Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Вторник, 02 май 2017 г., брой 4454
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

 
 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари

Валутни курсове
(02.05.2017)
  EUR   1.95583  
GBP   2.31533
USD   1.78941
CHF   1.80577
EUR/USD   1.0930*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.05   0 %  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.comWEB-портал
на българските одитори
Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Балкан АД - Ловеч
Бертуци комерс АД - София
Българска информационно-консултантска къща АД - София
Еф Би Ти АД - София
Ика Партнърс АД - Габрово
Търговия на едро-Плевен АД - Плевен
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

През март 2017 г. банките вдигнаха лихвите по влоговете на бизнеса. По новите левови депозити на фирмите лихвите се покачват близо три пъти и през март са 0,47%, при 0,18% за февруари, обявиха от БНБ. Лихвите по влоговете в евро нарастват от 0,21% на 0,46%. При депозитите за граждани лихвите продължават да падат и вече са 0,45% по левовите и 0,34% по тези в евро. При кредитите лихвите не се движат в една посока. При левовите заеми за граждани годишният процент на разходите, който включва лихвите и всички такси, пада до 9,84% за потребителските и 4,62% за жилищните. А при заемите в евро ГПР се покачва до 5,96% за потребителските и 4,82% за жилищните. При заемите за бизнеса лихвите падат. Изключение има при кредитите над 1 млн. евро, договорени в левове, лихвите по които се покачват от 3,07% на 3,58%.

Източник: Стандарт

България се бави с усвояването на европарите, като по всяка втора европрограма реално платените суми са под 5 на сто. Част от програмите все още са с нулево разплащане, макар да са особено важни за страната. Към края на април 2017 г. без усвояване са фондовете "Вътрешна сигурност" и "Убежище и миграция", според Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС (ИСУН). Средствата по двата фонда са важни предвид миграционните потоци и нуждата от свеж ресурс за справяне с проблемите в тази област. По фонда за вътрешна сигурност вече са договорени 59.06% от бюджета й от 187.2 млн. лв. Макар да няма платени средства, договорени пари има и по фонд "Убежище и миграция" - 13.05 на сто от общо 41.1 млн. лева. Под 5% е и усвояването по "Околна среда", "Наука и образование", както и по програмата "Добро управление", насочена към администрацията, е-управлението и подобряването на работата на съдебната система. И докато за едни програми изплащането на средства не върви с бързи темпове, то по други е отчетено почти 100% изпълнение. По програмата "Инициатива за малки и средни предприятия", която е с бюджет от 199.4 млн.лв., договорените средства са 100%, а платените гонят 95 на сто.

Източник: СегаДружества
Печатане на други издания и печатни продукти
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2015 г.
(хил. лв.)
  1   Демакс АД - София   53 479  
  2   Флекспринт ЕООД - Цалапица   26 383  
  3   Печатница на Българска народна банка АД - София   22 689  
  4   Мултипринт ООД - Костинброд   21 172  
  5   Дедракс АД - София   20 534  
  6   Демакс Холограми АД - София   15 063  
  7   Булвест Принт АД - София   14 330  
  8   Демакс Ди Пи Ай АД - София   13 095  
  9   Ропринт ЕАД - София   11 859  
  10   Пулсио ООД - Божурище   11 478  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - София - 28.04.2017
  Обща стойност (BGN): 675 105.68  
Брой търгувани компании: 52
Premium 435 605.34
Standard 175 944.23
АДСИЦ 59 703.71
Структурирани 3 852.41
Най-голяма промяна в цените
Прайм Пропърти БГ АДСИЦ - София -22.22 %
Лавена АД - Шумен 15.00 %
BaSE - Акции: 14 281.95
BaSE - АДСИЦ: 797.80

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Българският производител на бронежилетки „МАРС АРМОР" открива нови мощности, което ще доведе до разкриването на 35 работни места в Костинброд. Разширението и новата сграда дават възможност капацитетът на производство да бъде вдигнат на 120 000 бронежилетки, 250 000 плочи и 100 000 каски на година. Откриваме и технологична линия за производство на бойни каски и противокуршумни щитове, както и допълнителна технологична линия за производство на балистични плочи“, заяви доц. Пламен Ташков, основател и управляващ съдружник на „МАРС АРМОР". Стойността на инвестицията е 25 млн. лв., като над 5 млн. лв. са средства усвоени по европейски програми. Компанията, която е и една от световните водещи производители на бронежилетки, отбеляза 15-ата годишнина от основаването си.

Източник: economy.bg

"Хидрострой", "Главболгарстрой" и "Строително-предприемачески холдинг" са сред кандидатите, които участват в търга за довършване на пречиствателната станция (ПСОВ) във Видин. Очакваната стойност на поръчката е малко над 18 млн. лв. без ДДС. Повечето кандидати участват самостоятелно, а не в обединения. "Хидрострой" е сред най-печелившите в последните поръчки за водно строителство. Те взеха два търга миналата година - за пречиствателните станции на Добрич и Златни пясъци. Обжалване в Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) бавеше окончателното възлагане на поръчките, но през март стана ясно, че станцията в Златни пясъци ще се строи от фирмата срещу 28 млн. лв. "Главболгарстрой" са строили съоръжения в Хисаря и Аркутино. Te стигнаха и до финалната права в търга за станцията в Златни пясъци, но загубиха от "Хидрстрой""Строително-предприемачески холдинг" е собственост на Георги Георгиев и също има опит в строителството на пречиствателни станции. Дружеството е изпълнило поръчка за инженеринг (проектиране и строителство) на ПСОВ в Пещера за 9.3 млн. лв. и за изграждане на пречиствателно съоръжение в Силистра за 23.8 млн. лв. В края на 2013 г. печели поръчка за станцията в Шумен за 24 млн. лв. Последният индивидуален участник е "ИСА 2000" на Стоян Инджов, като фирмата се занимава по-скоро с пътни и улични ремонти и енергийна ефективност в последните години. Сред шестимата участници има две обединения - "Обединение ГВВ Видин" и "Обединение "Гео Видин 2017", като от общината не можеха да съобщят кои са участниците в консорциумите, тъй като документите са заключени и достъп до тях имат само от оценителната комисия.

Източник: Капитал

Нетната печалба на "Чайкафарма Висококачествените лекарства" нараства с 12% на годишна база през първото тримесечие на годината, въпреки че приходите от продажби намаляват, показва отчетът на дружеството за първите три месеца от годината. Нетната печалба се увеличава с 12% до 2,9 млн. лв. в сравнение с първите три месеца на 2016 г.. В същото време приходите от продажби се понижават с 8,5% до 7,7 млн. лв. Печалбата преди лихви, данъци и амортизации (EBITDA) нараства с 4,35% до 3,9 млн. лв. към края на март. Нетекущите активи се увеличават с 0,89% до 35,9 млн. лв., а размерът на текущите активи нараства с 2,6% до близо 57 млн. лв. Собственият капитал се увеличава с 3,91% до 75,9 млн. лв. Нетекущите пасиви се понижават с 4,23% до 2,3 млн. лв., а текущите пасиви намаляват с 6,28% до 14,8 млн. лв. Върху дейността на дружеството биха могли да окажат влияние евентуална нормативна промяна в изискванията към производството на фармацевтични продукти.

Източник: investor.bg

Ново поскъпване на електроенергията може да се очаква от 1 юли 2017 г., когато започва новият едногодишен ценови период. И трите електроснабдителни дружества ЧЕЗ, ЕВН и "Енерго-про" са поискали увеличаване на цените за битови потребители с между 2.2 и 8.7%. Предложенията ще бъдат разгледани от Комисията по енергийно и водно регулиране (КЕВР), която ще вземе окончателното решение. Ревизия на тарифите се прави регулярно в средата на годината. Това е второ увеличение от началото на април, когато цените на тока бяха увеличени с около 2% заради поскъпването на природния газ.Най-голямо поскъпване на електроенергията може да се очаква в Западна България, където ЧЕЗ предлага цената за бита да нарасне със средно 8.7%. Както ЧЕЗ, така и ЕВН предлагат доста голямо намаление на цените за небитови потребители, съответно от 16 и 15%. Заради масовото преминаване на малките стопански клиенти към свободния пазар, продажбите на регулирания пазар за тях се очаква да продължат да намаляват. Доста по-малък ръст на цените предвиждат дружествата в Югоизточна и Североизточна България. ЕВН и "Енерго-про" предлагат средно поскъпване съответно с 2.7 и 2.2%, като то идва основно от нощните тарифи. Варненското дружество е единственото, което иска по-високи цени и за стопанските потребители.

Източник: Капитал

Fіbаnk e aнгaжиpaлa Сіtіgrоuр Glоbаl Маrkеtѕ Lіmіtеd зa финaнcoв cъвeтниĸ, cъoбщиxa oт тpeзopa. Бaнĸaтa paзглeждa cтpaтeгичecĸи възмoжнocти, ĸoитo мoгaт дa вĸлючвaт cтpaтeгичecĸи пapтньopcтвa и/ или ĸoнcoлидaции, пpивличaнe нa нoви ĸлючoви инвecтитopи и eмитиpaнe нa нoв ĸaпитaл зa финaнcиpaнe нa бъдeщния pacтeж нa бaнĸaтa. Tpeзopът пoлyчи тpи пpecтижни oтличия oт “Πpoдyĸт нa гoдинaтa”, пъpвитe нaгpaди зa инoвaции в пoтpeбитeлcĸия ceĸтop. Tя cпeчeли пpизoвe зa бaнĸoви ĸapти зa дeцa и тийнeйджъpи, зa oнлaйн пoтpeбитeлcĸи ĸpeдит и зa дигитaлнa ĸapтa. Бaнĸaтa бe избpaнa зa пoбeдитeл в тeзи ĸaтeгopии oт пoтpeбитeлитe чpeз нaциoнaлнo пpeдcтaвитeлнo пpoyчвaнe, пpoвeдeнo oт Nіеlѕеn Вulgаrіа.

Източник: 24 часа

Бългapcĸият жeлeзoпътeн пpeвoзвaч БДЖ e нaтoвapeн c дългoвe в paзмep oт 240 млн. eвpo, ĸoeтo възпиpa инвecтициитe и peнoвaциятa. Cлeд дeceтилeтия нeycпex дa ce пpивлeĸaт cpeдcтвa, пoмoщ мoжe дa бъдe oчaĸвaнa oт Kитaй, ĸoйтo жeлae дa инвecтиpa в инфpacтpyĸтypни пpoeĸти в Изтoчнa Eвpoпa. Πo дaнни нa бългapcĸoтo миниcтepcтвo нa тpaнcпopтa „Kитaйcĸaтa ĸopпopaция зa жeлeзoпътeн пoдвижeн cъcтaв“ cмятa дa изплaти 130 млн. eвpo oт дългa нa БДЖ и дa инвecтиpa 170 млн. в нoви влaĸoвe. Дoпълнитeлнo ĸopпopaциятa пpeдлaгa дa инвecтиpa 300 млн. eвpo в нoв зaвoд зa cглoбявaнe нa влaĸoвe. Πpaвитeлcтвoтo изyчaвa пpeдлoжeниятa.

Източник: 24 часа

Регулирана информация

На 28.04.2017 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен финансов отчет към 31.03.2017 г. на "Д Франчайз Ко - България" АД - Казичене

На 28.04.2017 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен финансов отчет към 31.03.2017 г. на "Еко Билд Проджект" OOД - Пловдив

На 28.04.2017 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен финансов отчет към 31.03.2017 г. на "Грийн Форест Проджект" АД - Пловдив

На 28.04.2017 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 31.03.2017 г. на "Делтън" OOД - Пловдив

На 1.05.2017 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 31.03.2017 на "Пе Еко Енерджи" ЕOOД - Благоевград

На 28.04.2017 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 31.03.2017 г. на "Хляб и хлебни изделия" ЕOOД - Бургас

На 28.04.2017 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 31.03.2017 г. на СБАГАЛ-Проф. Д-р Димитър Стаматов ЕООД – Варна

На 28.04.2017 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 31.03.2017 г. на Благоевградска Бистрица ООД - София

На 28.04.2017 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 31.03.2017 г. на ВИК-Златни пясъци ООД - Варна

На 28.04.2017 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен финансов отчет за първо тримесечие на 2017 год. на КММ АД - Шумен /4KP/

На 28.04.2017 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 31.03.2017 г. на Брестиом АД - София

На 28.04.2017 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 31.03.2017 г. на Нета ООД - София

На 28.04.2017 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 31.03.2017 г. на Юнион Хидро ООД - София

На 28.04.2017 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 31.03.2017 г. на Клепало ЕООД - София

На 28.04.2017 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет за периода 1.01 - 31.03.2017 г. на Оранжерии Гимел АД - София

На 28.04.2017 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 31.03.2017 г. на ЕСП Златни пясъци ООД - Варна

На 28.04.2017 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи консолидиран годишен финансов отчет за 2016 год. с приложения на Випом АД-Видин /4VI/

На 28.04.2017 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен финансов отчет към 31.03.2017 г. на Диагностико-консултативен център 1 Света Клементина-Варна ЕООД - Варна

На 28.04.2017 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен финансов отчет към 31.03.2017 г. на "Диагностично-консултативен център V Варна - Света Екатерина" ЕООД - Варна

На 27.04.2017 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 31.03.2017 г. на ФЕЙ енд КО ООД - София

На 27.04.2017 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 31.03.2017 г. на Еколуминус ЕООД - София

На 27.04.2017 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 31.03.2017 г. на Делектра ЕООД - София

На 27.04.2017 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 31.03.2017 г. на Атолово-Солар ЕООД - София

На 27.04.2017 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 31.03.2017 г. на ЕРП Златни пясъци АД - Варна

На 27.04.2017 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен финансов отчет към 31.03.2017 г. на Еко инвест 1 ООД - София

На 27.04.2017 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен финансов отчет към 31.03.2017 г. на "Ем Ес Транс" OOД - София

На 27.04.2017 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен финансов отчет към 31.03.2017 г. на "Еко Мед 5" OOД - София

На 27.04.2017 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен финансов отчет към 31.03.2017 г. на "РИЦ 1" OOД - София

На 27.04.2017 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет за първо тримесечие на 2017 г. на Оранжерии Гимел 2 ЕООД - София       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Предстоящи събития

Изискванията на регламентите REACH и CLP за МСП

Конференция "Европейски технологии и практики в озеленяването на урбанизирани територии“

Tour d' Europe - Stockholm 2017 - B2B срещи между шведски купувачи и европейски производители в сектора на храни и напитки


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Центърът за компютърно обучение и Сиско академията към Българската стопанска камара на БСК е единствената академия в България, която предлага на своите курсисти и клиенти нов курс - CCNA TSHOOT.
Курсът е съставен въз основа на материала, изучаван в курса CCNA Routing and Switching и е предназначен за мрежови специалисти, които са завършили курса CCNA или имат необходимите познания на това ниво и чиято ежедневна работа е свързана с локализиране на проблеми в мрежите и работа по тяхното отстраняване.

Обучението се състои от теоретична и практическа част, които включват запознаване с методите и инструментите, ползвани за откриване и отстраняване на проблеми в мрежите, съпътстващите ги команди, основни проблеми, възникващи при конфигурирането и ползването на съответната технология.Обучение по мрежи в Сиско академията:
CCNA 1 - 11 февруари, съботно-неделен
CCNA 3 - 11 февруари 2017, съботно-неделен
CCNA 2 - 06 февруари 2017, вечерен
CCNA TSHOOT - м. февруари 2017, съботно-неделен
NDG Linux Essentials; NDG Introduction to Linux I/II - В платформата можете да четете теорията, да полагате тестове, както и да правите практически задачи с помощта на вградена виртуална машина.
Обучение за MS Office: предстои
Регистрирайте се онлайн сега!
 

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Европейският съвет и Европейският парламент са постигнали неформално съгласие относно нова регулация за сигурността на газовите доставки, която трябва да предотврати евентуални газови кризи. Според предложението се въвежда механизм за солидарност, който ще бъде активиран, когато държава членка посочи нуждата от трансгранична намеса за справянето със сериозна криза. Това може да се случи, само ако има риск за сигурността или здравето на т.нар. „потребители, защитени от солидарността“, в т.ч. домакинства, местни отоплителни инсталации или важни социални услуги. Осигуряването на газ за поискалата го държава членка ще стане приоритет за държавите членки, предоставящи помощта, които ще бъдат избирани от същата „рискова група“. Помощ от държава членка извън тази група може да бъде поискана само като последна опция. Искащата помощ държава ще трябва да компенсира държавата, осигурила доставката.

Америка

Икономиката на САЩ изглежда, че е достигнала момента на охлаждане. През първото тримесечие на 2017 г. реалният ръст на брутния вътрешен продукт (БВП) спрямо предходното тримесечие е паднал до 0.7%. И това, при положение, че през четвъртото тримесечие той достигна 2.1%, а през третото – 3.5%. Статистиката показва, че толкова ниска стойност на растежа не е отчитана от първото тримесечие на 2014 г., когато икономиката дори се сви. Разбит по компоненти, растежът показва още по-обезпокоителни тенденции. Приносът на инвестициите, износа, продажбата на жилища се увеличава. Всичко това обаче се компенсира от голямото забавяне при потребителските разходи, които са на нивото от 2009 г. – най-тежката кризисна година. Ръстът на инвестициите пък се движи основно от добивния сектор. Благодарение на по-високите цени на петрола и свития добив от страна на държавите в ОПЕК и някои от големите производители извън картела, американските рафинерии започнаха да добиват повече.

Източник: Market Watch

Азия

Китай планира да достигне до 35 млн. продажби на автомобилния пазар годишно. Целта трябва да бъде постигната до 2025 г., като 1/5 от от тази бройка трябва да се реализира от превозни средства с алтернативни системи на задвижване. Според плана за бъдещето на автомобилния пазар в страната, публикуван от китайското Министерство на индустрията, продажбите на автомобили с алтернативни задвижващи агрегати трябва да достигнат до 7 млн. единици през 2025 г. Това е сериозен ръст, тъй като досега се предвиждаше резултатът през 2020 г. да бъде в рамките на 2 млн. През изминалата година дялът на автомобилите със зелена енергия е бил по-малко от 2% спрямо останалия пазар на Китай, където са продадени около 28 млн. автомобили. Заради ниския интерес към алтернативните задвижващи системи правителството е въвело редица промени с цел насърчаване на гражданите да купуват по-екологични автомобили.

Източник: Reuters

 
Индекси на фондови борси
01.05.2017
Dow Jones Industrial
20 913.46 (-27.05)
Nasdaq Composite
6 091.60 (44.00)
Стокови борси
01.05.2017
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)48.75
Heating oil ($US/gal.)1.4900
Natural gas ($US/mmbtu)3.2200
Unleaded gas ($US/gal.)1.5200
Gold ($US/Troy Oz.)1 257.50
Silver ($US/Troy Oz.)16.92
Platinum ($US/Troy Oz.)935.10
Hogs (cents/lb.)73.22
Live cattle (cents/lb.)1.24

       Опознай България

Празник на град Копривщица

Копривщица е едно от най-очарователните градчета в България, успяло да запази в себе си традиционната българска възрожденска атмосфера. Архитектурно-исторически резерват Копривщица е единственият град-музей в България.Сгушена в планинските хребети на около 111 км източно от София, Копривщица е съхранила къщи и паметници, повечето от които са автентични и напълно реставрирани. В града е изложена и уникална колекция от ценни етнографски експонати, старинни оръжия, произведения на изкуството от епохата на националното Възраждане, фини резби, ръчно-тъкани платове и бродерии, народни костюми и традиционни български накити. Именно Копривщица става люлка на Априлското въстание през1876 г. От тук тръгва кървавото писмо на революционерa Тодор Каблешков и гръмва първата пушка срещу поробителя на 1 май (20 април 1876 г. ст.ст.). На 2 май градът чества своя официален празник и ежегодно се прави възстановка на събитията от 1876 г. (Снимка:http:www.koprivshtitza.com)


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 02.05.2017
Българска версия: 29270, Английска версия: 3015

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2017. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2020
 ПВСЧПСН
1  12345
26789101112
313141516171819
420212223242526
52728293031  

Февруари 2020
 ПВСЧПСН
5     12
63456789
710111213141516
817181920212223
9242526272829 

Март 2020
 ПВСЧПСН
9      1
102345678
119101112131415
1216171819202122
1323242526272829
143031     

Април 2020
 ПВСЧПСН
14  12345
156789101112
1613141516171819
1720212223242526
1827282930   

Май 2020
 ПВСЧПСН
18    123
1945678910
2011121314151617
2118192021222324
2225262728293031

Юни 2020
 ПВСЧПСН
231234567
24891011121314
2515161718192021
2622232425262728
272930     

Юли 2020
 ПВСЧПСН
27  12345
286789101112
2913141516171819
3020212223242526
312728293031  

Август 2020
 ПВСЧПСН
31     12
323456789
3310111213141516
3417181920212223
3524252627282930
3631      


 2020   2019   2018  
 2017   2016   2015  
 2014   2013   2012  
 2011   2010   2009  
 2008   2007   2006  
 2005   2004   2003  
 2002   2001   2000  
 1999