Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Четвъртък, 24 август 2017 г., брой 4534
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 


 

 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари

Валутни курсове
(24.08.2017)
  EUR   1.95583  
GBP   2.12283
USD   1.65762
CHF   1.71685
EUR/USD   1.1799*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.08   0 %  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Пътища Пловдив АД - Пловдив
Силекса АД - Бургас
Щеревстрой ООД - Смолян
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

В края на юли 2017 г. депозитите на неправителствения сектор в българската банкова система са в размер на 69,170 млрд. лева (71,5% от прогнозния БВП), като годишното им увеличение е с 5,4% след растеж с 5,6% през юни, показват данни на Българската народна банка (БНБ). Депозитите на нефинансовите предприятия са в размер на 19,986 млрд. лева (20,7% от БВП), нараствайки на годишна база с 10,3 на сто след тяхно повишение с 9,7% през предходния месец. В същото време депозитите на финансовите предприятия намаляват със 17,7% на годишна база след понижение с 15% през юни и достигат 3,159 млрд. лева (3,3% от БВП). През юли депозитите на домакинствата и НТООД (Нетърговски организации, обслужващи домакинствата) са в размер на 46,025 млрд. лева (47,6% от БВП), като се увеличават на годишна база с 5,3% след растеж с 5,7 на сто през юни. Кредитите за неправителствения сектор в края на юли са в размер на 52,461 млрд. лева (54,2% от БВП) спрямо кредити за 52,081 млрд. лева през юни (53,8% от БВП), като нарастват на годишна база с 4,5% (спрямо юни 2016 година). Според данните на БНБ кредитите за нефинансови предприятия се повишават към края на юли с 2,8% на годишна база след повишение с 2,1% през юни и достигнат 31,344 млрд. лева (32,4% от БВП).

Източник: Банкеръ

Пощенски и куриерски услуги отчитат ръст от 5,5 на сто за второто тримесечие, съобщи НСИ. Общият индекс на оборота за сектор "Транспорт, складиране и пощи", изчислен от сезонни данни, се увеличава с 2,4 на сто спрямо първото тримесечие на 2017 г. В сектора намаление се наблюдава при дейностите "Воден транспорт" и "Въздушен транспорт", съответно с 12,5 и 1,3 на сто. В сравнение със същото тримесечие на 2016 г. в периода април-юни 2017 г. общият индекс за сектора нараства със 7,4 на сто. Най-висок е ръстът при дейностите "Складиране и обработка на товари, спомагателни дейности в транспорта" - 14.4 на сто, и "Пощенски и куриерски услуги" - 13.6 на сто. Намаление се наблюдава при "Воден транспорт" и "Въздушен транспорт", съответно с 25.9 и 5.9 на сто. Общият индекс на оборота за сектор "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения" нараства със 7.1 на сто спрямо първото тримесечие. Увеличение се наблюдава при всички дейности в състава на сектора, като най-съществен е ръстът при "Дейности в областта на информационните технологии" (13.7 на сто) и "Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика" (9.9 на сто).

Източник: МониторДружества
Строителство на пътища, самолетни писти и спортни терени
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Дълготрайни
активи
за 2015 г.
(хил. лв.)
  1   Агромах ЕООД - Бело поле   79 451  
  2   Пътинженерингстрой Т ЕАД - Търговище   38 724  
  3   ИСА-2000 ЕООД - София   38 091  
  4   Автомагистрали Черно море АД - Шумен   31 168  
  5   Пътстрой 92 АД - София   27 156  
  6   Хидрострой АД - София   24 906  
  7   Пътища Пловдив АД - Пловдив   19 480  
  8   Щрабаг ЕАД - София   19 193  
  9   ПСТ Груп ЕАД - София   17 908  
  10   Пътинженеринг М АД - Монтана   16 506  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - София - 23.08.2017
  Обща стойност (BGN): 420 112.44  
Брой търгувани компании: 36
Premium 112 649.44
Standard 135 553.29
АДСИЦ 10 006.02
Структурирани 9 853.12
Облигации 152 050.57
Най-голяма промяна в цените
Спарки-Елтос АД - Ловеч -7.34 %
Стара планина Холд АД - София 3.54 %
BaSE - Акции: 1 107 747.12

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Учредената само преди месец компания "Вабо Интернал" АД е допусната в следващия етап на процедурата по продажба на ТБ "Виктория", дъщерна на фалиралата КТБ. Компанията, която е сред кандидатите за 100% от "Виктория", е учредена с 50 000 лв. капитал на 13 юли т.г. В борда на директорите е хазартния бос Васил Божков. Поканени да продължат участието си са и другите трима кандидати. Това са „Българо-американска кредитна банка” АД, „Инвестбанк” АД„Вабо Интернал” АД и групата инвеститори, действащи съгласувано - Kerbler Holding GmbH, Imfarr Beteiligungs GmbH и Green Finance GmbH. Решението е след извършен анализ и оценка на постъпилите заявки, както и на съпътстващата информация и профили на потенциалните инвеститори. Сега от тях се очаква да представят необвързващи оферти, да проведат дю дилиджънс и да подадат окончателни оферти. Това е втори опит да бъде продаден един от най-апетитните активи на фалиралата КТБ. При предишния конкурс за ТБ Виктория се явиха 8 кандидати. Сред тях бяха "Еврофинанс" АД, "Транзакт Юръп Холдингс" ООДТърговска банка Д и БТК. Тогава Гаранционният фонд избра за купувач Търговска банка Д, но БНБ не разреши сделката, защото идеята на кандидата била не да погълне ТБ "Виктория", а да я развива като отделна банка.

Източник: Сега

Старозагорското машиностроително предприятие "Прогрес" увеличи с 50% капацитета си благодарение на внедряването на нова формовъчна линия, която дава възможност за производство на по-големи и сложни отливки. Новата производствена мощност дава възможност на леярското предприятие да достигне до 15 000 тона годишно произведени отливки. Досега максималният капацитет е бил 10 000 тона. Инвестицията е планирана заради значителния ръст на поръчките през последните години. Преди реализирането на инвестицията предприятието е било свръхнатоварено. Новата придобивка е плод на съвместните усилия, опита и собствено ноу-хау на трите машиностроителни предприятия в старозагорския "Холдинг Загора" "Прогрес""Пресков" и "Хранинвест-Храмашкомплект". Така инвестирахме малко над 3 млн. лв., а ако трябваше да купим такава производствена линия, щеше да ни струва не по-малко от 5 млн. евро, посочват от компанията. Реално "Прогрес" е купил едва около 10% от оборудването на новата производствена линия - материалите, някои възли и агрегати. Проектирана е от "Прогрес", но е реализирана от трите машиностроителни предприятия в холдинга.

Източник: Капитал

Фирма „Мадес груп“ ще бъде заличена от Регистъра на туроператорите и туристическите агенти, съобщават от министерството на туризма. Едно от установените нарушения е свързано със задължителната застраховка, която трябва да има фирмата. Полицата е изтекла през ноември 2016 г. Туроператорът имал сключена застраховка, но премията по нея не е внесена, което я прави недействителна. Първите сигнали срещу туроператора бяха подадени в началото на юли. Тогава десетки хора останаха без летни почивки, въпреки че са ги платили месеци по-рано. Основната част от тях са резервирали почивките си през интернет платформата „Травел базар“, но голяма част от ваучерите им са издадени от „Мадес груп“. От „Мадес груп“ твърдят, че от 1 октомври 2016 г. туроператорът е прекратил всякакви взаимоотношения с фирма „Травел базар“. От тогава до настоящия момент платформата е работила от името на „Мадес груп“, като е рекламирала и продавала туристически пакети, без знание на туроператора, с което „Травел базар“ се е облагодетелствала.

Източник: Монитор

Американският производител на автомобилни компоненти „Сенсата Технолоджис България“ обмисля възможността да разшири производството си в България чрез нови инвестиции в страната. На среща, поведена между представители на компанията и на министерството на икономиката е била обсъдена провежданата чрез Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ) политика от страна на държавата в подкрепа на бизнеса, привличането на нови инвестиции, разширяването на съществуващо производство и допълнителните стимули за развитие на бизнес в райони с висока безработица. Тема на разговора е била и Индустриална зона Видин. В края на юли бе отменена забраната за продажба на терени и отстъпване на правото на строеж върху територията на зоната. Засега обаче не е ясно дали „Сенсата“ гледа точно към крайдунавския град за евентуалната следваща инвестиция. В момента американската компания има бази в София, в индустриалната зона на Ботевград и в с. Царацово. Именно в пловдивското село бе последната инвестиция на производителя, като инвестицията там бе за над 90 млн. лв., давайки възможност за разкриването на 2800 работни места. Компанията е иноватор в решенията за сензорна техника, електрозащита и контрол в автомобилната индустрия. На българския пазар е от 2011 г. Произвежда и доставя сензори за "Фолскваген, "Даймлер", "Волво", "Фиат" и "Дженерал Мотърс".

Източник: economic.bg

Дестилерия за производство на етерични масла прави софийската фирма „Ес ленд“ ЕООД в Стражица, сочи нейно инвестиционно уведомление до кметството. Производството ще бъде уникално, като основно ще се получават изключително ценните масла от маточина, лайка, лавандула и много други. Те намират основно приложение във фармацевтиката и козметиката. Цехът е планиран на площ от малко над 9 дка и към него ще има множество складове и сушилни. Общият капацитет за година ще е 5 тона лавандулово масло и 150 литра масло от маточина. Техническото оборудване включва и монтирането на 4 модулни дестилационни инсталации с обем от 5.5 куб. м. От кметството и областната екоинспекция са одобрили проекта.

Източник: Борба - Велико Търново       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Новини от БСК и членовете на БСК

Ръководството на БСК се срещна с представители на китайското посолство


Предстоящи събития

4 септември: Редовно общо годишно отчетно събрание на Русенска стопанска камара

13 септември: Семинар относно Регламент 2016/679, който поставя нови изисквания към всички фирми по повод събиране, обработка и съхранение на личните данни


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Центърът за компютърно обучение и Сиско академията към Българската стопанска камара на БСК е единствената академия в България, която предлага на своите курсисти и клиенти нов курс - CCNA TSHOOT.
Курсът е съставен въз основа на материала, изучаван в курса CCNA Routing and Switching и е предназначен за мрежови специалисти, които са завършили курса CCNA или имат необходимите познания на това ниво и чиято ежедневна работа е свързана с локализиране на проблеми в мрежите и работа по тяхното отстраняване.

Обучението се състои от теоретична и практическа част, които включват запознаване с методите и инструментите, ползвани за откриване и отстраняване на проблеми в мрежите, съпътстващите ги команди, основни проблеми, възникващи при конфигурирането и ползването на съответната технология.Обучение по мрежи в Сиско академията:
ССNP Route - м. септември, съботно-неделен
CCNA 1 - м. септември, съботно-неделен
CCNA 3 - м. септември, съботно-неделен
CCNA 1 - м. септември, вечерен
NDG Linux Essentials; NDG Introduction to Linux I/II - В платформата можете да четете теорията, да полагате тестове, както и да правите практически задачи с помощта на вградена виртуална машина.
Обучение за MS Office: предстои
Регистрирайте се онлайн сега!
 

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Финансовият министър на Германия Волфганг Шойбле работи по предложение, което ще позволи на южните страни от еврозоната да се включат в спасителния фонд на единния валутен блок, за да увеличат инвестициите по време на рецесии. Ако информацията се потвърди, това ще е значителна промяна в политиката на Шойбле, който доскоро се противопоставяше на трансферите от по-богатите държави от еврозоната към по-бедните държави като Гърция. Германското финансово министерство засега не е коментирало. Германия е най-големият участник в Европейския механизъм за стабилност – постоянният спасителен фонд на еврозоната. Шойбле има намерение да направи предложението след изборите в Германия на 24 септември. На вота се очаква да победят консерваторите, предвождани от канцлера Ангела Меркел. В замяна на по-гъвкавия достъп до фонда Шойбле иска той да има повече правомощия по отношение на държавния дълг и бюджетите, посочва се в публикацията.

Източник: EurActive

Америка

Интернет гигантът Google и най-голямата верига магазини в света Walmart се обединяват за онлайн продажбите си в опит да конкурират лидера в областта Amazon. От септември потребителите ще могат да купуват продуктите през Google Express – през уебсайта, мобилното приложение или чрез домашния гласов асистент Google Home. Сътрудничеството между Google и Walmart със сигурност ще засили конкуренцията с Amazon. Изданието посочва, че много потребители вече заобикалят търсачката, а сърфират направо в сайта за електронна търговия. От много години Walmart е обект на нарастващата конкуренция на Amazon, който вече заплашва веригата дори на собствената ѝ територия - физическите магазини. Walmart вече се опитва да преустрои стотиците си магазини така, че да позволи на купувачите да взимат стоки, които са поръчали онлайн. Миналата седмица компанията съобщи, че онлайн продажбите ѝ са се увеличили през второто тримесечие с 60% на годишна база.

Източник: New York Times

Азия

Изглежда ерата на силната електронна индустрия в Япония идва към своя край, след като стана ясно, че пореден местен производител, известен в цял свят, се отказва от част от бизнеса си. Fujitsu търси купувач на своето подразделение за мобилни телефони и при това продажбата е спешна, като се очаква инвеститорът да стане ясно през следващия месец. Потенциалните купувачи са китайските лидери в сектора Lenovo и Foxconn, пише сайтът Quartz. Първите сигнали за подобна продажба се появиха още в края на 2015 година, когато компанията обяви, че отделя в друга фирма подразделението Ubiquitous Solutions, в която влизат произвоството на мобилни телефони и персонални компютри. На глобалния пазар на телефони Fujitsu никога не е била водеща марка, но това не се отнася и за японския пазар. Доказателство за някогашния успех на компанията е това, че през 2012 година тя е на първо място в страната с дял от 17,2%, а лидерите Apple и Samsung са след нея. Към днешна дата обаче производителят на iPhone държи над половината от пазара в Япония.

Източник: Nikkei

 
Индекси на фондови борси
23.08.2017
Dow Jones Industrial
21 812.09 (-87.80)
Nasdaq Composite
6 278.41 (-19.07)
Стокови борси
23.08.2017
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)48.38
Heating oil ($US/gal.)1.6300
Natural gas ($US/mmbtu)2.9200
Unleaded gas ($US/gal.)1.5400
Gold ($US/Troy Oz.)1 293.30
Silver ($US/Troy Oz.)17.04
Platinum ($US/Troy Oz.)981.30
Hogs (cents/lb.)63.82
Live cattle (cents/lb.)1.06

       Опознай България

Могилата край село Свирачи

Могилата край село Свирачи (до Ивайловград, южна България) е уникален паметник на културно-историческото наследство със своята оригинална каменна конструкция и атрактивен погребален инвентар и дарове с висока архитектурно-художествена и историческа стойност. Античният некропол е само на 1 км на югоизток от античната вила Армира и се намира на най-високото място в околността – специално избрано да се откроява, с отлична видимост във всички посоки, осигуряващо по-голяма близост до боговете.Той е строен още приживе като могила-мавзолей за един от първите собственици на вила Армира, а впоследствие почти век по-късно е използван като фамилна гробница и за друг член на този аристократичен тракийски род. Голямата могила е едно от най-впечатляващите погребални съоръжения в България и представлява внушителен могилен насип с правилна куполообразна форма (60 м диаметър и 18-20 м оригинална височина), стегнат в много здрав пръстен от уникална каменна конструкция, която пази свещеното пространство от външния свят.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 24.08.2017
Българска версия: 29877, Английска версия: 3011

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2017. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2020
 ПВСЧПСН
1  12345
26789101112
313141516171819
420212223242526
52728293031  

Февруари 2020
 ПВСЧПСН
5     12
63456789
710111213141516
817181920212223
9242526272829 

Март 2020
 ПВСЧПСН
9      1
102345678
119101112131415
1216171819202122
1323242526272829
143031     

Април 2020
 ПВСЧПСН
14  12345
156789101112
1613141516171819
1720212223242526
1827282930   

Май 2020
 ПВСЧПСН
18    123
1945678910
2011121314151617
2118192021222324
2225262728293031

Юни 2020
 ПВСЧПСН
231234567
24891011121314
2515161718192021
2622232425262728
272930     

Юли 2020
 ПВСЧПСН
27  12345
286789101112
2913141516171819
3020212223242526
312728293031  

Август 2020
 ПВСЧПСН
31     12
323456789
3310111213141516
3417181920212223
3524252627282930
3631      


 2020   2019   2018  
 2017   2016   2015  
 2014   2013   2012  
 2011   2010   2009  
 2008   2007   2006  
 2005   2004   2003  
 2002   2001   2000  
 1999