Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Четвъртък, 13 юни 2019 г., брой 4972
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.


 

 


       България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(13.06.2019)
  EUR   1.95583  
GBP   2.20239
USD   1.72731
CHF   1.73821
EUR/USD   1.1323*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.06   0 %  

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 
  Годишни счетоводни отчети
Български Институт за Външна Търговия - София
 

 
Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Асансьорни монтажи АД - София
Балкан АД АД - София
БЛ Финансова компания АД - София
Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ - Варна
Брайтбилд АД - Варна
Булгар-Рус АД - София
Бултрако АД - София
Бунай 99 АД - Панагюрище
Бунай АД - Панагюрище
Българска коприна АД - София
Вижен АД - Шумен
Винпром сервиз-Португалия корк АД - Надарево
Висше училище по застраховане и финанси АД - София
Галус АД - София
Дръстър АД - Русе
Ел те ай АД - София
ЕМУ АД - Велико Търново
Ескана АД - Варна
Ескана инвест 96 АД - Варна
Ийст транспорт АД - София
Индустриален капитал - холдинг АД - София
Истойл Груп АД - Игнатиево
Кариери 2007 АД - Пловдив
Керамик ГТ АД - Генерал Тошево
Лимак Енерджи Юръп ЕАД - Пловдив
Многопрофилна болница за активно лечение - Шумен АД - Шумен
Многопрофилна болница за активно лечение-Проф.д-р Параскев Стоянов АД - Ловеч
Нора АД - Ловеч
Подемстроймаш АД - Пловдив
Пълдин Холдинг АД - Пловдив
Рентстрой груп АД - София
Ритекс АД - Казичене
Свободна безмитна зона-Бургас АД - Бургас
София сити къмпани АД - София
Специални телове и гвоздеи АД - Русе
Струматекс АД - Благоевград
Суперснаб 2001 АД - Добрич
Шипкалес 2000 АД - Казанлък
Юта АД - Русе
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Министерският съвет взе решение в проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2020 г. да не бъдат включвани нови инвестиционни проекти, които да бъдат финансирани с държавни заеми и/или с издаване на държавни гаранции. Основанието за това е, че няма постъпили от ресорните министерства нови проектни предложения по реда на Наредбата за условията, на които трябва да отговарят инвестиционните проекти, финансирани с държавни заеми, и проектите, кандидатстващи за финансиране с държавна гаранция, и за реда за тяхното разглеждане. С това решение ще се осигури последователност при прилагането на мерките за подобряване на бюджетната позиция на фона на продължаващата фискална консолидация и за спазване на фискалните цели, предвидени в Средносрочната бюджетна прогноза за 2020-2022 г.

Източник: expert.bg

Цената на нивите се е увеличила средно за страната с 12,6% през 2018 спрямо 2017 г. - или от 870 на 980 лв. за декар, отчита НСИ. Средната цена като цяло на един декар земеделска земя достига 941 лв., което е със 7.9% повече в сравнение с 2017 година - от 872 на 941 лв./ дка. Цената на постоянно затревените площи намалява с 16,8%. През 2018 г. най-висока e цената на земеделската земя в Североизточния район - 1345 лв. на декар. По принцип земята там е най-скъпа, тъй като е плодородна и площите са големи. Увеличение на цената е отчетено в Северния централен район - с 39,5%, и в Южния централен район - с 22,7%. Намаление има в Югозападния район - с 53,4%, в Северозападния - с 4,5%, и в Североизточния район - с 4%. Средната цена на рентата на един декар наета/арендувана земеделска земя достига 48 лв., което е с 4.3% повече спрямо 2017 година. Увеличението при нивите нивите е с 6,4% - от 47 на 50 лв./дка.

Източник: 24 часа

 
Дружества
Цялостно строителство на сгради и строителни съоръжения
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2017 г.
(хил. лв.)
  1   Геотехмин ООД - София   585 569  
  2   Главболгарстрой АД - София   126 806  
  3   ВДХ АД - София   94 637  
  4   Минстрой Холдинг АД - София   94 295  
  5   Планекс ЕООД - Варна   62 311  
  6   Кордеел България ЕАД - София   57 318  
  7   Микс Констръкшън ООД - София   56 679  
  8   НИКМИ АД - София   15 765  
  9   Среги ООД - Бургас   6 710  
  10   Люко-К ООД - София   195  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 12.06.2019
  Обща стойност (BGN): 575 808.23  
Брой търгувани компании: 58
Premium 86 937.36
Standard 354 596.96
АДСИЦ 128 166.77
Структурирани 6 107.14
Най-голяма промяна в цените
Индъстри дивелъпмънт холдинг АД - София -16.67 %
Лавена АД - Шумен 10.59 %
BaSE - Акции: 23 659.98
BaSE - АДСИЦ: 5 797.42

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Канадската Velocity Minerals, която наскоро стана мажоритарен собственик на компанията, контролираща златното находище "Розино", е получила опция да придобие 70% от други два проучвателни проекта в района на Кърджали. Velocity Minerals е подписала споразумение с партньора си "Горубсо - Кърджали", което й дава опция да придобие 70% от площта "Момчил", включваща участък "Обичник". Това ще стане, след като компанията направи икономическа оценка на проекта. "Обичник" се намира на приблизително 25 км от завода на "Горубсо - Кърджали". Преди години на мястото са правени проучвания, но са необходими допълнителни работи, за да се оценят златните ресурси. В края на миналия месец компанията получи опция и за площта "Надежда", която включва участък "Македонци", при аналогични условия. Участъкът се намира на 10 км от Кърджали. Канадската компания се занимава с проучване и разработване на златни находища, като фокусът й е България.

Източник: Капитал

Ирландската компания Immedis планира да открие 200 нови работни места във Варна до края на 2020 година. Към момента във варненския офис на фирмата работят близо 100 специалисти, а причина за бързото разрастване е финансови постапления от 25 милиона евро от инвестиционния фонд Scottish Equity Partners (SEP), които Immedis очаква да получи в следващите месеци. Благодарение на предстоящата инвестиция технологичната компания се очаква да заеме едно от водещите места на световния пазар за предоставяне на данъчни и пейрол услуги. Immedis e основана през 2016 година като част от ирландската финансова технологична група на Taxback, чиито създател – Тери Клун дава работа на над 750 души само във Варна. Ирландската фирма разработва и обслужва специализиран софтуер за администриране на възнагражденията на служителите на мултинационални компании. Като резултат от развитието компанията планира увеличаване на персонала си в България и Ирландия до 400 души в следващите 18 месеца, а кампанията по набирането на персонал във Варна вече тече активно.

Източник: Банкеръ

Откриха производствено помещение за изработване на арматурни заготовки на територията на Затворническото общежитие от закрит тип „Черна гора“ към затвора - Стара Загора. В него ще се осигури трудова заетост на близо 30 лишени от свобода, които ще бъдат специално обучени за това, съобщиха от Министерство на правосъдието. Фирмата, инвестирала в съвместната дейност с ДПФЗД, е една от лидерите на българския пазар в областта на търговията с метали и от две години произвежда профили от поцинкована ламарина на територията на затвора във Варна. Средствата, вложени от страна на държавното предприятие в изграждането и оборудването на производственото помещение до настоящия момент са около 47 000 лв., а от страна на фирмата - над 1 млн. лв.

Източник: 24 часа

Министерството на отбраната е подписало две рамкови споразумения с държавното дружество „Терем Холдинг“ за ремонт на руските хеликоптери. Общата стойност на сделката е 38.7 млн. лв. От министерството обявиха, че дъщерното ремонтно дружество „Терем-Летец“ ще изпълни 93% от строителните дейности по двата договора. По-големият контракт на стойност 27.8 млн. лв. предвижда капитален ремонт на 4 хеликоптера „Ми-24“, а другият се отнася до капиталния ремонт на други 4 хеликоптера „Ми-17“. И при двата договора, според подписаното рамково споразумение, срокът за изпълнение на поръчката е 48 месеца (4 години). Има изискване в рамките на 8 месеца изпълнителят да е готов поне с една машина на договор. Трима кандидати подадоха оферти за договора за ремонт на „Ми-24“, докато по-малкият договор за ремонт на „Ми-17“ привлече интереса на четири компании.

Източник: economic.bg

Разширяват парк „Възраждане“ с нови 25 дка – от тях 19 дка е парковата час с над 600 нови дървета и на 6 дка изграждат за пръв път в София общински аквапарк. Аквапаркът е с 5 открити басейна и обслужващата сграда, в която са закрит басейн и СПА зона. Проектът се финансира от общинското дружество „Софийски имоти“. Басейните на аквапарка ще са с минерална вода. Тази година ще бъде възстановена изцяло банята в Банкя и до дни ще бъде обявявена процедурата за възстановяване на банята в „Овча купел“, съобщиха от Столична община.

Източник: Труд       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Новини от БСК и членовете на БСК

Българска стопанска камара партньор на Career Show 2019

Задълбочаване на европейския икономически и паричен съюз: Комисията прави равносметка на постигнатия напредък

Становище на БСК по проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари

Семинар "Капиталовият пазар като източник за бизнес растеж на МСП" (Бургас)


Предстоящи събития

20-21 юни: Smart & Green Business Camp 2019 - 20-21 юни

20 юни: Двустранни бизнес срещи по време на E2tech4Cities, 20 юни 2019г., Брюксел

21.06.2019: Конференция "Бизнесът и регионите"

21 и 28 юни, Варна: Информационни дни "Дигитализацията на регионалната индустрия – предизвикателства, перспективи, практики и решения"

28 юни: 20 години Българска национална асоциация „Етерични масла, парфюмерия и козметика“

9-10 октомври: Двустранни срещи по време на световното изложение за медицински и ароматни растения MAP Expo, Холандия

10-12 октомври: Изложение на младежкото техническо творчество (Г. Оряховица)


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Имаме удоволствието да ви поканим да се включите в курсовете, които предлага Центърът за компютърно обучение на БСК

Обучение по мрежи в Сиско академията:

CCNA 1 - 01 юни 2019, съботно-неделен
CCNA 2 - 08 юни 2019, съботно-неделен
ССNА Security - 5 октомври 2019, съботно-неделен
CCNA 1 - 05 октомври 2019, съботно-неделен
CCNA 3 - 14 септември 2019, съботно-неделен
CCNA 4 - 14 септември 2019, съботно-неделен


Обучение по MS Office

Предстои.

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Американският фон за частни инвестиции KKR иска да купи собственика на Business Insider и да го направи публичен в сделка, която оценява европейската издателска компания на близо 8 млрд. долара. KKR предложи на инвеститорите на Axel Springer 63 евро на акция в сделка, която има подкрепа от най-големия акционер на компанията, Фриде Шпрингер, и главния изпълнителен директор Матиас Дьофнер. Офертата оценява базираната в Берлин компания на 6.8 млрд. евро (7.7 млрд. долара). Цената е с 12.5% премия спрямо тази на затваряне във вторник и увеличение с близо 40% от края на май, когато за първи път бяха докладвани преговори между компаниите. Axel Springer, която притежава редица издания, включително най-големия немски таблоиден вестник Bild и уебсайта Business Insider, беше подложена на силен натиск от страна на инвеститорите през последните месеци. Издателят заяви, че очаква приходите за текущата финансова година да намалеят до едноцифрен процент. Той също така очаква печалбите да спаднат през предходната година. Шпрингер, вдовицата на основателя Аксел Шпрингер и собственик на 42% от компанията, заяви, че партньорството с KKR ще позволи нови инвестиции.

Източник: CNN

Америка

През май потребителската инфлация в САЩ нарасна слабо, тъй като отскокът на цените на храните беше компенсиран от по-евтиния бензин, което предполага, че сдържаната инфлация може да увеличи натиска върху Федералния резерв да прибегне до скорошно намаляване на лихвените ставки. Според Департамента по труда индексът на потребителските цени (CPI) нарасна очаквано през май с 0.1% спрямо април, която се повиши с 0.3 на сто. На годишна база растежът на потребителските цени се забави до 1.8% от 2% през април и при осреднена прогноза на финансовите пазари за инфлация от 1.9 на сто. Цените на бензина се понижиха през май с 0.5% на месечна база след ръст с 5.7% през април, докато цените на храните нараснаха с 0.3% след понижение с 0.1% месец по-рано. Основният CPI индекс (изключвайки цените на храни и енергия) се повиши за четвърти пореден месец с едва 0.1% при очаквания за повишение с 0.2% спрямо април, докато растежът на основната инфлация на годишна база се забави през май до 2% от 2.1% през предходния месец и при очаквания за повишение с 2,1 на сто.

Източник: CNBC

Азия

Японската компания Nintendo Co. прехвърля част от производството на своята конзола за видеоигри в Югоизточна Азия от Китай, за да ограничи влиянието на евентуалните тарифи на САЩ върху китайската електроника. Базираната в Киото Nintendo традиционно разчита на китайските фабрики, за да създаде своя хардуер за видеоигри. Това включва конзолата Switch, въведена през 2017 година. Хората, участващи във веригата за доставки, заявиха, че Nintendo вече е започнала производството на игрални видеоконзоли Switch в Югоизточна Азия, включително на конзоли от досегашния тип и на два нови модела, което предполага, че Nintendo се готви да ги пусне скоро на пазара. Хора, участващи във веригата за доставки, заявиха, че производството на Switch в Югоизточна Азия е започнало, включително сегашния тип и двата нови модела, което предполага, че Nintendo се готви да ги въведе скоро. Те не дадоха конкретни данни за обема, но заявиха, че Nintendo иска да има достатъчно единици за продажба в САЩ, най-големият пазар за конзоли за видеоигри, когато новите продукти излязат на пазара.

Източник: Wall Street Journal

 
Индекси на фондови борси
12.06.2019
Dow Jones Industrial
26 004.83 (-43.68)
Nasdaq Composite
7 792.72 (-29.85)
Стокови борси
12.06.2019
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)51.35
Heating oil ($US/gal.)1.7900
Natural gas ($US/mmbtu)2.3600
Unleaded gas ($US/gal.)1.6900
Gold ($US/Troy Oz.)1 338.50
Silver ($US/Troy Oz.)14.76
Platinum ($US/Troy Oz.)811.70
Hogs (cents/lb.)82.52
Live cattle (cents/lb.)105.20

       Опознай България

Остров Св. Тома

Остров Св. Тома се намира в черноморския залив Алепу, съвсем близо до брега. Носи името на Св.Тома, тъй като на територията му се е намирал параклис с името на светеца. Площта му е 10 дка и е известен с това, че е единственото място в България, където растат диви кактуси. Те са се разсадили и аклиматизирали там преди 60 години. В самите кактуси гнездят много птици. На острова има и много змии, затова някои го наричат Змийския остров. Обявена е буферна зона с площ 707,7 ха в която влиза и природната забележителност Маслен нос – най-източната точка на Странджа и трети по големина на българското Черноморско крайбрежие. Стръмните му склонове го правят недостъпен. В миналото е имал лошата слава на лобно място на много кораби, които се разбивали в острите му скали. Тъй като товарът на повечето от тях били амфори със зехтин, това място било наречено "Маслен нос", а през турското робство - "Зейтун борун", със същото значение. Според преданието, по това време тайнствени тунели свързали Маслен нос с калето на Вълчан войвода. Според легендата тук са били заровени пиратски съкровища.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 13.06.2019
Българска версия: 29964, Английска версия: 2913

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2019. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2020
 ПВСЧПСН
1  12345
26789101112
313141516171819
420212223242526
52728293031  

Февруари 2020
 ПВСЧПСН
5     12
63456789
710111213141516
817181920212223
9242526272829 

Март 2020
 ПВСЧПСН
9      1
102345678
119101112131415
1216171819202122
1323242526272829
143031     

Април 2020
 ПВСЧПСН
14  12345
156789101112
1613141516171819
1720212223242526
1827282930   

Май 2020
 ПВСЧПСН
18    123
1945678910
2011121314151617
2118192021222324
2225262728293031

Юни 2020
 ПВСЧПСН
231234567
24891011121314
2515161718192021
2622232425262728
272930     

Юли 2020
 ПВСЧПСН
27  12345
286789101112
2913141516171819
3020212223242526
312728293031  

Август 2020
 ПВСЧПСН
31     12
323456789
3310111213141516
3417181920212223
3524252627282930
3631      


 2020   2019   2018  
 2017   2016   2015  
 2014   2013   2012  
 2011   2010   2009  
 2008   2007   2006  
 2005   2004   2003  
 2002   2001   2000  
 1999