Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Сряда, 20 май 2020 г., брой 5202
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.

 

 


       България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(20.05.2020)
  EUR   1.95583  
GBP   2.18443
USD   1.78615
CHF   1.83940
EUR/USD   1.0832*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.05   0 %  

  • Търсене, подбор и контакт
  • Подробна проверена информация за кандидатите
  • Дистанционно събеседване
  • Трудови договори
  • Работни визи за България
Свържете се с нас!
БИК Капиталов пазар
тел./факс 359 2 980 38 53
beis.bia-bg.com

 

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 

Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  7М АД - София
Белла-Стил АД - Петрич
Бул биосет АД - Ботевград
Завод за каучукови уплътнители АД - Горно Ботево
Импулс АД - Габрово
Калифея АД - София
Корадо България АД - Стражица
Крамар Инвест АД - София
Летище Пловдив АД АД - Пловдив
Мотор АД - Враца
Рекс ойл АД - София
Стара планина Холд АД - София
Тракция АД - Самуил
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

България ще даде гаранции за 75 млн. евро на дълг от 100 млрд. евро, който Еврокомисията ще изтегли на финансовите пазари, за да изпълни програмата си SURE за времена подкрепа на работните места в условията на пандемията. На Съвет на ЕС по икономиката и финансите (ЕКОФИН) министрите на 27-те държави се разбраха, че всяка ще даде гаранции според своя дял в брутния вътрешен продукт (БВП) на ЕС. Общата необходима гаранция е 25 млрд. евро, а делът на България е 0,3%. Освен тях гаранции ще даде и бюджетът на ЕС. Временният инструмент SURE ще предостави до 100 милиарда евро заеми при благоприятни условия на държавите членки, които след 1 февруари са пострадали от внезапни и тежки сривове на икономиката. SURE е една от трите мрежи за защита на стойност 540 милиарда евро, съгласувани в Еврогрупата на 9 април 2020 г.

Източник: Сега

Средствата, отпуснати от компаниите майки на дъщерните им дружества в България намаляват четири пъти за периода януари - март 2020 г. спрямо 12 месеца по-рано. Въпреки това те основно допринасят за положителните преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в България за първото тримесечие. Другата причина за това е сравнително високото ниво на реинвестираната печалба у нас, която въпреки кризата, свързана с разпространението на Covid-19 пандемията в Европа, е по-голяма от тази за същия период преди година, отчитат от БНБ. Като цяло общите преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в България са положителни за периода януари - март и са в размер на 254.4 млн. евро при положителен поток от 106.9 млн. евро към март 2019 г. Данните за януари и март са ревизирани със значително увеличение, но предварителните данни за март показват вече отрицателни инвестиции от -2.1 млн. евро.

Източник: economic.bg

Дружества
Преработка на кафе и чай
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Общо приходи
за 2018 г.
(хил. лв.)
  1   Балкам Груп ООД - София   59 842  
  2   Биопрограма ЕАД - Доброславци   14 046  
  3   Фобос ЕООД - Монтана   3 943  
  4   Вита Голд ООД - София   3 403  
  5   Айлис ЕООД - Провадия   3 385  
  6   Вива А и М ООД - Кривина - СГ   3 087  
  7   Плантабул ООД - Шумен   2 997  
  8   Макс Груп 98 ЕООД - Варна   2 934  
  9   Ботаникъл ЕУ ООД - Чешнегирово   2 171  
  10   Балкам АД - София   1 603  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 19.05.2020
  Обща стойност (BGN): 214 507.46  
Брой търгувани компании: 23
Premium 68 759.31
Standard 120 444.86
АДСИЦ 22 955.06
Структурирани 1 655.03
Права 693.19
Най-голяма промяна в цените
БГ Агро АД - Варна -19.11 %
Хидравлични елементи и системи /ХЕС/ АД - Ямбол 5.00 %
BaSE - Акции: 6 135.68

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

"Атаро клима" инвестира 10 млн. евро в нова индустриална мощност край Пловдив. Според нейните създатели това е първата в България металообработваща умна фабрика (smart factory), която работи без хора. "Пуснахме я в действие в началото на 2020 г., но все още сме далеч от достигането на пълния й капацитет за обработка на около 6000 - 8000 тона листова ламарина годишно", каза управителят на компанията Христо Рогачев. "Атаро клима" е семейна компания, специализирана в бизнеса с инсталации за отопление, вентилация и климатизация. В момента в "Атаро клима" работят 650 души, като в самото производство са заети около 200 души. През 2019 г. разходите за заплати формират около 25% от стойността на произвежданата продукция. Когато умната фабрика премине на двусменен или дори трисменен режим на работа, тогава разходите за труд в изделието ще намалеят до 5%. Отварянето на умната фабрика съвпадна с извънредната криза, която донесе коронавирусът.

Източник: Капитал

„БДЖ-Пътнически превози“ (БДЖ-ПП) обяви обществена поръчка за модернизация на дизел-хидравличните си локомотиви, серия 77, както и за обучение на 5 машинисти и 5 души ремонтен персонал за тях. Прогнозната стойност на поръчката е 4.03 млн. лв. Модернизацията включва замяната на дизеловите двигатели на машините с нови, които трябва да са с мощност над 820 кВт и с ниво на емисии Евро 5. Ще бъде заменена цялата електрическа инсталация на локомотивите с нова, за да се избегне възникването на пожари. Предвидена е и подмяна на цялото осветление с LED, монтиране на климатици, замяна на контролните уреди и скоростомерна инсталация със съвременни, монтиране на камери и пр. БДЖ-ПП разполага с 4 теснолинейни локомотива, серия 77. 

Източник: economic.bg

124 000 лв. е печалбата на общинските дружества във В. Търново за 2019 г. Осем от тях са с положителен финансов резултат, като само Комплексният онкологичен център отчита загуба от 402 000 лв. Причината е, че финансовите резултати на медицинските търговски дружества силно се влияят от начина на финансиране, което е в приоритета на държавата, респективно на Министерството на здравеопазването. Най-голяма печалба за миналата година отчитат “Царевград Търнов” от 63 000 лв. и “Организация на движението, паркинги и гаражи” – 26 000 лв. С по 13 000 лв. печалба са “Обредни дейности” и Центърът за психично здраве. “Инвестстрой-92” е на плюс с 4000 лв., по 2000 лв. отчитат Центърът за рехабилитация и спортна медицина и Специализираната белодробна болница “Д-р Трейман”. Резултатът за 2019 г. на Центъра за кожно-венерически заболявания е 1000 лв. За първото тримесечие на 2020 г. общинските дружества отчитат консолидиран финансов резултат от минус 210 000 лв. За сравнение през аналогичния период на предходната година резултатът е бил положителен и в размер на 41 000 лв.

Източник: Янтра - Велико Търново

“Елана Агрокредит” АД отчита само 8 сделки през април 2020 г. спрямо 28 през март 2020 г. и 20 през февруари 2020 г. Данните за януари-април 2020 г. са за финансирани сделки за 2,87 млн. лв., което е повишение с 30% спрямо същия период на 2019 г. Подобрението идва от силните февруари и март 2020 г. През април 2020 г. финансираните сделки са били за 832 хил. лв., което е над 3 пъти повече от 271 хил. лв. за март 2020 г. Ограничителните мерки, включително неработещите в един момент нотариуси, са възпрепятствали сключването на сделки. От ИП Елана Трейдинг АД съобщават, че „Елана Агрокредит“ АД отчита по-слаба активност през април 2020 г. заради наложените мерки, свързани с разпространението на COVID-19. Ограниченията от периода 13 март - 13 май са възпрепятствали нормалния процес по сключване на сделки и издаването на необходимите за тях документи. През месеца дружеството е финансирало покупката на 268 дка при 864 дка през април 2019 г. Средният размер на сделка обаче е с 34,4% по-голям, като достига 33.9 хил. лв. С премахването на ограничителните мерки се очаква ускорение в дейността .

Източник: investor.bg

Общо 3 820 687.92 лева да се изплатят като дивидент от печалбата за 2019 година на "Хидравлични елементи и системи" АД - Ямбол, реши редовното общо събрание на акционерите, което се е провело на 14 май. Брутната сума на една акция е 0.21 лева. Остатъкът от положителния финансов резултат на "Хидравлични елементи и системи" АД ще се отнесе във фонд "Неразпределена печалба на дружеството". "Хидравлични елементи и системи" АД е специализирано в проектиране, производство и обслужване в областта на хидравличните изделия и системи. Компанията е водещ производител в Източна Европа, като работи главно по поръчки на клиенти със специфицирани параметри на цилиндрите, количество и срокове на доставка. Дейността на фирмата е експортно-ориентирана към страните от Европейския съюз. Предприятието работи при пълна заетост. Има временни затруднения с транспорта на готовата продукция. "Хидравлични елементи и системи" АД е публична компания с около 1000 акционери, търгувана на "Българската фондова борса".

Източник: Банкеръ       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Новини от БСК и членовете на БСК

Обявиха 50-те най-добри работодатели в България

Националната бирена академия на Съюза на пивоварите продължава онлайн

Относно Проекта на ЗИД на Закона за биологичното разнообразие № 002-01-12/ 05.03.2020 г.


Предстоящи събития

30 май: Втора виртуална среща "HR предизвикателства по време на криза – практики и решения"


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Сиско академията на БСК в условията на COVID-19

Във връзка с извънредното положение в страната и забраната за обучителни институции да провеждат присъствени курсове,
Сиско академията на Българска стопанска камара стартира дистанционно обучение.

Безпроблемният преход от присъствено към онлайн обучение за курсистите в академията се дължи на няколко фактора:

  • Всички материали се намират в платформата на Сиско мрежова академия и са достъпни с потребителско име и парола от всяко устройство, свързано към Интернет.
  • Платформата WebEx на Cisco Systems, която предоставя възможности за видео и аудио връзка, споделяне на екран, бяла дъска, чат сесия и др.
  • Опитен екип от инструктори, които заедно с ИТ експертите на БСК „вдигнаха“ виртуално мрежовото оборудване, така че всички упражнения, които преди се правеха в залата, да бъдат възможни и по време на онлайн обученията.
  • Мотивирани курсисти, които с ентусиазма си превръщат учебния процес в приятно занимание в съботно-неделните дни.

Участниците в дистанционното обучение получават 10% отстъпка от цената за присъствения курс.

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензиран от Националната агенция за професионално образовине и обучение (НАПОО) през 2003 година и е национално призната обучаваща институция за осъществяване, валидиране и удостоверяване на професионална квалификация за лица над 16-годишна възраст.
Центърът издава документи за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности.
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Професионални обучения по проекти, включени в Националния план за действие по заетостта;
Начални и продължаващи професионални обучения;
Обучения по ключови компетентности;
Вътрешнофирмени обучения по заявка на партньорски организации;
Консултации за започване на дейности за организиране на професионално обучение;
КСеминари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обучителните услуги се предлагат на територията на цялата страна.
Формите на обучение са: дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, индивидуална, дистанционна и обучение чрез работа (дуална система на обучение). Формите на обучение, учебното време и броят на обучаемите в курса се определят от обучаващата институция. Те се съгласуват със заявителя на професионалното обучение.

За допълнителна информация:
тел. 932 09 69,
e-mail: a.katzarova@bia-bg.com, s.dobreva@bia-bg.com, m.mollova@bia-bg.com, danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Европейският съюз подкрепи Световната здравна организация и многостранните усилия за борба с коронавируса, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши да изостави напълно световната агенция. “Това е момент за солидарност, а не време за сочене с пръст или за подкопаване на многостранното сътрудничество”, заяви говорителят на европейските външни работи Вирджиния Бату-Хенриксън. ЕС подкрепи предложение на годишната асамблея на СЗО днес за настояване за “безпристрастна, независима и всеобхватна оценка” на международния отговор на пандемията. Говорителката заяви: “Европейският съюз подкрепя СЗО в усилията й да овладее огнището на COVID-19 и вече предостави допълнително финансиране в подкрепа на тези усилия.” Не за първи път това поставя Брюксел в опозиция срещу Вашингтон, след като Тръмп обвини здравната агенция на ООН, че е твърде прокитайски настроена и че е бавна в реакцията й на избухването на COVID-19. В понеделник американският лидер – който вече замрази финансирането на САЩ за СЗО – писа на генералния й директор Тедрос Аданом Гебрейесус, за да изложи обвиненията и заплаши да оттегли подкрепата си.

Източник: Associated Press

Америка

Стартирането на строежи на нови жилищни сгради в САЩ се е сринало с над 30% през април, показват сезонно изгладените данни на Търговския департамент. В рамките на миналия месец за започнати 891 000 сгради, което е най-ниското ниво от 2015 г. насам. Резултатът е много по-лош, отколкото прогнозираха икономистите, анкетирани по-рано от медията. Те очакваха числото да достигне 927 000. Заради блокирането на икономиката, свързано с опитите на правителството да спре разпространението на Covid-19, голяма част от веригите на доставки бяха прекъснати. Това доведе и до нарушаване на снабдяването със строителни материали, което тежи на активността през последните два месеца, пише Reuters. Сега страната постепенно се отваря отново и има признаци, че най-лошото от спада на жилищното строителство вероятно е приключило. Проучване от понеделник показа повишаване на доверието на строителите през май. Най-малко 21.4 млн. души са загубили работата си през март и април, което според анализатори ще доведе до забавяне на покупките в следващите месеци, въпреки че лихвените нива са на рекордно ниски нива.

Източник: Reuters

Азия

Индустриалното производство в Япония с най-голям спад за последните 5 месеца през март, показаха данни на Министерството на икономиката, търговията и промишлеността. Промишленото производство на страната се е понижило с 3,7% на сезонно коригирана база през март. За отчетния период презокеанските доставки са се понижили с 5,8%. Материалните запаси са нараснали с 1,9 процента през март, както първоначално беше изчислено. На годишна база индустриалното производство е спаднало с 5,2 процента през март. Освен това данните показват, че използването на капацитета за производство е намаляло с 3,6% през март, след спад от 1,8% през предходния месец. На годишна база, използването на капацитета се е понижило със 7,6% през март, след 7,3-процентов спад през февруари. Икономическите условия в Япония вероятно ще останат тежки през текущото тримесечие, заяви министърът на финансите Таро Асо. Финансовият министър обеща също, че правителството ще осигури подкрепа за заетостта и ще помогне на фирмите да останат в бизнеса. Третата най-голяма икономика в света изпадна в рецесия за първи път след повече от 4 години през първото тримесечие на тази година.

Източник: investor.bg

 
Индекси на фондови борси
19.05.2020
Dow Jones Industrial
24 206.86 (-390.51)
Nasdaq Composite
9 185.10 (-49.72)
Стокови борси
19.05.2020
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)32.11
Heating oil ($US/gal.)0.9800
Natural gas ($US/mmbtu)1.8100
Unleaded gas ($US/gal.)1.0600
Gold ($US/Troy Oz.)1 754.50
Silver ($US/Troy Oz.)18.09
Platinum ($US/Troy Oz.)898.40
Hogs (cents/lb.)56.28
Live cattle (cents/lb.)99.08

       Опознай България

Пещерата Куманица

Пещерата Куманица се намира в източния дял на Троянския Балкан в резерват Стенето, в най-тясната и живописна част на каньона, над красивия водопад Големия Казан. За първи път пещерата е обходена и картирана през 1962 г., като проучването й продължава и до днес. Общата дължина на галериите е 1656 м, а денивелацията – 104 м. Входът на пещерата е разположен едва един метър над нивото на реката и е с размери 2,5 на 2,5 м. През пролетта, когато се топят снеговете или при проливни дъждове влизането в пещерата е невъзможно, защото една част от огромното количество вода, която протича през каньона влиза през него. През двете основни галерии на пещерата протичат реки, които се сливат. Тази, която започва от входа при сухо време е малка, а може даже и да пресъхне. Вътрешната река е голяма и се предполага, че една част от основните й води идват от масива, а друга част - от по-горни понори на река Куманица. Пещерата има и горен етаж, който все още не е напълно проучен.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 20.05.2020
Българска версия: 29969, Английска версия: 2885

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2020. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999