Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Четвъртък, 04 юли 2019 г., брой 4987
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.


 

 


       България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(04.07.2019)
  EUR   1.95583  
GBP   2.17920
USD   1.73190
CHF   1.75947
EUR/USD   1.1293*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.07   0 %  

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Нео Лондон Капитал АД - София
Огняново К АД - София
Синтетика АД - София
Сити Център Левски АД - София
Софийски технологичен институт АД - София
Термотехника АД - Пловдив
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Разликата в заплащането на жените и мъжете в България намалява за трета поредна година – от 15,4% през 2015 г. до 13,6% през 2017 г. , отчита Евростат. Средната разлика в заплащането в ЕС през 2017 г. е 16%. Докладът за равнопоставеността между половете отразява и резултатите от изпълнението на политиките за повишаване на участието на жените на пазара на труда, насърчаването на равенството в процесите на вземане на решения.През 2018 г. средногодишният брой на безработните лица на възраст 15-64 навършени години е 170 800 души. От тях 100 200 са мъже, а 70 600 са жени, което е с 33 400 по-малко от 2017 г. Броят на безработните жени се е понижил с 21 000.

Източник: Труд

3.5 млн. е очакваният брой на болничните листове за цялата 2019 г., съобщиха от Националният осигурителен институт. За първите шест месеца на годината са издадени 1.7 млн. болнични листа - съизмеримо с броя на болничните за цялата 2007 г., когато са били около 1.9 млн. Общият размер на начислените парични обезщетения, изплатени от ДОО на база болничен лист за 2018 г., е 557 001 146 лв. Миналата година са платени 2.747 млн. обезщетения за временна неработоспособност поради общо заболяване, поради нетрудови злополуки и поради гледане на болен член на семейството и карантина. Това са само болничните от четвъртия ден нататък, които се плащат от института. Данни за броя на обезщетенията за първите три дни, плащани от работодателите, не се публикуват официално. По прогнози на Фискалния съвет се очаква те да бъдат около 200 млн. лв. за 2019 г.

Източник: Сега

 
Дружества
Преработка на какао; производство на шоколадови и захарни изделия
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2017 г.
(хил. лв.)
  1   Нестле България АД - София   262 623  
  2   Монделийз България продакшън ЕООД - София   22 480  
  3   Интерион АД - Костинброд   14 231  
  4   Мелбон АД - София   12 610  
  5   Захарен комбинат Пловдив АД - Пловдив   6 523  
  6   Шоко Тим ООД - Стара Загора   6 054  
  7   Сладък път ООД - София   4 859  
  8   ВИП Симерс груп ООД - Пловдив   4 520  
  9   Илчовски 94 ЕООД - Варна   3 912  
  10   Даримекс 98 ЕООД - София   3 735  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 03.07.2019
  Обща стойност (BGN): 270 599.28  
Брой търгувани компании: 29
Premium 67 173.68
Standard 106 186.14
АДСИЦ 97 239.45
Най-голяма промяна в цените
Фазерлес АД - Силистра -11.11 %
Софарма трейдинг АД - София 4.48 %
BaSE - Акции: 58 851.60
BaSE - АДСИЦ: 21.00

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Цената на електроенергията, договорена в сегмента "ден напред", бе най-високата в цяла Европа - за един мегаватчас тя достигна 195.4 лв. базова мощност. Това е два пъти повече от средното ниво за ЕС и с 84% над цената за предишния ден - 2 юли. Спрямо миналия петък увеличението е с 203%, алармираха от Асоциацията на организациите на работодателите в България (АОРБ), чиито членове създават 86% от брутната добавена стойност в България. За сравнение цените в Румъния и Унгария са около 120 лв. за мегаватчас (мВтч), докато в Западна Европа са около 60-70 лв. за мегаватчас. Това наложи три фирми от "Холдинг Металик" работеха с половината от капацитета си. "Това са машиностроителният завод "Металик" АД - Стара Загора, леярското предприятие "Чугунолеене - Първомай" и "Енергоремонт - Гълъбово" АД. Проблемът е, че до голяма степен свободният пазар на ток продължава да се доминира от - НЕКАЕЦ "Козлодуй" и ТЕЦ "Марица-изток 2". Според фирмите този държавен монопол умишлено предизвиква дефицит на пазара, за да се постигнат по-високи цени.

Източник: Сега

Подписан е договор за изграждане на компостираща инсталация в град Ямбол. Размерът на инвестицията е над 3.7 млн. лв., от които повече от 2.5 млн. лв. са безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г.". По проекта ще се построи съоръжение с капацитет 2400 тона годишно за преработка на разделно събрани зелени и биoразградими отпадъци на територията на общината. Изпълнението на дейностите се планира да бъде в рамките на 19 месеца. Инсталацията ще обслужва близо 70 000 жители.

Източник: Банкеръ

България официално ще подкрепи Българския енергиен холдинг (БЕХ) и дъщерните му дружества "Булгаргаз" и "Булгартрансгаз" в опита им да отменят наложената от ЕК глоба за злоупотреба с монопол в размер на 77 млн. евро по т.нар. газово дело, което приключи през декември 2018 г. Наложената от изпълнителния орган на ЕС глоба е свързана с обвинения за възпрепятстване на достъпа до газопреносната мрежа на България от дъщерните дружества на БЕХ и нарушаване на антитръстовите правила на блока. Делото беше заведено след жалба на "Овергаз" заради отказан достъп до газопреносната мрежа, но държавните компании не приемат заключението, че са злоупотребили с господстващо положение на българския газов пазар. С решение на Министерския съвет страната ще встъпи в образуваното по жалбата на дружествата дело пред Общия съд на Европейския съюз срещу решението на ЕК. Мотивът за това е, че ако наказанието остане в сила, БЕХ и "Булгартрансгаз" ще имат проблем с изпълнението на проекти като междусистемната газова връзка Гърция - България, развитието на националната газопреносна мрежа и Газовия хъб "Балкан".

Източник: Дума

Одитът на „Булгартабак холдинг“ АД намали консолидираната печалба на компанията за 2018 г. с 5 млн. лв., от 7,3 млн. лв. в предварителния отчет до само 2,27 млн. лв. в одитирания отчет за 2018 г. Печалбата за 2017 г. беше 35,6 млн. лв. Акционерите на холдинга решиха да сменят името му на „Български инвестиционен холдинг“ АД, но промяната още не е вписана в Търговския регистър. Холдингът вече трудно може да бъде наречен тютюнев, защото „София-БТ“ АД беше затворено и сградите на бул. „Цар Борис III“ в София вече са съборени и разчистени. Също така холдингът продаде водещи марки на British American Tabacco, а именно Vісtоrу, Еvа Ѕlіm и GD. Нетютюневият характер на холдинга се допълва от факта, че чрез дъщерното „Благоевград-БТ“ АД е основен собственик във веригата „Техномаркет“ АД. Самото „Благоевград-БТ“ затвори фабриката си за цигари в Благоевград. Консолидираните активи на „Булгартабак холдинг“ АД към 31 декември 2018 г. са 833 млн. лв., а консолидираният собствен капитал е 297 млн. лв. В одиторския доклад към консолидирания отчет се споменават репутацията на стойност 125 млн. лв., вземания за 117 млн. лв. и други текущи активи за 100 млн. лв.

Източник: investor.bg

„Филип Морис Интернешънъл“ планира да открие кол център в България до края на 2019 година, съобщи Христос Харпантидис, управляващ директор за Югоизточна Европа. Той ще се намира в София и първоначално ще осигурява подкрепа на потребителите в България и Италия. Оператори ще отговарят на въпроси, възникнали при употребата на бездимни продукти на компанията IQOS. Планирано е да бъдат наети 100 души и се очаква броят им да нарасне двойно през 2020 г. След навлизането на системата за нагряване на тютюн IQOS на българския пазар в края на 2017 г. служителите на „Филип Морис България“ са повече от 100, имат над 20 бранд магазина и над 400 души, които популяризират продукта.

Източник: Марица       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Новини от БСК и членовете на БСК

БСК кани заинтересованите фирми на делови индивидуални срещи с ръководители на Служби за търговско-икономически връзки

Писмо от АОБР до министъра на енергетиката, относно цената на електроенергията, договорена за ден на доставка 3 юли 2019 г.


Предстоящи събития

4 юли: Международна конференция "WANNA GROW? – STEPS TO SCALE-UP MANAGEMENT"

9-17 юли: Информационни кампании за популяризиране на прилагането на ЕСКО механизма

10 септември: CAREER SHOW 2019 - Награди за най-добър работодател

1 октомври: Двустранни бизнес срещи по време на Marketplace Austria Food 2019

9-10 октомври: Двустранни срещи по време на световното изложение за медицински и ароматни растения MAP Expo, Холандия

10-12 октомври: Изложение на младежкото техническо творчество (Г. Оряховица)


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Имаме удоволствието да ви поканим да се включите в курсовете, които предлага Центърът за компютърно обучение на БСК

Обучение по мрежи в Сиско академията:

CCNA 1 - 01 юни 2019, съботно-неделен
CCNA 2 - 08 юни 2019, съботно-неделен
ССNА Security - 5 октомври 2019, съботно-неделен
CCNA 1 - 05 октомври 2019, съботно-неделен
CCNA 3 - 14 септември 2019, съботно-неделен
CCNA 4 - 14 септември 2019, съботно-неделен


Обучение по MS Office

Предстои.

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Икономиката на Великобритания най-вероятно се е свила за първи път от 2012 година през второто тримесечие, след като несигурността около Вrехіt и страхове около световното производство удариха по брутния вътрешен продукт, казват от ІНS Маrкіt, цитирани от Вlооmbеrg. Докладът идва само ден, след като гуверньорът на централната банка Марк Карни предупреди, че световната икономика ще пострада от протекционизма. И добави, че Великобритания се изправя и пред заплахата от Вrехіt без сделка, което срина бизнес инвестициите. Рurсhаsіng Маnаgеrs Іndех показа, че сектор услуги на Острова, който е изключително важен за икономиката, е стагнирал. Миналата седмица изследвания показаха, че производството и строителството са се свили през юни.Така общият индекс, който покрива трите сектора, е под 50 пункта за първи път от 2016 г. след референдума за Вrехіt. ІНS Маrкіt очаква свиване от 0,1 процента през второто тримесечие. Паундът пада трети пореден ден и достигна $1,2576.

Източник: Guardian

Америка

Редица технологични компании, от които НР, Dеll и Microsoft, планират да преместят значителна част от производството си извън Китай, съобщава азиатската медия Nіккеі, цитирана от Reuters. С действието си тези компании се присъединяват към нарастващото оттегляне на доста фирми от китайския пазар, което започна да подкопава репутацията на азиатската страна като световен фактор за развитието на технологичните устройства. НР, и Dеll са съответно на първо и трето място в света в производството на персонални компютри, което означава, че общата им продукция възлиза на 40% от световния пазар. Те планират да изнесат 30% от производството на nоtеbоок моделите извън Китай. Те обаче не са единствените компании, които обмислят да предприемат тази крачка. Microsoft, Google, Amazon, Sony и Nintendo възнамеряват да преместят производството на конзолите за игри и смарт говорителите извън азиатската страна. Решението идва заради търговската война между Вашингтон и Пекин, която създава препятствия за технологичните производители и неясни последици от развитието си. Други компании в сектора също проучват възможностите, за да изместят част от продукцията си на друг пазар. Така, например, Apple проверява колко разходи би имала при преместване на 30% от производството на смартфони. А компаниите Quаntа Соmрutеr, Fохсоnn Тесhnоlоgу и Іnvеntес са преместили част от производството си в Тайван, Мексико и Чехия.

Източник: Nikkei

Азия

Соntrоls обяви, че ще инвестира 45,8 милиона евро в изграждането на завод за батерии за електромобили в Унгария. Това ще е първата база на компанията на Стария континент и тя ще се намира в град Комаром, съобщава сайтът Еmеrgіng Еurоре. По думите на изпълнителния директор на Іnzі Соntrоls Чо Юн Нйеон Унгария е била избрана като дестинация заради регионалните си предимства, като квалифицирани кадри и гарантирана държавна подкрепа. "Благодарение на инвеститори от Далечния Изток Унгария стана 17-тият най-голям износител на батерии за електрически коли", коментира външният министър на страната Петер Сиярто. По неговите думи правителството ще съфинансира проекта с 1,6 милиона евро. Сиярто допълва още, че годишният оборот на автомобилната индустрия в Унгария достига 31,4 милиарда евро. Іnzі Соntrоls е ключов доставчик за Аudі, Соntіnеntаl и Vоlкswаgеn. В новия завод на компанията в Европа ще бъдат отворени 122 работни места в краткосрочен план. Освен нея три от водещите пет азиатски производители на батерии имат операции в Унгария.

Източник: EUBusiness

 
Индекси на фондови борси
03.07.2019
Dow Jones Industrial
26 966.00 (179.32)
Nasdaq Composite
8 170.23 (61.14)
Стокови борси
03.07.2019
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)57.02
Heating oil ($US/gal.)1.8900
Natural gas ($US/mmbtu)2.2800
Unleaded gas ($US/gal.)1.9100
Gold ($US/Troy Oz.)1 421.40
Silver ($US/Troy Oz.)15.34
Platinum ($US/Troy Oz.)842.00
Hogs (cents/lb.)78.38
Live cattle (cents/lb.)105.45

       Опознай България

Местността Бялата скала

Местността Бялата скала се намира близо до Велинград. Тя е заселена от древните траки от преди повече от 5000 години. Самата бяла скала е дълга над 220 метра и широка до 20 метра като отвесните й стени са високи над 50 метра. Размерите и разположението на скалата са основните фактори тя да бъде използвана като естествена крепост, изискваща минимални изкуствени укрепления. По-голям интерес предизвиква светилището в най-горната част на Бялата скала. Освен богатите находки на тракийски и римски монети, тук се откриват много керамични съдове, предимно от бронзовата и желязна епоха. В заровените съдове все още могат да се видят кости от храна. До самото светилище води каменен път, изсечен в скалата. Широчината му е 105 см, а дължината му над 32 метра. Отличното състояние на пътя се дължи на това, че той е бил затрупан с пръст и камъни през вековете, в които светилището и крепостта не са използвани. Друга забележителност в местността е легендарното цвете Родопски силивряк (Хаберлеа Родопензис). То притежава необикновеното свойство анабиоза. Това означава, че може да възкръсне и да цъфти, дори ако е било изсушено години наред.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 04.07.2019
Българска версия: 29949, Английска версия: 2912

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2019. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2019
 ПВСЧПСН
1 123456
278910111213
314151617181920
421222324252627
528293031   

Февруари 2019
 ПВСЧПСН
5    123
645678910
711121314151617
818192021222324
925262728   

Март 2019
 ПВСЧПСН
9    123
1045678910
1111121314151617
1218192021222324
1325262728293031

Април 2019
 ПВСЧПСН
141234567
15891011121314
1615161718192021
1722232425262728
182930     

Май 2019
 ПВСЧПСН
18  12345
196789101112
2013141516171819
2120212223242526
222728293031  

Юни 2019
 ПВСЧПСН
22     12
233456789
2410111213141516
2517181920212223
2624252627282930

Юли 2019
 ПВСЧПСН
271234567
28891011121314
2915161718192021
3022232425262728
31293031    

Август 2019
 ПВСЧПСН
31   1234
32567891011
3312131415161718
3419202122232425
35262728293031 

Септември 2019
 ПВСЧПСН
35      1
362345678
379101112131415
3816171819202122
3923242526272829
4030      

Октомври 2019
 ПВСЧПСН
40 123456
4178910111213
4214151617181920
4321222324252627
4428293031   


 2019   2018   2017  
 2016   2015   2014  
 2013   2012   2011  
 2010   2009   2008  
 2007   2006   2005  
 2004   2003   2002  
 2001   2000   1999