Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Четвъртък, 21 януари 2021 г., брой 5368
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.

 

        България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(21.01.2021)
  EUR   1.95583  
GBP   2.20841
USD   1.61625
CHF   1.81465
EUR/USD   1.2101*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.01   0 %  

Райкомерс
Конструкшън ЕАД,
търси да назначи
за гр. София
Водопроводчик
За повече информация:
Райкомерс Конструкшън
www.raicommerce.bg

 

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 

 

  • Търсене, подбор и контакт
  • Подробна проверена информация за кандидатите
  • Дистанционно събеседване
  • Трудови договори
  • Работни визи за България
Свържете се с нас!
БИК Капиталов пазар ЕООД
тел +359 2 980 38 53
beis.bia-bg.com

 

Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
arbitration.bia-bg.com

 


Финансови новини

Преките чужди инвестиции в страната от януари до ноември 2020 г. са в размер на 843,9 млн. евро (1,4% от БВП), като намаляват с 381,1 млн. евро (31,1%) спрямо същия период на предходната година, обявиха от БНБ. Само през ноември чуждите вложения възлизат на 122 млн. евро, при 103,7 млн. евро година по-рано. Привлеченият дялови капитал (вноски на чуждестранни компании в капитала на български дружества, както и плащания по сделки с недвижими имоти в страната) за периода от януари до ноември е отрицателен и възлиза на минус 1 млрд. евро. Това означава, че чуждестранни компании продават бизнеса си на български фирми и изтеглят капитали.

Източник: Труд

Близо 6000 фирми, чиято дейност бе блокирана с последните заповеди на здравния министър, са кандидатствали за безвъзмездна помощ пред НАП. Търговците в неработещите молове могат да получат 10% от оборота, а заведенията, фитнесите, туроператори и всички останали, засегнати от противоепидемичните мерки - 20 %. За подкрепа на затворените фирми от ОП "Иновации и конкурентоспособност" бяха пренасочени 156 млн. лв., като в процедурата бе включена НАП. Очакваното одобрение от Европейската комисия е получено.

Източник: Сега

 
Концесии

"Лъки инвест" ще може още 10 години да добива оловно-цинкови руди от находище "Говедарника" (преди "Дружба"). Правителството удължи концесията на компанията. Досегашният договор беше сключен през 2000 г. за срок от 20 години. Решението за удължаване на договора е по искане на самата "Лъки инвест", тъй като в находището има останали запаси, които могат да бъдат иззети. "Лъки инвест" и дъщерните й дружества държат концесиите за общо две находища в района на град Лъки. Освен от "Говедарника" компанията има право да добива руди също от находище "Джурково", където договорът й изтича през 2023 г.

Източник: Капитал

Дружества
Търговия на едро с трактори, машини и инвентар за селското стопанство и части за тях
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Печалба
за 2019 г.
(хил. лв.)
  1   Мегатрон ЕАД - София   6 264  
  2   Варекс ООД - София   3 074  
  3   Оптиком ООД - Стара Загора   900  
  4   Агромашина груп ООД - Монтана   851  
  5   Агрола ООД - Плевен   714  
  6   КББГ ЕООД - София   487  
  7   Агро Бул Сервиз ООД - Обнова   419  
  8   Агрокорпорейшън ООД - Тотлебен   378  
  9   Интерагри България АД - София   259  
  10   Полимекс София ЕООД - София   201  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 20.01.2021
  Обща стойност (BGN): 628 514.52  
Брой търгувани компании: 45
Premium 177 575.53
Standard 384 286.12
АДСИЦ 37 092.99
Структурирани 29 559.88
Най-голяма промяна в цените
БТФ Expat Macedonia MBI10 UCITS ETF ФОНД - София -42.73 %
Еврохолд България АД - София 15.45 %
BaSE - Акции: 119 782.15
BaSE - АДСИЦ: 39 379.98
  Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София
 
  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

КЗК отхвърли жалба за предполагаема злоупотреба с пазарно положение, подадена от местния дистрибутор на хранителни продукти Акорд Трейд срещу оператора на едро Метро Кеш енд Кери България. Не може да се установи зависимост между двете страни в производството, която би поставила някоя от тях в по-слабо и неблагоприятно положение, тъй като те работят на силно конкурентен пазар по отношение на броя на търговците на едро и търговските вериги. Следователно, Акорд Трейд е имала възможност да доставя своите продукти не само на Метро Кеш енд Кери България, но и на която и да е от търговските вериги в страната. В жалбата си Акорд Трейд се аргументира, че Метро Кеш енд Кери България е наложила неоправдани такси на компанията за бонуси за оборот, такси за логистика и реклама на сладкарски изделия в периода 2014-2018 г. Метро Кеш енд Кери България, подразделение на германското Metro, управлява 11 магазина, разположени в 9 от големите градове на страната.

Източник: SeeNews

Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" търси охрана за обектите си за следващите три години за 20 млн. без ДДС. Държавният резерв отговаря за съхранението и обновяването на запаси от стоки като горива, храни, лекарства и т.н., които складира в базите си. Според изчисленията на резерва за обектите й ще са необходими не по-малко от 412 охранители, като агенцията е посочила 3 типа обекти в зависимост от необходимата за тях охрана. Поръчката е обявена през декември, като срокът за подаването на оферти вече е изтекъл. Това се случва малко преди огромна част от дейността на агенцията да се отдели в новото държавно начинание - Държавна петролна компания, която ще получи складовете за горива.

Източник: Капитал

Министерският съвет одобри допълнителни разходи в размер на 150 000 000 лв. по бюджета на Министерството на отбраната за 2021 г. Те са за осигуряване на второто авансово плащане по договора между Министерството на отбраната и „FR.Lurssen Werfit GmbH & Co. KG” за построяване на два многофункционални модулни патрулни кораби за ВМС”. Новите кораби трябва да притежават способности да участват в широк спектър от морски операции на НАТО и ЕС, които да заменят част от наличните във ВМС кораби, неподлежащи на модернизация. Финансовата рамка на проекта е на стойност 984 000 000 лв. с ДДС. Строежът ще бъде извършен на територията на България в корабостроителен завод МТГ „Делфин“. Корабите се очаква да бъдат доставени съответно през 2025 и 2026 година.

Източник: offnews.bg

На над 320 милиона лева възлиза набраният капитал през Българска фондова борса за 2020 г., което е най-високата стойност в последните 12 години. БФБ записа успешна година и отличи допринеслите за развитието на капиталовия пазар в страната ни през 2020 г. Ръст от 39 на сто до 61 173 отбелязва броят на сделките на регулиран пазар през 2020 г. в сравнение с предишната. На 397 499 741 лв. възлиза оборотът на БФБ през 2020 г. като това е с 19 на сто повече в сравнение с предходната година, посочват от БФБ.

Източник: 24 часа

„Декотекс“ АД продаде дъщерното дружество Декотекс USA Inc. за сумата от 450 хил. долара, съобщи дружеството. Към днешна дата процедурата е приключила и 100% от притежаваните дружествени дялове са продадени, като не се съобщава името на купувача. След продажбата дъщерното дружество Декотекс USA Inc. е прекратено, считано от 1 януари 2021 г. Към края на септември „Декотекс“ отчете нетна печалба в размер на 224 хил. лв. и повишение на приходите от дейността до 2,6 млн. лв. спрямо малко над 2 млн. лв. към края на третото тримесечие на 2019 г.

Източник: investor.bg       Българска стопанска камара 
В помощ на външнотърговската дейност
 

 


 
Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света
 

 
 
Новини от БСК и членовете на БСК

Становище на БСК относно ЗИД на Закона за защита на конкуренцията


Предстоящи събития

25 януари: Пресконференция на АОБР: Представяне на приоритетите за 2021 г.

28 януари: Webinar “Дигитализиране управлението на фирмени разходи“

28 януари: Виртуални двустранни срещи (B2B) по време на Health Tech Hub Styria 2021

11 януари – 12 февруари: Анкета относно програма Interreg NEXT Черноморски басейн 2021-2027 г.

23 февруари: Уебинар „Невербална комуникация по време на преговори в дигитална среда“Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

DEVNET ASSOCIATE -
НОВ КУРС В СИСКО АКАДЕМИЯТА НА БСК

Новият курс, който Сиско мрежова академия предлага от м. юли 2020 г., цели да подготви специалисти за промените в областта на управлението на компютърните мрежи, а именно - тяхното автоматизиране.

График на курсовете в Сиско академията:

CCNA 1 – 30 януари 2021, съботно-неделен
DevNet – 6 февруари 2021, съботно-неделен

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
https://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК

Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензиран от Националната агенция за професионално образовине и обучение (НАПОО) през 2003 година и е национално призната обучаваща институция за осъществяване, валидиране и удостоверяване на професионална квалификация за лица над 16-годишна възраст.

Центърът издава документи за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности.
Центърът за професионално обучение на БСК организира:

Професионални обучения по проекти, включени в Националния план за действие по заетостта;
Начални и продължаващи професионални обучения;
Обучения по ключови компетентности;
Вътрешнофирмени обучения по заявка на партньорски организации;
Консултации за започване на дейности за организиране на професионално обучение;
КСеминари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обучителните услуги се предлагат на територията на цялата страна.
Формите на обучение са: дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, индивидуална, дистанционна и обучение чрез работа (дуална система на обучение). Формите на обучение, учебното време и броят на обучаемите в курса се определят от обучаващата институция. Те се съгласуват със заявителя на професионалното обучение.

За допълнителна информация:
тел. 932 09 69,
e-mail: a.katzarova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com


       Светът

Европа

Британската инфлация набра скорост през декември. Тенденцията се очаква да продължи през тази година на фона на мерките за борба с пандемията, Brexit и възстановяването на икономиката, които ще увеличат разходите за потребителите и бизнеса, съобщава Ройтерс. Потребителските цени са нараснали с 0,6% на годишна база след увеличение от 0,3% през ноември, съобщи Службата за национална статистика. Прогнозите на Ройтерс бяха за повишение от 0,5%. Временното облекчаване на ограниченията за пътуване заради COVID-19 спомогна за повишаване на цените за въздушните и морските пътувания, докато повишаването на цените на петрола в световен мащаб оскъпява горивата. Цените на дрехите също се покачват. Инфлацията е под целта на Английската централна банка (АЦБ) от 2% от средата на 2019 г., а пандемията на COVID-19 я доближи до нула. Проучване на икономистите на Ройтерс, публикувано миналата седмица, показа, че инфлацията вероятно ще се ускори до целта на АЦБ от 2% до края на тази година, а някои като Capital Economics смятат, че ще достигне връх от 2,5%.

Източник: investor.bg

Америка

Още с влизането си в Белия дом Джо Байдън ще подпише 17 президентски указа за отмяна на ключови мерки, въведени от предшественика му Доналд Тръмп, започвайки с връщането на САЩ в Парижкото споразумение за климата и в Световната здравна организация (СЗО). За да се ограничи разпространението на вируса, президентът ще подпише указ, който ще направи задължително носенето на маски във федералните учреждения и от федералните служители. За да смекчи последиците от пандемията за хората, изгубили доходите си, той ще удължи мораториума върху принудителното извеждане на такива хора от жилището им и ще замрази временно възстановяването на заеми от студенти, които следват във федерални учебни заведения. Демократът, обявил борбата срещу глобалното затопляне като един от приоритетите в управлението си, ще изпрати писмо до ООН, за да може до месец САЩ да се върнат в Парижкото споразумение, съобщи Джина Маккарти, която отговаря за действията по този въпрос в новия президентски екип.

Източник: 24 часа

Азия

Вносът на петрол от САЩ в Китай се утроява през 2020 година, показват данните на китайската митническа служба. През миналата година страната отчете рекордни нива на вноса на суровината въпреки пандемията от коронавирус. Китайските компании са се възползвали от търговско споразумение с Вашингтон и са купили 19,8 млн. тона петрол от САЩ. Само през декември Китай е внесъл 3,6 млн. тона американски петрол, показват още данните на статистиката. Въпреки стабилния ръст САЩ остават далеч назад по отношение на водещите търговски партньори на Китай при вноса на петрол. Лидер и тази година е Саудитска Арабия, която е доставила почти 85 млн. тона петрол на страната. Това е ръст от 1,9 на сто. Съвсем малко изостава Русия с 83,5 млн. тона и увеличение от 7,6% на годишна база. Третият по големина вносител на петрол за китайската икономика е Ирак - малко над 60 млн. тона, което е увеличение от 16 на сто спрямо 2019 година. Като цяло Китай, който е най-големият вносител на петрол в света, е купил 542,4 млн. тона суровина от своите търговски партньори през 2020 година.

Източник: investor.bg

 
Индекси на фондови борси
20.01.2021
Dow Jones Industrial
31 188.38 (257.86)
Nasdaq Composite
13 457.20 (260.07)
Стокови борси
20.01.2021
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)53.09
Heating oil ($US/gal.)1.6000
Natural gas ($US/mmbtu)2.5400
Unleaded gas ($US/gal.)1.5400
Gold ($US/Troy Oz.)1 871.40
Silver ($US/Troy Oz.)26.00
Platinum ($US/Troy Oz.)1 115.50
Hogs (cents/lb.)73.08
Live cattle (cents/lb.)118.88

       Опознай България

Крепост Хисарлъка

На около 30 минути от центъра на Кюстендил се намира крепостта Хисарлъка – в най-високата равнинна част на хълма Хисарлъка. Хълмът е североизточна разклонение на Осоговската планина. Тук някога римляните построили Акропола на древна Пауталия. Самата крепост е строена в края на ІV – началото на V век. Реставрирана през VІ в., тя оцелява през Първата и Втората българска държава и е съборена от османските завоеватели през XV в. Представлявала е неправилен многоъгълник с дължина 230 м и широчина 125 м. Най-главната и най-широка порта е на източната стена, близо до главния път. Крепостната стена в зависимост от терена има различни ширини – от 1,60 до 3,00 м. Предполагаемата височина на стените е 10 м, а височината на кулите – 12 м. Крепостта е една от най-значимите в България и е обявена за паметник на културата от национално значение.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 21.01.2021
Българска версия: 29933, Английска версия: 2877

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2021. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031

Февруари 2021
 ПВСЧПСН
51234567
6891011121314
715161718192021
822232425262728

Март 2021
 ПВСЧПСН
91234567
10891011121314
1115161718192021
1222232425262728
13293031    

Април 2021
 ПВСЧПСН
13   1234
14567891011
1512131415161718
1619202122232425
172627282930  

Май 2021
 ПВСЧПСН
17     12
183456789
1910111213141516
2017181920212223
2124252627282930
2231      

Юни 2021
 ПВСЧПСН
22 123456
2378910111213
2414151617181920
2521222324252627
26282930    

Юли 2021
 ПВСЧПСН
26   1234
27567891011
2812131415161718
2919202122232425
30262728293031 

Август 2021
 ПВСЧПСН
30      1
312345678
329101112131415
3316171819202122
3423242526272829
353031     

Септември 2021
 ПВСЧПСН
35  12345
366789101112
3713141516171819
3820212223242526
3927282930   


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999