Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Сряда, 22 март 2017 г., брой 4428
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

 
 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари

Валутни курсове
(22.03.2017)
  EUR   1.95583  
GBP   2.25448
USD   1.81062
CHF   1.81938
EUR/USD   1.0802*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.03   0 %  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.comWEB-портал
на българските одитори
Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Биокемикъл Бг АД - София
Българска енергийна борса АД - София
Консорциум Девня АД - Девня
Лотос 06 АД - София
Невон АД - София
Родопи АД - Белово
Сатби груп АД - София
Ти Рейл България ЕООД - София
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Преките инвестиции в България за януари 2017 г. възлизат на 54 млн.евро, съобщи БНБ. Те са се увеличили с 25.9 милиона (92.1%) на годишна база. Дяловият капитал е с нетна положителна стойност от 0.1 млн. евро за първия месец на година, при отрицателен размер от 38 млн.евро за януари 2016-а. Нетните постъпления от инвестиции от чуждестранни лица в недвижими имоти са 0.5 млн.евро, при 2.1 млн.евро година по-рано. По страни, най-голям дял в инвестициите в недвижими имоти имат Русия, Австрия, Турция и Дания. За януари 2017 г. подстатия Дългови инструменти е в размер на 54 млн.евро, при отрицателна стойност от 18.3 милиона за същия месец на 2016 година. Най-големите нетни преки инвестиции в страната са от Холандия (26.6 млн. евро, 49.2% от общия размер), Малта (15.4 млн. евро,28.6%) и Германия (11.9 млн. евро, 22.1%). Преките инвестиции в чужбина за януари 2017 г. нарастват с 2.4 млн. евро, при увеличение с 1.4 млн. евро за януари 2016 г. През февруари БНБ обяви, че преките инвестиции в страната за периода януари-декември 2016 г. възлизат на 682.8 млн. евро. Спрямо същия период на 2015 г. се наблюдава понижение от 59.7% или 1009.6 млн.евро.

Източник: Банкеръ

Износът на България през 2016 г. нараства с 2,6% на годишна база до 23,6 млрд. евро, съобщи Българска народна банка (БНБ). Основен принос за повишението имат групите други инвестиционни стоки – с 33,4%, и суровини за производство на храни – с 14,2%. Намалява износът на групата цветни метали с 22% и петролни продукти с 10,6%. По стокови групи най-голям ръст на износа през миналата година се наблюдава при групите различни видове продукти на химическата промишленост със 191,8%, при житни растения – с 13,8%, както и при маслодайни семена и плодове, разни видове семена – с 21,1%. Износът за Европейския съюз се увеличава на годишна база със 7,2%, като делът му в общия износ се повишава от 64,6% за януари - декември 2015 г. до 67,6% за същия период на 2016 г. Най-много нараства на годишна база износът за Германия – с 320,1 млн. евро (11,1%), за Румъния – със 181,6 млн. евро (9,6%), за Гърция – със 139,6 млн. евро (9,2%) и за Испания – със 132 млн. евро (24,9%). Износът за държавите извън Европейския съюз се понижава на годишна база с 5,9%, като делът му в общия износ намалява от 35,4% за януари - декември 2015 г. до 32,4% през 2016 г.

Източник: investor.bgДружества
Строителство на електрически инсталации
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Дълготрайни
активи
за 2015 г.
(хил. лв.)
  1   Соларпро Холдинг АД - София   33 899  
  2   Мега Ел ЕООД - Казичене   16 094  
  3   Тошел 92 ЕООД - София   11 991  
  4   Ита Инженеринг ООД - София   8 300  
  5   Електролукс Табаков и Синове ООД - Пловдив   5 032  
  6   Енерджи Ка ЕООД - Пловдив   4 853  
  7   Булелектрикс ООД - Бургас   3 513  
  8   Импулс Ко ООД - София   3 017  
  9   Ел Контрол ЕООД - Стара Загора   2 192  
  10   Екип ЕООД - Варна   2 044  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - София - 21.03.2017
  Обща стойност (BGN): 1 014 384.98  
Брой търгувани компании: 42
Premium 334 929.94
Standard 562 566.87
АДСИЦ 106 577.08
Структурирани 10 311.10
Най-голяма промяна в цените
Прайм Пропърти БГ АДСИЦ - София 25.00 %
Северкооп Гъмза Холдинг АД - София -7.23 %
BaSE - Акции: 2 183.65
BaSE - АДСИЦ: 5 000.00

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Печалбата на АЕЦ "Козлодуй" е спаднала с 98% до 2.4 млн. лв. през 2016 г. Това се дължи на намалението на приходите от продажба на енергия, които са спаднали с 16 млн. лв. до 816.6 млн. лв. Разходите на централата също бележат значително увеличение - със 102 млн. лв. до 837.2 млн. лв. От АЕЦ "Козлодуй" посочват в доклада за дейността си, че за 2017 г. предвиждат недостиг на средства за инвестиционната си програма, която за периода 2017 - 2021 г. е оценена на 880 млн. лв. Тези средства вероятно са необходими за модернизирането на централата и удължаването живота на експлоатация на 5-и и 6-и блок. В последните години се отчита ниска събираемост на вземанията от продажби от обществения доставчик (енергията, която НЕК купува за регулирания пазар) и значителното намаление на цената за разполагаемост на този сегмент, поради което се "очаква недостиг на средства". Компанията ще има достатъчно средства, за да продължи оперативната си дейност.

Източник: Капитал

До края на 2017 година в Кърджали ще бъде изграден високотехнологичен завод за производство на системи и компоненти за добив и съхранение на електроенергия. Това съобщи представителят за региона на фирмата International Power Supply (IPS) и координатор на проекта за завода – Вели Шакир. Във фабриката ще се изработват елементи на off-grid системи за производство на енергия от възобновяеми енергоизточници. Насочени са към собствено производство за собствени нужди на обекти, без достъп до електопреносна мрежа и с необходимост от непрекъсната 24 часа електроенергия. В Кърджали ще се произвеждат също контролери, ups-и, токоизправители за подстанции и други. Фирмата вече е закупила терен от 20 дка в града. Първоначално ще бъде застроена половината площ и наети 240 служители, а в зависимост от пазара е планирано разширение и наемане до 600 човека. От компанията се надяват през април да бъде получено и разрешителното за строеж и да стартира изграждането на завода. Ппроизведената в Кърджали продукция ще се пласира в 56 точки от 40 държави на всички континенти. С цел осигуряване на кадри, от IPS са разговаряли вече с ръководствата на местната гимназия по електроника и електротехника и филиала на МГУ „Св. Иван Рилски” за подготовка на специалисти или използване на база за квалификация и преквалификация на наетите работници и служители.

Източник: economic.bg

Само двама от 17-те кандидати за строителството на тунел "Железница", който е част от магистрала "Струма", са без забележка по офертите. Това са консорциум "Струма-Лот 3.1" и обединение "Кондоте Монолит" ДЗЗД. В консорциум "Струма-Лот 3.1" участват "Главболгарстрой" и "ГБС Инфраструктурно строителство", а в обединение "Кондоте Монолит" ДЗЗД влизат италианската компания "Сочиета Италиана Пер Кондоте Даква", "Монолит София" АД и "Крам Инженеринг" ООД. Единственият отстранен участник след прегледа на документите е ДЗЗД "Железница 2016 – Дуйгу – инжконсултпроект – екип Котов" заради неудължаване на срока на валидност на офертата си. В обединението влизат турската "Дуйгу", българската "Инжконсултпроект" и "Екип 2000 Котов" СД. Останалите 14 кандидати, които искат да строят тунел "Железница" трябва да представят допълнително поискани документи от комисията или да отстранят неточности. Най-често има проблем с официалния превод на документите на чуждите участници в обединенията. Офертите на 17-те кандидати да строят тунел "Железница" бяха отворени на 16 август 2016 г.

Източник: mediapool.bg

Цената на природния газ ще се повиши с почти една трета от 1 април 2017 г. - с 29,6 на сто. Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) ще се съобрази с искането на "Булгаргаз" за увеличение, според доклад на работната група във връзка с подаденото от компанията ценово заявление. От "Булгаргаз" поискаха цената за крайните снабдители да стане 363,43 лв. за 1000 куб.м от 1 април, което е ръст от 29,7% спрямо цената на горивото за първото тримесечие на 2017 г. Тази цена е без акцизи, ДДС и такса за пренос. Според КЕВР цената на газа трябва да е 363,26 лв. за 1000 куб.м, което е скок с 29,6%. Таксата за пренос остава 19,73 лв. за 1000 куб.м. "Булгаргаз" предвижда и различна цена за клиентите, които не са направили своите годишни заявки за доставки през 2017 г. в определения от компанията срок (до август 2016 г.). Една от тези компании е "Овергаз", а липсата на заявление накара бизнес организации да излязат с позиция, че това ще доведе до по-големи разходи на "Булгаргаз", което ще се отрази на цената на горивото за всички потребители. За да не се допусне това, с промени в правилата тези клиенти ще плащат още един компонент към цената си. През второто тримесечие размерът му ще бъде 18,52 лв. за 1000 куб.м, или за тях природният газ ще бъде с цена 381,78 лв. Искането на "Булгаргаз" ще бъде обсъдено в КЕВР на 28 март. Ако бъде прието това увеличение, вероятно ще поскъпне и парното.

Източник: economic.bg

БТК остава най-големият оператор по приходи, "Мобилтел" е лидер по абонати, а "Теленор" вече е начело по оборот от мобилни услуги. "Мобилтел" и "Теленор" отчетоха ръст на приходите си за 2016 година. Оборотът на БТК е нараснал с 3.2% до 875 млн. лв. Основният двигател е както прибавянето на НУРТС в средата на 2015 г., така и приходите от мобилния бизнес на БТК, които са се увеличили с 5% до 508 млн. лв. Без НУРТС ръстът на постъпленията е 2.5%. При два от трите оператора продължава тенденцията на свиване на размера на брутната печалба. При БТК спадът на EBITDA е 6.4% до 311 млн. лв., или маржин от 35.5%. По този показател и трите компании имат леко по-слаб резултат от предходната година. БТК губи първото си място от "Теленор", чиито EBITDA маржин е 37.5%, а при "Мобилтел" свиването е до 30.5%. БТК отчита загуба от 19.6 млн. лв. в сравнение с нетна печалба от 15 млн. лв. предходната година. Минусът е обяснен с амортизации, обезценки и подмяна на оборудване, както и със старите "загубени" депозити във фалиралата КТБ. За разлика от другите два оператора растат и абонатите на мобилни услуги на компанията - с 3.6% до 3.13 млн. Но, обратно на тренда при директните конкуренти, намалява средният приход от абонат (ARPU) от 11.4 на 11.2 лв., т.е. клиенти се привличат с по-ниски оферти. Мобилният и фиксираният интернет, както и телевизията продължават да движат бизнеса на БТК. Общо приходите от фиксирани услуги отчитат спад от 1.4% до 336 млн. лв., което се дължи основно на свиването на фиксираната телефония, където абонатите са намалели със 125 000 до 926 хил. и за пръв път са под 1 млн.

Източник: Капитал       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Предстоящи събития

Експорт на местни занаятчийски храни

Industry Matchmaking 2017 - 6 април 2017 г., Интер Експо Център

Конференция "REACH 2018 and Beyond" - 27 и 28 април 2017 г.


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Центърът за компютърно обучение и Сиско академията към Българската стопанска камара на БСК е единствената академия в България, която предлага на своите курсисти и клиенти нов курс - CCNA TSHOOT.
Курсът е съставен въз основа на материала, изучаван в курса CCNA Routing and Switching и е предназначен за мрежови специалисти, които са завършили курса CCNA или имат необходимите познания на това ниво и чиято ежедневна работа е свързана с локализиране на проблеми в мрежите и работа по тяхното отстраняване.

Обучението се състои от теоретична и практическа част, които включват запознаване с методите и инструментите, ползвани за откриване и отстраняване на проблеми в мрежите, съпътстващите ги команди, основни проблеми, възникващи при конфигурирането и ползването на съответната технология.Обучение по мрежи в Сиско академията:
CCNA 1 - 11 февруари, съботно-неделен
CCNA 3 - 11 февруари 2017, съботно-неделен
CCNA 2 - 06 февруари 2017, вечерен
CCNA TSHOOT - м. февруари 2017, съботно-неделен
NDG Linux Essentials; NDG Introduction to Linux I/II - В платформата можете да четете теорията, да полагате тестове, както и да правите практически задачи с помощта на вградена виртуална машина.
Обучение за MS Office: предстои
Регистрирайте се онлайн сега!
 

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

ЕС и Япония се договориха за ускорено сключване на търговско споразумение още през тази година. Това стана ясно след среща между японския премиер Шиндзо Абе и председателите на ЕК и Европейския съвет Жан-Клод Юнкер и Доналд Туск. Премиерът Абе призова Евросъюза за предсказуемост и стабилност след напускането на Великобритания и допълни: На фона на засилващите се тенденции за протекционизъм, смятам за важно Япония и ЕС да си сътрудничат със САЩ. Затова се надявам възможно по-скоро да сключим принципно споразумение за икономическо партньорство между Япония и ЕС. Така ще покажем на света знамето на свободната търговия като модел за подражание. Доближаваме се до финалната фаза в преговорния процес, заяви председателят на ЕК Жан-Клод Юнкер: Това споразумение е необходимо, защото вярваме в свободната, честна и основана на правила търговия. То ще донесе на Япония и ЕС най-доброто от двата свята. Ще отвори нови пазари, въвеждайки равнопоставени правила в защита на нашите индустрии и работници.

Източник: EurActive

Америка

Редица авиокомпании са потвърдили информацията, че Вашингтон е наложил временна забрана за превоз на пътници на големи електронни устройства в ръчен багаж в техните полети към САЩ. В своята официална страница в Twitter превозвачът Royal Jordanian Airlines потвърди забраната. Авиокомпания Etihad Airways заяви, че вече изучава директивата на Администрацията за транспортна безопасност на САЩ. Компаниите Turkish Airlines и Saudi Arabian Airlines също са потвърдили, че са получили уведомление. Друга авиокомпания – Emirates, че досега не е виждала текста с указанието, но е готова да "отговари на всички нови регулаторни или оперативни изисквания." Говорител на Qatar Airways заяви, че авиокомпанията е готова да отговори на предложените от САЩ мерки, но на 24-ти март, 2017 г. Според CNN забраната също важи за авиокомпании Egyptair, Kuwait Airways, Royal Air Maroc, но те не са коментирали информацията. По-рано беше съобщихме, че САЩ временно забранява пътниците на полети на някои авиокомпании да пренася големи електронни устройства, включително електронни книги, таблетни, лаптопи и видео камери. Причината за забраната е неуточнена терористична заплаха.

Източник: CNN

Азия

В Пекин Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) публикува петия си пореден доклад за китайската икономика, в който се посочва, че в бъдеще китайската икономика ще продължи да бъде движеща сила за световното икономическо развитие и сега е моментът Китай да внимава за финансовите рискове и структурната реформа. В доклада си ОИСР отбелязва, че наред с все по-зрялото и устойчиво развитие на китайската икономика трябва да се обърне повече внимание на ефективността и стабилността. В доклада се предлага също Китай да положи повече усилия за баланса между инвестициите и потреблението, както и за провеждането на структурната реформа. Освен това трябва да се засили подкрепата за проучванията и новите разработки, с цел насърчаване на иновациите в икономика и поддържане на устойчивото развитие.

Източник: Market Watch

 
Индекси на фондови борси
21.03.2017
Dow Jones Industrial
20 668.01 (-237.85)
Nasdaq Composite
5 793.83 (-107.70)
Стокови борси
21.03.2017
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)48.05
Heating oil ($US/gal.)1.5000
Natural gas ($US/mmbtu)3.0800
Unleaded gas ($US/gal.)1.6100
Gold ($US/Troy Oz.)1 244.90
Silver ($US/Troy Oz.)17.54
Platinum ($US/Troy Oz.)971.10
Hogs (cents/lb.)76.30
Live cattle (cents/lb.)1.11

       Опознай България

Празник на Велико Търново

22 март е официалният празник на Велико Търново. Той се свързва с победата на цар Иван Асен ІІ над епирския деспот Теодор Комнин в битката при Клокотница на 22 март (9 март ст. ст.) 1230 г., както и с деня на Св. Четиридесет мъченици. По случай празника, в града протича празнична програма, а вечерта гостите и жителите на града могат да видят аудио-визуалният спектакъл „Царевград Търнов – звук и светлина”. Драматична музика, разноцветни светлини, лазери и църковни камбани, събрани в едно, разказват славната и трагична история на града. Първото шоу е през 1985 г. в чест на 800-та годишнина от въстанието на братята Асен и Петър. Велико Търново е един от най-древните градове в България. Живописното местоположение и панорамният изглед на града, неговото богато културно и историческо наследство му печелят славата на исторически, културен и туристически център на съвременна България. Според историците, градът е основан през 4 в.пр.н.е. През 1185 г. той става център на българското въстание срещу византийското робство и столица на възстановената Българска държава. Царевец е главната българска крепост и най-мощната твърдина по времето на Второто българско царство (1185 - 1393 г.). През този период България не само възвръща старата си слава и блясък от най-добрите години на Първата българска държава, но стъпва на три морета и става най-влиятелната държава в Югоизточна Европа. През периода 15-19 в. Търново е символ на старата българска държавна система и водещ център в борбата за културна независимост.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 22.03.2017
Българска версия: 29264, Английска версия: 3015

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2017. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2020
 ПВСЧПСН
1  12345
26789101112
313141516171819
420212223242526
52728293031  

Февруари 2020
 ПВСЧПСН
5     12
63456789
710111213141516
817181920212223
9242526272829 

Март 2020
 ПВСЧПСН
9      1
102345678
119101112131415
1216171819202122
1323242526272829
143031     

Април 2020
 ПВСЧПСН
14  12345
156789101112
1613141516171819
1720212223242526
1827282930   

Май 2020
 ПВСЧПСН
18    123
1945678910
2011121314151617
2118192021222324
2225262728293031

Юни 2020
 ПВСЧПСН
231234567
24891011121314
2515161718192021
2622232425262728
272930     

Юли 2020
 ПВСЧПСН
27  12345
286789101112
2913141516171819
3020212223242526
312728293031  

Август 2020
 ПВСЧПСН
31     12
323456789
3310111213141516
3417181920212223
3524252627282930
3631      


 2020   2019   2018  
 2017   2016   2015  
 2014   2013   2012  
 2011   2010   2009  
 2008   2007   2006  
 2005   2004   2003  
 2002   2001   2000  
 1999