Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Вторник, 10 октомври 2017 г., брой 4565
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 


 

 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари

Валутни курсове
(10.10.2017)
  EUR   1.95583  
GBP   2.19276
USD   1.66510
CHF   1.70117
EUR/USD   1.1746*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.10   0 %  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Енемона АД - София
Енергоремонт холдинг АД - София
И АР Джи Капитал - 3 АДСИЦ - София
Майк ЕООД - Велико Търново
Фоукал Пойнт Инвестмънтс АД - София
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Външнотърговското салдо на България с ЕС за периода януари - юли 2017 г. е отрицателно и е на стойност 1,59 млрд. лева, съобщи Националният статистически институт (НСИ). През периода януари - юли 2017 г. износът на България за ЕС се увеличава с 11,2% спрямо същия период на 2016 г. и е в размер на 19,4 млрд. лв. Основни търговски партньори на България са Германия, Италия, Румъния, Гърция, Франция и Белгия, които формират 68,6% от износа за държавите членки на ЕС. През юли 2017 г. износът за ЕС се увеличава с 10,7% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 3,1 млрд. лева. При износа на България за ЕС през периода януари - юли 2017 г. в сравнение със същия период на предходната година най-голям ръст от 32,7% е отбелязан в секторите "Минерални горива, масла и подобни продукти", а при "Артикули, класифицирани главно според вида на материала" увеличението е с 31,4 на сто. Най-голям спад се наблюдава в секторите "Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн" - 16,2% и "Необработени материали, негодни за консумация" - 4,2%. Вносът на България от ЕС за същия период се увеличава с 10,7% на годишна база и е на стойност 21 млрд. лв. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Италия, Румъния, Испания и Гърция. През юли 2017 г. вносът на България от държавите членки на ЕС нараства с 2,5% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2,9 млрд. лв.

Източник: Дума

Най-големият работодател в страната - държавата планира през 2018 г. да увеличи с 10% разходите за заплати, за което ще задели допълнителни 700 млн. лв. в бюджета. От финансовото министерство не дадоха повече детайли, но от обявеното излиза, че средното увеличение ще е за всички в публичния сектор, които според данни на НСИ са били 681 хил. през 2016 г. За тях в консолидирания бюджет са били похарчени 7.1 млрд. лв. Промяната идва на фона на увеличаващи се заплати в частния сектор. Ръстът тази година там е над 10% за полугодието, докато в държавния сектор леко изостава. Средствата вероятно ще дойдат по линия на събрани повече данъчни и осигурителни приходи покрай растежа на икономиката. Увеличението може да даде допълнителен тласък на потреблението, макар и с по-малка сума от обявените 700 млн. лв., тъй като част от тях са за осигуровки.

Източник: КапиталПриватизация

От общо издадени компенсаторки на стойност 6,3 млрд. лева са занулени такива за 5,8 млрд. лв., съобщи министърът на икономиката Емил Караниколов. Това означава, че държавни предприятия и други активи на стойност 5,8 млрд. лева са купени, без за тях да са дадени истински пари, а с компенсаторки. Използването им в приватизацията е позволено със закон. В общата сума влизат компенсаторни и жилищни записи от Закона за обезщетяване на собственици на одържавени имоти - 2,6 млрд. лв., поименни компенсационни бонове по реда на Закона за собствеността на земеделски земи и този за възстановяване на собствеността върху гори - 3,6 млрд. лв. След влизането в сила на Закона за сделките с компенсаторни инструменти през 2002 г. са издадени инструменти за 1,9 млрд. лв. Към края на септември издадените, но неизползвани компенсаторки са за почти 428 млн. лв.

Източник: 24 часа

Дружества
Търговия на едро с пресни плодове и зеленчуци, вкл. картофи
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Печалба
за 2015 г.
(хил. лв.)
  1   Гимел АД - София   2 360  
  2   Стробайлс ЕООД - София   1 570  
  3   Дира Фрукт ЕООД - Скрът   647  
  4   Натурал Фууд ЕООД - Пловдив   439  
  5   Интерцитрус ООД - София   222  
  6   Еми Фрут ЕООД - Асеновград   199  
  7   Фрутария ООД - Пловдив   147  
  8   Техно Енерджи ООД - София   144  
  9   Бонфрут ООД - София   133  
  10   Валбе С Стаменов ООД - Ботевград   99  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - София - 09.10.2017
  Обща стойност (BGN): 587 431.83  
Брой търгувани компании: 26
Premium 476 661.59
Standard 106 153.46
АДСИЦ 4 057.88
Структурирани 558.90
Най-голяма промяна в цените
Прайм Пропърти БГ АДСИЦ - София -10.00 %
Емка АД - Севлиево 8.65 %
BaSE - Акции: 325.00
BaSE - АДСИЦ: 20 390.00

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Конкурсът за изпълнител на тол системата приключи. Победител е "Капш Трафик Солюшънс", съобщи Агенция "Пътна инфраструктура". Международният консорциум, който се състои от дъщерни дружества на австрийската КАПШ", е получил максимална комплексна оценка от 100 точки. Това означава, че той е дал и по-добра цена, и по-добри технически параметри за изграждане на системата за електронно таксуване на превозните средства. Конкурентът му "ТОЛ България" има 74.27 точки. Победителят в конкурса обещава да изгради мрежата за събиране на пътни такси за 150 млн. лева. Според условията на обществената поръчка работата по тол системата трябва да приключи до 10 месеца след сключването на договора. Хипотетично вторият в състезанието може да обжалва класирането, но при съкрушителната разлика в точките в полза на спечелилия едва ли ще го направи. В състезанието за проектиране, изграждане и въвеждане на електронна система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа започнаха шест участника, но тръжната комисия отстрани четири още при разглеждането на техническите оферти. Новата електронна система ще таксува на база изминато разстояние тежките МПС-та - камиони и автобуси с маса над 3.5 т (тол), а леките автомобили поне в следващите няколко години ще продължат да плащат на база време, само че винетките ще станат електронни.

Източник: Сега

Троянският производител на шперплат „Велде“ България увеличава 4,5 пъти печалбата си през първото полугодие на 2017 г. на консолидирана база до 366 хил. лв. Увеличението се дължи на ръста в приходите с 2,5% до 27,024 млн. лв., както и на приходите от финансиране в размер на 683 хил. лв., каквито "Велде" не отчита година по-рано. „През първото шестмесечие на 2017 г. бяха постигнати очакваните от компанията нива на приходите от продажба на основните продукти за групата“, коментират от компанията. Очаквано приходите от продажби на шперплат са по-високи, а по-ниски са проходите от продажба на фазер. Активите към 30 юни възлизат на 39,0809 млн. лв. , като нарастват с 4% за година. Нетекущите пасиви са в размер на 2,997 млн. лв., а текущите са за 15,9 млн. лв. През второто тримесечие имаше промяна в лицата, притежаващи най-малко 5 на сто от гласовете в общото събрание. „Велде“ Австрия, след отправено търгово предложение, изкупи още 2,32% от акциите на индивидуални лица. Няма промяна в лицата, участващи в управлението на "Еко Фурнир“ ООД. Акционери според броя на притежаваните акции са „Велде“ Австрия с 97,27% от капитала и индивидуални участници с 2,73% от капитала.

Източник: investor.bg

Шуменският производител на козметика “Лавена” успешно увеличи капитала си с 4,2 млн. лв., емитирайки 53 330 акции. Подписката е приключила на 4 октомври 2017 г., като е имало 100% записване на акциите. “Пристъпихме към увеличение на капитала, тъй като имаме 24% ръст на продажбите, а това увеличава и необходимостта от оборотен капитал. В същото време, за да сме финансово стабилни, не можем да увеличаваме повече кредитната си задлъжнялост”, обясни зпредседателят на съвета на директорите на “Лавена” Константин Шаламанов, който контролира и основния акционер в дружеството - фирмата “Балтимор”. Той обясни още, че новата фабрика на “Лавена”, открита през 2014 г., както и увеличените продажби и производство изискват и нови складове и набраните чрез борсата средства ще послужат и за тяхното изграждане. Най-известната в България козметична серия на “Лавена” е “Бочко”. На нея се дължи и ръстът в продажбите за миналата и тази година. “Лавена” има още 5 собствени марки и изнася продукцията си в 45 държави.

Източник: 24 часа

Двадесет и девет са кредитните посредници вписани към 5 октомври 2017 г. в регистъра на Българската народна банка (БНБ). Двадесет от регистрираните посредници са български - "Санук" ООД, "Кредит център" ООД, Застрахователен брокер "Би Ай Джи Къмпани" ООД, "Кредит навигатор" ООД, "Нютън- ипотечни консултации" ООД, "Финсити" ООД, "Кредисолюшънс" ЕООД, "Арена-консулт" ЕООД , "Кредитланд" ЕООД, "Мъни Маркет" ЕООД, "Адекс България" ООД, Кредитен център "Кредитур" ООД, "Изи Асет Мениджмънт" АД, "Зита Консулт" ЕООД, Ив Инвест Консулт ЕООД, Комфорт Кредит ООД, Иммортела Финанс ЕООД, Уелт Ефект Мениджмънт ЕООД, Дилариус Еф Ес ЕООД, Кредит Чойс ЕООД, един е белгийски - Lokal Trading, Services, Immo, Insurance, Investment And Infirmary NV, а седем са френски - Sport Value Credit Management, Investissements & intermediation en banque et financements и aarcif societe a responsabilite limitee (S.A.R.L.) A Capital Variable, Fernand Goupy, PBF, Fidessor Lafayette и Fidessor и един немски Fermat Ventures GmbH.

Източник: Банкеръ

Започна възстановяването на една от най-красивите сгради във Велико Търново – „Баварската къща“. Тя ще има абсолютно същия вид и обем както досега, но практически се изгражда наново, за да се превърне в ресторант с хотелска част. Автор на проекта за обновяването е архитект Ели Бенкова. Вече са почистени руините от бившата сграда, която се намира в парк „Никола Габровски“. Строителството на новата сграда е поверено на компанията „Мистрал 7“ и вече е в ход. Инвеститор на обекта е Елка Иванова чрез компанията „Ела и сие“. Тя притежава още сладкарската компания „Ела” и веригата „Хляб и приятели”.

Източник: Борба - Велико Търново       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Новини от БСК и членовете на БСК

Защо България пропиля възможността да стане домакин на Европейската агенция по лекарствата? (Позиция на БСК)


Предстоящи събития

10 октомври: Семинар "Психология на цените"

13-15 октомври: "Биоикономиката в ежедневието" - изложение на иновативни продукти и жива лаборатория, Ст. Загора

16 октомври: Квалификационен курс по професия „Оперативен счетоводител“

30 октомври: Среща с министър Лиляна Павлова във връзка с Българското председателство през 2018 г.

14 ноември: Специализирано обучение: "Инструмент за финансиране на МСП: Работна програма 2018 - 2020, Фаза 1 и Фаза 2"


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Центърът за компютърно обучение и Сиско академията към Българската стопанска камара на БСК е единствената академия в България, която предлага на своите курсисти и клиенти нов курс - CCNA TSHOOT.
Курсът е съставен въз основа на материала, изучаван в курса CCNA Routing and Switching и е предназначен за мрежови специалисти, които са завършили курса CCNA или имат необходимите познания на това ниво и чиято ежедневна работа е свързана с локализиране на проблеми в мрежите и работа по тяхното отстраняване.

Обучението се състои от теоретична и практическа част, които включват запознаване с методите и инструментите, ползвани за откриване и отстраняване на проблеми в мрежите, съпътстващите ги команди, основни проблеми, възникващи при конфигурирането и ползването на съответната технология.Обучение по мрежи в Сиско академията:
ССNP Route - 21 октомври, съботно-неделен
CCNA 1 - 07 октомври, съботно-неделен
CCNA 3 - 30 септември, съботно-неделен
CCNA 1 - 16 октомври, вечерен
NDG Linux Essentials; NDG Introduction to Linux I/II - В платформата можете да четете теорията, да полагате тестове, както и да правите практически задачи с помощта на вградена виртуална машина.
Обучение за MS Office: предстои
Регистрирайте се онлайн сега!
 

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Банките от еврозоната са добре подготвени за резки промени в лихвените проценти, заяви Европейската централна банка (ЕЦБ) в понеделник, след като симулира няколко различни сценария от внезапно парично затягане до замразяване на кредитирането, които се случиха след срива на Lehman Brothers. Резултатите биват представени в момент, в който ЕЦБ се подготвя да стартира намаляване на паричните си стимули след години на ултраниски лихвени проценти и огромни изкупувания на облигации, проправяйки пътя към увеличение на лихвите по-нататък. Според проверката на ЕЦБ по-високите лихвени проценти ще доведат до по-високи нетни приходи от лихви през следващите три години за повечето 111 банки, участвали в стрестестовете. Увеличаването на лихвите обаче ще доведе и до по-ниска стойност на собствения капитал на тези банки. Резултатите от тестовете, които започнаха през февруари, ще бъдат включени в по-широкия преглед върху банките на ЕЦБ, който определя колко капитал трябва да държи всеки един кредитор.

Източник: Reuters

Америка

12.7 милиарда долара глоба може да плати бразилската компания Andrade Gutierrez SA след обвинение в даване на рушвети. Строителният конгломерат ще обжалва, като твърди, че размерът на глобата ще я доведе до фалит. Обвинението в даване на подкуп е част от разследването, започнало през март 2015 г., което включва 10 компании. Прокуратурата на Бразилия твърди, че фирмите са давали рушвети на политици, за да получат обществени поръчки. Ако Andrade Gutierrez SA се съгласи да плати огромната глоба, властта е склонна да й позволи да продължи да участва в процедури за договори от държавата, коментира местният вестник O Globo. Самата компанията отказа коментар. По-рано това лято основният акционер в най-голямата компания в света за пакетиране на месо - JBS, се съгласи да плати рекордните 10.3 милиарда реала (3.2 милиарда долара) глоба заради участие в корупционните скандали, разтърсващи Бразилия

Източник: Reuters

Азия

Валутните резерви на Китай през септември т.г. са се увеличили за осми месец поред. Съгласно данни на Китайската народна банка публикувани днес, размерът на резервите се е покачил през септември спрямо август с $16,98 млрд. - до 3,109 трилиона долара. През август валутните резерви на страната нараснаха с $10,81 милиарда. Китайските власти засилиха мерките за контрол върху движението на капитали, стремейки се да ограничат изтичането на средства от страната. Освен това укрепването на юана по спрямо долара през тази година намалява необходимостта да се използват средства от валутните резерви за поддръжка на курса на националната валута. По-рано през месеца централната банка отмени две нормативни правила, въведени преди това с цел да се сдържа отслабването на националната валута. Това показва, че Пекин повече не се опасява от понижение на курса на юана, а обратното - от поскъпването на националната валута. Валутните резерви на Китай са най-големите в света.

Източник: Market Watch

 
Индекси на фондови борси
09.10.2017
Dow Jones Industrial
22 761.07 (-12.60)
Nasdaq Composite
6 579.73 (-10.45)
Стокови борси
09.10.2017
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)49.66
Heating oil ($US/gal.)1.7400
Natural gas ($US/mmbtu)2.8400
Unleaded gas ($US/gal.)1.5600
Gold ($US/Troy Oz.)1 289.90
Silver ($US/Troy Oz.)17.08
Platinum ($US/Troy Oz.)926.50
Hogs (cents/lb.)60.95
Live cattle (cents/lb.)117.10

       Опознай България

Астрономическа обсерватория на Софийския университет "Св. Кл. Охридски"

По инициатива на проф. Бъчеваров, първият преподавател по Aстрономия във Висшето училище (както първоначално се е наричал Университетът), през 1892 г. започва строителството на Астрономическата обсерватория извън пределите на София в непосредствена близост до настоящия басейн “Мария Луиза”. Тогава днешната Борисова градина е пасище на село Слатина, което е достигало до Орлов мост. Старото здание и големият купол са завършени през 1897 г. Първият наблюдателен уред на новата обсерватория е зрителната тръба на известния български учен-възрожденец д-р Петър Берон. През 1886 г. племенникът му Стефан Берон я подарява на Българското книжовно дружество, което от своя страна я предоставя на Висшето училище през 1892 г. Зрителната тръба е произведена в Мюнхен през втората половина на ХIХ век от фирмата „Merz“ и е с увеличение около 500 пъти. Това е първият наблюдателен уред, използван за обучението по астрономия. Днес зрителната тръба, заедно с други астрономически уреди от началото на Обсерваторията, са изложени в постоянната експозиция на Националния политехнически музей в София. Университетската астрономическа обсерватория е една от първите обсерватории на Балканите. През първите години от съществуването си нейната основна дейност е образователна. Наблюдения с научна цел са провеждани рядко. Под ръководството на академик Никола Бонев (в периода от 1928 до 1965 г.) се извършва модернизация на обсерваторията до европейско равнище. Разширява се дворното място, построени са нова сграда с аудитория за учебни занятия и тераса за астрономически наблюдения, както и друг по-малък купол. От 1942 г. обсерваторията става със закон Служба за точно време. Тази важна задача тя изпълнява до 1986 г. След дълги години на застой теренът е разчистен, сградите са възстановени. През 2017 г. Обсерваторията става на 120 години и ще отвори вратите си за посетители. (Източник: www.phys.uni-sofia.bg/~astro)


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 10.10.2017
Българска версия: 29862, Английска версия: 3010

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2017. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2020
 ПВСЧПСН
1  12345
26789101112
313141516171819
420212223242526
52728293031  

Февруари 2020
 ПВСЧПСН
5     12
63456789
710111213141516
817181920212223
9242526272829 

Март 2020
 ПВСЧПСН
9      1
102345678
119101112131415
1216171819202122
1323242526272829
143031     

Април 2020
 ПВСЧПСН
14  12345
156789101112
1613141516171819
1720212223242526
1827282930   

Май 2020
 ПВСЧПСН
18    123
1945678910
2011121314151617
2118192021222324
2225262728293031

Юни 2020
 ПВСЧПСН
231234567
24891011121314
2515161718192021
2622232425262728
272930     

Юли 2020
 ПВСЧПСН
27  12345
286789101112
2913141516171819
3020212223242526
312728293031  

Август 2020
 ПВСЧПСН
31     12
323456789
3310111213141516
3417181920212223
3524252627282930
3631      


 2020   2019   2018  
 2017   2016   2015  
 2014   2013   2012  
 2011   2010   2009  
 2008   2007   2006  
 2005   2004   2003  
 2002   2001   2000  
 1999