Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Петък, 22 февруари 2019 г., брой 4900
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.


 

 


       България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(22.02.2019)
  EUR   1.95583  
GBP   2.25313
USD   1.72259
CHF   1.72062
EUR/USD   1.1354*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.02   0 %  

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Алкомет АД - Шумен
Болкан пропърти АД - Своге
Корабно машиностроене АД - Варна
Раптори АД - София
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Към края на 2018 година активите, управлявани от местните и чуждестранните инвестиционни фондове, възлизат на 3906 млн. лева и нарастват на годишна база с 332.9 млн. лева (9.3 на сто), съобщава БНБ. Като процент от брутния вътрешен продукт общият размер на активите на местните и чуждестранните инвестиционни фондове към декември 2018 г. е 3.6 на сто, при 3.5 на сто от БВП към декември 2017 г. Към края на 2018 г. активите на местните инвестиционни фондове достигат 1501.2 млн. като на годишна база се увеличават със 181.9 млн. лева (13.8 на сто). Активите на фондовете, инвестиращи в акции, се повишават на годишна база с 49.6 млн. лева (9.3 на сто), а тези на балансираните фондове, инвестиращи в акции и и облигации, се увеличават с 40.8 млн. лева (15.3 на сто) до 307 млн. лева. Средствата, управлявани от фондовете, инвестиращи в облигации, се увеличават отново на годишна база с 91.6 млн. лева (17.6 на сто) до 611 млн. лева.

Източник: Монитор

С 11,5% по-малко са зрителите, посетили кината в България през 2018 година, в сравнение с 2017 година, сочат обобщените данни от киносалоните. Броят на зрителите се доближава до този през 2013 година, когато са били 4,76 млн. души, а миналата година в кината са влезли 4,9 млн. души. Приходите от продадените билети за миналата година са общо 46,07 млн. лв, като са с 10 процента по-малко от тези през 2017 година и се доближават по нивото им през 2015 година, когато са били 45,9 млн. лв. През 2018 година зрителите на български филми са намалели с 35 процента спрямо тези през 2017 година и са били 388 006 души. Приходите от билетите са намалели с почти един милион лева спрямо тези през 2017 година и през 2018 година са общо 3,065 млн. лева.

Източник: Дарик радио

 
Концесии

Промяна в Закона за концесиите ще върне стария ред за концесиониране на морските плажове - по Закона за устройство на черноморското крайбрежие. Проектът за промяна на концесионния закон бе публикуван за обществено обсъждане. Така ще се отпушат процедурите за отдаване на черноморските плажове, блокирани в момента заради оспорена в съда наредба. Мотивите, които изтъква сега туристическото министерство за връщане на стария ред, са няколко. Единият е, че европейската директива за концесиите се отнася само за активи с годишен приход от над 5 млн. евро, а българските плажове масово са под тази граница. Другият основен мотив е, че в момента има голям брой неохраняеми плажове.

Източник: 24 часа

Дружества
Рязане, профилиране и обработване на скални материали
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2017 г.
(хил. лв.)
  1   Стоа ООД - София   4 766  
  2   Хемус М АД - Мездра   3 960  
  3   Попчев Стоун Дизайн ЕООД - Слънчево   2 672  
  4   Йотов Стоун ЕООД - Мездра   2 369  
  5   Гръцки мрамор ЕООД - Долна Градешница   2 075  
  6   Копривлен мрамор ЕООД - Копривлен   1 715  
  7   Родопастрой ООД - Момчилград   1 686  
  8   Булстоун ООД - Варна   1 604  
  9   Декор ООД - Хасково   1 479  
  10   Бумар АД - Сандански   1 232  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 21.02.2019
  Обща стойност (BGN): 2 640 868.55  
Брой търгувани компании: 35
Premium 480 287.31
Standard 1 941 362.63
АДСИЦ 12 148.75
Облигации 207 069.87
Най-голяма промяна в цените
Билборд АД - София 15.00 %
Трейс груп холд АД - София -5.76 %
BaSE - Акции: 4 105.09

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Високотехнологичен завод за производство на акумулаторни батерии във Враца планира да изгради българският производител „Монбат“. Изпълнителният директор на „Монбат“ - Атанас Бобоков възнамерява да инвестира във Враца близо 42 милиона лева, като в производството първоначално ще бъдат ангажирани 150 служители. Обемът произведени биполярни акумулаторни батерии за една година ще е един милион, като постепенно тази бройка ще бъде увеличавана. Високотехнологичният завод ще бъде изграден върху три терена, които са собственост на акционерното дружество. Дейностите по реализиране на инвестиционното намерение ще се осъществят на два етапа. „Монбат“ АД е най-големият производител на батерии в Източна Европа, с производствени и рециклиращи мощности в пет различни страни. Във Враца дружеството ще произвежда биполярни батерии по нова американска технология. Това е третият сериозен и реално изпълним инвеститорски интерес към Враца. В началото на годината „МД Електроник“ подписа договор с Община Враца за закупуването на терен, върху който компанията ще изгради завод. Инвестицията е близо 22 милиона лева.Най-големият производител на каучукови съединения и пластмасови тръби в автомобилната индустрия - Теклас също ще разшири своето производство във Враца. Следващият етап от реализирането на Общинския план за развитие на града е изграждането на нова индустриална зона.

Източник: Дарик радио

Новият машиностроителен завод в Лясковец е напълно готов и всеки момент предстои да започне работа. В предприятието е пристигнала държавно-приемателна комисия, назначена от ДНСК. С това на практика се дава “зелена светлина” на инвеститорите и заводът се въвежда в експлоатация. Изграждането на машиностроителното предприятие е една от най-големите инвестиции в общината. Собственик на новия завод е компанията “Армако” АД, която има 20-годишен опит в областта на отбранителната промишленост. Дружеството притежава пълен лиценз за износ и внос на оръжия и специално оборудване, за трансфер на оръжия, както и брокерска дейност с трети страни на оръжия и специално оборудване. Предприятието в Лясковец ще произвежда детайли, възли и елементи от стомана. Производствената база е разположена върху терен от близо 14 декара. Върху него е изградена едноетажна сграда с площ от около 2400 кв.м, както и триетажна административна част. В завода се очаква да работят близо 200 души, като още миналата година започна подбор и обучение на служителите. В предприятието ще има две основни звена – за инструментална екипировка и металообработка, а работният процес ще бъде организиран на три смени.

Източник: Янтра - Велико Търново

Национална компания "Индустриални зони" (НКИЗ) отново обяви мегапоръчката за над 70 млн. лв. за изграждане на инфраструктура в няколко парка в страната, която беше прекратена през ноември часове преди да изтече срокът за подаване на оферти. Както и при предната процедура целта е да се изберат изпълнители, с които да се подпише рамково споразумение за проектиране и строителство на общо 22 км улици, на базата на което ще бъдат възлагани конкретните поръчки през следващите 4 години. Освен лекото увеличение на стойността на договора и дължината на планираните улици сегашната обява не се различава съществено от предишната. Не е включено изграждането на пречиствателни станции в индустриалните зони, липсата на което беше основният аргумент за спирането на процедурата преди три месеца. Откритата поръчка е за инженеринг на инфраструктура в обекти на НКИЗ, което включва проектиране и строителство на общо 22 100 м улична мрежа. Освен Божурище, Карлово, Кърджали, Суворово и село Телиш (Плевенско) към локациите този път е добавена и София (600 м). Най-много улици ще бъдат изградени в зоната в Божурище (13 км).

Източник: Капитал

Административният съд на София-област не уважи жалбите на българската компания "Инерком" и чешката страна по повод на продажбата на активите на ЧЕЗ в България. Двете жалби на дружеството Инерком срещу спирането от страна на КЗК на сделката могат да бъдат обжалвани пред ВАС. Съдът е отхвърлил и жалбите на чешката компания ЧЕЗ, които са по същото решение на КЗК. Жалбите на "Инерком" дойдоха, след като КЗК не разреши сливането, защото така щяло да има предпоставки за концентрация при пазара на ВЕИ. След това КЗК отказа да образува производство след като Инерком продйде соларния си бизнес и така отпадна основният аргумент на антимонополистите срещу сделката. ВАС тогава задължи КЗК да разгледа новоно заявление за концентрация, но комисията отказа ново производство с аргумента, че има висящо дело в съда срещу решението от първото производство. В същото време ВАС задължи КЗК да започне второ разглеждане на сделката. Сега според Административния съд на София - област, КЗК правилно е счела, че не може да има ново производство заради жалбите във ВАС.

Източник: 3e News

Новото ръководство на "Топлофикация София" обеща да стабилизира финансите, да ореже излишните разходи и само до няколко месеца да се похвали със 100% събираемост на сметките. В момента събираемостта е около 75%. За да се осъществи събираемостта от всички потребители и занапред, ще се залага на частните съдебни изпълнители. Инвестиционната програма на "Топлофикация" за 2018 г. не е изпълнена, но според директора това се случвало при всички тецове в страната. Ръководството на общинското дружество изненадващо бе сменено в началото на февруари, като досегашният изп. директор Сашо Чакалски бе сменен от Кремен Георгиев. Новият изпълнителен директор се смята за близък до енергийния бизнесмен Христо Ковачки. Георгиев бе сред шефовете на топлофикациите във ВрацаВелико Търново и Перник.

Източник: Сега       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Новини от БСК и членовете на БСК

Станислав Попдончев: С институциите сме в двустранен монолог по наредбата за касовите апарати

Ясен Танев: Фискалната ни система за контрол на продажбите се нуждае от реформа

Мерки за преодоляване на последиците от оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС

Проведе се учредителната среща на Секторния съвет за електрическа мобилност


Предстоящи събития

23 февруари: Стартира учебна програма ”E-commerce Success” с продължителност от два семестъра

23 февруари: Годишното отчетно събрание на Национална асоциация „Хотел, ресторант, кафетерия“ (ХоРеКа)

26 февруари: Специализиран тренинг в три модула за правене на бизнес в Китай

6 март: Последствия от BREXIT за прилагането на REACH в България

6-8 март Двустранни бизнес срещи за туристическия бизнес по време на ITB Berlin 2019

14-15 март: 5-то издание на b2b Software Days Vienna

19 февруари – 17 март: Покана за кандидатстване за участие в акселераторска програма

22 март: Общо събрание на Стопанска камара - Добрич

28-31 март: Европейски форум за социално предприемачество 28-31 март 2019 г., Международен панаир - гр. Пловдив

14-17 май: Семинар “Осигуряване на качеството и безопасността на храни, напитки и фуражи“


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Имаме удоволствието да ви поканим да се включите в новите курсове, които предлага Центърът за компютърно обучение на БСК

Обучение по мрежи в Сиско академията:

CCNA 1 - 09 март 2019, съботно-неделен 
ССNА 2 - 09 март 2019, съботно-неделен
CCNA 4 - 23 март 2019, съботно-неделен

Обучение по MS Office

MS Excel – базово ниво - 22 февруари, 18.00 – 20.15 ч., вечерен  

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Членовете на Европейската централна банка са били разтревожени по време на януарското заседание относно дълбочината на неотдавнашното икономическо забавяне в еврозоната и са започнали да обмислят предоставянето на нови дългосрочни заеми в подкрепа на търговските банки в региона, показва оповестената в четвъртък стенограма от последната среща на централните банкери. Инвеститорите следят внимателно сигналите за следващите политически стъпки на ЕЦБ с оглед на влошаващите се икономическите перспективите пред 19-членния блок. През декември ЕЦБ се отдалечи от многогодишната си политика на рекордно ниски лихви, слагайки край на програмата за покупки на облигации, известна като "количествени улеснения", но в последно време редица висшите служители на банката отново "открехнаха" вратата за нови стимулиращи мерки за подпомагане на отслабващата икономиката в региона. На заседанието си на 23-ти и на 24-ти февруари, членове на централната банка са предупредили за "повишена несигурност относно това колко устойчива може да бъде настоящата икономическа слабост", показа докладът.

Източник: Wall Street Journal

Америка

Федералният резерв на САЩ вече не е сигурен в необходимостта от допълнително повишение на основната лихва и засега те остава без промяна. Това става ясно от протокола от последната среща на Управителния съвет. През последните три години централната банка увеличи на няколко пъти лихвените проценти, като те скочиха от 0 до сегашните 2.25%. Бордът обаче вече смята, че би било разумно да се предприеме по-търпелив подход към повишаване на лихвените проценти, докато се прави оценка на различните рискове за растежа. „Много от участниците в срещата са заявили, че все още не е ясно какви корекции в целевия диапазон на лихвените проценти ще са подходящи по-късно през тази година”, пише в протокола. Докато някои централни банкери смятат, че повишение на лихвите ще е необходимо, само ако инфлацията е по-висока от заложеното в прогнозите, то според други, ако икономиката се развива според очакванията, по-високите лихвени ставки могат да се окажат подходящи по-късно през тази година.

Източник: Bloomberg

Азия

Технологичната компания Sony заяви, че ще насочи 40% от новонаетите инженери в Япония през следващите две години към бизнеса с чипове, опитвайки се да стимулира растежа от нови приложения на чиповете – от коли до смартфони. Прехвърлянето отговаря на плановете на компанията да инвестира 600 млрд. йени (5,4 млрд. долара) в сензори за изображения в рамките на тригодишен период, изтичащ през март 2021 г., или половината от планираните капиталовите разходи на групата. Sony контролира повече от половината от пазара на сензори за изображения за смартфони, а този бизнес е ключов двигател за преструктурирането на конгломерата. Инвеститорите очакват следващия стълб на печалбата, тъй като бизнесът с игри на Sony показва знаци за забавяне, а популярната конзола PlayStation 4 доближава края на своя жизнен цикъл. Но този месец компанията сви прогнозата за годишната си печалба от сензори до 130 млрд. йени заради отслабващото глобално търсене на смартфони.

Източник: Reuters

 
Индекси на фондови борси
21.02.2019
Dow Jones Industrial
25 901.13 (-53.31)
Nasdaq Composite
7 482.72 (-6.35)
Стокови борси
21.02.2019
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)56.84
Heating oil ($US/gal.)2.0300
Natural gas ($US/mmbtu)2.6900
Unleaded gas ($US/gal.)1.7600
Gold ($US/Troy Oz.)1 330.00
Silver ($US/Troy Oz.)15.84
Platinum ($US/Troy Oz.)828.00
Hogs (cents/lb.)55.12
Live cattle (cents/lb.)128.50

       Опознай България

Сарафкината къща във Велико Търново

Построена през 1861 г. от Димо Сарафина, днес Сарафкината къща е една от архитектурните забележителности на Велико Търново, част от Възрожденския град. Къщата е строена за жилище и работно място, но преди да бъде завършена собственикът й починал и била наследена от съпругата му Анастасия Сарафката и така става известна с името Сарафкината къща. Поради естествения стръмен терен къщата е изградена на пет нива. Вестибюлът на къщата е основното помещение, а от него до последния етаж се стига по стръмно дървено стълбище с декоративна сгъваща се вратичка и парапет от ковано желязо. Долните етажи излизат на широка отворена тераса, надвесена над река Янтра и играеща ролята на двор. През годините Сарафкината къща е била дом на владика, увеселителен салон и други, а днес е обявена за паметник на културата, като през 1981 г. е предадена на Регионален исторически музей Велико Търново. Днес тук има експозиции, показващи традиционни изкуства, занаяти, накити, облекло и обредни предмети, а на петия етаж е представена историята на фотографията във Великотърновския край.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 22.02.2019
Българска версия: 29600, Английска версия: 2898

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2019. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2020
 ПВСЧПСН
1  12345
26789101112
313141516171819
420212223242526
52728293031  

Февруари 2020
 ПВСЧПСН
5     12
63456789
710111213141516
817181920212223
9242526272829 

Март 2020
 ПВСЧПСН
9      1
102345678
119101112131415
1216171819202122
1323242526272829
143031     

Април 2020
 ПВСЧПСН
14  12345
156789101112
1613141516171819
1720212223242526
1827282930   

Май 2020
 ПВСЧПСН
18    123
1945678910
2011121314151617
2118192021222324
2225262728293031

Юни 2020
 ПВСЧПСН
231234567
24891011121314
2515161718192021
2622232425262728
272930     

Юли 2020
 ПВСЧПСН
27  12345
286789101112
2913141516171819
3020212223242526
312728293031  

Август 2020
 ПВСЧПСН
31     12
323456789
3310111213141516
3417181920212223
3524252627282930
3631      


 2020   2019   2018  
 2017   2016   2015  
 2014   2013   2012  
 2011   2010   2009  
 2008   2007   2006  
 2005   2004   2003  
 2002   2001   2000  
 1999