Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Вторник, 21 март 2017 г., брой 4427
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

 
 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари

Валутни курсове
(21.03.2017)
  EUR   1.95583  
GBP   2.25344
USD   1.81904
CHF   1.82447
EUR/USD   1.0752*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.03   0 %  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.comWEB-портал
на българските одитори
Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Арчър Айдиас АД - София
Финком АД - Пловдив
Фохар АД - София
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

През четвъртото тримесечие на 2016 година общите разходи на работодателите в България за един отработен час от наетите от тях лица нараства с 8.0%. Увеличението в индустрията е с 8.1%, в сектора на услугите - с 9.4 на сто и в строителството - с 2.2 процента, отчете НСИ. Най-висок ръст на общите разходи за труд на годишна база е регистриран в икономическите сектори "Култура, спорт и развлечения" - увеличение с цели 25.5%, "Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” - с 14.3% и в сектора „ Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” - с 10.7 на сто. В същото време най-слаб ръст на общите разходи за труд е отчетен в икономическите сектори „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване” - понижение с 1.7%, в "Строителство" - с 2.5% и "Образование" - понижение с 3.0 на сто. Разходите за възнаграждение за един отработен час се увеличават с 8.2% през четвъртото тримесечие на миналата година спрямо същия период на 2015 година, докато другите разходи (извън тези за възнаграждения) нарастват със 7 на сто.

Източник: Банкеръ

От 15 септември 2017 г. ученицитe в над 400 професионални гимназии и паралелки в средни и обединени училища ще се обучават по нови учебни планове. Те ще бъдат изготвени с активното участие на бизнеса, социалните партньори, директорите и учителите. От просветното министерство са разработили 92 варианта на учебни програми за начално и продължаващо професионално образование и обучение за придобиване на степен на професионална квалификация за ученици и лица над 16-годишна възраст. Те определят възрастта и входящото образователно и квалификационно равнище на кандидатите, съдържанието и продължителността на професионалното образование и обучение. Разработени са за дневна, вечерна, задочна и дуална система на обучение. Програмите дават възможност ученик, започнал обучение по една професия, в следващ етап да продължи обучението си по друга професия от същото професионално направление, която се търси повече на пазара на труда. Новите програми са за младежите, които оттук нататък ще изберат професионално обучение. Сегашните випуски продължават по старите.

Източник: СегаДружества
Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Дълготрайни
активи
за 2015 г.
(хил. лв.)
  1   Лукойл-България ЕООД - София   645 372  
  2   Братя Василеви ООД - София   278 990  
  3   ОМВ България ООД - София   183 906  
  4   НИС Петрол ЕООД - София   132 720  
  5   Еко България ЕАД - София   123 032  
  6   Шел България ЕАД - София   112 668  
  7   Волф АД - София   100 340  
  8   Петрол АД - Ловеч   45 860  
  9   Сакса ООД - Долна баня   31 255  
  10   Синергон Петролеум ЕООД - София   26 551  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - София - 20.03.2017
  Обща стойност (BGN): 1 121 632.12  
Брой търгувани компании: 41
Premium 251 410.24
Standard 827 209.98
АДСИЦ 37 377.25
Структурирани 5 634.65
Най-голяма промяна в цените
Синергон холдинг АД - София 10.20 %
Лавена АД - Шумен -9.44 %
BaSE - Акции: 2 367.75
BaSE - АДСИЦ: 405.00

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

"Икономическа зона Острова" ще привлича инвеститори във Варна. Подписан е меморандум за сътрудничество между Община Варна, държавната фирма "Националната компания индустриални зони" ЕАД, и "Транзитна търговска зона" АД. "Индустриалната зона Острова" ще обхване терени около 350 дка - общинска, държавна и частна собственост, които се намират в западната част на южната промишлена зона във Варна. "Обединението със сигурност ще даде възможност за по-бързо решаване на някои проблеми, например, преместване на далекопровода, който минава над единия от каналите, свързващ морето с езерото, и е пречка за някои кораби да стигат до пристанище Варна-Запад, коментира кметът на Варна Иван Портних. "Икономическа зона Острова" е втори подобен проект, иницииран от Община Варна. Скоро кметът Иван Портних подписа меморандум с кметовете на общините Аксаково, Девня и Белослав за създаване на "Зона за иновации и развитие Варна". Тя ще развива териториите около варненското езеро, използвайки потенциала на четирите общини - кадри, логистика, терени.

Източник: Банкеръ

Компания „Био Органик България“ ЕООД строи ново предприятие за преработка на плодове и зеленчуци в село Дагоново, община Белица. Инвестицията е близо 3 млн. евро и се очаква строителството да приключи най-късно до 15 октомври 2017 г. Работата по вдигането на завода е започнала през октомври 2016 година. Фабриката ще осигури работа на 30 души от района през цялата година. А в най-силния сезон – септември и октомври, когато се прибира реколтата, ще се наемат временно и до 200 души. Обектът е с разгъната застроена площ от 2280.35 кв. м. Дейността на предприятието ще бъде насочена към първична преработка на плодове и зеленчуци, замразяване и изсушаване на плодове и зеленчуци. Очакваното дневно производство на замразени продукти е 5 тона. Новото предприятие ще работи и ще изкупува продукцията и на местни производители на плодове и зеленчуци, но при положение, че са с добро качество и отговарят на изискванията.

Източник: economic.bg

От 10 март 2017 г. белгийската Spadel е собственик на 100% от капитала на "Девин" в рекордно голяма сделка, която оцени българския производител на 120 млн. евро. Новият собственик купи мажоритарния дял от американския фонд Advent при оценка на бутилиращата компания от 11 пъти брутната печалба. В новоизбрания съвет на директорите влизат Томас Кренбауер, Марк Дидие дьо Боа и Дидие Фабрис де Соргър, както и белгийското дружество с ограничена отговорност "Де Вит Як", представлявано от своя управител Як Алберт де Вит. Марк Дидие дьо Боа, който е главен изпълнителен директор на Spadel и основен акционер, е председател на съвета на директорите. Томас Кренбауер е избран за изпълнителен директор на компанията. "Девин" има приходи от почти 90 млн. лв. за миналата година и брутна печалба от почти 21 млн. лв. Spadel, която е фамилна белгийска компания с основен акционер Марк Дидие дьо Боа, има оборот за 2015 г. от 242 млн. евро. Освен в Белгия дружеството продава продуктите си и във Франция, Холандия, Португалия и Великобритания, а сред марките й са SPA, BRU и др.Advent държеше 93.3%, а останалите акции бяха разпределени почти поравно между три физически лица: Валентин Игнатов, Георги Серафимов и Цветан Лъжански, но вече също са притежание на Spadel. "Девин" вече е еднолично акционерно дружество.

Източник: Капитал

Американският лидер в производството на сензори и системи за електрическа защита и контрол Sеnsаtа Тесhnоlоgіеs ще инвестира 5 милиона долара за разширяване на дейността на завода си в Ботевград. Успоредно с това компанията ще наеме нови служители в подразделението си в Пловдив, потвърдиха от "Сенсата Технолоджис България". Нови служители ще се наемат в производството и офиса на "Сенсата Технолоджис България" и в столицата. През миналата седмица в София врати отвори най-голямата тестова лаборатория на Sеnsаtа в световен мащаб. "Българският клон е много важен за европейския пазар, който пък е един от най-големите пазари за нас в световен мащаб. Типично развитието ни тук е движено от европейските автопроизводители, като например Vоlкswаgеn и Dаіmlеr", посочват от компанията. Sеnsаtа развива инженерни дейности от по-висок клас и повишава нивото на българската инженерна наука и практика.

Източник: money.bg

Община Своге е на път или да продаде дела си от 10% във ВЕЦ "Своге" или да го изгуби. Причината е, че дружеството, в което мажоритарният дял се държи от италианската "БВП пауър България", трябва да увеличи капитала си. Дружеството трябваше да изгради девет водноелектрически централи (ВЕЦ) на река Искър, но заради съдебното забавяне на последните четири от тях до момента са построени само първите пет. Замразяването на последната фаза налага отписването на активи, което чисто счетоводно декапитализира дружеството. Това налага увеличение на капитала и издаване на нови акции на стойност 17 млн. лв., като след процедурата капиталът ще достигне 17.5 млн. лв. Общината няма средства да участва в увеличението, което означава, че делът й ще се стопи. За това оттам искат да продадат акциите си, но все още не могат да се разберат за цената с другия акционер. Решението за увеличението на капитала все пак е гласувано от общото събрание в края на 2016 г., но веднага след това неговото вписване е блокирано от община Своге. За да запази дела си от 10%, тя ще трябва да внесе 1.7 млн. лв., с които не разполага. В противен случай обаче нейният дял ще намалее на 0.29%, което е равносилно на прекратяване на участието й в компанията.

Източник: Капитал       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Новини от БСК и членовете на БСК

Френска фирма търси български доставчици на училищни материали и канцеларски консумативи


Предстоящи събития

Експорт на местни занаятчийски храни

Industry Matchmaking 2017 - 6 април 2017 г., Интер Експо Център

Конференция "REACH 2018 and Beyond" - 27 и 28 април 2017 г.


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Центърът за компютърно обучение и Сиско академията към Българската стопанска камара на БСК е единствената академия в България, която предлага на своите курсисти и клиенти нов курс - CCNA TSHOOT.
Курсът е съставен въз основа на материала, изучаван в курса CCNA Routing and Switching и е предназначен за мрежови специалисти, които са завършили курса CCNA или имат необходимите познания на това ниво и чиято ежедневна работа е свързана с локализиране на проблеми в мрежите и работа по тяхното отстраняване.

Обучението се състои от теоретична и практическа част, които включват запознаване с методите и инструментите, ползвани за откриване и отстраняване на проблеми в мрежите, съпътстващите ги команди, основни проблеми, възникващи при конфигурирането и ползването на съответната технология.Обучение по мрежи в Сиско академията:
CCNA 1 - 11 февруари, съботно-неделен
CCNA 3 - 11 февруари 2017, съботно-неделен
CCNA 2 - 06 февруари 2017, вечерен
CCNA TSHOOT - м. февруари 2017, съботно-неделен
NDG Linux Essentials; NDG Introduction to Linux I/II - В платформата можете да четете теорията, да полагате тестове, както и да правите практически задачи с помощта на вградена виртуална машина.
Обучение за MS Office: предстои
Регистрирайте се онлайн сега!
 

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Британското правителство ще активира на 29 март член 50 от Лисабонския договор за задействане на процеса за излизане от ЕС. „Постоянният представител на Великобритания в Брюксел информира Европейския съюз тази сутрин, че Обединеното кралство ще задейства член 50 на 29 март”, съобщи говорител на британското правителство, цитиран от световните агенции. Малко след като задейства член 50, премиерът Мей ще се обърне към Камарата на общините в британския парламент, за да обяви официално целите си при преговорите. Очаква се уточненията по условията за напускане на Общността да продължат около 2 години. Правителството иска преговорите да започнат възможно най-скоро, но „напълно оценява правото на останалите 27 държави в ЕС да оформят позицията си“. Бен Райт от BBC заяви, че очаква писмото, уведомяващо Брюксел за напускането, да бъде кратко, най-много 2 страници. Мей ще го използва, за да потвърди своите основни цели - излизане от общия пазар, но постигане на взаимно изгодно споразумение за търговията и др. 

Източник: Bloomberg

Америка

Федералният резерв е на път да повиши още на два пъти лихвените ставки през настоящата година, като неговата бъдеща политика може да бъде по-малко или по-агресивна в зависимост от фискалната политики и от други ефекти, влияещи върху икономиката на САЩ, заяви президентът на Фед на Чикаго Чарлс Евънс. Ако перспективите за икономическия растеж се втвърдят и имам по-голяма увереност, че инфлация ще продължава да нараства, би било основателно трикратно вдигане на лихвите за цялата текуща година. Ако несигурността относно инфлацията се окаже по-голяма, може да има по-слабо затягане на лихвите, но в същото време и по-агресивна политика на тяхното повишаване, ако инфлацията се окаже по-силна от очакваното, заяви Чарлс Евънс пред Fox Business Network. Мисля, че към настоящия момент икономиката е поела доста добър курс на развитие с много силен пазар на труда и по-нататъшно придвижване на инфлацията обратно към целевото ниво на Фед от 2 на сто, посочи той и допълни, че всичко това е рецепта за увеличаване на цената на заемите за икономиката, визирайки лихвените ставки.

Източник: Associated Press

Азия

Vodafone ще слее индийския си бизнес с местния конкурент Idea Cellular. Новата компания автоматично ще стане най-големият телеком в страната, оценен на над 23 млрд. долара. Двете компании потвърдиха сделката в понеделник. Операторите търсят начин да се разширят агресивно, за да покрият възможно най-много от бързо развиващия се пазар в Индия. Индустрията е в период на консолидация, след като операторът Reliance Jio навлезе агресивно с 4G услуги в страната и предоставя много по-ниски цени от останалите си конкуренти, включително и безплатни услуги за първите шест месеца. Сделките започнаха миналия месец, когато Bharti Airtel започна процедурата по купуване на индийския бизнес на норвежката Telenor, която в България е собственик на "Глобул". Следва сливането между Vodafone и Idea, което се очаква да бъде завършено през 2018 г. Общо двете компании ще имат пазарен дял от 35% и 400 млн. клиенти. Сделката дава оценка от 12.6 млрд. долара на Vodafone India и на около 10 млрд. долара на Idea. Новият бизнес ще бъде управляван основно от Vodafone.

Източник: FT

 
Индекси на фондови борси
20.03.2017
Dow Jones Industrial
20 905.86 (-8.76)
Nasdaq Composite
5 901.53 (0.53)
Стокови борси
20.03.2017
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)48.36
Heating oil ($US/gal.)1.5200
Natural gas ($US/mmbtu)3.0700
Unleaded gas ($US/gal.)1.6200
Gold ($US/Troy Oz.)1 228.00
Silver ($US/Troy Oz.)17.36
Platinum ($US/Troy Oz.)960.30
Hogs (cents/lb.)77.28
Live cattle (cents/lb.)1.10

       Опознай България

Празник на Кюстендил

Град Кюстендил се намира в най-западната част на България, в плодородната Кюстендилска долина. Разположен е в подножието на планина Осогово, на 526 метра надморска височина. Археологическите разкопки и проучвания в региона доказват, че той е населяван от най-древни времена. В резултат от дългогодишните проучвания в Кюстендил са разкрити редица паметници на материалната култура и изкуство през римската и ранновизантиийската епоха. Градът през вековете е носил имената Пауталия, Велбъжд и Константинова баня. Лековитите минерални извори, заедно с добрите климатични условия превръщат Кюстендил в един от най-известните балнеологични курорти в България. Празникът на града (21 март) се чества официално от 1966 г. насам по повод деня на пролетното равноденствие и настъпването на пролетта.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 21.03.2017
Българска версия: 29264, Английска версия: 3015

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2017. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2020
 ПВСЧПСН
1  12345
26789101112
313141516171819
420212223242526
52728293031  

Февруари 2020
 ПВСЧПСН
5     12
63456789
710111213141516
817181920212223
9242526272829 

Март 2020
 ПВСЧПСН
9      1
102345678
119101112131415
1216171819202122
1323242526272829
143031     

Април 2020
 ПВСЧПСН
14  12345
156789101112
1613141516171819
1720212223242526
1827282930   

Май 2020
 ПВСЧПСН
18    123
1945678910
2011121314151617
2118192021222324
2225262728293031

Юни 2020
 ПВСЧПСН
231234567
24891011121314
2515161718192021
2622232425262728
272930     

Юли 2020
 ПВСЧПСН
27  12345
286789101112
2913141516171819
3020212223242526
312728293031  

Август 2020
 ПВСЧПСН
31     12
323456789
3310111213141516
3417181920212223
3524252627282930
3631      


 2020   2019   2018  
 2017   2016   2015  
 2014   2013   2012  
 2011   2010   2009  
 2008   2007   2006  
 2005   2004   2003  
 2002   2001   2000  
 1999