Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Четвъртък, 26 ноември 2020 г., брой 5335
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.

 

        България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(26.11.2020)
  EUR   1.95583  
GBP   2.19438
USD   1.64494
CHF   1.80510
EUR/USD   1.1890*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.11   0 %  

Райкомерс
Конструкшън ЕАД,
търси да назначи
за гр. София
Работник
Технически ръководител
Водопроводчик
Машинист ПСМ (багерист)
За повече информация:
Райкомерс Конструкшън
www.raicommerce.bg

 

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 

 

  • Търсене, подбор и контакт
  • Подробна проверена информация за кандидатите
  • Дистанционно събеседване
  • Трудови договори
  • Работни визи за България
Свържете се с нас!
БИК Капиталов пазар ЕООД
тел +359 2 980 38 53
beis.bia-bg.com

 

Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
arbitration.bia-bg.com

 


Общи събрания днес
  Виастрой АД - Ловеч
Мак АД - Габрово
СБХ Кариера АД - София
Сердика Пропъртис АДСИЦ - София
София Хотел Балкан АД - София
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Минималната работна заплата ще стане 650 лв. от 1 януари 2021 г. Размерът й ще се повиши с 6,6% в сравнение с настоящата година, реши правителството. Предлаганият нов размер на минималната работна заплата от 650 лв. ще допринесе за намаляване на бедността сред работещите, намаляване на неравенствата в разпределението на доходите, повишаване на покупателната способност и потреблението на най-нискодоходните групи от пазара на труда. От 1 януари 2021 г. минималната работна часова заплата ще бъде 3,92 лв.

Източник: 24 часа

Парламентът прие рамката на държавния бюджет за 2021 година на второ четене. Пет милиарда и 484 милиона лева ще бъде дефицитът в държавната хазна догодина. Бюджетът предвижда приходи в размер на 27, 051 млрд. лв., разходи в размер на 15, 817 млрд. лв. и бюджетни взаимоотношения (трансфери) в размер на 15, 268 млрд. лв. Заложен е ръст на БВП от 2,5%. Заедно с приходите и разходите по Консолидираната фискална програма (държавният бюджет заедно с бюджетите на общините, на съдебната власт, на здравната каса и Държавното обществено осигуряване и др.) дефицитът през 2021 г. ще е по-малък - 4.9 млрд. лв. Предвиден е буфер от 600 млн. лв., в случай че ситуацията с пандемията COVID-19 се влоши и доведе до необходимост от извънредно осигуряване на ресурси.

Източник: Банкеръ

 
Концесии

Пловдивското дружество „Баластриери" ЕООД е новият концесионер на находище „Узунпара", от което се добиват строителни материали - баластра, реши Министерският съвет, одобрявайки поисканата от предишния концесионер промяна. Находище „Узунпара" се намира на територията на общините Стамболийски и Родопи, Пловдивска област. Концесията за него е предоставена през април 2007 г. за 25 години на „Агро Ерг" ООД, гр. Пловдив. Правата и задълженията по предоставената концесия се прехвърлят изцяло на „Баластриери" ЕООД. Условията по концесионния договор остават без промяна. Съгласно друго правителствено решение „Хидрострой“ АД ще проучва строителни материали в площ „Българска поляна", разположена в землищата на с. Буйново, Търговище. Разрешението за проучване се предоставя за срок от една година. През този период „Хидрострой" АД ще вложи минимум 45 000 лв. в проучвателните дейности.

Източник: Банкеръ

Дружества
Рязане, профилиране и обработване на скални материали
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Печалба
за 2018 г.
(хил. лв.)
  1   Декор ООД - Хасково   1 803  
  2   Балканстон ЕООД - София   1 231  
  3   Ейч Би Минералс ООД - София   481  
  4   Булстоун ООД - Варна   341  
  5   Йотов Стоун ЕООД - Мездра   332  
  6   Попчев Стоун Дизайн ЕООД - Слънчево   245  
  7   Стоа ООД - София   241  
  8   Копривлен мрамор ЕООД - Копривлен   141  
  9   Европлан ООД - София   116  
  10   Бумар АД - Сандански   101  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 25.11.2020
  Обща стойност (BGN): 2 814 878.65  
Брой търгувани компании: 40
Premium 192 451.02
Standard 2 504 778.32
АДСИЦ 117 649.32
Най-голяма промяна в цените
Актив Пропъртис АДСИЦ - Пловдив -12.63 %
Лавена АД - Шумен 10.23 %
BaSE - Акции: 60 787.15
BaSE - АДСИЦ: 249.96
  Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София
 
  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Златодобивната компания "Горубсо - Кърджали" е придобила малък дял в канадската Velocity Minerals, която проучва и разработва проекти за добив на злато в Югоизточна България. Успешно е приключила и обявената мината седмица сделка, с която Dundee Precious Metals (DPM), собственик на мините в Челопеч и Крумовград, прави стратегическа инвестиция във Velocity, придобивайки 9.99% от акциите за 6.7 млн. канадски долара (5.1 млн. американски долара). Инвестицията на новия български акционер "Горубсо", с който Velocity си партнира от години, е по-малка - 250 хил. канадски долара. Velocity планира да инвестира новото финансиране в разработване на проекта "Розино", за който вече има изготвена икономическа оценка, както и в прочуването на други площи за злато в региона.

Източник: Капитал

Три български фирми влязоха в класацията на "Делойт" за 50-те най-бързо растящи технологични компании. Това са "Корс Дот", "Сторпул Сторидж" и "КлаудКарт", които се класират съответно на 13-то, 46-то и 50-то място. Българските фирми "Ендуросат" и "Нотолитикс" са отличени в категорията "Изгряващи звезди". За конкурса показателен е факта, че 84% от компаниите участват за първи път в класацията. Софтуерните фирми отново доминират, като се включват с 30 участници. Секторът на медиите и развлеченията се представя с 11 компании от общо 50. Регионалната класация на "Делойт" за Централна Европа за бързо растящи компании в технологичния сектор се провежда за 21-ва поредна година.

Източник: mediapool.bg

Нетната консолидирана печалба на „Доверие обединен холдинг“ АД се е увеличила над четири пъти през деветмесечието до края на септември в сравнение с година по-рано, достигайки 15,5 млн. лв. Приходите от дейността нарастват с 91% до 235,4 млн. лв. спрямо 122,6 млн. лв. през деветмесечието на 2019 г. От отчета се вижда, че нетните приходи от продажба на продукция са нараснали почти двойно до 6,8 млн. лв., докато тези от продажба на стоки и услуги остават без промяна. Забелязва се ръст в приходите от лихви до над 66 млн. лв. спрямо 120 хил. лв. година по-рано, както и 15,4 млн. лв. от положителни разлики от промяна на валутните курсове. Така общо финансовите приходи достигат 122,3 млн. лв. спрямо 2,5 млн. лв. през предходната година. Към 30 септември групата е предоставила заеми към свързани и несвързани лица /заедно с натрупаните лихви/ в размер на малко над 811 млн. лв., в това число от лицензирана банкова дейност – 752,5 млн. лв.

Източник: investor.bg

Индустриален холдинг България АД отчете 8 млн. лв. консолидирана загуба за групата за деветмесечието на 2020 г., след консолидирана печалба за групата от 10,5 млн. лв. за деветмесечието на 2019 г., което е влошаване с около 18,5 млн. лв. Резултатът преди данъци се влошава с 19,4 млн. лв. Около половината от влошаването е резултат от обезценки на всичките пет кораби на дружеството в размер на 8,8 млн. лв. Към 30 септември 2020 г. ръководството на “ИХБ“ е направило анализ и е установило, че съществуват индикатори за обезценка на активите от сектор „Морски транспорт“ – корабите м/к Емона, м/к Карвуна, м/к Антея, м/к Даймънд Сий и м/к Даймънд Скай. Ръководството е извършило тест за обезценка на корабите към 30 септември 2020 г., като е взело предвид редица фактори, включително спада на фрахтовия пазар в резултата на намалението на световната търговия, свързано с пандемията на COVID-19 и рестриктивните мерки, предприети от държавите по цял свят за ограничаване на разпространението й.

Източник: investor.bg

Частен съдебен изпълнител предложи на търг зала "Универсиада", разположен в един от най-скъпите квартали на София за 10.5 млн. лева. Тя е част от активите на фалираната Корпоративна търговска банка. Това на практика е намаление на цената с 33% , в сравнение с тази, на която се предлагаше имотът през юни 2018 година. Тогава началната му тръжна цена беше определена на 15.6 млн. лева. „Стопяването“ й с времето е съвсем законно и „аргументирано“ - с липсата на интерес към предлагания имот, който при всеки пореден търг се обезценява с по около 1.5 милиона лева. След първите поискани 15.6 млн.лв., тя падна на 14 млн. лв , преди година беше 11.928 млн. лв., а накрая - 10.488 млн. лева. Срещу тази сума се предлага масивната сграда със застроена площ от 4130 кв. метра. Става дума за три зали, за десет кабинета, за една радиокабина, за една осветителна кабина, три коментаторски кабини и четири стаи - съблекални, както и за машини и оборудване. Към първоначално изградената сграда е правено допълнително пристрояване и към момента - по кадастрална карта, залата вече е 4317 кв. метра. Освен нея, в обявената цена влиза и стойността на прилежащия терен - 19 898 кв. метра.

Източник: Банкеръ

Регулирана информация       Българска стопанска камара

 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Новини от БСК и членовете на БСК

Бизнесът настоя за компенсации заради затварянето

ИКЕМ навърши 11 години

БАИЗ с позиция срещу по-строгите антиепидемични мерки

БАЗФ с позиция относно новите противоепидемични мерки

1,12 млрд. лв. е съвкупното въздействие от дейността на Лидл България върху икономиката на страната за 2019

Ефекта от пандемията и промените в начина на работа

Вижте новата заповед на МЗ за въвеждане на противоепидемични мерки!

Ефекти на заетостта върху общата численост на населението в Р България

ВКЛЮЧЕТЕ СЕ В АНКЕТАТА НА БСК: „2020 г. ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА БИЗНЕСА“. Срок: 9 декември 2020 г.!


Предстоящи събития

26 ноември: Уебинар на тема: "Онлайн бизнес срещи с германската компания ДРЕКСЕЛМАЙЕР"

24-26 ноември: Виртуални двустранни срещи (B2B) по време на Free From Functional Food Expo 2020

23-27 ноември: Есенна международна HR конференция на БАУХ

27-28 ноември: Базар на професиите

3 декември: Уебинар: Японска бизнес култура и особености при износа на хранителни продукти за Япония


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:
Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

DEVNET ASSOCIATE -
НОВ КУРС В СИСКО АКАДЕМИЯТА НА БСК

Новият курс, който Сиско мрежова академия предлага от м. юли 2020 г., цели да подготви специалисти за промените в областта на управлението на компютърните мрежи, а именно - тяхното автоматизиране.

График на курсовете в Сиско академията:

CCNA 3 – 24 октомври 2020, съботно-неделен
CCNA 1 – 7 ноември 2020, съботно-неделен
DevNet – 7 ноември 2020, съботно-неделен

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
https://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 
Център за професионално обучение на БСК

Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензиран от Националната агенция за професионално образовине и обучение (НАПОО) през 2003 година и е национално призната обучаваща институция за осъществяване, валидиране и удостоверяване на професионална квалификация за лица над 16-годишна възраст.

Центърът издава документи за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности.
Центърът за професионално обучение на БСК организира:

Професионални обучения по проекти, включени в Националния план за действие по заетостта;
Начални и продължаващи професионални обучения;
Обучения по ключови компетентности;
Вътрешнофирмени обучения по заявка на партньорски организации;
Консултации за започване на дейности за организиране на професионално обучение;
КСеминари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обучителните услуги се предлагат на територията на цялата страна.
Формите на обучение са: дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, индивидуална, дистанционна и обучение чрез работа (дуална система на обучение). Формите на обучение, учебното време и броят на обучаемите в курса се определят от обучаващата институция. Те се съгласуват със заявителя на професионалното обучение.

За допълнителна информация:
тел. 932 09 69,
e-mail: a.katzarova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com


       Светът

Европа

Великобритания и ЕС постигнаха частично споразумение, което очертава новите партньорски отношения в сферите на търговията със стоки, услугите и транспорта. Това заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен пред Европейския парламент. Тя добави, че преговорите по търговското споразумение между двете страни е отчело „истински напредък” на последната среща, но е категорична, че рискът Великобритания да напусне ЕС без сделка на 31 декември остава. Въпреки тази опасност председателят на ЕК заяви, че блокът е подготвен за такъв сценарий и няма място за притеснение. „Следващите дни ще бъдат решаващи. Европейският съюз е добре подготвен за сценарий без сделка, но, разбира се, предпочитаме да имаме споразумение“, заявява Урсула фон дер Лайен пред Европейския парламент. Трите основни пречки, които възпрепятстват сделката, са разпределянето на риболовните квоти и достъпа до водите, уточняване на въпроса за конкуренцията и държавната помощ, както и въпросът за намиране на „начин за уреждане на бъдещи спорове”.

Източник: economic.bg

Америка

Федералната комисия по комуникациите (FCC) в САЩ официално обяви и китайската технологична компания ZTE за заплаха за националната сигурност. ZTE се разглежда като по-малкия брат на Huawei, като и двете компании са производители на телекомуникационно оборудване и смартфони и са базирани в провинция Шънжън в Китай. Целта на американските власти е да спре разпространението на оборудването на двете компании в по-слабо населената част от САЩ, където те се предпочитат от телекомите, заради по-ниската си цена. Вкарването на ZTE в списъка с национални заплахи вероятно ще означава, че телекомите в САЩ няма да получават федерални субсидии за поддържането на оборудването в слабо населените райони. На 10 декември комисията ще реши какви точно ще са правилата за вкарването на оборудване в черния списък. И двете компании отричат да са заплаха за националната сигурност на САЩ. Администрацията на Доналд Тръмп започна войната си срещу Huawei официално през 2019 г., но и преди това отношенията между двете страни не бяха особено приятелски. 

Източник: Капитал

Азия

Японският автомобилен концерн Toyota отново спря работата в своя завод в Южна Индия, тъй като представителите на работническия профсъюз в него продължават да стачкуват. Операциите в двете производствени съоръжения в комплекса на Toyota в индустриалния център на Бидади, щата Карнатака, бяха спрени първоначално на 10 ноември, след като представителите на синдиката обявиха стачка заради дисциплинарните действия, предприети от ръководството срещу един от техните колеги. Ситуацията в завода е описана от Toyota като „нестабилна“ поради проблемите между персонала и ръководството. Според концерна враждебните действия на някои членове на синдиката са довели до „липсата на благоприятна и безопасна атмосфера" в производственото съоръжение. В резултат на това производителят не е имал друг избор, освен да обяви за пореден път спиране на дейността в завода. Преди това Министерството на труда на щата Карнатака забрани първата стачка на работниците и „блокирането“ на дейността на предприятието, обявено от ръководството на Toyota на 19 ноември.

Източник: Associated Press

 
Индекси на фондови борси
25.11.2020
Dow Jones Industrial
29 872.47 (-173.77)
Nasdaq Composite
12 094.40 (57.62)
Стокови борси
25.11.2020
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)45.94
Heating oil ($US/gal.)1.4000
Natural gas ($US/mmbtu)2.9300
Unleaded gas ($US/gal.)1.2800
Gold ($US/Troy Oz.)1 809.10
Silver ($US/Troy Oz.)23.46
Platinum ($US/Troy Oz.)973.80
Hogs (cents/lb.)67.68
Live cattle (cents/lb.)114.18

       Опознай България

Национален военен университет “Васил Левски”

Националният военен университет “Васил Левски” води началото си от есента на 1878 г., когато на 1 септември във Филипопол (дн. Пловдив) императорският руски комисар в България генерал-адютант княз Александър Михайлович Дондуков-Корсаков назначава първия команден състав на Софийското военно училище, състоящ се от шест души. В Пловдив училището се разполага в Първоначалното училище “Света Троица”, което се е намирало в старата част на днешния град. Преместването на училището в София се извършва от 14 до 19 ноември – до Пазарджик с влак, а от там пеша. Първият район на училището в София е бивша турска военна болница, която се е намирала зад днешния Централен военен клуб. Там на 26 ноември 1878 г. училището официално е осветено и открито. Днес тази дата е официалният празник на университета. На 10 май 1879 г. е произведен Първият випуск в състав 165 души. Тези офицери участват в защитата на Отечеството по време на Сръбско-българската война като капитани, а впоследствие изнасят на плещите си подготовката и участието на българската армия във войните за национално обединение и прославят българското оръжие по бойните полета на Тракия, Македония и Добруджа. През 1892 г. военното училище се премества в своя втори район в София (днешния на ВА “Г. С. Раковски”), който специално е построен за него. След промените в България на 9 септември 1944 г. училището се нарича Народно военно училище и за негов патрон е определен Апостола на свободата Васил Левски. С решение на ХХХІХ Обикновено народно събрание от 14 юни 2002 г. трите военни училища във Велико Търново, Шумен и Долна Митрополия са преобразувани в Национален военен университет “Васил Левски”. (Източник: www.nvu.bg)


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 26.11.2020
Българска версия: 29965, Английска версия: 2879

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2020. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999