Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Сряда, 01 август 2018 г., брой 4763
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.


 

 


       България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(01.08.2018)
  EUR   1.95583  
GBP   2.19214
USD   1.66652
CHF   1.68722
EUR/USD   1.1736*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.08   0 %  

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Акумпласт АД - Добрич
Диаграмик Проджект Мениджмънт АД - Варна
Еко Сан Никола АД - Пловдив
Люнел Транс ЕООД - Казанлък
Павтранс-97 ЕАД - Павликени
СК-13 Холд Инг АД - София
Софарма АД - София
Унифарм АД - София
Финансова къща Евър АД - София
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Почти половината активни фирми в България са без нито един нает служител и в тях работят единствено собствениците им. През 2016 г. броят на "монопредприятията" е 169 625, или 48.7% от всички, които са имали дейност, показва изследване на НСИ. То се провежда всяка година, като обхваща петгодишен период, за да даде картина за жизнеспособността на бизнеса у нас. Сегашното проучване обхваща петилетката от 2012 до 2016 година. През 2016 г. в страната са действали 347 967 фирми, което с 2.6% повече от предходната година. Новопоявилите се предприятия са 42 450. Най-много нови бизнеси са родени в търговията. Това е и секторът, в който най-често се регистрират семейни фирми, които разчитат само на труда на хора от фамилията, без да се наемат допълнително работници. Фирмите с персонал от 1 до 4 души са от втората по "гъстота" група в България. Те са 127 187 - малко над една трета от всички действащи предприятия. С персонал от 10 души или повече са едва 7.9% от активните фирми.

Източник: Сега

Салдото по консолидираната фискална програма за юли 2018 г. ще е положително в размер на 2 023,8 млн. лв., или 1,9 % от прогнозния БВП, отчетоха от министерството на финансите. Приходите и помощите ще са 22,5 млрд.лв., като спрямо юли 2017 г. Ръстът спрямо предходната година се дължи основно на по-високите приходи- с 2 млрд.лв. Разходите за първото полугодие са 20, 5 млрд.лв. За сравнение разходите по КФП за същия период на 2017 г. бяха в размер на 18 млрд.лв. Увеличените разходи се дължат на по-високия размер на здравноосигурителните и социалните плащания, и увеличението на две стъпки през 2017 г. на размера на минималната пенсия от юли и октомври, както и новото увеличение на пенсиите от юли 2018 г.. Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към 31.07.2018 г. от централния бюджет, възлиза на 654,4 млн. лв.

Източник: 24 часаДружества
Търговия на едро със сурови и обработени кожи
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Печалба
за 2016 г.
(хил. лв.)
  1   Ледър Трейд ЕООД - Кюстендил   138  
  2   Джефри ООД - София   59  
  3   ЕВРО ЛЕДЪР ЕООД - София   57  
  4   Балкан Трейдарс ЕООД - Гоце Делчев   56  
  5   Пасифик Ледер София ЕООД - София   52  
  6   Олимп ООД - Асеновец   37  
  7   Плавес ООД - Плевен   33  
  8   Гранит Пловдив ЕООД - Пловдив   28  
  9   Шанс 2 - 2012 ООД - Асеновград   27  
  10   Тракия Дери ООД - Брестник   23  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 31.07.2018
  Обща стойност (BGN): 488 318.17  
Брой търгувани компании: 44
Premium 308 677.39
Standard 108 056.06
АДСИЦ 69 636.18
Структурирани 1 278.99
Права 669.55
Най-голяма промяна в цените
Риъл Булленд АД - София -24.44 %
Билборд АД - София 16.13 %
BaSE - Акции: 6 368.00
BaSE - АДСИЦ: 1 164.00

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Част от оръжейните предприятия в България отчитат срив в приходите си. През второто тримесечие на 2018 година военният завод ВМЗ-Сопот отчита печалба от едва 5.7 млн. лв. на фона на 83.5 млн. лв. през миналата година. Приходите на предприятието също спадат значително - за този период те са 76.8 млн. лв. в сравнение с 234.3 млн. лв. година по-рано. Основно падат приходите от продажба на продукция - те се топят до 75.4 млн. лв. на фона на 223 млн. лв. през 2017 година. До края на годината очаква нови договори и поръчки за 150 млн. лв. Приходите от продажба на стоки на търговеца „Кинтекс“ също се топят през второто тримесечие. Те спадат с 45% и от 152.3 млн. лв. през миналата година сега са само 83.8 млн. лв., показва отчетът на компанията. Спадът в печалбата на дружеството е по-малък - само с 5% в сравнение със същия период на миналата година до 12.2 млн. лв. През второто тримесечие „Кинтекс“ е работило основно по договорени доставки за Алжир и Етиопия, като реализираният износ по тези направления е за 10.6 млн. щатски долара, се посочва в отчета. Доставките за нуждите на отбраната на Алжир са на стойност 9.3 млн. щатски долара, а за Етиопия - 1.3 млн. щатски долара, става ясно още от документите. Доставки на боеприпаси и въоръжение са били изпълнени и по договори с други клиенти. В изпълнение на подписани договори с Индия и Алжир до края на третото тримесечие се очаква да бъде извършен нов износ в значителен обем. В същото време друго държавно предприятие - ремонтният „Авионамс“, отбелязва сериозен ръст на приходите си с над 80% до 20 млн. лв. Печалбата от оперативна дейност отбелязва рекордно нарастване 691.5% и от 615 000 лв. през миналата година сега тя вече е 4.8 млн.лв. И трите компании - ВМЗ Сопот„Кинтекс“ и „Авионамс“, са под шапката на Държавната консолидационна компания (ДКК).

Източник: Сега

Немският автомобилен гигант VOSS Automotive подписа дългосрочен договор за наем на площ от 12 225 кв. м. в рамките на „Баховица Индустриален парк" ЕАД. Освен промишлените съоръжения, немският инвеститор е наел и административната сграда, намираща се на територията на „Баховица Индустриален парк". Това е бившата база на "Литекс Моторс". VOSS Automotive предлага обширно портфолио от ефикасни системи и решения за автомобилната индустрия на редица международно утвърдени марки. Новата фабрика в с. Баховица трябва да заработи през второто тримесечие на 2019 г. и ще е фокусирана изключително върху компоненти за леки автомобили. По предварителни данни, инвестицията ще разкрие 1000 нови работни места за специалисти от Ловеч и региона.

Източник: economic.bg

Френската компания „Витек“ е представила в община Велико Търново оферта за направата на модерна система за оползотворяване на градския боклук и повторното използване на част от него. Кметът Даниел Панов съобщи, че е отпаднал проектът на местната „Топлофикация ВТ“ за изграждане на сепарираща инсталация с 200 работни места на общински терен край Шереметя, а отделената суровина да бъде използвана за отоплението на града. В началото на 2014 г. топлоцентралата, внесе предложение за това в Общинския съвет, след което последва смяна на предназначението на 30 дка общински терени, но нищо не се случи впоследствие.

Източник: Борба - Велико Търново

Комисията за финансов надзор вписа "Градус" АД като публично дружество в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа. Емисията е в размер на 243 608 710 лева, разпределена в 243 608 710 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност от 1 лев всяка. Тя представлява регистрирания капитал на дружеството. Борсовата търговия вероятно ще стартира между 6 и 10 август 2018 г. Остава последната стъпка - регистрация в "Българска фондова борса" АД (с решение на Съвета на директорите й) и определяне на начална дата за търговия (максимален срок 1 седмица). Производителят на пилешко набра над 40 млн. лв. с IPO на 18 и 19 юни 2018 г., като акционерите в дружеството реализираха същата сума чрез продажба на съществуващи акции. Цената беше 1,8 лв. и погледите при старта на борсовата търговия ще бъдат приковани върху цените, на които се сключват сделките.

Източник: investor.bg

Регулирана информация

На 31.07.2018 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет за второ тримесечие на 2018 год. на КММ АД - Шумен /4KP/       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Предстоящи събития

27-28 септември: IFIB 2018: Конференция и международни срещи по време на интернационалния форум по биотехнологии и биоикономика в Торино, Италия

17 октомври: Двустранни бизнес срещи по време на Marketplace Austria Food 2018

5-10 ноември: China International Import Expo (CIIE)


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Имаме удоволствието да ви поканим да се включите в новите курсове, които предлага Центърът за компютърно обучение на БСК

КУРС „Въведение в Blockchain технологията”
Курсът има за цел да изгради разбиране за това, какво представлява Blockchain технологията и как променя начина, по който правим бизнес. Участниците ще се запознаят с възможностите за търговия с криповалути, с приложението на т.н. умни договори (smart contracts), с начините за приемане на разплащания с крипто-валути и със същността на децентрализирани приложения. Също така, ще имат възможност да получат практически насоки, как да се възползват от този технологичен тренд.

03 октомври 2018

КУРС „Google AdWords - управление и анализ на рекламни кампании”
Курсът дава възможност за придобиване на основни умения за управление и анализ на рекламни кампании в платформата Google AdWords. Ще бъдат разгледани добри практики за създаване на ефективни кампании, подкрепени с примери от практиката. Курсистите ще се научат също така да разчитат статистиките и да анализират рекламните резултати, така че да могат да оптимизират кампаниите и да работят по-добре с подизпълнители, ангажирани с управление на рекламата им.
13 октомври 2018

Обучение по мрежи в Сиско академията:

ССNА 2 - 01 септември 2018, съботно-неделен
CCNA 1 - 29 септември 2018, съботно-неделен
CCNP Route - 27 октомври 2018, съботно-неделен

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Третият най-голям производител на стомана в Русия Magnitogorsk Iron and Steel Work (MMK) отложи планиран проект в Турция заради несигурното положение, породено от световната търговска война. В интервю за Reuters Андрей Ерьомин, финансовият директор на компанията, споделя, че проектът е целял възстановяване на производството на горещо валцуваната стомана в турския завод. Очакванията са били икономическият ефект да бъде между 90 и 100 млн. долара, но издигането на световни търговски бариери хванали компанията неподготвена, принуждавайки я да се откаже от плана си. Комплексът MMK Metalurji, разположен близо до Искендерун на средиземноморското крайбрежие, е построен между 2007 и 2010 г. и в него са вложени над 2 млрд. долара. Засега MMK се отказва от проекта и най-вероятно ще вземе окончателно решение през ноември, когато се надява протекционизмът на САЩ и Европа да не е същият.

Източник: Bloomberg

Америка

BP се съгласи да плати 10.5 млрд. долара в най-голямото си придобиване от почти две десетилетия,за по-голямата част от петролните и газови активи в САЩ на минната компания BHP Billiton Ltd., включително в ценния Пермски басейн. Сделката дава на базирания в Лондон енергиен гигант важната позиция в Пермския басейн, част от западната част на Тексас и Ню Мексико, която е най-бързо развиващият се петролен регион в света. Това е още един знак, че BP се е възстановила най-вече от ценовия трус след поевтиняването на петрола и тежката авария през 2010 г. в Мексиканския залив, след която компанията трябваше да плати 60 млрд. долара обезщетения за нанесените щети, пише Bloomberg. "Току-що получихме достъп до някои от най-хубавите площи в най-добрите басейни в САЩ", каза изпълнителният директор на BP Бърнард Лоуни в изявление. Пермският басейн произвежда около 3.4 млн. барела петрол на ден, което би го направило четвъртия най-голям член на ОПЕК след Саудитска Арабия, Ирак и Иран. Нарастването на цените на петрола увеличи перспективите за сделки с шистови залежи, а технологичният напредък дава възможност в Пермския регион, където стават и поредица от сделки между производителите, да се реализират добиви от много по-дълбоки кладенци.

Източник: CNBC

Азия

BMW се оказва първият голям автопроизводител, който ще повиши цените на сглобяваните в САЩ коли, които се внасят в Китай. Германската компания взима мерки, след като Пекин увеличи митата при внос на коли от САЩ в отговор на тарифите на президента Тръмп. Това е доказателство как търговската война оказва влияние върху крайните клиенти, пише Financial Times. BMW е най-големият производител по стойност, който изнася в Китай благодарение на популярните спортни автомобили, произвеждани в Южна Каролина, където е най-големият завод в света. Предприятието е изнесло повече от 70% от произведените през миналата година 371 316 автомобила. От понеделник BMW повиши цените на своите модели SUV - X5 и X6, в Китай съответно с 4% и 7%, обявиха от компанията и по този начин ще прехвърли част от разходите от новите мита върху потребителите. Единственият друг автопроизводител, който увеличава цените си в Китай, засега е Tesla. Model S и X ще поскъпнат с 20%, което означава, че една кола би струвала между 22 600 и 36 600 долара заради по-високите мита.

Източник: Reuters

 
Индекси на фондови борси
31.07.2018
Dow Jones Industrial
25 415.19 (108.36)
Nasdaq Composite
7 671.79 (41.79)
Стокови борси
31.07.2018
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)68.38
Heating oil ($US/gal.)2.1300
Natural gas ($US/mmbtu)2.7800
Unleaded gas ($US/gal.)2.0700
Gold ($US/Troy Oz.)1 220.30
Silver ($US/Troy Oz.)15.50
Platinum ($US/Troy Oz.)838.90
Hogs (cents/lb.)50.72
Live cattle (cents/lb.)109.30

       Опознай България

Макавеи

На 1 август църквата почита св. 7 мчци братя Макавеи, св. Соломония и св. Елеазар - старозаветни мъченици, умрели около 180 г. п.н.е. Сирийският цар Антиох Епифан завладял Йерусалим и искал да въведе идолопоклонството, но старецът Елеазар (един от главните законоучители) отказал да изпълни заповедите и да яде свинско. Подложили го на мъчения и го убили, ала примерът му последвали 7 негови ученици-братя от рода на Макавеите. Довели ги при царя заедно с майка им Соломония и един след друг ги мъчили и умъртвили, нея - накрая. Според народните поверия от първия ден на август се празнуват дванадесетте дни Макавеи. Всеки Макавей съответства на месеците на следващата година, чието начало според църковния календар поставя месец септември. Така, ако първият ден е дъждовен – целият септември ще бъде дъждовен и т. н. Смята се че с първия Макавей лятото тръгва към своя край. На този ден щъркелите и лястовиците потеглят на юг. На този ден в Троянско съществува обичай да се набере нов босилек, да се освети в черквата и да се занесе в къщи. Често жените се кичат със стрък осветен босилек. В Северозападна България на първия Макавей всички зетьове се събират в дома на тъста си. На други места всички зетьове отиват при тъста си на гости, носят дарове и целуват ръка (затова някъде наричат празника Зетьовден). Гощават ги с вино и пресни питки.(Снимка /www.pravoslavieto.com)
Днес е и денят на градинаря. Честването му се възобновява на 1 август 1993 г. в град Брезово, Пловдивско, от сдружените земеделци на БЗНС с председател Анастасия Мозер.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 01.08.2018
Българска версия: 29946, Английска версия: 2989

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2018. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2020
 ПВСЧПСН
1  12345
26789101112
313141516171819
420212223242526
52728293031  

Февруари 2020
 ПВСЧПСН
5     12
63456789
710111213141516
817181920212223
9242526272829 

Март 2020
 ПВСЧПСН
9      1
102345678
119101112131415
1216171819202122
1323242526272829
143031     

Април 2020
 ПВСЧПСН
14  12345
156789101112
1613141516171819
1720212223242526
1827282930   

Май 2020
 ПВСЧПСН
18    123
1945678910
2011121314151617
2118192021222324
2225262728293031

Юни 2020
 ПВСЧПСН
231234567
24891011121314
2515161718192021
2622232425262728
272930     

Юли 2020
 ПВСЧПСН
27  12345
286789101112
2913141516171819
3020212223242526
312728293031  


 2020   2019   2018  
 2017   2016   2015  
 2014   2013   2012  
 2011   2010   2009  
 2008   2007   2006  
 2005   2004   2003  
 2002   2001   2000  
 1999