Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Петък, 19 май 2017 г., брой 4466
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

 
 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари

Валутни курсове
(19.05.2017)
  EUR   1.95583  
GBP   2.29119
USD   1.75742
CHF   1.79863
EUR/USD   1.1129*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.05   0 %  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.comWEB-портал
на българските одитори
Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Агротранс 98 АД - Банкя
Агрохим-Сливен АД - Сливен
Антола АД - Попово
Беласица АД - Петрич
Берус 97 АД - Русе
Бургас авто АД - Бургас
Българска роза АД - Карлово
Българска роза ЕООД - София
Витекс Трейд АД - Троян
Витекс Троян АД - Троян
Витекс Финанс Холдинг АД - Троян
Водно строителство АД - Ямбол
Водно строителство инвест АД - Ямбол
Галилео.БГ АД - София
Галко АД - Радомир
Емка АД - Севлиево
Завод за шлифовъчни машини АД - Асеновград
Зелен пазар АД - Силистра
Зелен Пазар Инвест АД - Силистра
Камъшит 98 АД - Силистра
КЕМП АД - Севлиево
Корабоимпекс АД - Варна
Куантум Дивелопмънтс АДСИЦ - София
Кю Сертификейшън АД - Пловдив
Магнолия клуб АД - Добрич
Мелко Интернешънъл АД - София
Микромет АД - Варна
Многопрофилна болница за активно лечение - Пазарджик АД - Пазарджик
Промишлена енергетика-ВТ АД - Велико Търново
Руен Транспорт АД - Кюстендил
София Строй АД - София
Софлега - консулт АД - София
Строителна Механизация АД - Шумен
Унитранс АД - Радомир
Финанс Директ АД - София
Хил сити АД - Търговище
Химпродукт АД - Горна Оряховица
Химснаб БГ АД - Русе
Химснаб Русе АД - Русе
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Сумата на задграничните капитали, вложени в България през януари-март 2017 г. е с над 200 млн. евро по-малка в сравнение с преди година. За първите три месеца инвестициите са отрицателни - напусналите страната пари са повече от влезлите, съобщи БНБ. Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) за първата четвърт на годината са минус 106 млн. евро. От централната банка припомнят, че това не са окончателни данни и ще има опресняване. България не може да се измъкне от лошата си слава на държава с ширеща се корупция и прекалена бюрокрация, а това напоследък е гарнирано с недостиг на работна ръка и с политическа нестабилност. В предишни години още в началните месеци в страната влизаха капиталовложения за стотици милиони евро. Сега за януари-март реинвестираната печалба е само 18.1 млн. евро, а новите инвестиции в предприятия и в придобиване на имоти са още по-невзрачна сума - едва 9.1 млн. евро. Статистиката на централната банка третира като инвестиции и заемите, които си предоставят помежду си български предприятия и техните компании майки от други страни. Когато наше дружество погаси или даде заем на фирмата майка, БНБ отчита това като отлив на капитали. По тази причина по перото "дългови инструменти" БНБ отчита отрицателен резултат - минус 133 млн. евро.

Източник: Сега

39% от проведените обществени поръчки през 2016 година са с нарушения, съобщи Агенцията за държавна финансова инспекция. Те са причинили вреди в размер на 8,4 млн. лв., от които по време на инспекциите са предотвратени и възстановени 1,09 млн. лв. При общо 665 инспекции са установени нарушения в 782 от всичките 2016 процедури за годината. Разкрити са 286 случая на възложени обществени поръчки за над 58,8 млн. лева, при които е установено най-тежкото нарушение – не са проведени съответните законови процедури или не са събрани оферти чрез публикуване на покани за избор на изпълнител на обществената поръчка при наличие на всички основания за това. На органите на прокуратурата са изпратени 101 доклада от извършени финансови инспекции и проверки.

Източник: ТрудКонцесии

Трима са кандидатите, подали оферти за концесия на летище Пловдив, стана ясно при отварянето на тръжните книжа. И трите кандидатстващи дружества са консорциуми - "Силк роуд Пловдив Еърпорт" (в което влизат "Принц фон Пройзен Кепитал Лимитид АД", "Пиктед Кепитал ЛТД" и VLJ Consulting), "Консорциум летище Пловдив" ("Тракия икономическа зона АД" и ПИМК "Холдинг Груп АД") и обединение между китайската компания "Хайнан" и "Пловдив еърпорт инвест". От министерството обясниха, че се търси финансово стабилен инвеститор с опит в управлението, експлоатацията и развитието на летища, за да се гарантира и развитието на аеропорта. Издръжката на летището струва 1.5 млн. лв. годишно, но без удължаването на пистата и без карго терминал. В края на 2016 г. правителството реши отново да открие процедурата за търсене на инвеститор за летището в Пловдив, защото при предишния търг нямаше кандидати. Тогава беше предложено бъдещият оператор да строи карго терминал, което очевидно е било неатрактивно за инвеститорите.

Източник: Сега

Дружества
Производство на горно облекло, без работно
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Печалба
за 2015 г.
(хил. лв.)
  1   БТБ България АД - Русе   6 955  
  2   Белла Дрес АД - Петрич   4 178  
  3   Каро-06 ЕООД - Жълтуша   2 871  
  4   Аполон-95 ЕООД - Горна Оряховица   2 357  
  5   Дуветика България ЕАД - Димитровград   1 316  
  6   Джи Ем Ти ООД - София   1 164  
  7   Куш Мода ООД - Бургас   1 045  
  8   Булгарконф АД - Пловдив   861  
  9   Теди Стил 2007 ЕООД - Свищов   584  
  10   Манева-Томик ООД - Плевен   578  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - София - 18.05.2017
  Обща стойност (BGN): 745 774.22  
Брой търгувани компании: 33
Premium 72 097.60
Standard 664 450.35
АДСИЦ 8 992.27
Структурирани 234.00
Най-голяма промяна в цените
Булстрад Виена иншурънс груп ЗАД АД - София 9.47 %
Еврохолд България АД - София -5.56 %
BaSE - Акции: 35 524.93

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

62 милиона евро от продажбата на два мола в България ще бъдат насочени за построяването на нов небостъргач в столицата. Полската компания с дейност в имотния сектор Glоbе Тrаdе Сеntrе (GТС) обяви, че печалбата от продадените молове в Стара Загора и Бургас ще бъде използвана за издигането на нова офис сграда клас А в София. В края на април стана ясно, че корпорацията, която е собственик на "Мол Галерия Стара Загора" и "Мол Галерия Бургас", търси нов купувач на двата търговски центира в партньорство с Европейската банка за възстановяване и развитие. Тогава излезе информация и че те ще преминат в управлението на дружеството МАS Rеаl Еstаtе чрез дъщерната й фирма РКМ Іnvеstmеnts, регистрирана в Люксембург. От полската GТС ще получат от сделката 62 милиона евро или с 3,6 милиона евро над стойността на моловете. С продажбата на "Галерия Бургас" и "Галерия Стара Загора" ние ще се фокусираме изцяло към портфолиото си в Полша и в останалите столици в Централна и Източна Европа. Най-вероятно новата офис сграда ще бъде построена на придобития от GТС в края на миналата година парцел в столицата, който се изчислява на 6,1 милиона евро.

Източник: money.bg

"Банка Пиреос България", Общинска банка и "УниКредит Булбанк" са подали заявления да станат посредници на държавното дружество "Фонд мениджър на финансови инструменти в България". То беше създадено от Министерския съвет и му бе възложена специалната задача да управлява всички финансови инструменти, предвидени за изпълнение по съфинансираните от Европейските структурни и инвестиционни фондове оперативни програми. Освен изброените банки в конкурса за избор на финансови посредници са се включили и българските микрофинансиращи институции СИС кредитУСТОИ АД и "Микрофонд" АД. Чрез посредниците Фондът на фондовете ще предоставя микрокредити със споделен риск. Финансирането в размер на 50 млн. лв. е осигурено от програмата "Развитие на човешките ресурси" и е част от Инициативата за младежка заетост. С парите ще се подпомагат създаването и развитието на стартиращи предприятия и на фирми, наемащи работници от определени уязвими социални групи. Достъп до тази схема ще имат само дружества, регистрирани извън територията на Югозападна България. Средствата ще бъдат разделени в 13 отделни позиции, всяка от които с различен бюджет - от 1 млн. до 10 млн. лева. Идеята е по този начин "Фондът мениджър на финансови инструменти в България" да сключи договори с поне десет финансови посредници.

Източник: Банкеръ

Koмпaниятa “Kceлa гpyп”, ĸoятo пpoизвeждa cтpoитeлнитe блoĸчeтa Ytоng и paзлични изoлaциoнни мaтepиaли, имa нoв coбcтвeниĸ. Дoceгa дpyжecтвoтo ce дъpжeшe oт нeмcĸия ĸoнcopциyм РАІ раrtnеrѕ аnd Gоldmаn Ѕасhѕ Саріtаl раrtnеrѕ. Имeтo на новия собственик ще бъде обявено нa 23 мaй 2017 г. B Бългapия "Kceлa" пpиcъcтвa oт 1994 г., ĸaтo имa двa зaвoдa - в Coфия и в Дoбpич. Oт дoĸyмeнти в Tъpгoвcĸия peгиcтъp cтaвa яcнo, чe e зaличeн зaлoгът нa дpyжecтвoтo "Kceлa Бългapия", ĸoйтo e бил нaпpaвeн зapaди ĸpeдит, oтпycнaт oт лoндoнcĸия ĸлoн нa “УниKpeдит”. Зaeмът e дaдeн пpeз 2008 г. нa “Kceлa интepнeшънъл” и e в paзмep нa 970 млн. eвpo. Πo нeгo ca били зaлoжeни дъщepнитe фиpми нa ĸoмпaниятa ocвeн в Бългapия и в Гepмaния, Xoлaндия и Πoлшa.

Източник: 24 часа

Столичният общински съвет не прие предложението да бъде удължен договорът с частния оператор "Карат С", който в момента обслужва автобусни линии на градския транспорт. Общината смяташе да си върне тези линии, но по-късно, въпреки че договорите за част от тях вече са изтекли. Удължение на договора бе поискано, тъй като дружеството "Столичен автотранспорт" не разполага с нови превозни средства, които да заместят по-новите возила на "Карат С". Автобусите на фирмата са 8-годишни. Така докато не бъдат закупени очакваните 120 чисто нови автобуси, които да влязат в парка на общинското дружество, въпросните линии трябваше да продължат да бъдат обслужвани от "Карат С". Поръчката за колите обаче ще бъде пусната тепърва. От общината дори се бяха споразумели с "Карат С" цената за километър да е по-ниска от тази, на която работи "Столичен автотранспорт" - 3 лв. срещу 3.06 лв. В момента частният оператор вози за 3.60 лв. за километър.

Източник: Сега

Обществената поръчка за изграждане на тол-системата е възобновена, като крайният срок за оферти е едва 24 часа след обявяването. От година търгът е пускан и спиран няколко пъти заради жалби в Комисията за защита на конкуренцията (КЗК). В последните няколко случая причината за жалбите, които бяха отхвърлени, бяха именно за кратките срокове. Еднодневният срок сега няма как да се обжалва и да бъде отложен. Това може и трябва да направи самата пътна агенция. Тол системата ще замени сегашните винетки за събиране на пътни такси. Целият проект ще трябва да бъде изпълнен за 19 месеца, а монтажът, въвеждането в експлоатация, тестовете, обучението и др. ще обхванат поне 12 от тях. Изискванията на АПИ към кандидатите са високи - те трябва да разполагат с финансов ресурс от поне 100 млн. Избраната фирма ще трябва да изгради системата за своя сметка, а чак след като тя влезе в експлоатация и започнат да се събират таксите, ще започне да получава парите си.

Източник: Капитал       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Предстоящи събития

Tour d' Europe - Stockholm 2017 - B2B срещи между шведски купувачи и европейски производители в сектора на храни и напитки


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Центърът за компютърно обучение и Сиско академията към Българската стопанска камара на БСК е единствената академия в България, която предлага на своите курсисти и клиенти нов курс - CCNA TSHOOT.
Курсът е съставен въз основа на материала, изучаван в курса CCNA Routing and Switching и е предназначен за мрежови специалисти, които са завършили курса CCNA или имат необходимите познания на това ниво и чиято ежедневна работа е свързана с локализиране на проблеми в мрежите и работа по тяхното отстраняване.

Обучението се състои от теоретична и практическа част, които включват запознаване с методите и инструментите, ползвани за откриване и отстраняване на проблеми в мрежите, съпътстващите ги команди, основни проблеми, възникващи при конфигурирането и ползването на съответната технология.Обучение по мрежи в Сиско академията:
CCNA Security - м.юни, съботно-неделен
CCNA 1 - м.юни, съботно-неделен
CCNA 1 - 05 юни, интензивен, седмичен
CCNA 3 - 03 юни 2017, съботно-неделен
CCNA 4 - 13 юни 2017, вечерен
NDG Linux Essentials; NDG Introduction to Linux I/II - В платформата можете да четете теорията, да полагате тестове, както и да правите практически задачи с помощта на вградена виртуална машина.
Обучение за MS Office: предстои
Регистрирайте се онлайн сега!
 

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Продажбите на дребно във Великобритания отбелязаха изненадващо силно отскок през април след техен солиден спад през първите три месеца на годината, което е сигнал, че британските потребители сякаш игнорират нарастващия инфлационен натиск и изглеждат по-позитивно настроени преди предсрочните парламентарни избори в страната на 8-и юни, показват данни на официалната статистика ONS. Обемът на продажбите на дребно се увеличи през април с цели 2,3% на месечна база при прогноза за доста по-скромен отскок с 1,1% след спад с 1,8% през март. Британската статистика отбеляза, че доста топлото време през април е окуражило потребителите да увеличат техните покупки на жилищно и на градинско оборудване. Здравото повишение на месечна база доведе до рязко ускоряване на продажбите на дребно на годишна база до 4% от 2% през март и далеч над очакванията за по-скромен растеж с 2,1 на сто.

Източник: Associated Press

Америка

Броят на безработните американци е достигнал най-ниското си ниво от 1998 г. насам, показва статистиката на правителството. Към средата на май хората, получаващи обезщетения за безработица, са намалели до 1.9 млн. души – рекордно ниско ниво за последните 29 години. Официалната статистика показва, че американската икономика създава работни места с най-бързите си темпове за последните шест години. В момента коефициентът на безработица е твърдо под 5%, а милиони американци вече се възстановяват уверено от една от най-тежките рецесии, засягала страната. Официалните данни показват, че въпреки лекото забавяне при темпа на създаване на нови работни места през последната година, броят на новосъздадените позиции продължава да е двойно по-висок, отколкото нарастването на при броя на младите хора, които сега се включват за първи път на пазара на труда.

Източник: Market Watch

Азия

Президентът на Китай Си Дзинпин обеща да инвестира 124 млрд. долара в строителство на пристанища, пътища и друга инфраструктура по света. Откривайки форума „Един пояс, един път”, той подчерта, че Пекин не се стреми към засилване на своето влияние, а иска всички да бъдат печеливши от проекта. Търговията е важен инструмент на икономическото развитие, каза Си Дзинпин, давайки старт на събитието, в което участват 29 държавни лидери. Китай има намерение да предостави девет милиарда долара само във вид на помощ за развиващи се страни и международни институции. При това президентът побърза да увери западните дипломати, че планът за Нов път на коприната всъщност не е опит да се прокарат китайските интереси в глобален план в ущърб на останалите.

Източник: BBC

 
Индекси на фондови борси
18.05.2017
Dow Jones Industrial
20 663.02 (56.09)
Nasdaq Composite
6 055.13 (43.89)
Стокови борси
18.05.2017
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)49.72
Heating oil ($US/gal.)1.5600
Natural gas ($US/mmbtu)3.2000
Unleaded gas ($US/gal.)1.6100
Gold ($US/Troy Oz.)1 247.80
Silver ($US/Troy Oz.)16.60
Platinum ($US/Troy Oz.)930.70
Hogs (cents/lb.)79.00
Live cattle (cents/lb.)1.20

       Опознай България

Празник на град Джебел

Джебел е град в Южна България. Намира в в Родопите, област Кърджали и е в близост до Момчилград. През древността районът е населен от тракийски племена. До 9 век, когато е включен в границите на Първото българско царство, е в пределите на Римската империя и по-късно на Византия. През 60-те години на 14 век районът е завладян от османците. След Балканските войни е присъединен към България. През 1969 г. село Джебел е обявено за град. В границите на община Джебел се намира крепостта Устра. Друга забележителност е Счупената планина. Това е висок хълм, от който сякаш е отчупено парче. Счупването е резултат на тектонско отместване, образувано от огромно свлачище, активирано от незапомнени валежи. Хълмът е изграден от силно напукани скали (перлит и риолит), а под тях има водонепрокускливи мергели и глини. В резултат на валежите и проникналата в дълбочина вода, горестоящите скали са се приплъзнали в посока на близката рекичка и по този начин е станало отцепването на планината. Отчупената планина се вижда от пътя, който води от Джебел за село Воденичарско. В тази посока е и Вятърния камък край село Воденичарско и средновековната крепост “Мал асар”. (Снимка: www.dzhebelbg.com)


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 19.05.2017
Българска версия: 29269, Английска версия: 3017

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2017. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2020
 ПВСЧПСН
1  12345
26789101112
313141516171819
420212223242526
52728293031  

Февруари 2020
 ПВСЧПСН
5     12
63456789
710111213141516
817181920212223
9242526272829 

Март 2020
 ПВСЧПСН
9      1
102345678
119101112131415
1216171819202122
1323242526272829
143031     

Април 2020
 ПВСЧПСН
14  12345
156789101112
1613141516171819
1720212223242526
1827282930   

Май 2020
 ПВСЧПСН
18    123
1945678910
2011121314151617
2118192021222324
2225262728293031

Юни 2020
 ПВСЧПСН
231234567
24891011121314
2515161718192021
2622232425262728
272930     

Юли 2020
 ПВСЧПСН
27  12345
286789101112
2913141516171819
3020212223242526
312728293031  

Август 2020
 ПВСЧПСН
31     12
323456789
3310111213141516
3417181920212223
3524252627282930
3631      


 2020   2019   2018  
 2017   2016   2015  
 2014   2013   2012  
 2011   2010   2009  
 2008   2007   2006  
 2005   2004   2003  
 2002   2001   2000  
 1999