Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Сряда, 15 януари 2020 г., брой 5116
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.

 

 


       България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(15.01.2020)
  EUR   1.95583  
GBP   2.28437
USD   1.75963
CHF   1.81650
EUR/USD   1.1115*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.01   0 %  

Райкомерс
Конструкшън ЕАД,
гр. София
търси да назначи
Седем Водопроводчици
Двама Технически ръководители
Двама Заварчици на РЕ
Четирима Работници
Двама Машинисти ПСМ (багеристи)
За повече информация:
Райкомерс Конструкшън
www.raicommerce.bg

 

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 

Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Агромеханизация-2000 АД - Брестница
Агрополихим АД - Девня
Бесатур АД - София
Дупница-Табак АД - Дупница
ИХБ Електрик АД - София
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Икономическият растеж ще се забави до 3% през 2020 г., след 3.7% ръст през 2019 г., прогнозират анализаторите на УниКредит в последния си икономически доклад за икономиката на Централна и Източна Европа (ЦИЕ). България продължава да бъде сред страните от ЕС с най-голямо свободно фискално пространство и в началото на 2020 г. Продължаването на консервативната фискална политика изглежда още по-вероятно през настоящата година, предвид на това че страната изглежда много близо до получаване на покана за присъединяване към ERM II. Наблюдателите отчитат постигнатия от България значителен напредък във всички области от плана за въвеждане на еврото. Това включва редица въпроси, които са важни за плавния преход към ERM II и Банковия съюз.

Източник: Банкеръ

Близо 4,5 млн. лв. осигурява Министерството на регионалното развитие и благоустройството за финансово подпомагане на общини при изработване на проекти на общи устройствени планове за цялата им територия през 2020 г. Съгласно Закона за устройство на територията на министъра на регионалното развитие и благоустройството е възложено разпределянето на предвидените в държавния бюджет средства за изпълнение на тази дейност, както и осъществяването на методическо ръководство, координация и контрол при възлагането, изработването, съгласуването и одобряването на общи устройствени планове. Към края на 2019 г. 123 от 265 общини в Република България разполагат с одобрени актуални общи устройствени планове за цялата им територия.

Източник: Банкеръ

 
Дружества
Други специализирани строителни дейности
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Дълготрайни
активи
за 2017 г.
(хил. лв.)
  1   Ему АД - Разбойна - Тщ   49 852  
  2   Евро Алианс Инженеринг ЕАД - София   8 942  
  3   АКЗ-Бургас ЕООД - Бургас   5 701  
  4   Агроконсулт ЕООД - Стара Загора   3 176  
  5   Инфраструктурни системи ЕООД - Стара Загора   2 215  
  6   Сънотех ЕООД - София   1 510  
  7   Динатстрой ООД - Благоевград   1 350  
  8   Евро алианс кънстракшън АД - София   1 345  
  9   Марибор Строй ЕООД - Неделино   659  
  10   Коникс Трейд ООД - Горни Богров   619  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 14.01.2020
  Обща стойност (BGN): 651 860.00  
Брой търгувани компании: 34
Premium 237 165.44
Standard 227 368.64
АДСИЦ 186 229.97
Структурирани 1 095.95
Най-голяма промяна в цените
Доверие - Обединен холдинг АД - София 8.74 %
Еврохолд България АД - София -3.13 %
BaSE - Акции: 8 160.50
BaSE - АДСИЦ: 960.00

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Бизнесът с индустриални зони в България вече се оценява на поне 600 млн. лева и ще става още по-голям. “Национална компания индустриални зони” към септември 2019 г. отчете 520% ръст на печалба спрямо година назад, или 8,17 млн. лв. Основна причина за това е икономическата зона в Божурище. Инвестициите в нея са около 530 млн. лв. Значителна част от тях идват от отворилия през 2019 г. дистрибуционен център на датската верига JYSK, който е най-големият на Балканите. Компанията вложи в него 200 млн. лв. Едни от последните продажби в зоната край столицата са на българската фирма за бяла и черна техника “Зора”, която инвестира 17 млн. лв. и осигурява 33 работни места, както и на “Айко”, която влага 15 млн. лв. за логистична база. “През лятото на 2019 г. подписахме окончателен договор с високотехнологична швейцарска компания. Тя произвежда прототипи и детайли от силикон и пластмаса. Досега беше наемател, но решиха да купуват. Намират, че страната ни е стабилна, и вече са решили да построят собствено предприятие”, каза директорът на НКИЗ Антоанета Барес.

Източник: 24 часа

Българска фондова борса отличи инвестиционните посредници, постигнали най-високи резултати през 2019 г. Броят на сделките на регулиран пазар за изминалата година е 44 167 и отбелязва спад от 19% спрямо 2018 г. На 333 573 998 лв. възлиза оборотът на БФБ през 2019 г. като това е с 39% по-малко в сравнение с предишната година. Въпреки отчетените спадове по определени показатели, налице е тенденция за нарастване на набрания капитал чрез Борсата, като през 2019 г. компаниите са набрали финансиране в размер 329 798 641 лв., което е над два пъти повече спрямо предишната година. За инвестиционен посредник, сключил най-много сделки на БФБ през 2019 г. на 1-во място е Карол АД, 2-ро място: Елана Трейдинг АД и 3-то място: БенчМарк Финанс АД. За инвестиционен посредник, реализирал най-висок оборот на БФБ през 2019 г. на 1-во място е Aвал ИН АД, 2-ро място: Интеркапитал Маркетс АД и 3-то място: Евро - Финанс АДДоверие Обединен Холдинг АД получи наградата за емитент с най-голям принос за развитието на капиталовия пазар през изминалата година.

Източник: БФБ-София

Немска фирма ще строи завод за преработка на отпадъци край Шумен. До две седмици инвеститорите ще дойдат в Шумен и ще представят технологията, по която ще се работи. Капацитетът на завода е 105 000 тона. Заводът ще се реализира на два етапа. В първия етап на проекта ще бъдат вложени 30 млн. евро. и се предвижда изграждане на линия за производство на пелети, които ще се изнасят за Германия. Във втория етап, след проучване на пазара на електроенергия, ще бъдат изградени когенератори за производство на ток. Заводът за преработка на отпадъци няма да замърсява околната среда и ще отговаря на всички законови изисквания, съобщиха от община Шумен. През 2016-а година е получено предложение от немска фирма, която е закупила земя и смята да строи такова съоръжение. "Ако това се осъществи, огромните количества отпадък няма да се трупат на сметището.Те ще се преработват и от тях ще се получават полезни за бита материали за отопление (пелети), електричество, топлоенергия". Няма да започне изграждането на завод за преработка на битови отпадъци край квартал Дивдядово, без да сме сигурни 100%, че няма да вреди на околната среда, обясни кметът Любомир Христов.

Източник: Банкеръ

Център със застроена площ 126 кв.м,в който ще се помещава контролно-информационен пункт и база за спасителния отряд от Дупница, ще се изгради в района на Седемтe рилски езера, обявиха от ръководството на Национален парк "Рила". Средствата - около 270 хил. лева, са осигурени, по ПУДОС. Предстои избор на фирма изпълнител. Сградата ще се ползва от екипите - така нар. рейнджъри, на НП "Рила", които осъществяват постоянен контрол и проверки в района на Седемте езера. Обектът ще е собственост на Парка. Ще се предоставят помещения за база на ПСС при БЧК за осигуряване на целогодишно дежурство от група планински спасители за по-бърза и своевременна реакция при обезпечаване на пострадали туристи. Изграждането на пункт „Седемте Рилски езера“ се забави две-три години, основната причина за това е промяна на параметрите по първоначалното идейно-архитектурно решение на сградата по искане на ПСС при БЧК.

Източник: kmeta.bg

На заседание на общинския съвет на 27 декември 2019 година община Правец е разсрочила солидно задължение за данъци и такси на свързана със Златев фирма, съобщи balcanec.bg. Дружеството, което е съвместно с общината, ще бъде освободено от такса битови отпадъци и за 2020 г. Общинският съвет е разрешил освобождаването от такса смет за 2020 г. на имоти на дружества с общинско участие, използвани за спортни нужди и разсрочване за 10-годишен период на 175 540 лв. дължими данъци и такси от "Университетски недвижими имоти Правец" АД. Сумата е начислена до края на 2019 г., а плащането й ще става на равни годишни вноски до 31 декември на съответната година. Справка във фирмените регистри показва, че "Университетски недвижими имоти Правец" АД е 31% собствентост на община Правец и 69% собственост на "Тера Тур Сервиз", собственост на управляваната от Васил Златев "Агрохолд", с действителен собственик Валентин Златев.

Източник: Сега       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 

Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Имаме удоволствието да ви поканим да се включите в курсовете, които предлага Центърът за компютърно обучение на БСК

Обучение по мрежи в Сиско академията
по новата версия на CCNA 7.0:

CCNA 2 - 11 януари 2020, съботно-неделен
CCNA 1 - 18 януари 2020, съботно-неделен


Обучение по MS Office

Предстои.

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензиран от Националната агенция за професионално образовине и обучение (НАПОО) през 2003 година и е национално призната обучаваща институция за осъществяване, валидиране и удостоверяване на професионална квалификация за лица над 16-годишна възраст.
Центърът издава документи за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности.
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Професионални обучения по проекти, включени в Националния план за действие по заетостта;
Начални и продължаващи професионални обучения;
Обучения по ключови компетентности;
Вътрешнофирмени обучения по заявка на партньорски организации;
Консултации за започване на дейности за организиране на професионално обучение;
КСеминари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обучителните услуги се предлагат на територията на цялата страна.
Формите на обучение са: дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, индивидуална, дистанционна и обучение чрез работа (дуална система на обучение). Формите на обучение, учебното време и броят на обучаемите в курса се определят от обучаващата институция. Те се съгласуват със заявителя на професионалното обучение.

За допълнителна информация:
тел. 932 09 69,
e-mail: a.katzarova@bia-bg.com, s.dobreva@bia-bg.com, m.mollova@bia-bg.com, danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Финландският производител на телекомуникационно оборудване Nokia обяви, че планира да съкрати около 180 работни места на вътрешния си пазар тази година, докато планира по-големи инвестиции в 5G технологии и дигитализация. Компанията обяви, че продуктовото развитие в сферата на 5G в Оулу и на други места в страната ще бъде изключено от съкращенията на служители през 2020 г., от общо 6000 работници за компанията във Финландия. Компанията е на път да си върне инвеститорското доверие след притесненията, че изостава след конкурентите си Ericsson и Huawei в развитието на 5G технологията. През октомври Nokia сви прогнозата си за 2019 и 2020 г., обвинявайки за това нуждата да засили инвестициите си в 5G – новини, които изтриха една трета от стойността на цената на акциите. "Обновихме обявената по-рано цел за съкращаване на разходите от 700 на 500 млн. евро, най-вече, защото очакваме да направим допълнителни инвестиции в 5G и дигитализация“, коментира ръководителят на звеното за мобилни мрежи на Nokia Томи Уито.

Източник: Reuters

Америка

Базовият индекс на потребителските цени в САЩ, който изключва стойностите на волатилните продукти, се е увеличил с 0,1% на месечна база през декември. Това е най-ниският темп на ръст за показателя в последните три месеца, показва доклад на Министерството на труда, публикуван във вторник. В сравнение с това анализаторите очакваха базовата инфлация да се ускори с 0,2%. На годишна база същият показател е нараснал с 2,3% през 2019 г., съответствайки на прогнозите. Данните предполагат, че ръководството на Фед ще поддържа установената линията на лихвените проценти през по-голямата част, а може би и през цялата година. Служителите на Фед намалиха референтните лихвени проценти на институцията три пъти през 2019 г. и сигнализираха, че ще поставят тази политика на пауза в близкото бъдеще или поне докато икономическите перспективи не покажат съществена промяна.

Източник: Bloomberg

Азия

На голямата швейцарска банка UBS отново е разрешено да играе водеща роля при първични публични предлагания (IPO) в Хонконг. Хонконгската комисия по ценни книжа и фючърси заяви, че отменя във вторник забраната след десетмесечен преглед на вътрешните процеси на банката - два месеца по-рано от първоначално планираното. В средата на март 2019 г. комисията реши, че банката и нейното местно дъщерно дружество вече нямат право да организират IPO в продължение на една година, като същевременно наложи глоба в размер на 48 млн. швейцарски франка. През ноември 2019 г. UBS отново беше глобена с 50,8 милиона швейцарски франка. Правният спор касае ролята на UBS в няколко предлагания. Една от компаниите, които станаха публични, беше ликвидирана само 14 месеца след регистрацията. След това комисията започна подобен преглед на банките, които осъществяват листването като така наречения поемател.

Източник: Reuters

 
Индекси на фондови борси
14.01.2020
Dow Jones Industrial
28 939.67 (32.62)
Nasdaq Composite
9 251.33 (-22.60)
Стокови борси
14.01.2020
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)58.13
Heating oil ($US/gal.)1.9000
Natural gas ($US/mmbtu)2.1800
Unleaded gas ($US/gal.)1.6600
Gold ($US/Troy Oz.)1 553.60
Silver ($US/Troy Oz.)17.90
Platinum ($US/Troy Oz.)996.70
Hogs (cents/lb.)75.00
Live cattle (cents/lb.)127.88

       Опознай България

Архитектурно-исторически резерват Боженци

Архитектурно историческият резерват Боженци представлява малко селище с 600-годишна история, разположено на северните склонове в централната част на Стара Планина, на около 15 км източно от град Габрово. То е едно от малкото селища в България, успели да запазят изцяло старинния си вид от епохата на Българското възраждане и съхранили ценни архитектурни и етнографски паметници, сред които са уникалните двукатни и трикатни къщи, разположени на два срещуположни хълма сред обилна зеленина. Една легенда разказва историята на Боженци. Според нея, когато през 1393 г. столицата на Втората българска държава Търново пада под турско робство, овдовялата болярка Божана тръгва с децата си тръгва да търси убежище, и го намира под Балкана. Именно тук, далеч от поробителите, тя спира и поставя началото на селището, което носи нейното име. През втората половина на 18 век Боженци се развива бързо в социално и икономическо отношение, местното население се занимава предимно с търговия на вълна, кожи, восък, мед, а малка част от него и със занаятчийство – ковачество, кожухарство, абаджийство. Боженци е обявено за архитектурно-исторически резерват през 1964 г. Сред най-известните и типични паметници в селището са къщата на Дончо Попа и трикорабната църква “Пророк Илия”.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 15.01.2020
Българска версия: 29942, Английска версия: 2890

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2020. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031

Февруари 2021
 ПВСЧПСН
51234567
6891011121314
715161718192021
822232425262728

Март 2021
 ПВСЧПСН
91234567
10891011121314
1115161718192021
1222232425262728
13293031    

Април 2021
 ПВСЧПСН
13   1234
14567891011
1512131415161718
1619202122232425
172627282930  

Май 2021
 ПВСЧПСН
17     12
183456789
1910111213141516
2017181920212223
2124252627282930
2231      

Юни 2021
 ПВСЧПСН
22 123456
2378910111213
2414151617181920
2521222324252627
26282930    

Юли 2021
 ПВСЧПСН
26   1234
27567891011
2812131415161718
2919202122232425
30262728293031 

Август 2021
 ПВСЧПСН
30      1
312345678
329101112131415
3316171819202122
3423242526272829
353031     

Септември 2021
 ПВСЧПСН
35  12345
366789101112
3713141516171819
3820212223242526
3927282930   


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999