Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Четвъртък, 21 ноември 2019 г., брой 5085
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.


 

 


       България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(21.11.2019)
  EUR   1.95583  
GBP   2.28178
USD   1.76854
CHF   1.78175
EUR/USD   1.1059*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.11   0 %  

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Елаците - Мед АД - Мирково
Сънрайз Холдингс АД - София
Уникредит Булбанк АД - София
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Граждани, които имат публични задължения, няма да могат да пренасят през граница парични средства в размер над 30 000 лева, предвиждат промени във Валутния закон, одобрени от Министерския съвет. Контролът по тази мярка ще се осъществява от митническите органи, след като са получили по служебен път информация за наличието на публични задължения. Паричните средства, които се намират в местното физическо лице, което напуска територията на Република България, подлежат на деклариране. Също така задължението за деклариране следва да се извърши от местното физическо лице при напускане на Европейския съюз, като на деклариране подлежат само пари в брой в размер над 10 000 евро и повече. Ограниченията, които сега се записват във Валутния закон, са залегнали и в европейското законодателство. да преминат през две гласувания в парламентарните комисии и пленарната зала.

Източник: Банкеръ

Над 9 млн. лв. еврофинансиране получава Българската агенция за инвестиции, за да привлича инвеститори. Голямата ни амбиция е да довършим започнатата работа по привличането на инвеститор в автомобилостроенето и в най-кратки срокове да започнем производството на колите на бъдещето, заяви председателят й Стамен Янев. Проект за 2,47 млн. лв., финансиран от ОП “Иновации и конкурентоспособност” е за повишаване кд качеството на услугите за потенциалните инвеститори. Вторият е за над 7 млн. лв. и е “Утвърждаване на България като успешна инвестиционна дестинация”. Проектите ще помогнат на агенцията да привлича инвеститори в ключови за България сектори и да укрепне тя институционално.

Източник: 24 часа

 
Концесии

Отдават на 30-годишна концесия за добив на скалнооблицовъчни материали - гнайси, от находище "Ореше", участъци "Северен" и "Южен" в село Гърмен с решение на Министерския съвет. Концесионер е дружеството "Стоун Филе" ООД, село Гърмен. Находище "Ореше" се намира в община Гърмен, област Благоевград, като концесионната площ е с размер 28.8 декара. За предоставения 30-годишен срок на концесията се очакват постъпленията от концесионни плащания да достигнат 430 хил. лв. без ДДС. По закон тези приходи постъпват в държавния бюджет и в бюджета на общината по местонахождение на концесионната площ - в случая това е община Гърмен. За обезпечаване на производствената си дейност "Стоун филе" предвижда над 93 хил. лв. инвестиции. Над 93 000 лв. ще бъдат инвестирани в добив на гнайси от участъци "Северен" и "Южен" на находище "Ореше".

Източник: news.bg

Правителството откри процедурите за възлагане на концесия на морските плажове „Сарафово” в община Бургас, „Дяволска река 1“ в община Приморско и „Каваци-юг“ в община Созопол. Целта е обезопасяване на плажовете и предоставяне на услуги от обществен интерес за срока на концесията. Предлага се срокът на концесиите да е по 20 години за всяка. Размерите на минималното годишно концесионно възнаграждение са съответно - за плаж „Сарафово“ - 45 502 лв. без ДДС, за плаж „Дяволска река 1“ – 19 049 лв. без ДДС и за плаж „Каваци-юг“ – 55 581 лв. без ДДС.

Източник: 24 часа

Дружества
Производство на други машини със специално предназначение , некласифицирани другаде
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Дълготрайни
активи
за 2017 г.
(хил. лв.)
  1   Милара интернешънъл ООД - Пловдив   19 994  
  2   Ремотекс М ЕООД - София   12 457  
  3   КФК АД - Варна   10 635  
  4   Мехатроника АД - Габрово   9 702  
  5   Стройпроект ЕООД - София   4 367  
  6   Бългериън Милитъри Манюфекчъринг Груп ЕООД - София   905  
  7   Римакем ЕООД - Девня   825  
  8   Редко ООД - София   685  
  9   Вестас България ЕООД - София   503  
  10   Изометрикс ЕООД - Варна   188  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 20.11.2019
  Обща стойност (BGN): 1 929 072.55  
Брой търгувани компании: 42
Premium 38 818.25
Standard 840 539.70
АДСИЦ 27 620.32
Структурирани 58.50
Облигации 1 022 035.78
Най-голяма промяна в цените
Еврохолд България АД - София -7.27 %
Актив Пропъртис АДСИЦ - Пловдив 4.65 %
BaSE - Акции: 12 099.22
BaSE - АДСИЦ: 130 662.00

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Заради изискване за максимална сигурност машините, на които ще се печатат новите лични карти с чип и биометрични данни, трябва да са разположени на подземен етаж. На 27 ноември 2019 г. ще бъдат приети офертите на двете немски фирми – “Веридос ГмбХ и Обединение “Мюлбауер Ай Ди Сървисиз ГмбХ – С§Т”, които останаха на финала на процедурата за избор на изпълнител за изграждане на системата за издаване на новите документи за самоличност. Ден по-късно ценовите офертите в състезанието за 238 млн. лв. без ДДС ще бъдат отворени, а до края на годината се очаква да се разбере и победителят. Който и да спечели търга обаче, едва ли ще успее за десет месеца да построи новата сграда, в която ще се печатат всички документи за самоличност. От МВР предвиждат периодът за строителство на новата сграда и доставката на оборудването да стане в срок от 16 месеца. Това означава, че при най-доб­ро стечение на обстоятелствата най-рано през април 2021 г. ще има готовност за печатане на лични карти с чип.

Източник: Труд

Фонд на фондовете започна процедура за възлагане на обществена поръчка „Портфейлна гаранция с таван на загубите“. Средствата са по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ). Чрез процедурата се цели да бъдат избрани финансови институции, на които да бъде предоставена частична гаранция при отпускане на нови, целеви кредити на българските предприятия за близо 700 млн. лв. Фонд на фондовете предлага покритие до 80% от риска по всеки кредит, срещу което кредиторът ще трябва да предложи финансиране при преференциални лихви и занижени изисквания към обезпеченията. Средствата ще са насочени както към малки и средни предприятия, така и към големи фирми от почти всички сектори на икономиката, с акцент върху две стратегически за страната направления - енергийната ефективност и иновации.

Източник: Банкеръ

ЧЕЗ Бългериан инвестмънтс (CEZ Bulgarian Investments B.V. ) ще реновира пет от основните сгради на болница Пирогов (УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“), включително и основния корпус със собствени средства. Финансиране на дейностите по енергийна ефективност, включително обновяване на енергозахранването, ВиК-системата и изграждане на вентилационни системи е на стойност 6 млн. 721 хил. евро, които се осигуряват напълно от ЧЕЗ Бългериан инвестмънтс. Договорът е за срок от 9 години и ще се изплаща чрез енергоспестяването, което се очаква да е от порядъка на 600 хил. лв. годишно. Освен основния корпус на болница Пирогов ще бъдат напълно реновирани и сградите на вътрешната клиника и кардиологията, клиниката по урология, детската клиника и ниските сгради от страната на булевард „Пенчо Славейков“, каза директорът на „Пирогов“ професор Асен Балтов.

Източник: 3e News

Договорът за строителството на язовир "Луда Яна" може да бъде прекратен. Причината е, че три години след като регионалното министерство подписа договор за 56.3 млн. лв. с ДДС с обединението между "Щрабаг" и "Станилов", са изпълнени едва 30% от дейностите. Язовирът трябваше да бъде готов през март 2019 г., но към ноември строежът все още е твърде далеч от завършване. Основната вина според Аврамова е на строителните фирми. Проектирането и строителството на язовира за първи път започват през 80-те години на миналия век, но през 2000 г. проектът е замразен. Пускането на язовир "Луда Яна" е важно, защото би трябвало да реши проблема с питейната вода на поне 26 хил. души край Панагюрище. Проектът включва също пречиствателна станция с капацитет 300 л/сек, два довеждащи водопровода и две помпени станции.През 2016 г. регионалното министерство възлага поръчката за 56.3 млн. лв. на обединение между "Щрабаг" и "Станилов". Основен източник на финансиране е Световната банка, която осигурява 80% от бюджета на проекта, а останалите са от държавата.

Източник: Капитал

Ключови активи на компанията за производство на лютеница и майонеза „Олинеза“ отиват на търг заради дълг към незаконно изгонения съдружник Красимир Генов през 2015 г. Това са общо 9 имота, сред които са главният офис на фирмата в Костинброд, цеха за салати и складове за готова продукция. 6 от имотите са земеделски земи. Основата на възможността тези имоти да бъдат обявени за публична продан е определение на Върховния касационен съд от 6 ноември, с което се потвърждава решение на Софийския Апелативен съд от август 2018 г. Двата акта на магистратите обявяват за нищожна продажбата на имотите от фирмата-собственик на „Олинеза“ – „Партньори“ АД на „Олинеза Премиум“ на 8 декември 2015 г. Съдиите преценяват, че продавачът е действал с цел да намали платежоспособността си и така е увредил интересите на кредитора, като е създал затруднения той да вземе дължимите му пари – според иска на Красимир Генов за 1 354 500 лв. /plovdiv-press/       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Новини от БСК и членовете на БСК

Включете се в анкетата на БСК: „2019 г. ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА БИЗНЕСА“ до 1 декември 2019 г.

Регистрирайте се за участие в конкурса "Наградите на БАИТ" за 2019 г.!


Предстоящи събития

21 ноември: Конференция „Безопасност и здраве при работа 2019"

28-29 ноември: Партньорска проверка на тема „Система за оценка на компетентността MyCompetence“

5 ноември4 декември: Поредица от уебинари на Европейско-японския център за индустриално сътрудничество

9-11 декември: Национален тридневен научно - практически курс «Въвеждане и вътрешни одитори на HACCP система»


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Имаме удоволствието да ви поканим да се включите в курсовете, които предлага Центърът за компютърно обучение на БСК

Обучение по мрежи в Сиско академията:

CCNA Security - 26 октомври 2019, съботно-неделен
CCNA 4 - 9 ноември 2019, съботно-неделен
CCNA 1 - 30 ноември 2019, съботно-неделен
ССNА 2 - 1 декември 2019, съботно-неделен


Обучение по MS Office

Предстои.

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Полският премиер Матеуш Моравецки призова Европейския съюз да премахне данъчните убежища, заради които според него ЕС всяка година губи милиарди евро. Международните корпорации избягват плащането на данъци от години и данъчните убежища трябва да бъдат закрити, заяви Моравецки при представянето в парламента на програмата на правителството си за втория му мандат като премиер. "ЕС губи 150 милиарда от корпоративен данък и не вижда този очевиден проблем", каза той. Другият голям проблем са 150-те милиарда евро - изгубени от невнесен данък добавена стойност, допълни Моравецки, без да навлиза в детайли. Полша и други по-нови членове на ЕС търсят начини да помогнат да компенсират загубата от принос на Великобритания след Brexit, но се противопоставят на съкращенията, планирани от Европейската комисия.

Източник: AFP

Америка

Комбинация от намаляване на търговското напрежение и по-стимулиращата парична политика ще повиши глобалния растеж през първото тримесечие на 2020 г., смятат икономистите от Morgan Stanley. Според експертите от банката развиващите се пазари ще стимулират възстановяването заедно с късния етап от цикъла на растеж в САЩ. „Глобалният растеж трябва да се възстанови след първото тримесечие, като по този начин се обърне низходящият тренд от последните седем тримесечия, тъй като намаляването на напрежението на търговския фронт и облекчаването на паричната политика се случват едновременно за първи път от началото на низходящия тренд“, обяснява икономистът от Morgan Stanley Четан Ахя. Рисковете остават с тенденция в посока надолу, включително заради възможността да бъдат въведени още мита и предизвикателствата, пред които са изправени САЩ, включително корпоративния кредитен риск и несигурността около изборите.

Източник: Bloomberg

Азия

Китайското правителство обяви създаването на национален фонд за насърчаване на трансформацията и модернизацията на промишлеността. Регистрираният капитал е 147,2 милиарда юана (21,02 милиарда долара), се уточнява в съобщение на CRRC Corporation Ltd., един от акционерите във фонда. В него има общо 20 компании, а Министерството на финансите е най-големият акционер с 15,29%. Фондът ще прави инвестиции основно в областите на разработката на нови материали, информационни технологии от ново поколение и електронно оборудване. През октомври в Китай бе създаден подобен фонд за производителите на интегрални схеми, чийто капитал е 204,2 милиарда юана. Правителството също така обяви серия мерки за ускоряване модернизацията на промишленото производство и насърчаване на висококачествения растеж на националното стопанство. Една от главните цели на тези мерки е да постигнат задълбочаване на интеграцията между индустрията и модерните услуги.

Източник: Associated Press

 
Индекси на фондови борси
20.11.2019
Dow Jones Industrial
27 821.09 (-112.93)
Nasdaq Composite
8 526.73 (-43.93)
Стокови борси
20.11.2019
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)57.09
Heating oil ($US/gal.)1.8900
Natural gas ($US/mmbtu)2.5800
Unleaded gas ($US/gal.)1.6600
Gold ($US/Troy Oz.)1 470.60
Silver ($US/Troy Oz.)17.07
Platinum ($US/Troy Oz.)918.70
Hogs (cents/lb.)66.78
Live cattle (cents/lb.)125.48

       Опознай България

21 ноември - Въведение Богородично

На 21 ноември църквата отбелязва един от големите вселенски празници – Въведение Богородично. Дълго време Йоаким и Анна нямали деца. Те горещо се молили на Господа за рожба, заричайки се детето им да бъде принесено в дар на Бога. Господ чул молитвите им и Анна родила дъщеря – Мария. Спазвайки обещанието си, на 21 ноември Йоаким и Анна, въвели тригодишната Мария в Йерусалимския храм - да служи на Господ и да се подготвя за великото си призвание на Божия майка. Този ден църквата е приела и за Ден на християнското семейство и християнската младеж. Семейното ходене на църква на 21 ноември символизира влизането Мария в храма и напомня на родителите за духовните им задължения към децата. Празникът се свързва с настъпващата зима и очакването на църковните тържества около Рождество Христово. На този ден се разрешава да се яде риба.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 21.11.2019
Българска версия: 29958, Английска версия: 2890

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2019. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2020
 ПВСЧПСН
1  12345
26789101112
313141516171819
420212223242526
52728293031  

Февруари 2020
 ПВСЧПСН
5     12
63456789
710111213141516
817181920212223
9242526272829 

Март 2020
 ПВСЧПСН
9      1
102345678
119101112131415
1216171819202122
1323242526272829
143031     

Април 2020
 ПВСЧПСН
14  12345
156789101112
1613141516171819
1720212223242526
1827282930   

Май 2020
 ПВСЧПСН
18    123
1945678910
2011121314151617
2118192021222324
2225262728293031

Юни 2020
 ПВСЧПСН
231234567
24891011121314
2515161718192021
2622232425262728
272930     

Юли 2020
 ПВСЧПСН
27  12345
286789101112
2913141516171819
3020212223242526
312728293031  

Август 2020
 ПВСЧПСН
31     12
323456789
3310111213141516
3417181920212223
3524252627282930
3631      


 2020   2019   2018  
 2017   2016   2015  
 2014   2013   2012  
 2011   2010   2009  
 2008   2007   2006  
 2005   2004   2003  
 2002   2001   2000  
 1999