Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Вторник, 09 януари 2018 г., брой 4623
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 


 

 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари

Валутни курсове
(09.01.2018)
  EUR   1.95583  
GBP   2.21215
USD   1.63353
CHF   1.67036
EUR/USD   1.1973*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.01   0 %  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Атоменергоремонт АД - Козлодуй
Бета 1 АД - София
Гала ЕООД - Враца
Емирейтс пропъртис АДСИЦ - София
Изгрев ООД - Димитровград
Локомотивен и вагонен завод ЕАД - Русе
Химкомплект 2000 АД - София
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Сребърният фонд да се преобразува в агенция към финансовото министерство или да стане държавен фонд за управление на финансовите активи на държавата. Това предлагат от Българската стопанска камара (БСК) с писмо до финансовия и социалния министър. Предлагат още да се обмисли възможността той да управлява фискалния резерв и държавния дълг в контекста на бъдещото ни присъединяване към еврозоната. В Сребърния фонд може да се акумулират и излишъците от такси, събирани от ведомства, всички приходи от приватизация, а Държавната консолидационна компания да внесе в него приходите от продажба на дялове. От камарата настояват за активно управление на парите чрез споразумение между финансовото министерство и БНБ.

Източник: 24 часа

През декември 2017 г. общият показател на бизнес климата в България се понижава с 1,6 пункта спрямо ноември, показват данни на Националния статистически институт (НСИ) за стопанската конюнктура. По-неблагоприятен бизнес климат е регистриран в промишлеността, строителството и сектора на услугите, докато в търговията на дребно запазва приблизително равнището си от предходния месец, съобщават от института. Съставният показател „бизнес климат в промишлеността" намалява с 1,9 пункта, което се дължи на по-резервираните очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Наблюдава се намаление и на осигуреността на производството с поръчки от чужбина, което е съпроводено и с понижени очаквания за дейността на предприятията през следващите три месеца. Несигурната икономическа среда и недостигът на работна сила остават основните пречки за развитието на бизнеса в сектора.

Източник: СтандартДружества
Търговия на едро с текстил
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2016 г.
(хил. лв.)
  1   Диоген ООД - Пиргово   33 036  
  2   Коутс България ЕООД - София   17 490  
  3   България-текс АД - Казанлък   14 035  
  4   Диматекс ООД - София   13 041  
  5   Севина Лтд ЕООД - София   10 279  
  6   Д. И. С. Текстил ООД - Петрич   7 896  
  7   Ре Верк БГ ЕООД - София   6 737  
  8   Диоген Импорт ООД - Русе   6 532  
  9   Тема ООД - Плевен   4 237  
  10   Велекс Инк ООД - София   3 294  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - София - 08.01.2018
  Обща стойност (BGN): 406 453.77  
Брой търгувани компании: 34
Premium 297 820.59
Standard 97 577.08
АДСИЦ 7 921.09
Структурирани 3 135.00
Най-голяма промяна в цените
Прайм Пропърти БГ АДСИЦ - София 9.09 %
Булгартабак холдинг АД - София -5.29 %
BaSE - Акции: 1 092.50

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Общият размер на договорените инвестиции във всички държавни индустриални зони в България надхвърля 390 млн. лева към края на 2017 г. Разкритите работни места са над 2100, а повече от 130 български и чуждестранни компании са получили подкрепа за развитието на бизнеса си в държавните зони. Това заяви изпълнителният директор на „Национална компания индустриални зони“ ЕАД (НКИЗ) Антоанета Барес. През 2017 г. НКИЗ е разширила портфолиото си с имоти в Кърджали с обща площ около 95 дка, Икономическа зона София-Божурище със 115 дка, предстоящо добавяне на нови терени и към Индустриален и логистичен парк – Бургас. Разширяването на портфолиото с индустриални зони и терени на НКИЗ ще е една от задачите през 2018 г. и в тази посока са подписани меморандуми за сътрудничество с редица общини – Варна, Бургас, Сандански, Видин, Ловеч, Дупница. Водят се разговори и с Горна Оряховица, Кюстендил и др. Идентифицирани са също нови площи в София, Перник и Търговище.

Източник: economic.bg

13 търговци на ток са просрочили своите задължения към Националната електрическа компания (НЕК). Четири от дружествата - "Тошел 92", "Ар си пауър енерджи", "Кей ар джи" и "Фючър енерджи", вече са отстранени от енергийния пазар. Последната компания бе сред кандидатите за покупката на ЧЕЗ"Фючър енерджи" заедно с индийски партньор подаде най-високата оферта за закупуване на активите на ЧЕЗ-България. В последния момент компанията изпадна в неплатежоспособност. Сред големите длъжници на НЕК е и държавната ТЕЦ "Марица-изток 2". Отчетът за третото тримесечие на годината показва, че дългосрочните задължения на компанията към т.нар. свързани лица са за около 196 млн. лв., което е ръст в сравнение с година по-рано. Тогава тецът е дължал на свързани лица 181 млн. лв. Фактът, че НЕК не успява да си събере просрочията от търговците на ток, е проблем, защото така и самата тя изпада в затруднение, когато трябва да плаща на производителите. Към края на септември дългосрочните задължения на НЕК растат до над 3.02 млрд. лв. спрямо 2.93 млрд. лв. година по-рано. До септември 2017 г. НЕК отчита загуба от около 90.9 млн. лв. - намаление с 63.3 млн. лв. спрямо същия период на 2016 г., когато компанията бе на минус от 154.8 млн. лв.

Източник: Сега

Съветът на директорите на "Монбат" АД е предприел мерки за стабилизиране на капитала на инвестицията си в "Окта Лайт" ЕАД чрез капитализиране на вземания. На 4 януари 2018 г. е одобрен апорт на вземане на "Октагон Интернешънъл" ООД към "Окта Лайт България" ЕАД в размер общо на 11 443 944 лева (от които 8 434 601 лева – главница по договор за заем и 3 009 343 лева – лихва), придобито по договор за цесия от 12 септември 2017 г., сключен между "Монбат" като цедент и "Окта Лайт България" като длъжник, с която непарична вноска да бъде съответно увеличен капиталът на "Окта Лайт България" от 4 600 000 лв. на 16 043 944 лв., като едноличният собственик на капитала "Октагон Интернешънъл" придобие нови 11 443 944 акции от капитала на "Окта Лайт България".

Източник: investor.bg

Листваният в Лондон фонд Black Sea Property, който индиректно се свързва с групата "Химимпорт", ще вложи до 3.5 млн. евро за да придобие къмпинг "Градина" до Созопол. Средствата са набрани чрез увеличение на капитала на фонда, записано в по-голямата си част от досегашните акционери. Самата сделка за 100% от капитала на дружеството "Къмпинг Градина" е финализирана с договор. Реална смяна на контрола няма, като и досега ваканционния имот се свързваше косвено с "Химимпорт". През октомври 2017 г. фонда придоби някогашната централа на ТБ "Биохим" от Уникредит Булбанк срещу 10.5 млн. евро чрез дъщерното си дружество "БСПФ България". Покупката беше финансирана отчасти с увеличение на капитала на фонда и отчасти с кредит от банката продавач на имота. Паралелно със сделката капитала на "Къмпинг Градина" е увеличен от новия собственик с 6.6 млн. лв., които вероятно ще отидат за погасяване на кредита от дъщерната на "Химимпорт" Централна кооперативна банка. Най-големият в България къмпинг "Градина" беше приватизиран през 2000 г. от контролираната от Николай Банев "Хелио тур-с". Заради ненапълно платена цена и глоби Агенцията за приватизация завежда дело, което като крайно през 2012 г. печели и го продава чрез съдебен изпълнител. Така къмпингът е придобит от близкия до "Химимпорт" "Холдинг Нов век" срещу 1.7 млн. лв. В края на 2013 г. той е прехвърлен на "Сънрайз клуб", което от 2009 г. е наемател на едноименния ваканционен комплекс, собственост на "Болкан енд сий" АДСИЦ. Цената на сделката тогава е 5 млн. лв., като тя е финансирана с десетгодишен кредит от ЦКБ при 5% лихва. В добавка банката отпуска на "Сънрайз клуб" и овърдрафт за оборотни средства с лимит до 16.8 млн. лв. А двете дружества са заложени в банката, като са оценени на 1.2 млн. лв. ("Сънрайз") и 3.36 млн. лв. ("Градина").

Източник: Капитал

Официално ще бъде открита новопостроената пътна връзка от бул. "Брюксел" до Терминал 2 на летище София. Проектът "Пътна връзка за летище София с обхват от бул. "Брюксел" до ул. "Мими Балканска" е на обща стойност 13.7 млн. лв. с ДДС, а финансирането е осигурено от бюджета на транспортното министерство. Само за проектирането и строителството са похарчени 13,4 млн. лева. Историята на отсечката датира от 2006 г., когато строителството беше дадено на вече несъществуващата фирма "Мостстрой". Заради финансови неуредици и съдебни спорове за отчужденията на имотите обаче строителството спря и частично изградените съоръжения доскоро се рушаха. Строителството на отсечката беше рестартирано през 2015 г. с ревизия на проектите. Реалното и изграждане започна през септември 2016 г., а срокът за завършване беше удължаван няколко пъти. Трасето включва изграждането на директно скоростно шосе от бул. "Брюксел" до Терминал 2 на летище София и две пътни връзки до Терминал 1. Пътната отсечка е категория градска магистрала от ІІ клас с дължина от малко над километър, включително мостово съоръжение с дължина 350 м. Изпълнител на проекта е обединението "Брюксел 2015" ДЗЗД с партньори "ПСТ Груп" и “Транспортно строителство и възстановяване” (ТСВ).

Източник: investor.bg       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Предстоящи събития

16-17 януари 2018 г.: Двудневен семинар на тема „Актуални възможности за европейско финансиране на бизнеса“

24 януари: Vision2020 Network: A gateway to Horizon 2020 ICT 2018 – 2020

30 януари: Практическо прилагане на ISO 50001 - системи за управление на енергията


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Центърът за компютърно обучение и Сиско академията към Българската стопанска камара предлагат следните курсове:Обучение по мрежи в Сиско академията:
ССNА 1 - 27 януари 2018, съботно-неделен
CCNA 1 - 29 януари 2018, вечерен
CCNA 3 - 10 февруари 2018, съботно-неделен
CCNP Switch - 3 февруари, съботно-неделен
NDG Linux Essentials; NDG Introduction to Linux I/II - В платформата можете да четете теорията, да полагате тестове, както и да правите практически задачи с помощта на вградена виртуална машина.
Обучение за MS Office:
MS Excel базово ниво - 18, 19, 20 декември 2017, следобеден

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Министър-председателят на Полша Матеуш Моравиецки ще анонсира „дълбоки“ кадрови промени в правителството на страната във вторник, в навечерието на срещата си с председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер, на която те ще обсъдят правосъдните реформи на управляващата полска партия „Право и справедливост“, предизвикали Брюксел да стартира наказателна процедура срещу Варшава. Моравиецки ще смени от пет до десет министри, включително двама влиятелни политици от управляващата партия. Според думите на говорителя на правителството Йоана Копчинска, той ще анонсира новия състав на правителството на нарочна пресконференция в около 12 часа на обяд във вторник. Новините за кадровите промени във Варшава дойдоха в навечерието на визитата на премиера Моравиецки в Брюксел, където той ще се срещне с председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер.

Източник: Bloomberg

Америка

Природните катастрофи в САЩ през 2017 година – урагани, наводнения, суша и горски пожари, са предизвикали щети за рекордните 306 млрд. долара. Според Американската национална агенция на океанските и атмосферни изследвания (NOAA) 13 от тези бедствия са предизвикали щети за над 1 млрд. долара. Предишният подобен мрачен рекорд за щети от природни бедствия е от 2005 година – 215 млрд. долара, главно в резултат на разрушенията на ураганите "Катрина", "Рита" и "Уилма". През изминалата година природните катастрофи са отнели живота на най-малко 362 души на американския континент. За сравнение само ураганът "Катрина" уби 1 833 души. Според NOAA през 2017 ураганът "Мария", който опустоши остров Пуерто Рико, струва на страната 90 млрд. долапа, а "Ирма", който помете Карибите и щата Флорида, е нанесъл щети за 50 млрд. долара. "Мария" и "Ирма" са на трето и пето място сред най-скъпоструващите природни катастрофи в САЩ.

Източник: Associated Press

Азия

Първият кръг от преговори между Република Корея и КНДР стартира в граничния пункт Панминчжон. Целта е да се нормализират отношенията между двете съседни страни. Главната тема ще бъдат няколко практически крачки по подобряването на отношенията между Сеул и Пхенян, както и евентуално участие на спортисти на Северна Корея в предстоящата олимпиада през февруари в корейския зимен курорт Пьончан. Делегациите, които преговарят, са съставени от по пет души. От страна на Южна Корея делегацията се води от министъра на обединението Чхо Мьон-кьон, а на Севера - от председателя на комитета за мирното обединение Ри Сон-гвон. Тя стана възможна след като лидерът на Северна Корея Ким Чен-ун преди седмица нареди в обръщение към нацията "да бъдат създадени всички необходими условия за подобряване на отношенията с Юга и да се води политика, която да доведе до пробив в делото за мирното обединение".

Източник: CNN

 
Индекси на фондови борси
08.01.2018
Dow Jones Industrial
25 283.00 (-12.87)
Nasdaq Composite
7 157.39 (20.83)
Стокови борси
08.01.2018
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)62.23
Heating oil ($US/gal.)2.0500
Natural gas ($US/mmbtu)2.8600
Unleaded gas ($US/gal.)1.8000
Gold ($US/Troy Oz.)1 320.30
Silver ($US/Troy Oz.)17.16
Platinum ($US/Troy Oz.)970.30
Hogs (cents/lb.)76.80
Live cattle (cents/lb.)117.22

       Опознай България

Исторически музей в Самоков

Историческият музей в Самоков е разположен в центъра на града, намиращ се само на 10 км от курорта Боровец. В началото на тридесетте години известните самоковски художници Наум Хаджимладенов и Васил Захариев дават идеята за музейна сбирка, която да се помещава в народното читалище. Осъществяването на идеята става през лятото на 1931 година с дейното участие на още двама известни майстори на четката - Христо Йончев-Крискарец и Павел Францалийски. Пръв уредник на музейната сбирка е Наум Хаджимладенов. Васил Захариев разработва Правилник на музея, който е утвърден от Министерството на просветата и по този начин сбирката е призната официално. Христо Вакарелски описва експонатите в инвентарна книга, а Слави Генев изготвя тематико-експозиционен план. През 1957 година Георги Белстойнев завършва художественото оформление на музея, което е запазено и до днес на първия етаж. В 1937 година Христо Йончев-Крискарец прави феноменална изложба на народното творчество в самоковско, което поставя началото на етнологическата сбирка. През 1958 година е завършена експозиция Възраждане, в 1966 г. - революционно движение. Историческият музей притежава около 30 000 експонати, разпределени в няколко основни сбирки: Етнографска, Археологическа, Художествена, Фотографска и Документална.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 09.01.2018
Българска версия: 29883, Английска версия: 3006

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2018. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2020
 ПВСЧПСН
1  12345
26789101112
313141516171819
420212223242526
52728293031  

Февруари 2020
 ПВСЧПСН
5     12
63456789
710111213141516
817181920212223
9242526272829 

Март 2020
 ПВСЧПСН
9      1
102345678
119101112131415
1216171819202122
1323242526272829
143031     

Април 2020
 ПВСЧПСН
14  12345
156789101112
1613141516171819
1720212223242526
1827282930   

Май 2020
 ПВСЧПСН
18    123
1945678910
2011121314151617
2118192021222324
2225262728293031

Юни 2020
 ПВСЧПСН
231234567
24891011121314
2515161718192021
2622232425262728
272930     

Юли 2020
 ПВСЧПСН
27  12345
286789101112
2913141516171819
3020212223242526
312728293031  


 2020   2019   2018  
 2017   2016   2015  
 2014   2013   2012  
 2011   2010   2009  
 2008   2007   2006  
 2005   2004   2003  
 2002   2001   2000  
 1999