс, който Сиско мрежова академия предлага от м. юли 2020 г., цели да подготви специалисти за промените в областта на управлението на компютърните мрежи, а именно - тяхното автоматизиране.

График на курсовете в Сиско академията:

CCNA 1 – 30 януари 2021, съботно-неделен
DevNet – 6 февруари 2021, съботно-неделен

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
https://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК

Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензиран от Националната агенция за професионално образовине и обучение (НАПОО) през 2003 година и е национално призната обучаваща институция за осъществяване, валидиране и удостоверяване на професионална квалификация за лица над 16-годишна възраст.

Центърът издава документи за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности.
Центърът за професионално обучение на БСК организира:

Професионални обучения по проекти, включени в Националния план за действие по заетостта;
Начални и продължаващи професионални обучения;
Обучения по ключови компетентности;
Вътрешнофирмени обучения по заявка на партньорски организации;
Консултации за започване на дейности за организиране на професионално обучение;
КСеминари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обучителните услуги се предлагат на територията на цялата страна.
Формите на обучение са: дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, индивидуална, дистанционна и обучение чрез работа (дуална система на обучение). Формите на обучение, учебното време и броят на обучаемите в курса се определят от обучаващата институция. Те се съгласуват със заявителя на професионалното обучение.

За допълнителна информация:
тел. 932 09 69,
e-mail: a.katzarova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com


       Светът

Европа

Европейската централна банка създава център за изменение на климата, за да координира мисленето на банката за това как най-добре да включи въпросите на климата в паричната политика и банковия надзор, заяви президентът на ЕЦБ Кристин Лагард. "Сега стартираме нов център за изменение на климата, за да обединим по-ефективно различните експертни познания и направления на работа по климата в цялата банка", каза Лагард в своя реч пред конференция на Института за право и финанси към Университета във Франкфурт. "Центърът за изменение на климата осигурява структурата, която ни е необходима, за да се справим с проблема, с неотложността и решителността, който той заслужава“, добави тя. В речта си Лагард посочи, че в момента централните банки са изправени пред две тенденции: последиците от изменението на климата стават все по-видими и процесът на трансформация към нисковъглеродна икономика набира скорост. Според Лагард и двете тенденции включват рискове, въпреки че тя оценява като значително по-висок дългосрочния риск от неконтролирани климатични промени.

Източник: Reuters

Америка

Американската фармацевтична компания Merck & Co. преустановява дейността по разработването на двете си експериментални ваксини срещу Covid-19, след като данните от ранните проучвания показват, че те не са успели да генерират имунен отговор, сравним с този на естественото заразяване или съществуващите ваксини. Американският гигант, който разполага с дълга история за успешно разработване на ваксини, бе предприел различна стратегия от тази на конкурентите Pfizer Inc., Moderna Inc. и Johnson & Johnson, използвайки по-традиционен подход за фокусиране върху ваксини, базирани на отслабени вируси. Едната, наречена V590, е заимствала технология от ваксина срещу Ебола на Merck, а другата, V591, е базирана на ваксина срещу морбили, използвана в Европа. И V590, и V591 изостанаха в надпреварата за разработване на ваксини. Merck завърши набирането на първите участници за проучвания за безопасност на ранен етап в края на 2020 г., когато по-напредналите конкуренти Pfizer и Moderna се готвеха да докладват данни от последния етап за ефективността на своите ваксини. Merck получи междинни резултати от своите изпитания този месец.

Източник: investor.bg

Азия

Huawei Technologies Co е в начален етап на преговори за продажба на своите премиум марки смартфони P и Mate. Този ход на практика ще извади компанията от бизнеса за производство на смартфони от висок клас. Преговорите между най-големия производител на телекомуникационно оборудване в света и консорциум, воден от подкрепяни от правителството инвестиционни шанхайски фирми, продължават от месеци. По техните думи Huawei е започнал вътрешно проучване на възможността за продажба на марките още през миналия септември. Засега не е ясна стойността на евентуалната сделка. Доставките на телефони от серията Mate и P са на стойност 39.7 млрд. долара между третото тримесечие на 2019 и третото на 2020 г., според консултантската компания IDC. Huawei обаче все още не е взела окончателно решение за продажбата и преговорите може да не приключат успешно, според източниците на Reuters, тъй като китайският гигант все още се опитва да произвежда у дома своите вътрешно проектирани чипове от висок клас Kirin, които захранват смартфони.

Източник: Reuters

 
Индекси на фондови борси
25.01.2021
Dow Jones Industrial
30 960.00 (-36.98)
Nasdaq Composite
13 636.00 (92.93)
Стокови борси
25.01.2021
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)52.47
Heating oil ($US/gal.)1.5900
Natural gas ($US/mmbtu)2.6000
Unleaded gas ($US/gal.)1.5500
Gold ($US/Troy Oz.)1 855.10
Silver ($US/Troy Oz.)25.37
Platinum ($US/Troy Oz.)1 093.50
Hogs (cents/lb.)76.62
Live cattle (cents/lb.)122.95

       Опознай България

Ждрело Вратцата

Вратцата представлява тясно и скалисто ждрело, разположено по североизточните склонове на Врачанска планина, западните части на Стара планина. Ждрелото Вратцата се намира само на около половин километър от самият град Враца и притегателно място на всички, които се възхищават от природата, както за туристите, така и за всички алпинисти. В района на Природна забележителност Вратцата са запазени останки от средновековна крепост Вратица (IX-XIV в.). Там се е издигало старото укрепление и крепостните съоръжения, а стръмните планински склонове са били естествена врата, “порта” за пътя и средновековното селище по протежение на река Лева. Била е 200 метра дълга и един метър широка. Затова не без основание посочената от Прокопий Кесарийски крепост Валве (на латински означава “двукрила врата”) се локализира с укреплението при Вратцата. Предназначението й е било да прегражда пътя на славянските отреди през Врачанския пролом към Сердика и югозападните части на Балканския полуостров.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 26.01.2021
Българска версия: 30030, Английска версия: 2877

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2021. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031

Февруари 2021
 ПВСЧПСН
51234567
6891011121314
715161718192021
822232425262728

Март 2021
 ПВСЧПСН
91234567
10891011121314
1115161718192021
1222232425262728
13293031    

Април 2021
 ПВСЧПСН
13   1234
14567891011
1512131415161718
1619202122232425
172627282930  

Май 2021
 ПВСЧПСН
17     12
183456789
1910111213141516
2017181920212223
2124252627282930
2231      

Юни 2021
 ПВСЧПСН
22 123456
2378910111213
2414151617181920
2521222324252627
26282930    

Юли 2021
 ПВСЧПСН
26   1234
27567891011
2812131415161718
2919202122232425
30262728293031 

Август 2021
 ПВСЧПСН
30      1
312345678
329101112131415
3316171819202122
3423242526272829
353031     

Септември 2021
 ПВСЧПСН
35  12345
366789101112
3713141516171819
3820212223242526
3927282930   


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999