Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Вторник, 20 юни 2017 г., брой 4487
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 


 

 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари

Валутни курсове
(20.06.2017)
  EUR   1.95583  
GBP   2.23477
USD   1.74643
CHF   1.79929
EUR/USD   1.1199*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.06   0 %  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  А2 Автомобили ЕАД - София
Агро авиация АД - Враца
Аидалес-21 АД - Хасково
АК Електрик АД - Радомир
АК Магнит АД - Годеч
Асрар Казино Груп АД - София
Балкам АД - София
Балкан агро-авиация АД - Враца
Балкан СИС АД - Пловдив
Балканкар-Руен АД - Асеновград
Барибург България АД - Дебелт
БЛ Финансова компания АД - София
Булавто АД - Варна
Булвеста холдинг АД - София
Булгар-Рус АД - София
Българска коприна АД - София
Бяла лястовица АД - Добрич
В Фарм АД - Велико Търново
Варна Сити Парк АД - София
Велина АД - Велинград
Винарска къща Мизия АД - Плевен
Винпром - Свищов АД - Свищов
Винпром АД - Велико Търново
Водстрой-98 АД - София
Гама проект АД - Габрово
Глобал Адвайзърс АД - София
Граммер АД - Трудовец
Дамяница АД - Дамяница
Домостроителен комбинат София АД - София
Дунав АД - Русе
Евро Ферт АД - Димитровград
Евролизинг ЕАД - Пловдив
Екоел-омега АД - Плевен
Ексклузив Пропърти АДСИЦ - София
Електроизграждане - Шумен АД - Шумен
Електроизграждане 97 АД - Шумен
Завет АД - Завет
Изгрев 66 АД - Пловдив
Ийст транспорт АД - София
Инвестстрой билд АД - София
Интернешънъл пропърти енд кънстръкшън АД - София
Интертед Стара Загора АД - Стара Загора
Карела Строй АД - София
Карнота АД - Карнобат
Кепитъл Холдинг Груп АДСИЦ - Пловдив
Компакс АД - Стара Загора
Компютрейд АД - София
Лофт Пропъртис АД - София
Макси I АД - София
Метеор АД - Попово
ММоторс АД - Етрополе
Напорни тръби 98 АД - Русе
Напорни тръби АД - Русе
Нетуно Риъл Естейт ЕАД - София
Новита АД - София
Принтек България ЕАД - София
Пътни строежи 2001 АД - Бургас
Разпространение на печата АД - София
Родина 91 Перник АД - Перник
Родина Хасково АД - Хасково
Северна дърводобивна компания АД - Свищов
Сий Пропърти АД - София
Сортови семена-Велико Търново АД - Велико Търново
Софтуринвест АД - София
Стримонтур АД - Перник
Тех парк Оптела АД - Пловдив
Технострой Инженеринг 99 АД - Ямбол
Транс лайън АД - Бургас
Трансстрой Варна АД - Варна
Трейд Стил АД АД - Русе
Финансова къща Евър АД - София
Фонд за инвестиции в недвижими имоти-ФИНИ АДСИЦ - София
Юнион Индъстри АД - Варна
Явор Зартов АД - София
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

За първите четири месеца на 2017 година преките инвестиции в страната възлизат на 125,7 млн. евро, като са по-малко с 68,2% (269,9 млн. евро) спрямо година по-рано, когато бяха 395,5 млн. евро, показват данни на БНБ. През април те растат с 26,8 млн. евро. За сравнение, преди година увеличението беше със 178,4 млн. евро, което е намаление с близо 85%. За първите четири месеца на годината дяловият капитал (преведени/изтеглени парични и апортни вноски на нерезиденти в/от капитала и резервите на български дружества, както и постъпления/плащания по сделки с недвижими имоти в страната) е отрицателен и възлиза на 109,8 млн. евро. Той е по-нисък с 287,6 млн. евро от дяловия капитал за същия период на миналата година, който беше в размер на 177,8 млн. евро. Нетните постъпления от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти са 1,7 млн. евро, при 12,3 млн. евро за януари – април 2016 г. По страни, най-голям дял в инвестициите в недвижими имоти от януари до април, имат руснаците – 43,6% от общия размер (0,7 млн. евро), казахстанците – 20,8% от общия дял за периода (0,4 млн. евро) и австрийците – 11,3% от общия размер (0,2 млн. евро).

Източник: investor.bg

Балансът по текущата и капиталова сметка на България през април 2017 година е отрицателен и в размер на 88,3 млн. евро при дефицит от 61,5 млн. евро година по-рано, съобщи Българската централна банка. За първите четири месеца на годината текущата и капиталова сметка е отрицателна и възлиза на 3,3 млн. евро (0,01% от прогнозирания БВП), но спрямо излишък за цели 718,6 млн. евро (1,5% от БВП) през същия период на 2016-а година. Салдото по текущата сметка е също отрицателно и в размер на 97,3 млн. евро спрямо дефицит от 81,8 млн. евро през април 2016-а година, като за първите четири месеца на годината текущата сметка е отрицателна и възлиза на 124,9 млн. евро (0,3% от БВП) спрямо излишък от 136,9 млн. евро (0,3% от БВП) през периода януари - април 2016-а година. Търговското салдо на нашата страна през април остава отрицателно и в размер на 289,6 млн. евро спрямо дефицит за 140,2 млн. евро година по-рано. Дефицитът по търговското салдо през периода януари - април се увеличава до 994 млн. евро (2% от прогнозирания БВП) от дефицит за 495,7 млн. евро (1% от БВП) през същия период на миналата година. Износът на стоки от нашата страна през април тази година е в размер на 2,0106 млрд. евро, като се повишава с 236,3 млн. евро (с 13,3%) в сравнение с експорт за 1,7743 млрд. евро през април 2016-а, като от началото на годината износът нараства с цели 1,0475 млрд. евро (с 15,2%) до 7,9541 млрд. евро (16,3% от БВП) спрямо първите четири месеца на предишната година, когато износът беше в размер на 6,9066 млрд. евро (14,6% от БВП).

Източник: БанкеръДружества
Производство на изделия от пластмаси за строителството
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Печалба
за 2015 г.
(хил. лв.)
  1   Терра Пласт ООД - Перник   1 622  
  2   Деворекс ЕАД - Браниполе   1 277  
  3   Агнесика Пласт ООД - София   929  
  4   Инстал Инженеринг СВ ООД - Пловдив   721  
  5   Чех пласт ООД - Враца   709  
  6   Уют стил ООД - Нови Искър   474  
  7   Пластек ООД - Пловдив   277  
  8   Ролпласт ЕООД - София   240  
  9   Вайс Профил ООД - София   213  
  10   Кристиан Нейко 90 ЕООД - София   207  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - София - 19.06.2017
  Обща стойност (BGN): 633 603.10  
Брой търгувани компании: 39
Premium 403 204.06
Standard 146 540.89
АДСИЦ 80 626.99
Структурирани 3 231.16
Най-голяма промяна в цените
Каучук АД - София 10.00 %
Билборд АД - София -8.62 %
BaSE - Акции: 1 939.05
BaSE - АДСИЦ: 252.00

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Производителят на гъвкави съединения за вода "Неопърл България" започна строителството на нов завод в Добрич. Инвестицията е в размер на 14 млн. лв. и ще увеличи капацитета на предприятието с 35%, а към продуктовата листа ще бъдат добавени и нови изделия. Проектът се подготвя от близо три години, когато компанията закупи земята, но беше отложен от собственика - германско-швейцарската Neoperl Group, заради други приоритетни инвестиции. Възможностите за разширение на съществуващата фабрика в града вече са изчерпани и затова дружеството е решило да започне строителството на новата база. Очаква се тя да заработи през пролетта на следващата година. Предприятието в Добрич е средно голямо, като годишният оборот е над 30 млн. лв. Сега "Неопърл" работи на площ 3500 кв.м, отделно има и има складова база от 1500 кв.м в Добрич. Новото предприятие ще е със застроена площ 11 хил. кв.м и ще е разположено на парцел от 36 дка в района на бившите казарми, който дружеството купи от общината през 2014 г.

Източник: Капитал

Синергон холдинг преобразува дъщерното си дружество Синергон Карт Сервиз ЕООД чрез вливане в Синергон Петролеум ЕООД. В Търговския регистър е вписана промяна на дружеството с ограничена отговорност Синергон Петролеум, като капиталът му е увеличен и е в размер на 1,16 млн. лв. Той е разпределен в 116 444 дяла с номинална стойност 10 лв. всеки. Съдружници в дружеството са Синергон Холдинг АД с 6 444 дяла на обща стойност 64 440 лв. и Топливо АД със 110 хил. дяла на обща стойност 1,1 млн. лв. Синергон Карт Сервиз ООД е заличено от Търговския регистър.Към края на първото тримесечие холдингът притежава инвестиции в 25 дъщерни предприятия, от които пряко участие в акции и дялове - в 22 дружества и непряко - в 3 дружества. Освен в дъщерни дружества Синергон Холдинг притежава пряко акции в едно асоциирано дружество, а в две дружества участието е малцинствено. Приходите от продажби на групата в значителната си част се формират от дъщерните дружества, осъществяващи дейността в сектори като търговия и услуги, туризъм, химическа промишленост и хранително-вкусова промишленост.

Източник: investor.bg

Фонд за недвижими имоти „България АДСИЦ” е извършил продажба на 30 250 кв. м нерегулиран поземлен имот на 5 километра западно от Велико Търново в близост до с. Момин сбор. Земята е изтъргувана за четвърт милион лева, а купувач е компания посредник. Според запознати в най-скоро време тя ще предложи площта на известната верига „Джъмбо“, която, по думите на кмета Даниел Панов, отдавна се готви да стъпи в града. Теренът е разположен малко след третия завод на компанията „Екстрапак“ в посока Момин сбор. Той е със статут на земеделска земя с ниска категория. В непосредствена близост обаче е плануван големият пътен възел, който ще пресича магистралата София – Варна и тази между Велико Търново и Русе. Пред завършване на самия вход на Велико Търново е голям търговски комплекс на „Хускварна“, информира главният архитект на града Николай Малаков. Още няколко компании са стартирали процедури за свои комплекси по протежението на пътя.

Източник: Борба - Велико Търново

Комисията за финансов наздор назначи квестори в две застрахователни компании - "Надежда" и СиВЗК. Двете дружества не могат да се разпореждат с активи и не могат да сключват застраховки в срок от един месец. До наказателната мярка се е стигнало след установени сериозни слабости при стрес тестовете през миналата година. Двете компании не са спазили минималните капиталови изисквания. Нарушения има и при образуване на техническите резерви. Освен това те са възпрепятствали КФН да осъществи контрол. От КФН посочиха, че интересите на клиентите на двете компании са защитени. Ако двата застрахователя нямат достатъчно пари да изплатят обезщетенията, те ще бъдат поети от гаранционния фонд. Синдикалната СиВЗК държи 4.5% пазарен дял в животозастраховането с премиен приход от 19.3 млн. лв. в края на 2016 г. ЗОК "Надежда" е с 0.6% дял в общото застраховане с премиен приход от 8.9 млн. лв. Предстои квесторите да установят финансовото състояние на двете дружества. Стрес тестовете показаха, че 13 застрахователя са имали недостиг на капитал, като седем от тях в началото на тази година вече са го покрили. Част от останалите дружества също са предприели действия за засилване на капиталовата си база, но според КФН това все още не е напълно достатъчно. Тези действия включват увеличаване на капитала, привличане на дълг, както и продажба на финансови инструменти.

Източник: Сега

"Агрия груп холдинг", е сключила рамково споразумение за придобиването на базираната в Лясковец "Кехлибар". Дружеството се занимава с изкупуване, преработка и продажба на маслодаен слънчоглед, както и с производство и бутилиране на слънчогледово олио и производство на слънчогледов шрот. Придобиваната компания от Лясковец е създадена през 1997 г. Фабриката за производство на слънчогледовото олио с марка "Кехлибар" пък има през 2014 г. общи приходи на стойност 33.2 млн. лв., което е с 20.8% повече спрямо година по-рано. Печалбата за периода също нараства значително – до 1.7 млн. лв. в сравнение с 352 хил. лв. за 2013 г. Към края на 2014 г. "Кехлибар" е на девето място сред производителите на олио в страната с годишни продажби за 12.4 млн. лв., като е единствената компания в топ 10, чийто оборот за годината е изцяло на вътрешния пазар. През 2014 г. компанията е изкупила изцяло и "Екстракт ойл" - Лясковец, което произвежда растителни масла и мазнини. За финансовата 2015 г. "Агрия" отчита консолидирани приходи от 148.5 млн. лв. при 122.8 млн. лв. година по-рано. Нетната печалба за периода нараства до 15.3 млн. лв. спрямо 14.8 млн. лв. за 2014 г. Към края на декември основен акционер в "Агрия груп" с 46.5% е варненската "Емра". Близо 30% от капитала са собственост на "Комерс" - Търговище, а универсалният пенсионен фонд на "Доверие" притежава малко над 5% от акциите.

Източник: Капитал       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Предстоящи събития

20-27 юни: Тематични семинари във връзка с изпълнението на Иновационната стратегия за интелигентна специализация на България

27 юни: Представяне на резултатите от тестването на платформата и проекта ВИФИ АКАДЕМИЯ ЗА ФАСИЛИТИ МЕНИДЖМЪНТ

27 юни: Делова мисия в гр. Казан (Р Татарстан). Срок за регистрация: 16 юни!


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Центърът за компютърно обучение и Сиско академията към Българската стопанска камара на БСК е единствената академия в България, която предлага на своите курсисти и клиенти нов курс - CCNA TSHOOT.
Курсът е съставен въз основа на материала, изучаван в курса CCNA Routing and Switching и е предназначен за мрежови специалисти, които са завършили курса CCNA или имат необходимите познания на това ниво и чиято ежедневна работа е свързана с локализиране на проблеми в мрежите и работа по тяхното отстраняване.

Обучението се състои от теоретична и практическа част, които включват запознаване с методите и инструментите, ползвани за откриване и отстраняване на проблеми в мрежите, съпътстващите ги команди, основни проблеми, възникващи при конфигурирането и ползването на съответната технология.Обучение по мрежи в Сиско академията:
CCNA Security - 10 юни, съботно-неделен
CCNA 1 - 05 юни, интензивен, седмичен
CCNA 4 - 05 юни 2017, вечерен
NDG Linux Essentials; NDG Introduction to Linux I/II - В платформата можете да четете теорията, да полагате тестове, както и да правите практически задачи с помощта на вградена виртуална машина.
Обучение за MS Office: предстои
Регистрирайте се онлайн сега!
 

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Инвестиционната банка Goldman Sachs Group започва да премества персонала си в Лондон на фона на преговорите за Brexit, които започват в понеделник, съобщава Bloomberg. “Започнахме да преместваме ресурси към Франкфурт и други европейски градове”, казва Ричард Гноуд, който е директор на европейското звено на банката, пред германското издание Frankfurter Allgemeine Zeitung. По думите му е много вероятно персоналът във Франкфурт да се увеличи двойно спрямо сегашните 200 души. Според Гноуд Франкфурт има предимство пред други европейски градове, включително Париж и Дъблин, тъй като там се намира централата на Европейската централна банка (ЕЦБ). Източници на Bloomberg твърдят, че Goldman Sachs търси офисно пространство във Франкфурт, което може да се превърне в новия европейски трейдинг хъб на банката. Освен това финансовата институция планира на намери още място в сградата, където сега се помещават офисите й. По-рано тази година друг анонимен източник каза, че от Goldman планират да преместят до 1000 служители във Франкфурт. Според института Bruegel Лондон може да изгуби до 30 хил. работни места във финансовия сектор заради Brexit.

Източник: Bloomberg

Америка

Антимонополният регулатор на САЩ е одобрил сделката по сливането на два американски химически гиганта - компаниите США. Това става ясно от съобщение на американското министерство на правосъдието. Dоw Сhеmісаl и DuРоnt обявиха плановете си за сливане през декември 2015 година. По-рано двете компании трябваше да получат одобрение на сделката от Европейския съюз, Бразилия и Китай. При част от тези монополни органи бяха поставени допълнителни условия за продажба на конкретните подразделения. Създаденият обединен химически гигант ще се казва DоwDuРоnt, като неговата пазарна капитализация се оценява в момента на около 130 милиарда долара. До две години от приключване на сделката двете участващи страни имат намерение да разделят DоwDuРоnt на три независими отделни компании под условните имена Аgrісulturе Соmраnу, Маtеrіаl Sсіеnсе Соmраnу и Sресіаltу Рrоduсts Соmраnу.

Източник: FT

Азия

Износът на Япония нарасна през май за шести пореден месец при това с най-солидно темпо от повече от две години насам, което е сигнал, че по-силното потребление зад граница ще подкрепи растежа на третата по сила световна икономика. Японският експорт се повиши спрямо май 2016-а година с 14,9% след растеж със 7,5% през април, показват данни на Министерството на финансите.  Износът на Япония вероятно ще продължава да се увеличава стабилно и през следващите месеци, тъй като задграничната икономика показва признаци на засилване, което би трябвало да помогне за продължаващо разширяване на японската икономика със солидно темпо. Японският износ към САЩ се увеличи с 11,6% благодарение най-вече на повишаване на експорта на автомобили и на части за тях. Това допринесе за нарастване на търговския излишък на Япония със САЩ през май с 19% до 411,1 млрд. йени - първо негово повишение от три месеца насам. В същото време вносът в Япония нарасна през май с цели 17,8% на годишна база след повишение с 15,2% месец по-рано и очаквания за растеж с 14,5%, като това представлява увеличаване на импорта за пети пореден месец и се дължи най-вече на по-голям внос на петрол с оглед на по-високите цени на черното злато спрямо година по-рано.

Източник: Reuters

 
Индекси на фондови борси
19.06.2017
Dow Jones Industrial
21 528.99 (144.71)
Nasdaq Composite
6 239.01 (87.26)
Стокови борси
19.06.2017
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)44.22
Heating oil ($US/gal.)1.4100
Natural gas ($US/mmbtu)2.9000
Unleaded gas ($US/gal.)1.4500
Gold ($US/Troy Oz.)1 246.50
Silver ($US/Troy Oz.)16.52
Platinum ($US/Troy Oz.)925.80
Hogs (cents/lb.)79.12
Live cattle (cents/lb.)1.18

       Опознай България

Остров Ибиша

През 1971 г., в Рамсар, Иран, е подписана конвенцията за защита на влажните зони от международно значение. България е осмата страна, подписала конвенцията. Остров Ибиша е включен в списъка от 2002 г., с настояща площ 372 ха. Островът е покрит с дървесна растителност, намира се на река Дунав, източно от град Лом. По-голямата част от острова е обрасла с характерните за дунавските острови заливни гори от черна елша /Alnus glutinosa/, бяла /Salix alba/ и крехка /Salix fragilis/ върба, бяла топола /Populus alba/ и черна топола /Populus nigra/. Международната значимост на остров Ибиша се определя от наличието на най-голямата у нас смесена чаплово-корморанова колония. Около 9% от територията е поставена под строга защита като резерват от 1984 г. През 1997 г. територията е обявена от BirdLife International за Орнитологично важно място.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 20.06.2017
Българска версия: 29275, Английска версия: 3015

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2017. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999