Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Понеделник, 04 май 2020 г., брой 5190
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.

 

 


       България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(04.05.2020)
  EUR   1.95583  
GBP   2.25054
USD   1.79830
CHF   1.85246
EUR/USD   1.0876*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.05   0 %  

  • Търсене, подбор и контакт
  • Подробна проверена информация за кандидатите
  • Дистанционно събеседване
  • Трудови договори
  • Работни визи за България
Свържете се с нас!
БИК Капиталов пазар
тел./факс 359 2 980 38 53
beis.bia-bg.com

 

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 

Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Алфа България АД - София
Емирейтс пропъртис АДСИЦ - София
Ко 95 АД - Шумен
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

На база на предварителни данни и оценки към април 2020 г. се очаква превишението на приходите над разходите по консолидираната фискална програма (КФП) да бъде в размер на 1.58 млрд. лв. (1,4 % от прогнозния БВП), обяви Министерството на финансите. Бюджетното салдо се влошава номинално с 1.1 млрд. лева спрямо същия период на 2019 г., когато е отчетен излишък в размер на 2.699 млрд. лева. Обяснението за намалението е, че се отчита забавяне в приходите поради негативните ефекти от кризата, както и от удължаването на сроковете на плащането на данъци от бизнеса. Съпоставено с първите четири месеца на 2019 г. данъчните и неданъчните приходи по консолидираната фискална програма към април 2020 г. се свиват с 875,8 млн. лв., докато постъпленията от помощи нарастват с 358,5 млн. лева.

Източник: Банкеръ

Цените на топлинните услуги в страната се намаляват средно с 3.95% от 1 май 2020 г. Най-много ще поевтинее топлата вода в София - с 5.15 на сто. За потребителите във Враца намалението ще е с 4,14%, в Пловдив - с 1,08 %, в Плевен - с 2,62 %, в Бургас – с 2,97 %, във Варна – с 1,30 %. Във Велико Търново цената за горещата вода ще е 3,04 % по-ниска цена, а в Разград – с 2,90%. "В решенията е отчетено намалението с 11,31% на цената на природния газ от 1 май 2020 г. съгласно променените условия по договора за доставка между „Булгаргаз” и „Газпром экспорт”, като са отразени всички настъпили към 30 април промени в котировките", поясняват от КЕВР. Според въпросното споразумение цената на руския природен газ за "Булгаргаз" вече се определя месец за месец, като отразява цените на синьото злато на международните пазари.

Източник: Сега

Дружества
Производство на метална дограма за строителството
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Общо приходи
за 2018 г.
(хил. лв.)
  1   Тал Инженеринг ЕООД - Казичене   30 624  
  2   Дормакаба България ЕООД - София   29 223  
  3   Ти Ес Би Груп ЕООД - София   28 414  
  4   Алумина Елит 2003 ЕООД - Велико Търново   12 849  
  5   Камакс ООД - Тетевен   11 807  
  6   Етиком ООД - Петрич   8 702  
  7   Прециз Ал Енерджи ЕООД - Голямо Враново   7 743  
  8   Мухарски ООД - София   7 372  
  9   Бултем ООД - Хасково   5 832  
  10   Буларкос ЕООД - Хасково   5 629  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 30.04.2020
  Обща стойност (BGN): 500 240.85  
Брой търгувани компании: 39
Premium 137 109.63
Standard 226 253.20
АДСИЦ 91 728.50
Облигации 45 149.52
Най-голяма промяна в цените
Чез Електро България АД - София 34.25 %
Кораборемонтен завод Одесос АД - Варна -3.95 %
BaSE - Акции: 100 744.00
BaSE - АДСИЦ: 1 084.00

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Проекти на обща стойност 126.4 млн. лв. е финансирало за 4-годишното си съществуване държавното дружество „Фонд мениджър на финансови инструменти в България”, по-известно като Фондът на фондовете. Това е едва около 10 процента от средствата, с които дружеството може да оперира, възлизащи на около 1.2 млрд. лв., съобщи Емил Караниколов. Фондът действа с част от парите, с които България разполага по линия на европейските фондове, като ги дава на частни икономически проекти. Сключени са 16 споразумения с избраните посредници за общо 825 млн. лв. Това е 68 процента от средствата, които дружеството управлява. С най-висока стойност са споразуменията с Европейската банка за възстановяване и развитие (225.5 млн. лв.), Фонд за устойчиви градове ФГР Юг (135.5 млн. лв.), Регионален фонд за градско развитие ФГР Север (130.4 млн. лв.) и Фонд за устойчиви градове ФГР София (87.4 млн. лв.). Проектите, които получават финансиране, се подбират според оперативните програми (ОП), от които идват евросредствата.

Източник: Сега

Трета банка се включва от 4 май 2020 г. , в програмата за безлихвено кредитиране на работници в неплатен отпуск и самоосигуряващи се, които са загубили доходи заради пандемията. Това е Интернешънъл Асет Банк, а от 5 май, документи за безлихвени заеми започва да приема и Първа инвестиционна банка. Така трезорите, които участват в антикризисната мярка на правителството стават четири. От миналата седмица безлихвени кредити до 4500 лв., теглени наведнъж или на три транша от 1500 лв., с гратисен период на погасяване от 6 до 24 месеца, вече отпускат Общинска банка и Инвестбанк. Заемите се отпускат от държавната Българска банка за развитие, която получи за целта 200 млн. лв. от бюджета. Търговските банки само приемат заявленията на желаещите за безлихвен кредит, срещу определена комисиона, като финалното одобрение е на ББР. Първоначално ББР обяви, че 12 банки са проявили интерес да се включат в програмата с безлихвените кредити. Програмата ще бъде отворена за кандидатстване до 31 декември 2020 г.

Източник: Сега

Десет умни локомотива от последното поколение разработки на германския доставчик "Сименс" ще поръча "БДЖ Пътнически превози", съобщават от компанията. Само ДЗЗД "Сименс Трон" подаде оферта в търга въпреки първоначално обявения интерес от отще трима кандидати. Предложението на дружеството е да произведе и достави машините срещу 55 544 816,10 лв. без ДДС или над 66,7 млн. лв. с ДДС. Сумата е по-ниска от обявената прогнозна стойност в процедурата в размер на 57,5 млн. лв. без ДДС. Цената, на която ще бъде сключена сделката, включва стойността на локомотивите модел Siemens Smartron, техническа поддръжка и всички необходими резервни части и консумативи за срок от 3 години и 600 хил. км, както и транспорт, застраховка и въвеждане в експлоатация. Договорено е увеличение на гаранционния срок на машините от 24 на 36 месеца, както и обучението на ремонтния и експлоатационен персонал на БДЖ за поддръжката на локомотивите. Намален е и срокът на доставката на първия локомотив до 10 месеца, а окончателната доставка е до 13 месеца след подписването на договора. Локомотивът Siemens Smartron е последната разработка на немския концерн и надгражда предишния модел Vectron.

Източник: Дума

"Българо-американска кредитна банка" АД отчита положителен финансов резултат в размер на 4.002 млн. лева след данъчно облагане в края на март 2020 г. Нетната печалба расте с 4.3% спрямо същия период преди година. Приходите от основната дейност (приходи от лихви) показват увеличение с 943 хил. лева до 12.28 млн. лева. Основен дял в паричните постъпления от лихви на групата "БАКБ" заемат тези от кредитна дейност (с дял от 96.3%). Има приходи от междубанкови депозити, от лихви от притежавани портфейли ценни книжа. Нетният доход от такси и комисионни също е по-висок спрямо първото тримесечие на миналата година и възлиза на 2.31 млн. лева като осигурява 17.2% от общите оперативни приходи на групата. През първото тримесечие БАКБ участва в увеличението на капитала на две дружества и придоби 7.78% от капитала на "Пенетикс" АД и 8.70% от акциите с право на глас на "Файър" АД. Към края на март БАКБ контролира три дъщерни дружества, които подлежат на консолидация. Цветелина Бориславова, като лице, което упражнява контрол върху прекия акционер "СиЕсАйЕф" АД (притежава 99.99% от акциите на "СиЕсАйЕф" АД държи 61.56% от капитала на банката, а LTBI Holdings LLC ("Ел Ти Би Ай Холдингс" Ел Ел Си) е собственик на 35.70% от акциите с право на глас.

Източник: Банкеръ

Албена АД отчита малко по-ниска загуба през първото тримесечие спрямо първото тримесечие на 2019 г. Загубата за периода януари-март е 7,829 млн. лева спрямо 7,9 млн. лева година по-рано. Приходите за първото тримесечие на курортния комплекс са в размер на 840 хил. лева спрямо 992 хил. лева година по-рано. При другите приходи намалението през това тримесечие е до 9 хил. лева от 247 хил. лева, реализирани година по-рано. Финансовите приходи са с разлика от 1 000 лева – 5 хил. лева за първото тримесечие на тази година спрямо 6 хил. лева за миналата. Албена е намалила разходите си за дейността до 8,25 млн. лева през първото тримесечие от 8,75 млн. лева година по-рано. Финансовите разходи се увеличават до 424 хил. лева от 397 хил. лева година по-рано. Към 31 март стойността на активите на курортния комплекс възлиза на 602,816 млн. лева, а собственият капитал и резервите е за 477,987 млн. лева. Дружеството ще е силно засегнато от пандемията от коронавируса Covid-19 заради блокирания туризъм.

Източник: investor.bg

Регулирана информация

На 30.04.2020 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи консолидиран годишен финансов отчет за 2019 г. на Випом АД       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Новини от БСК и членовете на БСК

БСК стартира анкета относно мерките за икономическо възстановяване от COVID-19

Относно резултати и изводи от проучване на "Активни потребители" относно почистващи гелове за лична дезинфекция

Предложения за антикризисни мерки в подкрепа на туризма

Относно проект за промени в Закона за извънредното положение

АЕЦ Козлодуй подкрепи кооперациите на хора с увреждания, като закупи от тях 1000 бр. защитни маски за служителите си

Европейският бизнес призовава за преоценка на пакет “Мобилност 1”


Предстоящи събития

7 май: Уебинар: Оценка на климатичния риск чрез рамката на TCFD

11 май: Солидарност и отговорност на бизнеса в отговор на COVID-19

12 май: Уебинар: Cloud & Cyber Security

18 май: Частният сектор и COVID-19 Икономическо въздействие и ефекти върху бизнеса


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Сиско академията на БСК в условията на COVID-19

Във връзка с извънредното положение в страната и забраната за обучителни институции да провеждат присъствени курсове,
Сиско академията на Българска стопанска камара стартира дистанционно обучение.

Безпроблемният преход от присъствено към онлайн обучение за курсистите в академията се дължи на няколко фактора:

  • Всички материали се намират в платформата на Сиско мрежова академия и са достъпни с потребителско име и парола от всяко устройство, свързано към Интернет.
  • Платформата WebEx на Cisco Systems, която предоставя възможности за видео и аудио връзка, споделяне на екран, бяла дъска, чат сесия и др.
  • Опитен екип от инструктори, които заедно с ИТ експертите на БСК „вдигнаха“ виртуално мрежовото оборудване, така че всички упражнения, които преди се правеха в залата, да бъдат възможни и по време на онлайн обученията.
  • Мотивирани курсисти, които с ентусиазма си превръщат учебния процес в приятно занимание в съботно-неделните дни.

Участниците в дистанционното обучение получават 10% отстъпка от цената за присъствения курс.

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензиран от Националната агенция за професионално образовине и обучение (НАПОО) през 2003 година и е национално призната обучаваща институция за осъществяване, валидиране и удостоверяване на професионална квалификация за лица над 16-годишна възраст.
Центърът издава документи за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности.
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Професионални обучения по проекти, включени в Националния план за действие по заетостта;
Начални и продължаващи професионални обучения;
Обучения по ключови компетентности;
Вътрешнофирмени обучения по заявка на партньорски организации;
Консултации за започване на дейности за организиране на професионално обучение;
КСеминари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обучителните услуги се предлагат на територията на цялата страна.
Формите на обучение са: дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, индивидуална, дистанционна и обучение чрез работа (дуална система на обучение). Формите на обучение, учебното време и броят на обучаемите в курса се определят от обучаващата институция. Те се съгласуват със заявителя на професионалното обучение.

За допълнителна информация:
тел. 932 09 69,
e-mail: a.katzarova@bia-bg.com, s.dobreva@bia-bg.com, m.mollova@bia-bg.com, danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Германската национална авиокомпания Lufthansa търси спасение в размер на 10 млрд. евро, като предлага на правителството на страната 25,1- процентен дял. Според предложението правителството ще държи над половината от акциите – в размер на 5,5 млрд. евро – без право на глас, за което то ще получава гарантирана възвръщаемост от 9%. Държавната банка за развитие Kreditanstalt за Wiederaufbau (KFW) ще осигури още 3,5 млрд. евро, подкрепени от германското правителство. Заеми в размер на общо 6 млрд. евро също се очакват от Австрия, Германия и Швейцария. Миналата седмица Lufthansa обяви, че провежда „интензивни преговори“ с различни европейски правителства за осигуряване на финансова подкрепа. Авиокомпанията и германското финансово министерство все още не са коментирали плана, въпреки че финансовият министър Олаф Шолц заяви пред германския всекидневник Passauer Neue Presse, че "данъкоплатците могат да разчитат на нас, че не проявяват наивност в тези разговори". Този месец главният изпълнителен директор Карстен Спор заяви, че Lufthansa ще търси държавна подкрепа от Германия, Австрия, Швейцария и Белгия, тъй като харчи пари с „1 млн. евро в час“, което означава, че нейните 4 млрд. евро в брой ще бъдат недостатъчни.

Източник: Reuters

Америка

Американското промишлено производство се свива през април с най-бързия си темп от 1948 г., което предизвика рязко намаляване на заетостта в производството, тъй като кризата с коронавируса засили натиска си върху икономиката на САЩ. Данните на Института за управление на доставките (ISM) в петък (1 май) показаха, че показателят за промишлено производство се е понижил с над 20 пункта до 27,5, докато индексът на заетостта отчита спад до 27,5 пункта, най-ниската стойност от почти 71 години. Данните засилват страховете, че икономика се пързаля към дълбока рецесия. Основният показател за производство на ISM се понижи с по-малко от очакваното, отчитайки по-умерен спад от 7,6 пункта до 11-годишно дъно от 41,5 пункта - подкрепен от по-нататъшно увеличаване на сроковете за доставка. Осреднената прогноза на анкетирани от Bloomberg икономисти очертаваше спад до 36 пункта на индекса на общото производство на ISM. Само две индустрии – тези на хартиените продукти и хранителните продукти – от общо 18 отчитат ръст през април.

Източник: Bloomberg

Азия

Саудитска Арабия ще трябва да предприеме „болезнени“ мерки и да потърси дълбоки съкращения на разходите, тъй като кралството е изправено пред двойна криза, причинена от пандемията от коронавирус и срива на световните петролни пазари, заяви финансовият министър на Кралството. „Кралството не е ставало свидетел на криза с такава тежест през последните десетилетия“, заяви Мохамед Ал-Джадаан в интервю за саудитската телевизия Al-Arabiya. „Много е важно да предприемем много здрави и силни мерки, които обаче могат да бъдат болезнени, но които са необходими“, подчерта той. Най-големият износител на петрол в света се подготвя за ново въздействие от спада на цените на петрола и намаляването на производството, договорено от Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) и други големи производители. Цената на сорт Брент се срина с над 50% през март, което допринесе за рекордния спад от 27 млрд. долара месечно в нетните чуждестранни активи на саудитската централна банка. Приходите от петрол на Кралството са намалели с повече от 50%, като се очаква да се свият и тези от другите сфери на икономиката, подчерта Ал-Джадаан. През последните дни петролните цени се възстановиха леко, като Брент се търгува за около 26 долара за барел.

Източник: Bloomberg

 
Индекси на фондови борси
01.05.2020
Dow Jones Industrial
23 723.69 (-622.03)
Nasdaq Composite
8 604.95 (-284.60)
Стокови борси
01.05.2020
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)19.13
Heating oil ($US/gal.)0.8000
Natural gas ($US/mmbtu)1.9600
Unleaded gas ($US/gal.)0.7700
Gold ($US/Troy Oz.)1 710.20
Silver ($US/Troy Oz.)15.06
Platinum ($US/Troy Oz.)774.70
Hogs (cents/lb.)62.70
Live cattle (cents/lb.)88.15

       Опознай България

Големият остров – Дуранкулашко езеро

На големия остров в Дуранкулашкото езеро се намира храмът на Великата богиня-майка Кибела - един от най-големите праисторически некрополи в света на възраст около две хиляди и петстотин години. Храмът е от късната бронзова епоха (около IV-III в.пр.Хр.). В него е намерена фигурка на Кибела – богиня, опазвала своето племе, преди други племена и култове да вземат връх в това привлекателно за заселване място. В съседство с храма са намерени и останките на най-старото и най-голямо неолитно селище в континентална Европа от 5250 - 3800 г. пр.н.е.Изключително интересни са долните пластове на селищната могила от началото на V век преди Хр. Според специалистите в тях може да се изследва неизвестно до този момент културно явление, отнасящо се до първата протоцивилизация (т.нар. “култура Варна”) в човешката история. Проучването му трябва да хвърли светлина върху появата на т. нар. "Варненско злато" - първото познато на човечеството археологическо находище на предмети от този метал в такова количество.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 04.05.2020
Българска версия: 29976, Английска версия: 2886

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2020. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999