Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Четвъртък, 28 ноември 2019 г., брой 5090
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.


 

 


       България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(28.11.2019)
  EUR   1.95583  
GBP   2.28886
USD   1.77657
CHF   1.78029
EUR/USD   1.1009*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.11   0 %  

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  БКС-Бъдинстрой АД - Видин
Корабоимпекс АД - Варна
Пазар за плодове, зеленчуци и цветя АД - Сливен
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Средният лихвен процент на бизнеса по депозитите с договорен матуритет в левове през октомври 2019 г. спада на годишна база с 0.05 пр.п. до 0.03 на сто, а по тези в евро нараства с 0.02 процентни пункта /пр.п./ до минус 0.01 на сто, съобщава Българската народна банка. В сравнение със септември 2019 г. средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове намалява с 0.02 пр.п., а по тези в евро се увеличава с 0.01 пр.п. През октомври 2019 г. спрямо октомври 2018 г. средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове на домакинствата се понижава с 0.03 пр.п. до 0.15 на сто, а по тези в евро се повишава с 0.02 пр.п. до 0.23 на сто.

Източник: 24 часа

Над 108 млн. лева ще бъдат отпуснати по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 - 2020 г. за пътища, саниране и спортни зали. 20 млн. лв. от одобрените средства ще бъдат отпуснати на здравното министерство за покупка на хеликоптер за спасяване и превоз на хора в спешна нужда - пострадали при инциденти, намиращи се в труднодостъпни райони, при трансплантации или донорства. В момента със 163 млн. лева по европрограмата вече се ремонтират всички спешни медицински центрове в страната и се доставят 400 нови линейки, съобщи регионалният зам.-министър Деница Николова. Най-голямата част от сумата ще бъде инвестирана в шосета. С 55 млн. лева ще бъдат обновени 134 км пътни отсечки, свързващи 11 общини в 6 области. Досега по програмата "Региони в растеж" са вложени 377 млн. лв. за рехабилитацията на други 24 участъка с обща дължина 505 км. 2 млн. лева ще отидат за "умни магистрали".

Източник: Сега

 
Дружества
Производство на въоръжение и боеприпаси
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Дълготрайни
активи
за 2017 г.
(хил. лв.)
  1   Вазовски машиностроителни заводи ЕАД - Сопот   130 289  
  2   Емко (София) ООД - София   56 604  
  3   Дунарит АД - Русе   27 506  
  4   Аркус АД - Лясковец   11 975  
  5   Терем Хан Крум ЕООД - Търговище   8 064  
  6   Терем Ивайло ЕООД - Велико Търново   3 242  
  7   Терем Летец ЕООД - София   2 129  
  8   Електроапаратура ЕООД - Ковачевец   685  
  9   Терем - Цар Самуил ЕООД - Костенец   523  
  10   Балиста ЕООД - Казанлък   399  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 27.11.2019
  Обща стойност (BGN): 1 187 060.59  
Брой търгувани компании: 37
Premium 54 277.99
Standard 86 538.81
АДСИЦ 42 652.24
Структурирани 1 950.31
ДЦК 1 001 641.24
Най-голяма промяна в цените
ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ - София 100.00 %
Тексим банк АД - София -9.49 %
BaSE - Акции: 294 725.10

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Обединение „Витоша Венчър Партнърс“ е избрано от Фонда на фондовете (ФнФ) да разпредели почти 40 млн. лв. за минимум 76 български стартъпи. То ще управлява Фонд за ускоряванe и начално финансиранe ІІ – последният от общо трите ФУНФ. „Витоша Венчър Партнърс“ ще управлява публични средства в размер на 35.6 милиона лева, осигурени от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Към тези обединението трябва да добави минимум още 3.56 млн. лв. частен капитал, с които общата сума за стартъпите би достигнала поне 39.2 млн. лв. Избраният финансов посредник ще финансира най-малко 76 предприятия, като размерът на инвестициите във всяко едно от тях е в диапазон от 30 хил. до 2 млн. лева.

Източник: economic.bg

Пътната полиция купува 15 високоскоростни автомобила, като е готова да плати по 320 000 лева за всеки от тях. Поръчката е за немаркирани коли, които да патрулират тайно по магистралите и при сигнал да догонват нарушители. Общата й стойност достига 4,8 млн. лв. с ДДС. Парите за 15-те коли са отпуснати от Фонда за пътна безопасност, в който постъпват платените глоби на шофьорите, снимани с камери. Решението за покупката е взето от Държавно-обществената комисия за безопасност на движението още през март, но тогава за целта са отпуснати 2 550 000 лв. През август МВР обявява в сайта си, че събира оферти, като поръчката се състои от три позиции за по пет автомобила – седан, хеджбек и комби. Те трябва с мощност 240 конски сили и да развиват скорост 250 км/ч. Оборудването им се състои от мобилни камери за засичане на скорост, но ще имат камери за видеозаписи на срещи с шофьорите, каквито сега има в повечето патрулки на КАТ. От постъпили 6 оферти се разбирало, че отпуснатата през март сума от 2,5 млн. лв. не е достатъчна. Две от ценовите предложения били само за по 5 автомобила и варират от 1 млн. до 1,5 млн. лв. с ДДС. Останалите четири, които са за всичките 15 коли, започват от 3 800 000 лв. и стигат до 4 817 000 с ДДС. Затова директорът на полицията Христо Терзийски предлага да се поискат допълнително 2 250 000 лв., с които сумата да достигне 4 800 000 с ДДС.

Източник: Труд

“Електроразпределение Север”, част от групата “Енерго-Про Варна”, инвестира 6 млн. лв. в електроразпределителната мрежа на област Русе през 2019 г. До момента са завършени проекти за 4,3 млн. лв., от които 2 млн. в община Русе. Предстои до края на годината да бъдат финализирани дейности за още 1,7 милиона. В началото на годината беше завършен последният етап на новата възлова станция “Изток Русе”. Извършена е рехабилитация на подстанция “Левента”, обновени са ключови електропроводи, подновени са въздушни и кабелни линии ниско напрежение. Обновено е оборудването на възлова станция Гара Бяла и е изградена телемеханика, която позволява дистанционно управление на съоръжението и значително скъсява времето за реакция при възникване на аварии. “ЕРП Север” управлява и поддържа електроразпределителна мрежа с обща дължина от 42 626 км и 26 подстанции.

Източник: 24 часа

199 000 лв. е печалбата на всички общински дружества във В. Търново за 9-месечието на 2019 година. Общо 8 от деветте дружества са реализирали печалба. Най-голяма е на Центъра за психично здраве – 69 000 лв., на “Царевград Търнов” – 60 000 лв., и на “Обредни дейности” – 25 000 лв. “Организация на движението, паркинги и гаражи” отчита 20 000 лв. печалба. Специализираната белодробна болница “Д-р Трейман” е с 13 000 лв., а Центърът за рехабилитация и спортна медицина е с 5000 лв. Значително по-малка е печалбата на Центъра за кожно-венерически заболявания – 4000 лв., и на “Инвестстрой-92” – 3000 лв. Центърът за онкологични заболявания е приключил 9-месечието със загуба в размер на 145 000 лв., с което общият финансов резултат на всички дружества възлиза на 54 000 лв. За предходния период на 2018 г. той е бил 236 000 лв., отчитат от местната администрация. Причината за ниските финансови резултати на медицинските търговски дружества е, че силно се влияят от начина на финансиране, което е в приоритета на Министерството на здравеопазването.

Източник: Янтра - Велико Търново

Национална компания Железопътна инфраструктура (НКЖИ) е подписалa договор за модернизация на железопътен участък Елин Пелин-Вакарел. Отсечката е ЛОТ 1 от проект "Модернизация на жп участък Елин Пелин-Костенец". Участъкът между Елин Пелин и Вакарел е най-тежкият и труден за изпълнение от цялото трасе между София и Пловдив. Неговата дължина е приблизително 20 км и в обхвата му попада най-големият жп тунел в България, с дължина 6.8 км, който ще бъде построен по тунелен способ и ще бъде напълно съвместим с изискванията за оперативна съвместимост. Стойността на договора за строителство е 498 800 012 лева без ДДС, а негов изпълнител е ДЗЗД "Джен-Дуй жп Елин Пелин", включващо фирмите: "Дженгиз Иншаат Санайи Ве Тиджарет Аноним Ширкети" АД, "Дуйгу Мюхендислик Иншаат Туризм Дъш Тиджаред Ве Санайи Лимитед Ширкети" ООД. Срокът за изпълнение е 72 месеца.

Източник: Банкеръ       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Новини от БСК и членовете на БСК

Преизбраха д-р Стилиян Баласопулов за председател на НС на ТПК

Трябва ли Airbnb и Booking да влязат в туристическите регулации?

Предложения на БСК за теми за обсъждане в Националния съвет по демографска политика

Относно: Проект на ПМС за определяне на нов размер на МРЗ за 2020 г.

Включете се в анкетата на БСК: „2019 г. ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА БИЗНЕСА“ до 1 декември 2019 г.

Регистрирайте се за участие в конкурса "Наградите на БАИТ" за 2019 г.!


Предстоящи събития

28-29 ноември: Партньорска проверка на тема „Национална система за оценка на компетенциите MyCompetence“

5 ноември4 декември: Поредица от уебинари на Европейско-японския център за индустриално сътрудничество

9-11 декември: Национален тридневен научно - практически курс «Въвеждане и вътрешни одитори на HACCP система»

10-12 декември: Програмиране, изкуствен интелект, киберсигурност - водещи теми на Global Tech Summit


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Имаме удоволствието да ви поканим да се включите в курсовете, които предлага Центърът за компютърно обучение на БСК

Обучение по мрежи в Сиско академията:

CCNA Security - 26 октомври 2019, съботно-неделен
CCNA 4 - 9 ноември 2019, съботно-неделен
CCNA 1 - 30 ноември 2019, съботно-неделен
ССNА 2 - 1 декември 2019, съботно-неделен


Обучение по MS Office

Предстои.

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Посланиците към ЕС одобриха позицията на Съвета на Европейския съюз по предложение за обща рамка и минимални изисквания за извънсъдебния механизъм за възстановяване на средства по кредити, гарантирани с обезпечение, в случай че кредитополучателят не е в състояние да ги изплати. Ефективното извънсъдебно изпълнение може да спомогне да се избегне натрупването на необслужвани кредити, тъй като предоставя на банките правни инструменти за по-бързо възстановяване на обезпеченията. "Необслужваните кредити в ЕС са на най-ниското си равнище от финансовата криза насам поради по-благоприятната икономическа ситуация и редицата мерки, които бяха предприети за премахването им от счетоводните баланси на банките", отбеляза Мика Линтила, министър на финансите на Финландия и допълни: "Въпреки това в някои държави членки броят на лошите кредити остава висок и е необходимо да се гарантира, че в бъдеще те няма да продължат да се натрупват. Ето защо е важно на банките да се предоставят правни инструменти за бързо възстановяване на средства по необслужваните кредити, без да се минава през съд, като същевременно се гарантира високо равнище на защита на кредитополучателите".

Източник: Associated Press

Америка

Американската компания Facebook обяви, че е придобила Beat Games - студио, което стои зад хитовата игра с виртуална реалност “Beat Saber”. Постиженията на Beat Games досега са впечатляващи, но екипът на Facebook и Beat Games е наясно, че с виртуална реалност може да се направи много повече, коментира Майк Верду, директор съдържание на Oculus. Придобитата компания ще се присъедини към подразделението Oculus Studio на Facebook, но ще работи независимо в Прага. “Beat Saber” е една от най-популярните игри с виртуална реалност. Тя се предлага в Oculus Store за 29,99 долара. Компанията на Марк Зукърбърг посочва, че Beat Games ще продължи да поддържа “Beat Saber” във всички досега ползвани платформи за игри. Финансовите параметри на сделката не се разкриват. В публикация в блога си, с която обявява придобиването, Facebook подсказва, че може да купи и още студиа за видео игри през 2020 г. “Разглеждаме много начини да ускорим развитието на виртуалната реалност. Това е само началото”, гласи текстът.

Източник: CNBC

Азия

Ръстът на приходите от смартфони на китайския производител Xiaomi през третото тримесечие се е забавил до най-ниското си ниво в историята. Причината е както продължителното забавяне в продажбите на „умни“ телефони в Китай като цяло, така и фактът, че основният конкурент на Xiaomi – Huawei – увеличава своя пазарен дял. През трите месеца до края на септември приходите на Xiaomi от смартфони са се понижили с 8% до 32.3 млрд. юана (4.2 млрд. евро). През въпросния период компанията е продала около 32.1 млн. смартфони, което е с около 1 млн. бройки по-малко в сравнение с третото тримесечие на 2018 г. Общите приходи на производителя през тримесечието са нараснали на годишна база с 5.5% до 53.6 млрд. юана (6.9 млрд. долара). Според данните на компанията Refinitiv този ръст до голяма степен е в съответствие с очакванията на анализаторите. Търсенето на смартфони в Китай се е забавило, тъй като потребителите по-рядко сменят устройствата си. Купувачите също така предпочитали да подкрепят Huawei, увеличавайки продажбите на втория по големина производител на смартфони в света, който влезе в черния списък на САЩ.

Източник: economic.bg

 
Индекси на фондови борси
27.11.2019
Dow Jones Industrial
28 164.00 (42.32)
Nasdaq Composite
8 705.18 (57.24)
Стокови борси
27.11.2019
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)58.14
Heating oil ($US/gal.)1.9500
Natural gas ($US/mmbtu)2.4900
Unleaded gas ($US/gal.)1.6800
Gold ($US/Troy Oz.)1 455.80
Silver ($US/Troy Oz.)16.94
Platinum ($US/Troy Oz.)896.60
Hogs (cents/lb.)67.15
Live cattle (cents/lb.)126.70

       Опознай България

Стефан Данаилов

На 76 г. почина легендата на българското кино Стефан Данаилов. Ламбо е любим актьор на няколко поколения българи. Изиграл е над 150 роли в киното, театъра и телевизията. Роден е на 9 декември 1942 г. в София. Още като дете участва в игралния филм „Следите остават“ (1956). През 1963 г. е приет в класа по актьорско майсторство на проф. Стефан Сърчаджиев. След неговата смърт Данаилов учи при Методи Андонов и проф. Анастас Михайлов. Завършва през 1967 г. и започва работа в Пловдивския театър „Н. О. Масалитинов“ (1967 – 1968). Работи в СИФ (1968 – 1973). Първите му роли в киното са във филмите „Понеделник сутрин“, „Морето“ и „С дъх на бадеми“. Популярността идва още след участието в ролята на Иван Загубански от филма „Първият куриер“, но избухва с невиждана сила, когато на телевизионния екран се появяват сериите от филма „На всеки километър“ (1969). С ролята на майор Деянов го запомня масовата аудитория в България. От 1988 г. Стефан Данаилов преподава в Националната академия за театрално и филмово изкуство "Кръстьо Сарафов", където е доцент от 1996 г., а от 1999 г. професор. Сред своите възпитаници и студенти Стефан Данаилов е известен като Мастера. (Източник:/bg.wikipedia.org)


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 28.11.2019
Българска версия: 29955, Английска версия: 2890

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2019. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2020
 ПВСЧПСН
1  12345
26789101112
313141516171819
420212223242526
52728293031  

Февруари 2020
 ПВСЧПСН
5     12
63456789
710111213141516
817181920212223
9242526272829 

Март 2020
 ПВСЧПСН
9      1
102345678
119101112131415
1216171819202122
1323242526272829
143031     

Април 2020
 ПВСЧПСН
14  12345
156789101112
1613141516171819
1720212223242526
1827282930   

Май 2020
 ПВСЧПСН
18    123
1945678910
2011121314151617
2118192021222324
2225262728293031

Юни 2020
 ПВСЧПСН
231234567
24891011121314
2515161718192021
2622232425262728
272930     

Юли 2020
 ПВСЧПСН
27  12345
286789101112
2913141516171819
3020212223242526
312728293031  

Август 2020
 ПВСЧПСН
31     12
323456789
3310111213141516
3417181920212223
3524252627282930
3631      


 2020   2019   2018  
 2017   2016   2015  
 2014   2013   2012  
 2011   2010   2009  
 2008   2007   2006  
 2005   2004   2003  
 2002   2001   2000  
 1999