Последен брой    Абонирайте се!    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Четвъртък, 18 май 2017 г., брой 4465
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

 
 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари

Валутни курсове
(18.05.2017)
  EUR   1.95583  
GBP   2.28098
USD   1.75931
CHF   1.79056
EUR/USD   1.1117*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.05   0 %  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.comWEB-портал
на българските одитори
Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Автоинвест АД - Бургас
Алианц България - Пенсионно осигурително дружество АД - София
Белла Стил АД - Петрич
БКС Бъдинстрой АД - Видин
БМТ Инвест АД - Габрово
БСЕ АД - Бургас
Бусофт Инженеринг АД - Бургас
Дайнърс клуб България АД - София
Ел ей рент АД - Лом
Електрон консорциум АД - София
Енемона АД - София
Енергоремонт Пловдив АД - Пловдив
М + С 97 АД - Казанлък
М+С Хидравлик АД - Казанлък
Монтажи Варна АД - Варна
Нова Деница М АД - Монтана
Овчаровски плаж АД - Балчик
Развитие АД - Калейца
Росен Инвест АД - Ямбол
Санитапласт АД - Драгоево
Селект Дистилъри АД - София
Търговска къща-Монтана АД - Монтана
Унитранс 97 АД - Радомир
Хидроенергоремонт АД - Пловдив
Холсим Кариерни Материали Пловдив АД - Пловдив
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

През първото тримесечие на 2017 година отпуснатите бързи кредити са се увеличили двуцифрено спрямо същия период на 2016 година. Двуцифрен е и темпът на свиване на необслужваните заеми в сектора, показват данните на БНБ към края на март. На годишна база нарастването на кредитирането в небанковия сектор е с 13% до близо 2.6 млрд. лв. През цялата минала година ръстът на този тип заеми е бил двуцифрен, като дори е достигал почти 15%. Така растежът на портфейла на небанковите дружества се задържа вече близо две години след периода на свиване. По-голямата част от заемите са получени от физически лица - 80% от всички, или 2.043 млрд. лв. В структурата на кредитите за домакинствата преобладаващи са потребителските – 1.849 млрд. лв., като техният годишен ръст е с 20.4%. Заемите, които са използвани за съфинансиране за покупка на имот, се свиват с двуцифрен темп за година – 29.1%, до малко над 100 млн. лв. Двуцифрен ръст има и при заемите с най-дълъг срок на изплащане - над 5 години, от 31.2% на годишна база до 957.6 млн. лв. Така наречените бързи кредити до заплата растат с едва 8.9% за година. С двуцифрен темп се свиват и необслужваните кредити - с 15% за година до 388.6 млн. лв. Основните причини за стабилното развитие на бизнеса са понижаването на безработицата и повишаването на доходите на населението. По данни на БНБ към края на март тази година броят на регистрираните в централната банка дружества е 152.

Източник: Капитал

Върховният административен съд (ВАС) отмени решението на Министерски съвет от 26 януари 2017 г., с което минималната работа заплата за 2017 г. се увеличава на 460 лв. Делото се образува по повод на жалба на четири представителни на национално равнище работодателски организации (Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска стопанска камара, Българска търговско-промишлена палата и Конфедерация на работодателите и индустриалците в България). В жалбата бяха изложени аргументи за нарушаване на законовата процедура, тъй като цитираното постановление е прието от МС без предварителното обсъждане на проекта (в предвидените нормативни срокове) с представителните работодателски организации.

Източник: ТрудКонцесии

След проведен конкурс „Фаст-Ком“ ЕООД е избран за концесионер на морския плаж „Поморие-централен“. Договорът за концесия е за 20 години, като за този срок са предвидени инвестиции в размер на 35 000 лв. Средствата са за организация на целогодишно санитарно-хигиенно поддържане на морския плаж и стратегия за развитие и популяризация, включително спортно-развлекателна и друга дейност. Цената за ползване на чадър и шезлонг е от по 3,60 лв. в платената зона на плажа. Размерът на концесионното плащане за всяка календарна година от срока на концесията е определен съгласно приетата от Министерския съвет Методика за определяне на минималния размер на концесионното плащане за морските плажове и предложения от концесионера размер на отчисленията от базата за изчисляване размера на концесионното плащане.

Дружества
Търговско посредничество с други специфични стоки или групи стоки, некласифицирани другаде
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2015 г.
(хил. лв.)
  1   Пинот Трейдинг ЕООД - Пловдив   160 813  
  2   Кинтекс ЕАД - София   86 489  
  3   Ахелой ОПМ ООД - София   52 511  
  4   Алгънс ЕООД - София   40 670  
  5   Десентиа България ЕООД - Пловдив   36 359  
  6   Йотов и Син ООД - София   22 002  
  7   Андреас Штил ЕООД - София   21 397  
  8   Пинот Груп ЕООД - София   11 922  
  9   Бестимекс ООД - София   9 618  
  10   Висман ЕООД - София   5 300  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - София - 17.05.2017
  Обща стойност (BGN): 1 607 224.79  
Брой търгувани компании: 43
Premium 416 872.20
Standard 875 885.22
АДСИЦ 313 858.87
Структурирани 608.50
Най-голяма промяна в цените
Булстрад Виена иншурънс груп ЗАД АД - София -14.42 %
Чез Електро България АД - София 12.50 %
BaSE - Акции: 5 645.43

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Доскорошният служебен министър на енергетиката Николай Павлов се връща начело на държавния газов доставчик "Булгаргаз", реши съветът на директорите на компанията майка на дружеството "Български енергиен холдинг". Така след три месеца и половина служба Стоян Янчев е сменен и постът отново е даден на Павлов. 31-годишният Янчев бе назначен в "Булгаргаз" на 31 януари. Преди това той беше съдружник в благоевградската фирма "Ай-Кепитъл". Сега Павлов отново поема ръководството на газовото дружество, пред което стоят редица изпитания като предоговарянето на условията за доставка на руски природен газ след окончателното решение на Европейската комисия по антимонополното дело, заведено срещу руския концерн за злоупотреба с господстващо положение в България и още седем държави членки на Евросъюза. Промените в "Булгаргаз" ще влизат в сила след вписване на решенията на управата на държавния енергиен холдинг в Търговския регистър към Агенцията по вписвания.

Източник: mediapool.bg

Най-големият рудник на Балканите - "Бабино", при мини "Бобов дол", е затворен окончателно, съобщиха от инспекцията по труда в Кюстендил. До 1 юни 2017 г. е крайният срок, до който останалите без работа миньори могат да се регистрират в бюрото по труда. Досега обаче са се регистрирали едва 215 от общо 650, работили в "Бабино". Съкращенията в рудника започнаха през ноември 2016 г., а миньорите предприеха серия от протести, докато на 10 април не им изплатиха напълно заплатите и ваучерите за храна. Междувременно повечето от съкратените са започнали работа - едни са пренасочени към други рудници в мини "Бобов дол", а други работят на метрото в София. В рудник "Бабино" са останали 30-40 души по поддръжката на съоръженията и по контрола на вентилацията. В рудник "Бабино" са добивали до 800 тона висококачествени и висококалорични въглища на денонощие, които се транспортират до ТЕЦ "Бобов дол". Според минни експерти, заради дълбочината на залежите добивът на въглища в този рудник е скъп, което налагало крайната мярка за спирането му.

Източник: Дума

С протокол на едноличния собственик на капитала на Национален дворец на културата - Конгресен център София ЕАД бяха направени промени в състава на Съвета на директорите, съощиха от МС. Като членове на Съвета на директорите на НДК са освободени Марио Анастасов и Светлодара Енчева. На тяхно място са назначени Борислав Велков и Лазарина Стоичкова. Досегашният изпълнителен директор Мирослав Боршош запазва мястото си в Съвета на директорите.

Източник: Сега

МВР е обявило обществена поръчка за доставка на средства за индивидуална балистична защита - противокуршумни каски и бронежилетки на обща стойност 7,4 млн. лв. без ДДС. Обществената поръчка е за сключване на рамково споразумение за срок от 36 месеца. Изборът на победител в трите обособени позиции ще се базира на най-ниска предложена цена. Според документацията МВР планира да закупи до 2000 противокуршумни каски с балистичен визьор, 500 противокуршумни жилетки с тактическо елече и още 4000 противокуршумни жилетки. Специалната каска с визьор тежи близо 3,5 кг, единичната цена е над 1300 лв. без ДДС. Една от противокуршумните жилетки с тактическо елече струва малко над 1500 лв. без ДДС. Теглото на всяка от тях ще е около 6 кг. МВР ще плати 4 млн. лв. без ДДС ще плати МВР за 4000 противокуршумни жилетки. Тежестта на жилетката ще е малко над 4 кг.

Източник: Дума

Продажбата на бизнеса на CEZ в България, навлезе във втора фаза: избор на кандидати, с които да продължат преговорите. Четирима са поканени да дадат окончателни оферти и банкови гаранции за ценовите си предложения. Половината от тях са изцяло местни и трудно ще намерят финансиране от порядъка на 300 млн. евро. Така те вероятно ще отпаднат, а на полуфинала почти сигурно ще играят само два. Единият е консорциумът на братя Бобокови с турската STFA Yatirim, а другият - чешката Energo-pro, която обаче би станала почти монополист на електропазара в България, ако спечели наддаването. От получените до края на април осем оферти най-високата - на израелеца Якоб Енгел, е изпаднала заради липса на доказано финансиране. Окончателните си оферти и банкови гаранции трябва да предоставят групата на Христо Ковачки и почти неизвестната местна фотоволтаична компания "Инерком груп", които в първоначалните си предложения са посочили число, близко до 300 млн. евро.

Източник: Капитал       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Предстоящи събития

Tour d' Europe - Stockholm 2017 - B2B срещи между шведски купувачи и европейски производители в сектора на храни и напитки


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Центърът за компютърно обучение и Сиско академията към Българската стопанска камара на БСК е единствената академия в България, която предлага на своите курсисти и клиенти нов курс - CCNA TSHOOT.
Курсът е съставен въз основа на материала, изучаван в курса CCNA Routing and Switching и е предназначен за мрежови специалисти, които са завършили курса CCNA или имат необходимите познания на това ниво и чиято ежедневна работа е свързана с локализиране на проблеми в мрежите и работа по тяхното отстраняване.

Обучението се състои от теоретична и практическа част, които включват запознаване с методите и инструментите, ползвани за откриване и отстраняване на проблеми в мрежите, съпътстващите ги команди, основни проблеми, възникващи при конфигурирането и ползването на съответната технология.Обучение по мрежи в Сиско академията:
CCNA Security - м.юни, съботно-неделен
CCNA 1 - м.юни, съботно-неделен
CCNA 1 - 05 юни, интензивен, седмичен
CCNA 3 - 03 юни 2017, съботно-неделен
CCNA 4 - 13 юни 2017, вечерен
NDG Linux Essentials; NDG Introduction to Linux I/II - В платформата можете да четете теорията, да полагате тестове, както и да правите практически задачи с помощта на вградена виртуална машина.
Обучение за MS Office: предстои
Регистрирайте се онлайн сега!
 

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Нови правила за държавна помощ одобри Европейската комисия (ЕК). Промените засягат публичната подкрепа за пристанища, летища, култура и най-отдалечените региони, която се освобождава от предварителен контрол на Комисията. Целта е да се улеснят публичните инвестиции, като в същото време се запази конкуренцията, се казва в съобщението на ЕК. Там се припомня, че общият регламент за групово освобождаване от 2014 г. предостави възможност на държавите членки да прилагат широк спектър от мерки за държавна помощ без предварително одобрение, тъй като е малко вероятно те да нарушат конкуренцията. В резултат на това около 95% от мерките за държавна помощ, прилагани от държавите членки (с общ годишен разход в размер на около 28 млрд. евро), се ползват от освобождаване. Например в областта на научните изследвания, развойната дейност и иновациите броят на уведомленията е намалял наполовина от 2014 г. насам. След две обществени консултации Комисията сега включи в този регламент пристанищата и летищата.

Източник: FT

Америка

Американски и европейски експерти обсъждат как забраната на лаптопи и таблети по време на полет, въведена вече в САЩ, да се разпространи и върху самолети, които летят от Стария континент за Америка. Мярката може да създаде логистичен хаос в най-натоварения въздушен бизнес коридор - Европа Севера Америка, през които летят около 65 милиона души годишно. Тя ще усложни и живота на хиляди бизнесмени, които по време на около 400-те всекидневни полета работят във въздуха. Щатите забраниха лаптопите във вътрешните линии след като получиха информация, че джихадистите от "Даеш" правят опити да вградят бомби в електронни устройства, които могат да бъдат взривени във въздуха. Точно тази секретна информация сподели Тръмп с Лавров миналата седмица и предизвика огромния скандал, разтърсил Белия дом, заради риска да бъде засечен източника. От Европейския съюз искат повече конкретни данни за степента на заплаха преди да бъде въведена подобна забрана, сочи агенцията.

Източник: Reuters

Азия

Монетарното затягане в Китай предполага, че най-добрите дни от настоящия цикъл на пазара на имоти вече са свършили за местните предприемачи. Големите международни инвестиционни групи – например Blackstone, предпочитат да продават, а не да купуват, като вярват, че цените и фундаментите на пазара вече започват сериозно да се разминават. Това може би обяснява интереса на някои континентални китайски строителни компании към индийския пазар. Най-малко пет от тях – сред които Dalian Wanda и Country Garden, са на различни етапи на ангажираност с амбициозни проекти в страната. Пазарът на недвижими имоти е най-новият сектор от икономиката на Индия, който получава засилено внимание от страна на източния й съсед. В страната вече навсякъде се продават произведени в Китай стоки. Китайските технологични компании увеличават инвестициите си в индийската електронна търговия и стартиращите компании от финтех индустрията.

Източник: FT

 
Индекси на фондови борси
17.05.2017
Dow Jones Industrial
20 606.93 (-372.82)
Nasdaq Composite
6 011.24 (-158.63)
Стокови борси
17.05.2017
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)48.94
Heating oil ($US/gal.)1.5300
Natural gas ($US/mmbtu)3.2000
Unleaded gas ($US/gal.)1.6000
Gold ($US/Troy Oz.)1 261.20
Silver ($US/Troy Oz.)16.85
Platinum ($US/Troy Oz.)943.90
Hogs (cents/lb.)79.00
Live cattle (cents/lb.)1.19

       Опознай България

Борис Христов (1914-1993)

На 18 май 1914 година в Пловдив се ражда Борис Христов – великият бас на двадесетото столетие. През 1933 г. Борис Христов се записва в Юридическия факултет в София и го завършва успешно. През 1942 г. му е отпусната царската стипендия и той решава да специализира в Италия оперно пеене. Там учи при маестро Рикардо Страчари. Оперният дебют на Борис Христов е на 12 март 1946 г. Той пее Колин в операта “Бохеми” от Пучини в Общинския театър на Реджо Калабрия. Постепенно започва да придобива известност и ангажиментите му се увеличават. Следва участие в “Борис Годунов” в Римската опера, Деветата симфония на Бетовен в Палермо, “Аида” от Верди и “Манон” от Масне в Каляри, “Месия” от Хендел в римския Театро Арджентина. През следващите години Борис Христов е един от най-обичаните и аплодираните певци на оперните сцени в Европа, Южна и Северна Америка. Репертоарът на Борис Христов излиза далеч от рамките на операта. Той е записал и безброй руски песни – както народни, така и от Римски-Корсаков, Чайковски, Бородин. Освен операта и песните има и трето направление в записите на Борис Христов – църковно-славянската музика. Тук се отнасят главно уникалните записи на поредица български и руски църковно-славянски песнопения направени през октомври 1976 г. и “Liturgia domestica” от Александър Гречанинов записана през ноември 1979 г. И двата записа са направени в “Александър Невски” и още веднъж разкриват музикалната универсалност и уникалност на Борис Христов. Последният му концерт е на 2 юни 1986 г. в Българската академия в Рим, където изпява “Многая лета” от Бортнянски заедно с хоровата капела “Светослав Обретенов”. Умира през 1993 година в Рим.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 18.05.2017
Българска версия: 29268, Английска версия: 3017

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2017. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2017
 ПВСЧПСН
52      1
12345678
29101112131415
316171819202122
423242526272829
53031     

Февруари 2017
 ПВСЧПСН
5  12345
66789101112
713141516171819
820212223242526
92728     

Март 2017
 ПВСЧПСН
9  12345
106789101112
1113141516171819
1220212223242526
132728293031  

Април 2017
 ПВСЧПСН
13     12
143456789
1510111213141516
1617181920212223
1724252627282930

Май 2017
 ПВСЧПСН
181234567
19891011121314
2015161718192021
2122232425262728
22293031    

Юни 2017
 ПВСЧПСН
22   1234
23567891011
2412131415161718
2519202122232425
262627282930  

Юли 2017
 ПВСЧПСН
26     12
273456789
2810111213141516
2917181920212223
3024252627282930
3131      

Август 2017
 ПВСЧПСН
31 123456
3278910111213
3314151617181920
3421222324252627
3528293031   

Септември 2017
 ПВСЧПСН
35    123
3645678910
3711121314151617
3818192021222324
39252627282930 

Октомври 2017
 ПВСЧПСН
39      1
402345678
419101112131415
4216171819202122
4323242526272829
443031     

Ноември 2017
 ПВСЧПСН
44  12345
456789101112
4613141516171819
4720212223242526
4827282930   

Декември 2017
 ПВСЧПСН
48    123
4945678910
5011121314151617
5118192021222324
5225262728293031


 2017   2016   2015  
 2014   2013   2012  
 2011   2010   2009  
 2008   2007   2006  
 2005   2004   2003  
 2002   2001   2000  
 1999