Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Понеделник, 23 ноември 2020 г., брой 5332
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.

 

        България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(23.11.2020)
  EUR   1.95583  
GBP   2.18790
USD   1.64868
CHF   1.80911
EUR/USD   1.1863*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.11   0 %  

Райкомерс
Конструкшън ЕАД,
търси да назначи
за гр. София
Работник
Технически ръководител
Водопроводчик
Машинист ПСМ (багерист)
За повече информация:
Райкомерс Конструкшън
www.raicommerce.bg

 

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 

 

  • Търсене, подбор и контакт
  • Подробна проверена информация за кандидатите
  • Дистанционно събеседване
  • Трудови договори
  • Работни визи за България
Свържете се с нас!
БИК Капиталов пазар ЕООД
тел +359 2 980 38 53
beis.bia-bg.com

 

Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
arbitration.bia-bg.com

 


Общи събрания днес
  Боряна АД - Червен бряг
Бул Х прес АД - София
Лъки 2006 АД - Пловдив
Магнетик Хед Текнолоджис / България/ АД - Разлог
Прайм Пропърти БГ АДСИЦ - София
Проплус АД - София
Сердика Пропъртис АДСИЦ - София
Флаш медиа АД - София
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Парламентът прие на второ четене промените в Закона за задълженията и договорите, с които се въвежда 10-годишната абсолютна давност за дълговете на физически лица. С изтичането на давността кредиторите няма да имат право принудително да изискват погасяване на даденото задължение, като така се слага край на т.нар. "вечни длъжници". Давността няма да се прилага при вземания за непозволено увреждане, неоснователно обогатяване, издръжка, трудово възнаграждение, обезщетения по Кодекса на труда, както и при вземания по приватизационни сделки и по повод имущество, реституирано по реда на нормативен акт.

Източник: 24 часа

Тричленен състав на Върховния административен съд отмени текстове от Наредба № 18 касовите апарати и софтуера за управление на продажбите в търговките обекти. Съдът обяви за нищожни разпоредби, свързани с регистрирането на софтуерите, техническите изисквания за тях, както и изискванията към продажбите чрез електронен магазин. Делото бе образувано по жалби на над 40 бизнес организации и фирми още преди година. Те атакуваха опитите за свръхрегулация върху фирмите от страна на НАП, които противоречат на българското и европейското законодателство, ограничават свободната инициатива, увреждат конкуренцията и пораждат дискриминация. 

Източник: Сега

 
Дружества
Производство на сапун, миещи, почистващи и полиращи препарати
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Печалба
за 2018 г.
(хил. лв.)
  1   Фикосота ООД - Шумен   12 988  
  2   Балев Корпорейшън ЕООД - Варна   10 170  
  3   Мексон ООД - Пловдив   1 169  
  4   Индустриална химия ЕООД - Долно Камарци   447  
  5   Севън Топс БГ ООД - Браниполе   302  
  6   Булеко 2000 ООД - София   281  
  7   Перилис Трейдинг ЕООД - Кичево   268  
  8   Москов и син ЕООД - София   247  
  9   Ароматик ООД - Казанлък   208  
  10   Випера Химикал ЕООД - Димитровград   176  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 20.11.2020
  Обща стойност (BGN): 112 950.49  
Брой търгувани компании: 34
Premium 46 404.79
Standard 55 175.72
АДСИЦ 11 259.93
Структурирани 110.05
Най-голяма промяна в цените
Холдинг Света София АД - София -6.84 %
Химимпорт АД - София 4.02 %
BaSE - Акции: 65 781.29
BaSE - АДСИЦ: 2 813.50
  Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София
 
  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

В началото на ноември 2020 г. Integral Venture Partners обяви, че прави стратегическа инвестиция в "Булсатком", като се включва "в капиталовата структура на компанията". Едноличен собственик на "Булсатком" от години е базираното в Лондон дружество Bulsatcom Investment Limited, а негова шапка е британско Bulsatcom UK Holdco Ltd. То държи акциите на всички инвеститори, част от които са бивши кредитори на оператора. Не е ясно и от кои инвеститори Integral купува дялове, но с навлизането на фонда основните играчи стават шест, като те държат обикновени и привилегировани акции. Сред тях са нюйоркският фонд BlackRock (който досега притежаваше най-голям дял от около 34%), основателят на компанията Пламен Генчев (с около 20% от обикновените акции), лондонският фонд за подценени активи Blantyre Capital (който управлява капиталовложенията на външни инвеститори), Българската банка за развитие (ББР) и Европейската банка за възстановяване и развитие (EБВР).

Източник: Капитал

„Хидравлични елементи и системи“ АД (ХЕС) отчита по-слаби продажби през октомври, но по-висока печалба за десетте месеца на 2020 година, което се дължи на държавните субсидии в помощ на компаниите по време на пандемията от COVID -19, както и на намаление на отчисленията за амортизации. Печалбата на „Хидравлични елементи и системи“ се е повишила с 15,3% през първите десет месеца на година в сравнение със същия период на миналата година. През октомври дружеството отчита брутна печалба в размер на 1,4 млн. лв. и с натрупване от началото на годината в размер на 5,2 млн. лв. Ръстът от началото на годината спрямо предходната се дължи на получени субсидии от държавата във връзка с мерките срещу COVID -19, както и на намаление на отчисленията за амортизации.

Източник: investor.bg

Първият извън столицата технологичен парк в страната ще бъде открит официално в Габрово. Той е изграден в Техническия университет в града и включва в себе си общо 18 лаборатории от Център за компетентност „Интелигентни, мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“, Център за върхови постижения „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, Център за компетентност „Квантова комуникация, интелигентни системи за сигурност и управление на риска“ (QUASAR) и Център за компетентност „Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни“, финансирани от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Общата стойност на проекта Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии“ е 23 569 719 лева.

Източник: Банкеръ

Четири от деветте общински дружества във В. Търново отчитат загуби в размер на 464 000 лв. за 9-месечието на годината. Най-големи са загубите на Комплексния онкологичен център – 388 000 лв., следван от Общинската туристическа агенция “Царевград Търнов” с 33 000 лв., “Инвестстрой-92” с 26 000 лв. и “Организация на движението, паркинги и гаражи”, отчело загуба в размер на 17 000 лв. Останалите пет дружества са реализирали печалба в размер от 110 000 лв., като най-голяма е на Центъра за психично здраве – 85 000 лв., “Обредни дейности” – 13 000 лв., и Специализираната белодробна болница “Д-р Трейман” с 10 000 лв. Центърът за рехабилитация и спортна медицина и Центърът за кожни заболявания са на плюс с по 1000 лв. Така обобщеният консолидиран резултат на общинските търговски дружества е отрицателен и е в размер на минус 354 000 лв.

Източник: Янтра - Велико Търново

Възстановяването и поддръжката на интегрираната система за наблюдение на българо-турската граница в участъка от ГКПП „Лесово“ до р. Резовска ще струва 10 000 000 лева без ДДС. Това става ясно от регистъра с обществени поръчки на Министерството на вътрешните работи. Цялата сума ще бъде похарчена за срок от 4 години. Интегрираната система за наблюдение по южната ни граница беше изградена с договор от 2013 г., финансиран от европейския фонд "Външни граници". Тя се състои от сигнално-охранителни системи, наблюдение на граничните контролно-пропускателни пунктове "Лесово" и "Малко Търново, подземни кабели, трафопостове, стационарни постове, единна комуникационна система и други елементи. Част от финансовите средства - 6 880 354 лева, са осигурени от ЕС по фонд „Вътрешна сигурност“, а остатъкът от средствата до прогнозната стойност ще бъдат осигурени от други източници на финансиране, включително с бюджетни средства.

Източник: Сега       Българска стопанска камара

 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Новини от БСК и членовете на БСК

Виолина Маринова, член на УС на БСК, е „Мисис Икономика“ за 2020 г.

ВАС отмени част от текстовете в Наредбата за касовите апарати

ВКЛЮЧЕТЕ СЕ В АНКЕТАТА НА БСК: „2020 г. ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА БИЗНЕСА“. Срок: 9 декември 2020 г.!

БСК обявява конкурс за детска рисунка и новогодишно пожелание на тема "2021 (по)желания". Срокът за кандидатстване е 24 ноември!


Предстоящи събития

24 ноември: Онлайн представяне на информационната система за повторна употреба на отпадъците

24 ноември: Форум "Бъдещето на парите"

25 ноември: Устойчивост в сектора на недвижими имоти: Кръгова икономика

25 ноември: Уебинар: Приложение на децентрализирани технологии (блокчейн) в бизнеса

24-25 ноември: Career Show Hybrid

26 ноември: Уебинар на тема: "Онлайн бизнес срещи с германската компания ДРЕКСЕЛМАЙЕР"

24-26 ноември: Виртуални двустранни срещи (B2B) по време на Free From Functional Food Expo 2020

23-27 ноември: Есенна международна HR конференция на БАУХ

27-28 ноември: Базар на професиите

3 декември: Уебинар: Японска бизнес култура и особености при износа на хранителни продукти за Япония


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:
Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

DEVNET ASSOCIATE -
НОВ КУРС В СИСКО АКАДЕМИЯТА НА БСК

Новият курс, който Сиско мрежова академия предлага от м. юли 2020 г., цели да подготви специалисти за промените в областта на управлението на компютърните мрежи, а именно - тяхното автоматизиране.

График на курсовете в Сиско академията:

CCNA 3 – 24 октомври 2020, съботно-неделен
CCNA 1 – 7 ноември 2020, съботно-неделен
DevNet – 7 ноември 2020, съботно-неделен

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
https://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 
Център за професионално обучение на БСК

Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензиран от Националната агенция за професионално образовине и обучение (НАПОО) през 2003 година и е национално призната обучаваща институция за осъществяване, валидиране и удостоверяване на професионална квалификация за лица над 16-годишна възраст.

Центърът издава документи за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности.
Центърът за професионално обучение на БСК организира:

Професионални обучения по проекти, включени в Националния план за действие по заетостта;
Начални и продължаващи професионални обучения;
Обучения по ключови компетентности;
Вътрешнофирмени обучения по заявка на партньорски организации;
Консултации за започване на дейности за организиране на професионално обучение;
КСеминари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обучителните услуги се предлагат на територията на цялата страна.
Формите на обучение са: дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, индивидуална, дистанционна и обучение чрез работа (дуална система на обучение). Формите на обучение, учебното време и броят на обучаемите в курса се определят от обучаващата институция. Те се съгласуват със заявителя на професионалното обучение.

За допълнителна информация:
тел. 932 09 69,
e-mail: a.katzarova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com


       Светът

Европа

Коронавирусът заплашва бъдещето на германските коледни базари, заяви ръководител на браншова организация. Тази година площадите на германските градове няма да се изпълнят с аромата на греяно вино и сладкиши с джинджифил. Пандемията от коронавируса направи така, че повечето от традиционните коледни базари в Германия да не отворят врати заради опасенията от разпространение на заразата. Но изпълнителите, които обикновено осигуряват на посетителите музикални и други развлечения, се опасяват, че ако не се направи нищо, базарите няма да се върнат никога. "Ако (пазарите) не оцелеят в коронавирусната криза, то фестивалите и коледните базари, които познаваме и обичаме, няма да ги има за в бъдеще", каза Франк Хакелберг, председател на Германското сдружение на изпълнителите. По думите му тазгодишното решение за отмяна на коледните базари е по същество "забрана за работа" за много от изпълнителите, които разчитат на тази сезонна заетост. Организацията на Хакелберг представлява около 5000 компании, повечето от които семейни. Много от тях сега са застрашени от банкрут.

Източник: Associated Press

Америка

General Motors (GM) обяви, че ускорява плановете си за електрически автомобили и камиони, за да настигне Tesla. През последните няколко години създадената от Илън Мъск компания не само доминира на пазара, но продължава да привлича инвеститори, което доведе пазарната й стойност до рекордни нива, въпреки че едва наскоро започна да прави устойчива печалба. В презентация пред финансови анализатори в четвъртък най-големият автомобилен производител в САЩ заяви, че ускорява плановете си за електрификация. Компанията предвижда да инвестира 27 млрд. долара до 2025 г., което е със 7 млрд. повече от предишните намерения на компанията. "Готови сме да бъдем лидери при електрическите превозни средства", заяви изпълнителният директор на компанията Мари Бара, като допълни, че електромобилите са в основата на развитието на бизнеса и в създаването на стойност за акционерите. Тя изтъкна, че компанията иска да бъде част от решението на климатичните промени, които са реални. GM планира да представи 30 нови електрически модела до 2025 г., което е с около 10 повече, отколкото беше планирано преди това. 

Източник: Капитал

Азия

Китайският Shein може би е най-големият сайт за пазаруване, за който никога не сте чували. Компанията за бърза мода посяга към територията на по-утвърдени конкуренти като Zara и H&M. Тя се превърна в най-голямата, изцяло онлайн, модна компания в света по приходи от продажби на собствени марки, сочат данни на Euromonitor. Базираната в Нанджин Shein е основана през 2008 г. и е насочена към поколението Z, което активно ползва социални мрежи. За целта компанията работи с инфлуенсъри в Instagram и TikTok, както и с кодове за отстъпки, за да привлича по-младите купувачи на все по-населения пазар на модни продукти. Shein предлага евтини модели и всяка седмица качва стотици нови продукти в приложението си. Цената за рокля е около половината на тези в Zara, сочи скорошно проучване на цените на Societe Generale. „Може да спестите пари, което е важно, когато купувате дрехи, защото модата се променя толкова бързо“, твърди 23-годишната Ребека Рондън, която е студентка във Валенсия, Испания, и чийто профил в Instagram сравнява десетки продукти от Shein и Zara.

Източник: Reuters

 
Индекси на фондови борси
20.11.2020
Dow Jones Industrial
29 263.48 (-219.75)
Nasdaq Composite
11 855.00 (-49.74)
Стокови борси
20.11.2020
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)45.48
Heating oil ($US/gal.)1.2900
Natural gas ($US/mmbtu)2.7000
Unleaded gas ($US/gal.)1.1800
Gold ($US/Troy Oz.)1 872.00
Silver ($US/Troy Oz.)24.32
Platinum ($US/Troy Oz.)954.40
Hogs (cents/lb.)65.35
Live cattle (cents/lb.)110.65

       Опознай България

Ден на Св. благоверен княз Александър Невски

На 23 ноември православната църква чества деня на Св. благоверен княз Александър Невски (1220 - 1263). Роден през 1220 г, той живял по времето, когато руските земи били под татарско владичество и бил княз на Новгородската област. По време на неговото управление шведският крал с многобройна войска се отправил на поход срещу Новгород. Княз Александър поел защитата на града си. Двете армии се срещнали при р. Нева. Новгородският княз удържал славна победа, за която бил наречен Невски. По-късно св. Александър бил утвърден от татарския хан за велик княз Владимирски, Киевски и Новгородски. Тогава той станал единствен защитник на православната вяра и народа против татарите. Св. Александър управлявал десет години и за това време направил много добри дела за вярата, Църквата и народа. В края на живота си пожелал да приеме монашество. На 23 ноември се чества и празника на най-голямата източноправославна катедрала на Балканския полуостров в София, носеща името на светеца. Днес празнуват и всички, носещи имената Александър, Александра, Сашо, Сашка, Цанко (името „Александър” е от старогръцки произход и означава защитник на мъжете).


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 23.11.2020
Българска версия: 29967, Английска версия: 2880

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2020. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999