Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Четвъртък, 20 юли 2017 г., брой 4509
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 


 

 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари

Валутни курсове
(20.07.2017)
  EUR   1.95583  
GBP   2.21035
USD   1.69586
CHF   1.77900
EUR/USD   1.1533*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.07   0 %  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  А Ес Ем Пауър АД - София
А Ес Ем Солар АД - София
Аква Куул АД - София
Албена Стил АД - Добрич
Балнеа Ризортс АД - София
Брист ХМ АД - Брезник
Интернешънъл пропърти енд кънстръкшън АД - София
Интерхотел Сандански България АД - София
Лавена АД - Шумен
Липен АД - Липен
Минералмаш АД - Перник
Моментум България АД - София
Новостройинвест-2013 АД - Езерово-Вн
Рийд груп АД - Русе
Си фи туризъм АД - София
СНД Кепитъл АД - София
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Банките замразиха лихвите по кредитите и през юни 2017 г. те останаха на нивото от предния месец - май. Най-добрите оферти за жилищни кредити са с годишен процент на разходите (ГПР) от 4.98% (това включва лихвения процент заедно с таксите и комисионите по обслужването на кредита) - на практика без промяна в сравнение с май. При ипотеките в евро също няма промяна, като средната лихва е 5.27%. Не се е променила и цената на потребителските кредити - за заемите с поръчител ГПР остава 11.97%, а без поръчител - 12.47%. В момента лихвите по кредитите у нас са на най-ниските си исторически нива. От няколко месеца понижението им вече не е така изявено, показва и статистиката на БНБ. Финансисти прогнозираха, че поевтиняването на заемите ще спре до края на годината, а през 2018 г. лихвите ще тръгнат нагоре, повлияни от международните пазари и от политиката на Федералния резерв на САЩ и Европейската централна банка.

Източник: Сега

Министерски съвет одобри промени в Наредбата за административно обслужване (НАО), с което се разширява обхватът на общите правила за административно обслужване по отношение начините за плащане на административните услуги. Наредбата предвижда гражданите да бъдат информирани за осигурените начини на плащане и да бъдат насърчавани за прилагането на картови плащания на заявените услуги при инсталирани терминални устройства ПОС. Широкото прилагане в публичния сектор на картовите плащания е с цел намаляване на финансовата тежест за потребителите при извършването на плащания на дължимите такси или цени на административните услуги, оптимизиране на безналичните плащания в публичния сектор и намаляване на разходите, свързани с обслужването на плащания в брой. Причина за промените са отчетени слабости в някои бюджетни организации, които водят до оплаквания и недоволство сред гражданите. Предвижда се съответните администрации да извършват периодичен анализ за необходимостта или ефективността на картовите плащания и да контролират тези дейности.

Източник: БанкеръДружества
Търговско посредничество с разнообразни стоки
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Дълготрайни
активи
за 2015 г.
(хил. лв.)
  1   Био Фарминг АД - София   22 141  
  2   Родопи Инвест Груп АД - Пловдив   13 436  
  3   Хотел Космополитан АД - Русе   6 303  
  4   Хедус АД - София   6 255  
  5   Транспедия България АД - София   5 280  
  6   Съдърланд Глобъл Сървисиз България ЕООД - София   4 355  
  7   Сейдж Консултантс АД - София   3 056  
  8   Хаас България ЕООД - Русокастро   1 560  
  9   Яско Комерс ЕООД - София   1 070  
  10   Юниливър България ЕООД - София   500  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - София - 19.07.2017
  Обща стойност (BGN): 1 782 751.46  
Брой търгувани компании: 38
Premium 129 270.10
Standard 1 138 180.63
АДСИЦ 9 634.70
Структурирани 2 727.45
Облигации 502 938.59
Най-голяма промяна в цените
ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ - София -50.00 %
Проучване и добив на нефт и газ АД - София 5.97 %
BaSE - Акции: 688.20

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Четири компании ще получат подкрепа от държавата за инвестиционни проекти на обща стойност 23 млн. лв., които ще създадат 245 нови работни места. Връчени са сертификати на "ЛС Тюбс", "Теклас""Интрама" и "Астаунд комерс" по Закона за насърчаване на инвестициите. Документът дава право на компаниите да изберат различни преференции като възстановяване на осигуровките на новонаетите работници, помощ за обучение на кадри или улеснено административно обслужване. Първите три проекта са свързани с производство, а "Астаунд комерс" е в IT сектора. Проектите ще бъдат изпълнени в четири града - Габрово, Крумовград, Пловдив и Варна. Най-голямата инвестиция ще бъде направена от "ЛС Тюбс", която е смесена компания между българската "СТС пак холдинг" и израелската "Лагеен тюбопласт" (по 50%). Дружеството е създадено за производство на гъвкави опаковки от пластмаси и по-специално на екструдирани туби. Новото предприятие ще бъде разположено в Северната индустриална зона на Габрово, а инвестицията ще е на стойност 10.847 млн. лв. Компанията предвижда до края на тази година да заработи една напълно автоматизирана линия за производство с капацитет 130 туби в минута. В края на 2018 г. ще заработи и втора производствена линия. Очакванията са в предприятието да работят над 70 души. "Теклас България", която е част от турския холдинг Teklas, произвежда изделия от каучук, пластмаса и метал за автомобилната индустрия, работи в Кърджали от десет години, където вече има три завода с обща площ около 60 хил. кв. м и 2000 работници. Направените досега инвестиции там са 150 млн. лв. Пак в Кърджали "Теклас" в момента строи четвърти завод от 20 хил. кв.м, научноизследователски център и административна сграда, за които наскоро получи 20 млн. евро заем от Европейската банка за възстановяване и развитие. С производство е свързана и инвестицията на "Интрама протек". Общата стойност на цялата инвестиция е 20 млн. лв., което включва закупуване на парцел, строителство на сградата, пътна и други инфраструктури, както и оборудването.

Източник: Капитал

Общественият доставчик на ток "Националната електрическа компания" (НЕК) е бил компенсиран с 290.713 млн. лв. през 2016 г. за изкупената възобновяема електроенергия и тока по дългосрочните договор с американските въглищни централи. Парите са преведени от Фонд "Сигурност на електроенергийната система“, в който от средата на 2015 г. година влизат 5% от приходите от продажба на електроенергия от всички производители и вносители, както и от "Електроенергийния системен оператор" и газовия "Булгартрансгаз". Във фонда влизат и държавните приходи от продажба на парникови квоти. Така през миналата година във фонда са влезли над 355 млн. лв., от които отчисленията са в размер на 215.164 млн. лв., а от постъпленията от въглеродна търговия - 140.741 млн. лв., пише в отчета на фонда, който в сряда бе одобрен от правителството. Разходите за издръжката на фонда през 2016 г. са били за близо 132 хиляди лева. След изплатените на НЕК близо 291 млн. лв., във фонда са останали над 64 млн. лв., към които вече се натрупват новите отчисления и приходи от парникови квоти.

Източник: mediapool.bg

Представители на газовите компании - „Булгартрансгаз“ ЕАД (България)ICGB AD (България), DESFA S.A. (Гърция), FGSZ LTD (Унгария) и SNTGN TRANSGAZ S.A. (Румъния) подписаха в Букурещ меморандум за разбирателство относно реализацията на Вертикалния газов коридор, съобщиха от министерството на енергетиката. Подобен документ през септември миналата година бе подписан в Будапеща от ресорните министерства на България, Гърция, Румъния и Унгария в рамките на заседание на Групата на високо равнище за газова междусистемна свързаност в Централна и Югоизточна Европа (CESEC). Приетият в румънската столица документ цели сътрудничество между газовите компании за реализацията на коридора за двупосочен пренос на природен газ, който свързва междусистемно мрежите на България, Гърция, Румъния и Унгария.

Източник: Монитор

Повече от два пъти ще увеличи капацитета си производителят на продукти от царевица "Амилум България". За плановете си да разшири бизнеса в Разград и турския си завод съобщи крайният собственик на компанията - американската Archer Daniels Midland (ADM). Предприятието в Разград подготвя допълнителни линии, които ще му позволят да повиши преработката от 1300 на 3000 тона царевица на ден. Предвижда се и изграждане на инсталация за производство на етилов алкохол. Инвестицията ще е от порядъка на 100 млн. евро. Очакванията на ADM са разширенията да приключат до средата на 2018 г. Разградският завод е най-големият единичен потребител на царевица в страната. През ноември миналата година ADM обяви намеренията си значително да разшири капацитета за производство на подсладители и нишесте на предприятията си в България и Турция. Американската компания стана едноличен собственик на двете дружества, след като година по-рано придоби 50-процентните дялове на Tate&Lyle в регистрираното в Холандия Eaststarch, което пряко притежава двата завода.

Източник: Капитал

Пивоварите в страната отчитат устойчив растеж на бирената категория. Оборотът от производството и продажбите на бира през 2016 г. достига 500 милиона лева, от които 467 милиона са на членовете на Съюза на пивоварите -„Болярка - ВТ” АД, „Бритос” ЕООД, „Загорка” АД, „Каменица” АД, „Карлсберг България” АД, „Ломско пиво” АД. Устойчива тенденция бележи и инвестиционният процес в бранша, като за последните три години вложенията в дълготрайни материални активи за производство на пиво и малц възлизат на 164 милиона лева. С най-голям дял продължават да бъдат капиталовите инвестиции в нови бутилиращи и опаковащи линии, енергоефективно промишлено обзавеждане, модернизиране на производствените и логистични звена. През 2016 година приходите към бюджета от производството и продажбите на бира надхвърлят 350 млн. лева, от които директните постъпления от акциз и ДДС от бранша са близо 140 млн. лева. А около 95% от тях са от шестте бирени компании, които са членове на сдружението. През 2016 г. в страната са произведени близо 5 180 000 хектолитра бира. Достигнатият през миналата година обем на пивопроизводството е най-високият от 2008 г. насам.

Източник: Банкеръ       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 

Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Центърът за компютърно обучение и Сиско академията към Българската стопанска камара на БСК е единствената академия в България, която предлага на своите курсисти и клиенти нов курс - CCNA TSHOOT.
Курсът е съставен въз основа на материала, изучаван в курса CCNA Routing and Switching и е предназначен за мрежови специалисти, които са завършили курса CCNA или имат необходимите познания на това ниво и чиято ежедневна работа е свързана с локализиране на проблеми в мрежите и работа по тяхното отстраняване.

Обучението се състои от теоретична и практическа част, които включват запознаване с методите и инструментите, ползвани за откриване и отстраняване на проблеми в мрежите, съпътстващите ги команди, основни проблеми, възникващи при конфигурирането и ползването на съответната технология.Обучение по мрежи в Сиско академията:
ССNP Route - м. септември, съботно-неделен
CCNA 1 - м. септември, съботно-неделен
CCNA 3 - м. септември, съботно-неделен
CCNA 1 - м. септември, вечерен
NDG Linux Essentials; NDG Introduction to Linux I/II - В платформата можете да четете теорията, да полагате тестове, както и да правите практически задачи с помощта на вградена виртуална машина.
Обучение за MS Office: предстои
Регистрирайте се онлайн сега!
 

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Компанията МсСоrmіск се съгласи да придобие бизнеса с хранителни продукти на Rескіtt Веnскіsеr. Сделката трябва да се осъществи за сумата от 4.2 милиарда долара. Споразумението се планира да приключи през третото или четвъртото тримесечие на фискалната година за МсСоrmіск, като в момента се очаква одобрение от страна на регулаторните органи. По-рано през годината британската компания за потребителски продукти придоби хранителната компания Меаd Јоhnsоn Nutrіtіоn в сделка от 16.6 милиарда долара. С придобиването годишните нетни продажби се очаква да станат приблизително 5 милиарда долара със значителен ръст на печалбата, посочва текстът на изявлението. "Придобиването на RВ Fооds укрепва водещата роля на МсСоrmіск с добавянето на емблематичните марки Frеnсh's и Frаnк's RеdНоt към нашето портфолио", коментира главният изпълнителен директор на МсСоrmіск Лорънс Кърсис в изявлението. Сrеdіt Suіssе е финансов съветник на МсСоrmіск по сделката, а Сlеаrу Gоttlіеb Stееn & Наmіltоn LLР е правен консулант.

Източник: Bloomberg

Америка

Обещаните от Доналд Тръмп намаления на корпоративните данъци до 15% са нереални, обявиха от администрацията на американския президент. След преговори е станало ясно, че данък печалба ще варира между 20 и 25%. Причината е възможността при драстично понижение бюджетният дефицит да се увеличи твърде много. Кабинетът на Тръмп ще направи стъпка назад от обещаното по време на президентската надпревара радикално намаляване на данъците на американски компании. Председателят на комитета за данъците към Конгреса Кевин Брейди обяви, че се стремят към намаляване на данъци, което да не повлияе на бюджетния дефицит. Макар че републиканците контролират Конгреса, Сената и Белия дом, те все още не са напълно съгласни за конкретната форма на данъчната реформа. Републиканската партия иска данъчната реформа да бъде включена в бюджета за следващата фискална година, което ще изисква мнозинство от 51 сенатори.

Източник: Reuters

Азия

Японското правителство остави без промяна цялостната си оценка, че икономиката се възстановява постепенно благодарение на ускорението в потребителските разходи и износа. Становището на властите в Токио идва ден преди да приключи заседанието на Японската централна банка (ЯЦБ). Очаква се регулаторът да повиши прогнозите си за брутния вътрешен продукт (БВП), но да понижи тези за инфлацията. „Икономиката преживява умерено възстановяване“, пише в месечния икономически доклад на правителството за юли. Миналия месец властите повишиха като цяло оценката си за икономиката, като това се случва за пръв път от декември и се дължи отчасти на подобренията при потреблението. През последно време се наблюдават подобрени прогнози от страна на властите и на ЯЦБ на фона на добри сигнали от частното потребление, капиталовите разходи, стабилния трудов пазар и нарастващия износ.

Източник: Reuters

 
Индекси на фондови борси
19.07.2017
Dow Jones Industrial
21 640.75 (66.02)
Nasdaq Composite
6 385.04 (40.74)
Стокови борси
19.07.2017
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)47.10
Heating oil ($US/gal.)1.5500
Natural gas ($US/mmbtu)3.0800
Unleaded gas ($US/gal.)1.6200
Gold ($US/Troy Oz.)1 237.90
Silver ($US/Troy Oz.)16.22
Platinum ($US/Troy Oz.)921.30
Hogs (cents/lb.)68.80
Live cattle (cents/lb.)1.19

       Опознай България

Св. Пророк Илия (Илинден)

Свети Илия е юдейски пророк и скитник-аскет, живял по времето на израелския цар Ахав и царица Йезавел, които се кланяли на езическия бог Ваал. Той предрича на царя-езичник страхотна суша, с която Господ ще го накаже за греховете му. Сбъдва се пророчеството на светеца и суша мъчи народа три години и половина. Едва тогава Господ се смилява и изпраща своя пророк да извести края на бедствието. Св. Илия се почита от всички християни като най-големия библейски пророк и заедно с Моисей за един от двамата най-велики старозаветни мъже. Житието на пророка представя как при смъртта му огнена колесница с огнени коне го отнесла с вихър на небето. Същия образ рисува и иконографията - св. Илия е в позлатена небесна колесница, теглена от четири бели коня. В християнизираните митологични представи при подялбата на света на св. Илия се паднали "летни гръмотевици, летни трескавици"; св. Илия е господар на летните небесни стихии гръм и градушка. Илинден се тачи като ден на най- важния светец градушкар. Спазва се строго забраната за работа. В негова чест се коли курбан от най-стария петел и се изпича погача за св. Илия. На този ден се организират и общоселски сборове с жертвоприношение на мъжко животно - овен или вол. Илинден е и еснафски празник на кожари, кожухари, самарджии и керемидари. На този ден празнуват и всички, носещи името Илия, Илиян/а.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 20.07.2017
Българска версия: 29641, Английска версия: 3014

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2017. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2020
 ПВСЧПСН
1  12345
26789101112
313141516171819
420212223242526
52728293031  

Февруари 2020
 ПВСЧПСН
5     12
63456789
710111213141516
817181920212223
9242526272829 

Март 2020
 ПВСЧПСН
9      1
102345678
119101112131415
1216171819202122
1323242526272829
143031     

Април 2020
 ПВСЧПСН
14  12345
156789101112
1613141516171819
1720212223242526
1827282930   

Май 2020
 ПВСЧПСН
18    123
1945678910
2011121314151617
2118192021222324
2225262728293031

Юни 2020
 ПВСЧПСН
231234567
24891011121314
2515161718192021
2622232425262728
272930     

Юли 2020
 ПВСЧПСН
27  12345
286789101112
2913141516171819
3020212223242526
312728293031  

Август 2020
 ПВСЧПСН
31     12
323456789
3310111213141516
3417181920212223
3524252627282930
3631      


 2020   2019   2018  
 2017   2016   2015  
 2014   2013   2012  
 2011   2010   2009  
 2008   2007   2006  
 2005   2004   2003  
 2002   2001   2000  
 1999