Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Петък, 29 септември 2017 г., брой 4558
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 


 

 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари

Валутни курсове
(29.09.2017)
  EUR   1.95583  
GBP   2.23179
USD   1.66058
CHF   1.70666
EUR/USD   1.1778*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.09   0 %  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Акварекс В АД - София
Алуком АД - Плевен
Бизнестакс АД - София
Българо-американска кредитна банка АД - София
Видахим АД - Видин
Лесоимпекс АД - София
Многопрофилна болница за активно лечение - Пазарджик АД - Пазарджик
Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Атанас Дафовски АД - Кърджали
Победа АД - Лясковец
Проучване и добив на нефт и газ АД - София
Пътстройинженеринг АД - Враца
Пътстройинженеринг АД - Груево
Сила Холдинг АД - София
Титан АД - София
Хисар АД - Хисаря
Холсим Кариерни материали АД - София
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Членството на България в ЕС не е довело до драстично изсветляване на икономиката. Само за 2016 г. загубата за бюджета от сиви практики е в рамките на около 2.2 млрд. лв., отчете в анализ за последните 10 г. Българската стопанска камара (БСК). В рамките на периода 2007-2016 г. обемът на сивата икономика в България е нараснал, като пикът е бил в годините 2010-2011. В резултат са били укрити общо над 22.6 млрд. лв. Изпълнителният председател на БСК Божидар Данев отчете, че проблемите се коренят в събираемостта на ДДС, на акцизите и др. Той не се ангажира какъв е делът на сивата икономика като процент от БВП, тъй като това трудно може да се обобщи, защото тези пари не се отчитат. Но според ЕК става въпрос за 32.7% от БВП за 2007 г. и 30.2% за 2016 г. Приходите от акцизи запазват нивата си, въпреки че за десетгодишния период налогът е увеличен с 12% за горивата и 20 пъти за цигарите. Особено тревожно е намаляването на дела на ДДС и данък печалба в приходната част на бюджета - от 34.1% на 32.9% за ДДС и от 9.5% на 8% за данък печалба от общите данъчни приходи за 2007 и съответно за 2016 г.

Източник: Сега

Близо 538 млн. евро са изпратили българите зад граница на семействата си в родината до края на юли 2017 г. Преводите са със 7 млн. евро по-високи спрямо периода януари-юли на миналата година. Само за седмия месец от 2017 г. емигрантите са пратили в България цели 78,1 млн. евро. Сънародниците ни зад граница са основен капиталовложител. За първите седем месеца от годината преките чуждестранни инвестиции в страната са едва 431,8 млн. евро, което е спад от 55% на годишна база. Към края на юни акумулираната от началото на годината сума възлизаше на 451 млн. евро, предимно от инвестиции под формата на дългови инструменти. Само през юли вложенията в българската икономика са на минус в размер на 19,2 млн. евро, при увеличение със 152,4 млн. евро за юли 2016 г.

Източник: investor.bgДружества
Строителство на електрически инсталации
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2015 г.
(хил. лв.)
  1   Тошел 92 ЕООД - София   21 934  
  2   Импулс Ко ООД - София   16 503  
  3   Мармет АД - София   13 948  
  4   Ита Инженеринг ООД - София   13 579  
  5   Мега Ел ЕООД - Казичене   13 251  
  6   Булелектрикс ООД - Бургас   11 515  
  7   Анди БГ ООД - Труд   10 213  
  8   Ел Контрол ЕООД - Стара Загора   9 831  
  9   Брайт инженеринг ООД - София   9 459  
  10   Екип ЕООД - Варна   7 368  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - София - 28.09.2017
  Обща стойност (BGN): 1 415 445.15  
Брой търгувани компании: 50
Premium 328 472.53
Standard 962 894.23
АДСИЦ 52 686.33
Структурирани 69 848.67
Облигации 1 543.37
Най-голяма промяна в цените
Асенова крепост АД - Асеновград 22.22 %
Кораборемонтен завод - Одесос АД - Варна -5.05 %
BaSE - Акции: 2 705.73

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Българска банка за развитие (ББР) ще получи 50 млн. евро кредит от Китайската Ексим банка (КЕБ) за финансиране на българския бизнес. Срокът на заема е 5 години, а договорените средства ще бъдат използвани за подпомагане на български предприятия, за финансиране на търговски операции, както и за насърчаване на икономическите отношения между България и Китай. Това е първият договор за заем между Българска банка за развитие и Китайската ексим банка, след като през април 2014 г. в Пекин двете институции Сключиха споразумение за финансово сътрудничество, което предвижда съвместно финансиране на ключови проекти или области.

Източник: Банкеръ

Общината на столичният район "Банкя" е обявила обществена поръчка за 6.6 млн. лева без ДДС за проект и изпълнение на реставрацията на минералната баня в Банкя. Сградата е паметник на културата, като от 2000 г. е затворена и се руши. За ремонта ще плати пенсионното дружество "Алианц България", което спечели конкурс на общината, според който срещу 10 млн. лева ще получи разрешение за строеж на хотел зад банята, който ще може да ползва за 35 години. От 2012 г. Столичната община проведе няколко конкурса за отдаването на минералната баня под наем, но на търговете не се явяваше нито един кандидат. През април тази година столичните общински съветници приеха да бъде приложен друг подход: чрез търг с начална цена от 9.8 млн. лева да бъде избран инвеститор, на който да се отстъпи право на строеж на хотел зад сградата-паметник, който да стопанисва за 35 г. След изтичането на този срок, хотелът ще стане собственост на Столичната община. На конкурса се яви само един кандидат - "Алианц България".

Източник: Дневник

Дъщерната компания на чешкото дружество Energo Pro a.s. вероятно се готви да придобие бизнеса на друга чешка енергийна компания - CEZ, в България или поне част от него. Енерго-Про Варна ЕАД свиква Общо събрание на облигационерите на 12 октомври 2017 г., за да иска разрешение от облигационерите да стане гарант на задължения до 350 млн. евро в полза на едноличния собственик Energo Pro a.s. Чехия. В края на 2016 г. Енерго-Про Варна ЕАД издаде частно емитирани облигации на стойност 130 млн. евро. Книжата се търгуват на пода на Българска фондова борса – София АД, като падежът им е на 8 ноември 2023 г. (7-годишни), а годишната лихва - 3,5%. Това превърна чешкото дружество с активи в България в най-големия емитент с частно пласиране на подобни книжа на вътрешния пазар. Основният инвеститор при първичното предлагане беше Черноморската банка за търговия, която записа облигации за сумата от 40 млн. евро. Интерес към емисията тогава проявиха и големи институционални инвеститори – банки, пенсионни фондове и управляващи дружества, като половината са от Централна и Източна Европа, а общият им брой е 23. Сред тях има и австрийски инвеститори. Energo Pro е сочено за сериозен кандидат-купувач на бизнеса на ЧЕЗ в България, като в момента притежава електроразпределителната мрежа в Североизточна България.

Източник: investor.bg

Комисията за финансов надзор взе решение да удължи до 6 януари 2018 г. срока на назначението на Наталия Ангелова Кумпикова за квестор на "Интерактив кампъни" (предишното наименование на фирмата бе "Глобал Маркетс" ООД). Единственият, който има право да представлява и да се разпорежда с "Интерактив кампъни" е квесторът му - тези права са отнети от досегашния му управител Цветан Борисов. В края на юни на инвестиционната компания й беше назначен квестор за срок от три месеца. Тогава регулаторът възложи на квестора да предприеме действия за пълното уреждане на отношенията на "Интерактив кампъни" ЕООД с неговите клиенти и с всички държавни и местни органи към датата на отнемане на лиценза му (14 юли 2014 г.). През октомври 2015-а Централната банка на Унгария (ЦБУ) информира Европейския орган за ценни книжа и пазари, че "Интерактив кампъни" ЕООД няма издаден лиценз за извършване на дейностите, които подлежат на регулация от Унгарския надзорен орган.

Източник: Банкеръ

Частен съдебен изпълнител е обявил за публична продан МБАЛ-Девин ЕАД. Сградата, която е със застроена площ от 925 кв. м на три етажа, е предложена за продажба за 1 211 250 лв. Здравното заведение в родопския град се обявява за продан за трети път от частен съдебен изпълнител. Ръководството на болницата се надява и този път да не се стигне до фактическа разпродажба. Изпълнителното дело, заради което се продава сградата, е от фирма, която е доставила горива на здравното заведение преди 2009 г. Болницата в Девин бе затворена заради дългове преди години. През 2014 г. тя отново отвори врати, като задълженията към онзи момент възлизаха на около 1 600 000 лв. Тогава държавата отпусна финансова помощ в размер на 700 000 лв., за да стартира на ново дейността на болницата, обслужваща населението на три общини - Девин, Борино и Доспат. Оттогава до днес болницата винаги е имала финансова тежест. Над 80% от задълженията са заради доставки на различни консумативи и лекарства преди 2014 г. В момента задълженията на здравното заведение възлизат на около 1 000 000 лв.

Източник: Дума       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Предстоящи събития

29 септември: Втори национален събор „Млечният път на България през вековете”

4-5 октомври: Бизнес делегация, придружаваща президента г-н Румен Радев, ще се проведе в във Варшава, Полша. Срок за регистрация – 29 септември!

5-6 октомври, Рим (Италия): IFIB 2017 – Италиански форум за индустриална биотехнология и биоикономика

10 октомври: Семинар "Психология на цените"

16 октомври: Квалификационен курс по професия „Оперативен счетоводител“


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Центърът за компютърно обучение и Сиско академията към Българската стопанска камара на БСК е единствената академия в България, която предлага на своите курсисти и клиенти нов курс - CCNA TSHOOT.
Курсът е съставен въз основа на материала, изучаван в курса CCNA Routing and Switching и е предназначен за мрежови специалисти, които са завършили курса CCNA или имат необходимите познания на това ниво и чиято ежедневна работа е свързана с локализиране на проблеми в мрежите и работа по тяхното отстраняване.

Обучението се състои от теоретична и практическа част, които включват запознаване с методите и инструментите, ползвани за откриване и отстраняване на проблеми в мрежите, съпътстващите ги команди, основни проблеми, възникващи при конфигурирането и ползването на съответната технология.Обучение по мрежи в Сиско академията:
ССNP Route - 21 октомври, съботно-неделен
CCNA 1 - 07 октомври, съботно-неделен
CCNA 3 - 30 септември, съботно-неделен
CCNA 1 - 16 октомври, вечерен
NDG Linux Essentials; NDG Introduction to Linux I/II - В платформата можете да четете теорията, да полагате тестове, както и да правите практически задачи с помощта на вградена виртуална машина.
Обучение за MS Office: предстои
Регистрирайте се онлайн сега!
 

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Държавите от Европейския съюз (ЕС) са изгубили общо 152 милиарда евро несъбрани приходи от данъка върху добавената стойност (ДДС). Това посочва Европейската комисия в свое прессъобщение, базирайки се на данните от ново свое проучване. Несъбраните приходи от ДДС, които представляват разликата между потенциалните и реално събраните приходи от данъка, отново демонстрират необходимостта от задълбочена реформа, за да могат държавите членки да се възползват в пълна степен от приходите от ДДС в своите бюджети, коментират от Комисията. Макар да има известни признаци на подобрение при събирането на приходите от ДДС, липсващите суми са все така неприемливо големи. Най-голямо неизпълнение на потенциалните приходи от ДДС е отчетено в Румъния (37,2 %), Словакия (29,4%) и Гърция (28,3%). Най-малката разлика между потенциалните и реално събраните приходи от ДДС е регистрирана в Испания (3,5%) и в Хърватия (3,9%). В седем държави членки несъбраните приходи от ДДС леко се увеличават: Белгия, Дания, Ирландия, Гърция, Люксембург, Финландия и Обединеното кралство. 

Америка

Президентът на САЩ Доналд Тръмп представи най-големия план за промяна на данъчните закони в САЩ за последните три десетилетия. В него е предвидено намаляване на данъците за повечето американци, както и голямо намаление на корпоративния данък, който може да бъде свален от 35% на 20%. Промените, предложени от Тръмп, са изготвени съвместно от неговата администрация и данъчния комитет в Конгреса. Планът беше моментално критикуван, защото има страхове, че може да доведе до още по-голямо натрупване на бюджетен дефицит. Сред критиците на предлаганите промени е и републиканският сенатор Боб Коркър, който е известен с това, че е един от най-големите фискални консерватори в Конгреса. Може би най-важното в целия пакет е намалението на корпоративния данък от 35% на 20%. Въпреки че 35-процентната ставка е сравнително висока, в момента компаниите използват много вратички в сложния данъчен код. Сега Тръмп иска да затвори всички възможни вратички и всички приходи на компаниите да бъдат облагани с по-ниски ставки.

Източник: Reuters

Азия

Китайската компания за онлайн търговия Alibaba ще увеличи инвестициите си в логистика, като инвестира 15 млрд. долара в следващите 5 години за изграждането на мрежа по целия свят. За тази цел Alibaba ще си осигури мажоритарен пакет акции в логистичната група Cainiao, съобщава Reuters. Компанията ще увеличи акционерния си дял в групата от 47% на 51%. Alibaba ще увеличи контролния пакет акции в Cainiao от 47% на 51% срещу 807 млн. долара. Изпълнителният директор на компанията Даниел Ценг казва в официално изявление, че по този начин тя демонстрира готовност да изгради най-голямата логистична мрежа в Китай и света. След сделката Alibaba си осигурява още едно място в управителния съвет на логистичната група, като така вече разполага с четири от седем представители в съвета. От компанията обявиха още, че не всички средства ще бъдат вложени в изграждането на мащабни логистични проекти. Част от тях ще бъдат разпределени за технологични иновации и подобряване на услугите. Подобна инвестиция потвърждава амбициите на Alibaba да разшири бизнеса си с доставки. През юни китайската компания за доставки SF Express прекрати отношенията си с Cainiao. Групата осигуряваше логистична подкрепа на контролираната от Alibaba онлайн платформа – Taobao.

Източник: Reuters

 
Индекси на фондови борси
28.09.2017
Dow Jones Industrial
22 381.20 (40.49)
Nasdaq Composite
6 453.45 (0.19)
Стокови борси
28.09.2017
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)51.49
Heating oil ($US/gal.)1.8200
Natural gas ($US/mmbtu)3.0100
Unleaded gas ($US/gal.)1.6200
Gold ($US/Troy Oz.)1 287.80
Silver ($US/Troy Oz.)16.87
Platinum ($US/Troy Oz.)922.00
Hogs (cents/lb.)58.40
Live cattle (cents/lb.)1.15

       Опознай България

Парк Българско опълчение – Стара Загора

Паркът е разположен в източната част на Стара Загора върху площ от 1400 дка. През месец септември 1875 година е сборен пункт на старозагорските въстаници, а през Освободителната война е команден пункт на боя за Стара Загора (19-31 юли 1877 година). На историческия хълм Чадър могила е издигнат Мемориалният комплекс Бранителите на Стара Загора 1877г. Паметникът е дело на скулпторите Крум Дамянов и Божидар Козарев и увековечава бойното кръщение на Българското опълчение и Самарското знаме и безпримерния героизъм на руси и българи при защитата на Стара Загора на 31 юли 1877 г. На вечна стража под развятото знаме стоят шестимата български опълченци и руския офицер. Те символизират непреодолимата преграда на 6-те български дружини, които под командването на руските офицери за пръв път влизат в бой при Стара Загора. Към монумента отвеждат 100 стъпала. Мемориалният комплекс Бранителите на Стара Загора 1877 г., тържествено открит в чест на 100-годишнината от боевете за Стара Загора на 30 юли 1977 г., е израз на благодарността и вечно живата памет на българите.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 29.09.2017
Българска версия: 29865, Английска версия: 3010

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2017. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2020
 ПВСЧПСН
1  12345
26789101112
313141516171819
420212223242526
52728293031  

Февруари 2020
 ПВСЧПСН
5     12
63456789
710111213141516
817181920212223
9242526272829 

Март 2020
 ПВСЧПСН
9      1
102345678
119101112131415
1216171819202122
1323242526272829
143031     

Април 2020
 ПВСЧПСН
14  12345
156789101112
1613141516171819
1720212223242526
1827282930   

Май 2020
 ПВСЧПСН
18    123
1945678910
2011121314151617
2118192021222324
2225262728293031

Юни 2020
 ПВСЧПСН
231234567
24891011121314
2515161718192021
2622232425262728
272930     

Юли 2020
 ПВСЧПСН
27  12345
286789101112
2913141516171819
3020212223242526
312728293031  

Август 2020
 ПВСЧПСН
31     12
323456789
3310111213141516
3417181920212223
3524252627282930
3631      


 2020   2019   2018  
 2017   2016   2015  
 2014   2013   2012  
 2011   2010   2009  
 2008   2007   2006  
 2005   2004   2003  
 2002   2001   2000  
 1999