Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Вторник, 21 януари 2020 г., брой 5120
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.

 

 


       България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(21.01.2020)
  EUR   1.95583  
GBP   2.29356
USD   1.76439
CHF   1.82158
EUR/USD   1.1085*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.01   0 %  

Райкомерс
Конструкшън ЕАД,
гр. София
търси да назначи
Седем Водопроводчици
Двама Технически ръководители
Двама Заварчици на РЕ
Четирима Работници
Двама Машинисти ПСМ (багеристи)
За повече информация:
Райкомерс Конструкшън
www.raicommerce.bg

 

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 

Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Булгар Чех Инвест холдинг АД - Бургас
Електростарт АД - Вършец
Инфра холдинг АД - София
Стам Трейдинг АД - Караполци
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

България е на второ място в ЕС по невъзможност за плащане на комуналните услуги навреме (30% от домакинствата), според изследване на ЕС за доходите и условията на живот (EU-SILC). Данните се отчитата на базата на период от 12 месеца. На първо място е Гърция – над 1/3 от домакинствата й (36%) не са способни да плащат навреме сметките си през последните 12 месеца. Доста след първите две са Хърватия и Румъния (съответно със 17,5% и 14%) За разлика от тях, малко домакинства не успяват да плащат своите комунални услуги навреме в Нидерландия, Чехия, Швеция и Австрия (всички около 2%). Подобряването на условията на живот на хората и борбата с бедността и социалното неравенство е централна част в политиките на Европейския съюз.

Източник: 24 часа

Още 200 милиона лева дълг под формата на ценни книжа ще бъде поет от държавата в края на месеца. Българската народна банка съобщи за предстоящ на 27 януари 2020 г. аукцион. Министерството на финансите ще предложи книжа със срочност от 10 години и шест месеца (с падеж на 21 декември 2029 година) при фиксиран лихвен процент от 0,5 на сто. За тази година България може да поеме нов дълг от общо 2 милиарда и 200 милиона лева. Ако поръчките в предстоящата емисия бъдат одобрени, страната ни вече ще е емитирала нов дълг за 400 милиона лева.

Източник: Дума

 
Дружества
Далекосъобщения
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Дълготрайни
активи
за 2017 г.
(хил. лв.)
  1   Теленор България ЕАД - София   424 274  
  2   НУРТС България ЕАД - София   104 890  
  3   Нуртс Диджитъл ЕАД - София   62 182  
  4   Глобъл Комюникейшън НЕТ АД - Пловдив   26 100  
  5   Новател ЕООД - София   23 943  
  6   НЕТ 1 ЕООД - София   14 664  
  7   Телелинк Бизнес Сървисис ЕАД - София   13 397  
  8   Нетера ЕООД - София   11 989  
  9   Интеруут България ЕАД - София   6 738  
  10   Ериксон Телекъмюникейшънс България ЕООД - София   1 160  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 20.01.2020
  Обща стойност (BGN): 500 724.59  
Брой търгувани компании: 28
Premium 14 228.05
Standard 311 282.62
АДСИЦ 167 161.94
Облигации 8 051.99
Най-голяма промяна в цените
Първа инвестиционна банка АД - София 9.62 %
Трейс груп холд АД - София -9.50 %
BaSE - Акции: 452.30
BaSE - АДСИЦ: 478.00

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

В структурата на „Българския ВиК холдинг“ ще има търговец на ток, което ще позволи ВиК дружествата да намалят разходите си за електроенергия с около 30%. В момента ВиК предприятията купуват ток на свободния пазар и това доведе до скок на разходите им до 70% - въпреки направените инвестиции и редуцираните количества потребявана електрическа енергия. Със създаването на холдинговата структура този проблем ще бъде решен, а с част от освободения паричен ресурс ще могат да се повишат трудовите възнаграждения в отрасъла, съобщи зам.-министърът на регионалното развитие Николай Нанков. В отрасъла са заети 16 000 души. ВиК предприятията трябва да наблегнат на увеличаване на събираемостта от абонатите. В момента водните дружества, в които държавата е акционер, имали общо 117 млн. лева вземания от клиентите си, като 81 млн. лв. са неплатени сметки на домакинства. Ще се търсят законови механизми за подобряване на събираемостта и намаляване на кражбите на вода, те ще бъдат разписани в Закона за ВиК, който в момента се подготвя, увери Нанков.

Източник: Сега

Развитието на "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД навлиза в нов етап през 2020 година. В ход са процедурите за обособяването на нова Промишлена зона "Юг", която ще се намира в близост до пътния възел Бургас - Средец - Созопол, съобщиха от дружеството. Дейността на "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД е насочена към изграждане и управление на индустриални зони от съвременен тип на територията на Община Бургас. Дружеството разполага с две отделни територии в рамките на град Бургас - в Промишлена зона "Север" и Промишлена зона "Юг". Новата зона за промишлени дейности "Юг" ще се простира на площ от 600 декара. Тя ще е разделена на парцели с големина от 20 до 160 декара, като е предвидена възможност те да бъдат групирани в зависимост от нуждите на новите инвеститори. Цялостният проект за изграждането на обслужващите улици и техническата инфраструктура вече е завършен.

Източник: Банкеръ

Нетера подписа договори за проектиране, доставка, изграждане и активиране на мрежи от точки за достъп до безплатен Wi-Fi в общините Тунджа и Павел баня. Проектите включват над 20 населени места и осигуряване на достъп до интернет в обществени зони с повече от 80 000 кв. м обща площ. Нетера спечели проектите по инициативата WiFi4EU на Европейската комисия. В балнеоложкия курорт Павел баня със съдействието на българския телеком жителите и посетителите на града ще ползват безплатен интернет на площада пред читалището, детската площадка в парка до читалището и около кметствата на селата Асен, Габарево, Горно Сахране, Долно Сахране, Манолово, Осетеново, Турия и Търничени. В община Тунджа Wi-Fi достъп ще има в централните райони на селата Бояджик, Роза, Тенево, Безмер, Ботево, Веселиново, Кабиле, Завой, Дражево, Генерал Инзово, Скалица, Крумово, Кукурево. През 2019 г. Нетера подписа поръчки по WiFi4EU също и с общините Тополовград, Копривщица и Разград.

Източник: Фирмена информация

Помощно стопанство с рибарници “Попенец” предстои да бъде изградено в землището на лясковското село Козаревец. Инвеститор е “Аркус-Строй” ЕАД. Проектът предвижда разширение на съществуващите водни площи, с цел достигане на обща площ около 134 дка, съответно – Рибарник 1, който ще е около 71 дка и Рибарник 2 – около 63 дка. Предвижда се изграждане и на база за стопанисване и поддържане на рибарниците с площ около 10 дка. Обектите ще бъдат разположени в меандрите по десния бряг на р. Янтра, а водоснабдяването им ще се осъществява предимно от високите подпочвени води. Рибарници “Попенец” ще бъдат стопанисвани с цел използването им за спортен риболов, като за целта ще бъдат зарибени с различни видове риба. Инвестиционното предложение предвижда единствено доизграждането на рибарниците, риборазвъждане на различни видове аквакултури и изграждане на помощно стопанство.

Източник: Янтра - Велико Търново

УПФ “Топлина” приключва годината с най-висока доходност сред универсалните пенсионни фондове. За последния 24-месечен период - от 29 декември 2017 до 31 декември 2019 г, на годишна база фондът е постигнал доходност от 3,1%. На второто и третото място се подреждат съответно УПФ “Съгласие” с 2,76% и УПФ “ЦКБ-Сила” с 2,39%, следвани от УПФ “Бъдеще” (1,42%), “Ен Ен УПФ” (0,9%), УПФ “ДСК-Родина” (0,89%), УПФ “Доверие” (0,41%), УПФ “Пенсионноосигурителен институт” (0,15“) и “ЗУПФ Алианц България” (0,10%), по данни на КФН. Всички фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване са постигнали доходност за посочения 24-месечен период над определеното минимално равнище.

Източник: 24 часа       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Новини от БСК и членовете на БСК

Проф. Димитров: Д-р Дечев избра медиите за проблема с лекарствата, за да се реши по-бързо

10 дни преди крайния срок за прилагане на промените в Наредба Н-18 Какво направихме, какво постигнахме и какво предстои?

НСЗБУТ настоява за законодателни промени в КТ


Предстоящи събития

21 януари: Пресконференция "Равносметката: Частната охранителна дейност (ЧОД) година и половина след приемането на Закона за ЧОД", 21.01.2020 г.

28 януари: Официална церемония за връчване на Годишните HR награди за 2019 г.

19 февруари: Мобилността и зелените решения в умните градове – във фокуса на „Knowledge City 2020“


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Имаме удоволствието да ви поканим да се включите в курсовете, които предлага Центърът за компютърно обучение на БСК

Обучение по мрежи в Сиско академията
по новата версия на CCNA 7.0:

CCNA 2 - 11 януари 2020, съботно-неделен
CCNA 1 - 18 януари 2020, съботно-неделен


Обучение по MS Office

Предстои.

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензиран от Националната агенция за професионално образовине и обучение (НАПОО) през 2003 година и е национално призната обучаваща институция за осъществяване, валидиране и удостоверяване на професионална квалификация за лица над 16-годишна възраст.
Центърът издава документи за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности.
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Професионални обучения по проекти, включени в Националния план за действие по заетостта;
Начални и продължаващи професионални обучения;
Обучения по ключови компетентности;
Вътрешнофирмени обучения по заявка на партньорски организации;
Консултации за започване на дейности за организиране на професионално обучение;
КСеминари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обучителните услуги се предлагат на територията на цялата страна.
Формите на обучение са: дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, индивидуална, дистанционна и обучение чрез работа (дуална система на обучение). Формите на обучение, учебното време и броят на обучаемите в курса се определят от обучаващата институция. Те се съгласуват със заявителя на професионалното обучение.

За допълнителна информация:
тел. 932 09 69,
e-mail: a.katzarova@bia-bg.com, s.dobreva@bia-bg.com, m.mollova@bia-bg.com, danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Европейският съюз няма да забрани изрично Huawei или други доставчици на 5G оборудване, когато дава насоки на държавите членки как да смекчат рисковете за сигурността си. "ЕС ще представи набор от препоръки и мерки, които са достатъчно строги и бдителни в края на януари", заяви европейският комисар по цифровите технологии и вътрешния пазар Тиери Бретон на пресконференция в Париж в понеделник. Той добави, че нито една компания няма да бъде изрично изключена в препоръките. През последната година американските власти призоваваха ЕС и страните членки да изключат китайската компания от своите мрежи. Вашингтон твърди, че Huawei крие риск за националната сигурност, докато Huawei и китайските представители отричат обвиненията. Блокът се стреми да координира подхода на държавите членки по отношение на 5G в опит да избегне евентуална репресивна мярка на САЩ или Китай, насочена към която и да е отделна европейска страна. Миналия месец страните от ЕС се съгласиха да използват само надеждни коммпании за инфраструктурата, която е от решаващо значение за националната сигурност, и обещаха да разгледат законите на родината на доставчиците, преди да купуват продуктите им.

Източник: Bloomberg

Америка

Във Вашингтон ще бъде даден ход на процеса по импийчмънт срещу президента Доналд Тръмп. След като миналата седмица в Сената бяха внесени обвиненията, сенаторите ще обсъждат резолюция за правилата на процеса. Тръмп е обвинен в злоупотреба с власт и възпиране работата на Конгреса. От днес започват исторически заседания по третия импийчмънт на американски президент в историята на САЩ. Сенаторите ще влязат в ролята на мълчаливи съдебни заседатели, които ще спазват строги правила на поведение. Те трябва безпристрастно да решат дали при разговора си с украинския президент през лятото Тръмп е оказал натиск за лични облаги и дали е попречил на последвалото разследване и най-вече - дали тези обвинения са причина за отстраняването му от поста. Привърженици на Тръмп казват, че той е в процедура по импийчмънт за неща, които не са се случили, а за неговите опоненти при същите обстоятелства обикновен съд би издал за минути присъда „виновен“. За самия президент процесът е дело на обсебени от мисълта да го отстранят демократи. Той настоява, че не е прекрачвал законите и заклеймява процеса като „лов на вещици.“

Източник: economic.bg

Азия

Китай, като страната с най-много потребители на пластмаса в света, разкри основен план за намаляване на пластмасата за еднократна употреба в цялата страна. Националната комисия за развитие и реформи обяви новата политика, която ще се прилага през следващите пет години. Неразградимите торбички ще бъдат забранени в големите градове до края на 2020 г. и във всички останали градове до 2022 г. В ресторантьорството също ще бъде забранено използването на сламки за еднократна употреба до края на 2020 г. както и да намали използването на пластмасови изделия за еднократна употреба с 30%. Хотелите трябва да спрат да предлагат безплатни пластмасови изделия за еднократна употреба също до 2025 г. Китай от години се бори да се справи с боклука, който генерират 1,4 милиарда граждани. Най-голямото сметище за отпадъци в страната, което е с размерите на около 100 футболни игрища, вече се запълни 25 години предсрочно, тъй като само през 2017 г. Китай събра 215 милиона тона градски битови отпадъци.

Източник: BBC

 
Индекси на фондови борси
19.01.2020
Dow Jones Industrial
29 348.10 (50.46)
Nasdaq Composite
9 388.94 (31.81)
Стокови борси
19.01.2020
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)58.40
Heating oil ($US/gal.)1.8700
Natural gas ($US/mmbtu)1.9300
Unleaded gas ($US/gal.)1.6300
Gold ($US/Troy Oz.)1 566.50
Silver ($US/Troy Oz.)18.14
Platinum ($US/Troy Oz.)1 027.00
Hogs (cents/lb.)74.10
Live cattle (cents/lb.)127.25

       Опознай България

Крепост Хисарлъка

На около 30 минути от центъра на Кюстендил се намира крепостта Хисарлъка – в най-високата равнинна част на хълма Хисарлъка. Хълмът е североизточна разклонение на Осоговската планина. Тук някога римляните построили Акропола на древна Пауталия. Самата крепост е строена в края на ІV – началото на V век. Реставрирана през VІ в., тя оцелява през Първата и Втората българска държава и е съборена от османските завоеватели през XV в. Представлявала е неправилен многоъгълник с дължина 230 м и широчина 125 м. Най-главната и най-широка порта е на източната стена, близо до главния път. Крепостната стена в зависимост от терена има различни ширини – от 1,60 до 3,00 м. Предполагаемата височина на стените е 10 м, а височината на кулите – 12 м. Крепостта е една от най-значимите в България и е обявена за паметник на културата от национално значение.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 21.01.2020
Българска версия: 29937, Английска версия: 2890

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2020. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031

Февруари 2021
 ПВСЧПСН
51234567
6891011121314
715161718192021
822232425262728

Март 2021
 ПВСЧПСН
91234567
10891011121314
1115161718192021
1222232425262728
13293031    

Април 2021
 ПВСЧПСН
13   1234
14567891011
1512131415161718
1619202122232425
172627282930  

Май 2021
 ПВСЧПСН
17     12
183456789
1910111213141516
2017181920212223
2124252627282930
2231      

Юни 2021
 ПВСЧПСН
22 123456
2378910111213
2414151617181920
2521222324252627
26282930    

Юли 2021
 ПВСЧПСН
26   1234
27567891011
2812131415161718
2919202122232425
30262728293031 

Август 2021
 ПВСЧПСН
30      1
312345678
329101112131415
3316171819202122
3423242526272829
353031     


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999