Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Сряда, 12 февруари 2020 г., брой 5136
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.

 

 


       България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(12.02.2020)
  EUR   1.95583  
GBP   2.31940
USD   1.79417
CHF   1.83353
EUR/USD   1.0901*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.02   0 %  

Райкомерс
Конструкшън ЕАД,
гр. София
търси да назначи
Седем Водопроводчици
Двама Технически ръководители
Двама Заварчици на РЕ
Четирима Работници
Двама Машинисти ПСМ (багеристи)
За повече информация:
Райкомерс Конструкшън
www.raicommerce.bg

 

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 

Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  КПЗ 99 АД - Царева ливада
КПЗ АД - Царева ливада
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Хотелите в България са получили 1,505 млрд. лв. приходи само от нощувки през 2019 г. Това е с 3,4% повече от 2018 г., въпреки че данните за броя на нощувките показва не увеличение, а леко намаление от 0,4% в сравнение с предходната година, отчита НСИ. В тези приходи не влизат парите от допълнителни дейности като хранене, услуги, търговска дейност. По-голямата част от тези 1,505 млрд. лв. са получени като приход от хотелите с 4 и 5 звезди. Средната заетост на хотелите през 2019 г. е била 25,2%, но на тези с 4 и 5 звезди е била 35%, на хотелите с 3 звезди е била 23,4%, а на тези с 1 и 2 звезди - 15,7%. Въпреки че през последните години намалява, в България все още има твърде голяма разлика в дейността на местата за настаняване в пика на летния сезон и през останалото време от годината. Само през август 2019 г. приходите на хотелите са били над 377 млн. лв., докато през декември падат на 52 млн. лв.

Източник: 24 часа

България е сред страните с най-голям спад на енергийните СО2 емисии спрямо базовата 1990 г. Последните данни на ЕК сочат, че спадът е -46%, тоест 52%. И по данни на Евростат за 2018 г. най-солиден спад на въглеродните емисии е отчетен в Португалия (понижение с 9,0%), следвана от България (спад с 8,1%) и Ирландия (с 6,8%). България, Румъния, Литва и Латвия се оказва, че вече са изпълнили средната цел за ЕС от -40% до 2030 г. Великобритания е единствената от големите страни в ЕС с наистина значим спад на емисиите от -36%. Без нея намалението на СО2 емисиите на ЕС в периода 1990-2018 г. спада от 22% на 19%. Този силен спад се дължи най-вече на преминаването на някои от големите въглищни ТЕЦ-ове на биомаса. За 30 г. ЕС успя да намали СО2 емисиите си с около 22%.

Източник: Дума

 
Дружества
Хотели
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Печалба
за 2018 г.
(хил. лв.)
  1   Албена АД - Оброчище   10 985  
  2   Дит хотели ООД - София   5 761  
  3   ВГ АД - София   5 642  
  4   Бора Консулт 2002 ООД - София   4 763  
  5   Хотелско мениджърска компания ЕООД - Варна   4 511  
  6   София Принцес хотел АД - София   4 472  
  7   Галакси Инвестмънт Груп ООД - Пловдив   4 162  
  8   Булкар ЕООД - Бургас   4 116  
  9   Грифид Холи ЕООД - Варна   3 616  
  10   Квалификация Консулт ЕООД - Пловдив   3 109  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 11.02.2020
  Обща стойност (BGN): 1 761 954.97  
Брой търгувани компании: 33
Premium 16 795.09
Standard 1 183 494.81
АДСИЦ 53 160.07
Структурирани 19 058.55
Облигации 489 446.46
Най-голяма промяна в цените
Златни пясъци АД - Варна -10.00 %
БТФ Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF ФОНД - София 6.44 %
BaSE - Акции: 7 261.55
BaSE - АДСИЦ: 1 218.00

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

„Булгаргаз“ ЕАД, дъщерно дружество на „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД, ще предложи на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) цената на природния газ за второто тримесечие да бъде намалена с 2.52%. По закон общественият доставчик е длъжен да съобщи публично своето предложение, преди да го предаде официално на регулатора за разглеждане. Дружеството предлага в периода април-юни 2020 г. стойността на синьото гориво, плащана от крайните снабдители на природен газ и лицата на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия, да бъде 42,93 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС). В сравнение с утвърдената за първото тримесечие на 2020 г. цена има намаление с 1.11 лв./MWh. Общественият доставчик води преговори с ООО „Газпром експорт“ за намаление на доставната цена на природния газ за страната.

Източник: economic.bg

"Топлофикация-София" ЕАД вече има първи сделки за покупка на природен газ на свободния пазар. До края на годината предприятието смята още да се еманципира от "Булгаргаз" и да си доставя над 50% от нужните количества синьо гориво чрез платформата за търговия на "Газов хъб Балкан". Столичната топлофикация подписа първите две успешни сделки на платформата за търговия с природен газ, обяви Владимир Малинов, председател на Съвета на директорите на "Газов хъб Балкан" и изпълнителен директор на "Булгартрансгаз". До края на седмицата всеки ден ще купуваме по 1000 мегаватчаса газ в сегмента "Ден напред", през следващите две седмици ще купуваме на седмична база, докато се стигне до момента, в който ще се купи количество приблизително 100 000 мегаватчаса за март, обясни изпълнителният директор на "Топлофикация София" Александър Александров. Той добави, че целта е чрез сделки на борсата дружеството да си осигури поне 50% от необходимите годишни обеми синьо гориво (успоредно с обвързващите договори с "Булгаргаз", които изтичат в края на годината).

Източник: Сега

Офис проектът Balkan Business Center на столичния бул. "Цариградско шосе" е финансиран с близо 25 млн. евро от Банка ДСК. Вписан е залог на търговското предприятие на инвеститора - едноименното дружество "Болкън бизнес център". Договореният заем е за до 22.1 млн. евро 10-годишен инвестиционен кредит, плюс 6 млн. лв. оборотно за ДДС. Самоучастието от страна на инвеститора е 9.5 млн. евро, но не по-малко от 30% от общите разходи за проекта. Новата офис сграда се свързва с търговеца на оръжие "Алгънс", собственост на Александър Димитров. В доклада за дейността към финансовия отчет на компанията за 2018 г. е посочено, че строежът ще се финансира чрез 10 млн. евро заем от единия от акционерите и "при достигане на определен етап от проекта - и чрез банков заем". По време на строителството и до завършването на проекта лихвата е 3-месечен Euribor + надбавка от 3.5% на година. След приключването му тя продължава да се формира по същия начин до момента, в който поне 80% от отдаваемите площи в сградата бъдат отдадени под наем - тогава надбавката ще бъде намалена на 3.2% (базата остава 3-месечен Euribor).

Източник: Капитал

Община Радомир предупреди за опасност от водна криза. В предаварийна ситуация е един от основните водоизточници, снабдяващи с питейна вода града. В последните 15 дни се наблюдава тревожна тенденция на постоянно изключване на помпите в помпена станция “Опалово“ поради сериозно намаляване на водата във водоизточника. От този водоизточник се снабдява ниска зона на Радомир, в това число квартал "Върба", както и селата Борнарево и Николаево. Според инженерни проучвания загубите в довеждащия водопровод от помпена станция Опалово до резервоар "Ниска зона" в Радомир възлизат на 40%. През последните шест месеца на същия водопровод са отстранени 50 аварии. Уведомени са министрите на околната среда и водите и на регионалното развитие и благоустройството, областната управа и В и К - Перник затова, че съществува сериозен риск за цялата водоснабдителна система на града и настоява за спешни мерки за авариен ремонт на довеждащия водопровод.

Източник: 3e News

Първият търг за продажба на ножарската фабрика „Терна“ във Велико Търново премина неуспешно. Никой не пожела да я купи за 8 млн. лв. Фирмата де факто спря работа през 2017 г. Шест търга с тайно наддаване за движимо и недвижимо имущество на дружеството бяха обявени от синдика Росица Томова на изпадналата в несъстоятелност фирма. 8 059 465 лева бе началната цена за продажбата на 28,4 декара терени с 24 производствени, административни и складови бази, халета, гаражи и други във Велико Търново, както и на имоти в селата Буковец и Горна Студена, които също са собственост на „Терна“. По документи като последен собственик на компанията се води фирмата „Марбо 97“.

Източник: Борба - Велико Търново       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Предстоящи събития

19 февруари: Мобилността и зелените решения в умните градове – във фокуса на „Knowledge City 2020“

20 февруари: Тенденции в развитието на хранителната индустрия и опазване на околната среда - 20 февруари 2020 г., Пловдив

21 февруари: Бързи срещи между фирми и специалисти на свободна практика в областта на информационните технологии

27 февруари: Регистрирайте се за Retail Digital Summit 2020 с 15% отстъпка от цената с промокод БСК

28 февруари: Семинар „Реализация на публични политики, законодателство и управление в областта на енергийната ефективност“ (Ст. Загора)

11 март: Семинар „Защита на интелектуалната собственост в Югоизточна Азия“

26-29 март: IX Европейски форум за социално предприемачество - 26 март 2020 г.

Technology & Business Cooperation Days по време на HANNOVER MESSE


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Имаме удоволствието да ви поканим да се включите в курсовете, които предлага Центърът за обучение по информационни и комуникационни технологии

Обучение по мрежи в Сиско академията
по новата версия на CCNA 7.0:

CCNA 1 - 7 март 2020, съботно-неделен
CCNA 2 - 14 март 2020, съботно-неделен
CCNA 3 - 14 март 2020, съботно-неделен


Обучение по MS Office

Предстои.

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензиран от Националната агенция за професионално образовине и обучение (НАПОО) през 2003 година и е национално призната обучаваща институция за осъществяване, валидиране и удостоверяване на професионална квалификация за лица над 16-годишна възраст.
Центърът издава документи за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности.
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Професионални обучения по проекти, включени в Националния план за действие по заетостта;
Начални и продължаващи професионални обучения;
Обучения по ключови компетентности;
Вътрешнофирмени обучения по заявка на партньорски организации;
Консултации за започване на дейности за организиране на професионално обучение;
КСеминари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обучителните услуги се предлагат на територията на цялата страна.
Формите на обучение са: дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, индивидуална, дистанционна и обучение чрез работа (дуална система на обучение). Формите на обучение, учебното време и броят на обучаемите в курса се определят от обучаващата институция. Те се съгласуват със заявителя на професионалното обучение.

За допълнителна информация:
тел. 932 09 69,
e-mail: a.katzarova@bia-bg.com, s.dobreva@bia-bg.com, m.mollova@bia-bg.com, danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Британският премиер Борис Джонсън планира увеличение на разходите за инфраструктура, насочено към Северна Англия, стремейки се да изпълни предизборните си обещания от декември, когато Консервативната партия спечели парламентарните избори. Програмата ще включва 40 млн. паунда (52 млн. долара) за 5G безжични мрежи в селските райони и инвестиции в обществения транспорт, твърди служител на правителството. Джонсън планира да вземе решение в рамките на дни за бъдещето на проекта HS2 - скъпа железопътна инициатива, която планира да свърже Лондон и Бирмингам и чиято реализация породи множество политически спорове. Също така министърът на транспорта Грант Шапс ще изиска от националната железница кръг от подобрения за пътниците, с които да се намалят закъсненията на влаковете и да се наеме повече персонал, на стойност 20 млн. паунда Двете части на плана представляват програма, с която да се помогне на Северна Англия да догони Лондон и югоизточната част на страната - традиционните икономически двигатели на Великобритания. Правителството на Джонсън, което извади Кралството от Европейския съюз миналия месец, обеща на изборите през декември, да се опита да преодолее икономическото неравенство в различните региони на Англия.

Източник: investor.bg

Америка

Американската компания за финансови услуги Маstеrсаrd прави крачка към нов пазар, изчисляван на 27 трилиона долара. Тя е получила разрешение да предлага банкови карти в Китай. По този начин компанията ще стане част от системата за разплащания в азиатската страна, изчислявана на 27 трилиона долара. Съобщението идва от централната банка на държавата и дава сигнал, че Пекин е готов да забърза отварянето на финансовата си система. Сделката идва и като част от договорките в предварителното търговско споразумение със САЩ. Според съобщението на Реорlе's Ваnк оf Сhіnа Маstеrсаrd трябва да започне работа в Китай в рамките на една година. От американския гигант посочват, че решението на Централната банка на Китай е "обнадеждаващо", като азиатската страна е един от най-важните пазари за него. Като част от предварителното търговско споразумение с Вашингтон от Пекин обявиха, че чуждестранните доставчици на електронни платежни услуги, като Маstеrсаrd, Vіsа и Аmеrісаn Ехрrеss, ще могат да получат разрешение за опериране в страната в рамките на не повече от 90 дни.

Източник: money.bg

Азия

Nіssаn е поредният производител на автомобили, който временно затваря една от производствените си фабрики, защото не получава части от Китай. Фирмата ще спре за поне два дни производството в завод в Япония, който прави моделите Sеrеnа и Х-Тrаіl. Китай е световната производствена централа и основна част от световната верига на доставки за автомобилната индустрия. В страната се изграждат ключови части и компоненти. Почти всички марки автомобили са изправени пред подобни сривове, тъй като голяма част от производствения сектор в Китай остава на практика блокиран заради смъртоносния коронавирус. Нуundаі временно затвори своите фабрики в Южна Корея миналата седмица поради недостиг на китайски части. Миналата седмица Fіаt Сhrуslеr заяви, че обмисля да спре производството в един от европейските си заводи поради затруднения при снабдяването с части от Китай.

Източник: BBC

 
Индекси на фондови борси
11.02.2020
Dow Jones Industrial
29 276.34 (-0.48)
Nasdaq Composite
9 638.94 (10.55)
Стокови борси
11.02.2020
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)50.67
Heating oil ($US/gal.)1.6500
Natural gas ($US/mmbtu)1.8000
Unleaded gas ($US/gal.)1.5400
Gold ($US/Troy Oz.)1 568.10
Silver ($US/Troy Oz.)17.54
Platinum ($US/Troy Oz.)972.20
Hogs (cents/lb.)64.22
Live cattle (cents/lb.)117.18

       Опознай България

Стефан Стамболов (1854 - 1895)

Стефан Стамболов е един от най-величаните и същевременно най-остро критикувани политици в съвременната история на България. Роден e на 12 февруари (нов стил) 1854 г. в Търново. Той навлиза в политиката след Освобождението. Започва кариерата си като борец по време на Възраждането. Учи в Одеската семинария, водач е на потушеното Старозагорско въстание от 1875 г. В първите години след Освобождението, той се хвърля енергично и ентусиазирано в борбата срещу Берлинския договор, във формирането на либералната партия и парламентарните дебати. Решимостта и способността му да различава възможното от невъзможното, го превръщат в един от най-влиятелните и уважавани политици по онова време. Избран е за пръв регент преди избирането на нов монарх в страната. Стамболов е министър-председател на България от 20 август 1887 до 17 май 1894 г. Прави много за модернизацията на страната в икономически, политически, административен и културен аспект – по негово време е изградена комплексна транспортна мрежа, създадени са много закони, поощряващи селското стопанство. Той осигурява държавна защита на стоките местно производство и подписва благоприятни търговски договори с няколко големи европейски страни. От друга страна, обаче, противниците на Стамболов има за какво да го винят: авторитарно управление, жестоко отношение към политическите му опоненти, преследване на опозицията. Неговата свръхамбициозност в крайна сметка го довежда до сблъсък с не по-малко амбициозния цар Фердинанд и слага край на политическата му кариера. След 1894 г. е подложен на различни унижения и преследвания: отказано му е разрешение да напусне страната, а имуществото му е конфискувано. На 3 юли 1895 г. е нападнат и варварски пребит от група македонци на софийска улица. Умира от раните си три дни по-късно.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 12.02.2020
Българска версия: 29913, Английска версия: 2891

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2020. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031

Февруари 2021
 ПВСЧПСН
51234567
6891011121314
715161718192021
822232425262728

Март 2021
 ПВСЧПСН
91234567
10891011121314
1115161718192021
1222232425262728
13293031    

Април 2021
 ПВСЧПСН
13   1234
14567891011
1512131415161718
1619202122232425
172627282930  

Май 2021
 ПВСЧПСН
17     12
183456789
1910111213141516
2017181920212223
2124252627282930
2231      

Юни 2021
 ПВСЧПСН
22 123456
2378910111213
2414151617181920
2521222324252627
26282930    

Юли 2021
 ПВСЧПСН
26   1234
27567891011
2812131415161718
2919202122232425
30262728293031 

Август 2021
 ПВСЧПСН
30      1
312345678
329101112131415
3316171819202122
3423242526272829
353031     


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999