Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Сряда, 22 март 2017 г., брой 4428
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

 
 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари

Валутни курсове
(22.03.2017)
  EUR   1.95583  
GBP   2.25448
USD   1.81062
CHF   1.81938
EUR/USD   1.0802*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.03   0 %  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.comWEB-портал
на българските одитори
Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Биокемикъл Бг АД - София
Българска енергийна борса АД - София
Консорциум Девня АД - Девня
Лотос 06 АД - София
Невон АД - София
Родопи АД - Белово
Сатби груп АД - София
Ти Рейл България ЕООД - София
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Преките инвестиции в България за януари 2017 г. възлизат на 54 млн.евро, съобщи БНБ. Те са се увеличили с 25.9 милиона (92.1%) на годишна база. Дяловият капитал е с нетна положителна стойност от 0.1 млн. евро за първия месец на година, при отрицателен размер от 38 млн.евро за януари 2016-а. Нетните постъпления от инвестиции от чуждестранни лица в недвижими имоти са 0.5 млн.евро, при 2.1 млн.евро година по-рано. По страни, най-голям дял в инвестициите в недвижими имоти имат Русия, Австрия, Турция и Дания. За януари 2017 г. подстатия Дългови инструменти е в размер на 54 млн.евро, при отрицателна стойност от 18.3 милиона за същия месец на 2016 година. Най-големите нетни преки инвестиции в страната са от Холандия (26.6 млн. евро, 49.2% от общия размер), Малта (15.4 млн. евро,28.6%) и Германия (11.9 млн. евро, 22.1%). Преките инвестиции в чужбина за януари 2017 г. нарастват с 2.4 млн. евро, при увеличение с 1.4 млн. евро за януари 2016 г. През февруари БНБ обяви, че преките инвестиции в страната за периода януари-декември 2016 г. възлизат на 682.8 млн. евро. Спрямо същия период на 2015 г. се наблюдава понижение от 59.7% или 1009.6 млн.евро.

Източник: Банкеръ

Износът на България през 2016 г. нараства с 2,6% на годишна база до 23,6 млрд. евро, съобщи Българска народна банка (БНБ). Основен принос за повишението имат групите други инвестиционни стоки – с 33,4%, и суровини за производство на храни – с 14,2%. Намалява износът на групата цветни метали с 22% и петролни продукти с 10,6%. По стокови групи най-голям ръст на износа през миналата година се наблюдава при групите различни видове продукти на химическата промишленост със 191,8%, при житни растения – с 13,8%, както и при маслодайни семена и плодове, разни видове семена – с 21,1%. Износът за Европейския съюз се увеличава на годишна база със 7,2%, като делът му в общия износ се повишава от 64,6% за януари - декември 2015 г. до 67,6% за същия период на 2016 г. Най-много нараства на годишна база износът за Германия – с 320,1 млн. евро (11,1%), за Румъния – със 181,6 млн. евро (9,6%), за Гърция – със 139,6 млн. евро (9,2%) и за Испания – със 132 млн. евро (24,9%). Износът за държавите извън Европейския съюз се понижава на годишна база с 5,9%, като делът му в общия износ намалява от 35,4% за януари - декември 2015 г. до 32,4% през 2016 г.

Източник: investor.bgДружества
Строителство на електрически инсталации
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Дълготрайни
активи
за 2015 г.
(хил. лв.)
  1   Соларпро Холдинг АД - София   33 899  
  2   Мега Ел ЕООД - Казичене   16 094  
  3   Тошел 92 ЕООД - София   11 991  
  4   Ита Инженеринг ООД - София   8 300  
  5   Електролукс Табаков и Синове ООД - Пловдив   5 032  
  6   Енерджи Ка ЕООД - Пловдив   4 853  
  7   Булелектрикс ООД - Бургас   3 513  
  8   Импулс Ко ООД - София   3 017  
  9   Ел Контрол ЕООД - Стара Загора   2 192  
  10   Екип ЕООД - Варна   2 044  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - София - 21.03.2017
  Обща стойност (BGN): 1 014 384.98  
Брой търгувани компании: 42
Premium 334 929.94
Standard 562 566.87
АДСИЦ 106 577.08
Структурирани 10 311.10
Най-голяма промяна в цените
Прайм Пропърти БГ АДСИЦ - София 25.00 %
Северкооп Гъмза Холдинг АД - София -7.23 %
BaSE - Акции: 2 183.65
BaSE - АДСИЦ: 5 000.00

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Печалбата на АЕЦ "Козлодуй" е спаднала с 98% до 2.4 млн. лв. през 2016 г. Това се дължи на намалението на приходите от продажба на енергия, които са спаднали с 16 млн. лв. до 816.6 млн. лв. Разходите на централата също бележат значително увеличение - със 102 млн. лв. до 837.2 млн. лв. От АЕЦ "Козлодуй" посочват в доклада за дейността си, че за 2017 г. предвиждат недостиг на средства за инвестиционната си програма, която за периода 2017 - 2021 г. е оценена на 880 млн. лв. Тези средства вероятно са необходими за модернизирането на централата и удължаването живота на експлоатация на 5-и и 6-и блок. В последните години се отчита ниска събираемост на вземанията от продажби от обществения доставчик (енергията, която НЕК купува за регулирания пазар) и значителното намаление на цената за разполагаемост на този сегмент, поради което се "очаква недостиг на средства". Компанията ще има достатъчно средства, за да продължи оперативната си дейност.

Източник: Капитал

До края на 2017 година в Кърджали ще бъде изграден високотехнологичен завод за производство на системи и компоненти за добив и съхранение на електроенергия. Това съобщи представителят за региона на фирмата International Power Supply (IPS) и координатор на проекта за завода – Вели Шакир. Във фабриката ще се изработват елементи на off-grid системи за производство на енергия от възобновяеми енергоизточници. Насочени са към собствено производство за собствени нужди на обекти, без достъп до електопреносна мрежа и с необходимост от непрекъсната 24 часа електроенергия. В Кърджали ще се произвеждат също контролери, ups-и, токоизправители за подстанции и други. Фирмата вече е закупила терен от 20 дка в града. Първоначално ще бъде застроена половината площ и наети 240 служители, а в зависимост от пазара е планирано разширение и наемане до 600 човека. От компанията се надяват през април да бъде получено и разрешителното за строеж и да стартира изграждането на завода. Ппроизведената в Кърджали продукция ще се пласира в 56 точки от 40 държави на всички континенти. С цел осигуряване на кадри, от IPS са разговаряли вече с ръководствата на местната гимназия по електроника и електротехника и филиала на МГУ „Св. Иван Рилски” за подготовка на специалисти или използване на база за квалификация и преквалификация на наетите работници и служители.

Източник: economic.bg

Само двама от 17-те кандидати за строителството на тунел "Железница", който е част от магистрала "Струма", са без забележка по офертите. Това са консорциум "Струма-Лот 3.1" и обединение "Кондоте Монолит" ДЗЗД. В консорциум "Струма-Лот 3.1" участват "Главболгарстрой" и "ГБС Инфраструктурно строителство", а в обединение "Кондоте Монолит" ДЗЗД влизат италианската компания "Сочиета Италиана Пер Кондоте Даква", "Монолит София" АД и "Крам Инженеринг" ООД. Единственият отстранен участник след прегледа на документите е ДЗЗД "Железница 2016 – Дуйгу – инжконсултпроект – екип Котов" заради неудължаване на срока на валидност на офертата си. В обединението влизат турската "Дуйгу", българската "Инжконсултпроект" и "Екип 2000 Котов" СД. Останалите 14 кандидати, които искат да строят тунел "Железница" трябва да представят допълнително поискани документи от комисията или да отстранят неточности. Най-често има проблем с официалния превод на документите на чуждите участници в обединенията. Офертите на 17-те кандидати да строят тунел "Железница" бяха отворени на 16 август 2016 г.

Източник: mediapool.bg

Цената на природния газ ще се повиши с почти една трета от 1 април 2017 г. - с 29,6 на сто. Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) ще се съобрази с искането на "Булгаргаз" за увеличение, според доклад на работната група във връзка с подаденото от компанията ценово заявление. От "Булгаргаз" поискаха цената за крайните снабдители да стане 363,43 лв. за 1000 куб.м от 1 април, което е ръст от 29,7% спрямо цената на горивото за първото тримесечие на 2017 г. Тази цена е без акцизи, ДДС и такса за пренос. Според КЕВР цената на газа трябва да е 363,26 лв. за 1000 куб.м, което е скок с 29,6%. Таксата за пренос остава 19,73 лв. за 1000 куб.м. "Булгаргаз" предвижда и различна цена за клиентите, които не са направили своите годишни заявки за доставки през 2017 г. в определения от компанията срок (до август 2016 г.). Една от тези компании е "Овергаз", а липсата на заявление накара бизнес организации да излязат с позиция, че това ще доведе до по-големи разходи на "Булгаргаз", което ще се отрази на цената на горивото за всички потребители. За да не се допусне това, с промени в правилата тези клиенти ще плащат още един компонент към цената си. През второто тримесечие размерът му ще бъде 18,52 лв. за 1000 куб.м, или за тях природният газ ще бъде с цена 381,78 лв. Искането на "Булгаргаз" ще бъде обсъдено в КЕВР на 28 март. Ако бъде прието това увеличение, вероятно ще поскъпне и парното.

Източник: economic.bg

БТК остава най-големият оператор по приходи, "Мобилтел" е лидер по абонати, а "Теленор" вече е начело по оборот от мобилни услуги. "Мобилтел" и "Теленор" отчетоха ръст на приходите си за 2016 година. Оборотът на БТК е нараснал с 3.2% до 875 млн. лв. Основният двигател е както прибавянето на НУРТС в средата на 2015 г., така и приходите от мобилния бизнес на БТК, които са се увеличили с 5% до 508 млн. лв. Без НУРТС ръстът на постъпленията е 2.5%. При два от трите оператора продължава тенденцията на свиване на размера на брутната печалба. При БТК спадът на EBITDA е 6.4% до 311 млн. лв., или маржин от 35.5%. По този показател и трите компании имат леко по-слаб резултат от предходната година. БТК губи първото си място от "Теленор", чиито EBITDA маржин е 37.5%, а при "Мобилтел" свиването е до 30.5%. БТК отчита загуба от 19.6 млн. лв. в сравнение с нетна печалба от 15 млн. лв. предходната година. Минусът е обяснен с амортизации, обезценки и подмяна на оборудване, както и със старите "загубени" депозити във фалиралата КТБ. За разлика от другите два оператора растат и абонатите на мобилни услуги на компанията - с 3.6% до 3.13 млн. Но, обратно на тренда при директните конкуренти, намалява средният приход от абонат (ARPU) от 11.4 на 11.2 лв., т.е. клиенти се привличат с по-ниски оферти. Мобилният и фиксираният интернет, както и телевизията продължават да движат бизнеса на БТК. Общо приходите от фиксирани услуги отчитат спад от 1.4% до 336 млн. лв., което се дължи основно на свиването на фиксираната телефония, където абонатите са намалели със 125 000 до 926 хил. и за пръв път са под 1 млн.

Източник: Капитал       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Предстоящи събития

Експорт на местни занаятчийски храни

Industry Matchmaking 2017 - 6 април 2017 г., Интер Експо Център

Конференция "REACH 2018 and Beyond" - 27 и 28 април 2017 г.


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Центърът за компютърно обучение и Сиско академията към Българската стопанска камара на БСК е единствената академия в България, която предлага на своите курсисти и клиенти нов курс - CCNA TSHOOT.
Курсът е съставен въз основа на материала, изучаван в курса CCNA Routing and Switching и е предназначен за мрежови специалисти, които са завършили курса CCNA или имат необходимите познания на това ниво и чиято ежедневна работа е свързана с локализиране на проблеми в мрежите и работа по тяхното отстраняване.

Обучението се състои от теоретична и практическа част, които включват запознаване с методите и инструментите, ползвани за откриване и отстраняване на проблеми в мрежите, съпътстващите ги команди, основни проблеми, възникващи при конфигурирането и ползването на съответната технология.Обучение по мрежи в Сиско академията:
CCNA 1 - 11 февруари, съботно-неделен
CCNA 3 - 11 февруари 2017, съботно-неделен
CCNA 2 - 06 февруари 2017, вечерен
CCNA TSHOOT - м. февруари 2017, съботно-неделен
NDG Linux Essentials; NDG Introduction to Linux I/II - В платформата можете да четете теорията, да полагате тестове, както и да правите практически задачи с помощта на вградена виртуална машина.
Обучение за MS Office: предстои
Регистрирайте се онлайн сега!
 

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

ЕС и Япония се договориха за ускорено сключване на търговско споразумение още през тази година. Това стана ясно след среща между японския премиер Шиндзо Абе и председателите на ЕК и Европейския съвет Жан-Клод Юнкер и Доналд Туск. Премиерът Абе призова Евросъюза за предсказуемост и стабилност след напускането на Великобритания и допълни: На фона на засилващите се тенденции за протекционизъм, смятам за важно Япония и ЕС да си сътрудничат със САЩ. Затова се надявам възможно по-скоро да сключим принципно споразумение за икономическо партньорство между Япония и ЕС. Така ще покажем на света знамето на свободната търговия като модел за подражание. Доближаваме се до финалната фаза в преговорния процес, заяви председателят на ЕК Жан-Клод Юнкер: Това споразумение е необходимо, защото вярваме в свободната, честна и основана на правила търговия. То ще донесе на Япония и ЕС най-доброто от двата свята. Ще отвори нови пазари, въвеждайки равнопоставени правила в защита на нашите индустрии и работници.

Източник: EurActive

Америка

Редица авиокомпании са потвърдили информацията, че Вашингтон е наложил временна забрана за превоз на пътници на големи електронни устройства в ръчен багаж в техните полети към САЩ. В своята официална страница в Twitter превозвачът Royal Jordanian Airlines потвърди забраната. Авиокомпания Etihad Airways заяви, че вече изучава директивата на Администрацията за транспортна безопасност на САЩ. Компаниите Turkish Airlines и Saudi Arabian Airlines също са потвърдили, че са получили уведомление. Друга авиокомпания – Emirates, че досега не е виждала текста с указанието, но е готова да "отговари на всички нови регулаторни или оперативни изисквания." Говорител на Qatar Airways заяви, че авиокомпанията е готова да отговори на предложените от САЩ мерки, но на 24-ти март, 2017 г. Според CNN забраната също важи за авиокомпании Egyptair, Kuwait Airways, Royal Air Maroc, но те не са коментирали информацията. По-рано беше съобщихме, че САЩ временно забранява пътниците на полети на някои авиокомпании да пренася големи електронни устройства, включително електронни книги, таблетни, лаптопи и видео камери. Причината за забраната е неуточнена терористична заплаха.

Източник: CNN

Азия

В Пекин Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) публикува петия си пореден доклад за китайската икономика, в който се посочва, че в бъдеще китайската икономика ще продължи да бъде движеща сила за световното икономическо развитие и сега е моментът Китай да внимава за финансовите рискове и структурната реформа. В доклада си ОИСР отбелязва, че наред с все по-зрялото и устойчиво развитие на китайската икономика трябва да се обърне повече внимание на ефективността и стабилността. В доклада се предлага също Китай да положи повече усилия за баланса между инвестициите и потреблението, както и за провеждането на структурната реформа. Освен това трябва да се засили подкрепата за проучванията и новите разработки, с цел насърчаване на иновациите в икономика и поддържане на устойчивото развитие.

Източник: Market Watch

 
Индекси на фондови борси
21.03.2017
Dow Jones Industrial
20 668.01 (-237.85)
Nasdaq Composite
5 793.83 (-107.70)
Стокови борси
21.03.2017
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)48.05
Heating oil ($US/gal.)1.5000
Natural gas ($US/mmbtu)3.0800
Unleaded gas ($US/gal.)1.6100
Gold ($US/Troy Oz.)1 244.90
Silver ($US/Troy Oz.)17.54
Platinum ($US/Troy Oz.)971.10
Hogs (cents/lb.)76.30
Live cattle (cents/lb.)1.11

       Опознай България

Празник на Велико Търново

22 март е официалният празник на Велико Търново. Той се свързва с победата на цар Иван Асен ІІ над епирския деспот Теодор Комнин в битката при Клокотница на 22 март (9 март ст. ст.) 1230 г., както и с деня на Св. Четиридесет мъченици. По случай празника, в града протича празнична програма, а вечерта гостите и жителите на града могат да видят аудио-визуалният спектакъл „Царевград Търнов – звук и светлина”. Драматична музика, разноцветни светлини, лазери и църковни камбани, събрани в едно, разказват славната и трагична история на града. Първото шоу е през 1985 г. в чест на 800-та годишнина от въстанието на братята Асен и Петър. Велико Търново е един от най-древните градове в България. Живописното местоположение и панорамният изглед на града, неговото богато културно и историческо наследство му печелят славата на исторически, културен и туристически център на съвременна България. Според историците, градът е основан през 4 в.пр.н.е. През 1185 г. той става център на българското въстание срещу византийското робство и столица на възстановената Българска държава. Царевец е главната българска крепост и най-мощната твърдина по времето на Второто българско царство (1185 - 1393 г.). През този период България не само възвръща старата си слава и блясък от най-добрите години на Първата българска държава, но стъпва на три морета и става най-влиятелната държава в Югоизточна Европа. През периода 15-19 в. Търново е символ на старата българска държавна система и водещ център в борбата за културна независимост.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 22.03.2017
Българска версия: 29264, Английска версия: 3015

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2017. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2020
 ПВСЧПСН
1  12345
26789101112
313141516171819
420212223242526
52728293031  


 2020   2019   2018  
 2017   2016   2015  
 2014   2013   2012  
 2011   2010   2009  
 2008   2007   2006  
 2005   2004   2003  
 2002   2001   2000  
 1999