Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Понеделник, 29 юни 2020 г., брой 5229
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.

 

 


       България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(29.06.2020)
  EUR   1.95583  
GBP   2.15935
USD   1.74425
CHF   1.83974
EUR/USD   1.1213*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.06   0 %  

  • Търсене, подбор и контакт
  • Подробна проверена информация за кандидатите
  • Дистанционно събеседване
  • Трудови договори
  • Работни визи за България
Свържете се с нас!
БИК Капиталов пазар
тел./факс 359 2 980 38 53
beis.bia-bg.com

 

Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 

Общи събрания днес
  Агроенерджи АДСИЦ - София
Агроенерджи инвест АДСИЦ - София
Белоградчик пътнически превози АД - Белоградчик
Видеолукс Холдинг АД - София
ЕЛАНА Фонд за земеделска земя АДСИЦ - София
Елдоминвест 1 АД - Варна
Завод за шлифовъчни машини АД - Асеновград
ЗАИ АД - Берковица
Застрахователно дружество Евроинс АД - София
Катекс АД - Казанлък
Крепежни изделия АД - Пловдив
Мел Инвест Холдинг АД - София
Пенсионноосигурително акционерно дружество ЦКБ - Сила АД - София
Трансинвестмънт АДСИЦ - София
Уника Живот ЗК АД - София
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

България ще кандидатства за заем от половин милиард евро по европейския инструмент за подкрепа на заетостта SURE. Това стана ясно при втората актуализация на бюджета. Измененията се правят, за да се увеличи допустимият размер на гаранциите, които държавата може да предоставя от 1,5 млрд. лева на 1,8 млрд. лева. Около 210 милиона ще са ни необходими за гаранции по схемата SURE. Със сумата от 500 млн. евро ще се финансира увеличението на бюджета на НОИ и ще се обезпечи българския инструмент за запазване на заетостта, известен като "60/40". Срокът за уточняване на параметрите по този инструмент за България е 26 юни. Европейската комисия ще набавя средствата по инструмента SURE чрез заеми, които още предоставя на страните членки при изгодни условия. За да събере средствата по програмата ЕС ще емитира общ дълг на международните пазари.

Източник: Банкеръ

77,6% от българите спестяват парите си, а 62% държат спестяванията си вкъщи, вместо да се доверят на банките. Това се казва в доклад на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) със заглавие „Финансовата грамотност на възрастните в Югоизточна Европа“. 12,3% в извадка от 1 047 българи са финансово грамотни, се казва още в проучването, част от проекта за техническа помощ на ОИСР за финансова помощ. Проучването за нивото на финансова грамотност в Югоизточна Европа е проведено в България, Хърватия, Грузия, Северна Македония, Молдова, Черна гора и Румъния.Проучването е сред 7 422 възрастни между 18 и 79 години. Респондентите от България са 1 047 или 14% от общия брой изследвани. Само 25% от възрастните в региона имат доверие в пенсионните си планове. В България процентът на недоверие е 39. 75% от гражданите на България твърдят, че следят финансите си, а 62% държат спестяванията си вкъщи. 29% се доверяват на банките за съхранение на парите си, а 4% ги влагат в недвижими имоти. Като цяло голям процент от българите (77,6%) спестяват парите си. 39,4% гонят дългосрочни цели, като 33,7% спестяват парите си именно заради такива цели. 18,5% предпочитат да харчат парите си, вместо да спестяват, а 9,8% мислят само за днешния ден.

Източник: Дума

 
Дружества
Производство на подемно-транспортни машини, вкл. асансьори
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Общо приходи
за 2018 г.
(хил. лв.)
  1   Палфингер Продукционстехник България ЕООД - Червен бряг   174 619  
  2   Подемкран АД - Габрово   36 832  
  3   Балканско ехо ЕООД - Кръвеник   32 784  
  4   Елика Елеватор ООД - Силистра   17 022  
  5   Лифтком АД - София   8 886  
  6   Апекс 11 ЕООД - Пловдив   8 360  
  7   Шиндлер България ЕООД - София   8 191  
  8   Складова техника АД - Горна Оряховица   7 737  
  9   Изамет 01 ЕООД - Дупница   7 725  
  10   Отис лифт ЕООД - София   7 680  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 26.06.2020
  Обща стойност (BGN): 302 884.78  
Брой търгувани компании: 25
Premium 188 273.59
Standard 73 874.15
АДСИЦ 31 380.50
Структурирани 9 356.54
Най-голяма промяна в цените
Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД - Варна -16.96 %
Холдинг Света София АД - София 8.03 %
BaSE - Акции: 1 347.20
BaSE - АДСИЦ: 133.00

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Междусистемната газова връзка Гърция-България (IGB), която ще свързва газопреносните мрежи на двете държави,  предвижда изграждането на 182 км газопровод от град Комотини в Гърция до град Стара Загора, като близо 150 км от трасето на интерконектора ще бъдат на територията на България. Българската страна участва като акционер с 50% през Българския енергиен холдинг (БЕХ). Останалите 50% от акциите са собственост на дружеството IGI Poseidon, в което равно участие имат гръцката компания DEPA S.A. и италианската енергийна група Edison SpA. Интерконекторът е с планиран капацитет от 3 млрд. куб. метра на година в посока Гърция-България, като има възможност капацитетът за пренос на газ да достигне до 5 млрд. след изграждане на компресорна станция.

Източник: 24 часа

Приключват строително-монтажните работи по изграждането на новата база на "Би Ес Ем Балкан Сървис Мениджмънт", част от групата "Мак Порт", основана в Италия и с представителства към момента в Австрия, Албания, а скоро и в България. Инвеститорът е възложил строителството на бургаската фирма "Кабано" ООД. Помещенията в административната сграда са снабдени с газ за отопление, а ремонтното хале ще разполага с 10-тонен мостов едногредов кран. Теренът на "Би Ес Ем Балкан Сървис Мениджмънт" е с площ от 5862 кв. м. в  "Индустриален и логистичен парк - Бургас". Размерът на инвестицията е над 1 500 000 лева. Основната дейност на компанията включва обслужване, ремонт, продажба на резервни части и всякакво техническо съдействие, свързано с експлоатацията на пристанищна техника с марката "Либхер". Нов голям инвеститор влиза и в Община Пловдив.

Източник: Банкеръ

Кафенета, ресторанти, баничарници, фризьори, детски градини и всички небитови потребители трябва да излязат на свободния пазар на ток. До 10 септември те трябва да си намерят нов доставчик, защото от 1 октомври енергоснабдителните дружества спират да им продават ток на регулирани цени. Изискването е записано в промени на Закона за енергетиката, които бяха обнародвани на 26 юни. Все пак, ако не успеят да намерят нов доставчик за 2 месеца и половина, малките фирми може да останат до 30 юни 2021 г. при досегашния си краен снабдител, но той вече ще им продава тока с типови договори на пазарни цени, а не на регулирани. Досегашните им крайни снабдители - дружества на ЧЕЗ“Енерго-Про” и ЕВН, до 27 юли са задължени да им изпратят известия, че спират доставките от 1 октомври, както и да публикуват списъци с небитовите си клиенти на сайтовете си.

Източник: 24 часа

Ремонтното предприятие "Ремотекс М" е обявено в несъстоятелност заради неплатежоспособност. Решението на Софийския градски съд е от 24 юни 2020 г. Началото на неплатежоспособността е 2 октомври 2017 г. - към тази дата е регистрирано просрочие по кредит, отпуснат от Първа инвестиционна банка. През пролетта на 2019 г., Българската банка за развитие (ББР) отпусна заем за 7.2 млн. лв. на собственика на "Ремотекс М" - "УниГио", който заложи всичките дялове от капитала на предприятието. Производството по несъстоятелност е образувано по молба на Главната инспекция по труда заради неизплатени заплати на повече от една трета от работниците за повече от два месеца. Данните по делото показват, че на практика никой от работниците не е получавал заплата за поне четири месеца (от април до юли 2019 г.), след което е заведено делото. Броят на заетите намалява от около 300 в началото на 2019 г. до 75 през ноември, а за декември данни няма. Скоро след това към делото се присъединява и най-големият кредитор на дружеството - Първа инвестиционна банка (ПИБ), която през лятото на 2015 г. отпуска 21.42 млн. лв. заем, срещу което "Ремотекс М" е заложено като търговско предприятие.

Източник: Капитал

Държавното дружество "Монтажи" ЕАД е излязло на загуба и през 2019 година. Голяма част от предоставените пари за ремонтите стоят по банкови сметки, а разходите на дружеството са доминирани от разходи на подизпълнители. Реална дейност отново се обещава в следващите две години. Държавното дружество "Монтажи", в което работят 176 души, получи чек от правителството през 2018 година през Държавната консолидационна компания в размер на 500 млн. лв., за уж спешен ремонт на 400 язовира. Фирмата отчита за 2019 година загуба от 1,16 млн. лв. при 2,06 млн. загуба за предходната 2018 г. Общата непокрита загуба на фирмата стига 8,1 млн. лв. Финансовият отчет показва колко несъизмерим с обичайния обем от дейност, реализиран от фирмата, е отпусната му сума от ДКК като аванс за ремонт на язовирите, която за 2019 г. възлиза на 461, 8 млн. лв. На този фон дружеството отчита приходи от 25 млн. лв. и разходи от 26 207 лв.

Източник: Сега       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Новини от БСК и членовете на БСК

Международният ден за борба с наркоманиите събира заедно доброволци, психолози, деца и родители

ВАС отмени разпоредбата на чл. 87а от Правилника за прилагане на ЗДДС

Относно проект за промяна на Наредба № 27 от 16.08.2005 г. за здравните изисквания към дрехите втора употреба


Предстоящи събития

29 юни: Обучение за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ).

02 юли: Конференция ”Корпоративна социална отговорност: устойчиво развитие за българския бизнес“


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Сиско академията на БСК в условията на COVID-19

Имаме удоволствието да ви поканим да се включите в курсовете, които предлага Центърът за обучение по информационни и комуникационни технологии.

Обучение по мрежи в Сиско академията по новата версия на CCNA 7.0:
Във връзка със ситуацията с COVID-19Сиско академията на Българска стопанска камара предлага дистанционно обучение.
Безпроблемният преход от присъствено към онлайн обучение за курсистите в академията се дължи на няколко фактора:

  • Всички материали се намират в платформата на Сиско мрежова академия и са достъпни с потребителско име и парола от всяко устройство, свързано към Интернет.
  • Платформата WebEx на Cisco Systems, която предоставя възможности за видео и аудио връзка, споделяне на екран, бяла дъска, чат сесия и др.
  • Опитен екип от инструктори, които заедно с ИТ експертите на БСК „вдигнаха“ виртуално мрежовото оборудване, така че всички упражнения, които преди се правеха в залата, да бъдат възможни и по време на онлайн обученията.
  • Мотивирани курсисти, които с ентусиазма си превръщат учебния процес в приятно занимание в съботно-неделните дни.

Участниците в дистанционното обучение получават 10% отстъпка от цената за присъствения курс.

Старт на курсовете:
CCNA 2 – 05 септември 2020, съботно-неделен
CCNA 1 – 19 септември 2020, съботно-неделен
CCNA 3 – 17 октомври 2020, съботно-неделен

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
https://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК

Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензиран от Националната агенция за професионално образовине и обучение (НАПОО) през 2003 година и е национално призната обучаваща институция за осъществяване, валидиране и удостоверяване на професионална квалификация за лица над 16-годишна възраст.

Центърът издава документи за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности.
Центърът за професионално обучение на БСК организира:

Професионални обучения по проекти, включени в Националния план за действие по заетостта;
Начални и продължаващи професионални обучения;
Обучения по ключови компетентности;
Вътрешнофирмени обучения по заявка на партньорски организации;
Консултации за започване на дейности за организиране на професионално обучение;
КСеминари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обучителните услуги се предлагат на територията на цялата страна.
Формите на обучение са: дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, индивидуална, дистанционна и обучение чрез работа (дуална система на обучение). Формите на обучение, учебното време и броят на обучаемите в курса се определят от обучаващата институция. Те се съгласуват със заявителя на професионалното обучение.

За допълнителна информация:
тел. 932 09 69,
e-mail: a.katzarova@bia-bg.com, s.dobreva@bia-bg.com, m.mollova@bia-bg.com, danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Британската кантора Harcus Parker подава съдебен иск с твърдението, че 100 000 бензинови модела Nissan Qashqai, както и 1,3 млн. дизелови автомобила Nissan и Renault отделят в пъти над заявените вредни емисии. Harcus Parker твърди, че се е сдобила с „непознати до момента документи” от британския Транспортен департамент (DfT), според които около 100 хил. бензинови 1,2-литрови Nissan Qashqai отделят „до 15 пъти” над допустимите норми вредни емисии във Великобритания. Nissan отрича тези обвинения. Кантората цитира независими тестови данни, според които 700 хил. дизелови автомобила Renault и 600 хил. автомобила Nissan във Великобритания може би са били оборудвани с устройства за заблуждаване на замерванията за отделяните вредни емисии. Засегнатите модели (според Harcus Parker) са Qashqai, Note, Juke и X-Trail, а тези на Renault са Clio, Espace, Captur, Megane и Scenic. Автомобилите са произведени между 2009 и 2018 г. Според придобити от кантората документи, британското правителство се е опитало да убеди Nissan да направи сервизна акция за отстраняване на проблема по въпросните автомобили, но компанията е отказала.

Източник: vesti.bg

Америка

САЩ са решени да преобърнат света, но да намерят начин как да се конкурират с Huawei на глобално ниво при телекомуникационното оборудване. Новата идея на Белия дом е свързана с придобиването на активи в западноевропейските конкуренти на китайския гигант – Nokia и Ericsson. Администрацията на президента Доналд Тръмп поведе ожесточена битка срещу китайската компания, лобирайки пред международните си партньори да забранят използването не нейното телекомуникационно оборудване. Атаките на САЩ ескалираха на фона на предстоящото надграждане на мобилните мрежи до следващо пето поколение. Докато Huawei е лидер в производството на телекомуникационно оборудване, считан за доставчик номер едно в света, изпреварващ европейските играчи Nokia и Ericsson, то САЩ изостават още повече от надпреварата, тъй като не разполагат с местен производител. За възможността САЩ да придобият дялове в европейските конкуренти на Huawei се заговори по-рано тази година. Целта, по думите на американския генерален прокурор Уилиям Бар, е да се „притъпи“ стремежът към „господство“ на китайския играч.

Източник: economic.bg

Азия

Нарастващите антикитайски настроения в Индия нямат никакво материално влияние върху китайския производител Xiaomi, твърди лидерът на индийското звено на компанията. През последните шест години Xiaomi India изгради силна местна култура и компания, посочва още управляващият директор Ману Кумар Джаин. „Нашият продуктов екип, екипите по проучвания и развитие са тук в Индия. Както споменахме, всички наши телефони, повечето от нашите телевизори, се произвеждат в Индия, голям брой компоненти са местно производство... целият лидерски екип е в Индия“, коментира Джаин. „Досега не сме свидетели на особено силно влияние върху нашия бизнес от гледна точка на продажбите и търсенето“, обяснява той. Xiaomi е най-големият производител на смартфони в Индия и притежава около 30% от пазара в момента, сочат данни на Counterpoint Research. В действителност, отвъд Samsung, останалата част от петте топ производители на смартфони на индийския пазар са китайски фирми.

Източник: CNBC

 
Индекси на фондови борси
26.06.2020
Dow Jones Industrial
25 015.55 (-730.05)
Nasdaq Composite
9 757.22 (-259.78)
Стокови борси
26.06.2020
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)37.76
Heating oil ($US/gal.)1.1400
Natural gas ($US/mmbtu)1.5900
Unleaded gas ($US/gal.)1.1200
Gold ($US/Troy Oz.)1 786.30
Silver ($US/Troy Oz.)18.09
Platinum ($US/Troy Oz.)811.90
Hogs (cents/lb.)48.12
Live cattle (cents/lb.)96.02

       Опознай България

Петровден

На 29 юни православната църква чества първовърховният апостол Петър. Еврейското име на апостола било Симон, а името Петър, което означава "камък", му било дадено от Исус Христос. Петър е любим ученик на Христос, който го определя като пастир над своите "агнета". Когато повели Исус на съд, само Петър и един от учениците вървели след него. В двора на първосвещеника обаче, обхванат от малодушие той три пъти се отрекъл от Христа. Когато пропял петелът, той си спомнил предсказанието на Спасителя: "Казвам ти Петре, не ще пропее днес петел, преди ти три пъти да се отречеш, че Ме познаваш”, и горко се разкаял. След възкресението Христос се явил най-напред пред Петър, за да възстанови неговото апостолство. Петър продължил да проповядва и вършил много чудеса и изцерения в Палестина, Мала Азия, Гърция и други страни. Отишъл в Рим при гонението на Нерон и бил осъден на разпъване. Петър обаче помолил да го разпънат с главата надолу, като не считал себе си достоен за еднаква смърт със Спасителя. По-късно над гробницата му бил построен великолепен храм - един от най-големите храмове на християнския свят. На този ден празнуват всички с имена: Петър, Камен, Пенчо, Пейо, Петрана.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 29.06.2020
Българска версия: 30019, Английска версия: 2884

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2020. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999