Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Петък, 05 октомври 2018 г., брой 4808
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.


 

 


       България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(05.10.2018)
  EUR   1.95583  
GBP   2.20798
USD   1.70043
CHF   1.71429
EUR/USD   1.1502*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.10   0 %  

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Астелс АД - Ботевград
Билдинг инвестмънт АД - Бургас
Металснаб 96 АД - София
Мехатроник ис ЕАД - София
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Електронна трудова борса ще насърчава търсенето на работа в трансграничния регион България – Румъния. Целта е да се подпомогне и насърчи мобилността на труда в ключови икономически сектори в областта на трансграничното сътрудничество чрез създаване на условия за баланс между търсенето и предлагането на пазара на труда, обяви във В. Търново Жечко Димитров, програмен директор на Българската стопанска камара. “До момента са идентифицирани 1106 предприятия с потенциал за трудова мобилност, които са включени в онлайн каталог, съдържащ контактни данни и фирмени профили. Чрез анкетно проучване са определени 200 професии и длъжности с потенциал за трудова мобилност, предимно квалифицирани работници, техници и специалисти със средно образование, неквалифицирани работници и специалисти с висше образование”, заяви Томчо Томов, директор на Националния център за оценка на компетенциите при БСК. Той допълни, че са определени пет икономически сектори с потенциал за трудова мобилност – селско стопанство, горско и рибно стопанство; преработваща промишленост; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство; и строителство.

Източник: Янтра - Велико Търново

Фондът на фондовете (ФнФ) подписа оперативно споразумение за сътрудничество в изпълнението на Финансов инструмент за развитие на водния сектор с Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР). Инструментът е финансиран от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. (ОПОС), съфинансирана от Европейския съюз в рамките на политиката на сближаване и националния бюджет. Фонд на фондовете предоставя публични средства в размер на 115 млн. евро и мобилизира допълнителни ресурси в минимум същия размер от страна на ЕБВР. По този начин сумата, която ще достигне до крайните получатели ще достигне 230 млн. евро. Инструментът е създаден с цел инвестиции във ВиК сектора в България. Фонд на фондовете избра за посредник ЕБВР като международна финансова институция, която разполага с опит във финансирането на инфраструктурни проекти, включително и в сектор „Води“ в региона.

Източник: БанкеръКонцесии

Дружеството „Траш Енерджи“ ЕООД ще поеме изцяло правата и задълженията по концесионен договор за добив на твърди горива - кафяви въглища, от участък „Миньор“ на находище „Бобовдолски въглищен басейн“, реши правителството, одобрявайки поисканата от досегашния концесионер - „Фундаментал“ ЕООД, промяна. Участък „Миньор“ на находище „Бобовдолски въглищен басейн“ е разположено в община Бобов дол, област Кюстендил. Концесионният договор за добив на кафяви въглища от него е сключен през 2005 г. за срок от 35 г.

Източник: 3e News

Дружества
Производство на плодови и зеленчукови сокове
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Дълготрайни
активи
за 2016 г.
(хил. лв.)
  1   Филикон 97 АД - Пловдив   32 217  
  2   Кричимфрукт ООД - Кричим   6 204  
  3   Тимбарк България ЕООД - Казачево   4 995  
  4   Бест Фрутс ЕООД - София   3 871  
  5   Маршал 91 ООД - София   1 063  
  6   Агробиотех Производство ЕАД - Енина   1 047  
  7   Агробиотех ЕООД - Енина   1 000  
  8   Сантулина ЕООД - София   927  
  9   Витанеа ООД - Пловдив   171  
  10   Топ Груп ООД - София   55  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 04.10.2018
  Обща стойност (BGN): 992 054.44  
Брой търгувани компании: 25
Premium 14 388.65
Standard 677 560.27
АДСИЦ 300 105.52
Най-голяма промяна в цените
Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД - Варна -10.66 %
Северкооп Гъмза Холдинг АД - София 5.56 %
BaSE - Акции: 317.10
BaSE - АДСИЦ: 59 704.60

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Драстично увеличение на тока за бизнеса на свободния пазар засяга един от сегментите на борсата - сделките от т.нар. "ден напред", при който заводи и други предприятия купуват ток. От Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) обявиха, че започват разследване, което трябва да изясни има ли спекула на пазара в последните дни. Регулаторът ще проверява всички участници, които продават ток на свободния пазар. Целта е да се види дали има опити за манипулиране на пазара на ток на едро. Към днешна дата е ясно, че не работи единият блок на АЕЦ "Козлодуй", има спрени блокове в ТЕЦ "Марица-изток 2", на пълна мощност работят двете американски централи. Търговците на ток и бизнесът изтъкнаха, че това поскъпване се регистрира само на българската енергийна борса, но не и на останалите европейски платформи. Тъй като Електроенергийният системен оператор отчита нетен внос, явно е, че поскъпването се дължи изцяло на вътрешни фактори.

Източник: Сега

Международната компания Equinix, базирана в Щатите, планира да инвестира 19 милиона долара или над 32 милиона лева в изграждането на втори център за данни в България. В момента дружеството има един такъв в София, а следващият, който ще носи името SO2, също ще бъде в столицата и ще заработи през следващата година. Към момента чрез първия център за данни компанията обслужва над 100 компании в страната. Сред клиентите й са доставчици на облачни услуги, доставчици на мрежови услуги, големи корпорации и медийни компании. "Центърът за данни SO2 ще предостави сигурна среда за български и международни фирми, които искат да разширят бизнеса си към Източна Европа и Средния Изток. В допълнение, SO2 ще има и директна връзка с българския Internet exchange BIX (Bulgarian Internet Exchange)", обясняват от компанията. Плановете на Equinix включват новата им база да използва изцяло зелена енергия, като такава от 2016 година ползва и първия център в София SO1.

Източник: money.bg

Банка ДСК е поискала от Комисията за защита на конкуренцията да ѝ позволи да придобие Сосиете Женерал Експресбанк. Купувачът е поискал да придобие и непряк контрол върху няколко дъщерни дружества: “Сосиете Женерал Факторинг”, “Сожелиз - България” и “Регионален фонд за градско развитие”. Поискала е и да упражнява самостоятелен контрол върху Застрахователно акционерно дружество “Сожелайф България”. Предполага се, че стойността на сделката ще е не по-малко от 600 млн. евро. С пазарен дял от приблизително 6,7% Сосиете Женерал Експресбанк е 7-ата по големина банка на българския банков пазар. В резултат на придобиването “ОТП Груп”, чието българско дружество е Банка ДСК, ще засили пазарната си позиция у нас. Банка ОТП присъства в България от 2003 г. и нейната дейност е печеливша, обявиха от институцията преди няколко месеца.

Източник: 24 часа

Агромах взе решение да се ребрандира и да смени името си на „Грома Холд" ЕООД. Променя се и логото, чиято нова визия символизира абстрактно изображение на „грома" – древен римски геодезически инструмент, използван за полагане и трасиране на прави линии и ъгли при строителството на пътища. Всички останали обстоятелства остават непроменени. „Видно от името, Агромах е създадена с фокус върху земеделския сектор. Много отдавна нещата не стоят по този начин. Към днешна дата нашият бизнес е свързан основно с инфраструктурно строителство, коментираха от дружеството. Към момента Грома Холд изпълнява самостоятелно и в обединение проекти в страната и чужбина.

Източник: Стандарт

Дългогодишният председател на ДПС Ахмед Доган е вписан в Търговския регистър в Съвета на директорите на дружеството ТЕЦ "Варна" и е избран за негов председател. Сделките, чрез които Доган придоби контрол на ТЕЦ-а, са от началото на август. Тогава той е купил за неизвестна сума от Станислав Папазов 36%, а от сестра му Ивелина - 34% от "Сигда". Това е фамилната транспортна компания, през която в края на 2017 г. семейството на бившия министър от кабинета "Орешарски" придоби неработещата централа от чешката CEZ срещу сума от порядъка на 48 млн. евро. Промяната в собствеността е била заявена още на 9 август, но вписана чак на 4 септември, като вероятно причина за забавянето е сривът на Търговския регистър. Три дни след това, на 7 септември, е проведено събрание на съдружниците на "Сигда", на което е решено броят на членовете на съвета на директорите да бъде увеличен от трима на четирима и като нов член влиза Ахмед Доган. Останалите остават без промяна, а именно Данаил Папазов, Адриан Атанасов и Георги Христозов.

Източник: Капитал       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Новини от БСК и членовете на БСК

„Обърната класна стая“ ще помага на учениците да възприемат по-лесно и ефективно учебния материал

Езикова бариера, липса на информация и проблеми с адаптацията пречат на българи и румънци да работят при чуждестранен работодател

Конкурс „Най-голям корпоративен дарител” 2018. Срок за кандидатстване: 12 октомври!


Предстоящи събития

5 октомври: Втора национална конференция „Оптометрия и очно здраве"

8 октомври: Заседание на НСТС

9 октомври: Обществено обсъждане на План за развитие на електропреносната мрежа на България за периода 2018-2027 г. на "Електроенергиен системен оператор" ЕАД

9-10 октомври: Двудневен семинар „Вътрешен одит на Система за управление на здраве и безопасност при работа (ISO 45001:2018, ISO DIS 19011:2018)". Срок за регистрация – 8 октомври!

10-11 октомври: 2018 IPMA Conference - „Бъдещето на управлението на проекти – проектно лидерство, компетенции и култура. IPMA Agile сертификационен модел“

12 октомври: Конференция по дигитални технологии за В2В индустрията

13 октомври: КУРС „Google AdWords - управление и анализ на рекламни кампании”

17 октомври: Двустранни бизнес срещи по време на Marketplace Austria Food 2018

19 октомври: "Икономика на споделянето" - специализиран тренинг за малки и средни предприятия

20-21 октомври: Обучение по мрежи CCNA 3: Scaling Networks

27-28 октомври: Обучение по мрежи CCNP ROUTE: Implementing IP Routing

5-10 ноември: China International Import Expo (CIIE)


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Имаме удоволствието да ви поканим да се включите в новите курсове, които предлага Центърът за компютърно обучение на БСК

КУРС „Въведение в Blockchain технологията”
Курсът има за цел да изгради разбиране за това, какво представлява Blockchain технологията и как променя начина, по който правим бизнес. Участниците ще се запознаят с възможностите за търговия с криповалути, с приложението на т.н. умни договори (smart contracts), с начините за приемане на разплащания с крипто-валути и със същността на децентрализирани приложения. Също така, ще имат възможност да получат практически насоки, как да се възползват от този технологичен тренд.

03 октомври 2018

КУРС „Google AdWords - управление и анализ на рекламни кампании”
Курсът дава възможност за придобиване на основни умения за управление и анализ на рекламни кампании в платформата Google AdWords. Ще бъдат разгледани добри практики за създаване на ефективни кампании, подкрепени с примери от практиката. Курсистите ще се научат също така да разчитат статистиките и да анализират рекламните резултати, така че да могат да оптимизират кампаниите и да работят по-добре с подизпълнители, ангажирани с управление на рекламата им.
13 октомври 2018

Обучение по мрежи в Сиско академията:

ССNА 2 - 20 октомври 2018, съботно-неделен
CCNA 1 - 29 септември 2018, съботно-неделен
CCNP Route - 27 октомври 2018, съботно-неделен

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Европа все още кара коли с двигатели с вътрешно горене. Електромобилите и хибридните модели продължават да са екзотика. Тъй като колите се смятат за една от най-сериозните причини за замърсяването на въздуха, ЕС иска да се вземат строги мерки и да се намалят драстично двигателите, изхвърлящи СО2, като вместо тях потребителите започнат да предпочитат коли с електромотори или пък задвижвани от водород и слънчеви батерии. До колко е реалистично това тяхно намерение и ще прогони ли то автомобилната индустрия от Европа? След дълги дебати Европейският парламент реши да постави границата на исканията си по-високо дори и от тези на Еврокомисията. По идея на Еврокомисията до 2030 година автомобилите трябва да намалят изхвърлянето на вредни газове с 30%. Цел, с която могат да се съгласят и най-големите автомобилни производители в Германия, заради което германското правителство застана зад нея. Европарламентът обаче изненада всички, като качи това изискване до 40% намаление на вредните емисии до 2030 г. в сравнение с 2020-а. Решението им беше прието вчера с 389 гласа “за” срещу 239 “против” и 41 “въздържал се”.

Източник: FT

Америка

Федералните регулатори на САЩ могат в скоро време отново да започна да дишат във врата на компанията-майка на Google - Alphabet. Изданието цитира председателят на антитръстовия отдел към Министерството на правосъдието да заявява пред американски законодатели в сряда, че неговата агенция може да започне ново разследване на интернет гиганта във връзка с антиконкурентни практики. През 2013 година Федералната търговска комисия приключи 20-месечно антитръстово разследване на практиките на Google, но без в последствие да бъдат предприети някакви действия. По онова време лица, близки до регулатора, вярваха, че голямата калифорнийска компания е чиста. В сряда председателят на антитръстовия регулатори - Макан Делрахим обаче посочи пред сенатори, че Федералните агенции моgat да разследват използването от Google на операционната система Android за мобилни устройства, посочиха пред изданието източници, участвали в изслушването. До този момент Федералната търговска комисия не е провеждала разследвания, свързани с операционната система Android.

Източник: Associated Press

Азия

Рисковете за икономиката на Япония са се увеличили през изминалата година и са необходими повече усилия за поддържането на растеж, предупреди Международният валутен фонд (МВФ) по време на годишната си консултация с правителството в Токио. Сред краткосрочните рискове за страната са по-слаба глобална търговия и геополитическо напрежение, което може да възпрепятства икономическия растеж и засилването на японската йена, твърдят от финансовата институция. По-висок от очакванията спад на частното потребление заради увеличаването на данъците, което е предвидено за догодина, може да се отрази на растежа в краткосрочен план. В дългосрочен план основният проблем за азиатската страна е демографската криза, коментира управляващият директор на МВФ Кристин Лагард в Токио след публикуването на доклада. Необходима е нова политика, която да повиши потенциалния растеж и да намали държавния дълг, отбелязват от международната организация. Правителството трябва да води ясна фискална политика, да реформира трудовия пазар и да продължи адаптацията на монетарна политика с ясна програма, посочват от МВФ.

Източник: Bloomberg

 
Индекси на фондови борси
04.10.2018
Dow Jones Industrial
26 627.48 (-200.91)
Nasdaq Composite
7 879.51 (-145.58)
Стокови борси
04.10.2018
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)74.79
Heating oil ($US/gal.)2.4100
Natural gas ($US/mmbtu)3.1900
Unleaded gas ($US/gal.)2.1100
Gold ($US/Troy Oz.)1 202.80
Silver ($US/Troy Oz.)14.61
Platinum ($US/Troy Oz.)827.10
Hogs (cents/lb.)55.32
Live cattle (cents/lb.)118.38

       Опознай България

Празник на Стара Загора

Официалният празник на град Стара Загора е 5 октомври. Градът се намира в южната централна част на България. Той е един от най-древните градове в Европа. За дългата история на града свидетелстват останките от неолитни жилища (VI хил. пр. Хр.) и многото археологически находки от тракийско и от римско време. През VI в. пр. Хр. тук е основан тракийският град Берое. По-късно (II-IV в.) с включването на Тракия в Римската империя, наново построен встрани от древното тракийско селище, градът достига голям разцвет, като в чест на император Марк Траян е преименуван на Августа Траяна (Улпия Аугуста Траяна). През вековете градът е носил е още имената Верея (VI-ХII в.) и Иринополис (VIII в.) - на името на византийската императрица Ирина. В Средновековна България го назовават Боруй (ХIII-ХIV в.), а след идването на турците е с името Ески Заара. През втората половина на ХIХ в. за кратко е наричан с името Железник и от 1871 г. получава днешното си наименование Стара Загора. По време на Руско-турската освободителна война през 1877 г. край Стара Загора се водят едни от най-ожесточените сражения. През тази година турците опожаряват града и го разрушават до основи. Градът получава свободата си на 23 януари 1878 г., но съгласно Берлинския договор остава в пределите на автономната област Източна Румелия. Основния камък за възстановяването на града се полага от княз Алеко Богориди на 5 октомври (23 септември- стар стил)1879 г., в присъствието на Търновския митрополит Климент, на кмета на Стара Загора Иван Салабашев, на служебни лица и много граждани. Мястото е в центъра на града, на площада, наречен по-късно с името Богориди (сега парк „5 октомври").


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 05.10.2018
Българска версия: 29687, Английска версия: 2913

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2018. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2020
 ПВСЧПСН
1  12345
26789101112
313141516171819
420212223242526
52728293031  

Февруари 2020
 ПВСЧПСН
5     12
63456789
710111213141516
817181920212223
9242526272829 

Март 2020
 ПВСЧПСН
9      1
102345678
119101112131415
1216171819202122
1323242526272829
143031     

Април 2020
 ПВСЧПСН
14  12345
156789101112
1613141516171819
1720212223242526
1827282930   

Май 2020
 ПВСЧПСН
18    123
1945678910
2011121314151617
2118192021222324
2225262728293031

Юни 2020
 ПВСЧПСН
231234567
24891011121314
2515161718192021
2622232425262728
272930     

Юли 2020
 ПВСЧПСН
27  12345
286789101112
2913141516171819
3020212223242526
312728293031  


 2020   2019   2018  
 2017   2016   2015  
 2014   2013   2012  
 2011   2010   2009  
 2008   2007   2006  
 2005   2004   2003  
 2002   2001   2000  
 1999