Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Понеделник, 04 септември 2017 г., брой 4541
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 


 

 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари

Валутни курсове
(04.09.2017)
  EUR   1.95583  
GBP   2.12417
USD   1.64080
CHF   1.70949
EUR/USD   1.1920*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.09   0 %  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Автоекобул АД - София
Българска енергийна борса АД - София
Кафрен рисайкъл АД - Варна
Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ - София
МГ 24 Холд АД - Пловдив
Металообработване и зъбопроизводство АД - Ботевград
Ризърв Кепитал АДСИЦ - София
Трояинвест ООД - Троян
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Към 31 юли 2017 г. отчетеният финансов резултат на банковата система е 790 млн. лв. (при 909 млн. лв. реализирана печалба за седемте месеца на предходната година), съобщи БНБ. Общата сума на активите на банковата система в края на юли тази година е 93.4 млрд. лв., като спрямо края на юни се отбелязва нарастване с 0.4 на сто. През отчетния месец парите, паричните салда при централни банки и другите депозити на виждане се увеличават с 1.7 млрд. лв.(с 9.9 на сто), а делът им в общите активи достига 20.4 на сто (при 18.6 на сто в края на юни). Под влияние на падеж на облигации на българското правителство портфейлите с ценни книжа намаляват с 9.7 на сто до 12.1 млрд. лв., а техният дял в активите - до 12.9 на сто. Най-съществен е спадът при дълговите инструменти на разположение за продажба и при тези, държани за търгуване. Брутният кредитен портфейл (без кредитите и авансите за секторите централни банки и кредитни институции) в края на юли възлиза на 55.9 млрд. лв. и се увеличава през месеца с 0.7 на сто. Наблюдава се растеж в кредитирането на нефинансови предприятия (с 394 млн. лв.) и на други финансови предприятия (с 11 млн. лв.).

Източник: 24 часа

Броят на компаниите в България през 2016 г. нараства с почти 3% като броят им достига 335.8 хиляди. За сметка на това общият оборот намалява с 1.2% до 234.3 млрд. лв. Голяма част от този спад се дължи на строителния сектор, а най-голям ръст отчитат хотелите и ресторантите. Това показват предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ) за структурата на бизнеса в България през миналата година. В нея не влизат сектори като селско стопанство, финанси и застрахователни дейности, образование, здравеопазване, култура и развлечения и неправителствения сектор. Най-голям продължава да е делът на преработващата промишленост, която е произвела продукция на стойност 54.8 млрд. лв., докато най-многобройни са фирмите в търговията (140.4 хил.). Фирмите, които не са имали дейност през 2016 г. са почти две трети от всички, като през миналата година броят им се увеличава с 40 хил. до близо 200 хил. предприятия общо за страната. По-голямата част от тях са в търговията.

Източник: КапиталДружества
Разпределение и търговия на електрическа енергия
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Печалба
за 2015 г.
(хил. лв.)
  1   Електроразпределение Юг ЕАД - Пловдив   55 489  
  2   Енерго-про енергийни услуги ЕООД - Варна   3 237  
  3   Гранд Енерджи Дистрибюшън ЕООД - София   3 039  
  4   ЕВН България Електроснабдяване ЕАД - Пловдив   2 906  
  5   Ес И И Пауър Трейдинг АД - София   2 384  
  6   Енерджи съплай ЕООД - София   954  
  7   ЕВН Трейдинг саут Ийст Юръп ЕАД - София   832  
  8   Фючър Енерджи ООД - София   726  
  9   Енергопроект Ютилитис ООД - София   530  
  10   ОЕТ Обединени Енергийни Търговци ООД - Стара Загора   523  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - София - 01.09.2017
  Обща стойност (BGN): 1 496 320.81  
Брой търгувани компании: 33
Premium 1 106 799.14
Standard 350 957.30
АДСИЦ 30 908.28
Структурирани 7 656.09
Най-голяма промяна в цените
Тодоров АД - София 18.00 %
Булгартабак холдинг АД - София -6.79 %
BaSE - Акции: 1 288.66

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Сделката за “Енергоремонт холдинг” е финализирана окончателно. От българското дружество съобщават, че холандската компания “Дийтсман” е приключила с придобиването след сделки, сключени на 24 и 25 август. С тях са купени 97,51% от “Енергоремонт холдинг”. Това е станало, като са изкупени директно част от книжата на холдинга, а в други случаи - чрез придобиване на досегашни акционери в него. “Дийтсман” са станали собственик на 100% от фирма “Миления 77”, която досега е имала 33,03 на сто от “Енергоремонт”. В останалите случаи холандците са купили акциите от холдинга, които са били собственост на компаниите “Българска енергетика”“Нови енергийни и индустриални технологии" и “Геоприбор”. За 10 октомври е насрочено обща събрание на акционерите на “Енергоремонт”. На него ще се приема финансовият отчет за 2016 г., тъй като веднъж е отказано вписването му в Търговския регистър. Като мотив е посочено, че не е приет от общото събрание.

Източник: 24 часа

Финландската верига за бързо хранене Hesburger планира да отвори около 50 нови ресторанта в България през следващите 10 години, съобщава финското издание ts.fi. Компанията откри първия си обект в страната през 2016 г. - в Стара Загора. Няколко месеца по-късно заработи и първият й собствен обект – в Ловеч, като имотът беше закупен с посредничеството на консултантската компания Colliers. През тази година веригата ще открие три нови заведения в България. Вложението в тях около 3 млн. евро. Компанията произвежда собствена майонеза и сосове, които доставя и за заведенията си в България. Веригата Hesburger има заведения в девет страни. Освен във Финландия и България тя присъства в Естония, Латвия, Литва, Русия, Германия, Украйна и Беларус.

Източник: investor.bg

Обявени за публична продажба са имотите и производствените сгради на "Русенска корабостроителница Запад" АД. Първоначално обявената цена, от която ще започне наддаването, е около 32.28 млн. лева. Това е минимумът, който потенциалните инвеститори трябва да платят, ако искат да получат целия предлаган пакет от недвижимости. Той включва четиринадесет парцела, ковашки цех, корпусообработващ цех, компресорна станция, бобинажно отделение и електрическа работилница, механизиран склад за готова продукция и един куп други сгради. "Русенска корабостроителница Запад" АД е един от големите длъжници на Корпоративна банка. Съдия-изпълнител е обявил публична продан за хотел в "Златни пясъци", собственост на фирма "Стратус - В" ООД, която пък е обезпечителен гарант по заем, отпуснат от Корпоративна банка. Първоначалната цена, от която ще започне наддаването за него, е 6 млн. лева. Фирмата "Стратус - В" е собственост на Божидар, Ирина и Яна Стоеви. Ипотеката на хотела, направена в полза на Корпоративна банка, е за 3.5 млн. лева. Върху имота има и втора ипотека от 2016-а, която е в полза на "Сана Спейс Хотел Хисаря" АД. Тук става дума за 2.8 млн. лева.

Източник: Банкеръ

Синтетика АД отчита печалба в размер на 1,123 млн. лева за полугодието. От тях принадлежаща на Групата е печалба в размер на 1,097 млн. лева, което представлява понижение от над пет пъти спрямо същия период на миналата година. Консолидираните приходи от производствена дейност на Синтетика запазват нивото си след продажбата на дъщерното дружество Пластхим-Т АД, като през отчетния период реализираните приходи са в размер на 3,567 млн. лева. За сравнение, през второ тримесечие на 2016 г. приходи от производствена продължаваща дейност са в размер на 3,975 млн. лева. Консолидираните разходи са в размер на 2,985 млн. лева спрямо 3,450 млн. лева преди година. Синтетика продаде участието си в дъщерното си предприятие Пластхим-Т АД, на което се дължи и значителната разлика в приходите и разходите за дейността. Консолидираните приходи от управление на недвижими имоти на Групата също отчитат понижение, като през отчетния период те са в размер на 146 хил. лева спрямо 449 хил. лева година по-рано. Това се дължи основно на факта, че дейността управление на недвижими имоти е прекратена към 31 януари 2017 г. и дружеството „Еврохотелс“ АД е консолидирано до датата на продажбата. В края на месец юни консолидираните активи на компанията възлизат на 65,338 млн. лева спрямо 72,796 млн. лева в края на 2016 г. Текущите и нетекущи пасиви на групата Синтетика за отчетния период бележат спад спрямо 2016 г., като възлизат на 34,121 млн. лв. спрямо 42,6 млн. лв. към края на миналата година.

Източник: investor.bg

Компанията “Трейднет Варна”, през която минават доставките на горива за бензиностанциите на Марешки, вече е собственост на Нина Марешка, сестра на бизнесмена и зам.-председател на парламента Веселин Марешки. Компанията е прехвърлена за 500 лева от досегашния собственик Веска Марешка - майка на варненския бизнесмен. През 2016 година “Трейднет Варна” е имала 81,4 млн. лева приходи и загуба от 1,7 млн. лв. В сравнение с 2015 г. приходите на компанията се вдигат над 17 пъти, а загубата нараства близо 10 пъти. През 2015 г. “Трейднет Варна” имаше приходи за 4,664 млн. лв., 1,09 млн. задължения и загуба от 136 000 лева. През 2015 г. бизнесменът е губел по 1915 лв. на ден, а през 2016-а - над 4650 лева. В момента НАП прави пълна ревизия на дейността на “Трейднет Варна”. Друга фирма на Марешки - “ВМ петролеум”, която държи бензиностанциите му, е натрупала задължения от над 11,3 млн. лева през миналата година. Не е ясно от какво са задълженията, но е възможно да са за бензиностанциите, тъй като през 2016-а фирмата се е сдобила с активи за над 11 млн. лв. Според финансисти появата на задължения за над 11 млн. лв. в отчета на “ВМ петролеум” може да означава, че за голяма част от изградените бензиностанции все още не е платено.

Източник: 24 часа       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Новини от БСК и членовете на БСК

Кандидатствайте за наградата на ЕИСК за иновативни проекти за насърчаване на качествена заетост! Срок за участие – 8 септември 2017 г.


Предстоящи събития

4 септември: Редовно общо годишно отчетно събрание на Русенска стопанска камара

13 септември: Семинар относно Регламент 2016/679, който поставя нови изисквания към всички фирми по повод събиране, обработка и съхранение на личните данни

20 септември: Семинар на тема "Ефективни директни онлайн продажби"

4-5 октомври: Пета Национална експертна среща за усъвършенстване на законодателството и практиката по прилагане на ЗДДС и ЗКПО. Срок за регистрация – 25 септември!


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Центърът за компютърно обучение и Сиско академията към Българската стопанска камара на БСК е единствената академия в България, която предлага на своите курсисти и клиенти нов курс - CCNA TSHOOT.
Курсът е съставен въз основа на материала, изучаван в курса CCNA Routing and Switching и е предназначен за мрежови специалисти, които са завършили курса CCNA или имат необходимите познания на това ниво и чиято ежедневна работа е свързана с локализиране на проблеми в мрежите и работа по тяхното отстраняване.

Обучението се състои от теоретична и практическа част, които включват запознаване с методите и инструментите, ползвани за откриване и отстраняване на проблеми в мрежите, съпътстващите ги команди, основни проблеми, възникващи при конфигурирането и ползването на съответната технология.Обучение по мрежи в Сиско академията:
ССNP Route - м. септември, съботно-неделен
CCNA 1 - м. септември, съботно-неделен
CCNA 3 - м. септември, съботно-неделен
CCNA 1 - м. септември, вечерен
NDG Linux Essentials; NDG Introduction to Linux I/II - В платформата можете да четете теорията, да полагате тестове, както и да правите практически задачи с помощта на вградена виртуална машина.
Обучение за MS Office: предстои
Регистрирайте се онлайн сега!
 

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Икономиката на Гърция се е разширила за второ поредно тримесечие между април и юни, съобщи статистическата служба на страната в петък. Основен двигател на ръста са били износът и по-високите държавни разходи. Сезонно коригираните данни показват, че брутният вътрешен продукт е нараснал с 0.5% през второто тримесечие спрямо първото, запазвайки темпа си от предишните три месеца, за които растежът бе рязко коригиран нагоре. Годишният ръст се е ускорил до 0.8% от 0.4%. Постепенното възстановяване на икономиката след дълбока рецесия, която доведе до свиване от 25% и увеличи безработицата до рекордни вина, засилва надеждите, че Гърция ще може успешно да излезе от години спасителни заеми. „Четенето е в съответствие с нашите прогнози. Растежът се базира на увеличен нетен износ и продължаващото засилване на потреблението“, казва икономистът от National Bank Никос Магинас.

Източник: New York Times

Америка

Десетки от най-успешните предприемачи в технологичната индустрия обединиха усилията си, призовавайки президента Доналд Тръмп да запази програмата за защита за нелегалните имигранти. Програмата, която бе въведена по време на управлението на Барак Обама, предпазва имигрантите от депортиране, ако са били доведени незаконно в САЩ като деца. Очаква се Тръмп да обяви промени в програмата, тъй 10 генерални адвокати заплашиха да подадат жалба срещу нея, ако президентът не предприеме действия. Изпълнителните директори на Apple, Google, Facebook, Microsoft и много други бизнес лидери дадоха силни аргументи за оставането на имигрантите. "Всички получатели на този статут са израснали в Америка, регистрирани са от нашето правителство, преминали са през задълбочени проверки, усърдно се отплащат на общностите, които са ги приели, и плащат данъци върху доходите си", пише в съвместното им изявление.

Източник: Associated Press

Азия

Активността в китайската промишленост се ускорява през август с най-бързия темп от шест месеца, насърчена от скок в поръчките за износ и по-високите цени. Индексът на мениджърите по поръчките (PMI), изготвен от компанията Markit и частното икономическо списание Caixin се повишава от 51.1 пункта през юли до 51.6 пункта през август. Очакванията бяха той да се понижи до 50.9 пункта. Всяка стойност над 50 пункта сигнализира, че секторът е в експанзия. Официалният индекс на властите, който беше публикуван в четвъртък, също показа ускорение, макар че отчете по-слаби поръчки за износ. Според Caixin общият нов бизнес в китайската промишленост се увеличава с най-силния темп от над три години, а поръчките за износ регистрират най-резкия ръст от над седем години. Частното проучване се фокусира върху по-малки компании, докато официалното обхваща предимно големи държавни предприятия.

Източник: Reuters

 
Индекси на фондови борси
01.09.2017
Dow Jones Industrial
21 987.56 (39.46)
Nasdaq Composite
6 435.33 (6.67)
Стокови борси
01.09.2017
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)47.42
Heating oil ($US/gal.)1.7300
Natural gas ($US/mmbtu)3.0600
Unleaded gas ($US/gal.)1.7000
Gold ($US/Troy Oz.)1 338.80
Silver ($US/Troy Oz.)17.91
Platinum ($US/Troy Oz.)1 014.20
Hogs (cents/lb.)61.38
Live cattle (cents/lb.)1.05

       Опознай България

Празник на Якоруда

Община Якоруда се намира в североизточната част на Благоевградска област. На територията й се намира Парков участък "Якоруда", част от Национален парк "Рила". Историческите сведения дават основание Якоруда да се числи към списъка на забележителните старинни селища в България. Отломките от тракийско светилище при връх Бабечка чука са свидетелство за съществуването на селище още при траките. През землището на Якоруда преминава римски пътен лъч, съединявал Филипополис и долината на р. Марица с един от главните пътища на Римската империя - Виа Егнатия. За това свидетелстват останките на две крепости - едната под града, наречена Калята, а другата - Градището, край Черна Места. Интерес представляват и развалините от средновековна църква (V-VI век) на около 3 км югозападно от града, както и останките от праисторическо селище (2-1 хилядолетие пр.н.е.) край с. Юруково. От икономическия и културен разцвет от епохата на Възраждането в Якоруда, днес са запазени като паметници на културата два архитектурни ансамбъла в центъра на града. Тук са все още живи традиционните занаяти като домашното тъкачество - със своята самобитна цветова палитра и мотиви - както и плетачеството и изработването на гоблени. Якоруда е известна и с изумително красивите местности разположени в двете планини Рила и Родопите. Веригата от многобройните върхове, буйните потоци от ледникови езера и циркуси, просторните пасбища и вечнозелени гори пораждат през всички сезони на годината пленително очарование. Празникът на града е на 4 септември – на тази дата през 1964 г. село Якоруда е обявено за град.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 04.09.2017
Българска версия: 29870, Английска версия: 3009

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2017. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999